Osnovni zadaci u programu PowerPoint 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koje možete izvršiti kako biste lakše naučili kako se koristi Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

U ovom članku

Šta je to PowerPoint?

Pronalaženje i primena predloška

Kreiranje prezentacije

Otvaranje prezentacije

Čuvanje prezentacije

Umetanje novog slajda

Dodavanje oblika u slajd

Prikaz projekcije slajdova

Štampanje prezentacije

Saveti za kreiranje efikasne prezentacije

Smanjenje broja slajdova

Izbor veličine fonta koja je prilagođena publici

Neka tekst slajda bude jednostavan

Korišćenje vizuelnih elemenata radi lakšeg prenošenja poruke

Neka oznake za grafikone budu razumljive

Primena suptilnih i doslednih pozadina slajdova

Provera pravopisa i gramatike

Šta je to PowerPoint?

PowerPoint 2010 je vizuelna i grafička prezentacija, prvenstveno korišćena za kreiranje prezentacija. Pomoću programa PowerPoint možete kreirati, prikazati i predstaviti projekcije slajdova koje kombinuju tekst, oblike, slike, grafike, animaciju, grafikone, video zapise i još mnogo toga.

Više informacija o funkcijama koje su jedinstvene za PowerPoint 2010 potražite u članku Novo u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Pronalaženje i primena predloška

PowerPoint 2010 vam omogućava da primenite ugrađene predloške, da primenite sopstvene prilagođene predloške i da pretražite mnoštvo dostupnih predložaka na lokaciji Office.com. Office.com obezbeđuje širok izbor popularnih Publisher predložaka, uključujući prezentacije i dizajnerske slajdove.

Da biste pronašli predložak u programu PowerPoint 2010, uradite sledeće:

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci i teme uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo koristili predložak koji ste nedavno koristili, izaberite stavku Nedavni predlošci, izaberite željeni predložak i kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili predložak koji ste već instalirali, izaberite stavku Moji predlošci, izaberite željeni predložak i kliknite na dugme U redu.

  • Da biste koristili neki od ugrađenih predložaka koji se instaliraju uz PowerPoint, izaberite stavku Uzorci predložaka, izaberite željeni predložak i kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, u okviru Office.com predlošci izaberite kategoriju predloška, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Preuzmi da biste preuzeli predložak sa lokacije Office.com na računar.


   Lista predložaka u prikazu „Backstage“ programa PowerPoint

Napomena    Predloške na lokaciji Office.com možete da pretražujete i iz programa PowerPoint. U polju Traženje predložaka na lokaciji Office.com otkucajte neke termine za pretragu i kliknite na dugme sa strelicom da biste izvršili pretragu.

Više informacija o pronalaženju i primeni predložaka potražite u članku Primena predloška na prezentaciju.

Vrh stranice

Kreiranje prezentacije

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

 3. Izaberite stavku Prazna prezentacija i kliknite na dugme Kreiraj.

 4. Primenite predložak ili temu, bilo da su ugrađeni uz PowerPoint 2010 ili preuzeti sa lokacije Office.com. Pogledajte odeljak Pronalaženje i primena predloška u ovom članku.

Vrh stranice

Otvaranje prezentacije

 1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Otvori.

 2. U levom oknu dijaloga „Otvaranje“ izaberite disk jedinicu ili fasciklu koja sadrži željenu prezentaciju.

 3. U desnom oknu dijaloga Otvaranje otvorite fasciklu koja sadrži prezentaciju.

 4. Izaberite prezentaciju i kliknite na dugme Otvori.

  Napomena   Podrazumevano, PowerPoint 2010 prikazuje samo PowerPoint prezentacije u dijalogu Otvaranje. Da biste prikazali druge vrste datoteka, izaberite opciju Sve PowerPoint prezentacije i izaberite tip datoteke koji želite da prikažete.

  Otvorite PowerPoint 2010 datoteku.

Vrh stranice

Čuvanje prezentacije

 1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime za PowerPoint prezentaciju i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena   Podrazumevano, PowerPoint 2010 čuva datoteke u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx). Da biste prezentaciju sačuvali u formatu koji nije .pptx, izaberite listu Čuvanje kao tip i izaberite željeni format datoteke.

  Sačuvajte kao datoteku u programu PowerPoint 2010.

Više informacija o kreiranju nove prezentacije potražite u članku Imenovanje i čuvanje prezentacije.

Vrh stranice

Umetanje novog slajda

Da biste umetnuli novi slajd u prezentaciju, uradite sledeće:

 • Na kartici Početak, u grupi Slajdovi kliknite na strelicu ispod stavke Novi slajd i kliknite na željeni raspored slajdova.

  Kartica „Početak“ u programu PowerPoint 2010, pogled na grupu „Slajdovi“.

Više informacija o dodavanju slajdova u prezentaciju potražite u članku Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova.

Vrh stranice

Dodavanje oblika u slajd

 1. Na kartici Početak, u grupi Crtanje izaberite stavku Oblici.

  Kartica „Početak“ u programu PowerPoint 2010, pogled na grupu „Crtanje“.

 2. Izaberite željeni oblik, kliknite bilo gde na slajdu i prevucite da biste postavili oblik.

  Da biste kreirali savršen kvadrat ili krug (ili ograničili dimenzije drugih oblika), pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite.

Više informacija o dodavanju oblika potražite u članku Dodavanje, promena ili brisanje oblika.

Vrh stranice

Prikaz projekcije slajdova

Da biste prikazali prezentaciju u prikazu projekcije slajdova od prvog slajda, uradite sledeće:

 • Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite opciju Od početka.

  Kartica „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint 2010, pogled na grupu „Pokretanje projekcije slajdova“.

Da biste prezentaciju u prikazu projekcije slajdova prikazali od trenutnog slajda, uradite sledeće:

 • Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite opciju Od trenutnog slajda.

  Kartica „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint 2010, pogled na grupu „Pokretanje projekcije slajdova“.

Više informacija o prikazu projekcije slajdova potražite u članku Kada i kako se koriste prikazi u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Štampanje prezentacije

 1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Odštampaj.

 2. U okviru Odštampaj uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odštampali sve slajdove, izaberite opciju Svi.

  • Da biste odštampali samo trenutno prikazani slajd, izaberite stavku Trenutni slajd.

  • Da biste odštampali određene slajdove po broju, izaberite stavku Prilagođeni opseg slajdova i unesite listu pojedinačnih slajdova, opseg ili oba.

   Napomena   Koristite zareze da biste odvojili brojeve, bez razmaka. Na primer: 1,3,5-12.

 3. U okviru Ostale postavke izaberite listu Boja i izaberite željenu postavku.

 4. Kada završite sa izborom, kliknite na dugme Odštampaj.

  Kartica „Datoteka“ u programu PowerPoint 2010, pogled na grupu „Štampanje“.

Više informacija o štampanju potražite u članku Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja prezentacije.

Vrh stranice

Saveti za kreiranje efikasne prezentacije

Razmotrite sledeće savete za kreiranje zanimljive prezentacije koja će zainteresovati publiku.

Smanjenje broja slajdova

Da biste preneli jasnu poruku i zadržali pažnju i interesovanje publike, svedite broj slajdova u prezentaciji na najmanju meru.

Izbor veličine fonta koja je prilagođena publici

Izbor najbolje veličine fonta pomaže u prenošenju poruke. Ne zaboravite da publika mora da bude u mogućnosti da čita slajdove iz daljine. Uopšteno govoreći, publika će možda imati poteškoća da vidi veličinu fonta manju od 30.

Neka tekst slajda bude jednostavan

Želite da publika sluša kako predstavljate informacije, a ne da čita sa ekrana. Koristite znakove za nabrajanje ili kratke rečenice i pokušajte da svaki stane u jedan red, to jest, bez prelamanja teksta.

Neki projektori izrezuju slajdove po ivicama tako da će dugačke rečenice možda biti izrezane.

Korišćenje vizuelnih elemenata radi lakšeg prenošenja poruke

Slike, grafikoni i SmartArt grafika obezbeđuju vizuelne signale koje će publika zapamtiti. Dodajte smisleno likovno rešenje koje će upotpuniti tekst i poruke na slajdovima.

Međutim, kada je tekst u pitanju, izbegavajte da dodajete previše vizuelnih pomagala na slajd.

Neka oznake za grafikone budu razumljive

Koristite samo onoliko teksta koliko će elemente oznake u grafikonu učiniti razumljivim.

Primena suptilnih i doslednih pozadina slajdova

Odaberite privlačan i dosledan predložak ili tema koji ne skreću pažnju previše. Ne želite da pozadina ili dizajn skreću pažnju sa poruke.

Međutim, takođe želite da obezbedite kontrast između boje pozadine i boje teksta. Ugrađene teme u programu PowerPoint 2010 podešavaju kontrast između svetle pozadine sa tamno obojenim tekstom ili tamnu pozadinu sa svetlo obojenim tekstom.

Više informacija o korišćenju tema potražite u članku Primena teme radi dodavanje boje i stila u prezentaciju.

Provera pravopisa i gramatike

Da biste stekli i zadržali poštovanje publike, uvek proverite pravopis i gramatiku u prezentaciji.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik