Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike

Važno   Ovaj članak je mašina prevedeno, vidimo Odricanje odgovornosti. Molim vas pronađite Engleska verzija ovog članka ovde za svoje preporuke.

Raspored tastera na tastaturi, koji se naziva i „jezik tastature“ ili „jezik unosa“, kontroliše koji se znakovi pojavljuju na ekranu kada pritisnete tastere na tastaturi. Rasporedi omogućavaju da kucate sve znakove za jezik, uključujući dijakritičke znake ko što su dijereza (ä) u nemačkom i tilda (ñ) u španskom.

Pošto omogućite raspored tastera na tastaturi za neki jezik, pomoću trake jezika se lako možete prebacivati između jezika tastature da biste kucali na nekom drugom jeziku, na primer arapskom, hindi, ruskom ili španskom. Više informacija o korišćenju trake jezika potražite u članku Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika.

Savet    Da li samo želite da unesete nekoliko stranih znakova? Simbole ili znakove iz drugih jezika možete da umetnete tako što ćete otkucati ASCII kodove (pogledajte članak ASCII kodovi znakova) ili pomoću mape znakova, virtuelne tastature.

Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi

Promena jezika tastature omogućava vam da kucate znakove koji se koriste u tom jeziku.

Važno   Da biste proverili pravopis, gramatiku ili greške u rastavljanju reči na kraju reda, moraju da budu omogućene alatke za proveru za jezik na kojem kucate i možda zatreba jezički paket ili jezički interfejs paket (LIP). Više informacija potražite u članku Da li mi je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket?

U operativnom sistemu Windows 8

 1. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom i tastera X da biste videli listu komandi i opcija. (U suštini je to brz način da dođete do kontrolne table.)

Lista opcija i komandi koja se prikazuje kad pritisnete taster sa Windows logotipom i taster X

 1. Izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region kliknite na dugme Promena metoda unosa.

 3. Za jezik za koji želite da dodate jezik unosa kliknite na dugme Opcije.

Dodavanje metoda unosa na kontrolnoj tabli u operativnom sistemu Windows 8

 1. U okviru Metod unosa kliknite na dugme Dodaj metod unosa. Čak možete da kliknete na dugme Pregled da biste videli kako uređaj za unos izgleda.

Dodavanje metoda unosa u operativnom sistemu Windows 8

 1. Kliknite na željeni metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Dodavanje metoda unosa u operativnom sistemu Windows 8

U operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region, u okviru Region i jezik izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature Dugme „Promeni tastature“.

 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani i pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

  Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.
  Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 8. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

U operativnom sistemu Windows Vista (za Office 2010 i 2007)

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

  Napomena   U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije, a zatim izaberite karticu Tastature i jezici.

 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature. Dugme „Promeni tastature“

 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani i pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

  Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled
  .Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 8. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

U operativnom sistemu Windows XP (za Office 2010 i 2007)

Važno   Da biste omogućili tastature za jezike kao što je kineski, japanski i korejski, prvo morate da instalirate datoteke za istočnoazijske jezike. Za jezike koji se čitaju zdesna nalevo ili zahtevaju pojavljivanje kontekstualnog oblikovanja, morate da instalirate složene skripte koje podržavaju ove jezike. Informacije o instaliranju datoteka i složenih skripti za istočnoazijske jezike potražite u članku Omogućavanje sistemske podrške za istočnoazijske, jugoistočne azijske, indijske jezike i jezike koji se pišu zdesna nalevo.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.

  Napomena   U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Jezici, u grupi Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Detalji.

 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  u okviru Podrazumevani jezik unosa, izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 7.

  Napomena   Podrazumevani jezik koji izaberete primenjuje se na sve programe na računaru koji koriste ovu postavku, uključujući programe drugih preduzeća.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Dodavanje jezika za unos, sa liste Jezik unosa izaberite željeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

Vrh stranice

Promena jezika tastature pomoću trake jezika

Ako ste rasporede tastera na tastaturi omogućili za sve jezike koji su vam potrebni i spremni ste za kucanje teksta na drugom jeziku, pre nego što počnete sa kucanjem možete promeniti tastaturu pomoću trake jezika. Više informacija o korišćenju trake jezika ili o situaciju kad ne vidite traku jezika na radnoj površini ili traci zadataka i morate da je omogućite potražite u članku Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika.

 1. Otvorite dokument i postavite kursor na ono mesto u dokumentu na kojem želite da počnete sa kucanjem teksta na drugom jeziku.

 2. Kliknite na ikonu jezika Indikator engleske tastature na traci jezika, a zatim izaberite jezik koji želite da koristite.

  Tasterska prečica  Da biste se prebacivali između rasporeda tastera na tastaturi, pritisnite kombinaciju tastera ALT+SHIFT.

  Napomena   Ikona Indikator engleske tastature predstavlja primer i prikazuje kada je jezik aktivnog rasporeda tastera na tastaturi engleski. Stvarna ikona koja se prikazuje na računaru zavisi od jezika aktivnog rasporeda tastera na tastaturi.

  Ako ste za jedan jezik podesili više rasporeda tastera na tastaturi, između rasporeda možete da se prebacujete tako što ćete na traci jezika kliknuti na indikator rasporeda tastera na tastaturi
  Primer indikatora tastature na traci jezika, a zatim izabrati raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite. Ime na indikatoru se menja i odražava aktivni raspored tastera na tastaturi.

 3. Ponovite 1. i 2. korak da biste se prebacivali između različitih jezika.

Prikaz tastature na izabranom jeziku

Ako koristite fizičku tastaturu na jednom jeziku, na primer na engleskom, ali ste promenili raspored tastera na tastaturi u drugi jezik, na primer na ruski, možete da vidite koji će tasteri na tastaturi otkucati koje znakove na ekranu tako što ćete otvoriti tastaturu na ekranu.

tastatura na ekranu sa ruskim ćiriličnim znakovima

Otvaranje tastature na ekranu

 1. Kliknite na dugme Start.

 2. U polju Pretraga programa i datoteka otkucajte „Tastatura na ekranu“.

 3. Izaberite stavku Uključi ili isključi tastaturu na ekranu.

 4. U okviru Centar za lakše korišćenje računara izaberite stavku Pokreni tastaturu na ekranu.

 5. Ako je potrebno, promenite jezik tastature pomoću trake jezika da biste videli tastaturu na tom jeziku.

Vrh stranice

Omogućavanje sistemske podrške za istočnoazijske, jugoistočne azijske, indijske i jezike koji se pišu zdesna nalevo

U operativnom sistemu Windows 8

Windows 8 uključuje sve neophodne datoteke za podršku istočnoazijskih, jugoistočnih azijskih i indijskih jezika te jezika koji se pišu zdesna nalevo. Samo omogućite tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) za željeni jezik pomoću sledećih koraka u odeljku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

U operativnom sistemu Windows 7

Windows 7 uključuje sve neophodne datoteke za podršku istočnoazijskih, jugoistočnih azijskih i indijskih jezika te jezika koji se pišu zdesna nalevo. Samo omogućite tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) za željeni jezik pomoću sledećih koraka u odeljku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

U operativnom sistemu Windows Vista (za Office 2010 i 2007)

Windows Vista uključuje sve neophodne datoteke za podršku istočnoazijskih, jugoistočnih azijskih i indijskih jezika te jezika koji se pišu zdesna nalevo. Samo omogućite tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) za željeni jezik pomoću sledećih koraka u odeljku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

U operativnom sistemu Windows XP (za Office 2010 i 2007)

Prilikom rada sa istočnoazijskim, jugoistočnim azijskim i indijskim jezicima te jezicima koji se pišu zdesna nalevo u operativnom sistemu Windows XP, možda će biti potrebna dodatna podešavanja u zavisnosti od operativnog sistema. Više informacija potražite u članku Funkcije jezika koji se pišu zdesna nalevo.

Vrh stranice

Napomena   Mašinsko prevođenje Odricanje odgovornosti: ovaj članak je preveden od strane kompjuterski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašine prevodi da pomogne engleski govori korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologije. Jer u članku bio mašina prevedeno, to mogu da sadrže greške u vokabular, sintaksu i gramatiku.

Primenjuje se na: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Project Professional 2016, Access 2016 Developer, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, Visio Standard 2007, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2007, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik