Osnovni zadaci u programu Publisher

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Publisher je sjajna aplikacija za kreiranje publikacija profesionalnog i vizuelno bogatog izgleda bez ulaganja mnogo novca i vremena u komplikovanu aplikaciju za objavljivanje za računar.

Možete kreirati jednostavne stvari kao što su čestitke ili nalepnice ili složenije projekte, kao što su godišnjaci, katalozi i profesionalni bilteni e-pošte.

Pravljenje publikacije

Sve publikacije počinju od predloška, makar i praznog. Poenta je da pronađete predložak koji je najbliži željenom izgledu publikacije. Publisher se dobija sa ugrađenim predlošcima.

Snimak ekrana predložaka za prve korake u programu Publisher.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Novo i izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

  • Izaberite jedan od Istaknuto obrazaca i kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili jedan od predložaka instaliranih u programu Publisher, odaberite stavku Ugrađeno, pomerajte se da biste pronašli željenu kategoriju, odaberite željeni predložak a zatim kliknite na dugme Kreiraj u oknu sa informacijama o predlošku .

  • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, koristite polje Potražite predloške na mreži kako biste pronašli šta želite. Unesite na primer reč bilten i pomerite se na predložak koji vam se sviđa i kliknite na dugme Kreiraj.

Čuvanje publikacije

Sačuvajte publikaciju prvi put tako što ćete pratiti sledeće korake.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.

 2. U okviru Sačuvaj kao, odaberite mesto na kojem želite da sačuvate publikaciju.

  Snimak ekrana opcije „Sačuvaj kao“ u programu Publisher.

  • OneDrive je besplatna Microsoft usluga koja obezbeđuje skladište datoteka na mreži zaštićeno lozinkom.

  • Ostale veb lokacije obuhvataju veb lokacije koje ste nedavno koristili i dugme Potraži za čuvanje publikacije na bilo kojoj veb lokaciji kojoj imate pristup.

  • Računar obuhvata bilo koju fasciklu na računaru.

  • Dodavanje mesta omogućava dodavanje lokacije na mreži radi čuvanja publikacije.

 3. Unesite ime publikacije a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kada sačuvate publikaciju, možete jednostavno da izaberete stavke Datoteka > Sačuvaj svaki put kada želite da sačuvate izmene.

Ako želite da promenite ime datoteke ili lokaciju publikacije, izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao i sačuvajte je kao da je čuvate po prvi put.

Dodavanje slika u publikaciju

 1. Izaberite stavke Početak > Slike.

 2. Koristite opcije u dijalogu Umetanje slika da biste pronašli sliku koju želite da koristite.

Dodavanje teksta u publikaciju

Da biste dodali tekst, prvo morate da umetnete okvir za tekst. Većina predložaka sadrži okvire za tekst koje možete da ispunite ali možete i sami da dodate okvire za tekst.

Prvo: Dodavanje okvir za tekst

 1. Izaberite stavke Početak > Nacrtaj okvir za tekst i prevucite kursor u obliku krsta da biste nacrtali okvir za tekst na mestu na kojem želite da postavite tekst.

  Snimak ekrana okvira za tekst „Crtanje“ u programu Publisher.

 2. Kucanje teksta u okviru za tekst.

  Ukoliko je tekst koji ste uneli predugačak, možete povećati okvir za tekst ili ga povezati sa drugim okvirom.

Drugo: Povezivanje okvira za tekst

Okvire za tekst možete povezati tako da tekst prelazi iz jednog okvira u drugi.

 1. Kada okvir za tekst sadrži previše teksta, u donjem desnom uglu se pojavljuje malo polje sa tri tačke.

  Snimak ekrana za višak teksta u okviru za tekst u programu Publisher.

 2. Kreirajte novi okvir za tekst.

 3. Kliknite na indikator prelivanja i kursor će se pretvoriti u bokal. Bokal za povezivanje okvira za tekst koristi se za povezivanje okvira za tekst.

 4. Premestite se u novi okvir za tekst i kliknite na njega.

  Višak teksta će se pojaviti u novom okviru za tekst.

Sad kad nastavite da dodajete tekst, reči će se prelivati iz jednog u drugi okvir za tekst. Ako vam ponestane prostora u drugom okviru, možete ga povezati sa još jednim okvirom i tekst će ići kroz sva tri okvira.

Dodavanje sastavnih blokova u publikaciju

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti, na primer naslovi, kalendari, ivice i oglasi. Program Publisher ima različite ugrađene sastavne blokove a možete i napraviti svoje.

 1. U oknu Navigacija po stranici izaberite stranicu u publikaciji.

 2. U okviru stavki Umetanje > Sastavni blokovi, izaberite galeriju sastavnih blokova.

  Snimak ekrana grupe „Sastavni blokovi“ na kartici „Umetanje“ u programu Publisher.

 3. Pomerajte se da biste pronašli sastavni blok ili izaberite stavke Više stavki galerije <ime galerije> da biste otvorili dijalog Biblioteka sastavnih blokova.

 4. Izaberite sastavni blok.

Štampanje publikacije

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

  Snimak ekrana opcija „Štampanje“ u programu Publisher.

 2. U okviru Štampanje, u polju Kopije zadatka za štampanje unesite broj kopija za štampanje.

 3. Proverite da li je izabran odgovarajući štampač.

  Napomena : Svojstva za podrazumevani štampač automatski su uneta.

 4. U okviru Postavke uradite sledeće:

  • Proverite da li je izabran odgovarajući opseg stranica ili odeljaka.

  • Izaberite format rasporeda na stranici za štampanje.

  • Podesite veličinu papira.

  • Podesite da li želite da se štampa sa jedne ili sa obe strane papira.

  • Ako štampač može da štampa u boji, izaberite da li će se štampati u boji ili u skali sivih tonova.

  • Kliknite na dugme Odštampaj kada budete spremni za štampanje.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×