Omogućavanje korišćenja drugih jezika u Office programima

Jezike za uređivanje, prikaz, ekranske napomene i pomoć u Microsoft Office programima možete da promenite u neke druge jezike. Dostupnost jezika zavisi od verzije jezika sistema Microsoft Office i dodatnih jezičkih paketa, jezičkih interfejs paketa ili jezika ekranskih napomena koji su instalirani na računaru. Ako željeni jezik alatki za proveru, jezik prikaza ili jezik pomoći nije dostupan, možda će biti potrebno da nabavite i instalirate jezički paket ili jezički interfejs paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Podešavanje podrazumevanog jezika za uređivanje

Da li dobijate poruku „Nije instalirano“ za alatke za proveru

Podešavanje podrazumevanog jezika za prikaz i jezika pomoći

Podešavanje redosleda za jezike prikaza i pomoći

Koji jezik prikaza se koristi za određene Office programe?

Izbor jezika ekranskih napomena u sistemu Office

Podešavanje podrazumevanog jezika za uređivanje

Jezik za uređivanje se sastoji od rasporeda tastera na tastaturi i alatki za proveru za taj jezik. Alatke za proveru sadrže funkcije specifične za jezik kao što su rečnici za proveru pravopisa i gramatike ili dugmad za smer pasusa.

 1. Otvorite neki Microsoft Office program, na primer Word.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

 3. U dijalogu Podešavanje željenih postavki za jezik u sistemu Office, u okviru Izbor jezika za uređivanje izaberite jezik za uređivanje koji hoćete da koristite, kliknite na ime jezika za koji želite da bude podrazumevani jezik i kliknite na dugme Postavi kao podrazumevano.

 4. Pošto ste promenili podrazumevani jezik za uređivanje, zatvorite sve Office programe i otvorite ih ponovo da bi promena stupila na snagu.

  Napomene   

  • Pošto promenite podrazumevani jezik, zatvorite sve Office programe i otvorite ih ponovo da bi promena stupila na snagu.

  • Ako računar nije ispravno konfigurisan za jezik za uređivanje koji ste dodali, može se pojaviti obaveštenje Nije omogućeno ili Nije instalirano u kolonama Raspored tastera na tastaturi ili Provera. Ako vidite neko od ovih obaveštenja, pročitajte članak Značenje obaveštenja „Nije omogućeno“ i „Nije instalirano“

  • Da biste omogućili opcije specifične za jezik, kao što su dugmad Hangul Hanđa konverzija i Ogradi znakove, morate da omogućite jezik za uređivanje koji uključuje te opcije.

Da li dobijate poruku „Nije instalirano“ za alatke za proveru

Ako jezička verzija sistema Office ne sadrži alatke za proveru za jezik koji želite, možda ćete morati da nabavite jezički paket ili jezički interfejs paket.

 • Da biste otišli na mrežu i nabavili jezički paket, izaberite stavku Nije instalirano.

Više informacija o poruci „Nije instalirano“ za alatku za proveru potražite u članku Značenje obaveštenja „Nije omogućeno“ ili „Nije instalirano“.

Vrh stranice

Podešavanje podrazumevanog jezika za prikaz i jezika pomoći

Jezici prikaza i jezici pomoći su jezici koji se koriste u sistemu Office za elemente prikaza kao što su stavke menija, komande i kartice, pored jezika prikaza datoteke pomoći.

 1. Otvorite neki Microsoft Office program, na primer Word.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

 3. U dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office, u okviru Izbor jezika za prikaz i jezika pomoći izaberite jezik koji želite da koristite.

Podešavanje redosleda za jezike prikaza i pomoći

Redosled jezika na listama jezika prikaza i pomoći jeste redosled po kojem Microsoft Office koristi jezike. Na primer, ako u redosledu jezika prikaza stoji španski <podrazumevani>, nemački pa japanski, a alatke za španski jezik su uklonjene sa računara, nemački postaje podrazumevani jezik prikaza.

Jezici prikaza i pomoći mogu da se podudaraju sa jezikom operativnog sistema ili možete da imate različite jezike za operativni sistem, prikaz i pomoć.

Koji jezik prikaza se koristi za određene Office programe?

Ako koristite više jezika i prilagodili ste Office u skladu sa željenim načinom rada, pregledajte sve Office programe da biste za svaki od njih videli podrazumevani jezik prikaza.

 • U dijalogu Podešavanje željenih postavki za jezik u sistemu Office, u okviru Izbor jezika prikaza i pomoći kliknite na dugme Prikaži jezike prikaza instalirane za svaki Microsoft Office program.

Vrh stranice

Izbor jezika ekranskih napomena u sistemu Office

Ekranske napomene su mali iskačući prozori koji daju kratku pomoć prilagođenu kontekstu prilikom zadržavanja pokazivača na elementu prikaza kao što je dugme, kartica, kontrola dijaloga ili meni. Postavljanjem jezika ekranske napomene u jednom Office programu biće postavljen jezik za sve instalirane Office programe.

Napomena    Ova funkcija je dostupna samo za sledeće Office programe: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word.

 1. Otvorite neki Microsoft Office program, na primer Word.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

 3. U dijalogu Podešavanje željenih postavki za jezik u sistemu Office, u okviru Odaberite jezik ekranske napomene izaberite jezik ekranske napomene.

  Napomene   

  • Ako željeni jezik nije naveden, možda će biti potrebno da dodate više jezičkih usluga. Kliknite na vezu Preuzimanje dodatnih jezika ekranskih napomena sa lokacije Office.com i sledite uputstva za preuzimanje i instalaciju.

  • Pošto instalirate novi jezik ekranske napomene, on postaje podrazumevani jezik ekranske napomene.

Više informacija o ekranskim napomenama potražite u članku Prikazivanje ili sakrivanje ekranskih napomena.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Language Preferences 2007, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik