Osnovni zadaci u programu Excel 2010

Važno : Ovaj članak je mašinski prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku za referencu.

Evo nekih osnovnih zadataka koje možete da uradite u Microsoft Excel 2010.

U ovom članku

Šta je to Excel?

Pronalaženje i primena predloška

Kreiranje nove radne sveske

Čuvanje radne sveske

Unos podataka u radni list

Oblikovanje brojeva

Primena ivica ćelije

Kreiranje Excel tabele

Primena senčenja ćelije

Filtriranje podataka

Sortiranje podataka

Kreiranje formule

Kreiranje grafikona za podatke

Štampanje radnog lista

Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka

Šta je to Excel?

Excel je program za unakrsne tabele u sistemu Microsoft Office. Excel možete koristiti za kreiranje i oblikovanje radnih svezaka (kolekcije unakrsnih tabela) da biste analizirali podatke i doneli upućenije poslovne odluke. Tačnije, Excel možete koristiti za praćenje podataka, izradu modela za analiziranje podataka, pisanje formula za izračunavanja tih podataka, izvođenje podataka na brojne načine i predstavljanje podataka u različitim grafikonima profesionalnog izgleda.

Sledeća tabela rezimira uobičajeni scenariji za korišćenje programa Excel.

Slučaj

Opis

Primeri

Računovodstveni

Možete da koristite moćne funkcije izračunavanja programa Excel za mnoge finansijske izveštaje.

 • Izveštaj o toku novca

 • Bilans uspeha

 • Bilans uspeha na kraju godine

Naplata i prodaja

Excel je koristan i za upravljanje podacima o naplati i prodaji i možete lako da kreirate obrasce koji su vam potrebni.

 • Izlazne fakture

 • Pakovanje

 • Porudžbenice

Izrada budžeta

Da li ga koristite za lične ili poslovne povezane, možete da kreirate sve tipove budžeta u programu Excel.

 • Plan marketinga budžet

 • Budžet za događaj

 • Penzioni budžet

Planiranje

Excel je odlična alatka za kreiranje profesionalnih planova ili korisnih planera.

 • Sedmični plan predavanja, plan

 • Marketinška istraživanja, plan

 • Year-end poreza plana

 • Planeri za organizovanje obroke, zabave ili odmore

Izveštavanje

Možete da kreirate razne vrste izveštaja u programu Excel koji odražavaju analizu podataka ili rezimiraju podatke.

 • Izveštaji koji mere performanse projekta

 • Izveštaji koji prikazuju odstupanje između projektovanih i stvarnih rezultata

 • Izveštaja za predviđanje podataka

Praćenje

Excel možete koristiti za praćenje podataka na vremenskom listu ili listu.

 • Vremenski list za praćenje rada

 • Lista zaliha da biste pratili opreme

Korišćenje kalendara

Zbog radnog prostora poput koordinatne mreže, Excel je odličan za kreiranje svih tipova kalendara.

 • Akademski kalendar za praćenje aktivnosti tokom školske godine

 • Kalendar fiskalne godine za praćenje poslovnih događaja i ključnih tačaka

Pronalaženje i primena predloška

Excel 2010 vam omogućava da primenite ugrađene predloške da biste primenili prilagođene predloške i da biste pretraživali između različitih predložaka na Office.com. Office.com nudi širok izbor popularnih predloške programa Excel, uključujući budžeta.

Da biste pronašli predložak u programu Excel 2010
 1. Odaberite stavke datoteka > novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo koristili predložak koji ste nedavno koristili, izaberite stavku Nedavni predlošci, kliknite na željeni predložak, a zatim na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili sopstveni predložak koji ste već instalirali, izaberite stavku Moji predlošci, kliknite na željeni predložak, a zatim na dugme U redu.

  • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, u okviru Predlošci sa lokacije Office.com kliknite na kategoriju predložaka, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Preuzmi da biste preuzeli predložak sa lokacije Office.com na računar.

Napomena :  Predloške na lokaciji Office.com možete da pretražujete i u okviru programa Excel. U okviru Pretraga predložaka na lokaciji Office.com otkucajte termine za pretragu, a zatim kliknite na dugme strelice da biste pretražili.

Više informacija o tome kako da pronađete i Primena predložaka potražite u članku Kreiranje nove radne sveske.

Kreiranje nove radne sveske

 1. Odaberite stavke datoteka > novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci, odaberite stavku Prazna radna sveska.

 3. Odaberite stavku Kreiraj.

Više informacija o tome kako da kreirate radne sveske potražite u članku Kreiranje nove radne sveske.

Čuvanje radne sveske

 1. Odaberite stavke datoteka > Sačuvaj kao.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radna sveska

 3. U polju ime datoteke otkucajte ime za radnu svesku.

 4. Odaberite stavku Sačuvaj da biste završili.

Dijalog „Sačuvaj kao“ u programu Excel

Unos podataka u radni list

 1. Izaberite ćeliju gde želite da unesete podatke.

 2. Otkucajte podatke u ćeliji.

 3. Pritisnite taster Enter ili Tab da biste se premestili u sledeću ćeliju.

Dodatne informacije o tome kako da unesete podatke potražite u članku Unos podataka u radni list.

Oblikovanje brojeva

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak , u grupi broj , odaberite Pokretanje dijaloga pored naziva grupe broj (ili jednostavno pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1).
  Dugme za pokretanje dijaloga u grupi „Broj“

 3. Sa liste Kategorija izaberite oblik koji želite da koristite, a zatim prilagodite postavke ako je neophodno. Na primer, ako koristite oblik „Valuta“, možete da izaberete drugačiji simbol valute, prikažete više ili manje decimala ili promenite način prikaza negativnih brojeva.
  Dijalog „Oblikovanje ćelija“

Više informacija o načinu oblikovanja brojeva i dostupnim formatima brojeva potražite u članku Oblikovanje brojeva u radnom listu .

Primena ivica ćelije

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija kom želite da dodate ivicu.

 2. Na kartici Početak, u grupi „Font“ kliknite na strelicu pored stavke „Ivice“, a zatim izaberite željeni stil ivice.

  Slika trake u programu Excel

Dodatne informacije o tome kako da primenite oblikovanje na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Kreiranje Excel tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg ćelija koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Na kartici Početak , u grupi Stilovi odaberite stavku Oblikuj kao tabelu, a zatim izaberite željeni stil tabele.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Ako izabrani opseg sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, izaberite stavku Moja tabela ima zaglavlja u dijalogu Oblikuj kao tabelu .

Više informacija o tome kako da kreirate tabelu potražite u članku Kreiranje Excel tabele.

Primena senčenja ćelije

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija na koji želite da primenite senčenje ćelija.

 2. Na kartici Početak , u grupi Font kliknite na strelicu pored dugmeta Boja za popunjavanje Slika dugmeta , a zatim u okviru Boje teme ili Standardne bojeizaberite boju koju želite.

Dodatne informacije o tome kako da primenite oblikovanje na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Filtriranje podataka

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Filtriraj.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 3. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone da biste prikazali listu sa koje možete da odaberete filtere.

 4. Da biste birali po vrednostima, na listi opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve). To uklanja oznake potvrde iz svih polja za potvrdu. Zatim izaberite samo vrednosti koje želite da vidite i kliknite na dugme U redu da biste videli rezultate.

Dodatne informacije o tome kako da filtrirate podatke potražite u članku Filtriranje podatka pomoću automatskog filtera.

Sortiranje podataka

Da biste brzo sortirali podatke
 1. Izaberite opseg podataka, kao što je A1:L5 (više redova i kolona) ili C1:C80 (jedna kolona). Opseg može da sadrži naslove koje ste kreirali za identifikovanje kolona ili redova.

 2. Izaberite jednu ćeliju u koloni po kojoj želite da sortirate.

 3. Izaberite stavku Komanda „A do Z“ u programu Excel koji sortira od A do Z ili od najmanjeg broja ka najvećem da biste sortirali po rastućem redosledu (od A do Z ili od najmanjeg broja ka najvećem).

  Dugmad za sortiranje u grupi „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“u programu Excel

 4. Izaberite stavku Komanda „A do Z“ u programu Excel koja sortira od A do Z ili od najvećeg broja ka najmanjem da biste sortirali po opadajućem redosledu (od Z do A ili od najvećeg broja ka najmanjem).

Da biste sortirali po određenom kriterijumu
 1. Izaberite jednu ćeliju bilo gde u opsegu koji želite da sortirate.

 2. Na kartici podaci , u grupi sortiranje i filtriranje , odaberite stavku Sortiraj.

  Komanda „Sortiraj“ u grupi „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“ u programu Excel

  Pojaviće se dijalog Sortiranje.

 3. Na listi Sortiraj po izaberite prvu kolonu koju želite da sortirate.

 4. Na listi Sortiraj po izaberite stavku Vrednosti, Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 5. Na listi Redosled izaberite redosled koji želite da primenite na operaciju sortiranja – abecedni ili numerički, rastući ili opadajući (to jest, od A do Z ili od Z do A za tekst odnosno od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg za brojeve).

Dodatne informacije o tome kako da sortirate podatke potražite u članku Sortiranje podatka pomoću automatskog filtera.

Kreiranje formule

 1. Otkucajte u ćeliji znak jednako (=) da biste započeli formulu.

 2. Otkucajte kombinaciju brojeva i operatora, na primer 3+7.

 3. Koristite miš da biste izabrali druge ćelije (i umetnite operator između njih). Na primer, izaberite B1, a zatim otkucajte znak plus (+), izaberite C1 i otkucajte +, a zatim izaberite D1.

 4. Pritisnite taster Enter kada završite sa kucanjem da biste dovršili formulu.

Dodatne informacije o tome kako se kreira formula potražite u članku Kreiranje formule.

Kreiranje grafikona za podatke

 1. Izaberite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni izaberite tip grafikona koji želite da koristite, a zatim izaberite podtip grafikona.
  Slika trake u programu Excel

 3. Koristite Alatke za grafikone da biste dodali elemente grafikona kao što su naslovi i oznake podataka, kao i da biste promenili dizajn, raspored ili oblik grafikona.
  Alatke za grafikone

Dodatne informacije o tome kako se kreira grafikon potražite u članku Kreiranje grafikona za podatke.

Štampanje radnog lista

 1. Izaberite radni list ili izaberite radne listove koje želite da pregledate.

 2. Odaberite stavke datoteka > Odštampaj. (Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + P.)

  Napomena : Prozor pregleda će prikazivati u crno i belo, bez obzira na to da li radni listovi uključuju boju, osim ako niste konfigurisali štampanje na štampaču u boji.

 3. Da biste pregledali sledeće i prethodne stranice, na dnu prozora pregled pre štampanja, odaberite stavku Sledeća stranica i Prethodna stranica.

 4. Da biste postavili opcije štampanja, uradite sledeće:

  • Da biste promenili štampač, koristite padajući okvir u okviru štampači izaberite štampač koji želite.

  • Da biste promenili podešavanje stranice, uključujući promenu položaja stranice, veličine papira i margine stranice, izaberite željene opcije u okviru Postavke.

  • Da biste podesili razmeru celog radnog lista tako da se uklopi na jednu odštampanu stranicu, u okviru Postavke kliknite na željenu opciju u padajućem okviru opcija razmere.

 5. Da biste odštampali radnu svesku, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odštampali deo radnog lista, izaberite radni list, a zatim izaberite opseg podataka koji želite da odštampate.

  • Da biste odštampali ceo radni list, izaberite radni list da biste ga aktivirali.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj.

Dodatne informacije o tome kako se štampa potražite u članku Štampanje radnog lista.

Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka

 1. Na kartici datoteka odaberite Opcije, a zatim odaberite kategoriju Programski dodaci .

 2. Pri dnu dijaloga Excel opcije proverite da li je izabrana opcija Programski dodaci za Excel u okviru Upravljanje, a zatim izaberite stavku Idi.

 3. U dijalogu Programski dodaci potvrdite izbor u poljima za potvrdu programskih dodataka koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako Excel prikazuje poruku sa obaveštenjem da nije moguće pokrenuti ovaj programski dodatak i traži od vas da ga instalirate, kliknite na dugme Da kako biste instalirali programske dodatke.

Dodatne informacije o tome kako da koristite programske dodatke potražite u članku Brzi start: Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak ima prevedene sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×