Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word sa tastaturom i Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste brzo obavili sve najvažnije osnovne zadatke.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa Word i započinjanje novog dokumenta

Počnite da radite na novom Word dokumentu.

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte reč „Word“ i pritisnite taster Enter. Word se otvara, a fokus je na kartici Datoteka sa izabranim predloškom „Prazan dokument“ u galeriji predložaka dokumenta.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili novi prazan dokument, pritisnite taster Enter.

  • Da biste otvorili neki od ostalih predložaka u galeriji, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime željenog predloška, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste potražili još predložaka na mreži, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S, a zatim otkucajte vrstu željenog predloška (na primer, studentski izveštaj ili budžet) i pritisnite taster Enter. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime željenog predloška, a zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada otvorite Word, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime nedavnog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog dokumenta, a zatim pritisnite taster Enter.

Čuvanje dokumenta

Da biste sačuvali promene koje ste napravili u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S.

 1. Da biste sačuvali dokument pod drugim imenom ili na drugoj lokaciji ili u drugom formatu datoteka, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, A.

 2. Da biste izabrali lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene lokacije.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Ovde unesite ime datoteke“ i otkucajte željeno ime.

 4. Pritisnite taster Tab. Čućete: „Sačuvaj kao tip Word dokument zvezdica tačka docx“.

 5. Da biste promenili tip datoteke, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog tipa datoteke. Da biste ga izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili komande čitanja teksta, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da bi se čitao sav tekst od lokacije kursora do kraja, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M.

 • Da bi se čitao trenutni pasus, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock+Ctrl+I.

 • Da bi se čitao sledeći ili prethodni red, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore.

 • Da bi se čitala sledeća ili prethodna reč, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

 • Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl.

Kretanje po naslovima

Možete brzo da prelazite sa naslova na naslov pomoću Okna za navigaciju.

 1. Da biste uključili Okno za navigaciju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, K. Čućete: „Pretraži dokument, uređivanje“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izabrana je stavka kartice ’Naslovi’“.

 3. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali listu naslova. Narator najavljuje naslove kako se krećete.

 4. Da biste se premestili na naslov, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na početak reda naslova u telu dokumenta.

Korišćenje praćenja promena

Kada uključite Praćenje promena, Word markira i prikazuje sve promene koje neko izvrši u dokumentu. Tu funkciju možete da uključite pomoću direktne prečice na tastaturi ili trake.

Da biste uključili Praćenje promena, uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste koristili direktnu prečicu, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+E.

 • Da biste koristili traku, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, G. Čućete: „Nije potvrđen izbor stavke menija ’Praćenje promena’“. Zatim pritisnite taster G.

Štampanje dokumenata

Ako su vam potrebne papirne kopije Word dokumenata, možete lako da ih odštampate.

 1. Da biste odštampali dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvara se dijalog Štampanje. Da biste štampali pomoću podrazumevanih postavki, pritisnite taster Enter.

 2. Da biste promenili postavke štampanje, pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz opcije.

 3. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite razmaknicu. Da biste se kretali po listi opcija, pritiskajte tastere sa strelicama. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste štampali pomoću novih postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste obavili sve najvažnije osnovne zadatke u programu Word za Android, kao što su otvaranje i čuvanje dokumenta, čitanje, praćenje promena ili štampanje.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Otvaranje programa Word i započinjanje novog dokumenta

Početak rada na novom Word za Android dokumentu jednostavan je uz TalkBack.

 1. Na telefonu brzo prevucite nadesno ili nalevo pomoću dva prsta da biste otišli na početni ekran na kom se nalazi aplikacija Word za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno pomoću jednog prsta dok TalkBack ne najavi ime aplikacije.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

 4. Otvara se Word za Android. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Novo sa izabranim predloškom „Prazan dokument“ u galeriji predložaka dokumenta.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili novi prazan dokument, dvaput dodirnite ekran kada čujete „Prazan dokument“.

  • Da biste otvorili neki od ostalih predložaka u galeriji, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog predloška, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada se otvori Word za Android, navode se nedavno otvarani dokumenti.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime željenog dokumenta. Kako se krećete, VoiceOver najavljuje nedavne dokumente kao „Dokument ’<ime datoteke>’, koji se nalazi u ’<lokacija>’“.

 3. Da biste otvorili dokument, dvaput dodirnite ekran dok ste na dokumentu.

Čuvanje dokumenta

Word za Android automatski čuva dokument u usluzi OneDrive tokom rada, kako vi ne biste morali da brinete o čuvanju. Dokument možete lako da preimenujete ako to želite.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok TalkBack ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok TalkBack ne najavi: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Čućete: „Zatvoren je meni ’Sačuvaj datoteku’“.

 3. Da biste dali ime dokumentu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Preimenuj ovu datoteku’“ i dvaput dodirnite ekran. Otkucajte ime za dokument pomoću tastature na ekranu. Da biste sačuvali novo ime, prevlačite prstom po tastaturi dok ne čujete „Gotovo“, a zatim ga podignite (i dvaput dodirnite ekran ako je neophodno). Ime datoteke je promenjeno.

  Savet : Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

Ako želite da sačuvate kopiju dokumenta na uređaju ili na drugoj lokaciji u usluzi OneDrive, to možete lako da uradite pomoću čitača ekrana.

 1. U dokumentu otvorite meni Datoteka. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“ i dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Sačuvaj kao sa fokusom na polju sa imenom datoteke.

 2. Fokus se premešta na tekstualno polje imena nove datoteke. Ako želite novo ime za dokument, otkucajte ga pomoću tastature na ekranu.

 3. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne pronađete lokaciju na kojoj želite da sačuvate, kao što je telefon ili fascikla u usluzi OneDrive.

 4. Da biste sačuvali kopiju dokumenta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Kopija je sačuvana.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili pokrete čitanja teksta u prikazu Uređivanje, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da bi se pročitao sav sadržaj sa stranice, brzo prevucite nadesno da biste prešli na prvi okvir za tekst, sliku ili vezu na stranici. TalkBack počinje da čita sadržaj.

  Da bi se pročitali sledeći okvir za tekst, slika ili veza, brzo prevucite nadesno.

 • Da biste zaustavili čitanje, dodirnite ekran pomoću jednog prsta.

Korišćenje praćenja promena

Opcija Praćenje promena markira svaku promenu koju napravite u dokumentu, tako da drugi autori brzo mogu da vide šta je promenjeno.

Napomena : Ova funkcija je dostupna samo ako imate pretplatu na Office 365.

 1. Da biste otišli na traku u prikazu UređivanjeWord dokumenta, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok TalkBack ne najavi: „Nije potvrđen prekidač „Razvij“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete ime kartice trake i „Izabran je meni sa karticama ’<ime kartice>’“.

 2. Dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Kartica ’Redigovanje’“. Da biste je izabrali, dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Praćenje promena’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Uključeno“.

 4. Da biste zatvorili traku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Potvrđen je prekidač ’Razvij’“ i dvaput dodirnite ekran.

Štampanje dokumenata

Odštampajte dokument direktno sa Android telefona na Wi-Fi štampaču. Pre nego što počnete, proverite da li su telefon i štampač povezani sa istom Wi-Fi mrežom.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ i dvaput dodirnite ekran.

  Napomena : Ako prvi put štampate Word dokument sa telefona, otvara se dijalog u kom se traži dozvola za povezivanje sa uslugom na mreži koja priprema datoteku za štampanje. Da biste nastavili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dozvoli’“ i dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog štampača i TalkBack najavljuje: „Dijalog ’Štampanje’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Padajuća lista, izbor štampača“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste koristili podrazumevani štampač, dvaput dodirnite ekran. Bira se štampač i fokus se premešta na dijalog za štampanje.

 5. Da biste odštampali dokument, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odštampaj dokument“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument se štampa i vraćate se na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste obavili sve najvažnije osnovne zadatke u programu Word Mobile, kao što su otvaranje i čuvanje dokumenta, čitanje, praćenje promena ili štampanje dokumenta.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Windows Phone 10 potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word Mobile za Windows 10

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Otvaranje programa Word i započinjanje novog dokumenta

Početak rada na novom Word Mobile dokumentu jednostavan je uz Narator.

 1. Na telefonu, na listi Sve aplikacije brzo prevlačite nadesno pomoću jednog prsta dok Narator ne najavi Word.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

 3. Da biste napravili novi dokument, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Novo’“ i dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Novo sa izabranim predloškom „Prazan dokument“ u galeriji predložaka dokumenta.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili novi prazan dokument, dvaput dodirnite ekran kada čujete: „Prazan dokument“.

  • Da biste otvorili neki od ostalih predložaka u galeriji, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog predloška, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada se otvori Word Mobile, brzo prevucite nadesno. Kako se krećete, Narator najavljuje nedavne dokumente kao „Dokument ’<ime datoteke>’, koji se nalazi u ’<lokacija>’“.

 2. Da biste ga otvorili, dvaput dodirnite ekran dok ste na dokumentu.

Čuvanje dokumenta

Word Mobile automatski čuva dokument u usluzi OneDrive tokom rada, kako vi ne biste morali da brinete o čuvanju. Dokument možete lako da preimenujete ako to želite.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok Narator ne najavi: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Čuvanje.

 3. Da biste dali ime dokumentu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Preimenuj ovu datoteku’“ i dvaput dodirnite ekran. Otkucajte ime za dokument pomoću tastature na ekranu. Da biste sačuvali novo ime, dok ste na tastaturi brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Unesi“ i dvaput dodirnite ekran. Ime datoteke je promenjeno.

  Savet : Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. Narator najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, dok ste na stavci podignite prst i dodirnite dvaput ekran.

Ako želite da sačuvate kopiju dokumenta na uređaju ili na drugoj lokaciji u usluzi OneDrive, to možete lako da uradite pomoću čitača ekrana.

 1. U dokumentu otvorite meni Čuvanje. Zatim brzo prevlačite nadesno dok Narator ne najavi: „Sačuvaj kopiju ove datoteke“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se iskačući prozor Izbor aplikacije.

 2. Da biste izabrali lokaciju za čuvanje, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne pronađete lokaciju na kojoj želite da sačuvate, kao što je telefon („Ovaj uređaj, 1 od 2“) ili lokacija u usluzi OneDrive („OneDrive, 2 od 2“). Narator najavljuje lokacije kako se krećete. Kada se nađete na lokaciji na kojoj želite da čuvate, dvaput dodirnite ekran. Ako postoje fascikle koje treba otvoriti, brzo prevucite nadesno dok se nalazite na fascikli, a zatim dvaput dodirnite da biste je otvorili.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 4. Da biste sačuvali datoteku, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kopiju’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka se čuva i fokus se premešta na dokument.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili pokrete čitanja teksta u prikazu Uređivanje, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da biste pročitali sadržaj stranice, idite na stranicu koju želite da pročitate, a zatim postavite prst na stranicu i prevucite je nadole. Narator čita redove, slike ili veze kada stignete na njih.

Korišćenje praćenja promena

Opcija Praćenje promena markira svaku promenu koju napravite u dokumentu, tako da drugi autori brzo mogu da vide šta je promenjeno.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Još opcija“. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se traka.

 2. Idite na karticu Redigovanje, dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime kartice na traci, dvaput dodirnite ekran i brzo prevlačite dok ne čujete: „Kartica ’Redigovanje’, 4 od 5“. Da biste je izabrali, dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Praćenje promena je isključeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Praćenje promena’ je uključeno“.

 4. Da biste zatvorili traku i premestili fokus na dokument, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Razvijeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Štampanje dokumenata

Odštampajte dokument direktno sa Windows telefona na Wi-Fi štampaču. Da biste proverili da li je štampač podržan, pogledajte listu u ovom članku: Podržani štampači za Windows 10 Mobile. Proverite i da li su telefon i štampač povezani sa istom Wi-Fi mrežom.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Odštampaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili dijalog Štampanje.

 3. Da biste proverili da li ste izabrali odgovarajući štampač, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Kombinovani okvir ’Štampač’“. Dvaput dodirnite ekran. Narator čita ime izabranog štampača i govori vam koliko tu ima opcija (na primer, „1 od 5“). Da biste izabrali štampač, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željenog štampača, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste odštampali dokument, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste poslali dokument štampaču.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online sa tastaturom i Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste brzo obavili sve najvažnije osnovne zadatke.

Napomene : 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete Ctrl + F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Otvaranje programa Word Online i započinjanje novog dokumenta

Prijavite se u Word Online i ponesite dokumente sa sobom gde god da idete.

 1. U pregledaču idite na sajt Office Online.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Word’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste se prijavili pomoću Microsoft naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Da biste se prijavili pomoću poslovnog ili školskog naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

 4. Pritisnite taster Enter. Otkucajte akreditive i pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se Word Online. Čućete: „Microsoft Word Online“. Fokus je na kartici Datoteka sa izabranim predloškom „Novi prazan dokument“ u galeriji predložaka dokumenta.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili novi prazan dokument, pritisnite taster Enter.

  • Da biste otvorili neki od ostalih predložaka u galeriji, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime željenog predloška, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste potražili više predložaka na mreži, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Pogledajte još predložaka’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: „Predlošci za Word“. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene kategorije predložaka, a zatim pritisnite taster Enter. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željenog predloška, a zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada otvorite Word Online, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime nedavnog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog dokumenta, a zatim pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za Čitanje.

 3. Da biste uredili dokument, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Uredi dokument’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „Uredi u pregledaču“.

 5. Pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za Uređivanje.

Čuvanje dokumenta

Word Online automatski čuva dokument u usluzi OneDrive tokom rada, kako vi ne biste morali da brinete o čuvanju. Dokument možete lako da preimenujete ako to želite.

 1. U prikazu za Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite taster F. Čućete: „Stavka menija ’Zatvori meni’“.

 2. Pritisnite taster A. Otvara se meni Sačuvaj kao.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Preimenuj“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Preimenovanje.

 4. Otkucajte novo ime za dokument. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Ako želite da sačuvate kopiju dokumenta na uređaju, to možete lako da uradite pomoću čitača ekrana i tasterskih prečica. Dokument možete da preuzmete kao Word DOCX, PDF ili ODT datoteku.

 1. U prikazu za Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite taster F. Čućete: „Stavka menija ’Zatvori meni’“.

 2. Pritisnite taster A. Otvara se meni Sačuvaj kao.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Preuzmi kopiju“, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: „Veza ’Kliknite ovde a biste preuzeli <izabrani format za preuzimanje>’“. Da biste izabrali vezu, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter.

 4. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka je preuzeta na uređaj.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili komande čitanja teksta u prikazu Uređivanje, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da bi se čitao sav tekst od lokacije kursora do kraja, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M.

 • Da bi se čitao trenutni pasus, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Ctrl+I.

 • Da bi se čitao sledeći ili prethodni red, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadole ili nagore.

 • Da bi se čitala sledeća ili prethodna reč, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

 • Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl.

Kretanje po naslovima

Možete brzo da prelazite sa naslova na naslov pomoću Okna za navigaciju.

 1. Da biste uključili Okno za navigaciju, u prikazu za Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite tastere W, K. Čućete: „Potraži u dokumentu, uređivanje“.

 2. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali listu naslova. Narator najavljuje naslove kako se krećete.

 3. Da biste se premestili na naslov, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na početak reda naslova u telu dokumenta.

Štampanje dokumenata

Ako su vam potrebne papirne kopije Word dokumenata, možete lako da ih odštampate.

 1. Da biste odštampali dokument, u prikazu za Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvara se dijalog Štampanje. Da biste štampali pomoću podrazumevanih postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste promenili postavke štampanje, pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz opcije.

 3. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite razmaknicu. Da biste se kretali po listi opcija, pritiskajte tastere sa strelicama. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste štampali pomoću novih postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×