Office 365 opsezi URL i IP adresa

Rezime   : Sledeće krajnje tačke (FQDN-ovi, portovi, URL adrese, IPv4 i IPv6 prefiksi) odnose se na Office 365 planove, uključujući oblak zajednice državnih institucija (GCC), i dizajnirane su da pružaju usluge za povećanje produktivnosti organizacijama koje koriste samo ove planove.

Office 365 krajnje tačke: Širom sveta (uključujući GCC) | Office 365 kojim upravlja 21 Vianet | Office 365 Germany | Office 365 U.S. Government DoD | Office 365 U.S. Government GCC High |

Poslednji put ažurirano: 31.8.2017 – RSS pretplata na evidenciju promena

Preuzimanje: kompletna lista u XML formatu

Korišćenje: unapred konfigurisanih PAC datoteka

Office 365zahteva internet vezu za svaki računar povezan sa uslugom, ovaj članak služi kao referenca za određene Microsoft i nezavisne krajnje tačke sa kojima računari treba da se povežu. Počnite sa našim vodičom za upravljanje Office 365 krajnjim tačkama da biste razumeli kako najbolje da koristite ove informacije. Osim hitnih promena, krajnje tačke se ažuriraju na kraju svakog meseca.

Važno: Krajnje tačke odredišta mogu biti navedene samo kao IP adrese, samo kao FQDN/URI ili kombinacija. Neke krajnje tačke su deljene u okviru Office 365, a neke se dele sa korisničkim uslugama. Obratite pažnju na uvod za svaku uslugu, uputstvo koje se odnosi na ta do će usluga biti uvrštena. Office 365 zavisi od usluga zasnovanih na internetu kao što su Microsoft usluge u oblaku sa dinamičkim adresiranjem, Domain Name Services (DNS), Content Delivery Networks (CDN), Certificate Revocation Lists (CRL) i druge usluge nezavisnih proizvođača gde IP adrese nisu dostupne. Kada IP ili FQDN informacija nisu dostupne označili smo ih kao Nije dostupno (N/A) u tabelama ispod.

Funkcionisanje svake Office 365 usluge zavisi od zahtevanih krajnjih tačaka na Office 365 portalu i deljenih i odeljaka za Office 365 potvrdu identiteta i identitet. Ostale krajnje tačke su grupisane za donošenje selektivnih odluka za usluge. Koristite XML datoteku za kompletnu listu i RSS feed za promene i obaveštenja.

Podržano uz internet i Azure ExpressRoute kola

Podržano samo uz internet kola

* Krajnje tačke za te usluge nisu uključene u tabele ovog članka ispod niti u evidenciju xml i rss promena iznad. One se odvojeno održavaju na obezbeđenim vezama.

Office 365 krajnje tačke objavljuju se na kraju svakog meseca uz obaveštenje od 30 dana unapred. Povremeno se objavljuju i hitne promene pored objavljivanja na kraju meseca uz kraći period najave. Kad se doda neka krajnja tačka, datum stupanja na snagu u RSS feedu jeste datum nakon kojeg će se zahtevi za mrežu slati krajnjoj tački. Ako prvi put koristite RSS, evo kako da se pretplatite putem programa Outlook, a možete i da odaberete da vam se ažuriranja RSS feeda šalju putem e-pošte.

Krajnje tačke koje su navedene sa opcijom Da u koloni ExpressRoute za Office 365 dostupne su i preko interneta i preko ExpressRoute veze kada je konfigurisana Microsoft razmena. Neke usluge koje koristi Office 365 dostupne su i kada je konfigurisana javna razmena i one su navedene ovde; međutim, javna razmena nije neophodna za korišćenje ExpressRoute veze uz Office 365 za Office 365 aplikacije koje su podržane putem ExpressRoute veze.

Na ovoj stranici ima mnogo informacija. Možemo li da ih predstavimo na način koji će vama biti lakši?

Razmotrite opciju davanja svog mišljenja na dnu ove stranice, pod naslovom Da li su ove informacije bile korisne? Kliknite na da ili ne i unesite detaljne povratne informacije. Što više povratnih informacija dobijemo od vas, lakše ćemo poboljšati stranicu.

Office 365 portal i deljene stavke

Da biste koristili Office 365 usluge, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Ako organizacija koristi Office 365 paket za upravljanje, Cloud App Security ili usluge izvoza bezbednosti i usaglašenosti, pronaći ćete povezane krajnje tačke u nastavku. Da bi vam bilo lakše, sve IP adrese unete direktno u kolonu „IP adresa odredišta“ navedene su i u tabelama sa IP adresama i XML datoteci.

Deljene Office 365 usluge zahtevaju pregledači, klijenti i serveri i zahtevaju potvrdu identiteta korisnika.

Red

Namena

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Office 365 portal

*.office365.com

Ne

Ne2

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 443

2

Obavezno: Office 365 Portal (uključujući Cloud App Security)

home.office.com

portal.office.com

agent.office.net

www.office.com

outlook.office365.com

signup.microsoft.com

Ne

Da

Portal i deljeni IP opsezi i Exchange Online IP opsezi.

TCP 443

3

Obavezno: Office 365 Portal (uključujući Cloud App Security)

portal.microsoftonline.com

*.portal.cloudappsecurity.com

Ne

Ne

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 443

4

Obavezno: CDN-ovi korišćeni za deljenu infrastrukturu

prod.msocdn.com

shellprod.msocdn.com

appsforoffice.microsoft.com

Contentstorage.osi.office.net

r1.res.office365.com

r4.res.office365.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

5

Obavezno: Deljena infrastruktura

clientlog.portal.office.com

nexus.officeapps.live.com

nexusrules.officeapps.live.com

Da

Ne

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 80 i 443

6

Obavezno: Deljena infrastruktura

suite.office.net

account.office.net

browser.pipe.aria.microsoft.com

Ne

Da

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 80 i 443

7

Liste opozvanih certifikata: Liste opozvanih certifikata

Pogledajte poznate CRL-ove vrhovnog certifikata u dolenavedenoj tabeli.

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

8

Obavezno: Microsoft grupe.

groupsapi-prod.outlookgroups.ms

groupsapi2-prod.outlookgroups.ms

groupsapi3-prod.outlookgroups.ms

groupsapi4-prod.outlookgroups.ms

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

9

Obavezno: Microsoft grupe.

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

api.localytics.com

analytics.localytics.com

outlook.uservoice.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

10

Obavezno: Delve

delve.office.com

apc.delve.office.com

aus.delve.office.com

can.delve.office.com

eur.delve.office.com

gbr.delve.office.com

ind.delve.office.com

jpn.delve.office.com

kor.delve.office.com

lam.delve.office.com

nam.delve.office.com

Ne

Da

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 80 i 443

11

Obavezno: CDN za Delve

res.delve.office.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

12

Obavezno: StaffHub

staffhub.ms

staffhub.office.com

*.staffhub.office.com

*.blob.core.windows.net

*.helpshift.com

*.hockeyapp.net

*.sharepointonline.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

13

Obavezno: CDN za StaffHub

staffhubweb.azureedge.net

az826701.vo.msecnd.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

14

Opcionalno: StaffHub analitika i povratne informacije

staffhub.uservoice.com

*.aria.microsoft.com

*.localytics.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

15

Opcionalno: Integracija sistema Office sa aplikacijama nezavisnih proizvođača.

firstpartyapps.oaspapps.com

prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net

telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com

wus-firstpartyapps.oaspapps.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

16

Opcionalno: Neke funkcije usluge Office 365 zahtevaju krajnje tačke u tim domenima.

Napomena : Mnogi specifični FQDN-ovi u okviru ovih džokera objavljeni su nedavno jer radimo na tome da uklonimo ili bolje objasnimo uputstva u vezi sa džokerima.

*.onmicrosoft.com

*.office.com

*.office.net

Ne

Ne2

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

17

Opcionalno: Neke funkcije usluge Office 365 zahtevaju krajnje tačke u tim domenima.

Napomena : Mnogi specifični FQDN-ovi u okviru ovih džokera objavljeni su nedavno jer radimo na tome da uklonimo ili bolje objasnimo uputstva u vezi sa džokerima.

*.microsoft.com

*.msocdn.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

18

Opcionalno: Deljena pomoć i podrška

support.office.com

products.office.com

templates.office.com

contentstorage.osi.office.net

technet.microsoft.com

amp.azure.net

assets.onestore.ms

auth.gfx.ms

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

dgps.support.microsoft.com

mem.gfx.ms

platform.linkedin.com

support.content.office.net

video.osi.office.net

videocontent.osi.office.net

videoplayercdn.osi.office.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

19

Opcionalno: Deljena pomoć i podrška

connect.facebook.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

20

Opcionalno: Microsoft Azure RemoteApp

dc.services.visualstudio.com

liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com

telemetry.remoteapp.windowsazure.com

vortex.data.microsoft.com

www.remoteapp.windowsazure.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

21

Opcionalno:

manage.office.com

graph.microsoft.com

graph.windows.net

api.office.com

office365servicehealthcommunications.cloudapp.net

securescore.office.com

enterpriseregistration.windows.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

22

Opcionalno: Usluga uvoza za PST i unošenje datoteka

Dodatne zahteve potražite u članku Usluga uvoza.

23

Opcionalno: Izvoz bezbednosti i usaglašenosti

protection.office.com

*.blob.core.windows.net

office365zoom.cloudapp.net

equivioprod*.cloudapp.net

zoom-cs-prod*.cloudapp.net

equivio.office.com

compliance.outlook.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

24

Opcionalno: Remote Connectivity Analyzer – Pokrenite testove povezivanja.

testconnectivity.microsoft.com

Ne

Ne

13.67.59.89/32
40.69.150.142/32
40.85.91.8/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32

TCP 80 i 443

25

Opcionalno: Remote Connectivity Analyzer – Captcha i usluge podrške

client.hip.live.com

wu.client.hip.live.com

support.microsoft.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

26

Opcionalno: Remote Connectivity Analyzer – Izvršavanje testova koje je izabrao klijent.

Izvor zahteva na mreži:

  • testconnectivity.microsoft.com

Lokalni sistemi za e-poštu i saradnju.

Ne

Ne

Klijentski IP opsezi

80, 443, 25, POP3 na (110, 995 ili prilagođeno), IMAP4 na (143, 993 ili prilagođeno)

27

Opcionalno: Microsoft pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365 – Proverite valjanost akreditiva korisnika za jedinstveno prijavljivanje.

Izvor zahteva na mreži:

  • o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

  • o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

Lokalni STS

Ne

Ne

Klijentski IP opsezi

Može da konfiguriše klijent. Obično TCP 443

1Imajte na umu da nalozi na računaru neće raditi sa proxy serverima koji zahtevaju izlaznu potvrdu identiteta.

2 Postoje određeni podređeni FQDN-ovi u okviru ovog domena, koji su dostupni u usluzi ExpressRoute. Saznajte više u odeljku Izbor aplikacija i funkcija koje se usmeravaju putem usluge ExpressRoute.

Napomena: ExpressRoute za Office 365 trenutno ne podržava IPv6. Klijenti koji ne koriste ExpressRoute želeće da obezbede da dolenavedene IP liste budu dostupne preko interneta.

Office 365 portal i deljene IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Office 365 portal i deljene IPv4 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

Office 365 portal i deljene IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.65.240.22/32
13.66.58.59/32
13.70.156.206/32
13.71.145.114/32
13.71.145.122/32
13.75.149.223/32
13.71.151.88/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.99/32
13.78.122.54/32
13.84.216.209/32
13.84.219.100/32
13.84.222.249/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.92.181.66/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.32.105/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.66.55/32
23.97.78.94/32
23.99.121.16/32
23.99.125.4/32
40.71.88.196/32
40.83.120.174/32
40.83.185.155/32
40.83.185.230/32
40.84.145.72/32
40.112.187.89/32
40.117.96.104/32
40.117.100.187/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
51.140.45.81/32
51.140.226.217/32
51.142.213.184/32
52.163.58.153/32
52.163.93.38/32
52.172.49.206/32
52.175.154.183/32
52.175.158.8/32
52.178.27.129/32
52.178.144.25/32
52.178.146.3/32
52.178.146.67/32
52.178.150.186/32
52.185.154.106/32
52.187.42.197/32
52.187.78.144/32
52.228.36.141/32
52.230.24.83/32
52.231.24.115/32
52.231.204.153/32
52.232.112.133/32
52.232.118.68/32
52.232.129.232/32
65.52.144.46/32
65.52.176.186/32
65.52.192.203/32
65.52.240.200/32
65.55.239.168/32
70.37.96.155/32
94.245.88.28/32
94.245.117.53/32
104.40.178.127/32
104.40.179.160/32
104.42.225.143/32
104.42.230.91/32
104.45.225.7/32
104.47.156.62/32
104.211.160.244/32
104.214.144.62/32
104.214.144.252/32
104.214.145.126/32
104.214.145.173/32
104.214.146.199/32
111.221.96.149/32
111.221.104.43/32
137.116.156.3/32
137.116.248.150/32
137.117.17.124/32
138.91.61.107/32
157.55.139.177/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.212.37/32
157.55.227.192/26
168.62.104.83/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
191.235.95.142/32
191.238.160.173/32
207.46.73.250/32
207.46.141.38/32
207.46.156.124/32
207.46.216.54/32
213.199.128.119/32
13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.152.190/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
137.116.66.126/32
137.116.81.187/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
157.55.80.94/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.204.209/32
168.62.29.225/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
168.63.138.56/32
168.63.172.54/32
168.63.213.238/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::1e7/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:F406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2603:1020:201::5f2/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bc2/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2603:1030:603::5e0/128
2603:1040:200::4a9/128
2603:1040:601::4e/128
2603:1040:401::57/128
2603:1030:603::4ed/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a37/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8872/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3b3/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a4e/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2603:1030:a02::5f9/128
2603:1040:200::419/128
2603:1020:201::142/128
2603:1020:201::265/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1040:400::715/128
2603:1040:601::281/128

Krajnje tačke navedene u ovom odeljku potrebne su ako koristite Azure Rights Management. Zahtevi potiču iz pregledača, klijenata i servera i zahtevaju potvrdu identiteta korisnika.

Red

Namena

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Azure Rights Management (RMS)

*.aadrm.com

*.azurerms.com

ecn.dev.virtualearth.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

3

Obavezno: Azure Rights Management (RMS)

*.cloudapp.net1

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

4

Opcionalno: Rights Management konektor

Izvor zahteva na mreži:

  • Lokalni server

*.aadrm.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

1Samo za klijente koji koriste Azure Rights Management Office 2010.

Pogledajte naš članak o Office 365 lancu certifikata za detaljniji prikaz lanaca certifikata uključujući p7b koji se može preuzeti.

Office 365 Liste opozvanih certifikata (osnovne URL adrese)

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Office 365 potvrda identiteta i identitet

Da biste koristili Office 365 usluge, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Ako organizacija koristi Azure AD Connect AAD Connect, AD FS ili Multi-Factor Authentication, pronaći ćete povezane krajnje tačke u nastavku. Radi pogodnosti, sve IP adrese unete direktno u kolonu „IP adresa odredišta“ navedene su i u tabelama sa IP adresama i XML datoteci.

Ako sa primenom koristite Active Directory usluge za ujedinjavanje (AD FS), možete da koristite i AD FS smernice za klijentski pristup sa sistemom Windows Server 2012 R2 ili smernice za klijentski pristup sa uslugom AD FS 2.0 da biste dodatno ograničili i kontrolisali pristup usluzi Office 365.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Liste opozvanih certifikata: Liste opozvanih certifikata

Pogledajte dobro poznate CRL-ove osnovnog certifikata.

2

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

api.login.microsoftonline.com

clientconfig.microsoftonline-p.net

device.login.microsoftonline.com

hip.microsoftonline-p.net

hipservice.microsoftonline.com

login.microsoft.com

login.microsoftonline.com

logincert.microsoftonline.com

loginex.microsoftonline.com

login-us.microsoftonline.com

login.microsoftonline-p.com

nexus.microsoftonline-p.com

stamp2.login.microsoftonline.com

login.windows.net

Ne

Da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 80 i 443

3

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

accesscontrol.windows.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com2

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

4

Opcionalno: Zastareli/privremeni FQDN-ovi

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.microsoftonline-p.com

*.microsoftonline-p.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

5

Opcionalno: Zastareli/privremeni FQDN-ovi

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.windows.net

Ne

Ne3

Nije primenljivo

TCP 443

6

Opcionalno: Zastareli/privremeni FQDN-ovi

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.microsoftonline.com

Da

Ne3

Nije primenljivo

TCP 443

7

Opcionalno: Višestruka potvrda identiteta (MFA)

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

account.activedirectory.windowsazure.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com2

Ne

Ne

Microsoft Azure Active Directory (MFA) IP i FQDN-ovi

TCP 443

8

Opcionalno: Azure AD Connect i DirSync

Azure AD Connect Server | Nalog za uslugu

login.windows.net

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

Ne

Da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

9

Opcionalno: Azure AD Connect i DirSync

Azure AD Connect Server | Nalog za uslugu

*.microsoftonline.com

mscrl.microsoft.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com2

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

10

Opcionalno: Azure AD Connect (sa SSO opcijom) – WinRM i udaljeni powershell

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

Klijentsko STS okruženje (AD FS Server i AD FS Proxy) | Portovi TCP 80 i 443

Ne

Ne

Klijentsko okruženje

TCP 80 i 443

11

Opcionalno: STS kao što su AD FS Proxy serveri (samo za spoljne klijente)

Klijent ili server / nije primenljivo

Klijentski STS (kao što je AD FS Proxy) | Portovi TCP 443 ili TCP 49443 sa klijentskim TLS-om

Ne

Ne

Klijentsko okruženje

TCP 443 ili TCP 49443 sa klijentskim TLS-om

12

Opcionalno: AD FS Proxy serveri (samo za spoljne klijente)

Klijentski AD FS Proxy (WAP) | Nije primenljivo

Klijentski AD FS Server (FS) | Port TCP 443

Ne

Ne

Klijentsko okruženje

TCP 443

13

Opcionalno: Azure AD Connect Health

Azure AD Connect Health Server | Nalog za uslugu

management.azure.com

*.blob.core.windows.net

*.queue.core.windows.net

*.servicebus.windows.net - Port: 5671 (Ako je 5671 blokiran, agent koristi 443, ali se preporučuje upotreba 5671.)

*.adhybridhealth.azure.com

*.table.core.windows.net

policykeyservice.dc.ad.msft.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

14

Opcionalno: Azure AD Connect Health

Azure AD Connect Health Server | Nalog za uslugu

login.windows.net

login.microsoftonline.com

Ne

Da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

1Imajte na umu da nalozi na računaru neće raditi sa proxy serverima koji zahtevaju izlaznu potvrdu identiteta.

2 Ovo FQDN ime treba da se nalazi u klijentovoj zoni pouzdanih lokacija pregledača Internet Explorer da bi funkcionisalo.

3 Sub FQDN login.windows.net je objavljen preko Expressroute i uključena u office 365 BGP zajednice.

Napomena: ExpressRoute za Office 365 trenutno ne podržava IPv6

Office 365 IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute za potvrdu identiteta i identitet

Office 365 IPv6 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute za potvrdu identiteta i identitet

13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
52.125.0.0/17
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.128.0/23
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.98.138/32
104.211.98.146/32
104.211.98.246/32
104.211.99.236/32
104.211.100.160/32
104.211.100.204/32
104.211.102.225/32
104.211.152.32/27
104.211.161.150/32
104.211.161.165/32
104.211.161.185/32
104.211.162.33/32
104.211.165.35/32
104.211.166.139/32
104.211.216.32/27
104.211.224.118/32
104.211.225.135/32
104.211.227.110/32
104.211.231.147/32
104.211.231.248/32
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
131.253.120.128/32
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2a01:111:f400::/48
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:F406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2A01:111:F406:C00::/64

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Office Online

Da biste koristili Office Online, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku.

Office Online je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika.

Red

Namena

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Office Online

*broadcast.officeapps.live.com

*excel.officeapps.live.com

*onenote.officeapps.live.com

*powerpoint.officeapps.live.com

*view.officeapps.live.com

*visio.officeapps.live.com

*word-edit.officeapps.live.com

*word-view.officeapps.live.com

Ne

Da

Office Online IP opsezi.

TCP 443

3

Obavezno: Mreža za isporuku sadržaja za Office Web Apps

*.cdn.office.net

contentstorage.osi.office.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

Napomena : Džokeri u okviru prostora za imena officeapps.live.com, kao što je *visio.officeapps.live.com predstavljaju listu sa više od 20 regionalnih čvorova koji mogu da se menjaju kako se usluga razvija.

Napomena: ExpressRoute za Office 365 trenutno ne podržava IPv6

Office Web Apps IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Office Web Apps IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.69.187.20/32
13.70.184.242/32
13.71.155.176/32
13.75.153.216/32
13.76.140.48/32
13.78.114.39/32
13.85.84.102/32
13.88.248.161/32
13.88.254.212/32
13.107.6.171/32
13.107.6.172/32
23.98.219.76/32
40.68.166.51/32
40.71.251.78/32
40.74.130.243/32
40.74.138.42/32
40.86.230.88/32
40.87.61.217/32
40.114.192.209/32
40.117.226.146/32
40.126.236.216/32
40.127.79.139/32
51.140.46.128/32
51.140.46.150/32
51.141.1.194/32
51.141.8.160/32
52.108.0.0/14
52.164.242.47/32
52.169.109.48/32
52.172.12.123/32
52.172.13.171/32
52.172.152.100/32
52.172.153.104/32
52.174.190.59/32
52.175.25.142/32
52.232.128.169/32
104.40.225.204/32
104.41.62.54/32
104.214.38.136/32
104.215.194.17/32
137.116.172.39/32
137.135.65.72/32
191.235.84.172/32
191.235.87.181/32
191.237.40.220/32
2603:1020:201::37/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1030:1000::1d/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1040:200::5dc/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1050:1::cd/128
2620:1ec:a92::171/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1c3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a419/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ba7/128

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Exchange Online

Da biste koristili Exchange Online, uključujući preuzimanje pošte, aplikaciju OWA, objedinjenu razmenu poruka i tako dalje, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Ako organizacija koristi Exchange hibrid, Delve ili migrira e-poštu u Office 365, pronaći ćete povezane krajnje tačke u nastavku. Radi pogodnosti, sve IP adrese unete direktno u kolonu „IP adresa odredišta“ navedene su i u tabelama sa IP adresama i XML datoteci.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Exchange Online Protection SMTP usluge

Pročitajte članak Exchange Online Protection (EOP)

3

Obavezno: Klijentski SMTP relej

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

smtp.office365.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 587

4

Obavezno: Exchange Online (uključujući aplikaciju OWA, Outlook i tako dalje).

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

autodiscover-*.outlook.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

5

Obavezno: Exchange Online (uključujući aplikaciju OWA, Outlook, automatsko otkrivanje i tako dalje).

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.outlook.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

6

Obavezno: Exchange Online (uključujući aplikaciju OWA, Outlook i tako dalje).

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

xsi.outlook.com

r1.res.office365.com

r3.res.office365.com

r4.res.office365.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

7

Opcionalno: Exchange Online objedinjena razmena poruka/SBC integracija.

Lokalni kontroler granica sesije

*.um.outlook.com

Ne

Ne

65.55.94.0/25    
207.46.198.0/25  
213.199.177.0/26   
157.55.9.128/25  
111.221.66.0/25  
207.46.58.128/25

Bilo koji TCP/UDP

(Dvosmerni za ulaz, pozive, MWI)

8

Opcionalno: Samo hibridna primena razmene

Postojeći Exchange serveri „Klijentski pristup“ i serveri „Poštansko sanduče“ | Nalog na računaru 1

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

9

Opcionalno: istovremeno postojanje hibridne razmene

Exchange Online IP opsezi | Nije primenljivo

Lokalni Exchange za klijente

Ne

Da

IP adresa klijenta

TCP 443

10

Opcionalno: Proxy potvrda identiteta hibridne razmene

Exchange Online IP opsezi | Nije primenljivo

Lokalni STS klijenta

Ne

Da

IP adresa klijenta

TCP 443 (+ TCP 49443 za potvrdu identiteta zasnovanu na certifikatu)

11

Opcionalno: Koristi se za konfigurisanje hibridne primene razmene pomoću Exchange čarobnjaka za konfiguraciju hibridne primene.

Napomena : Ove krajnje tačke su potrebne samo za konfigurisanje hibridne primene. Redovi od 8. do 10. opisuju tekući saobraćaj.

Postojeća Exchange usluga | Nije primenljivo

*.store.core.windows.net

mshrcstorageprod.blob.core.windows.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

12

Opcionalno: Koristi se za konfigurisanje hibridne primene razmene pomoću Exchange čarobnjaka za konfiguraciju hibridne primene.

Napomena : Ove krajnje tačke su potrebne samo za konfigurisanje hibridne primene. Redovi od 8. do 10. opisuju tekući saobraćaj.

Postojeća Exchange usluga | Nije primenljivo

domains.live.com2

Ne

Da

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

TCP 80 i 443

13

Opcionalno: Exchange Online IMAP4 migracija

IMAP4 usluga | Nije primenljivo

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 143/993

14

Opcionalno: Exchange Online POP3 migracija

POP3 usluga | Nije primenljivo

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 995

15

Opcionalno: Sve ostale Exchange Online alatke za migraciju

Postojeća Exchange usluga (EWS ili MRS) | Nije primenljivo

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Ne

Da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

1Imajte na umu da nalozi na računaru neće raditi sa proxy serverima koji zahtevaju izlaznu potvrdu identiteta.

2 Potrebno samo za Exchange 2010 SP3 čarobnjak za konfiguraciju hibridne primene.

Napomena: ExpressRoute za Office 365 trenutno ne podržava IPv6

Exchange Online IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Exchange Online IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
70.37.151.128/25
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
157.56.96.16/28
157.56.96.224/28
157.56.106.128/28
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
191.234.224.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
207.46.150.128/25
207.46.203.128/26
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:0800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:0200::/39
2603:1026:0400::/39
2603:1026:0600::/40
2603:1026:0800::/40
2603:1036::/39
2603:1036:0200::/40
2603:1036:0400::/40
2603:1036:0600::/40
2603:1036:0800::/38
2603:1036:0c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:0900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:0400::/40
2603:1056:0600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:0400::/40
2603:1096:0600::/40
2603:1096:0c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:0200::/40
2603:10a6:0400::/40
2603:10a6:0600::/40
2603:10a6:0800::/40
2603:10d6:0200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Exchange Online Protection (EOP)

Da biste koristili Exchange Online Protection kao samostalnu uslugu ili kao SMTP mašinu uz Exchange Online, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Imajte na umu da EOP SMTP IP adrese nisu navedene direktno na ovoj stranici, već ka njima postoje veze u 2., 3. i 4. redu.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: EOP

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.protection.outlook.com

Ne

Da

Pročitajte članak Exchange Online Protection IP adrese

TCP 53 i 443

3

Obavezno: Slanje SMTP e-pošte

Postojeće okruženje e-pošte | Nije primenljivo

<customer domain-key>.mail.protection.outlook.com

Ne

Da

Pročitajte članak Exchange Online Protection IP adrese

TCP 25

4

Obavezno: Primanje SMTP e-pošte

Pročitajte članak Exchange Online Protection IP adrese | Nije primenljivo

Klijentsko okruženje e-pošte

Ne

Da

Klijentsko okruženje e-pošte

TCP 25

Napomena : Džoker u drugom redu EOP tabele predstavlja dugačku listu čvorišta koja se koriste isključivo za Exchange Online Protection. Ovaj prostor za imena ne koristi druge komercijalne ili korisničke usluge.

Skype za posao online

Da biste koristili Skype za posao Online, proverite da li se može pristupiti krajnjim tačkama za FQDN i IP adrese u dolenavedenim tabelama za Skype za posao Online. Te tabele se redovno ažuriraju jer Microsoft radi na tome da izgradi mrežu kako bi povećao pouzdanost i performanse. Obavezno se pretplatite na promene u ovoj dokumentaciji kako biste obezbedili da se one unesu u mrežnu konfiguraciju.

Krajnje tačke IP adrese koje su navedene za Skype za Business online IP adrese uključuje IP-ove obavezne za Skype za posao online i Teams. Ako vaše preduzeće takođe želi da koristi Microsoft Teams, nema dodatnog posla sve dok su IP adrese u ovom odeljku na beloj listi. FQDN krajnje tačke navedene u Skype za posao online FQDN-ovima pokrivaju samo FQDN-ove koji su neophodni za Skype za posao online. Ako vaše preduzeće želi da koristi Microsoft Teams, morate da dodate FQDN-ove za Microsoft Teams navedene u odeljku Microsoft Teams

Da biste koristili Skype za posao Online, prvo morate da omogućite krajnje tačke za potvrdu identiteta, kao i Office 365 portal i deljenu uslugu. Ovo su redovi broj jedan i dva. Takođe morate da se uverite postoji pristup krajnjim tačkama za Skype za posao Online FQDN i tabelama IP adresa. Da biste videli IP adrese, razvijte odeljak IP adresa ispod tabele koja opisuje protok saobraćaja.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Pogledajte članak Office 365 potvrda identiteta i identitet

2

Obavezno: Portal i deljene stavke

Pogledajte članak Office 365 portal i deljene stavke

3

Obavezno: Skype za posao. Uključujući SIP signal, veb konferencije sa Persistent Shared Object Model (PSOM) vezama, HTTPS preuzimanja i kontrolnu tablu kvaliteta poziva

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

*.lync.com

*.cqd.lync.com

*.infra.lync.com

*.online.lync.com

*.resources.lync.com

*.config.skype.com

*.skypeforbusiness.com

*.pipe.aria.microsoft.com

config.edge.skype.com

pipe.skype.com

Ne

Da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443

4

Obavezno: Zvuk, video i deljenje radne površine

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

*.lync.com

Ne

Da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443, UDP 3478, 3479, 3480 i 3481

Opcionalno: TCP i UDP 50,000-59,999

5

Obavezno: Lync Mobile prosleđena obaveštenja za Lync Mobile 2010 na iOS uređajima. Ovo vam nije potrebno za Android, Nokia Symbian ili Windows Phone mobilne uređaje.

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

*.lync.com

Ne

Da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 5223

6

Obavezno: Skype za posao CDN-ovi

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

*.sfbassets.com

*.urlp.sfbassets.com

skypemaprdsitus.trafficmanager.net

*.azureedge.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

7

Obavezno: Brzi saveti za Skype klijent i OWA integracija

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

quicktips.skypeforbusiness.com

swx.cdn.skype.com

Ne

Ne

Nije primenljivo.

TCP 443

8

Opcionalno: Spoljni pristup pomoću programa Skype i mogućnosti povezivanja sa dobavljačima usluga razmene trenutnih poruka: Preuzimanje slike kontakta

Klijentski računar | Prijavljeni korisnik

*.api.skype.com

*.users.storage.live.com

skypegraph.skype.com

Ne

Ne

Informacije o IP opsegu SkypeGraph.skype.com

TCP 443

Da biste koristili emitovanja Skype sastanka, sledeće krajnje tačke moraju biti dostupne klijentskim računarima.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Krajnje tačke programa Skype za posao.

Pogledajte Skype za posao na mreži i uverite se da su sve stavke sa oznakom „obavezno“ dostupne.

2

Obavezno: Emitovanje Skype sastanka izlagač i učesnik

Klijentski računar / prijavljeni korisnik

broadcast.skype.com

*.broadcast.skype.com1

browser.pipe.aria.microsoft.com

Ne

Da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443

aka.ms

amp.azure.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

3

Obavezno: Emitovanje Skype sastanka izlagač i učesnik

Klijentski računar / prijavljeni korisnik

mlccdn.blob.core.windows.net

ajax.aspnetcdn.com

*.msecnd.net2

*.streaming.mediaservices.windows.net3

*.keydelivery.mediaservices.windows.net3

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

1 Džoker za lync.com i broadcast.skype.com predstavlja dugačku listu čvorova koji se koriste isključivo za Office 365.

2 Džoker za msecnd.net predstavlja dinamički generisanu krajnju tačku u okviru CDN-a iz koje se izvlače biblioteke stranice za pridruživanje.

3 Džokeri za mediaservices.windows.net predstavljaju listu krajnjih tačaka usluga medija povezanih sa uslugom Azure Media Services, sa koje se izvlači video sadržaj. Ove krajnje tačke su dostupne putem interneta i Azure javne razmene.

Napomena : Džoker za lync.com i broadcast.skype.com predstavlja dugačku listu čvorova koja se koriste isključivo za Office 365.

Napomena: ExpressRoute za Office 365 trenutno ne podržava IPv6

Skype za posao online IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Skype za posao online IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.64.106.229/32
13.64.240.95/32
13.67.56.225/32
13.67.109.136/32
13.67.180.128/32
13.67.186.105/32
13.67.209.156/32
13.67.214.76/32
13.67.222.144/32
13.68.31.102/32
13.70.89.162/32
13.70.156.147/32
13.70.159.107/32
13.70.186.54/32
13.73.109.13/32
13.73.155.42/32
13.74.146.183/32
13.75.42.168/32
13.75.120.15/32
13.75.120.61/32
13.75.125.228/32
13.75.126.46/32
13.75.127.250/32
13.75.154.195/32
13.75.159.17/32
13.75.159.51/32
13.76.188.52/32
13.76.189.79/32
13.76.241.210/32
13.77.1.253/32
13.77.7.84/32
13.78.59.246/32
13.78.93.8/32
13.78.94.7/32
13.78.95.252/32
13.78.112.190/32
13.79.153.60/32
13.79.161.153/32
13.79.234.229/32
13.88.183.247/32
13.88.241.210/32
13.89.44.84/32
13.91.40.251/32
13.91.106.134/32
13.91.108.91/32
13.91.252.242/32
13.92.80.132/32
13.92.136.118/32
13.93.149.3/32
13.93.156.214/32
13.93.167.93/32
13.93.209.18/32
13.94.47.37/32
13.95.88.228/32
13.95.233.176/32
13.95.234.10/32
13.95.236.192/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.17.0/24
13.107.64.0/18
13.107.242.0/24
23.97.72.141/32
23.97.75.102/32
23.97.78.16/32
23.97.164.28/32
23.99.101.49/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.23/32
23.99.113.163/32
23.99.115.104/32
23.99.121.38/32
23.99.121.255/32
23.99.122.87/32
23.99.124.9/32
23.99.195.117/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.115.193/32
23.103.128.0/23
23.103.130.0/24
23.103.176.128/26
23.103.176.192/27
23.103.178.128/26
23.103.178.192/27
40.68.225.164/32
40.68.250.216/32
40.68.251.17/32
40.69.45.108/32
40.69.210.145/32
40.74.62.125/32
40.74.84.253/32
40.74.113.62/32
40.74.127.186/32
40.74.128.205/32
40.74.129.215/32
40.74.130.253/32
40.74.143.94/32
40.76.24.32/32
40.76.24.177/32
40.76.77.68/32
40.77.16.36/32
40.78.68.158/32
40.78.71.48/32
40.78.98.202/32
40.78.146.128/32
40.79.38.101/32
40.79.41.254/32
40.79.74.185/32
40.79.82.21/32
40.83.17.24/32
40.83.121.219/32
40.83.124.144/32
40.83.176.46/32
40.83.177.162/32
40.83.183.236/32
40.84.28.125/32
40.86.90.132/32
40.86.92.191/32
40.112.188.2/32
40.113.16.205/32
40.113.87.220/32
40.113.136.240/32
40.114.149.220/32
40.114.244.22/32
40.115.1.44/32
40.115.74.171/32
40.117.100.83/32
40.117.145.132/32
40.118.169.78/32
40.118.214.164/32
40.118.251.206/32
40.118.253.51/32
40.121.200.212/32
40.121.221.52/32
40.122.44.96/32
40.122.165.60/32
40.122.168.86/32
40.123.43.195/32
40.123.50.17/32
40.126.239.210/32
40.126.251.57/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.51.73/32
51.140.53.252/32
51.140.55.82/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.140.183.120/32
51.141.5.99/32
51.141.9.8/32
51.141.12.151/32
51.141.13.77/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
52.112.0.0/14
52.160.110.94/32
52.163.112.45/32
52.163.114.181/32
52.163.115.44/32
52.163.118.82/32
52.163.224.242/32
52.163.225.1/32
52.163.229.196/32
52.163.230.187/32
52.163.231.50/32
52.163.231.126/32
52.164.253.101/32
52.164.255.104/32
52.165.35.53/32
52.165.45.77/32
52.165.150.215/32
52.166.61.83/32
52.169.9.241/32
52.169.10.109/32
52.169.30.95/32
52.169.67.1/32
52.169.104.89/32
52.169.105.194/32
52.169.105.219/32
52.169.106.115/32
52.169.154.144/32
52.169.190.101/32
52.172.53.101/32
52.172.54.196/32
52.172.55.238/32
52.173.190.229/32
52.174.144.192/32
52.174.150.25/32
52.174.166.73/32
52.174.166.107/32
52.174.166.156/32
52.174.186.47/32
52.175.24.155/32
52.175.33.58/32
52.175.37.105/32
52.175.38.240/32
52.177.186.61/32
52.177.186.70/32
52.177.186.78/32
52.178.25.175/32
52.178.34.159/32
52.178.36.12/32
52.178.36.169/32
52.178.38.115/32
52.178.108.202/32
52.178.114.127/32
52.178.145.227/32
52.178.148.1/32
52.178.148.152/32
52.178.158.225/32
52.178.179.194/32
52.178.186.230/32
52.178.198.107/32
52.179.139.166/32
52.179.142.102/32
52.183.117.84/32
52.185.146.154/32
52.185.151.102/32
52.187.6.119/32
52.187.79.90/32
52.187.117.218/32
52.187.123.78/32
52.187.126.35/32
52.187.135.79/32
52.225.131.249/32
52.232.76.40/32
52.232.78.53/32
52.232.129.71/32
52.232.132.60/32
52.232.135.81/32
52.233.128.227/32
52.233.29.169/32
52.233.30.121/32
65.55.127.0/24
66.119.157.192/26
66.119.158.0/25
104.40.82.150/32
104.40.91.215/32
104.40.189.177/32
104.41.151.83/32
104.41.207.112/32
104.41.208.54/32
104.41.210.140/32
104.42.228.150/32
104.42.229.230/32
104.43.12.164/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.45.231.95/32
104.45.231.155/32
104.46.62.41/32
104.46.96.162/32
104.46.97.194/32
104.46.101.116/32
104.46.105.95/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.208.31.113/32
104.208.152.137/32
104.209.188.207/32
104.210.1.218/32
104.210.9.95/32
104.210.80.193/32
104.211.162.59/32
104.211.165.113/32
104.211.165.216/32
111.221.76.128/25
111.221.77.0/26
111.221.101.75/32
111.221.122.192/26
131.253.128.0/19
131.253.160.0/20
132.245.0.0/24
132.245.1.0/25
132.245.112.0/24
132.245.113.0/25
134.170.0.0/25
134.170.54.0/26
134.170.54.128/25
134.170.113.192/26
134.170.115.128/25
137.116.66.252/32
137.116.132.4/32
137.116.157.126/32
137.116.159.19/32
137.116.159.228/32
137.116.248.105/32
137.117.109.221/32
137.117.128.25/32
157.55.40.128/25
157.55.238.0/25
157.56.176.68/32
168.61.145.101/32
168.61.152.29/32
168.61.155.249/32
168.63.14.15/32
168.63.204.74/32
168.63.219.57/32
168.63.245.120/32
191.237.44.60/32
207.46.5.0/24
207.46.155.141/32
207.46.156.136/32
207.46.230.50/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Microsoft Teams

Da biste koristili Microsoft Teams, proverite da li se može pristupiti krajnjim tačkama za FQDN i IP adrese u dolenavedenim tabelama za Microsoft Teams. Te tabele se redovno ažuriraju jer Microsoft radi na tome da izgradi mrežu kako bi povećao pouzdanost i performanse. Obavezno se pretplatite na promene u ovoj dokumentaciji kako biste obezbedili da se one unesu u mrežnu konfiguraciju.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Pogledajte članak Office 365 potvrda identiteta i identitet

2

Obavezno: Microsoft Teams.

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.teams.skype.com

*.teams.microsoft.com

teams.microsoft.com

Ne

Da

Microsoft Teams IP opsezi.

TCP 80 & 443

3

Obavezno: Microsoft Teams saradnja

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.conv.skype.com1

*.asm.skype.com1

*.cc.skype.com1

*.msg.skype.com1

*.dc.trouter.io1

prod.registrar.skype.com

prod.tpc.skype.com

Ne

Da

Microsoft Teams IP opsezi.

TCP 443

4

Obavezno: Microsoft Teams mediji

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

Mediji bez izričitog FQDN mapiranja koriste ove IP adresa.

Ne

Da

13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.17.0/24
13.107.64.0/24
13.107.65.0/24
13.107.242.0/24
52.114.60.0/22
52.114.124.0/22
52.114.188.0/22
52.114.220.0/22
104.44.195.0/24
104.44.200.0/24
104.44.201.0/24

TCP 443

UDP 3478-3481

5

Obavezno: Microsoft Teams deljene usluge

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

config.edge.skype.com

*.config.skype.com

*.pipe.skype.com

*.pipe.aria.microsoft.com

pipe.skype.com

s-0001.s-msedge.net

s-0004.s-msedge.net

scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net

scsquery-ss-us.trafficmanager.net

scsquery-ss-eu.trafficmanager.net

scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

Ne

Da

Microsoft Teams IP opsezi.

TCP 443

6

Obavezno: Microsoft Teams deljene usluge

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.msedge.net

compass-ssl.microsoft.com

feedback.skype.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

7

Obavezno: Microsoft Teams deljene usluge

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.secure.skypeassets.com

mlccdnprod.azureedge.net

videoplayercdn.osi.office.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

8

Opcionalno: Razmena poruka sa uslugom Skype za posao

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.lync.com

*.infra.lync.com

*.online.lync.com

*.resources.lync.com

*.skypeforbusiness.com

Ne

Da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443

9

Opcionalno: Razmena poruka sa uslugom Skype za posao

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

skypemaprdsitus.trafficmanager.net

swx.cdn.skype.com

latest-swx.cdn.skype.com

*.sfbassets.com

*.azureedge.net

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

10

Opcionalno: Skype Graph

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

skypegraph.skype.com

Ne

Ne

Informacije o IP opsegu SkypeGraph.skype.com

TCP 443

11

Opcionalno: Microsoft Teams integracija nezavisnog proizvođača

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.giphy.com

Nije primenljivo

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

1 Ovi džoker znaci predstavljaju regionalne instalacije tih usluga.

Microsoft Teams IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Microsoft Teams IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.64.106.229/32
13.64.240.95/32
13.67.56.225/32
13.67.109.136/32
13.67.180.128/32
13.67.186.105/32
13.67.209.156/32
13.67.214.76/32
13.67.222.144/32
13.68.31.102/32
13.70.89.162/32
13.70.156.147/32
13.70.159.107/32
13.70.186.54/32
13.73.109.13/32
13.73.155.42/32
13.74.146.183/32
13.75.42.168/32
13.75.120.15/32
13.75.120.61/32
13.75.125.228/32
13.75.126.46/32
13.75.127.250/32
13.75.154.195/32
13.75.159.17/32
13.75.159.51/32
13.76.188.52/32
13.76.189.79/32
13.76.241.210/32
13.77.7.84/32
13.78.93.8/32
13.78.94.7/32
13.78.95.252/32
13.78.112.190/32
13.79.153.60/32
13.79.161.153/32
13.79.234.229/32
13.88.183.247/32
13.89.44.84/32
13.91.40.251/32
13.91.106.134/32
13.91.108.91/32
13.91.252.242/32
13.93.149.3/32
13.93.156.214/32
13.93.209.18/32
13.94.47.37/32
13.95.88.228/32
13.95.234.10/32
13.95.236.192/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.17.0/24
13.107.64.0/18
13.107.242.0/24
23.97.72.141/32
23.97.75.102/32
23.97.78.16/32
23.99.101.49/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.23/32
23.99.113.163/32
23.99.115.104/32
23.99.121.38/32
23.99.121.255/32
23.99.122.87/32
23.99.124.9/32
23.99.195.117/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.151.89/32
23.102.24.114/32
40.68.225.164/32
40.68.250.216/32
40.68.251.17/32
40.69.45.108/32
40.69.210.145/32
40.74.62.125/32
40.74.113.62/32
40.74.127.186/32
40.74.129.215/32
40.74.130.253/32
40.74.143.94/32
40.76.24.177/32
40.76.77.68/32
40.77.16.36/32
40.78.68.158/32
40.78.71.48/32
40.78.98.202/32
40.78.146.128/32
40.79.38.101/32
40.79.41.254/32
40.79.74.185/32
40.79.82.21/32
40.83.17.24/32
40.83.121.219/32
40.83.124.144/32
40.83.176.46/32
40.83.177.162/32
40.83.183.236/32
40.84.28.125/32
40.86.90.132/32
40.86.92.191/32
40.113.87.220/32
40.113.136.240/32
40.114.149.220/32
40.114.244.22/32
40.115.1.44/32
40.117.100.83/32
40.117.145.132/32
40.118.169.78/32
40.118.214.164/32
40.118.253.51/32
40.121.221.52/32
40.122.44.96/32
40.122.165.60/32
40.122.168.86/32
40.123.43.195/32
40.123.50.17/32
40.126.239.210/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.51.73/32
51.140.55.82/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.141.12.151/32
51.141.13.77/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
52.112.0.0/14
52.160.110.94/32
52.163.112.45/32
52.163.114.181/32
52.163.115.44/32
52.163.118.82/32
52.163.224.242/32
52.163.225.1/32
52.163.229.196/32
52.163.230.187/32
52.163.231.50/32
52.163.231.126/32
52.164.253.101/32
52.164.255.104/32
52.165.35.53/32
52.165.45.77/32
52.165.150.215/32
52.166.61.83/32
52.169.9.241/32
52.169.10.109/32
52.169.30.95/32
52.169.67.1/32
52.169.104.89/32
52.169.105.194/32
52.169.105.219/32
52.169.106.115/32
52.169.190.101/32
52.172.53.101/32
52.174.144.192/32
52.174.150.25/32
52.174.166.73/32
52.174.166.107/32
52.174.166.156/32
52.174.186.47/32
52.175.24.155/32
52.175.33.58/32
52.175.37.105/32
52.175.38.240/32
52.177.186.61/32
52.177.186.70/32
52.177.186.78/32
52.178.25.175/32
52.178.34.159/32
52.178.36.12/32
52.178.36.169/32
52.178.38.115/32
52.178.108.202/32
52.178.114.127/32
52.178.145.227/32
52.178.148.1/32
52.178.148.152/32
52.178.158.225/32
52.178.179.194/32
52.178.186.230/32
52.178.198.107/32
52.179.139.166/32
52.179.142.102/32
52.183.117.84/32
52.185.146.154/32
52.187.79.90/32
52.187.117.218/32
52.187.123.78/32
52.187.126.35/32
52.187.135.79/32
52.225.131.249/32
52.232.76.40/32
52.232.78.53/32
52.233.29.169/32
52.233.30.121/32
104.40.82.150/32
104.40.91.215/32
104.40.189.177/32
104.41.151.83/32
104.41.208.54/32
104.41.210.140/32
104.42.228.150/32
104.42.229.230/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.45.231.95/32
104.45.231.155/32
104.46.62.41/32
104.46.96.162/32
104.46.97.194/32
104.46.101.116/32
104.46.105.95/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.208.31.113/32
104.208.152.137/32
104.209.188.207/32
104.210.1.218/32
104.210.9.95/32
104.211.165.216/32
111.221.101.75/32
137.116.66.252/32
137.116.132.4/32
137.116.157.126/32
137.116.159.19/32
137.116.159.228/32
137.116.248.105/32
137.117.109.221/32
137.117.128.25/32
157.56.176.68/32
168.61.145.101/32
168.61.152.29/32
168.61.155.249/32
168.63.245.120/32
191.237.44.60/32
207.46.155.141/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

SharePoint Online i OneDrive for Business

Da biste koristili SharePoint Online ili OneDrive for Business, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Ako organizacija koristi Exchange hibrid, Delve ili migrira e-poštu u Office 365, pronaći ćete povezane krajnje tačke u nastavku.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Office Online

Pogledajte Office Online

3

Obavezno: SharePoint Online i povezane aplikacije

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.sharepoint.com

<zakupac>.sharepoint.com1

<zakupac>-my.sharepoint.com1

<zakupac>-files.sharepoint.com1

<zakupac>-myfiles.sharepoint.com1

*.svc.ms

Ne

Da

SharePoint Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

4

Obavezno: CDN-ovi za SharePoint Online i povezane aplikacije

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.sharepointonline.com

cdn.sharepointonline.com

Static.sharepointonline.com

prod.msocdn.com

spoprod-a.akamaihd.net

publiccdn.sharepointonline.com

privatecdn.sharepointonline.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

5

Obavezno: OneDrive for Business administriranje i deljenje sa klijenta za sinhronizaciju

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

admin.onedrive.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

6

Obavezno: Verifikacija i preuzimanje OneDrive for Business ispravke

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

oneclient.sfx.ms

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

7

Obavezno: OneDrive for Business: Utvrđuje potrošačke u odnosu na komercijalne

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

https://officeclient.microsoft.com/config16

http://odc.officeapps.live.com/odc/emailhrd

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

8

Obavezno: OneDrive for Business: Oauth prijavljivanje uz AAD

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

login.microsoftonline.com

Ne

Da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

9

Obavezno: Prosleđena obaveštenja klijenta

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

skydrive.wns.windows.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

10

Opcionalno: OneDrive for Business: mogućnost podrške i telemetrija

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

ssw.live.com

mobile.pipe.aria.microsoft.com

watson.telemetry.microsoft.com

*.log.optimizely.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

11

Opcionalno: OneDrive for Business: Integracija sa sistemom Office

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

nexus.officeapps.live.com

Da

Ne

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 443

12

Opcionalno: API-ji koji korisnicima omogućavaju da pronađu pomoć i preuzmu evidencije za dijagnostikovanje.

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

storage.live.com/clientLogs

storage.live.com/sendFeedback

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

13

Opcionalno: ugrađene veze e-pošte

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

click.email.microsoftonline.com

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

14

Opcionalno: SharePoint hibridna pretraga – Krajnja tačka ka usluzi SearchContentService gde hibridni popisivač ubacuje dokumente

Popisivač u lokalnom sistemu SP potvrđuje identitet SCS-u kao zakupac koji vrši ubacivanje.

*.search.production.us.trafficmanager.net

*.search.production.emea.trafficmanager.net

*.search.production.apac.trafficmanager.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

15

Opcionalno: SharePoint hibridna pretraga – Krajnja tačka ka usluzi SearchContentService za uspešno potvrđivanje identiteta udaljenoj farmi pomoću OAuth potvrde identiteta i autorizacije. U ovom scenariju server za autorizaciju je Microsoft Azure Access Control Service (ACS).

Nalog kontrolera hosta/pokretača čvora na lokalnom SP serveru.

accounts.accesscontrol.windows.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

16

Opcionalno: SharePoint hibridna pretraga – Obavezno za skriptu ulazne migracije za povezivanje sa Office 365 veb uslugama obezbeđivanja. Kao deo izvršavanja skripte dodaje ID principala Office 365 usluge lokalnoj farmi i podešava tačno ime principala usluge u usluzi Azure AD za lokalnu URL adresu. To omogućava da dođe do spoljnog pristupa odlaznom upitu između Office 365 zakupca i lokalne farme

Akreditivi globalnog administratora ili ekvivalentni akreditivi na zakupcu za koji se konfiguriše hibridna pretraga

provisioningapi.microsoftonline.com

Ne

Da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

1 Ovo FQDN ime treba da se nalazi u klijentovoj zoni pouzdanih sajtova pregledača Internet Explorer da bi prikaz programa Explorer funkcionisao.

Napomena: ExpressRoute za Office 365 trenutno ne podržava IPv6. Klijenti koji ne koriste ExpressRoute želeće da obezbede da dolenavedene IP liste budu dostupne preko interneta.

SharePoint Online IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

SharePoint Online IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
191.232.0.0/23
191.234.128.0/21
191.235.0.0/20
2620:1ec:a92::150/128
2620:1ec:4::150/128
2620:1ec:6::129/128
2a01:111:f402::/48
2801:80:1d0:1400::/54

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Office 365 Video i Microsoft Stream

Da biste koristili Office 365 Video ili Microsoft Stream, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: SharePoint Online krajnje tačke koje su iznad navedene kao obavezne

Pročitajte članak SharePoint Online

3

Obavezno: Office 365 Video

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.keydelivery.mediaservices.windows.net

*.streaming.mediaservices.windows.net

Azure Media Services

Nije primenljivo

TCP 443

4

Obavezno: Office 365 Video

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

ajax.aspnetcdn.com

r3.res.outlook.com

spoprod-a.akamaihd.net

webanalytics.localytics.com

Da

Nije primenljivo

TCP 443

5

Obavezno: Microsoft Stream

AAD korisnički token

web.microsoftstream.com

*.cloudapp.net

api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.notification.api.microsoftstream.com

amp.azure.net

web.localytics.com

az416426.vo.msecnd.net

s0.assets-yammer.com

vortex.data.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

6

Obavezno: Office 365 Video i Microsoft Stream

browser.pipe.aria.microsoft.com

Ne

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 443

7

Obavezno: Microsoft Stream

Nepotvrđeni identitet (sadržaj je šifrovan)

*.streaming.mediaservices.windows.net

Azure Media Services

Nije primenljivo

TCP 443

8

Obavezno: Microsoft Stream

assets.onestore.ms

amsglob0cdnstream11.azureedge.net

Da

Nije primenljivo

TCP 443

9

Opcionalno: Microsoft Stream

nps.onyx.azure.net

cdn.optimizely.com

Nije primenljivo

Nije primenljivo

TCP 443

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Yammer

Da biste koristili Yammer, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku.

Yammer je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika.

Red

Namena

Odredište

CDN

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Yammer

*.yammer.com1

*.yammerusercontent.com1

Ne

13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
134.170.148.0/22

TCP 443

3

Obavezno: Yammer

*.assets-yammer.com1

Da

Nije primenljivo

TCP 443

1 Ovo FQDN ime treba da se nalazi u klijentovoj zoni pouzdanih lokacija pregledača Internet Explorer da bi funkcionisalo.

Napomena : Džoker za yammer.com predstavlja dugačku listu čvorišta koja se koriste isključivo za Office 365.

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Sway

Da biste koristili Sway, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku.

Sway je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika.

Red

Namena

Odredište

CDN

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Sway

sway.com

www.sway.com

eus-www.sway.com

eus-000.www.sway.com

eus-001.www.sway.com

eus-002.www.sway.com

eus-003.www.sway.com

eus-004.www.sway.com

eus-005.www.sway.com

eus-006.www.sway.com

eus-007.www.sway.com

eus-008.www.sway.com

eus-009.www.sway.com

eus-00a.www.sway.com

eus-00b.www.sway.com

eus-00c.www.sway.com

eus-00d.www.sway.com

eus-00e.www.sway.com

wus-www.sway.com

wus-000.www.sway.com

wus-001.www.sway.com

wus-002.www.sway.com

wus-003.www.sway.com

wus-004.www.sway.com

wus-005.www.sway.com

wus-006.www.sway.com

wus-007.www.sway.com

wus-008.www.sway.com

wus-009.www.sway.com

wus-00a.www.sway.com

wus-00b.www.sway.com

wus-00c.www.sway.com

wus-00d.www.sway.com

wus-00e.www.sway.com

Ne

40.76.22.51/32
40.76.30.255/32
40.76.213.143/32
40.76.216.125/32
40.76.221.181/32
40.76.222.175/32
40.83.185.108/32
40.114.8.214/32
40.114.14.121/32
40.114.15.127/32
40.114.15.142/32
40.114.45.182/32
40.114.40.12/32
40.114.51.204/32
40.114.51.239/32
40.118.210.94/32
40.112.188.120/32
40.118.131.134/32
40.118.135.86/32
40.118.131.27/32
40.118.209.10/32
104.41.155.129/32
104.210.43.160/32
137.135.51.71/32
137.135.52.204/32
138.91.155.70/32
138.91.159.117/32
138.91.160.172/32
138.91.164.243/32
138.91.245.66/32

TCP 443

3

Obavezno: Sway

eus-www.sway-cdn.com

wus-www.sway-cdn.com

eus-www.sway-extensions.com

wus-www.sway-extensions.com

Da

Nije primenljivo

TCP 443

4

Opcionalno: Sway analiza veb lokacije

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

prod.msocdn.com

www.google-analytics.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

5

Opcionalno: Sway sadržaj nezavisnih proizvođača

Pristup sadržaju nezavisnih proizvođača kao što su Bing, Flickr i tako dalje.

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Planner

Da biste koristili Planner, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku.

Planner je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika.

Red

Namena

Odredište

CDN

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Planner

tasks.office.com

controls.office.com

cus-000.tasks.osi.office.net

ea-000.tasks.osi.office.net

eus-zzz.tasks.osi.office.net

neu-000.tasks.osi.office.net

sea-000.tasks.osi.office.net

weu-000.tasks.osi.office.net

wus-000.tasks.osi.office.net

Ne

13.107.6.160/32
13.107.9.160/32
23.97.56.236/32
23.97.78.215/32
40.76.80.180/32
40.112.223.206/32
40.127.139.229/32
104.40.214.0/32
104.43.235.252/32

TCP 443

3

Obavezno: Planner

outlook.office365.com

www.outlook.com

Ne

Exchange Online IP opsezi i Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 443

4

Obavezno: Planner

clientlog.portal.office.com

Ne

Portal i deljeni IP opsezi.

TCP 443

5

Obavezno: Planner CDN-ovi

ajax.aspnetcdn.com

prod.msocdn.com

Da

Nije primenljivo

TCP 443

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Office klijenti

Office klijenti obuhvataju klijente za stone računare i mobilne uređaje. Krajnje tačke na mreži koje te aplikacije koriste za poboljšanje utiska pri radu sa proizvodom detaljno su navedene u nastavku.

Da biste razumeli zahteve krajnjih tačaka za Office 2016 za Mac, pročitajte referentni članak Mrežni zahtevi u sistemu Office 2016 za Mac.

Da biste razumeli mrežne zahteve Office klijenata uključujući, Office 365 ProPlus, Office 2016 za Windows, aplikaciju Outlook za iOS i Windows, kao i OneNote pročitajte članak Mrežni zahtevi za Office klijente i klijente za mobilne uređaje.

(Nazad na vrh | Office 365 deljene usluge | Office 365 potvrda identiteta | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | SharePoint Online | Office 365 Video i Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office klijenti)

Evo kratke veze koju možete da koristite da biste se vratili: https://aka.ms/o365endpoints

Srodne teme

Mrežno povezivanje za Office 365
Upravljanje Office 365 krajnjim tačkama
Rešavanje problema sa povezivanjem sa uslugom Office 365
Povezivanje sa klijentom
Mreže za isporuku sadržaja
IP opsezi za Microsoft Azure Datacenter
Microsoft javni IP prostor

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×