Opisi SmartArt grafike

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Lista

Ime rasporeda

Opis

Slika

Lista osnovnih blokova

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih blokova informacija. Maksimalno povećava horizontalni i vertikalni prostor za prikaz oblika.

Slika rasporeda Lista osnovnih blokova

Bending Picture Accent List

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih blokova informacija. Mali kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike. Jednako je prikladna za ilustrovanje teksta nivoa 1 i nivoa 2. Maksimalno povećava horizontalni i vertikalni prostor za prikaz oblika.

Slika rasporeda izuvijane naglašene liste sa slikama

Lista neprekidnih slika

Koristite je za prikazivanje međusobno povezanih informacija. Kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike.

Slika rasporeda Lista neprekidnih slika

Detaljni proces

Koristite ga sa velikim količinama teksta nivoa 2 da biste prikazali postupni napredak.

Slika rasporeda Detaljni proces

Grupisana lista

Koristite je za prikazivanje grupa i podgrupa informacija ili koraka i potkoraka u zadatku, procesu ili toku posla. Tekst nivoa 1 odgovara horizontalnim oblicima najvišeg nivoa, a tekst nivoa 2 odgovara vertikalnim potkoracima ispod svakog povezanog oblika najvišeg nivoa. Vrlo je prikladan za naglašavanje podgrupa ili potkoraka, hijerarhijskih informacija ili višestrukih lista sa informacijama.

Slika rasporeda Grupisana lista

Lista hijerarhije

Koristite je za prikazivanje napredovanja hijerarhijskih odnosa između grupa. Takođe se može koristiti za grupisanje informacija ili stvaranje lista.

Slika rasporeda Lista hijerarhije

Horizontalna lista sa znakovima za nabrajanje

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih lista informacija. Prikladna je za velike količine teksta. Sav tekst ima isti nivo naglašavanja, a pravac nije naglašen.

Slika rasporeda Horizontalna lista sa znakovima za nabrajanje

Horizontalna lista slika

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih informacija sa naglaskom na povezane slike. Oblici na vrhu su dizajnirani da sadrže slike.

Slika rasporeda Horizontalna lista slika

Lista naglašenih delova slike

Koristite je za prikazivanje grupisanih ili povezanih informacija. Mali oblici u gornjim uglovima su dizajnirani da sadrže slike. Ističe tekst nivoa 2 preko teksta nivoa 1 i predstavlja dobar izbor za velike količine teksta nivoa 2.

Slika rasporeda Lista naglašenih delova slike

Lista natpisa na slikama

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih blokova informacija. Oblici na vrhu su dizajnirani da sadrže slike, a slike se naglašavaju više od teksta. Prikladna je za rad sa slikama koje imaju kratke tekstualne natpise.

Slika rasporeda liste sa natpisima slika

Piramidalna lista

Koristite je za prikazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih odnosa. Tekst se pojavljuje u pravougaonim oblicima iznad piramidalne pozadine.

Slika rasporeda „Piramidalna lista“

Segmentirani proces

Koristite ga za prikaz napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Naglašava tekst nivoa 2, jer se svaki red pojavljuje u zasebnom obliku.

Slika rasporeda Segmentirani proces

Napakovana lista

Koristite je za prikazivanje grupa informacija ili koraka u zadatku, procesu ili toku posla. Kružni oblici sadrže tekst nivoa 1, a odgovarajući pravougaonici tekst nivoa 2. Prikladna je za rad sa mnogo detalja i minimalnom količinom teksta nivoa 1.

Slika rasporeda Napakovana lista

Tabela hijerarhije

Koristite je za prikaz grupa informacija sačinjenih od vrha ka dnu i hijerarhija unutar svake grupe. Ovaj raspored ne sadrži linije za povezivanje.

Slika rasporeda Tabela hijerarhije

Tabelarna lista

Koristite je za prikazivanje grupisanih ili povezanih informacija iste vrednosti. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara gornjem obliku, a njegov tekst nivoa 2 se koristi za naknadne liste.

Slika rasporeda Tabelarna lista

Lista ciljeva

Koristite je za prikazivanje međusobno povezanih ili preklapajućih informacija. Svaki od prvih sedam redova teksta nivoa 1 pojavljuje se u pravougaonom obliku. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored. Jednako je prikladna za rad sa tekstom nivoa 1 i nivoa 2.

Slika rasporeda Lista ciljeva

Trapezoidna lista

Koristite je za prikazivanje grupisanih ili povezanih informacija iste vrednosti.

Slika rasporeda Trapezoidna lista

Vertikalni okvir za listu

Koristite ga za prikazivanje nekoliko grupa informacija, posebno onih grupa koje sadrže veliku količinu teksta nivoa 2. Dobar izbor za liste sa znacima za nabrajanje.

Slika rasporeda Vertikalni okvir za listu

Vertikalna lista blokova

Koristite je za prikazivanje grupa informacija ili koraka u zadatku, procesu ili toku posla. Prikladna je za velike količine teksta nivoa 2. Dobar izbor za tekst sa glavnom poentom i više potpoenti.

Slika rasporeda Vertikalna lista blokova

Vertikalna lista sa znakovima za nabrajanje

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih blokova informacija. Prikladna je za liste koje imaju dugačke naslove ili sadrže informacije najvišeg nivoa.

Slika rasporeda Vertikalna lista sa znakovima za nabrajanje

Vertikalna ševron lista

Koristite je za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla ili za naglašavanje kretanja ili smera. Naglašava tekst nivoa 2 preko teksta nivoa 1 i predstavlja dobar izbor za velike količine teksta nivoa 2.

Slika rasporeda Vertikalna ševron lista

Vertikalna lista naglašenih delova slike

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih blokova informacija. Mali krugovi su dizajnirani da sadrže slike.

Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“

Vertikalna lista slika

Koristite je za prikazivanje nesekvencijalnih ili grupisanih blokova informacija. Mali oblici sa leve strane su dizajnirani tako da sadrže slike.

Slika rasporeda vertikalne liste sa slikama

Vertikalna lista sa strelicama

Koristite je za prikaz napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla koji se kreću ka zajedničkom cilju. Prikladna je za informacije u listama sa znakovima za nabrajanje.

Slika rasporeda Vertikalna lista sa strelicama

Vrh stranice

Proces

Ime rasporeda

Opis

Slika

Naglašeni proces

Koristite ga za prikazivanje napredovanja, vremenske ose ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Jednako je prikladan za ilustrovanje teksta nivoa 1 i nivoa 2.

Slika rasporeda Naglašeni proces

Promenljivi tok

Koristite ga za prikazivanje grupa informacija ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Naglašava međusobno delovanje ili odnose između grupa podataka.

Slika rasporeda Promenljivi tok

Traka sa strelicama

Koristite je za prikazivanje povezanih ili suprotstavljenih koncepata koji imaju neku vezu, kao što su suprotstavljene snage. Prva dva reda teksta nivoa 1 se koriste za tekst u strelicama. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Traka sa strelicama

Proces osnovnog savijanja

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Maksimalno povećava horizontalni i vertikalni prostor za prikaz oblika.

Slika rasporeda Proces osnovnog savijanja

Osnovni ševron proces

Koristite ga za prikazivanje napredovanja, vremenske ose, sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla ili za naglašavanje kretanja ili smera. Tekst nivoa 1 se pojavljuje unutar oblika strelice, dok se tekst nivoa 2 pojavljuje ispod oblika strelice.

Slika rasporeda Osnovni ševron proces

Osnovni proces

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla.

Raspored „Osnovni proces“

Osnovna vremenska osa

Koristite je za prikazivanje sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla ili za prikazivanje informacija na vremenskoj osi. Jednako je prikladna za ilustrovanje teksta nivoa 1 i nivoa 2.

Slika rasporeda „Osnovna vremenska osa“

Ševron lista

Koristite je za prikazivanje napredovanja kroz više procesa koji čine celokupni tok posla. Prikladna je i za ilustrovanje suprotstavljenih procesa. Tekst nivoa 1 odgovara prvom obliku strelice sleva, a tekst nivoa 2 odgovara horizontalnim potkoracima za svaki oblik sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Ševron lista

Proces kružnog savijanja

Koristite ga za prikazivanje dugačkog ili nelinearnog niza ili za prikazivanje koraka zadatka, procesa ili toka posla. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1. Maksimalno povećava horizontalni i vertikalni prostor za prikaz oblika.

Slika rasporeda „Kružni izuvijani proces“

Zatvoreni ševron proces

Koristite ga za prikazivanje napredovanja, vremenske ose, sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla ili za naglašavanje kretanja ili smera. Može se koristiti za naglašavanje informacija unutar početnog oblika. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Zatvoreni ševron proces

Proces neprekidne strelice

Koristite ga za prikazivanje vremenske ose, sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Najprikladniji je za rad sa tekstom nivoa 1 jer se svaki red teksta nivoa 1 pojavljuje unutar oblika strelice. Tekst nivoa 2 se pojavljuje izvan oblika strelice.

Slika rasporeda Proces neprekidne strelice

Proces neprekidnog bloka

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Najprikladniji je za rad sa minimalnom količinom teksta nivoa 1 i nivoa 2.

Slika rasporeda Proces neprekidnog bloka

Lista neprekidnih slika

Koristite je za prikazivanje međusobno povezanih informacija. Kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike.

Slika rasporeda Lista neprekidnih slika

Konvergentne strelice

Koristite ih za prikazivanje ideja ili koncepata koji konvergiraju ka centralnoj tački. Najprikladnije su za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Konvergentne strelice

Detaljni proces

Koristite ga sa velikim količinama teksta nivoa 2 da biste prikazali postupni napredak.

Slika rasporeda Detaljni proces

Razilazeće strelice

Koristite ih za prikazivanje ideja ili koncepata koji napreduju od centralnog izvora. Najprikladnije su za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Razilazeće strelice

Jednačina

Koristite je za prikazivanje sekvencijalnih koraka ili zadataka koji opisuju plan ili rezultat. Poslednji red teksta nivoa 1 pojavljuje se posle znaka jednakosti (=). Najprikladnija je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Jednačina

Dimnjak

Koristite ga za prikazivanje filtriranja informacija ili spajanja delova u celinu. Naglašava se krajnji rezultat. Može da sadrži do četiri reda teksta nivoa 1. Poslednji od ova četiri reda se pojavljuje ispod dimnjaka a ostali redovi odgovaraju kružnim oblicima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Dimnjak

Zupčanik

Koristite ga za prikazivanje međusobno povezanih ideja. Svaki od prva tri reda teksta nivoa 1 odgovara obliku zupčanika, a odgovarajući tekst nivoa 2 se pojavljuje u pravougaonim oblicima pored oblika zupčanika. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite rasporede.

Slika rasporeda Zupčanik

Suprotne strelice

Koristite ih za prikazivanje dveju suprotstavljenih ideja ili ideja koje divergiraju iz centralne tačke. Svaki od prva dva reda teksta nivoa 1 odgovara strelici. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Suprotne strelice

Proces naglašavanja slike

Koristite ga za prikaz sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Pravougaoni oblici u pozadini su dizajnirani da sadrže slike.

Slika rasporeda Proces naglašavanja slike

Proces strelice

Koristite ga za prikazivanje informacija koje ilustruju proces ili tok posla. Tekst nivoa 1 se pojavljuje unutar kružnih oblika, a tekst nivoa 2 se pojavljuje unutar oblika strelica. Najprikladniji je za minimalnu količinu teksta i naglašavanje kretanja ili smera.

Slika rasporeda „Strelice procesa“

Lista procesa

Koristite je za prikazivanje grupa informacija, koraka i potkoraka zadatka, procesa ili toka posla. Tekst nivoa 1 odgovara gornjim horizontalnim oblicima, a tekst nivoa 2 odgovara vertikalnim potkoracima ispod svakog povezanog oblika najvišeg nivoa.

Slika rasporeda Lista procesa

Proces ponavljanja savijanja

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Maksimalno povećava horizontalni i vertikalni prostor za prikaz oblika.

Slika rasporeda Proces ponavljanja savijanja

Segmentirani proces

Koristite ga za prikaz napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Naglašava tekst nivoa 2, jer se svaki red pojavljuje u zasebnom obliku.

Slika rasporeda Segmentirani proces

Kolebljivi proces

Koristite ga za prikazivanje napredovanja spuštanjem niz etape. Svaki od prvih pet redova teksta nivoa 1 odgovara pravougaoniku. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Kolebljivi proces

Strelica na gore

Koristite je za prikazivanje napredovanja ili koraka koji se u zadatku, procesu ili toku posla kreću uzlazno. Svaki od prvih pet redova teksta nivoa 1 odgovara tački na strelici. Najprikladnija je za rad sa minimalnom količinom teksta. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Strelica na gore

Vertikalna lista sa strelicama

Koristite je za prikaz napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla koji se kreću ka zajedničkom cilju. Prikladna je za informacije u listama sa znakovima za nabrajanje.

Slika rasporeda Vertikalna lista sa strelicama

Proces vertikalnog savijanja

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla. Maksimalno povećava horizontalni i vertikalni prostor za prikaz oblika. Stavlja veći naglasak na međusobne odnose između oblika, nego na smer ili kretanje.

Slika rasporeda „Vertikalni izuvijani proces“

Vertikalna ševron lista

Koristite je za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla ili za naglašavanje kretanja ili smera. Naglašava tekst nivoa 2 preko teksta nivoa 1 i predstavlja dobar izbor za velike količine teksta nivoa 2.

Slika rasporeda Vertikalna ševron lista

Vertikalna jednačina

Koristite je za prikazivanje sekvencijalnih koraka ili zadataka koji predstavljaju plan ili rezultat. Poslednji red teksta nivoa 1 pojavljuje se posle strelice. Najprikladnija je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Vertikalna jednačina

Vertikalni proces

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla od vrha prema dnu. Najprikladniji je za rad sa tekstom nivoa 1 jer je prostor vertikalno ograničen.

Slika rasporeda „Vertikalni proces“

Vrh stranice

Ciklus

La Kako se zovete

Opis

Slika

Osnovni ciklus

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja u kružnom toku. Naglašava etape i korake pre nego što poveže strelice i tok. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda „Osnovni ciklus“

Osnovni kružni dijagram

Koristite ga za prikazivanje načina na koji pojedinačni delovi čine celinu. Prvih sedam redova teksta nivoa 1 odgovaraju ravnomerno raspoređenim klinastim ili kružnim oblicima. Gornji oblik teksta nivoa 1 pojavljuje se van ostatka kružnog dijagrama da bi bio naglašen. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Osnovni kružni dijagram

Osnovno radijalno

Koristite ga da prikažete odnos sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom obliku, a njegov tekst nivoa 2 odgovara kružnim oblicima koji ga okružuju. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda „Osnovni radijalni dijagram“

Ciklus bloka

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja u kružnom toku. Naglašava etape i korake pre nego što poveže strelice i tok.

Slika rasporeda Ciklus bloka

Neprekidni ciklus

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja u kružnom toku. Naglašava vezu između svih sastavnih delova. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Neprekidni ciklus

Matrični ciklus

Koristite ga da prikažete vezu sa centralnom idejom u kružnom napredovanju. Svaki od prva četiri reda teksta nivoa 1 odgovara klinastom ili kružnom obliku, dok se tekst nivoa 2 pojavljuje u pravougaonom obliku pored klinastog ili kružnog oblika. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Matrični ciklus

Divergentni radijalni

Koristite ga da prikažete veze sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom kružnom obliku. Naglašavaju se okolni krugovi, a ne centralna ideja. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Divergentni radijalni

Zupčanik

Koristite ga za prikazivanje međusobno povezanih ideja. Svaki od prva tri reda teksta nivoa 1 odgovara obliku zupčanika, a odgovarajući tekst nivoa 2 se pojavljuje u pravougaonim oblicima pored oblika zupčanika. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite rasporede.

Slika rasporeda Zupčanik

Višesmerni ciklus

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja koji se mogu odigravati u bilo kom smeru.

Slika rasporeda Višesmerni ciklus

Ciklus bez smera

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja u kružnom toku. Svaki oblik ima isti nivo važnosti. Prikladan je ako nije potrebno da se označi pravac.

Slika rasporeda Ciklus bez smera

Radijalni ciklus

Koristite ga za prikazivanje veze sa centralnom idejom. Naglašava informacije u centralnom krugu i kako informacije u spoljašnjem prstenu krugova doprinose centralnoj ideji. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom krugu, a njegov tekst nivoa 2 odgovara spoljašnjem prstenu krugova. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Radijalni ciklus

Radijalni Venov dijagram

Koristite ga da prikažete preklapajuće veze i vezu sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom obliku, dok redovi teksta nivoa 2 odgovaraju okolnim kružnim oblicima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Radijalni Venov dijagram

Segmentirani ciklus

Koristite ga za prikazivanje napredovanja ili koraka koji se u zadatku, procesu ili toku posla kreću kružno. Naglašava međusobno povezane delove. Svaki od prvih sedam redova teksta nivoa 1 odgovara klinastom ili kružnom obliku. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Segmentirani ciklus

Ciklus teksta

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja u kružnom toku. Naglašava strelice i tok pre nego etape i korake. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Ciklus teksta

Vrh stranice

Hijerarhija

Raspored ime

Opis

Slika

Hijerarhija

Koristite je za prikazivanje napredovanja hijerarhijskih odnosa od vrha prema dnu.

Slika rasporeda Hijerarhija

Lista hijerarhije

Koristite je za prikazivanje napredovanja hijerarhijskih odnosa između grupa. Takođe se može koristiti za grupisanje informacija ili stvaranje lista.

Slika rasporeda Lista hijerarhije

Horizontalna hijerarhija

Koristite je za prikazivanje horizontalnog napredovanja hijerarhijskih odnosa od vrha prema dnu. Prikladna je za izradu drveta odlučivanja.

Slika rasporeda Horizontalna hijerarhija

Horizontalno nalepljena hijerarhija

Koristite je za prikazivanje horizontalnog napredovanja odnosa grupisanih po hijerarhiji. Naglašava naslov ili tekst nivoa 1. Prvi red teksta nivoa 1 se pojavljuje u obliku na početku hijerarhije, a drugi i svi sledeći redovi se pojavljuju na vrhu dugačkih pravougaonika.

Slika rasporeda „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“

Nalepljena hijerarhija

Koristite je za prikazivanje vertikalnog napredovanja odnosa grupisanih po hijerarhiji od vrha prema dnu. Naglašava naslov ili tekst nivoa 1. Prvi red teksta nivoa 1 se pojavljuje u obliku na početku hijerarhije, a drugi i svi sledeći redovi se pojavljuju levo od dugačkih pravougaonika.

Slika rasporeda Nalepljena hijerarhija

Organizacioni grafikon

Koristite ga za prikazivanje hijerarhijskih informacija ili izveštavanje o odnosima unutar organizacije. U ovom rasporedu je dostupan pomoćni oblik i izvučeni Org. dijagram.

Slika rasporeda „Organizacioni grafikon“

Tabela hijerarhije

Koristite je za prikaz grupa informacija sačinjenih od vrha ka dnu i hijerarhija unutar svake grupe. Ovaj raspored ne sadrži linije za povezivanje.

Slika rasporeda Tabela hijerarhije

Vrh stranice

Odnos

Ime rasporeda

Opis

Slika

Traka sa strelicama

Koristite je za prikazivanje povezanih ili suprotstavljenih koncepata koji imaju neku vezu, kao što su suprotstavljene snage. Prva dva reda teksta nivoa 1 se koriste za tekst u strelicama. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Traka sa strelicama

Balans

Koristite ga za poređenje ili prikazivanje odnosa između dve ideje. Svaki od prva dva reda teksta nivoa 1 odgovara tekstu na vrhu sa jedne strane centralne tačke. Naglašava tekst nivoa 2 koji je ograničen na četiri oblika sa svih strana od centralne tačke. Balans se pomera na stranu koja ima najviše oblika sa tekstom nivoa 2. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Balans

Osnovni kružni dijagram

Koristite ga za prikazivanje načina na koji pojedinačni delovi čine celinu. Prvih sedam redova teksta nivoa 1 odgovaraju ravnomerno raspoređenim klinastim ili kružnim oblicima. Gornji oblik teksta nivoa 1 pojavljuje se van ostatka kružnog dijagrama da bi bio naglašen. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Osnovni kružni dijagram

Osnovno radijalno

Koristite ga da prikažete odnos sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom obliku, a njegov tekst nivoa 2 odgovara kružnim oblicima koji ga okružuju. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda „Osnovni radijalni dijagram“

Osnovni cilj

Koristite ga za prikaz obuhvatajućih, gradacijskih i hijerarhijskih odnosa. Prvih pet redova teksta nivoa 1 je povezano sa krugom. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda „Osnovna meta“

Osnovni Venov dijagram

Koristite ga za prikazivanje preklapajućih ili međusobno povezanih odnosa. Prvih sedam redova teksta nivoa 1 odgovara krugu. Tekst nivoa 1 je unutar krugova ukoliko sadrži četiri ili manje redova. Tekst nivoa 1 je izvan krugova ukoliko sadrži više od četiri reda. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda „Osnovni Venov dijagram“

Lista neprekidnih slika

Koristite je za prikazivanje međusobno povezanih informacija. Kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike.

Slika rasporeda Lista neprekidnih slika

Konvergentne strelice

Koristite ih za prikazivanje ideja ili koncepata koji konvergiraju ka centralnoj tački. Najprikladnije su za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Konvergentne strelice

Konvergentni radijalni

Koristite ga za prikazivanje odnosa između koncepata ili komponenata sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom kružnom obliku, dok redovi teksta nivoa 2 odgovaraju okolnim pravougaonim oblicima. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda „Konvergentni radijalni dijagram“

Uravnotežene strelice

Koristite ih za prikazivanje dveju suprotstavljenih ideja ili koncepata. Svaki od prva dva reda teksta nivoa 1 odgovara strelici. Prikladne su za tekst nivoa 2. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Uravnotežene strelice

Matrični ciklus

Koristite ga da prikažete vezu sa centralnom idejom u kružnom napredovanju. Svaki od prva četiri reda teksta nivoa 1 odgovara klinastom ili kružnom obliku, dok se tekst nivoa 2 pojavljuje u pravougaonom obliku pored klinastog ili kružnog oblika. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Matrični ciklus

Razilazeće strelice

Koristite ih za prikazivanje ideja ili koncepata koji napreduju od centralnog izvora. Najprikladnije su za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Razilazeće strelice

Divergentni radijalni

Koristite ga da prikažete veze sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom kružnom obliku. Naglašavaju se okolni krugovi, a ne centralna ideja. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Divergentni radijalni

Jednačina

Koristite je za prikazivanje sekvencijalnih koraka ili zadataka koji opisuju plan ili rezultat. Poslednji red teksta nivoa 1 pojavljuje se posle znaka jednakosti (=). Najprikladnija je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Jednačina

Dimnjak

Koristite ga za prikazivanje filtriranja informacija ili spajanja delova u celinu. Naglašava se krajnji rezultat. Može da sadrži do četiri reda teksta nivoa 1. Poslednji od ova četiri reda se pojavljuje ispod dimnjaka a ostali redovi odgovaraju kružnim oblicima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Dimnjak

Zupčanik

Koristite ga za prikazivanje međusobno povezanih ideja. Svaki od prva tri reda teksta nivoa 1 odgovara obliku zupčanika, a odgovarajući tekst nivoa 2 se pojavljuje u pravougaonim oblicima pored oblika zupčanika. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite rasporede.

Slika rasporeda Zupčanik

Grupisana lista

Koristite je za prikazivanje grupa i podgrupa informacija ili koraka i potkoraka u zadatku, procesu ili toku posla. Tekst nivoa 1 odgovara horizontalnim oblicima najvišeg nivoa, a tekst nivoa 2 odgovara vertikalnim potkoracima ispod svakog povezanog oblika najvišeg nivoa. Vrlo je prikladan za naglašavanje podgrupa ili potkoraka, hijerarhijskih informacija ili višestrukih lista sa informacijama.

Slika rasporeda Grupisana lista

Lista hijerarhije

Koristite je za prikazivanje napredovanja hijerarhijskih odnosa između grupa. Takođe se može koristiti za grupisanje informacija ili stvaranje lista.

Slika rasporeda Lista hijerarhije

Linearni Venov dijagram

Koristite ga za prikazivanje niza preklapajućih odnosa. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Linearni Venov dijagram

Ugneždeni cilj

Koristite ga za prikazivanje obuhvatajućih odnosa. Svaki od prva tri reda teksta nivoa 1 odgovara gornjem levom tekstu unutar oblika, dok tekst nivoa 2 odgovara manjim oblicima. Najprikladniji je za rad sa minimalnim brojem redova teksta nivoa 2. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Ugneždeni cilj

Ciklus bez smera

Koristite ga za predstavljanje kontinuiranog niza etapa, zadataka ili događaja u kružnom toku. Svaki oblik ima isti nivo važnosti. Prikladan je ako nije potrebno da se označi pravac.

Slika rasporeda Ciklus bez smera

Suprotne strelice

Koristite ih za prikazivanje dveju suprotstavljenih ideja ili ideja koje divergiraju iz centralne tačke. Svaki od prva dva reda teksta nivoa 1 odgovara strelici. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Suprotne strelice

Lista naglašenih delova slike

Koristite je za prikazivanje grupisanih ili povezanih informacija. Mali oblici u gornjim uglovima su dizajnirani da sadrže slike. Ističe tekst nivoa 2 preko teksta nivoa 1 i predstavlja dobar izbor za velike količine teksta nivoa 2.

Slika rasporeda Lista naglašenih delova slike

Radijalni ciklus

Koristite ga za prikazivanje veze sa centralnom idejom. Naglašava informacije u centralnom krugu i kako informacije u spoljašnjem prstenu krugova doprinose centralnoj ideji. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom krugu, a njegov tekst nivoa 2 odgovara spoljašnjem prstenu krugova. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Radijalni ciklus

Radijalna lista

Koristite je da prikažete veze sa centralnom idejom u ciklusu. Centralni oblik može sadržati sliku. Tekst nivoa 1 se pojavljuje unutar manjih krugova, dok se svaki pripadajući tekst nivoa 2 pojavljuje pored njih.

Slika rasporeda Radijalna lista

Radijalni Venov dijagram

Koristite ga da prikažete preklapajuće veze i vezu sa centralnom idejom u ciklusu. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom obliku, dok redovi teksta nivoa 2 odgovaraju okolnim kružnim oblicima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Radijalni Venov dijagram

Segmentirana piramida

Koristite je za prikazivanje obuhvatajućih, proporcionalnih ili međusobno povezanih veza. Prvih devet redova teksta nivoa 1 pojavljuje se u trougaonim oblicima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored. Najprikladnija je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Segmentirana piramida

Napakovani Venov dijagram

Koristite ga za prikazivanje preklapajućih odnosa. Predstavlja dobar izbor za naglašavanje rasta ili gradacije. Najprikladniji je za rad samo sa tekstom nivoa 1. Prvih sedam redova teksta nivoa 1 odgovara kružnom obliku. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Napakovani Venov dijagram

Tabela hijerarhije

Koristite je za prikaz grupa informacija sačinjenih od vrha ka dnu i hijerarhija unutar svake grupe. Ovaj raspored ne sadrži linije za povezivanje.

Slika rasporeda Tabela hijerarhije

Lista ciljeva

Koristite je za prikazivanje međusobno povezanih ili preklapajućih informacija. Svaki od prvih sedam redova teksta nivoa 1 pojavljuje se u pravougaonom obliku. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored. Jednako je prikladna za rad sa tekstom nivoa 1 i nivoa 2.

Slika rasporeda Lista ciljeva

Vertikalna jednačina

Koristite je za prikazivanje sekvencijalnih koraka ili zadataka koji predstavljaju plan ili rezultat. Poslednji red teksta nivoa 1 pojavljuje se posle strelice. Najprikladnija je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Vertikalna jednačina

Vrh stranice

Matrica

Ime rasporeda

Opis

Slika

Osnovna matrica

Koristite je za prikazivanje odnosa između komponenti i celine u kvadrantima. Prva četiri reda teksta nivoa 1 se pojavljuju u kvadrantima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda „Osnovna matrica“

Matrica koordinatne mreže

Koristite je za prikazivanje postavke koncepata duž dve ose. Naglašava pojedinačne komponente pre nego celinu. Prva četiri reda teksta nivoa 1 se pojavljuju u kvadrantima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Matrica koordinatne mreže

Naslovljena matrica

Koristite je za prikazivanje odnosa između četiri kvadranta i celine. Prvi red teksta nivoa 1 odgovara centralnom obliku, dok se prva četiri reda teksta nivoa 2 pojavljuju u kvadrantima. Nekorišćeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored.

Slika rasporeda Naslovljena matrica

Vrh stranice

Piramida

Ime rasporeda

Opis

Slika

Osnovna piramida

Koristite je za prikazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih odnosa odozdo naviše počev od najveće komponente. Tekst nivoa 1 se pojavljuje u piramidalnim segmentima, a tekst nivoa 2 se pojavljuje unutar oblika uporedo sa svakim segmentom.

Slika rasporeda „Osnovna piramida“

Obrnuta piramida

Koristite je za prikazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih odnosa odozgo naniže počev od najveće komponente. Tekst nivoa 1 se pojavljuje u piramidalnim segmentima, a tekst nivoa 2 se pojavljuje unutar oblika uporedo sa svakim segmentom.

Slika rasporeda Osnovna piramida

Piramidalna lista

Koristite je za prikazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih odnosa. Tekst se pojavljuje u pravougaonim oblicima iznad piramidalne pozadine.

Slika rasporeda „Piramidalna lista“

Segmentirana piramida

Koristite je za prikazivanje obuhvatajućih, proporcionalnih ili međusobno povezanih veza. Prvih devet redova teksta nivoa 1 pojavljuje se u trougaonim oblicima. Neupotrebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje na raspolaganju ako promenite raspored. Najprikladnija je za rad samo sa tekstom nivoa 1.

Slika rasporeda Segmentirana piramida

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×