Opozivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

Koristeći automatsko oblikovanje možete brzo da primenite na tekst oblikovanje kao što su naslovi, liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste, ivice, brojevi, simboli i razlomci.

Pošto radite sa opcijama automatskog oblikovanja, trebalo bi da razmotrite sledeće:

 • Opcije automatskog oblikovanja teksta tokom kucanja su opšte opcije koje se primenjuju na sve datoteke za program.

 • Opcije automatskog oblikovanja teksta tokom kucanja se ne mogu primeniti na prethodno napisan tekst u sledećim Microsoft Office 2010 programima: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher i Visio.

 • Da biste onemogućili sva automatska oblikovanja u nekom programu, morate opozvati izbor u polju za potvrdu pored svake opcije automatskog oblikovanja teksta tokom kucanja za taj program.

Koji Microsoft Office 2010 program koristite?

Word

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Automatski tokom kucanja

Outlook

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Automatski tokom kucanja

Excel

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom rada

Automatski tokom rada

PowerPoint

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Publisher

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Visio

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Word

Dokument možete automatski oblikovati dok kucate ili pošto ga napišete. U oba slučaja možete kontrolisati automatske promene koje Word pravi. Takođe možete isključiti automatsko oblikovanje.

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Word primeni automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovete oblikovanje (i odabrati da ponovite radnju pošto ste je opozvali) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja birajući opciju zaustavljanja tako da Word prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Word tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Kada podesite opcije na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja, Word može automatski da oblikuje tekst tokom kucanja dokumenta. Na primer, ako otkucate broj iza kojeg stoji tačka ili crtica, razmak ili tabulator, a iza toga tekst, Word od teksta kreira numerisanu listu.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Provera.

 4. U odeljku Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“    Zamenjuje obične navodnike ( " " ) i obične apostrofe ( ' ) zakrivljenim početnim i krajnjim navodnicima ( ) i zakrivljenim apostrofima ( ).

 • Razlomke (1/2) znacima za razlomke (½)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (½).

  Napomena    Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • *Podebljani* i _kurzivni_ tekst stvarnim oblikovanjem    Primenjuje podebljani font na sav tekst okružen zvezdicama (*); primenjuje kurzivni font na sav tekst okružen podvlakama (_). Na primer, *računar* postaje računar, a _računar_ postaje računar.

 • Internet i mrežne putanje hipervezama    Zamenjuje otkucane internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim tekstom    Zamenjuje engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim tekstom (1st napisano kao eksponentni tekst).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) crtom (—) i zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje ( - ) srednjom crtom (–).

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojih sledi razmak ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Ivične linije    Crta liniju kada otkucate tri uzastopne instance sledećih znakova ~, #, *, -, _ ili = u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER. Na primer, ako otkucate ~~~ u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER, preko stranice će biti nacrtana talasasta linija.

 • Ugrađeni stilovi naslova    Primenjuje stilove naslova na pasuse od pet ili manje reči koji se ne završavaju znakom interpunkcije kada pritisnete dvaput taster ENTER. Na primer, za stil „Naslov 1“ otkucajte novi red, za stil „Naslov 2“ pre novog reda unesite jedan tabulator, a za stil „Naslov 3“ pre novog reda unesite dva tabulatora.

  Napomena    Taster ENTER morate pritisnuti dvaput nakon prethodnog pasusa da biste automatski primenili stilove naslova.

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 iza kojeg sledi tačka ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili numerisanu listu.

 • Tabele    Kreira tabelu sa jednim redom kada unesete niz znakova plus (+) i crtica (-) na početku reda teksta, a zatim pritisnete taster ENTER. Niz morate započeti i završiti znakom plus. Na primer, niz +---+---+------+ kreira tabelu sa jednim redom i tri kolone. Širina kolone je jednaka broju crtica koje su otkucane između znakova plus. Da biste dodali redove na bilo koje mesto u tabeli, postavite kursor na kraj reda gde želite da umetnete novi red, a zatim pritisnite taster ENTER.

Automatski tokom kucanja

 • Oblikuj početak stavke na listi po uzoru na prethodnu    Oblikuje početni tekst stavke na listi po uzoru na početni tekst prethodne stavke na listi. Početno oblikovanje se ponavlja do prvog znaka interpunkcije stavke na listi, najčešće tačke, dvotačke, crtice, crte, znaka pitanja, znaka uzvika ili sličnog znaka.

  Napomena    U sledećoj stavci na listi ponavlja se samo oblikovanje koje se primenjuje na sav početni tekst. Oblikovanje koje se primenjuje na deo početnog teksta ne ponavlja se u početnom tekstu narednih stavki na listi.

 • Podesi levo uvlačenje pasusa i prvog reda tasterima tab i backspace    Uvucite prvi red pasusa tako što ćete postaviti kursor pre prvog reda, a zatim pritisnuti taster TAB. Uvucite ceo pasus tako što ćete postaviti kursor pre bilo kojeg reda u pasusu (osim prvog reda), a zatim pritisnuti taster TAB. Da biste uklonili uvlačenje, postavite kursor ispred prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster BACKSPACE.

 • Definiši stilove zasnovane na primenjenom oblikovanju    Primenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovani tekst kada tekst ima isto oblikovanje kao ugrađeni stil.

Vrh stranice

Outlook

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Outlook primeni automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovete oblikovanje (i odabrati da ponovite radnju pošto ste je opozvali) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja biranjem opcije zaustavljanja tako da Outlook prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Outlook tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Pošta.

 4. U okviru Pisanje poruka izaberite stavku Opcije uređivača.

 5. U okviru Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 6. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 7. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“    Zamenjuje obične navodnike ( " " ) i obične apostrofe ( ' ) zakrivljenim početnim i krajnjim navodnicima ( ) i zakrivljenim apostrofima ( ).

 • Razlomke (1/2) znacima za razlomke (1)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (1).

  Napomena    Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • *Podebljani* i _kurzivni_ tekst stvarnim oblikovanjem    Primenjuje podebljani font na sav tekst okružen zvezdicama (*); primenjuje kurzivni font na sav tekst okružen podvlakama (_). Na primer, *računar* postaje računar, a _računar_ postaje računar.

 • Internet i mrežne putanje hipervezama    Zamenjuje otkucane internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim tekstom    Zamenjuje engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim tekstom (1st napisano kao eksponentni tekst).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) crtom (—) i zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje ( - ) srednjom crtom (–).

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojih sledi razmak ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Ivične linije    Crta liniju kada otkucate tri uzastopne instance sledećih znakova ~, #, *, -, _ ili = u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER. Na primer, ako otkucate ~~~ u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER, preko stranice će biti nacrtana talasasta linija.

 • Ugrađeni stilovi naslova    Primenjuje stilove naslova na pasuse od pet ili manje reči koji se ne završavaju znakom interpunkcije kada pritisnete dvaput taster ENTER. Na primer, za stil „Naslov 1“ otkucajte novi red, za stil „Naslov 2“ pre novog reda unesite jedan tabulator, a za stil „Naslov 3“ pre novog reda unesite dva tabulatora.

  Napomena    Taster ENTER morate pritisnuti dvaput nakon prethodnog pasusa da biste automatski primenili stilove naslova.

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 iza kojeg sledi tačka ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili numerisanu listu.

 • Tabele    Kreira tabelu sa jednim redom kada unesete niz znakova plus (+) i crtica (-) na početku reda teksta, a zatim pritisnete taster ENTER. Niz morate započeti i završiti znakom plus. Na primer, niz +---+---+------+ kreira tabelu sa jednim redom i tri kolone. Širina kolone je jednaka broju crtica koje su otkucane između znakova plus. Da biste dodali redove na bilo koje mesto u tabeli, postavite kursor na kraj reda gde želite da umetnete novi red, a zatim pritisnite taster ENTER.

Automatski tokom kucanja

 • Oblikuj početak stavke na listi po uzoru na prethodnu    Oblikuje početni tekst stavke na listi po uzoru na početni tekst prethodne stavke na listi. Početno oblikovanje se ponavlja do prvog znaka interpunkcije stavke na listi, najčešće tačke, dvotačke, crtice, crte, znaka pitanja, znaka uzvika ili sličnog znaka.

  Napomena    U sledećoj stavci na listi ponavlja se samo oblikovanje koje se primenjuje na sav početni tekst. Oblikovanje koje se primenjuje na deo početnog teksta ne ponavlja se u početnom tekstu narednih stavki na listi.

 • Podesi levo uvlačenje pasusa i prvog reda tasterima tab i backspace    Uvucite prvi red pasusa tako što ćete postaviti kursor pre prvog reda, a zatim pritisnuti taster TAB. Uvucite ceo pasus tako što ćete postaviti kursor pre bilo kojeg reda u pasusu (osim prvog reda), a zatim pritisnuti taster TAB. Da biste uklonili uvlačenje, postavite kursor ispred prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster BACKSPACE.

 • Definiši stilove zasnovane na primenjenom oblikovanju    Primenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovani tekst kada tekst ima isto oblikovanje kao ugrađeni stil.

Vrh stranice

Excel

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Excel primeni automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovete oblikovanje (i odabrati da ponovite radnju pošto ste je opozvali) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja biranjem opcije zaustavljanja tako da Excel prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Excel tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Kada podesite opcije na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja, Excel može automatski da oblikuje tekst tokom kucanja dokumenta.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Provera.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Internet i mrežne putanje hipervezama    Zamenjuje otkucane internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama

Primeni tokom rada

Uključi nove redove i kolone u tabelu    Dodaje novi red ili kolonu postojećoj tabeli kada unesete podatke u susedni red ili kolonu. Na primer, ako imate tabelu sa dve kolone, A i B, a zatim unesete podatke u susednu ćeliju u koloni C, kolona C se automatski oblikuje kao deo postojeće tabele.

Automatski tokom rada

Unesi formule u tabele da bi se kreirale izračunate kolone    Primenjuje jednu formulu na sve ćelije tabele u koloni. Formula se automatski prilagođava tako da obuhvati sve ćelije tabele u koloni.

Vrh stranice

PowerPoint

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada PowerPoint primeni automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovete oblikovanje (i odabrati da ponovite radnju pošto ste je opozvali) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja biranjem opcije zaustavljanja tako da PowerPoint prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za PowerPoint tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Provera.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“    Zamenjuje obične navodnike ( " " ) i obične apostrofe ( ' ) zakrivljenim početnim i krajnjim navodnicima ( ) i zakrivljenim apostrofima ( ).

 • Razlomke (1/2) znacima za razlomke (1)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (1).

  Napomena    Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim tekstom    Zamenjuje engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim tekstom (1st napisano kao eksponentni tekst).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) crtom (—) i zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje ( - ) srednjom crtom (–).

 • Smeška :-) i strelice (==> ) specijalnim simbolima Zamenjuje otkucanog smeška i strelice odgovarajućim znakovnim simbolima.

 • Internet i mrežne putanje hipervezama    Zamenjuje otkucane internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojih sledi razmak ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Automatski uklopi tekst naslova u čuvar mesta Smanjuje veličinu fonta teksta naslova tako da se tekst uklapa u određeni čuvar mesta za tekst naslova.

  Napomena    Naslov teksta se automatski smanjuje samo za jedan korak uvećanja veličine fonta, na primer sa 44 na 40, na osnovu ugrađenih veličina fonta za taj font. Ako želite dodatno da smanjite veličinu fonta, izaberite tekst naslova i sa liste „Veličina fonta“ izaberite manju ugrađenu veličinu fonta ili na listi „Veličina fonta“ otkucajte željenu veličinu fonta.

 • Automatski uklopi telo teksta u čuvar mesta Smanjuje veličinu fonta tela teksta tako da se tekst uklapa u određeni čuvar mesta za telo teksta.

Vrh stranice

Publisher

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Publisher primeni automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovete oblikovanje (i odabrati da ponovite radnju pošto ste je opozvali) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja biranjem opcije zaustavljanja tako da Publisher prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Publisher tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

 1. Otvorite postojeću ili kreirajte novu datoteku u programu Publisher.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 4. Izaberite stavku Provera.

 5. U okviru Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 6. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 7. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“    Zamenjuje obične navodnike ( " " ) i obične apostrofe ( ' ) zakrivljenim početnim i krajnjim navodnicima ( ) i zakrivljenim apostrofima ( ).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) crtom (—) i zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje ( - ) srednjom crtom (–).

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojih sledi razmak ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 iza kojeg sledi tačka ili tabulator.

  Napomena    Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili numerisanu listu.

Vrh stranice

Visio

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Visio primeni automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovete oblikovanje (i odabrati da ponovite radnju pošto ste je opozvali) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja biranjem opcije zaustavljanja tako da Visio prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Visio tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Provera.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“    Zamenjuje obične navodnike ( " " ) i obične apostrofe ( ' ) zakrivljenim početnim i krajnjim navodnicima ( ) i zakrivljenim apostrofima ( ).

 • Razlomke (1/2) znacima za razlomke (1)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (1).

  Napomena    Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim tekstom    Zamenjuje engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim tekstom (1st napisano kao eksponentni tekst).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) crtom (—) i zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje ( - ) srednjom crtom (–).

 • Smeška :-) i strelice (==> ) specijalnim simbolima Zamenjuje otkucanog smeška i strelice odgovarajućim znakovnim simbolima.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Visio Premium 2010, Publisher 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik