Omogućavanje lakšeg čitanja podataka rezimea pomoću unakrsnog upita

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Da biste olakšali čitanje i razumevanje podataka rezimea, možete da koristite unakrsni upit. Unakrsni upit izračunava zbir, prosek ili druge agregatne funkcije, a zatim grupiše rezultate u dva skupa vrednosti – jedan skup sa strane lista sa podacima, a drugi duž gornje strane. Na traci kliknite na dugme Kreiraj, a zatim u grupi Upiti kliknite na dugme Čarobnjak za upite. U dijalogu Novi upit kliknite dvaput na stavku Čarobnjak za unakrsne upite.

Ako jedan skup naslova ima vrednosti datuma, čarobnjak će vam pomoći da grupišete zapise po standardnim intervalima, na primer mesecima ili kvartalima.

Napomena : Unakrsni upiti nisu dostupne u Access aplikaciji i samo delimično podržane u Veb bazi podataka: ne mogu da koriste bilo koje Veb objekte. Da biste koristili unakrsnog upita u Veb bazi podataka, otvorite bazu podataka pomoću programa Access. Više informacija o Access aplikacijama potražite u članku Kreiranje Access aplikacije. Više informacija o Veb bazama podataka potražite u članku Uređivanje ili objavljivanje Veb baze podataka na SharePoint 2010.

U ovom članku

Pregled

Kreiranje unakrsnog upita

Korišćenje opsega ili intervala za naslove

Traženje parametra radi ograničavanja naslova reda

Zamena praznih vrednosti nulama

Saveti za unakrsnog upita

Pregled

Unakrsni upit je vrsta upit za izbor koji se koristi za raspoređivanje rezimea podataka – zbirovi, srednje vrednosti, prebrojavanje i ostale funkcije – u šeme sa dve kategorije, od kojih je jedna obično vremenski period. Na primer, pomoću unakrsnog upita možete prikazati ukupnu mesečnu prodaju po regionima. Način na koji su podaci raspoređeni u unakrsnom upitu čini ih lakšim za čitanje od običnog upita za izdvajanje koji prikazuje iste podatke, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Upit za izbor i unakrsni upit prikazuju iste podatke

1. Ovaj upit za izbor vertikalno grupiše podatke rezimea po zaposlenom i po kategoriji.

2. Ovaj unakrsni upit prikazuje iste podatke, grupisane i horizontalno i vertikalno.

Kada kreirate unakrsni upit, navodite koja polja sadrže naslove reda i koja polja sadrže vrednosti za rezimiranje. Možete da koristite samo jedno polje kada navodite naslove kolona i vrednosti za rezimiranje. Kada navodite naslove redova, možete koristiti sva tri polja.

Takođe, možete koristiti izraz da biste stvorili naslove redova, naslove kolona ili vrednosti za rezimiranje.

Dijagram unakrsnog upita

1. Jedna, dve ili tri kolone na ovoj strani sadrže naslove redova. Imena polja koja koja koristite kao naslove redova pojavljuju se u gornjem redu ovih kolona.

2. Naslovi redova pojavljuju se ovde. Broj redova u unakrsnom listu sa podacima može brzo da raste kada koristite više polja naslova redova, zato što se prikazuju sve kombinacije naslova redova.

3. Kolone na ovoj strani sadrže naslove kolona i vrednosti za rezimiranje. Imajte na umu da se ime polja sa naslovom reda ne pojavljuje u listu sa podacima.

4. Vrednosti za rezimiranje se pojavljuju ovde.

Prednosti korišćenja čarobnjaka za unakrsne upite

 • Možete automatski da grupišete podatke u intervale     Ukoliko naslovi kolona sadrže podatke datum/vreme, čarobnjak vam pomaže da grupišete datume u standardne intervale, kao što su meseci ili kvartali.

  Napomena : Ako želite da koristite intervalima koje ne vidite u čarobnjaku (na primer, fiskalne godine ili biennium), a zatim čarobnjak vam neće sačuvajte ga. Da koristite prilagođeni intervalima, Kreiranje unakrsnog upita ručno u prikazu dizajna, i izraz da biste kreirali prilagođeni intervalima.

 • Možete ga koristiti kao početnu tačku    Koristite čarobnjak da biste kreirali osnovni unakrsni upit koji želite, a zatim detaljno podesili dizajn upita korišćenjem prikaza dizajna.

Funkcije unakrsnog upita dostupne u prikazu dizajna

 • Da upit traži unos (Dodavanje odziva parametra)    Kada dodate odziva parametra, upit će prikazati dijalog i unos se koristi za određivanje koje podatke da biste uključili. Na primer, recimo da imate unakrsni upit koji prikazuje kvartalni prodaja po kategorijama proizvoda – ali samo želite da vidite jednom regionu podataka odjednom. Možete da koristite parametar za kreiranje upita koji zahteva koji regiona da koristite.

 • Koristite izraze kao polja u upitu    Ponekad treba da međuverzija izračunavanja ili druge funkcije podataka za polje. Na primer, ako postoje vrednosti u vašim podacima, unakrsni rezultate možda neće biti ispravne ili dovršeno. Da biste rešili problem, možete da primenite funkcije Nz u polje – zamenjuje ga poljima bez vrednosti nula.

 • Navedite listu fiksnih vrednosti da koristite kao naslove kolona    Možda će vam da želite da zamenite naslove kolona sopstvene vrednosti. Na primer, ako imate intervala za naslove kolona, oni možda neće sortirati onako kako želite da oni. Nema problema – jednostavno da ih zamenite vrednosti koje će se sortirati ispravno.

Kada pravite unakrsni upit u prikazu dizajna, koristite redove Ukupno i Unakrsna tabela u koordinatnoj mreži dizajna da biste naveli koje će vrednosti polja postati naslovi kolona, koje će vrednosti polja postati naslovi redova i koje vrednosti polja se sabiraju, izračunava im se prosek, broje se ili se na neki drugi način izračunavaju.

Delovi unakrsnog upita prikazani u prikazu dizajna

1. Postavke u ovim redovima određuju da li je polje naslov reda, naslov kolone ili rezimirana vrednost.

2. Ova postavka prikazuje vrednosti polja kao naslove redova.

3. Ova postavka prikazuje vrednosti polja kao naslove kolona.

4. Ove postavke stvaraju rezimirane vrednosti.

Vrh stranice

Kreiranje unakrsnog upita

Pokretanje pomoću čarobnjaka za unakrsne upite

Čarobnjak za unakrsne upite čini da odaberete jedne tabele ili upita kao izvora zapisa za unakrsni upit. Ako jednu tabelu nema sve podatke koje želite da uključite u unakrsni upit, počnite tako što ćete kreirati upit za izdvajanje koji daje podatke koje želite. Više informacija o kreiranju upita za izdvajanje potražite u članku Uvod u upite.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Upit kliknite na dugme Čarobnjak za upite.

 2. U dijalogu Novi upit izaberite stavku Čarobnjak za unakrsne upite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Čarobnjak za unakrsne upite se pokreće.

 3. Na prvoj stranici čarobnjaka odaberite tabelu ili upit koji želite da koristite za kreiranje unakrsnog upita.

 4. Na sledećoj stranici odaberite polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove redova.

  Kao izvore naslova redova možete izabrati najviše tri polja, ali što manje naslova redova koristite, to će unakrsni list sa podacima biti lakši za čitanje.

  Napomena : Ako odaberete više polja za dobijanje naslova redova, redosled kojim odaberete polja utvrđuje podrazumevani redosled kojim se rezultati sortiraju.

 5. Na sledećoj stranici odaberite polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove kolona.

  Uopšte uzev, trebalo bi da odaberete polje koje sadrži nekoliko vrednosti kako bi vaši podaci i dalje bili laki za čitanje. Na primer, korišćenje polja koje ima samo nekoliko mogućih vrednosti (na primer pol) može biti poželjnije od korišćenja polja koje može da sadrži mnogo različitih vrednosti (na primer uzrast).

  Ako polje koje odaberete za korišćenje za naslove kolona ima tip podataka datum/vreme, čarobnjak dodaje korak koji vam omogućava da navedete kako se grupišu datumi u intervale, na primer mesece ili kvartale.

 6. Ako odaberete polje tipa „Datum/vreme“ za naslove kolona, na sledećoj stranici čarobnjaka bićete upitani da navedete interval za grupisanje datuma. Možete navesti Godina, Kvartal, Mesec, Datum ili Datum/vreme. Ako polje tipa „Datum/vreme“ ne odaberete za naslove kolona, čarobnjak preskače ovu stranicu.

 7. Na sledećoj stranici odaberite polje i funkcija se koristi za izračunavanje vrednosti za rezimiranje. Tip podataka polja koje ste izabrali određuje koje funkcije su dostupne.

 8. Na istoj stranici potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Da, uvrsti zbirove redova da biste uvrstili ili izuzeli zbirove redova.

  Ako uvrstite zbirove redova, unakrsni upit će imati dodatni naslov reda koji koristi isto polje i funkciju kao i vrednost polja. Uvrštavanje zbira reda umeće dodatnu kolonu koja rezimira preostale kolone. Na primer, ako unakrsni upit izračunava prosečnu starost po lokaciji i polu (sa naslovima kolone pola), dodatna kolona izračunava prosečnu starost po lokaciji, za sve naslove pola.

  Funkciju koja se koristi za dobijanje zbirova redova možete koristiti tako što ćete urediti unakrsni upit u prikazu dizajna.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka otkucajte ime za upit i onda navedite da li želite da prikažete rezultate ili da izmenite dizajn upita.

Ručno kreiranje unakrsnog upita u prikazu dizajna

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Upiti kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na svaku tabelu ili upit koji želite da koristite kao izvor zapisa.

  Ako koristite više od jednog izvora zapisa, uverite se da tabela ili upita se pridružuje polja koja su im zajedničke. Više informacija o pridruživanju tabele i upite, pogledajte odeljak Takođe pogledajte .

 3. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita izaberite opciju Unakrsna tabela.

 5. U prozoru za dizajn upita kliknite dvaput na svako polje koje želite da koristite kao izvor naslova redova. Za naslove redova možete izabrati sva tri polja.

 6. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Unakrsna tabela za svako polje naslova reda izaberite stavku Zaglavlje reda.

  U red Kriterijumi možete uneti izraz da biste ograničili rezultate za to polje. Red Sortiranje možete koristi da biste naveli redosled sortiranja za polje.

 7. U prozoru za dizajn upita kliknite dvaput na polje koje želite da koristite kao izvor naslova kolona. Za naslove kolona možete izabrati samo jedno polje.

 8. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Unakrsna tabela za polje naslova kolone izaberite stavku Zaglavlje kolone.

  U red Kriterijumi možete uneti izraz da biste ograničili rezultate za polje naslova kolone. Međutim, korišćenje kriterijuma izraza uz polje naslova kolone ne ograničava broj kolona koje vraća unakrsni upit. Umesto toga, on ograničava koje će kolone sadržati podatke. Na primer, recimo da imate polje naslova kolone koje ima tri moguće vrednosti: crvenu, zelenu i plavu. Ako kriterijum ='plavo' primenite na polje naslova kolone, unakrsni upit i dalje prikazuje kolonu za crvenu i kolonu za zelenu vrednost, ali samo kolona za plavu vrednost sadrži podatke.

  Ako želite da ograničite vrednosti koje se prikazuju kao naslove kolona, možete da navedete listu fiksnih vrednosti tako što ćete koristiti svojstvo upita Naslovi kolona . Više informacija potražite u članku Određivanje fiksne vrednosti za naslove kolona.

 9. U prozoru za dizajn upita kliknite dvaput na polje koje želite za izračunavanje rezimiranih vrednosti. Za rezimirane vrednosti možete izabrati samo jedno polje.

 10. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Ukupno za polje rezimiranih vrednosti, izaberite agregatnu funkciju koju ćete koristiti za izračunavanje vrednosti.

 11. U redu Unakrsna tabela za polje rezimiranih vrednosti, izaberite stavku Vrednost.

  Nije moguće navesti kriterijume niti sortiranje za polje rezimiranih vrednosti.

 12. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Navođenje fiksnih vrednosti za naslove kolona

Ako želite da navedete fiksne vrednosti koje će se koristiti za naslove kolona, možete da postavite svojstvo upita Naslovi kolona.

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. Ako list sa svojstvima nije vidljiv, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. U listu sa svojstvima, odmah iznad kartice Opšte uverite se da je Tip selekcije podešen na opciju Svojstva upita. Ukoliko nije, kliknite na praznu oblast iznad koordinatne mreže za dizajn upita.

 4. U list sa svojstvima, na karticu Opšte, u svojstvo Naslovi kolona unesite listu vrednosti razdvojenu tačkama i zarezima koje želite da koristite kao naslove kolona.

  Napomena : Neki znakovi (na primer većina znakova interpunkcije) nisu dozvoljeni u naslovima kolona. Ako koristite ove znakove na svojoj listi vrednosti, Access zamenjuje svaki takav znak donjom crtom (_).

Vrh stranice

Korišćenje opsega ili intervala za naslove

Ponekad želite da grupišete vrednosti podataka polja u opsege i onda da koristite te opsege za naslove redova ili kolona (umesto da samo koristite vrednosti). Na primer, recimo da koristite polje „Uzrast“ za naslove kolona. Umesto da koristite kolonu za svaki uzrast, možda više želite da koristite kolone koje predstavljaju opsege uzrasta, na primer 40-49.

Funkciju IIf možete koristiti u izrazu da biste kreirali opsege za korišćenje za naslove redova ili kolona.

Savet : Ako želite da kreirate intervale pomoću polja „Datum/vreme“, razmislite o korišćenju čarobnjaka za unakrsne upite. Čarobnjak vam omogućava da grupišete datume u intervale :Godina, Kvartal, Mesec, Datum ili Datum/vreme. Ukoliko vam ne odgovara nijedan od ovih intervala, trebalo bi da kreirate unakrsni upit u prikazu dizajna, a zatim da koristite tehnike opisane u ovom odeljku kako biste kreirali željene intervale.

Način funkcionisanja funkcije IIf

Funkcija IIf funkcioniše tako što daje izraz, a zatim vraća jednu vrednost ako je izraz tačan, ili alternativnu vrednost ako je izraz netačan. IIf izraze možete grupisati kako biste kreirali logičan redosled poređenja. Ovo vam omogućava da koristite IIf da biste razdvojili numeričke vrednosti polja u opsege.

IIf sintaksa

IIf( izraz, tačnideo, netačnideo )

Sintaksa funkcije IIf ima sledeće argumente:

Argument

Opis

izraz

Obavezno. Izraz koji želite da proverite.

tačnideo

Obavezno. Vraćena vrednost ili izraz ako izraz ima vrednost True.

netačnideo

Obavezno. Vraćena vrednost ili izraz ako je izraznetačan.

Kreiranje opsega pomoću izraza

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Polje kliknite desnim tasterom miša na praznu kolonu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Zumiranje.

 3. U polju Zumiranje otkucajte pseudonim polja, iza kojeg sledi dvotačka (:).

 4. Otkucajte IIf().

 5. Unutar zagrada koje dolaze iza IIf, otkucajte izraz poređenja koji definiše prvi opseg vrednosti polja.

  Na primer, recimo da kreirate opsege za polje „Uzrast“ i želite da svaki opseg bude dvadeset godina. Izraz poređenja za prvi opseg je [Uzrast]<21.

 6. Otkucajte zarez posle izraza poređenja, a zatim pod znacima navoda otkucajte ime za opseg. Ime koje date je naslov unakrsnog upita za vrednosti koje se uklapaju u opseg.

  Na primer, posle [uzrast] < 21, otkucajte zarez, a zatim otkucajte „0-20 godina”.

 7. Otkucajte zarez posle imena opsega (izvan znakova navoda), a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali drugi opseg, otkucajte IIf() , a zatim ponovite korake od 5, 6 i 7.

  • Za poslednji opseg otkucajte samo ime za taj opseg.

   Na primer, potpun ugnježđeni IIf izraz koji razdvaja polje „Uzrast“ na dvadesetogodišnje opsege može izgledati ovako (prelomi redova su dodati zbog čitljivosti):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Napomena : Kada Access proverava izraz, on prekida proveru čim se jedan od IIf izraza pokaže tačnim. Nije potrebno da navodite niži deo opsega zato što su sve vrednosti koje se nalaze na nivou ispod donjeg kraja datog opsega već procenjene kao tačne.

 8. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Ukupno izaberite stavku Grupiši po.

 9. U redu Unakrsna tabela navedite da li ćete koristiti opsege kao naslove redova ili naslove kolona. Zapamtite da možete da navedete jedan do tri naslova redova i jedan naslov kolone.

Vrh stranice

Traženje parametra radi ograničavanja naslova redova

Možda ćete želeti da vaš unakrsni upit prilikom pokretanja traži unos. Na primer, recimo da koristite nekoliko naslova redova, od kojih je jedan „Zemlja/region“. Umesto da uvek prikazujete podatke za svaku zemlju ili region, možda ćete želeti da vaš upit zatraži ime a zatim prikaže podatke u skladu sa unosom korisnika.

Traženje parametra možete dodati svim poljima naslova redova.

Napomena : Traženje parametra možete da dodate i da polje naslova kolone, ali će to ne ograničava kolone koje se pojavljuju. Više informacija o ograničavanja kolone koje se pojavljuju, pogledajte odeljak Navedite fiksne vrednosti za naslove kolona.

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. U redu Kriterijumi za polje naslova reda za koje želite da traži unos od korisnika, otkucajte tekst ograđen uglastim zagradama. Tekst pitanja će se pojaviti kada se upit pokrene.

  Na primer, ako otkucate [Koja zemlja ili region?] u redu Kriterijum, kada se upit pokrene pojaviće se dijalog koji sadrži pitanje „Koja država ili region?“, polje za unos i dugme U redu.

  Savet : Ako želite da parametar bude fleksibilan, spojite izraz sa džoker znacima pomoću operatora Like. Na primer, umesto da kao kriterijum koristite [Koja zemlja ili region?], možete koristiti Like [Koja zemlja ili region?]&"*" da bi parametar podudarao sa većim opsegom unosa. Korišćenje operatora Like ne menja izgled traženja parametra.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Parametri.

 4. U dijalog Parametri upita, u kolonu Parametri unesite isto traženje parametra koje ste koristili u redu Kriterijumi. Stavite uglaste zagrade, ali nemojte uključivati spojene džoker znake ni operator Like.

 5. U koloni Tip podataka izaberite tip podataka za parametar. Tip podataka treba da se podudara sa tipom podataka polja naslova reda.

Vrh stranice

Zamena praznih vrednosti nulama

Ako polje koje koristite za izračunavanje rezimiranih vrednosti u unakrsnom upitu sadrži prazne vrednosti, svaka agregatna funkcija koju koristite će te vrednosti zanemariti. Za neke agregatne funkcije vaši rezultati mogu biti primenjeni. Na primer, da biste izračunali prosek, vi dodajete sve vrednosti i delite rezultat brojem vrednosti. Ukoliko polje sadrži neku praznu vrednost, te prazne vrednosti se ne računaju kao deo broja vrednosti.

U nekim slučajevima ćete možda želeti da zamenite prazne vrednosti nulama, tako da se te vrednosti računaju tokom agregatnih izračunavanja. Funkciju Nz možete koristiti da biste prazne vrednosti zamenili nulama.

Nz sintaksa

Nz ( variant [vrednostakojenull ] )

Sintaksa funkcije Nz ima sledeće argumente:

Argument

Opis

varijante

Obavezno. Promenljiva tip podatkaVariant.

vrednostakojenull

Opcionalno (osim ako se koristi u upitu). Tip Variant koji obezbeđuje vrednost koja treba da bude vraćena ako argument variant ima vrednost Null. Ovaj argument vam omogućava da dobijete vrednost koja nije nula ili niska nulte dužine.

Napomena : Rezultat korišćenja funkcije Nz u izrazu upita, bez korišćenja argumenta vrednostakojenull, jeste niska nulte dužine u poljima sa praznim vrednostima.

 1. Kada je upit otvoren u prikazu dizajna, u koordinatnoj mreži za dizajn upita kliknite desnim tasterom miša na polje Vrednost.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Zumiranje.

 3. U polju Zumiranje okružuju ime polja ili izraz sa zagradama, a zatim otkucajte Nz ispred zagrada.

 4. Otkucajte 0 uz samu desnu zagradu.

  Na primer, ako ste koristili Nz uz polje pod nazivom „Izgubljeni časovi“ da biste prazne vrednosti pretvorili u nule, vaš završeni izraz će izgledati ovako:

Nz([Hours Lost], 0)

Vrh stranice

Saveti u vezi sa unakrsnim upitom

 • Zadržite jednostavnost    Unakrsni upiti mogu postati teški za čitanje kako broj kombinacija redova raste. Nemojte koristiti više naslova redova nego što je potrebno.

 • Razmislite o postepenom kreiranju unakrsnog upita    Nemojte se ograničiti na isključivo korišćenje tabela. Često možete početi sa pravljenjem upit zbirova, a zatim koristiti taj upit kao izvor zapisa za unakrsni upit.

 • Pažljivo odaberite polje naslova kolone    Unakrsni listovi sa podacima su obično lakši za čitanje kada broj naslova kolona ostane relativno mali. Pošto ste identifikovali polja koja želite da koristite kao naslove, razmislite o korišćenju polja koje ima najmanje posebnih vrednosti za stvaranje naslova kolona. Na primer, ako upit izračunava vrednost po uzrastu i polu, razmislite o korišćenju pola umesto uzrasta za naslove kolona zato što pol obično ima nekoliko mogućih vrednosti manje u odnosu na uzrast.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×