Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite kalendar u programu Outlook 2016 sa tastaturom i funkcijom Narator, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Takođe možete da koristite JAWS čitač ekrana. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak i još toga.

Napomene : 

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Kalendar možete podesiti tako da pokazuje izabrani broj dana, radnu sedmicu, celu sedmicu ili mesec – šta god je vaš omiljeni način rada.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“.

 2. Da biste izabrali prikaz kalendara koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa brojem da biste prikazali broj dana od 1 do 10, počevši od danas. Na primer, pritisnite kombinaciju tastera Alt+0 za prikaz 10 dana.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2 da biste prikazali prikaz radne sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+3 da biste prikazali prikaz cele sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+4 da biste prikazali prikaz meseca.

Čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+tačka (.) da biste pregledali događaje u trenutnom prikazu. Čujete ime, vreme i organizatora svakog događaja. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+zarez (,) da biste premestili na prethodni događaj.

 3. Da biste se kretali kroz kalendar koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se pomerili na sledeći ili prethodni dan.

  • Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu nedelju.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Page down ili Page up da biste se pomerili na sledeći ili prethodni mesec.

 4. Ako želite da uredite trenutno izabrani događaj, pritisnite taster Enter, a zatim koristite sledeće tasterske prečice da biste promenili detalje o njemu:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+U da biste premestili fokus na polje Tema, a zatim koristite tastaturu da biste uredili tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+I da biste premestili fokus na polje Lokacija, a zatim koristite tastaturu da biste uredili tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+T da biste premestili fokus na red Vreme početka. Da biste promenili datum početka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme početka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+D da biste premestili fokus na red Vreme završetka. Da biste promenili datum završetka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme završetka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 5. Da biste uredili opis događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Poruka, uređivanje“, a zatim koristite tastaturu da biste uredili tekst. U funkciji JAWS, čujete: „Beleške, uređivanje“.

 6. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim taster V. Prozor događaja se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Čitanje poziva za sastanak i odgovaranje na njih

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste otvorili prikaz pošte.

 2. Na listi poruka idite na poziv za sastanak.

 3. Da biste pročitali poziv za sastanak, pritisnite taster F6. Fokus se premešta na okno za čitanje. Pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M da biste čuli kako funkcija Narator čita poruku. U funkciji JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+taster sa strelicom nadole.

 4. Da biste prihvatili poziv za sastanak, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Prihvati’“, a zatim pritisnite taster Enter. U funkciji JAWS, čujete: „Traka sa alatkama, dugme ’Prihvati’“. Možete da prihvatite zahtev na tri različita načina:

  • Da biste uredili odgovor pre slanja, pritisnite taster E. Čujete „Režim kompatibilnosti poruke, uređivanje“. Otkucajte odgovor, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste ga poslali.

  • Da biste poslali odgovor bez uređivanja, pritisnite taster S.

  • Da biste odabrali da ne šaljete odgovor, pritisnite taster D.

Savet : Da biste odbili poziv za sastanak, pošto čujete „Dugme ’Prihvati’“, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odbij’“, a zatim pritisnite taster Enter. Dostupne su iste opcije odgovora.

Planiranje sastanka

Kada pravite sastanak u programu Outlook, možete da proverite da li su osobe koje želite da pozovete dostupne u vreme koje ste izabrali, pa ćete znati da li treba da izaberete drugo vreme. Takođe možete da napravite i periodični sastanak, na primer, da biste održali brzi projektni sastanak svakog dana u sedmici, u isto vreme.

Pravljenje novog sastanka

 1. Da biste napravili poziv za sastanak iz bilo kog mesta u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Q. Čujete „Bez naslova, sastanak, za, uređivanje“, a fokus se premešta na polje Za u novom pozivu. U funkciji JAWS, čujete: „Bez naslova, crta, sastanak, za uređivanje“.

 2. Da biste pozvali osobe na sastanak, otkucajte njihove adrese e-pošte. Ako želite da pozovete više od jedne osobe, koristite tačku i zarez za razdvajanje adresa.

 3. Da biste proverili da li su osobe koje ste pozvali dostupne, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite taster U da biste otvorili Pomoćnika za planiranje. Čujete: „Svi učesnici, okvir sa listom“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste pregledali učesnike i čuli njihove informacije o dostupnosti, na primer, „Slobodno“. Da biste nakon provere dostupnosti fokus vratili na poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, P, a zatim taster P.

  Napomene : 

  • Ako posle adrese e-pošte nekog učesnika čujete „Bez informacija“, to znači da Outlook ne može da preuzme informacije o kalendaru te osobe. To može da se dogodi ako osoba pripada drugoj organizaciji.

  • Pomoćnik za planiranje funkcioniše samo sa čitačem ekrana Narator.

 4. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje Tema, a zatim otkucajte temu sastanka.

 5. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje Lokacija, a zatim otkucajte lokaciju.

 6. Da biste naveli trajanje sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Datum početka“, otkucajte datum sastanka, na primer 15. jun 2017., a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena : Programu Outlook će možda biti potrebno malo vremena da bi konvertovao datum koji ste napisali u svoj format. Kada čujete „Vreme početka“, možete da nastavite.

 7. Otkucajte vreme početka sastanka, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste preskočili opciju datuma završetka (koji je podrazumevano isti kao datum početka sastanka), pritisnite taster Tab dvaput. Čujete: „Vreme završetka“.

 8. Otkucajte vreme završetka sastanka, a zatim pritisnite taster Enter.

 9. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Poruka, uređivanje“, a zatim upotrebite tastaturu da biste napisali poziv. U funkciji JAWS, čujete: „Beleške, uređivanje“.

 10. Da biste u sastanak dodali vezu usluge Skype za posao, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, O, a zatim taster M. Veza je umetnuta ispod trenutne pozicije kursora.

  Napomena : Program Skype za posao mora da bude pokrenut pre nego što možete da dodate vezu.

 11. Da biste poslali poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Prozor se zatvara i fokus se vraća na prethodni prikaz.

Pravljenje sastanka da bude periodičan

 1. Kada vam je poziv za sastanak otvoren, pritisnite kombinaciju tastera tastere Alt+H, E, da biste otvorili dijalog Ponavljanje zakazane obaveze. Čujete: „Ponavljanje zakazane obaveze, početak“. Takođe čujete i vreme početka sastanka.

 2. Da biste premestili fokus na oblast Obrazac ponavljanja u dijalogu Ponavljanje zakazane obaveze, pritisnite triput taster Tab. Čujete ime izabranog obrasca, na primer, „Sedmično“.

 3. Da biste izabrali obrazac ponavljanja koristite sledeće tasterske prečice:

  • Da biste izabrali opciju Dnevno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+D. Ako želite da se sastanak ponavlja svakog dana u sedmici, pritisnite kombinaciju tastera Alt+K.

  • Da biste izabrali opciju Sedmično, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W.

  • Da biste izabrali opciju Mesečno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M.

  • Da biste izabrali opciju Godišnje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y.

 4. Pritisnite taster Enter da biste zatvorili dijalog Ponavljanje zakazane obaveze.

 5. Da biste poslali poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Prozor se zatvara i fokus se vraća na prethodni prikaz.

Zakazivanje obaveze

Pravljenje nove zakazane obaveze

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite taster N da biste otvorili prazan prozor zakazane obaveze. Kod funkcije JAWS, morate da pritisnete taster 1 kada pritisnete taster N. Fokus je na polju Tema.

 3. Otkucajte temu zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Lokacija.

 4. Otkucajte lokaciju zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Datum početka.

 5. Da biste promenili datum početka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme početka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Datum završetka“. Da biste promenili datum završetka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme završetka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Poruka, uređivanje“, a zatim upotrebite tastaturu da biste otkucali bilo koju željenu informaciju o zakazanoj obavezi. U funkciji JAWS, čujete „Beleške, uređivanje“.

 8. Da biste sačuvali zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim taster V. Prozor zakazane obaveze se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Obaveštavanje osoba o dostupnosti

Možete da dodate indikator statusa u zakazanu obavezu kako biste obavestili druge o vašoj dostupnosti. Ako neko pokuša da zakaže sastanak sa vama, znaće da li ste dostupni ili zauzeti.

 1. Kada je zakazana obaveza otvorena, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, B da biste otvorili meni Prikaži kao.

 2. Pritisnite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pregledali opcije dostupnosti:

  • Slobodno

  • Rad na nekom drugom mestu

  • Uslovno

  • Zauzeto

  • Van kancelarije

  Pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju i zatvorili meni Prikaži kao.

 3. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim pritisnite taster V. Prozor zakazane obaveze se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Štampanje događaja

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+tačka (.) da biste pregledali događaje u trenutnom prikazu. Čujete ime, vreme i organizatora svakog događaja. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+zarez (,) da biste premestili na prethodni događaj.

 3. Da biste se kretali kroz kalendar koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se pomerili na sledeći ili prethodni dan.

  • Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu nedelju.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Page down ili Page up da biste se pomerili na sledeći ili prethodni mesec.

 4. Da biste otvorili trenutno izabrani događaj, pritisnite taster Enter.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster P. Otvara se meni Štampanje.

 6. Da biste izabrali štampač koji želite da koristite, pritisnite taster I, pronađite štampač pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste odštampali događaj, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim pritisnite taster P.

 8. Ako štampate u datoteku, na primer, da biste konvertovali događaj u PDF format, otkucajte ime datoteke, a zatim pritisnite taster Enter kako biste kreirali datoteku.

  Meni Štampanje se zatvara i fokus se vraća na prozor događaja.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz kalendar u programu Outlook

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite kalendar u programu Outlook 2016 za Mac sa funkcijom VoiceOver, ugrađenim Mac OS čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak i još toga.

Napomene : 

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Kalendar možete podesiti tako da pokazuje izabrani dan, radnu sedmicu, celu sedmicu ili mesec – šta god je vaš omiljeni način rada.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Command+2 da biste otvorili kalendar. Čujete prikazani vremenski okvir.

 2. Da biste izabrali prikaz kalendara koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+1 da biste prikazali prikaz dana.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+2 da biste prikazali prikaz radne sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+3 da biste prikazali prikaz cele sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+4 da biste prikazali prikaz meseca.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena : Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Command+2 da biste otvorili kalendar. Čujete vremenski period i da li je planiran neki događaj.

 2. U zavisnosti od prikaza, uradite nešto od sledećeg da biste se kretali kroz kalendar:

  • Da biste prešli na sledeći dan, sedmicu ili mesec, pritisnite kombinaciju tastera Command+taster sa strelicom nadesno.

  • Da biste prešli na prethodni dan, sedmicu ili mesec, pritisnite kombinaciju tastera Command+taster sa strelicom nalevo.

 3. U bilo kom prikazu, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste potražili događaje za prikazani vremenski period. Kako se pomerate, VoiceOver najavljuje događaje kao „<datum>, <vreme>, <tema događaja>, <lokacija događaja>“.

 4. Da biste detaljnije pregledali događaj, pritisnite razmaknicu. Događaj se otvara u novom prozoru. Da biste zatvorili prozor, pritisnite taster Esc.

 5. Da biste otvorili uredili događaj, pritisnite kombinaciju tastera Command+O. Otvara se prozor događaja i čujete: „Sada u <tema događaja>, <Zakazana obaveza/Sastanak>“.

 6. Da biste potražili detalje o događaju i njegove opcije, pritisnite taster Tab. VoiceOver objavljuje detalje i opcije kako se pomerate.

 7. Kada završite, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako uređujete sastanak, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji ažuriranje’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Ako uređujete zakazanu obavezu, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 8. Događaj je promenjen, a fokus se premešta na Kalendar.

Čitanje poziva za sastanak i odgovaranje na njih

Možete lako da prihvatite, uslovno prihvatite ili odbijete pozivnicu direktno iz Kalendara u programu Outlook 2016 za Mac. VoiceOver najavljuje nove pozive za sastanak kada stignu.

 1. Potražite sastanak kao što je opisano u članku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Command+O.

 2. Da biste odgovorili na poziv, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme menija ’Prihvati’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste odbili, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme menija ’Odbij’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Ako niste sigurni da li možete da prisustvujete, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme menija ’Uslovno’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 3. Otvara se lista opcija odgovora. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odgovorili sa komentarima, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čujete: „Odgovori sa komentarima“. Zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Otvara se prozor za odgovor sa fokusom na tekstualnom polju komentara. Otkucajte komentare, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Command+Enter. Odgovor je poslat.

  • Da biste odgovorili bez komentara, pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Odgovori bez komentara“, a zatim pritisnite razmaknicu. Odgovor je poslat.

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+M. Čujete: „Traka sa menijima, ’Apple’“. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Datoteka“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili meni Datoteka.

 2. Da biste otvorili podmeni Novo, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste napravili novu zakazanu obavezu, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Zakazana obaveza“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se novi prozor zakazane obaveze sa fokusom na tekstualnom polju Tema.

  • Da biste napravili novi sastanak, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Sastanak“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se prozor za novi sastanak sa fokusom na tekstualnom polju Za:.

 4. Da biste potražili opcije zakazane obaveze ili sastanka pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

  • Ako pravite sastanak, otkucajte kontakte u tekstualnom polju Za:.

  • Da biste dali ime događaju, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Tema, uređivanje teksta“, a zatim otkucajte ime događaja.

  • Da biste podesili lokaciju sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uređivanje teksta ’Lokacija’“, a zatim otkucajte željenu lokaciju.

  • Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili vrednosti, otkucajte nove vrednosti.

   Savet : Da biste kreirali celodnevni događaj, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Celodnevni događaj, opozvano polje za potvrdu“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste podesili vreme podsetnika za događaj, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Iskačući prozor podsetnika’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, na primer, dnevni red sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Tekst dokumenta“, a zatim otkucajte željene detalje.

 5. Kada završite sa dodavanjem detalja događaja, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako pravite zakazanu obavezu, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Ako pravite sastanak, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 6. Zatvara se prozor novog događaja i fokus se pomera na prethodni prikaz programa Outlook.

Pretvaranje u periodični sastanak

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru događaja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Ponavljanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se novi prozor u kojem možete da izaberete opcije za periodični događaj, sa fokusom na dugmetu iskačućeg prozora Ponavljanja.

 2. Da biste izabrali učestalost sastanka, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete učestalost kojom želite da se zakazana obaveza ponavlja (Dnevno, Sedmično, Mesečno, Godišnje). Da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste pregledali druge opcije, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Podrazumevano dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

Prikazivanje dostupnosti

Prikažite drugima vašu dostupnost tokom vremena događaja.

 1. U prozoru događaja pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete trenutni status dostupnosti (na primer, „Zauzeto“) i „Prikaži kao, iskačuće dugme“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 2. Da biste izabrali dostupnost, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete dostupnost koju želite da prikažete. Da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

Pozivanje drugih za pretvaranje u sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. U prozoru zakazane obaveze, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pozovi’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je pretvorili u sastanak.

 2. Fokus se premešta na novokreirano tekstualno polje Za i možete da otkucate kontakte koje želite da pozovete na sastanak.

 3. Kada završite, da biste poslali pozivnice pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

Provera dostupnosti pozvanog

Pošto unesete imena u pozivu za sastanak, možete da proverite kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru sastanka, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Planiranje, opozvano polje za potvrdu“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste otvorili prikaz Planiranje.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Tabela statusa učesnika, red 1 od (…), <ime organizatora>, <status>“. Da biste pregledali status pozvanih, pritisnite taster sa strelicom nadole. VoiceOver najavljuje ime i dostupnost pozvanog kako se pomerate.

 3. Da biste se vratili na prikaz Zakazana obaveza, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Zakazana obaveza, opozvano polje za potvrdu“, a zatim pritisnite razmaknicu.

Pretvaranje u Skype sastanak

Lako možete da pretvorite sastanak u Skype sastanak na mreži.

 1. U prozoru sastanka, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Sastanak na mreži, dugme menija“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 2. Da biste kreirali vezu ka Skype sastanku, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 3. Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i vezu u polju Opis.

Štampanje kalendara

Odštampajte izabrani dan, sedmicu ili mesec kalendara u programu Outlook.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Command+2 da biste otvorili kalendar. Čujete prikazani vremenski period i da li je planiran neki događaj.

 2. Podesite kalendar da prikazuje prikaz koju želite da odštampate (Dan, Radna sedmica, Sedmica ili Mesec). Zatim idite do dana, sedmice ili meseca koje želite da uključite u štampanje.

 3. Da biste otvorili dijalog za štampu, pritisnite kombinaciju tastera Command+P. Otvara se dijalog. Čujete podrazumevano ime štampača.

 4. Da biste odabrali štampač, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime štampača koji želite da koristite. Da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

 5. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali druge opcije. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Podrazumevano dugme ’Štampanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Kalendar je odštampan.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook for Mac

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite kalendar u programu Outlook za iOS sa funkcijom VoiceOver, ugrađenim iOS čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak i još toga.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite VoiceOver, ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste saznali više o korišćenju programu VoiceOver, posetite Apple pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Možete da birate između tri opcije za prikazivanje kalendara: Prikaz Dnevni red, Dan ili Trodnevno. Podrazumevana opcija je Dnevni red.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete trenutni prikaz, na primer, „Prikaz ’Dnevni red’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Otvara se lista opcija prikaza. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena : Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U bilo kom prikazu, brzo prevucite nadesno dok ne čujete prvi događaj za taj dan. Za pregledanje drugih događaja u budućnosti, brzo prevucite nagore. VoiceOver najavljuje naslov događaja, datum i vreme, lokaciju i trajanje kako se pomerate kroz događaje.

 2. Da biste detaljnije pregledali događaj, dodirnite dvaput ekran kada ste na događaju. Događaj se otvara u novom prozoru.

 3. Da biste čuli detalje o događaju, brzo prevucite nalevo ili nadesno ili prevucite jednim prstom niz prozor sa detaljima o događaju.

 4. Da biste uredili događaj, u prozoru sa detaljima o događaju brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Uredi“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Uredi događaj.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete detalje o događaju koji želite da uredite, a zatim dodirnite dvaput ekran i izvršite željene promene.

 6. Kada završite, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Čitanje poziva za sastanak i odgovaranje na njih

Možete lako da prihvatite, uslovno prihvatite ili odbijete pozivnicu direktno iz Kalendara u programu Outlook za iOS. VoiceOver najavljuje nove pozive za sastanak kada stignu.

 1. Otvorite i pročitajte događaj kao što je opisano u članku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste odgovorili na poziv, u prozoru sa detaljima o događaju brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’RSVP’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se lista opcija odgovora.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste promenili odgovor, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Uredi RSVP’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevucite na novu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kreiraj događaj’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Novi događaj, fokus je na tekstualnom polju Naslov, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte ime događaja.

 3. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, prevlačite brzo nalevo dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili vrednosti, dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete opciju koju želite da promenite, a zatim brzo prevucite nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost. Da biste potvrdili izbor, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Gotovo’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Savet : Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Celodnevno, dugme prekidača, isključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste podesili lokaciju sastanka, prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Lokacija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Počnite da kucate lokaciju. Lista predloženih lokacija se ažurira dok kucate. Da biste izabrali lokaciju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste podesili vreme obaveštenja za događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Obaveštenje, <trenutna vrednost obaveštenja>“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Da biste dodali više informacija o događaju, na primer, dnevni red sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Opis’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana. Otkucajte detalje, a kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 7. Kada završite sa dodavanjem detalja o događaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Gotovo’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih za pretvaranje u sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Osobe’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Otvara se prozor Osobe, fokus je na izmenljivom tekstualnom polju, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Počnite da kucate ime kontakta. Lista predloženih kontakata se ažurira dok kucate. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ponovite ovu radnju za sve kontakte koje želite da pozovete.

 3. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pretvaranje u Skype sastanak

Lako možete da pretvorite sastanak u Skype sastanak na mreži.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skype poziv, dugme prekidača, isključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste sačuvali izmene, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i vezu u polju Opis.

 3. Da biste se pridružili Skype sastanku, otvorite događaj, a zatim prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pridruži se’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite kalendar u programu Office za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak i još toga.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Možete da birate između tri opcije za prikazivanje kalendara: Prikaz Dnevni red, Dan ili Trodnevno. Podrazumevana opcija je Dnevni red.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Prebacivanje iz <trenutni prikaz>“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Otvara se lista opcija prikaza. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena : Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U bilo kom prikazu, prevlačite jedan prst preko ekrana dok ne čujete naslov događaja koji želite da otvorite i dodirnite dvaput ekran. Događaj se otvara u novom prozoru koji prikazuje detalje o događaju.

 2. Da biste čuli naslov događaja, dan, datum, vreme, lokaciju i druge informacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno ili prevucite jednim prstom niz prozor sa detaljima o događaju.

 3. Da biste uredili događaj, u prozoru sa detaljima o događaju brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Uredi“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Uredi događaj koji ima otvorenu tastaturu na ekranu.

  Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete detalje o događaju koji želite da uredite, a zatim dodirnite dvaput ekran. Izvršite željene promene. Kada završite, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste zatvorili prozor sa detaljima o događaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nazad’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Čitanje poziva za sastanak i odgovaranje na njih

Možete lako da prihvatite, uslovno prihvatite ili odbijete pozivnicu direktno iz Kalendara u programu Office za Android. Čujete zvuk kada stigne novi poziv za sastanak.

 1. Otvorite i pročitajte događaj kao što je opisano u članku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste odgovorili na poziv, u prozoru sa detaljima o događaju brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’RSVP’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se lista opcija odgovora.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste promenili odgovor, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Uredi RSVP’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevucite na novu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dodaj novi događaj’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Novi događaj, fokus je na tekstualnom polju Naslov, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte ime događaja.

 3. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, prevlačite brzo nalevo dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili vrednosti, dodirnite dvaput ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste potvrdili izbor, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Savet : Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Celodnevni događaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste podesili lokaciju sastanka, prevlačite nadesno dok ne čujete „Lokacija“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste otkucali ime lokacije koju želite da koristite, dodirnite dvaput ekran i počnite da kucate. Lista predloženih lokacija se ažurira dok kucate. Da biste izabrali lokaciju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Ako koristite više kalendara, možete da navedete u koji kalendar dodajete novi događaj. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kalendar <trenutni nalog kalendara>“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni kalendar, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Da biste podesili vreme obaveštenja za događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Obaveštenje, <trenutna vrednost obaveštenja>“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 7. Da biste dodali više informacija o događaju, na primer, dnevni red sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Opis“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Tastatura na ekranu je prikazana na donjoj polovini ekrana. Otkucajte detalje, a kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 8. Kada završite sa dodavanjem detalja o događaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih za pretvaranje u sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, prevlačite nadesno dok ne čujete „Osobe“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Otvara se prozor Dodaj osobe, fokus je na izmenljivom tekstualnom polju, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Počnite da kucate ime kontakta. Lista predloženih kontakata se ažurira dok kucate. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ponovite ovu radnju za sve kontakte koje želite da pozovete.

 3. Kada završite, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pretvaranje u Skype sastanak

Lako možete da pretvorite sastanak u Skype sastanak na mreži.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skype“, „Skype sastanak“ ili „Prekidač isključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste sačuvali promene, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i vezu u polju Opis.

 3. Da biste se pridružili Skype sastanku, otvorite događaj, a zatim prevlačite nadesno dok ne čujete opis i zatim URL adresu Skype sastanka, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite program Outlook kalendar sa funkcijom Narator, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak i još toga.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Možete da birate između pet opcija za prikazivanje kalendara: Prikaz Dnevni red, Dan, Sedmica, Mesec ili Godina. Podrazumevana opcija je Dnevni red.

 1. Brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, a zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prikaz’ skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Otvara se lista opcija prikaza. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena : Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U prikazu Dnevni red, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete prvi događaj. Za pregledanje drugih događaja u budućnosti, brzo prevucite nadesno. Narator najavljuje naslov događaja, datum i vreme, lokaciju i organizatora kako se pomerate kroz događaje.

 2. Da biste detaljnije pregledali događaj, dodirnite dvaput ekran kada ste na događaju. Događaj se otvara u novom prozoru.

 3. Da biste čuli detalje o događaju, brzo prevucite nadesno ili nalevo.

 4. Da biste uredili događaj, u prozoru sa detaljima o događaju brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Uredi’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete detalje o događaju koji želite da uredite, a zatim dodirnite dvaput ekran i izvršite željene promene.

 5. Kada završite, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako uređujete sastanak, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji ažuriranje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Ako uređujete zakazanu obavezu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Događaj se je promenjen, prozor događaja se zatvara, a fokus se premešta na prikaz Dnevni red.

Čitanje poziva za sastanak i odgovaranje na njih

Možete lako da prihvatite, uslovno prihvatite ili odbijete pozivnicu direktno u programu Outlook kalendar.

 1. Otvorite i pročitajte događaj kao što je opisano u članku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste odgovorili na poziv, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prihvati’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Da biste odbili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odbij’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Ako niste sigurni da li možete da prisustvujete, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Uslovno’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste poslali odgovor, prevlačite nadesno dok ne čujete „Pošalji odgovor sada“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Odgovor je poslat, prozor događaja se zatvara, a fokus se premešta na prikaz Dnevni red.

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. U bilo kojem prikazu, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor novog događaja.

 2. Da biste događaju dali ime, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ime događaja“, dodirnite dvaput ekran, a zatim otkucajte ime događaja koristeći tastaturu na ekranu.

  Savet : Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. Narator najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst i dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste podesili lokaciju sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Lokacija, izmenljiv tekst“, dodirnite dvaput ekran, a zatim otkucajte lokaciju koristeći tastaturu na ekranu.

 4. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, prevlačite brzo nalevo dok ne čujete podrazumevani datum li vreme. Da biste promenili vrednosti, dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete datum ili vreme koje želite, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste izabrali vrednost.

  Savet : Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Opozvano polje za potvrdu ’Celodnevno’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste dodali više informacija o događaju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Opis događaja, izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Zatim otkucajte dodatne informacije koristeći tastaturu na ekranu.

 6. Ako pravite sastanak, da biste pozvali osobe brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pozovi nekoga, izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt pomoću tastature na ekranu, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Unesi“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 7. Da biste podesili vreme obaveštenja za događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’ skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Podsetnik’“, dodirnite dvaput ekran, a zatim brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete željenu opciju. Dodirnite dvaput ekran da biste izabrali tu opciju.

 8. Kada završite sa dodavanjem detalja događaja, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako pravite zakazanu obavezu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Ako pravite sastanak, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 9. Zatvara se prozor novog događaja, a fokus se vraća nazad na prikaz kalendara.

Pretvaranje u periodični sastanak

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru događaja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Isključeno, dugme ’Ponavljanje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se nova kartica na kojoj možete da izaberete opcije za periodični događaj.

 2. Da biste izabrali učestalost sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Obrazac ponavljanja ’Sedmično’“. Ako želite neku drugu učestalost osim Sedmične, dodirnite dvaput ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete učestalost kojom želite da se sastanak održava. Da biste je izabrali, dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste pregledali druge opcije, brzo prevucite nadesno ili nalevo. Narator objavljuje opcije kako se krećete.

Prikazivanje dostupnosti

Prikažite drugima vašu dostupnost tokom vremena događaja.

 1. U prozoru događaja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prikaži kao’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Prikaži kao.

 2. Da biste izabrali dostupnost, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete dostupnost koju želite da prikažete. Da biste je izabrali, dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih za pretvaranje u sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kada uređujete ili pravite događaj, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Pozovi nekoga, izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt pomoću tastature na ekranu, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Unesi“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ako želite da dodate još kontakata, ponovite to za druge pozvane osobe.

 3. Da biste poslali pozive, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Štampanje kalendara

Odštampajte izabrani dan, sedmicu ili mesec kalendara u programu Outlook kalendar.

 1. U bilo kojem prikazu kalendara, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’ skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se dijalog Prikaz za štampanje sa fokusom na opciji prikaza za štampanje. Čujete: „<trenutni izbor prikaza>, kombinovani okvir samo za čitanje“.

 3. Da biste odabrali prikaz za štampanje, dodirnite dvaput ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni prikaz, a zatim dodirnite dvaput da biste ga izabrali.

 4. Da biste izabrali datume gde prikaz počinje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Od“ i podrazumevani datum, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste otvorili padajući kalendar. Brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste pregledali datume, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste ga izabrali.

 5. Da biste otvorili dijalog za štampu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pregled“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Brzo prevucite desno da biste pregledali opcije štampanja. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Kalendar je odštampan.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite kalendar u programu Outlook na vebu sa funkcijom Narator, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak i još toga.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Za tasterske prečice, idite na Tasterske prečice u programu Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Zato što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete Ctrl+F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na Outlook na vebu.

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Kalendar možete podesiti tako da pokazuje izabrani dan, radnu sedmicu, celu sedmicu ili mesec – šta god je vaš omiljeni način rada.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Narator objavljuje: „Učitano <broj događaja> događaja u jednom izabranom kalendaru“.

 2. Da biste izabrali prikaz kalendara koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+1 da biste prikazali prikaz dana.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+2 da biste prikazali prikaz radne sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+3 da biste prikazali prikaz cele sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+4 da biste prikazali prikaz meseca.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena : Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Čujete: „Učitano <broj događaja> događaja u jednom izabranom kalendaru“.

 2. U zavisnosti od prikaza, uradite nešto od sledećeg da biste se kretali kroz kalendar:

  • Da biste prešli na sledeći dan, sedmicu ili mesec, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadesno.

  • Da biste prešli na prethodni dan, sedmicu ili mesec, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom nalevo.

 3. U bilo kom prikazu, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste potražili događaje za prikazani vremenski period. Kako se pomerate, Narator najavljuje događaje kao „Događaj od <datum>, <vreme>, <naslov događaja>, <lokacija događaja>, <organizator>“.

 4. Da biste događaj detaljnije pregledali ili otvorili za uređivanje, pritisnite taster Enter. Otvara se prozor Detalji. Čujete: „Dodaj naslov događaja“.

 5. Da biste potražili detalje o događaju i njegove opcije, pritisnite taster Tab. Narator objavljuje detalje i opcije kako se pomerate.

 6. Kada završite, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako uređujete sastanak, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako uređujete zakazanu obavezu, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

   Ako niste ništa promenili u događaju, pritisnite taster Esc da biste zatvorili prozor Detalji.

 7. Događaj je promenjen, a fokus se premešta na Kalendar.

Čitanje poziva za sastanak i odgovaranje na njih

Možete lako da prihvatite, uslovno prihvatite ili odbijete pozivnicu direktno iz Kalendara u programu Outlook na vebu.

 1. Potražite sastanak kao što je opisano u članku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se prozor Detalji sastanka.

 2. Da biste odgovorili na poziv, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Prihvati’ skupljeno“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Pošalji odgovor sada“ i pritisnite razmaknicu.

  • Da biste odbili, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odbij’ skupljeno“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Pošalji odgovor sada“ i pritisnite razmaknicu.

  • Ako niste sigurni da li možete da prisustvujete, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab, a zatim taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Dugme ’Uslovno’ skupljeno“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Pošalji odgovor sada“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste poslali odgovor sa više detalja, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odgovori’ skupljeno“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Otvara se prozor za odgovor sa fokusom na tekstualnom polju tela poruke. Otkucajte poruku koju želite da pošaljete, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“ i pritisnite razmaknicu.

 3. Odgovor je poslat, a fokus se premešta nazad na Kalendar.

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Čujete „Učitano <broj događaja> događaja u jednom izabranom kalendaru“.

 2. Da biste kreirali novi događaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Otvara se prozor Detalji događaja sa fokusom na tekstualnom polju naslova događaja. Čujete: „Dodaj naslov događaja“.

 3. Da biste pregledali opcije događaja, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

  • Da biste imenovali događaj, otkucajte ime u tekstualnom polju naslova događaja.

  • Ako pravite sastanak, pritisnite taster Tab. Čujete: „Dodaj ljude, uređivanje“. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt i pritisnite taster Enter.

  • Da biste podesili lokaciju sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uređivanje“, a zatim otkucajte željenu lokaciju.

  • Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili datum kada ste na datumu početka ili završetka, pritisnite razmaknicu da biste otvorili padajući kalendar, zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali padajući kalendar i pritisnite taster Enter da biste izabrali. Da biste promenili vreme, otkucajte nove vrednosti.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Telo događaja, uređivanje“, a zatim otkucajte željene detalje.

 4. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“ (za sastanak) ili „Dugme ’Sačuvaj’“ (za zakazanu obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Zatvara se prozor novog događaja, a fokus se pomera na Kalendar.

Pozivanje drugih osoba na sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. U prozoru Detalji zakazane obaveze, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: „Dodaj ljude, uređivanje“.

 2. Da biste dodali kontakt, otkucajte ili nalepite adresu e-pošte učesnika, a zatim pritisnite taster Enter. Isto to ponovite za druge učesnike.

Provera dostupnosti pozvanog

Nakon što unesete imena u pozivu za sastanak, Outlook može da vam pomogne da izaberete vreme kada je svaki učesnik dostupan.

 1. U prozoru Detalji sastanka, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete predlog vremena sastanka. Narator objavljuje: „Predloženo vreme sastanka, datuma <datum događaja>, u <vreme>“.

 2. Da biste pregledali druga predložena vremena, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni predloženi vremenski interval. Narator objavljuje predložena vremena kako se krećete. Da biste izabrali vreme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete da pronađete nijedno dostupno vreme za taj dan, možete da proverite dostupnost pozvanih za neki drugi dan. Da biste potražili druge dane, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Otvori birač meseca, dugme skupljeno“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete trenutno izabrani dan, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali dane. Pritisnite taster Enter da biste izabrali dan.

Pretvaranje u Skype sastanak

Lako možete da pretvorite sastanak u Skype sastanak na mreži.

 1. U prozoru Detalji sastanka, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Dodaj Skype sastanak’“ Da biste kreirali Skype sastanak, pritisnite razmaknicu.

 3. Outlook dodaje detalje sastanka na mreži i vezu u telu događaja nakon što se pošalje poziv.

Podešavanje opcija za kalendar

U postavkama kalendara možete da promenite izgled kalendara ili da odaberete da primate obaveštenja. Takođe možete da promenite poruke u slučaju odsustva iz kancelarije, kao i način na koji želite da ih pošaljete.

 1. U programu Outlook, da biste otvorili okno Postavke, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Upotrebite taster sa strelicom nadole da biste koristili okno ’Postavke’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole.

 2. Da biste se kretali između dostupnih postavki u oknu, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Narator najavljuje postavke kako se pomerate kroz okno.

 3. Da biste izabrali postavku ili otvorili dodatne opcije iz postavke, pritisnite taster Enter. Da biste se premeštali između postavki, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 4. Kada završite, pritisnite taster Esc da biste izašli iz okna Postavke.

Štampanje kalendara

Odštampajte izabrani dan, sedmicu ili mesec kalendara u programu Outlook.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar.

 2. Izaberite prikaz kalendara koji želite da odštampate.

 3. U glavnom prozoru Kalendar, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: „Dugme ’Novo’ skupljeno“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ i pritisnite razmaknicu. Otvara se pregled pre štampanja i čujete: „Odštampaj“.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste otvorili dijalog štampanja. Otvara se dijalog sa fokusom na kombinovanom okviru Štampač.

 5. Da biste odabrali štampač, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime štampača koji želite da koristite. Da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

 6. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali druge opcije. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Štampanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Kalendar je odštampan.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×