Osnovni zadaci u programu Excel 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koje možete da izvršite u programu Microsoft Excel 2010.

U ovom članku

Šta je to Excel?

Pronalaženje i primena predloška

Kreiranje nove radne sveske

Čuvanje radne sveske

Unos podataka u radni list

Oblikovanje brojeva

Primena ivica ćelija

Kreiranje Excel tabele

Primena senčenja ćelije

Filtriranje podataka

Sortiranje podataka

Kreiranje formule

Prikazivanje podataka u grafikonu

Štampanje radnog lista

Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka

Šta je to Excel?

Excel je program za unakrsne tabele u sistemu Microsoft Office. Excel možete koristiti za kreiranje i oblikovanje radnih svezaka (kolekcija unakrsnih tabela) da biste analizirali podatke i da biste poslovne odluke donosili na osnovu više informacija. Excel posebno možete koristiti za praćenje podataka, pravljenje modela za analizu podataka, pisanje formula za vršenje računskih operacija nad tim podacima, izvođenje podataka na razne načine i predstavljanje podataka u mnoštvu grafikona profesionalnog izgleda.

Uobičajeni scenariji korišćenja programa Excel obuhvataju:

 • Računovodstvo Moćne funkcije za izračunavanje programa Excel možete koristiti u velikom broju finansijskih izvoda – na primer, u izvodu toka posla, izvodu prihoda ili izvodu profita u gubitaka.

 • Pravljenje budžeta Bilo da su vaše potrebe lične ili poslovne prirode, u programu Excel možete kreirati bilo koji tip budžeta – na primer, plan budžeta za marketing, budžet za događaj ili budžet za penziju.

 • Naplata i prodaja Excel je koristan i za upravljanje podacima o naplati i prodaji i jednostavno možete kreirati obrasce koji su vam potrebni – na primer, izlazne fakture, otpremnice ili porudžbenice.

 • Izveštavanje U programu Excel možete kreirati različite tipove izveštaja koji odražavaju analizu podataka ili rezimiraju podatke – na primer, izveštaje koji mere performanse projekta, prikazuju odstupanje stvarnih rezultata u odnosu na rezultate iz projekta ili izveštaje koje možete koristiti za predviđanje podataka.

 • Planiranje Excel je odlična alatka za kreiranje profesionalnih planova ili korisnih planera – na primer, sedmični plan predavanja, plan marketinškog istraživanja, plan obračuna poreza na kraju godine ili planeri koji vam pomažu da organizujete sedmične obroke, žurke ili odmore.

 • Praćenje Excel možete koristiti za praćenje podataka na vremenskom listu ili na spisku – na primer, na vremenskom listu za praćenje posla ili na spisku zaliha koji prati opremu.

 • Korišćenje kalendara Zbog radnog prostora koji podseća na koordinatnu mrežu, Excel je podesan za kreiranje bilo kog tipa kalendara – akademski kalendar za praćenje aktivnosti tokom školske godine ili kalendar fiskalne godine za praćenje događaja i ključnih tačaka.

Vrh stranice

Pronalaženje i primena predloška

Excel 2010 vam omogućava da primenite ugrađene predloške, da primenite sopstvene prilagođene predloške i da pretražujete različite predloške na lokaciji Office.com. Office.com obezbeđuje širok izbor popularnih Excel predložaka, uključujući budžete.

Da biste pronašli predložak u programu Excel 2010, uradite sledeće:

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo koristili predložak koji ste nedavno koristili, izaberite stavku Nedavni predlošci, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili sopstveni predložak koji već imate instaliran, izaberite stavku Moji predlošci, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, u okviru Office.com predlošci izaberite kategoriju predloška, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Preuzmi da biste preuzeli predložak sa lokacije Office.com na računar.

Napomena    Predloške na lokaciji Office.com možete da pretražujete i iz programa Excel. U polju Traženje predložaka na lokaciji Office.com otkucajte neke termine za pretragu i kliknite na dugme sa strelicom da biste izvršili pretragu.

Više informacija o pronalaženju i primeni predložaka potražite u članku Kreiranje nove radne sveske.

Vrh stranice

Kreiranje nove radne sveske

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci izaberite stavku Prazna radna sveska.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

Više informacija o kreiranju radne sveske potražite u članku Kreiranje nove radne sveske.

Vrh stranice

Čuvanje radne sveske

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radna sveska.

 4. U polje Ime datoteke unesite ime za radnu svesku.

Dijalog „Sačuvaj kao“ u programu Excel

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste završili.

Vrh stranice

Unos podataka u radni list

 1. Kliknite na ćeliju u koju želite da unesete podatke.

 2. Otkucajte podatke u ćeliji.

 3. Pritisnite taster Enter ili Tab da biste se premestili u sledeću ćeliju.

Više informacija o unosu podataka potražite u članku Unos podataka u radni list.

Vrh stranice

Oblikovanje brojeva

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na dugme Pokretanje dijaloga pored stavke Broj (ili jednostavno pritisnite kombinaciju tastera CTRL+1).
  Dugme za pokretanje dijaloga u grupi „Broj“

 3. Sa liste Kategorija izaberite format koji želite da koristite i, ako je neophodno, prilagodite postavke. Na primer, ako koristite format „Valuta“, možete da izaberete drugi simbol valute, prikažete više ili manje decimala ili promenite način prikazivanja negativnih brojeva.
  Dijalog „Oblikovanje ćelija“

Više informacija o oblikovanju brojeva i dostupnim formatima brojeva potražite u člancima Oblikovanje brojeva u radnom listu ili Dostupni formati brojeva.

Vrh stranice

Primena ivica ćelija

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u koje želite da dodate ivice.

 2. Na kartici „Početak“, u grupi „Font“ kliknite na strelicu pored stavke „Ivice“, a zatim izaberite željeni stil ivica.

  Slika trake programa Excel

Više informacija o primeni oblikovanja na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Vrh stranice

Kreiranje Excel tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg ćelija koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Oblikuj kao tabelu, a zatim izaberite željeni stil tabele.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Ako izabrani opseg sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, u dijalogu Oblikovanje kao tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

Više informacija o kreiranju tabele potražite u članku Kreiranje Excel tabele.

Vrh stranice

Primena senčenja ćelije

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija na koje želite da primenite senčenje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Font kliknite na strelicu pored dugmeta Boja za popunjavanje Slika dugmeta, a zatim u okviru Boje teme ili Standardne boje izaberite željenu boju.

Više informacija o primeni oblikovanja na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Vrh stranice

Filtriranje podataka

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Filtriraj.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 3. U naslovu kolone kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera da biste prikazali listu sa koje možete izvršiti izbor opcija filtriranja.

 4. Da biste izvršili izbor po vrednostima, na listi opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve). Na taj način ćete ukloniti oznake potvrde iz svih polja za potvrdu. Nakon toga izaberite samo vrednosti koje želite da vidite, a zatim kliknite na dugme U redu da biste pregledali rezultate.

Više informacija o filtriranju podataka potražite u članku Filtriranje podataka pomoću automatskog filtriranja.

Vrh stranice

Sortiranje podataka

Da biste brzo sortirali podatke, uradite sledeće:

 1. Izaberite opseg podataka, na primer A1:L5 (više redova i kolona) ili C1:C80 (jedna kolona). Opseg može da obuhvati naslove koje ste kreirali da biste identifikovali kolone ili redove.

 2. Izaberite jednu ćeliju u koloni koju želite da sortirate.

 3. Kliknite na dugme Slika dugmeta da biste izvršili sortiranje rastućim redosledom (od A do Z ili od najmanjih brojeva ka najvećim).

  Dugmad za brzo sortiranje u grupi „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 4. Kliknite na dugme Slika dugmeta da biste izvršili sortiranje opadajućim redosledom (od Z do A ili od najvećih brojeva ka najmanjim).

Da biste izvršili sortiranje po određenom kriterijumu, uradite sledeće:

 1. Izaberite jednu ćeliju bilo gde u okviru opsega koji želite da sortirate.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Sortiraj.

  Komanda „Sortiraj“ u grupi „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

  Pojavljuje se dijalog Sortiranje.

 3. Na listi Sortiraj po izaberite prvu kolonu koju želite da sortirate.

 4. Na listi Sortiraj po izaberite stavku Vrednosti, Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 5. Na listi Redosled izaberite redosled koji želite da primenite na operaciju sortiranja – abecedni ili numerički, rastući ili opadajući (to jest, od A do Z ili od Z do A za tekst odnosno od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg za brojeve).

Više informacija o sortiranju podataka potražite u članku Sortiranje podataka pomoću automatskog filtriranja.

Vrh stranice

Kreiranje formule

 1. U ćeliji otkucajte znak jednakosti (=) da biste započeli formulu.

 2. Otkucajte kombinaciju brojeva i operatora; na primer, 3+7.

 3. Pomoću miša izaberite druge ćelije (umećući operator između njih). Na primer, izaberite ćeliju B1 i otkucajte znak plus (+), izaberite ćeliju C1 i otkucajte +, a zatim izaberite ćeliju D1.

 4. Kada završite sa kucanjem, pritisnite taster ENTER da biste dovršili formulu.

Više informacija o kreiranju formule potražite u članku Kreiranje formule.

Vrh stranice

Prikazivanje podataka u grafikonu

 1. Izaberite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni kliknite na tip grafikona koji želite da koristite, a zatim izaberite podtip grafikona.
  Slika trake programa Excel

 3. Koristite alatke za grafikone da biste dodali elemente grafikona kao što su naslovi i oznake podataka i da biste promenili dizajn, raspored ili format grafikona.
  Alatke za grafikone

Više informacija o kreiranju grafikona potražite u članku Prikazivanje podataka u grafikonu.

Vrh stranice

Štampanje radnog lista

 1. Kliknite na radni list ili izaberite radne listove koje želite da pregledate.

 2. Izaberite stavku Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  Prečice na tastaturi  Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+P.

  Napomena    Prozor pregleda će se prikazati crno-belo, bez obzira na to da li radni listovi uključuju boju, osim ako ste konfigurisali štampanje na štampaču u boji.

 3. Da biste pregledali sledeće i prethodne stranice, na dnu prozora „Pregled pre štampanja“ kliknite na dugmad Sledeća stranica i Prethodna stranica.

 4. Da biste podesili opcije štampanja, uradite sledeće:

  • Da biste promenili štampač, u okviru Štampač izaberite padajući okvir, a zatim izaberite željeni štampač.

  • Da biste promenili podešavanje stranice, uključujući promenu položaja stranice, veličine papira i margina stranica, u okviru Postavke izaberite željene opcije.

  • Da biste podesili razmeru celog radnog lista tako da se uklopi na jednu odštampanu stranicu, u okviru Postavke, u padajućem okviru opcija razmere izaberite željenu opciju.

 5. Da biste odštampali radnu svesku, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odštampali deo radnog lista, kliknite na taj radni list i izaberite opseg podataka koji želite da odštampate.

  • Da biste odštampali ceo radni list, kliknite na njega da biste ga aktivirali.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj.

Više informacija o štampanju potražite u članku Štampanje radnog lista.

Vrh stranice

Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 3. Uverite se da je pri dnu dijaloga Opcije programa Excel, u okviru Upravljanje izabrana stavka Programski dodaci za Excel i kliknite na dugme Idi.

 4. U dijalogu Programski dodaci potvrdite izbor u poljima za potvrdu programskih dodataka koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Ako Excel prikaže poruku u kojoj stoji da ne može pokrenuti ovaj programski dodatak i upita vas da ga instalirate, kliknite na dugme Da da biste instalirali programske dodatke.

Više informacija o korišćenju programskih dodataka potražite u članku Brzi start: aktiviranje i korišćenje programskog dodatka.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik