Osnovni zadaci u programu Publisher 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koji mogu da vam pomognu da naučite da koristite Microsoft Publisher 2010.

U ovom članku

Šta je to Publisher?

Pronalaženje i primena predloška

Kreiranje nove publikacije

Otvaranje publikacije

Čuvanje publikacije

Umetanje okvira za tekst

Umetanje i izrezivanje slika

Umetanje slike

Izrezivanje slike

Umetanje sastavnog bloka

Štampanje publikacije

Šta je to Publisher?

Microsoft Publisher 2010 vam pomaže da brzo i lako kreirate publikacije profesionalnog izgleda. Pomoću programa Publisher možete da kreirate, dizajnirate i objavljujete profesionalne marketinške i komunikacione materijale za štampanje i poštu ili objedinjavanja e-pošte.

Vrh stranice

Pronalaženje i primena predloška

Publisher 2010 vam omogućava da primenite ugrađene predloške i sopstvene prilagođene predloške, kao i da pretražujete različite predloške dostupne na lokaciji Office.com. Office.com obezbeđuje širok izbor popularnih Publisher predložaka, uključujući biltene i letke.

Da biste pronašli i primenili predložak u programu Publisher 2010, uradite sledeće:

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili predložak koji ste već instalirali, izaberite stavku Moji predlošci, izaberite željeni predložak i kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili jedan od unapred kreiranih predložaka instaliranih u programu Publisher, u okviru Najpopularnije ili Još predložaka izaberite željenu kategoriju, kliknite na željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste pronašli i primenili predložak na lokaciji Office.com, u okviru Najpopularnije ili Još predložaka izaberite željenu kategoriju, kliknite na željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Preuzmi.

Napomena    Predloške na lokaciji Office.com možete da pretražujete i iz programa Publisher. U polju Traženje predložaka otkucajte neke termine za pretragu i kliknite na dugme sa strelicom da biste izvršili pretragu.

Više informacija o primeni predloška potražite u članku Prvi koraci – kreiranje publikacije.

Vrh stranice

Kreiranje nove publikacije

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci kliknite na prazan predložak publikacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena    Ako ne vidite prazan predložak željene veličine, izaberite stavku Još veličina praznih stranica.

Više informacija o kreiranju publikacije potražite u članku Prvi koraci – kreiranje publikacije.

Vrh stranice

Otvaranje publikacije

 1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Otvori.

 2. U levom oknu dijaloga Otvaranje publikacije izaberite disk jedinicu ili fasciklu koja sadrži željenu datoteku.

 3. U desnom oknu dijaloga Otvaranje publikacije otvorite fasciklu koja sadrži željenu publikaciju.

 4. Kliknite na željenu datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Više informacija o kreiranju publikacije potražite u članku.

Vrh stranice

Čuvanje publikacije

Podrazumevano, Publisher datoteku čuva u podrazumevanoj radnoj fascikli. Ako želite, možete da navedete drugu lokaciju.

 • Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomene    Ako prvi put čuvate datoteku, uradite sledeće:

  1. U dijalogu Sačuvaj kao, u polju Ime datoteke otkucajte ime za publikaciju.

  2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Više informacija o čuvanju publikacije potražite u članku Čuvanje datoteke.

Vrh stranice

Umetanje okvira za tekst

 1. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Nacrtaj okvir za tekst Slika dugmeta.

 2. Postavite pokazivač na mesto u publikaciji na kojem želite da se pojavi jedan ugao okvira za tekst, a zatim prevlačite dijagonalno dok ne dobijete okvir za tekst željene veličine.

 3. Kliknite unutar okvira za tekst i otkucajte tekst.

Vrh stranice

Umetanje i izrezivanje slika

Umetanje slike

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slika.

 2. U levom oknu dijaloga Umetanje slike kliknite na fasciklu koja sadrži željenu sliku.

 3. U desnom oknu dijaloga Umetanje slike otvorite fasciklu koja sadrži željenu sliku.

 4. Izaberite sliku i kliknite na dugme Umetni.

Vrh stranice

Izrezivanje slike

 1. Izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Izrezivanje kliknite na dugme Izreži.

  Napomena    Ako ne vidite kartice Alatke za slike ili Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da bi se pojavila kartica Oblikovanje.

 3. Postavite pokazivač za izrezivanje na ivicu ili ugao.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni pokazivač na tu stranu.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali na obe strane, držite pritisnut taster CTRL dok prevlačite centralni pokazivač.

  • Da biste istovremeno izrezali sve četiri strane i održali proporcije slike, držite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT dok prevlačite pokazivač u uglu.

Više informacija o izrezivanju slike potražite u članku Izrezivanje slika.

Vrh stranice

Umetanje sastavnog bloka

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti, na primer informacije o preduzeću, naslovi, kalendari, ivice i oglasi koji su uskladišteni u galerijama. Publisher 2010 ima različite ugrađene sastavne blokove između kojih možete da birate, a možete i da preuzmete sastavni blok sa lokacije Office.com.

Da biste umetnuli ugrađeni sastavni blok, uradite sledeće:

 1. U oknu Navigacija na stranici izaberite stranicu u publikaciji na koju želite da umetnete sastavni blok.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Sastavni blokovi izaberite odgovarajuću galeriju sastavnih blokova.

 3. Pomerite se da biste pronašli sastavni blok ili kliknite na dugme Još <ime galerije> da biste otvorili dijalog Biblioteka sastavnih blokova.

 4. Izaberite sastavni blok koji želite da umetnete.

Više informacija o upotrebi sastavnih blokova potražite u članku Sastavni blokovi.

Vrh stranice

Štampanje publikacije

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Odštampaj.

 2. U odeljku Štampanje, u polju Kopije zadatka štampanja unesite broj kopija za štampanje.

 3. U odeljku Štampač uverite se da je izabran ispravan štampač.

  Napomena    Svojstva podrazumevanog štampača automatski se pojavljuju.

 4. U odeljku Postavke uradite sledeće:

  • Uverite se da je izabran ispravan opseg stranica ili odeljaka.

  • Izaberite format za postavljanje stranica na list.

  • Podesite veličinu papira.

  • Podesite da li se štampa sa jedne ili sa obe strane papira.

  • Ako štampač može da štampa u boji, odaberite da li će štampati u boji ili u skali sivih tonova.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj kada budete spremni za štampanje.

Više informacija o štampanju publikacije potražite u članku Štampanje.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Publisher 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik