Omogućavanje i konfigurisanje praćenja verzija liste ili biblioteke

Omogućavanje i konfigurisanje praćenja verzija liste ili biblioteke

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Praćenje i upravljanje informacijama o tokom vremena pomoću kreiranja verzija u SharePoint listama i bibliotekama. Prikažite i oporavak prethodne verzije iz stavke istorije.

Kada je omogućeno, nove verzije dodaju se na stavku istorije nakon promene se čuvaju. Broj verzije uskladištene i vidljivost radne verzije ili međuverzije možete da izmenite za svaki liste i biblioteke.

Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija u SharePoint Online listu ili biblioteku

 1. Idite u biblioteku ili listu za koju želite da biste omogućili kreiranje verzija.

 2. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika , a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke ili Postavke liste

  Meni "Postavke" sa izabranom postavke biblioteke ili Meni "Postavke" sa istaknutim postavke liste

 3. Izaberite stavku Postavke kreiranja verzija na stranici "Postavke".

  Dijalog kreiranje verzija izabrana postavke biblioteke.
 4. Na stranici Postavke verzije imate dostupne sledeće postavke:

  • Za biblioteku dokumenata

   • Zatražiti odobrenje sadržaja za prosleđene stavke.

   • Kreirati verziju svaki put kada uredite datoteke u ovoj biblioteci dokumenata pomoću samo glavne verzije ili glavne verzije i međuverzije.

   • Ograničavanje broja verzije i radne verzije za zadržavanje.

   • Podešavanje ko može da vidi radne verzije stavki.

   • Zahtevaju da se proveri pre nego što možete da ih uređujete dokumente.

  • Za listu

   • Zatražiti odobrenje sadržaja za prosleđene stavke.

   • Kreirati verziju svaki put kada uredite stavku na listi.

   • Ograničavanje broja verzije i radne verzije za zadržavanje.

   • Podešavanje ko može da vidi radne verzije stavki na listi.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Da biste prikazali, vraćanje u prethodno stanje ili brisanje stariju verziju SharePoint Online listu ili u biblioteci

Da biste vratili stariju verziju dokumenta, sledite ove korake.

 1. Idite na listu ili biblioteku sa stavku ili dokument za koji želite da prikažete istoriju.

 2. Kliknite na tri tačke (...) pored stavke za koje želite da prikažete istoriju.

 3. Kliknite na dugme Istorija verzija.

  Meni „Biblioteka dokumenata“ koji se dobija desnim klikom miša sa markiranom stavkom „Istorija verzija“

  Ako ne vidite Istorija verzija, izaberite stavku više, a zatim kliknite na dugme Istorija verzija.

 4. U dijalogu Istorija verzija , zadržite pokazivač miša iznad datuma vezu na stariju verziju i kliknite na strelicu nadole da biste prikazali u meniju.

  Dugme "dijalog" verziju padajuće liste
 5. U meniju možete da uradite sledeće.

  Verzija stavke menija
  • Prikaz trenutnog dokumenta. Ovo će vratite dijalog gde možete da uredite, vraćanje u prethodno stanje, ili brisanje, kao i vidite trenutni status odobrenja.

  • Vraćanje u prethodno stanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li želite da ga trenutno odobrene dokument. To će ga dodati kao novu verziju.

  • Brisanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li ste sigurni da želite da pošaljete stavku u korpu za otpatke.

  • Odbacite ovu verziju. Ovo samo prikazuje odobrene dokumente, a ne da izbrišete.

 6. Kada završite, kliknite na X u gornjem desnom uglu.

Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija u SharePoint 2016 ili 2013 liste ili biblioteke

 1. Idite u biblioteku ili listu za koju želite da biste omogućili kreiranje verzija.

 2. Izaberite stavku Biblioteka ili Lista na traci.

  Biblioteka i Potraži kartica na glavnoj traci ili Izabran na traci "Lista"

 3. Kliknite na dugme Postavke biblioteke ili Postavke liste u grupi postavke.

  Postavke biblioteke SharePoint dugmad na traci ili Postavke liste na traci

 4. Izaberite stavku Postavke kreiranja verzija na stranici "Postavke".

  Dijalog kreiranje verzija izabrana postavke biblioteke.
 5. Na stranici postavke verzije imate dostupne sledeće postavke:

  • Za biblioteku dokumenata

   U dijalogu opcije kreiranja verzija
   • Zatražiti odobrenje sadržaja za prosleđene stavke.

   • Kreirati verziju svaki put kada uredite datoteke u ovoj biblioteci dokumenata ili glavnih verzija samo, ili glavne verzije i međuverzije.

   • Ograničavanje broja verzije i radne verzije za zadržavanje.

   • Podešavanje ko može da vidi radne verzije stavki.

   • Zahtevaju da se proveri pre nego što možete da ih uređujete dokumente.

  • Za listu

   • Zatražiti odobrenje sadržaja za prosleđene stavke.

   • Kreirati verziju svaki put kada uredite stavku na listi.

   • Ograničavanje broja verzije i radne verzije za zadržavanje.

   • Podešavanje ko može da vidi radne verzije stavki na listi.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Onemogućavanje kreiranja verzija na SharePoint 2016 ili 2013 liste ili biblioteke

Izvršite iste korake za omogućavanje, ali kliknite na bez kreiranja verzija na stranici Postavke verzije . Ne možete da proverite i za zatražiti odobrenje sadržaja.

Da biste prikazali, vraćanje u prethodno stanje ili brisanje starije verzije

Da biste vratili stariju verziju dokumenta, sledite ove korake.

 1. Idite na listu ili biblioteku sa stavku ili dokument za koji želite da prikažete istoriju.

 2. Na traci kliknite na dugme datoteke ili kliknite na stavke. Ako ne postoji na traci, kliknite na tri tačke (...) pored stavke za koje želite da prikažete istoriju.

 3. Kliknite na dugme Istorija verzija.

  Kartica „Datoteka“ sa markiranom stavkom „Istorija verzija“

  Ako ne vidite Istorija verzija, kliknite na tri tačke (...) u tom dijalogu, a zatim kliknite na dugme Istorija verzija.

 4. U dijalogu Istorija verzija , zadržite pokazivač miša iznad datuma vezu na stariju verziju i kliknite na strelicu nadole da biste prikazali u meniju.

  Dugme "dijalog" verziju padajuće liste
 5. U meniju možete da uradite sledeće.

  Verzija stavke menija
  • Prikaz trenutnog dokumenta. Ovo će vratite dijalog gde možete da uredite, vraćanje u prethodno stanje, ili brisanje, kao i vidite trenutni status odobrenja.

  • Vraćanje u prethodno stanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li želite da ga trenutno odobrene dokument. To će ga dodati kao novu verziju.

  • Brisanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li ste sigurni da želite da pošaljete stavku u korpu za otpatke.

  • Odbacite ovu verziju. Ovo samo prikazuje odobrene dokumente, a ne da izbrišete.

 6. Kada završite, kliknite na X u gornjem desnom uglu.

Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija u SharePoint 2010 liste ili biblioteke

Preduzmite sledeće korake da biste omogućili i konfigurisali kreiranje verzija na listi ili u biblioteci.

 1. Idite na listu ili biblioteku koje nameravate da radite u. Ako ime ne pojavi u oknu za brzo pokretanje, kliknite na dugme Sav sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci, u grupi Alatke za listu ili Alatke za biblioteku izaberite karticu Lista ili Biblioteka .

 3. Kliknite na dugme postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Dugme „Postavke liste“ na SharePoint traci ili Dugme „Postavke biblioteke“ na traci biblioteke sistema SharePoint Foundation

  Otvara se stranica liste ili postavke biblioteke.

 4. U okviru Opšte postavke, izaberite stavku Postavke kreiranja verzija.

  Okvirupostavke, izaberite stavku Postavke kreiranja verzija

  Otvara se dijalog Postavke kreiranja verzija .

  Podešavanje glavne verzije i međuverzije, zahteva odobrenje, navedite ko može da vidi stavke i zahtevaju odjavljivanje.
 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Za biblioteke dokumenata, u Istorija verzija stavke odeljka, u okviru kreirati verziju svaki put kada uredite datoteke u ovoj biblioteci dokumenata? izaberite stavku glavne verzije samo ili glavnih i međuverzija.

  Za listeu Istorija verzija stavke odeljka, u okviru kreirati verziju svaki put kada uredite stavku na ovoj listi? kliknite na dugme da.

 6. Opcionalno: izaberite broj verzija koje želite da zadržite na listi.

 7. Opcionalno: Za liste, izaberite broj odobrenih verzija za koju želite da zadržite radne verzije. Ova opcija je dostupna kada kliknete na dugme da u odeljku Odobrenje sadržaja .

  Za biblioteke, podesite broj u okviru Zadrži radne verzije za sledeći broj glavnih verzija.

 8. Opcionalno: Odredite korisnike koji mogu videti radne verzije stavki. Na listi, ova opcija je dostupna samo kada zatražiti odobrenje sadržaja za prosleđene stavke postavljeno na da u odeljku Odobrenje sadržaja

  Izaberite nešto od sledećeg.

  • Bilo koji korisnik koji može da čita stavke. Ovaj izbor omogućava pristup svako ko ima dozvole za lokaciju "čitanje".

  • Samo korisnici koji mogu da uređuju stavke. Ovu selekciju ograničava prikaz radne verzije na one koji imaju dozvole za uređivanje.

  • Samo korisnici koji mogu da odobre stavke (i autor stavke). Ovu selekciju ograničava prikaz samo Originalni autor stavke i one koji imaju dozvole za odobravanje stavki na listi.

 9. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog i vratili se na stranici " Postavke ".

Vrh stranice

Onemogućavanje kreiranja verzija u SharePoint 2010 liste ili biblioteke

Pratite iste korake za omogućavanje kreiranja verzija, ali uradite nešto od sledećeg:

Za biblioteke dokumenata, u Istorija verzija stavke odeljka, u okviru kreirati verziju svaki put kada uredite datoteke u ovoj biblioteci dokumenata? izaberite bez kreiranja verzija.

Za listeu Istorija verzija stavke odeljka, u okviru kreirati verziju svaki put kada uredite stavku na ovoj listi? kliknite na dugme ne.

Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Prikazivanje, vraćanje u prethodno stanje ili brisanje verzija u SharePoint 2010 liste ili biblioteke

 1. Idite na listu ili biblioteku sa stavku ili dokument za koji želite da prikažete istoriju.

 2. Kliknite na strelicu nadole pored dokumenta ili stavke koju želite da prikažete istoriju verzija, a zatim kliknite na dugme Istorija verzija.

  Padajući meni iz dokumenta sa istaknutim istorijom verzija
 3. U dijalogu Istorija verzija , zadržite pokazivač miša iznad datuma vezu na stariju verziju i kliknite na strelicu nadole da biste prikazali u meniju.

  Vesrion sa padajuće liste sa prikazom istaknuta
 4. U meniju možete da uradite sledeće.

  • Prikaz trenutnog dokumenta. Ovo će vratite dijalog gde možete da uredite, vraćanje u prethodno stanje, ili brisanje, kao i vidite trenutni status odobrenja.

   Okvir za dijalog istorija verzija SharePoint 2010

   Prikaz dijalogu, možda ćete moći da uredite, iako obično je onemogućen. Da biste uredili, izaberite stavku Uredi svojstva iz padajućeg menija na datoteku ili stavku.

  • Vraćanje u prethodno stanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li želite da ga trenutno odobrene dokument. To će ga dodati kao novu verziju.

   Verzija padajuću listu sa vrati u prethodno stanje markirana.
  • Brisanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li ste sigurni da želite da pošaljete stavku u korpu za otpatke.

   Istorija verzija sa Izbriši markirana na verziju
  • Opozovi objavljivanje ove verzije prikazuje kada koristite odobrenje i na dokumente ili stavke za objavljivanje.

   Kreiranje verzija padajuću listu sa Opozovi objavljivanje istaknuta
 5. Kada završite, kliknite na X u gornjem desnom uglu ako verziju dijalog nije već zatvorena.

Omogućavanje kreiranja verzija na stavci u SharePoint 2007

 1. Ako lista ili biblioteka nisu već otvorene, kliknite na ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  1. Kliknite na dugme Postavke Settings menu , a zatim kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

   Izbor opcija za postavke biblioteke dokumenata iz menija postavke
 2. U okviru Opšte postavke, izaberite stavku Postavke kreiranja verzija.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Postavke kreiranja verzija da biste uključili kreiranje verzija, odobrenja i zahteva potvrdu u
  • Za stavke liste, da biste naveli da se prate verzije, kliknite na dugme Kreiraj verziju svaki put kada uredite stavku na listi u odeljku Istorija verzije stavke .

  • Za datoteke, da biste naveli da se prati samo jedan tip verzija, kliknite na dugme Kreiraj glavne verzije u odeljku Istorija verzija dokumenta .

  • Za datoteke, da biste naveli da se prate i glavne verzije i međuverzije, izaberite stavku Kreiraj glavne i pomoćne (radne) verzije u odeljku Istorija verzija dokumenta .

 4. Možete da navedete koliko verzija stavki ili datoteka da biste zadržali. Uradite nešto od sledećeg u odeljku Istorija verzije stavke ili istorija verzija dokumenta :

  • Da biste naveli broj verzije stavki liste koji su uskladišteni, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži određeni broj verzija , a zatim otkucajte broj verzija koje želite da zadržite.

  • Da biste naveli broj glavnih verzija dokumenata koji su uskladišteni, potvrdite izbor u polju za potvrdu Čuvaj sledeći broj glavnih verzija , a zatim otkucajte broj glavnih verzija koje želite da zadržite.

  • Da biste naveli broj verzije međuverzije dokumenta da biste zadržali, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži radne verzije za sledeći broj glavnih verzija , a zatim otkucajte broj glavnih verzija koje želite da zadržite radnih verzija (međuverzija) za.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Onemogućavanje kreiranja verzija na stavci u SharePoint 2007

Pratite korake za omogućavanje kreiranja verzija, ali u dijalogu "postavke kreiranja verzija", kliknite na bez kreiranja verzija.

Kreiranje verzija i odobravanja isključena

Prikazivanje, vraćanje u prethodno stanje ili brisanje verzija u SharePoint 2007 liste ili biblioteke

 1. Idite na listu ili biblioteku sa stavku ili dokument za koji želite da prikažete istoriju.

 2. Kliknite na strelicu nadole pored dokumenta ili stavke koju želite da prikažete istoriju verzija, a zatim kliknite na dugme Istorija verzija.

  Padajući meni iz dokumenta sa istaknutim istorijom verzija
 3. U dijalogu Istorija verzija , zadržite pokazivač miša iznad datuma vezu na stariju verziju i kliknite na strelicu nadole da biste prikazali u meniju.

  Vesrion sa padajuće liste sa prikazom istaknuta
 4. U meniju možete da uradite sledeće.

  • Prikaz trenutnog dokumenta. Ovo će vratite dijalog gde možete da uredite, vraćanje u prethodno stanje, ili brisanje, kao i vidite trenutni status odobrenja.

   Prikaz dijaloga verzije

   Iz dijaloga Prikaz , brisanje ili vraćanje u prethodno stanje stavke ili povratak istorije verzija.

  • Vraćanje u prethodno stanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li želite da ga trenutno odobrene dokument. To će ga dodati kao novu verziju.

   Kreiranje verzija padajući meni na datoteci vrati u prethodno stanje istaknuta
  • Brisanje dokumenta. Ova opcija prikazuje dijalog koji vas pita da li ste sigurni da želite da pošaljete stavku u korpu za otpatke.

   Kreiranje verzija padajuću listu na datoteci sa opcijom "Izbriši" markirana
  • Opozovi objavljivanje ove verzije prikazuje kada koristite odobrenje i na dokumente ili stavke za objavljivanje.

   Padajuća lista objavljene datoteke sa opozovete istaknutom opcijom ovu verziju
 5. Kada završite, kliknite na X u gornjem desnom uglu ako verziju dijalog nije već zatvorena.

Druge postavke koje utiču na kreiranje verzija

Možete da podesite druge postavke koje utiču na kreiranje verzija. U listama ili bibliotekama, možete da zahtevaju odobravanje sadržaja. U bibliotekama, možete da zahtevate biti odjavljivanje datoteka.

Za informacije o ovim postavkama i još mnogo toga, pogledajte članak Kako kreiranje verzija funkcioniše na listi ili u biblioteci?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×