Osnovni zadaci u programu PowerPoint Online

Pomoću programa PowerPoint Online prezentacije kreirate direktno u internet pregledaču. One se nalaze u vašem OneDrive ili Dropbox prostoru i možete da ih uređujete i delite na mreži bez potrebe za drugim softverom ili instalacijama. Hajde da pogledamo korake za kreiranje osnovne prezentacije:

Izbor teme

Izbor rasporeda slajdova

Dodavanje teksta

Dodavanje slike

Dodavanje prelaza između slajdova

Predstavljanje projekcije slajdova

Deljenje prezentacije na mreži

Štampanje slajdova

Izbor teme

PowerPoint se dobija sa „temama“, skupovima profesionalno dizajniranih boja i rasporeda. Jednostavno izaberite temu i svi vaši slajdovi će imati taj izgled.

 1. Na kartici Dizajn izaberite temu.

  Izbor teme

 2. Svaka tema sadrži varijacije, tako da možete da izaberete drugačiju šemu boja.

  Izbor varijante

Izbor rasporeda slajdova

Svaki slajd sadrži čuvare mesta za tekst, slike, grafikone, oblike i još mnogo toga. Izaberite raspored koji vam najviše odgovara za sadržaj koji planirate da predstavite.

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Raspored.

 2. Izaberite raspored i izaberite stavku Promena rasporeda.

Promena rasporeda slajda

Dodavanje teksta

Da biste dodali tekst na slajd, kliknite unutar čuvara mesta i počnite sa kucnjem.

Za znakove za nabrajanje, postavite kursor na red teksta, a zatim na kartici Početak izaberite stil znakova za nabrajanje.

Izbor stila znakova za nabrajanje

Dodavanje slike

 1. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Slika.

  Umetanje slike

 2. U polju Izbor datoteke za otpremanje pronađite sliku i kliknite na dugme Otvori.

Dodavanje prelaza između slajdova

Dodajte prelaze za glatka, animirana prebacivanja između slajdova.

 1. Na kartici Prelazi izaberite prelaz.

  Izbor prelaza

 2. Kliknite na dugme Primeni na sve
  da biste primenili prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Predstavljanje projekcije slajdova

PowerPoint Online omogućava da pokrenete prezentaciju samo pomoću internet veze i veb pregledača.

Da biste pokrenuli projekciju slajdova, na kartici Prikaz kliknite na dugme Projekcija slajdova.

Kliknite na dugme „Projekcija slajdova“

Da biste upravljali projekcijom slajdova, idite do kontrola u donjem levom uglu programa Upravljanje projekcijom slajdova i uradite sledeće:

 • Kliknite Nazad da biste se vratili na prethodni slajd

 • Kliknite na dugme Dalje da biste prešli na sledeći slajd

 • Kliknite na dugme Izađi da biste izašli iz prikaza projekcije slajdova.

Da biste otišli na bilo koji slajd u prezentaciji, kliknite na slajd desnim tasterom miša i izaberite stavku Idi na slajd.

Prelazak na slajd van redosleda

U polje Slajd unesite broj slajda.

Unos broja slajda

Deljenje prezentacije na mreži

Dok radite na prezentaciji u usluzi OneDrive, možda bi trebalo da je delite kako bi druge osobe mogle da je vide ili da zajedno sa vama rade na njoj.

Napomena    Ako imate OneDrive for Business, pogledajte članak Deljenje prezentacije korišćenjem usluge OneDrive for Business.

 1. Izaberite karticu Deljenje.

 2. U okviru Deljenje izaberite stavku Preuzmi vezu.

  • Da biste delili kopiju prezentacije samo za prikazivanje, u okviru Samo za prikazivanje kliknite na dugme Kreiraj.

   Deljenje kopije prezentacije samo za prikazivanje

  • Da biste omogućili drugima da prikažu i urede kopiju prezentacije, u okviru Prikaz i uređivanje kliknite na dugme Kreiraj.

   Omogućavanje drugima da prikažu i urede ovu prezentaciju

 3. Da biste skratili vezu koju delite sa drugima, kliknite na Skrati.

  Skrati URL

 1. Kopirajte vezu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Kopiranje skraćenog URL-a radi deljenja sa drugima

 1. Nalepite URL u e-poruku, sesiju ćaskanja ili na lokaciju za društveno umrežavanje.


Da biste radili na prezentaciji zajedno sa drugima, pogledajte članak Saradnja sa drugima na prezentaciji.

Štampanje slajdova

Slajdove možete da odštampate i koristite ih kao letke, a možete i da dodate beleške za izlagača na njih i koristite ih kao vizuelni podsetnik dok izlažete.

Važno    PDF prikazivač je neophodan za štampanje u programu PowerPoint Online. Ako ga nemate, možete da ga preuzmete sa veba.

 1. Na kartici Datoteka > Odštampaj > Odštampaj u PDF formatu.

  Štampanje slajdova u PDF formatu

 2. Da biste videli prezentaciju nakon konvertovanja u PDF, izaberite stavku Kliknite ovde da biste prikazali PDF verziju dokumenta.

  PDF je spreman

 3. U polju Štampanje koje se pojavljuje, u okviru Rukovanje stranicom i podešavanje njene veličine, izaberite stavku Uklopi, a u okviru Položaj stranice izaberite stavku Položeno. Po želji podesite i druge opcije rasporeda za štampanje.

  Napomena    Ako vam je potrebna pomoć pri izboru opcija za štampanje, kliknite na vezu Pomoć u gornjem desnom uglu polja Štampanje.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

Savet    PDF datoteka se otvara u novom prozoru pregledača. Možete ga zatvoriti kad se štampanje dovrši.

Primenjuje se na: PowerPoint OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik