Osnovni zadaci u programu Excel 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koje možete da uradite u programu Microsoft Excel 2010.

U ovom članku

Šta je to Excel?

Pronalaženje i primena predloška

Kreiranje nove radne sveske

Čuvanje radne sveske

Unos podataka u radni list

Oblikovanje brojeva

Primena ivica ćelije

Kreiranje Excel tabele

Primena senčenja ćelije

Filtriranje podataka

Sortiranje podataka

Kreiranje formule

Kreiranje grafikona za podatke

Štampanje radnog lista

Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka

Šta je to Excel?

Excel je program za unakrsne tabele u sistemu Microsoft Office. Excel možete koristiti za kreiranje i oblikovanje radnih svezaka (kolekcije unakrsnih tabela) da biste analizirali podatke i doneli upućenije poslovne odluke. Tačnije, Excel možete koristiti za praćenje podataka, izradu modela za analiziranje podataka, pisanje formula za izračunavanja tih podataka, izvođenje podataka na brojne načine i predstavljanje podataka u različitim grafikonima profesionalnog izgleda.

Uobičajeni slučajevi za korišćenje programa Excel uključuju:

 • Računovodstvo Moćne funkcije izračunavanja programa Excel možete da koristite za mnoge finansijske izveštaje – na primer, izveštaj o toku novca, bilans uspeha ili izveštaj o profitu i gubitku.

 • Budžet Bez obzira na to da li ga koristite za lične ili poslovne potrebe, u programu Excel možete da kreirate sve tipove budžeta – na primer, plan marketinškog budžeta, budžet događaja ili penzioni budžet.

 • Obračun i prodaja Excel je koristan i za upravljanje podacima obračuna i prodaje i možete lako da kreirate obrasce koji su vam potrebni – na primer, izlazne fakture, fakture ili porudžbenice.

 • Izveštavanje U programu Excel možete da koristite različite tipove izveštaja koji prikazuju analizu podataka i rezime podataka – na primer, izveštaji koji mere performanse projekta, prikazuju odstupanje između projektovanih i stvarnih rezultata ili izveštaji koje možete da koristite za predviđanje podataka.

 • Planiranje Excel je sjajan način za kreiranje profesionalnih planova ili korisnih planera – na primer, sedmični plan predavanja, plan marketinškog istraživanja, plan godišnjeg obračuna poreza ili planeri koji vam pomažu da organizujete sedmične obroke, zabave ili odmore.

 • Praćenje Excel možete da koristite za praćenje podataka na vremenskom listu ili vremenskoj listi – na primer, vremenski list za praćenje rada ili spisak inventara koji prati opremu.

 • Korišćenje kalendara Excel je odličan za kreiranje svih tipova kalendara zbog radnog prostora poput koordinatne mreže – na primer, akademski kalendar za praćenje aktivnosti tokom školske godine ili kalendar fiskalne godine za praćenje poslovnih događaja i ključnih tačaka.

Vrh Stranice

Pronalaženje i primena predloška

Excel 2010 vam omogućava da primenite ugrađene predloške, sopstvene prilagođene predloške i da pretražite mnoštvo predložaka na lokaciji Office.com. Office.com pruža širok izbor popularnih Excel predložaka, uključujući budžete.

Da biste pronašli predložak u programu Excel 2010, uradite sledeće:

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo koristili predložak koji ste nedavno koristili, izaberite stavku Nedavni predlošci, kliknite na željeni predložak, a zatim na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili sopstveni predložak koji ste već instalirali, izaberite stavku Moji predlošci, kliknite na željeni predložak, a zatim na dugme U redu.

  • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, u okviru Predlošci sa lokacije Office.com kliknite na kategoriju predložaka, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Preuzmi da biste preuzeli predložak sa lokacije Office.com na računar.

Napomena    Predloške na lokaciji Office.com možete da pretražujete i u okviru programa Excel. U okviru Pretraga predložaka na lokaciji Office.com otkucajte termine za pretragu, a zatim kliknite na dugme strelice da biste pretražili.

Dodatne informacije o tome kako da pronađete i primenite predloške potražite u članku Kreiranje nove radne sveske.

Vrh Stranice

Kreiranje nove radne sveske

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim stavku Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci izaberite stavku Prazna radna sveska.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

Dodatne informacije o tome kako se kreira radna sveska potražite u članku Kreiranje nove radne sveske.

Vrh Stranice

Čuvanje radne sveske

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radna sveska

 4. U polje Ime datoteke unesite ime radne sveske.

Dijalog „Sačuvaj kao“ u programu Excel

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste završili.

Vrh Stranice

Unos podataka u radni list

 1. Kliknite na ćeliju u koju želite da unesete podatke.

 2. Otkucajte podatke u ćeliji.

 3. Pritisnite taster Enter ili Tab da biste se pomerili na sledeću ćeliju.

Dodatne informacije o tome kako da unesete podatke potražite u članku Unos podataka u radni list.

Vrh Stranice

Oblikovanje brojeva

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na dugme Pokretanje dijaloga pored stavke Broj (ili jednostavno pritisnite kombinaciju tastera CTRL+1).
  Dugme za pokretanje dijaloga u grupi „Broj“

 3. Sa liste Kategorija izaberite oblik koji želite da koristite, a zatim prilagodite postavke ako je neophodno. Na primer, ako koristite oblik „Valuta“, možete da izaberete drugačiji simbol valute, prikažete više ili manje decimala ili promenite način prikaza negativnih brojeva.
  Dijalog „Oblikovanje ćelija“

Dodatne informacije o načinu oblikovanja brojeva i dostupnim oblicima brojeva potražite u člancima Oblikovanje brojeva u radnom listu ili Dostupni oblici brojeva.

Vrh Stranice

Primena ivica ćelije

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija kom želite da dodate ivicu.

 2. Na kartici Početak, u grupi „Font“ kliknite na strelicu pored stavke „Ivice“, a zatim izaberite željeni stil ivice.

  Slika trake programa Excel

Dodatne informacije o tome kako da primenite oblikovanje na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Vrh Stranice

Kreiranje Excel tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg ćelija koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Oblikuj kao tabelu, a zatim izaberite željeni stil tabele.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Ako izabrani opseg sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja u dijalogu Oblikuj kao tabelu.

Dodatne informacije o tome kako da kreirate tabelu potražite u članku Kreiranje Excel tabele.

Vrh Stranice

Primena senčenja ćelije

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija na koji želite da primenite senčenje ćelija.

 2. Na kartici Početak, u grupi Font kliknite na strelicu pored stavke Boja popune Slika dugmeta, a zatim u okviru Boje teme ili Standardne boje izaberite željenu boju.

Dodatne informacije o tome kako da primenite oblikovanje na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Vrh Stranice

Filtriranje podataka

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Filtriraj.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 3. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone da biste prikazali listu sa koje možete da odaberete filtere.

 4. Da biste birali po vrednostima, na listi opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve). To uklanja oznake potvrde iz svih polja za potvrdu. Zatim izaberite samo vrednosti koje želite da vidite i kliknite na dugme U redu da biste videli rezultate.

Dodatne informacije o tome kako da filtrirate podatke potražite u članku Filtriranje podatka pomoću automatskog filtera.

Vrh Stranice

Sortiranje podataka

Da biste brzo sortirali podatke, uradite sledeće:

 1. Izaberite opseg podataka, kao što je A1:L5 (više redova i kolona) ili C1:C80 (jedna kolona). Opseg može da sadrži naslove koje ste kreirali za identifikovanje kolona ili redova.

 2. Izaberite jednu ćeliju u koloni po kojoj želite da sortirate.

 3. Izaberite stavku Komanda „A do Z“ u programu Excel koji sortira od A do Z ili od najmanjeg broja ka najvećem da biste sortirali po rastućem redosledu (od A do Z ili od najmanjeg broja ka najvećem).

  Dugmad za sortiranje u grupi „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“u programu Excel

 4. Izaberite stavku Komanda „A do Z“ u programu Excel koja sortira od A do Z ili od najvećeg broja ka najmanjem da biste sortirali po opadajućem redosledu (od Z do A ili od najvećeg broja ka najmanjem).

Da biste sortirali po određenom kriterijumu, uradite sledeće:

 1. Izaberite jednu ćeliju bilo gde u opsegu koji želite da sortirate.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Sortiraj.

  Komanda „Sortiraj“ u grupi „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“ u programu Excel

  Pojavljuje se dijalog Sortiranje.

 3. Sa liste Sortiraj po izaberite prvu kolonu po kojoj želite da sortirate.

 4. Sa liste Sortiraj po izaberite Vrednosti, Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 5. Sa liste Redosled izaberite redosled koji želite da primenite na operaciju sortiranja – abecedni ili numerički, rastući ili opadajući (to jest, od A do Z ili od Z do A za tekst ili od nižeg ka višem ili od višeg ka nižem za brojeve).

Dodatne informacije o tome kako da sortirate podatke potražite u članku Sortiranje podatka pomoću automatskog filtera.

Vrh Stranice

Kreiranje formule

 1. Otkucajte u ćeliji znak jednako (=) da biste započeli formulu.

 2. Otkucajte kombinaciju brojeva i operatora, na primer 3+7.

 3. Koristite miš da biste izabrali druge ćelije (i umetnite operator između njih). Na primer, izaberite B1, a zatim otkucajte znak plus (+), izaberite C1 i otkucajte +, a zatim izaberite D1.

 4. Pritisnite taster ENTER kada dovršite kucanje da biste dovršili formulu.

Dodatne informacije o tome kako se kreira formula potražite u članku Kreiranje formule.

Vrh Stranice

Kreiranje grafikona za podatke

 1. Izaberite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni izaberite tip grafikona koji želite da koristite, a zatim izaberite podtip grafikona.
  Slika trake programa Excel

 3. Koristite Alatke za grafikone da biste dodali elemente grafikona kao što su naslovi i oznake podataka, kao i da biste promenili dizajn, raspored ili oblik grafikona.
  Alatke za grafikone

Dodatne informacije o tome kako se kreira grafikon potražite u članku Kreiranje grafikona za podatke.

Vrh Stranice

Štampanje radnog lista

 1. Kliknite na radni list ili izaberite radne listove koje želite da pregledate.

 2. Izaberite stavku Datoteka, a zatim stavku Štampanje.

  Tasterska prečica  Možete i da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+P.

  Napomena    Prozor za pregled se prikazuje u crno-beloj boji, bez obzira na to da li su radni listovi u boji, osim ako ste konfigurisali štampanje na štampaču u boji.

 3. Da biste pregledali sledeće i prethodne stranice, na dnu prozora „Pregled pre štampanja“ izaberite stavke Sledeća stranica i Prethodna stranica.

 4. Da biste postavili opcije štampanja, uradite sledeće:

  • Da biste promenili štampač, kliknite na padajući okvir u okviru Štampač i izaberite željeni štampač.

  • Da biste promenili podešavanje stranice, uključujući promenu položaja stranice, veličine papira i margine stranice, izaberite željene opcije u okviru Postavke.

  • Da biste podesili razmeru celog radnog lista tako da se uklopi na jednu odštampanu stranicu, u okviru Postavke kliknite na željenu opciju u padajućem okviru opcija razmere.

 5. Da biste odštampali radnu svesku, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odštampali deo radnog lista, kliknite na radni list, a zatim izaberite opseg podataka koji želite da odštampate.

  • Da biste odštampali ceo radni list, kliknite na radni list da biste ga aktivirali.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj.

Dodatne informacije o tome kako se štampa potražite u članku Štampanje radnog lista.

Vrh Stranice

Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 3. Pri dnu dijaloga Excel opcije proverite da li je izabrana opcija Programski dodaci za Excel u okviru Upravljanje, a zatim izaberite stavku Idi.

 4. U dijalogu Programski dodaci potvrdite izbor u poljima za potvrdu programskih dodataka koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Ako Excel prikazuje poruku sa obaveštenjem da nije moguće pokrenuti ovaj programski dodatak i traži od vas da ga instalirate, kliknite na dugme Da kako biste instalirali programske dodatke.

Dodatne informacije o tome kako da koristite programske dodatke potražite u članku Brzi start: Aktiviranje i korišćenje programskog dodatka.

Vrh Stranice

Primenjuje se na: Excel 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik