Organizovanje stavki u listi

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Način organizovanja listi zavisi od potreba grupe i načina na koji želite da uskladištite i pretražujete informacije.

Ovaj članak sadrži:

Načini organizovanja liste

Dodavanje kolone na listu

Kreiranje prikaza

Izaberite drugi prikaz

Dodavanje fascikle na listu

Načini organizovanja liste

Liste i stavke sa liste možete organizovati na neki od sledećih načina:

 • Dodavanje kolona    Kolone možete dodati u listu da biste pomogli grupi da izdvoji najvažnije stavke. Možete dodati još kolona ako želite da prikupite dodatne informacije za svaku stavku sa liste, na primer ime odeljenja ili ime službenika.

  Ako imate više stavki u listi, razmislite o indeksiranju određenih kolona da biste poboljšali performanse prilikom pregledanja nekoliko stavki ili menjanju prikaza. Ova funkcija ne menja način na koji su organizovane stavke, a može omogućiti organizacijama jednostavnije skladištenje velikog broja stavki sa liste. Međutim, indeksiranje može zauzeti više prostora baze podataka. Da biste dobili više informacija, obratite se administratoru.

 • Kreiranje prikaza    Prikaze možete koristiti ako osobe iz grupe često pregledaju podatke na određeni način. Prikazi koriste kolone za sortiranje, grupisanje, filtriranje i prikazivanje podataka. Možete odrediti i količinu podataka koja će biti prikazana u svakom prikazu. Na primer, osobe mogu pregledati listu u skupovima od 25 ili 100 stavki prikazanih po stranici, u zavisnosti od željenih opcija i brzine veze.

  Prikazi vam pružaju mogućnost skladištenja velikog broja stavki u listi, a omogućavaju vam i pregledanje samo onih podskupova koje želite u određenom trenutku, na primer, samo probleme koji su postavljeni ove godine ili samo aktuelne događaje iz kalendara. Možete kreirati lične prikaze koji su dostupni samo vama, a ako imate dozvolu za menjanje liste možete kreirati i javne prikaze koji su dostupni svima.

 • Kreiranje fascikli    Fascikle možete dodati većini tipova listi ako je vlasnik liste dozvolio kreiranje fascikli. Ovo je naročito pogodno ako se stavke sa liste mogu podeliti na određeni način, na primer po projektu ili grupi. Fascikle olakšavaju skeniranje i upravljanje stavkama liste. Windows SharePoint Services 3.0 obezbeđuje prikaz stabla koji korisnicima omogućava da premeštaju svoje lokacije i fascikle na način sličan onom kako rade sa fasciklama na čvrstom disku. Na primer, svako odeljenje može imati svoju fasciklu.

  • Korišćenje lista dosledno više lokacija    Ako vaša grupa radi sa nekoliko tipova lista, možete da dodate doslednost preko više lista sa tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima. Ove funkcije omogućavaju vam da iskoristite postavke i strukturi liste u efikasan način. Na primer, možete da kreirate tip sadržaja za klijenta usluge problem koji navodi određenih kolona (kao što su kontakt sa kupcima) i poslovnim procesima za tip sadržaja. Drugi primer je Kreiranje kolone lokacije za sektor imena koja sadrži padajuću listu sektorima. Možete koristiti u kolonu u više lista da biste se uverili da imena uvek se pojavljuju na isti način u svakoj listi.

   Veze ka više informacija o tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima lista potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Iako opcije listi možete koristiti na razne načine, način korišćenja zavisi od veličine i broja listi koje imate i od potreba organizacije.

Skladištenje više stavki u jednoj listi

Možete koristiti jednu veliku listu za različite potrebe. Na primer, u organizaciji možete imati veliki broj spornih tehničkih stavki koje treba pratiti, a te sporne stavke se mogu odnositi na više projekata ili grupa.

Koristite jednu listu kada:

 • Grupa treba da vidi sažete informacije o stavkama sa liste ili različite prikaze istog skupa stavki. Na primer, ako menadžer želi da vidi napredak po pitanju svih spornih tehničkih stavki za organizaciju ili sve stavke koje su zavedene u jednom vremenskom periodu.

 • Osobe žele da pregledaju ili pronađu stavke na istom mestu na lokaciji.

 • Želite da primenite iste postavke na stavke liste, na primer praćenje verzija ili zahtevanje odobrenja.

 • Grupe koje rade sa listom imaju slične karakteristike, na primer, isti nivo dozvola. Jedinstvene dozvole se mogu primeniti na određene stavke sa liste, ali ako se nivoi dozvole bitno razlikuju, razmislite o korišćenju više listi.

 • Želite da analizirate informacije o listi ili primate objedinjene ispravke za liste. Možete primati upozorenja kada se unesu izmene u stavke sa liste ili pregledati promene u listi pomoću RSS tehnologije. RSS feedovi omogućavaju članovima radne grupe da vide objedinjenu listu informacija koje su promenjene.

Kreiranje više listi

Više listi možete koristiti kada postoje izrazite razlike između stavki kojima želite da upravljate ili između grupa osoba koje rade sa njima.

Koristite više listi kada:

 • Ne očekujete da su osobama potrebni rezimei objedinjenih stavki.

 • Kada su grupe osoba koje rade sa informacijama odvojene i imaju različite nivoe dozvola.

 • Na više skupova stavki treba da primenite različite postavke, poput kreiranja verzija i odobrenja.

 • Nije potrebno da stavke analizirate zajedno niti da primate objedinjene ispravke o listi.

Vrh stranice

Dodavanje kolone u listu

Informacije u listama su uskladištene u kolonama, na primer, „Naziv“, „Prezime“ ili „Preduzeće“. Ako je potrebno da dodate više informacija o stavkama sa liste, možete dodati kolone pomoću kojih ćete sortirati, grupisati i kreirati više prikaza liste. Na primer, listu možete sortirati po krajnjem roku ili grupisati stavke po imenu odeljenja.

Imate nekoliko opcija za tip kolone koji kreirate, uključujući tekst u jednom redu, padajuću listu opcija, broj koji se izračunava iz drugih kolona, ili čak ime i sliku osobe na vašoj lokaciji.

Napomena: Sledeća procedura počinje na stranici liste u koju želite da dodate kolonu. Izaberite ime liste na traci „Brzo pokretanje“ ako lista već nije otvorena. Ako se ime liste ne pojavi, izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime liste.

 1. U polju postavke meni Settings menu , kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 2. U odeljku Ime i tip upišite željeno ime u polje Ime kolone.

 3. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni.

 4. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

 5. U zavisnosti od tipa kolone koji ste izabrali, u odeljku Dodatne postavke kolone može se pojaviti više opcija. Izaberite dodatne željene postavke.

 6. Da biste dodali kolonu podrazumevani prikaz, koji na lokaciji automatski vide kada otvore listu ili biblioteku, kliknite na dugme Dodaj u podrazumevani prikaz.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje prikaza

Prikaze možete koristiti za pregledanje vama najvažnijih stavki sa liste ili stavki koje najviše odgovaraju nameni. Na primer, možete kreirati prikaze nedavno kreiranih stavki, stavki koje se odnose na određeno odeljenje ili stavki koje je kreirala ista osoba.

Različiti prikazi liste zadataka

Prilikom pregledanja većine listi, možete privremeno sortirati ili filtrirati stavke tako što ćete postaviti pokazivač na ime kolone, a zatim kliknuti na strelicu pored imena kolone. Ovo može biti od koristi ako povremeno treba na pregledate stavke sa liste na određeni način, a pri sledećem pregledanju liste treba da ponovite korake.

Sortiranje stavki u listi ili biblioteci

Ako mislite da biste prikazali listu na određeni način često, možete da kreirate prikaz. Možete da koristite ovaj prikaz svaki put kada radite sa listom. Kada kreirate prikaz, on se dodaje u meniju Prikaz Meni „Prikaz“ liste.

Liste mogu sadržati lične i javne prikaze. Svako može kreirati lični prikaz za pregled listi na određeni način ili u kojem će biti filtrirane samo one stavke sa liste koje te osobe žele da vide. Možete kreirati javni prikaz koji može da koristi svako ko pregleda listu ako imate dozvolu za dizajniranje lokacije. Javni prikaz možete učiniti podrazumevanim, tako da je osobe automatski vide u tom prikazu.

Pored toga, kada dizajnirate lokaciju, možete povezati sa različitim prikazima ili dizajn stranice sa Web segmentima koje koriste različite prikaze. Na primer, tim možda ćete želeti da se povežete prikaza liste koja prikazuje samo dokumente koji su kreirani uz njihove članovima tima.

Ako članovi grupe žele da pregledaju listu na mobilnom uređaju, možete kreirati mobilne prikaze koji imaju ograničenja, poput broja stavki u prikazu, koji su optimalni za propusni opseg i ograničenja uređaja. Veze ka dodatnim informacijama o kreiranju prikaza potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 1. Ako lista nije već otvorena, kliknite na naziv liste na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste.

 2. U polju postavke meni Settings menu , kliknite na dugme Kreiraj prikaz.

 3. Sa liste Odaberite oblik prikaza izaberite tip prikaza koji želite da kreirate. U većini slučajeva će vam biti potreban Standardni prikaz, ali možete odabrati i druge prikaze za specifične situacije, na primer, kada želite da kreirate kalendar ili Gantov prikaz.

 4. U polje Ime prikaza upišite ime za prikaz, kao što su Sorted po prezimenu.

 5. Ako želite da bude podrazumevani prikaz, potvrdite izbor bi ovo podrazumevani prikaz . Možete da napravite podrazumevani prikaz samo ako je javni prikaz i ako imate dozvolu za menjanje dizajna liste.

 6. U odeljku Korisnici , u okviru Korisnici prikazaizaberite da li želite da kreirate lični prikaz koji samo vi možete da koristite ili javni prikaz koji drugi mogu da koriste.

 7. U odeljku Kolone možete prikazati ili sakriti kolone tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu. Pored imena kolone unesite broj redosleda kolone u prikazu.

 8. U odeljku Sortiranje odaberite da li želite da stavke liste budu sortirane i na koji način. Za sortiranje možete koristiti dve kolone, na primer, prvo za sortiranje po prezimenu, a zatim po imenu.

 9. U odeljku Filtriranje odaberite da li želite da stavke liste budu filtrirane i na koji način. Filtrirani prikaz vam pokazuje manji izbor listi, na primer, samo one stavke koje je kreiralo određeno odeljenje ili koje su odobrene.

 10. U odeljku Grupiši po možete grupisati stavke sa istim vrednostima u odvojeni odeljak, kao što je proširivi odeljak za dokumente određenog autora.

 11. U odeljku Ukupne vrednosti možete izračunati broj stavki u koloni, na primer ukupan broj problema. U nekim slučajevima, možete rezimirati ili sažeti dodatne informacije, kao što su prosečne vrednosti.

 12. U odeljku Stil izaberite stil koji želite za prikaz, kao što je osenčena lista u kojoj je svaki drugi red osenčen.

 13. Ako lista sadrži fascikle, možete kreirati prikaz koji ne sadrži fascikle  – ovaj prikaz je poznat i kao ravni prikaz. Izaberite stavku Prikaži sve stavke bez fascikli da biste pregledali sve stavke sa liste na istom nivou.

 14. Možete ograničiti broj stavki koje se mogu pregledati u listi ili na jednoj stranici. Ove postavke su naročito važne ako kreirate prikaz za mobilni uređaj. U odeljku Ograničenje stavke izaberite željene opcije.

 15. Ako želite da pregledate listu na mobilnom uređaju, u odeljku Mobilni uređaj izaberite željene opcije.

 16. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Biranje drugog prikaza

Neke liste sadrže više prikaza, a možete kreirati i dodatne prikaze. Ukoliko je na raspolaganju više prikaza, možete se prebacivati sa jednog na drugi pomoću menija Prikaz.

 1. Ako lista nije već otvorena, kliknite na naziv liste na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste.

 2. U polju Prikaži meni Meni „Prikaz“ , kliknite na prikaz koji želite.

  Savet: U meniju Prikaz izaberite stavku Izmeni ovaj prikaz da biste uneli promene u postojeći prikaz.

Vrh stranice

Dodavanje fascikle u listu

U slučaju da imate nekoliko tipova stavki sa liste, možete dodati fascikle kako biste lakše organizovali listu.

 1. Ako lista nije već otvorena, kliknite na naziv liste na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste.

 2. Na na novo meni Meni „Novo“ , izaberite stavku Nova fascikla.

  Komanda Nova fascikla nije dostupna ako je osoba koja je kreirala listu odredila da se ne mogu kreirati fascikle u listi.

 3. Upišite ime fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.

Savet: Ako imate više listi sa fasciklama ili ako osobe iz grupe žele da pregledaju listu na isti način kao i čvrsti disk, vaša grupa može omogućiti prikaz stabla. Pomoću prikaza stabla možete razvijati, skupljati i premeštati fascikle na jednostavan način.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×