Osnovni zadaci u programu Outlook 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koje možete izvršiti u programu Microsoft Outlook 2010.

U ovom članku

Šta je to Outlook?

Dodavanje naloga e-pošte

Kreiranje nove e-poruke

Prosleđivanje e-poruke ili odgovaranje na nju

Dodavanje priloga u e-poruku

Otvaranje ili čuvanje priloga e-poruke

Otvaranje priloga

Čuvanje priloga

Dodavanje potpisa za e-poštu u poruke

Kreiranje potpisa

Dodavanje potpisa

Kreiranje zakazane obaveze kalendara

Planiranje sastanka sa drugim osobama

Postavljanje podsetnika

Za zakazane obaveze ili sastanke

Za e-poruke, kontakte i zadatke

Kreiranje kontakta

Kreiranje zadatka

Kreiranje beleške

Štampanje e-poruke, kontakta, kalendarske stavke ili zadatka

Šta je to Outlook?

Microsoft Outlook 2010 nudi vrhunske alatke za upravljanje poslovnom i ličnom e-poštom za više od 500 miliona Microsoft Office korisnika širom sveta. Nakon izdanja programa Outlook 2010, dobijate bogatiji skup utisaka pri radu kako biste zadovoljili svoje potrebe za komunikacijom na poslu, kod kuće i u školi.

Od redizajniranog izgleda do više opcija za organizaciju e-pošte, pretragu, komunikaciju i funkcije društvenog umrežavanja, Outlook 2010 vam obezbeđuje prvoklasan utisak pri radu koji vam pomaže da ostanete produktivni i da održite vezu sa ličnim i poslovnim mrežama.

Vrh stranice

Dodavanje naloga e-pošte

Da biste mogli da šaljete i primate e-poruke pomoću programa Outlook 2010, morate dodati i konfigurisati nalog e-pošte. Ako ste stariju verziju programa Microsoft Outlook koristili na istom računaru na kojem ste instalirali Outlook 2010, postavke vašeg naloga se automatski uvoze.

Ako ste novi korisnik programa Outlook ili instalirate Outlook 2010 na novom računaru, funkcija podešavanja automatskog naloga automatski se pokreće i pomaže vam da konfigurišete postavke naloga za svoje naloge e-pošte. Ovo podešavanje zahteva samo vaše ime, e-adresu i lozinku. Ako vaš nalog nije moguće automatski konfigurisati, morate ručno uneti obavezne dodatne informacije.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Informacije o nalogu kliknite na dugme Dodaj nalog.

Prikaz „Backstage“ i komanda „Dodaj nalog“

Više informacija potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje naloga e-pošte.

Napomena    Da biste dodali Windows Live Hotmail nalog, pogledajte Korišćenje Windows Live Hotmail naloga u programu Outlook.

Vrh stranice

Kreiranje nove e-poruke

Outlook 2010 vam omogućava da komunicirate sa primaocima pomoću bogatog skupa funkcija i prilagođavanja.

 • U okviru Pošta, na kartici Početak, u grupi Novo kliknite na dugme Nova e-poruka.

Komanda „Nova e-poruka“ na traci

Tasterska prečica    Da biste kreirali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+M.

Više informacija potražite u članku Kreiranje e-poruke.

Vrh stranice

Prosleđivanje e-poruke ili odgovaranje na nju

 • Na kartici Početak ili Poruka, u grupi Odgovor kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

Grupa „Odgovor“ na traci

Napomena    Ime kartice zavisi od toga da li je poruka izabrana sa liste poruka ili otvorena u sopstvenom prozoru.

Da biste neko ime uklonili iz polja Za i Cc, izaberite ga i pritisnite taster DELETE. Da biste dodali primaoca, kliknite u polje Za, Cc ili Bcc i unesite primaoca.

Više informacija potražite u članku Odgovaranje na e-poruku ili njeno prosleđivanje.

Vrh stranice

Dodavanje priloga u e-poruku

Datoteke se mogu priložiti u e-poruci. Isto tako, druge Outlook stavke, kao što su poruke, kontakti ili zadaci, mogu se uključiti u poruke koje šaljete.

 1. Kreirajte poruku odnosno za postojeću poruku kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

 2. U prozoru poruke, na kartici Poruka, u grupi Uključivanje kliknite na dugme Priloži datoteku.

Komanda „Priloži datoteku“ na traci

Više informacija potražite u članku Prilaganje datoteke ili druge stavke u e-poruku.

Vrh stranice

Otvaranje ili čuvanje priloga e-poruke

Prilog možete otvoriti iz Okno za čitanje ili iz otvorene poruke. Nakon otvaranja i prikazivanja priloga, možete odabrati da ga sačuvate na čvrstom disku. Ako poruka ima više priloga, možete da ih sačuvate kao grupu ili jedan po jedan.

Otvaranje priloga

 • Kliknite dvaput na prilog.

Čuvanje priloga

 1. Kliknite na prilog u oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci.

 2. Na kartici Prilozi, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj kao. Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na prilog i izabrati stavku Sačuvaj kao.

Komanda „Sačuvaj kao“ na traci

Više informacija potražite u članku Otvaranje i čuvanje priloga.

Vrh stranice

Dodavanje potpisa za e-poštu u poruke

Možete kreirati personalizovane potpise za svoje e-poruke koji uključuju tekst, slike, elektronska vizitkarta, logotip ili čak i sliku rukom napisanog potpisa.

Kreiranje potpisa

 1. Otvorite novu poruku. Na kartici Poruka, u grupi Uključivanje kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite stavku Potpisi.

Komanda „Potpisi“ na traci

 1. Na kartici Potpis za e-poštu kliknite na dugme Novo.

Dodavanje potpisa

 • U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključivanje kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite željeni potpis.

Komanda „Potpisi“ na traci

Više informacija potražite u članku Kreiranje i dodavanje potpisa za e-poštu.

Vrh stranice

Kreiranje zakazane obaveze kalendara

Zakazane obaveze predstavljaju aktivnosti koje se planiraju u kalendaru, a ne uključuju pozivanje drugih osoba ili rezervisanje resursa.

 • U modulu Kalendar, na kartici Početak, u grupi Novo kliknite na dugme Nova zakazana obaveza. Isto tako, možete kliknuti desnim tasterom miša na vremenski blok u koordinatnoj mreži kalendara i izabrati stavku Nova zakazana obaveza.

Komanda „Nova zakazana obaveza“ na traci

Tasterska prečica    Da biste kreirali zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+A.

Više informacija potražite u članku Planiranje zakazane obaveze.

Vrh stranice

Planiranje sastanka sa drugim osobama

Sastanak predstavlja zakazanu obavezu koja uključuje druge osobe i može da uključuje resurse, kao što su sobe za konferenciju. Odgovori na poziv za sastanak prikazuju se u prijemnom poštanskom sandučetu.

 • U modulu Kalendar, na kartici Početak, u grupi Novo kliknite na dugme Novi sastanak.

Komanda „Novi sastanak“ na traci

Tasterska prečica    Da biste kreirali novi poziv za sastanak iz bilo koje fascikle u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+Q.

Više informacija potražite u članku Planiranje sastanka sa drugim osobama.

Vrh stranice

Postavljanje podsetnika

Podsetnike možete postaviti ili ukloniti za razne stavke, uključujući e-poruke, zakazane obaveze i kontakte.

Za zakazane obaveze ili sastanke

U otvorenoj stavci, na kartici Zakazana obaveza ili Sastanak, u grupi Opcije, sa padajuće liste Podsetnik izaberite koliko pre zakazane obaveze ili sastanka želite da se podsetnik pojavi. Izaberite stavku Nijedan da biste isključili podsetnik.

Za e-poruke, kontakte i zadatke

 • Na kartici Početak, u grupi Oznake izaberite stavku Praćenje i kliknite na dugme Dodaj podsetnik.

  Dodavanje komande podsetnika na traku

  Savet    Pomoću podsetnika e-poruke možete brzo da označite zastavicom u vidu stavki obaveza. Na listi poruka kliknite desnim tasterom miša na kolonu „Status zastavice“. Ako je poruka otvorena, na kartici Poruka, u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati, a zatim kliknite na dugme Dodaj podsetnik.

Više informacija potražite u članku Postavljanje ili uklanjanje podsetnika.

Vrh stranice

Kreiranje kontakta

Kontakti mogu biti jednostavni i sadržati samo ime i e-adresu, a mogu i uključivati dodatne detaljne informacije kao što su ulica i broj, više brojeva telefona, slika, rođendani i sve druge informacije koje su povezane sa kontaktom.

 • U okviru Kontakti, na kartici Početak, u grupi Novo kliknite na dugme Novi kontakt.

Komanda „Novi kontakt“ na traci

Tasterska prečica    Da biste kreirali kontakt iz bilo koje fascikle u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+C.

Više informacija potražite u članku Kreiranje ili dodavanje kontakta.

Vrh stranice

Kreiranje zadatka

 Veliki broj osoba vodi listu zaduženja – na papiru, u unakrsnoj tabeli ili tako što kombinuje evidenciju na papiru i elektronskim putem. U programu Microsoft Outlook različite liste možete kombinovati u jednu, primati podsetnike i pratiti tok zadataka.

 • U okviru Zadaci, na kartici Početak, u grupi Novo kliknite na dugme Novi zadatak.

Komanda „Novi zadatak“ na traci

Tasterska prečica    Da biste kreirali novi zadatak, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+K.

Više informacija potražite u članku Kreiranje zadataka i stavki obaveza.

Vrh stranice

Kreiranje beleške

Beleške su elektronski ekvivalent lepljivim papirnim beleškama. Koristite beleške za zapisivanje pitanja, ideja, podsetnika i svega što biste zapisivali na papiru.

 • U okviru Beleške, u grupi Novo kliknite na dugme Nova beleška.

Komanda „Nova beleška“ na traci

Tasterska prečica    Da biste kreirali belešku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+N.

Više informacija potražite u članku Kreiranje beleške.

Vrh stranice

Štampanje e-poruke, kontakta, kalendarske stavke ili zadatka

Možete odštampati pojedinačne stavke, kao što su e-poruke, kontakti ili kalendarske stavke odnosno veće prikaze, poput kalendara, adresara ili lista sadržaja fascikli modula „Pošta“.

Procedura za štampanje je ista kao u modulu „Pošta“, „Kalendar“ ili bilo kojoj drugoj fascikli u programu Microsoft Outlook – sve postavke i funkcije štampanja nalaze se u prikazu „Backstage“. Izaberite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 1. Izaberite stavku ili fasciklu u programu Outlook koju želite da odštampate.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

Više informacija potražite u članku Štampanje stavki u programu Outlook.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Outlook 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik