Omogućavanje lakšeg čitanja podataka rezimea pomoću unakrsnog upita

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti, pogledajte članak Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete Engleska verzija ovaj članak ovde za referencu.

Kada želite da rezime podataka da biste olakšali čitanje i razumevanje, razmotrite korišćenje unakrsnog upita.

Unakrsni upit izračunava zbir, prosek ili drugi funkcija zbira, a zatim grupiše rezultate po dva skupa vrednosti – jednu sa strane na list sa podacima, a drugi duž vrha.

U ovom članku

Pregled

Kreiranje unakrsnog upita

Korišćenje opsega ili intervala za naslove

Traženje parametra radi ograničavanja naslova redova

Zamena praznih vrednosti nulama

Saveti u vezi sa unakrsnim upitom

Pregled

Unakrsni upit je tip upit za izbor. Kada pokrenete unakrsnog upita, rezultati se prikazuju u listu sa podacima koje ima različite strukturu od ostalih tipova listova sa podacima.

Strukturu unakrsnog upita da bi lakše čitao od jednostavne izaberite upit koji prikazuje iste podatke, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Upit za izbor i unakrsni upit prikazuju iste podatke

1. Ovaj upit za izbor vertikalno grupiše podatke rezimea po zaposlenom i po kategoriji.

2. unakrsnog upita možete da prikažete iste podatke, ali grupe podataka oba horizontalno i vertikalno tako da na list sa podacima može da bude sažet i lakšim za čitanje.

Kreiranje unakrsnog upita

Kada kreirate unakrsni upit, navodite koja polja sadrže naslove reda i koja polja sadrže vrednosti za rezimiranje. Možete da koristite samo jedno polje kada navodite naslove kolona i vrednosti za rezimiranje. Kada navodite naslove redova, možete koristiti sva tri polja.

Takođe, možete koristiti izraz da biste stvorili naslove redova, naslove kolona ili vrednosti za rezimiranje.

Dijagram unakrsnog upita

1. Jedna, dve ili tri kolone na ovoj strani sadrže naslove redova. Imena polja koja koja koristite kao naslove redova pojavljuju se u gornjem redu ovih kolona.

2. Naslovi redova pojavljuju se ovde. Broj redova u unakrsnom listu sa podacima može brzo da raste kada koristite više polja naslova redova, zato što se prikazuju sve kombinacije naslova redova.

3. Kolone na ovoj strani sadrže naslove kolona i vrednosti za rezimiranje. Imajte na umu da se ime polja sa naslovom reda ne pojavljuje u listu sa podacima.

4. Vrednosti za rezimiranje se pojavljuju ovde.

Metode za kreiranje unakrsnog upita

Pomoću čarobnjaka za unakrsne upite    Čarobnjak za unakrsne upite se obično je najbrži i najbolji način za kreiranje unakrsnog upita. Da li je veći deo posla za vas, ali postoji nekoliko opcija koje se čarobnjak ne nudi.

Čarobnjak za ima sledeće prednosti:

 • Je lak za upotrebu.    Da je koristite, pokrenuli čarobnjak, a zatim odgovorite niz navođenu pitanja.

 • Ga možete automatski da grupišete podatke u intervale.    Ako koristite polje koje sadrži datum/vreme podataka za naslove kolona, čarobnjak takođe vam pomaže da grupišete datume u intervale, kao što su meseci ili kvartali.

  Savet : Ako želite da koristite vrednosti iz polja Datum/vreme za naslove kolona, ali želite da grupišete datume u vremenskim intervalima koje Čarobnjak ne pruža, kao što su fiskalne godine ili biennium, koristite čarobnjak da biste kreirali upit. Umesto toga, kreiranje unakrsnog upita u prikazu dizajna i koristite izraz da biste kreirali intervale.

 • Može se koristiti kao početnu tačku.    Možete da koristite čarobnjak da biste kreirali osnovni unakrsni upit koji želite, a zatim detaljno podesili dizajn upita korišćenjem prikaza dizajna.

Međutim, uz pomoć čarobnjaka, ne možete da:

 • Koristite više od jedne tabele ili upita kao izvor zapisa.

 • Koristite za izraz da biste kreirali polja.

 • Dodavanje odziva parametra.

 • Navedite listu fiksnih vrednosti da koristite kao naslove kolona.

  U poslednjem koraku čarobnjaka, možete odabrati da biste izmenili upit u prikazu dizajna. Ovo vam omogućava da dodate elemente dizajna upita koji se čarobnjak ne podržava, kao što su dodatne izvore zapisa.

Rad u prikazu dizajna     Prikaz dizajna vam omogućava veću kontrolu nad dizajna upita. Podržava funkcije koje nisu dostupne u čarobnjaku.

Razmislite o korišćenju prikaza dizajna za kreiranje unakrsnog upita ako želite da:

 • Imate više kontrole nad procesom. Čarobnjak kreira neke odluke za vas.

 • Koristite više od jedne tabele ili upita kao izvora zapisa.

 • Dodavanje odziva parametra u upit.

 • Koristite izraze kao polja u upitu.

 • Navedite listu fiksnih vrednosti da koristite kao naslove kolona.

 • Vežbanje korišćenja koordinatna mreža dizajna.

Pisanje upita u SQL prikazu    Ako želite, možete da pišete unakrsnog upita u SQL prikazu. Međutim, ne možete da navedete tipova podataka parametara pomoću SQL prikaz. Ako želite da koristite parametar u unakrsni upit, morate navesti tip podataka parametara promenom upita u prikazu dizajna.

Savet : Ne zaboravite – možete nisu ograničeni pomoću samo jedan način za kreiranje unakrsnog upita. Možete da koristite čarobnjak da biste kreirali upit i zatim koristite prikaz dizajna da izmenite dizajn upita.

Vrh stranice

Kreiranje unakrsnog upita

Kreiranje unakrsnog upita pomoću čarobnjaka za unakrsne upite

Kreiranje unakrsnog upita u prikazu dizajna

Kreiranje unakrsnog upita u SQL prikazu

Kreiranje unakrsnog upita pomoću čarobnjaka za unakrsne upite

Koristite čarobnjak za unakrsne upite zahteva da koristite jedne tabele ili upita kao izvora zapisa za unakrsni upit. Ako jednu tabelu nema sve podatke koje želite da uključite u unakrsni upit, počnite tako što ćete kreirati upit za izdvajanje koji daje podatke koje želite. Za više informacija o kreiranju upita za izdvajanje, pogledajte odeljak Takođe pogledajte .

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Čarobnjak za upite.

 2. U dijalogu Novi upit izaberite stavku Čarobnjak za unakrsne upite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Čarobnjak za unakrsne upite se pokreće.

 3. Na prvoj stranici čarobnjaka odaberite tabelu ili upit koji želite da koristite za kreiranje unakrsnog upita.

 4. Na sledećoj stranici odaberite polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove redova.

  Kao izvore naslova redova možete izabrati najviše tri polja, ali što manje naslova redova koristite, to će unakrsni list sa podacima biti lakši za čitanje.

  Ako odaberete više polja za dobijanje naslova redova, redosled kojim odaberete polja utvrđuje podrazumevani redosled kojim se rezultati sortiraju.

 5. Na sledećoj stranici odaberite polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove kolona.

  Uopšte uzev, trebalo bi da odaberete polje koje sadrži nekoliko vrednosti kako bi vaši podaci i dalje bili laki za čitanje. Na primer, korišćenje polja koje ima samo nekoliko mogućih vrednosti (na primer pol) može biti poželjnije od korišćenja polja koje može da sadrži mnogo različitih vrednosti (na primer uzrast).

  Ako polje koje odaberete za korišćenje za naslove kolona ima tip podataka datum/vreme, čarobnjak dodaje korak koji vam omogućava da navedete kako se grupišu datumi u intervale, na primer mesece ili kvartale.

 6. Ako odaberete polje tipa „Datum/vreme“ za naslove kolona, na sledećoj stranici čarobnjaka bićete upitani da navedete interval za grupisanje datuma. Možete navesti Godina, Kvartal, Mesec, Datum ili Datum/vreme. Ako polje tipa „Datum/vreme“ ne odaberete za naslove kolona, čarobnjak preskače ovu stranicu.

 7. Na sledećoj stranici odaberite polje i funkcija se koristi za izračunavanje vrednosti za rezimiranje. Tip podataka polja koje ste izabrali određuje koje funkcije su dostupne.

 8. Na istoj stranici potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Da, uvrsti zbirove redova da biste uvrstili ili izuzeli zbirove redova.

  Ako uvrstite zbirove redova, unakrsni upit će imati dodatni naslov reda koji koristi isto polje i funkciju kao i vrednost polja. Uvrštavanje zbira reda umeće dodatnu kolonu koja rezimira preostale kolone. Na primer, ako unakrsni upit izračunava prosečnu starost po lokaciji i polu (sa naslovima kolone pola), dodatna kolona izračunava prosečnu starost po lokaciji, za sve naslove pola.

  Funkciju koja se koristi za dobijanje zbirova redova možete koristiti tako što ćete urediti unakrsni upit u prikazu dizajna.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka otkucajte ime za upit i onda navedite da li želite da prikažete rezultate ili da izmenite dizajn upita.

Vrh stranice

Kreiranje unakrsnog upita u prikazu dizajna

Korišćenjem prikaza dizajna za kreiranje unakrsnog upita možete da koristite kao izvore zapisa (tabela i upita) onako kako želite. Međutim, možete da ažurirate dizajn jednostavne tako što ćete prvo kreira upit za izdvajanje koji daje sve podatke koje želite, a zatim pomoću tog upita kao izvora samo zapisa za unakrsni upit. Za više informacija o kreiranju upita za izdvajanje, pogledajte odeljak Takođe pogledajte .

Kada pravite unakrsni upit u prikazu dizajna, koristite redove Ukupno i Unakrsna tabela u koordinatnoj mreži dizajna da biste naveli koje će vrednosti polja postati naslovi kolona, koje će vrednosti polja postati naslovi redova i koje vrednosti polja se sabiraju, izračunava im se prosek, broje se ili se na neki drugi način izračunavaju.

Delovi unakrsnog upita prikazani u prikazu dizajna

1. Postavke u ovim redovima određuju da li je polje naslov reda, naslov kolone ili rezimirana vrednost.

2. Ova postavka prikazuje vrednosti polja kao naslove redova.

3. Ova postavka prikazuje vrednosti polja kao naslove kolona.

4. Ove postavke stvaraju rezimirane vrednosti.

Kreiranje upita

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na svaku tabelu ili upit koji želite da koristite kao izvor zapisa.

  Ako koristite više od jednog izvora zapisa, uverite se da tabela ili upita se pridružuje polja koja su im zajedničke. Više informacija o pridruživanju tabele i upite, pogledajte odeljak Takođe pogledajte .

 3. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita izaberite opciju Unakrsna tabela.

 5. U prozoru za dizajn upita kliknite dvaput na svako polje koje želite da koristite kao izvor naslova redova. Za naslove redova možete izabrati sva tri polja.

 6. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Unakrsna tabela za svako polje naslova reda izaberite stavku Zaglavlje reda.

  U red Kriterijumi možete uneti izraz da biste ograničili rezultate za to polje. Red Sortiranje možete koristi da biste naveli redosled sortiranja za polje.

 7. U prozoru za dizajn upita kliknite dvaput na polje koje želite da koristite kao izvor naslova kolona. Za naslove kolona možete izabrati samo jedno polje.

 8. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Unakrsna tabela za polje naslova kolone izaberite stavku Zaglavlje kolone.

  U red Kriterijumi možete uneti izraz da biste ograničili rezultate za polje naslova kolone. Međutim, korišćenje kriterijuma izraza uz polje naslova kolone ne ograničava broj kolona koje vraća unakrsni upit. Umesto toga, on ograničava koje će kolone sadržati podatke. Na primer, recimo da imate polje naslova kolone koje ima tri moguće vrednosti: crvenu, zelenu i plavu. Ako kriterijum ='plavo' primenite na polje naslova kolone, unakrsni upit i dalje prikazuje kolonu za crvenu i kolonu za zelenu vrednost, ali samo kolona za plavu vrednost sadrži podatke.

  Ako želite da ograničite vrednosti koje se prikazuju kao naslovi kolona, možete da navedete listu fiksnih vrednosti pomoću svojstva upita Naslovi kolona. Više informacija potražite u članku Navođenje fiksnih vrednosti za naslove kolona.

 9. U prozoru za dizajn upita kliknite dvaput na polje koje želite za izračunavanje rezimiranih vrednosti. Za rezimirane vrednosti možete izabrati samo jedno polje.

 10. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Ukupno za polje rezimiranih vrednosti, izaberite agregatnu funkciju koju ćete koristiti za izračunavanje vrednosti.

 11. U redu Unakrsna tabela za polje rezimiranih vrednosti, izaberite stavku Vrednost.

  Nije moguće navesti kriterijume niti sortiranje za polje rezimiranih vrednosti.

 12. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Navođenje fiksnih vrednosti za naslove kolona

Ako želite da navedete fiksne vrednosti koje će se koristiti za naslove kolona, možete da postavite svojstvo upita Naslovi kolona.

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. Ako list sa svojstvima nije vidljiv, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. U listu sa svojstvima, odmah iznad kartice Opšte uverite se da je Tip selekcije podešen na opciju Svojstva upita. Ukoliko nije, kliknite na praznu oblast iznad koordinatne mreže za dizajn upita.

 4. U list sa svojstvima, na karticu Opšte, u svojstvo Naslovi kolona unesite listu vrednosti razdvojenu tačkama i zarezima koje želite da koristite kao naslove kolona.

  Neki znakovi (na primer većina znakova interpunkcije) nisu dozvoljeni u naslovima kolona. Ako koristite ove znakove na svojoj listi vrednosti, Access zamenjuje svaki takav znak donjom crtom (_).

Vrh stranice

Kreiranje unakrsnog upita u SQL prikazu

SQL sintaksa za unakrsnog upita

Unakrsni upit je izražen u SQL kao izjavu o TRANSFORMACIJA. TRANSFORMACIJA izjavu ima sledeću sintaksu:

TRANSFORMACIJA agregatnafunkcija
naredbaselect
PIVOT izvedenopolje [IN (vrednost1[, vrednost2[,...]])]

Naredba TRANSFORM ima sledeće delove:

Deo

Opis

agregatnafunkcija

SQL agregatne funkcije koji se zasniva na izabrane podatke.

naredbaselect

Naredba SELECT.

izvedenopolje

Polje ili izraz koje želite da koristite za kreiranje naslova kolona u rezultata upita postavite.

vrednost1, vrednost2

Koristi se za kreiranje naslova kolona fiksnih vrednosti.

SQL prikaz ne ograničava broj tabela ili upita koji možete da koristite kao izvore zapisa za unakrsnog upita. Međutim, možete pomoći jednostavnije dizajna tako što ćete kreirati upit za izdvajanje koji daje sve podatke koje želite da koristite u unakrsni upit, a zatim pomoću koje izaberete upita kao izvora zapisa. Za više informacija o kreiranju upita za izdvajanje, pogledajte odeljak Takođe pogledajte .

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku SQL prikaz.

 4. Na kartici SQL objekta , otkucajte ili nalepite sledeću SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. U prvom redu nakon TRANSFORMACIJA, otkucajte izraz koji treba koristiti za izračunavanje vrednosti za rezimiranje; na primer, Sum([Amount]).

  Ako koristite više od jedne tabele ili upita kao izvora zapisa, uključite ime tabele ili upita kao deo imena svakog polja; na primer, Sum ([Troškovi]. [ Iznos]).

 6. Na drugoj liniji, nakon što IZABERETE, otkucajte listu polja ili izraza polja koja želite da koristite za naslove redova. Razdvojite stavke sa liste pomoću zarezom. na primer, [budžetske]. [Dept_ID], [Troškovi]. [Tip].

 7. U trećem redu iza iz, otkucajte listu tabela ili upita koji koristite kao izvore zapisa; na primer, budžet, troškova.

 8. Četvrti red, posle GROUP BY, otkucajte iste liste polja koje ste koristili u odredbi SELECT u koraku 6.

 9. Na peti red, posle PIVOT, otkucajte ime polja ili izraz koji želite da koristite za naslove kolona; na primer, PIVOT [budžetske]. [ Year].

Dodali redosled sortiranja za polje naslova reda

Da biste dodali redosled sortiranja unakrsnog upita u SQL prikazu, koristite u odredbi ORDER.

 1. Umetanje linije između odrednicu GROUP BY i PIVOT odredbi.

 2. U novom redu otkucajte ORDER BY praćenu razmakom.

 3. Otkucajte ime polja ili izraz koji želite da sortirate; na primer, ORDER BY [Troškovi]. [Expense_Class]

  Podrazumevano odredbu ORDER BY Sortira vrednosti po rastućem redosledu. Ako želite da sortirate po opadajućem redosledu, otkucajte DESC posle ime polja ili izraz.

 4. Ako želite da sortirate na dodatna polja ili izraz, otkucajte zarez, a zatim otkucajte ime dodatnih polja ili izraz. Sortiranje dolazi u redosledu koji polja ili izraza pojavljuju se u Odredba ORDER BY.

Ograničite vrednosti koje se koristi za naslove redova ili kolona

Možete da koristite sledeće procedure da biste naveli listu vrednosti da koristite kao naslove kolona i dodajte kriterijume u red naslova polja. Ove procedure, potrebno je da imate unakrsni upit otvorite u SQL prikazu.

Navođenje fiksnih vrednosti da koristite kao naslove kolona

 • Na kraju odredbe PIVOT, otkucajte IN, praćeno razdvojene zarezima listu vrednosti (unutar zagrada) da koristite kao naslove kolona. Na primer, IN (2007, 2008, 2009, 2010) daje četiri naslove kolona: 2007, 2008, 2009, 2010.

Ako navedete fiksne vrednost koja se ne odgovara vrednosti polja iz polja u izvedenoj tabeli, koja fiksne vrednosti postaje naslov kolone za praznu kolonu.

Dodavanje kriterijuma upita radi ograničavanja naslova reda

 1. Umetanje novog reda nakon odredbe FROM.

 2. Tip gde iza kojeg sledi kriterijum za polje.

  Ako želite da koristite dodatne kriterijume, možete da koristite funkcije AND i ili operatore da biste proširili odredbi WHERE. Možete da koristite i zagrade da biste grupu kriterijuma u logičke skupove.

Vrh stranice

Korišćenje opsega ili intervala za naslove

Ponekad, umesto korišćenja svake vrednosti polja za naslove redova ili kolona, koje želite da grupišete vrednosti polja u opsegu, a zatim koristite tih opsega za naslove redova ili kolona. Na primer, pretpostavimo da koristite u polje "Starost" za naslove kolona. Umesto korišćenja kolonu za svaki godine, možda želi da koristi kolone koje predstavljaju starost opsege.

Funkciju IIf možete koristiti u izrazu da biste kreirali opsege za korišćenje za naslove redova ili kolona.

Savet : Ako želite da kreirate intervale pomoću polja „Datum/vreme“, razmislite o korišćenju čarobnjaka za unakrsne upite. Čarobnjak vam omogućava da grupišete datume u intervale :Godina, Kvartal, Mesec, Datum ili Datum/vreme. Ukoliko vam ne odgovara nijedan od ovih intervala, trebalo bi da kreirate unakrsni upit u prikazu dizajna, a zatim da koristite tehnike opisane u ovom odeljku kako biste kreirali željene intervale.

Način funkcionisanja funkcije IIf

Funkcija IIf radi procene izraza i zatim vraća jednu vrednost ako je izraz vrednost true ili alternativna vrednost ako je izraz netačan. Možete da ugnezdite funkcije IIf izjave da biste kreirali logičke niz poređenja. Stoga, IIf možete da koristite da biste razdvojili vrednosti numeričkih polja opsege.

IIf sintaksa

IIf ( izraz , tačnideo , netačnideo )

Sintaksa funkcije IIf ima sledeće argumente:

Argument

Opis

izraz

Obavezno. Izraz koji želite da proverite.

tačnideo

Obavezno. Vraćena vrednost ili izraz ako izraz ima vrednost True.

netačnideo

Obavezno. Vraćena vrednost ili izraz ako izraz ima vrednost False.

Kreiranje opsega pomoću izraza

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Polje kliknite desnim tasterom miša na praznu kolonu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Zumiranje.

 3. U polju Zumiranje otkucajte pseudonim polja, iza kojeg sledi dvotačka (:).

 4. Otkucajte IIf().

 5. Unutar zagrada koje dolaze iza IIf, otkucajte izraz poređenja koji definiše prvi opseg vrednosti polja.

  Na primer, recimo da kreirate opsege za polje „Uzrast“ i želite da svaki opseg bude dvadeset godina. Izraz poređenja za prvi opseg je [Uzrast]<21.

 6. Otkucajte zarez posle izraza poređenja, a zatim pod znacima navoda otkucajte ime za opseg. Ime koje date je naslov unakrsnog upita za vrednosti koje se uklapaju u opseg.

  Na primer, posle [uzrast] < 21, otkucajte zarez, a zatim otkucajte "0-20 godina".

 7. Otkucajte zarez posle imena opsega (izvan znakova navoda), a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali drugi opseg, otkucajte IIf(), a zatim ponovite 5., 6. i 7. korak.

  • Za poslednji opseg otkucajte samo ime za taj opseg.

   Na primer, potpun ugnježđeni IIf izraz koji razdvaja polje „Uzrast“ na dvadesetogodišnje opsege može izgledati ovako (prelomi redova su dodati zbog čitljivosti):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Napomena : Kada Access proverava izraz, on prekida proveru čim se jedan od IIf izraza pokaže tačnim. Nije potrebno da navodite niži deo opsega zato što su sve vrednosti koje se nalaze na nivou ispod donjeg kraja datog opsega već procenjene kao tačne.

 8. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Ukupno izaberite stavku Grupiši po.

 9. U redu Unakrsna tabela navedite da li ćete koristiti opsege kao naslove redova ili naslove kolona. Zapamtite da možete da navedete jedan do tri naslova redova i jedan naslov kolone.

Vrh stranice

Traženje parametra radi ograničavanja naslova redova

Možda ćete želeti da vaš unakrsni upit prilikom pokretanja traži unos. Na primer, recimo da koristite nekoliko naslova redova, od kojih je jedan „Zemlja/region“. Umesto da uvek prikazujete podatke za svaku zemlju ili region, možda ćete želeti da vaš upit zatraži ime a zatim prikaže podatke u skladu sa unosom korisnika.

Traženje parametra možete dodati svim poljima naslova redova.

Napomena : Traženje parametra možete dodati i polju naslova kolona, ali to neće ograničiti kolone koje se pojavljuju. Više informacija o ograničavanju kolona koje se pojavljuju potražite u odeljku Navođenje fiksnih vrednosti za naslove kolona.

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. U redu Kriterijumi za polje naslova reda za koje želite da traži unos od korisnika, otkucajte tekst ograđen uglastim zagradama. Tekst pitanja će se pojaviti kada se upit pokrene.

  Na primer, ako otkucate [Koja zemlja ili region?] u redu Kriterijum, kada se upit pokrene pojaviće se dijalog koji sadrži pitanje „Koja država ili region?“, polje za unos i dugme U redu.

  Savet : Ako želite parametar vaše da budu fleksibilne, concatenate izraz sa džoker znakovima, tako što ćete koristiti Like operator. Na primer, umesto korišćenja [koje zemlje ili region?] kao kriterijum, možete da koristite kao [koje zemlje ili region?] & "*" da biste parametar podudaraju veći opseg unosa. Korišćenje kao ne menja izgled odziv parametra.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Parametri.

 4. U dijalog Parametri upita, u kolonu Parametri unesite isto traženje parametra koje ste koristili u redu Kriterijumi. Stavite uglaste zagrade, ali nemojte uključivati spojene džoker znake ni operator Like.

 5. U koloni Tip podataka izaberite tip podataka za parametar. Tip podataka treba da se podudara sa tipom podataka polja naslova reda.

Vrh stranice

Zamena praznih vrednosti nulama

Ako polje koje koristite za izračunavanje rezimiranih vrednosti u unakrsnom upitu sadrži prazne vrednosti, svaka agregatna funkcija koju koristite će te vrednosti zanemariti. Za neke agregatne funkcije vaši rezultati mogu biti primenjeni. Na primer, da biste izračunali prosek, vi dodajete sve vrednosti i delite rezultat brojem vrednosti. Ukoliko polje sadrži neku praznu vrednost, te prazne vrednosti se ne računaju kao deo broja vrednosti.

U nekim slučajevima ćete možda želeti da zamenite prazne vrednosti nulama, tako da se te vrednosti računaju tokom agregatnih izračunavanja. Funkciju Nz možete koristiti da biste prazne vrednosti zamenili nulama.

Nz sintaksa

Nz ( varijantu [, vrednostakojenull ] )

Sintaksa funkcije Nz ima sledeće argumente:

Argument

Opis

variant

Obavezno. Promenljiva tip podatkaVariant.

valueifnull

Opcionalno (osim ako se koristi u upitu). Tip Variant koji obezbeđuje vrednost koja treba da bude vraćena ako argument variant ima vrednost Null. Ovaj argument vam omogućava da dobijete vrednost koja nije nula ili niska nulte dužine.

Napomena : Rezultat korišćenja funkcije Nz u izrazu upita, bez korišćenja argumenta vrednostakojenull, jeste niska nulte dužine u poljima sa praznim vrednostima.

 1. Kada je upit otvoren u prikazu dizajna, u koordinatnoj mreži za dizajn upita kliknite desnim tasterom miša na polje Vrednost.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Zumiranje.

 3. U polju Zumiranje ogradite zagradama ime polja ili izraz, a zatim otkucajte Nz ispred zagrada.

 4. Otkucajte , 0 uz samu desnu zagradu.

  Na primer, ako ste koristili Nz uz polje pod nazivom „Izgubljeni časovi“ da biste prazne vrednosti pretvorili u nule, vaš završeni izraz će izgledati ovako:

Nz([Hours Lost], 0)

Vrh stranice

Saveti u vezi sa unakrsnim upitom

 • Zadržite jednostavnost    Unakrsni upiti mogu postati teški za čitanje kako broj kombinacija redova raste. Nemojte koristiti više naslova redova nego što je potrebno.

 • Razmislite o postepenom kreiranju unakrsnog upita    Nemojte se ograničiti na isključivo korišćenje tabela. Često možete početi sa pravljenjem upit zbirova, a zatim koristiti taj upit kao izvor zapisa za unakrsni upit.

 • Pažljivo odaberite polje naslova kolone    Unakrsni listovi sa podacima su obično lakši za čitanje kada broj naslova kolona ostane relativno mali. Pošto ste identifikovali polja koja želite da koristite kao naslove, razmislite o korišćenju polja koje ima najmanje posebnih vrednosti za stvaranje naslova kolona. Na primer, ako upit izračunava vrednost po uzrastu i polu, razmislite o korišćenju pola umesto uzrasta za naslove kolona zato što pol obično ima nekoliko mogućih vrednosti manje u odnosu na uzrast.

 • Korišćenje podupita u odredbi WHERE    Podupit možete da koristite kao deo odredbu WHERE u unakrsnog upita.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×