Osnovni zadaci u programu Outlook 2013

Microsoft Outlook 2013 organizuje vašu e-poštu, kalendare, kontakte, zadatke i liste zaduženja, sve na jednom mestu. Sve započinje vašim nalogom e-pošte. Odatle možete da počnete sa radom na vašim e-porukama, pretvaranjem istih u zadatke ili zakazane obaveze, kao i sortiranje ljudi iz vaših kontakata sa kojima komunicirate, tako da nikada ne morate da pamtite e-adresu ili broj telefona. Prođimo brzo kroz ove osnovne korake.

Podešavanje naloga e-pošte

Prvi korak je podešavanje naloga e-pošte. Nakon toga bićete spremni da započnete primanje i slanje e-pošte, koristite kalendar, kreirate kontakte i radite sa zadacima. 

Podešavanje se automatski obavlja ako ste koristili stariju verziju programa Outlook na istom računaru. Ako niste, podešavanje automatskog naloga će se pokrenuti kada prvi put pokrenete program Outlook i voditi vas kroz proces korak po korak.

Pitaće vas za vaše ime, e-adresu i lozinku. To je obično dovoljno, ali ako automatsko podešavanje bude neuspešno, Outlook će vas pitati za još nekoliko informacija kao što je ime servera pošte.

Ako nemate tu informaciju, vaš dobavljač e-pošte vam može pružiti detalje.

Dugme „Dodaj nalog“ u prikazu „Backstage“

Napomena    Ako posle želite da dodate još jedan nalog e-pošte, izaberite stavke Datoteka > Postavke naloga da biste pokrenuli podešavanje automatskog naloga.

Vrh stranice

Kreiranje nove e-poruke

U meniju Pošta, kliknite na stavku Nova e-pošta.

Nova e-pošta

Tasterska prečica    Da biste kreirali novu e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+M.

Kada završite kliknite na dugme „Slanje“.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje e-poruke.

Vrh stranice

Prosleđivanje e-poruke ili odgovaranje na nju

U Okno za čitanje ili na traci kliknite na Odgovori, Odgovori svima iliNapred.

Odgovori

Da biste neko ime uklonili iz polja Za i Cc izaberite ga i pritisnite taster Delete. Da biste dodali primaoca, kliknite u polje Za, Ccili Bcc i unesite primaoca.

Dodatne informacije potražite u članku Odgovaranje na e-poruku ili njeno prosleđivanje.

Vrh stranice

Dodavanje priloga u e-poruku

Da biste delili datoteku možete da je priložite u poruci. Možete takođe da priložite druge Outlook stavke, kao što su poruke, kontakti ili zadaci.

  1. Kreirajte poruku odnosno za postojeću poruku kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

  2. U prozoru poruke kliknite na Poruka > Priloži datoteku.

Priloži datoteku


Dodatne informacije potražite u članku Prilaganje datoteke, poruke, kontakta ili zadatka e-poruci.

Vrh stranice

Otvaranje ili čuvanje priloga e-poruke

Prilog možete otvoriti iz Okno za čitanje ili iz otvorene poruke. Nakon otvaranja i prikazivanja priloga, možete da ga sačuvate. Ako poruka ima više priloga, možete da ih sačuvate kao grupu ili jedan po jedan.

Otvaranje priloga

Kliknite dvaput na prilog.

Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje priloga.

Čuvanje priloga

  1. Kliknite na prilog u oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci.

  2. Na kartici Prilozi, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj kao. Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na prilog i izabrati stavku Sačuvaj kao.

„Sačuvaj kao“ prilozi

Dodatne informacije potražite u članku Čuvanje priloga.

Vrh stranice

Dodavanje potpisa za e-poštu u poruke

Kreirajte personalizovane potpise koji se pojavljuje na dnu vaše poruke. Potpisi uključuju tekst, slike, elektronska vizitkarta, logotip ili čak i sliku rukom napisanog potpisa.

Kreiranje potpisa

  1. U novoj poruci kliknite na Potpis >Potpisi.

Potpis

  1. Na kartici Potpis za e-poštu kliknite na dugme Novo.

Dodavanje potpisa

U novoj poruci kliknite na Potpis, a zatim izaberite željeni potpis.

Potpis

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje i dodavanje potpisa za e-poruku.

Vrh stranice

Kreiranje zakazane obaveze kalendara

U programu Outlook, zakazane obaveze nisu isto što i sastanci. Zakazane obaveze predstavljaju aktivnosti koje se planiraju u kalendaru, a ne uključuju pozivanje drugih osoba ili rezervisanje resursa.

Izaberite stavku „Kalendar“

U modulu Kalendaru, kliknite na opciju Nova zakazana obaveza. Isto tako, možete kliknuti desnim tasterom miša na vremenski blok u koordinatnoj mreži kalendara i izabrati stavku Nova zakazana obaveza.

Nova zakazana obaveza kalendara

Tasterska prečica    Da biste kreirali zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A.

Dodatne informacije potražite u članku Planiranje zakazane obaveze.

Vrh stranice

Planiranje sastanka

U programu Outlook sastanak uključuje druge osobe i može da uključuje resurse, kao što su sobe za konferenciju. Odgovore na poziv za sastanak dobićete u vaše prijemno poštansko sanduče.

U modulu Kalendar, kliknite na Novi sastanak.

Novi sastanak kalendara

Tasterska prečica    Da biste kreirali novi poziv za sastanak iz bilo koje fascikle u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Q.

Dodatne informacije potražite u članku Planiranje sastanka sa drugim osobama.

Vrh stranice

Postavljanje podsetnika

Podsetnici iskaču u prozoru za obaveštenja da ne biste propustili važne rokove. Možete dodati ili ukloniti podsetnike iz skoro sve u programu Outlook, uključujući e-poruke, zakazane obaveze i kontakte.

Za zakazane obaveze ili sastanke

Otvorite Zakazana obaveza ili Sastanak, a zatim sa padajuće liste Podsetnik izaberite koliko pre zakazane obaveze ili sastanka želite da se podsetnik pojavi. Izaberite stavku Nijedan da biste isključili podsetnik.

Za e-poruke, kontakte i zadatke

Kliknite na Praćenje> Dodavanje podsetnika.

Praćenje

Savet   Pomoću podsetnika e-poruke možete brzo da označite zastavicom u vidu stavki obaveza. Ovako će se poruka pojaviti u modulima Pogled na zadatke i Zadaci, ali neće automatski dodati podsetnik. Kliknite desnim tasterom miša na zastavicu u listi poruka da biste dodali podsetnik. Ili ako je poruka otvorena, kliknite na dugme Praćenje > Dodaj podsetnik.

Vrh stranice

Kreiranje kontakta

Kontakti mogu biti jednostavni i sadržati samo ime i e-adresu, a mogu i uključivati informacije i detalje, kao što su ulica i broj, više brojeva telefona, slike, rođendani, itd. za dati kontakt.

Osobe

U okviru Osobe, kliknite na Novi kontakt.

Novi kontakt

Tasterska prečica    Da biste kreirali kontakt iz bilo koje fascikle u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+C.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje ili dodavanje kontakta.

Vrh stranice

Kreiranje zadatka

Veliki broj osoba vodi listu zaduženja — na papiru, u unakrsnoj tabeli ili tako što kombinuje evidenciju na papiru i elektronskim putem. U programu Outlook, različite liste možete kombinovati u jednu, primati podsetnike i pratiti tok zadataka.

Klik na dugme zadataka

U okviru Zadaci, kliknite na dugme Novi zadatak.

Novi zadatak

Tasterska prečica    Da biste kreirali novi zadatak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+K.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje zadataka i stavki obaveza.

Vrh stranice

Štampanje e-poruke, kontakta, kalendarske stavke ili zadatka

U okviru Datoteka > Štampanje, možete odštampati stavke kao što su e-poruke, kontakti ili kalendarske stavke odnosno veće prikaze, poput kalendara, adresara ili lista sadržaja za fascikle modula „Pošta“.

  1. Izaberite stavku ili fasciklu u programu Outlook koju želite da odštampate.

  2. Izaberite Datoteka >Štampanje.

Odštampaj

Dodatne informacije potražite u članku Štampanje stavki u programu Outlook.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Office 365 End User, Outlook 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik