Održite korak sa drugima uz program PowerPoint 2007

Pregled

Slajdovi u programu PowerPoint

Pogledajte praktični uvod u redizajnirani program Microsoft Office PowerPoint 2007. Isprobajte ga i kreirajte kratku prezentaciju. Zatim saznajte ono što je potrebno da znate o novom PowerPoint 2007 formatu datoteke.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Pristupite novom korisničkom interfejsu uz poverenje i razumevanje načina na koji on funkcioniše.

 • Obavljajte stvari koje obično radite da biste kreirali i pripremili prezentaciju.

 • Koristite novi format datoteke u programu PowerPoint na način koji vam najviše odgovara.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i dve vežbe za sticanje praktičnog iskustva. Vežbe zahtevaju PowerPoint 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

ppUptoSpeed_OVAud_ZA010006917.wma

Kada prvi put otvorite PowerPoint 2007, videćete da se korisnički interfejs promenio. U gornjem delu prozora nalazi se nova struktura za komande programa PowerPoint. Ovaj dizajn će vam pomoći da pronađete i koristite funkcije koje su vam potrebne, kao i da kreirate prezentacije koje odlično izgledaju.

Napredujte u korišćenju novog programa PowerPoint. Pogledajte šta je promenjeno i zašto. Zatim radite na prezentaciji, radeći stvari koje ste oduvek radili. Nećete poželeti da odustanete.

Za sve detalje o kursu pročitajte ovu stranicu, a zatim kliknite na dugme Dalje da biste počeli.

Snađite se: šta je promenjeno i zašto

Novi dizajn na vrhu prozora u programu PowerPoint

Traka

ppUptoSpeed_1_Aud_ZA010006921.wma

Oblast sa najuočljivijim promenama nalazi se na vrhu prozora u programu PowerPoint. Umesto menija i traka sa alatkama koje su se nekada mogle videti, preko ekrana se prostire visoka traka koja sadrži veliki broj vizuelno upečatljivih komandi koje su raspoređene u grupe.

Ona se zove „traka“ i sada predstavlja vaš kontrolni centar za kreiranje prezentacije. Dobićete detaljne informacije o njenom dizajnu i videti njenu detaljnu strukturu da biste se osećali prijatnije kada je koristite.

Saznajte više o drugim aspektima programa PowerPoint 2007, na primer, o tasterskim prečicama, traci sa alatkama za brzi pristup i još mnogo toga.

Traka

[Untitled] Popularna dugmad sada je veća i nalazi se na prikladnim mestima

ppSpeed1_2Aud_ZA010131735.wma

Zašto smo preuredili stari sistem komandi? Zato što smo saznali više vašem načinu rada. Ljudi koji koriste PowerPoint najviše vole određene komande i stalno ih koriste.

Kako bismo to odrazili i podržali, ove komande smo učinili najistaknutijim i sada njih prvo vidite. Cilj je da komande budu vidljive tako da ih ne morate tražiti u menijima ili na trakama sa alatkama koji nisu prikazani.

Ovaj skup najčešće korišćenih komandi prostire se duž prvog sloja ili kartice na traci koja se zove Početak. Ove komande su prikazane kao dugmad i podržavaju najčešće zadatke, uključujući kopiranje i lepljenje, dodavanje slajdova, promena rasporeda slajda, oblikovanje i postavljanje teksta i pronalaženje i zamena teksta.

Na traci postoje i druge kartice. Svaka kartica je posvećena vrsti posla koji obavljate kada kreirate prezentaciju. Na svakoj kartici dugmad je organizovana u logičke grupe. Najpopularnija dugmad u svakoj grupi je najveća. Sada su čak i novije komande koje su korisnici zahtevali, ali koje možda nisu otkrili u starijim verzijama, mnogo vidljivije.

Da biste se bolje upoznali sa ovim, kliknite na dugme Reprodukuj da biste prikazali animaciju.

Kartice: posvećene glavnim zadacima

[Untitled] Prikazivanje ostalih kartica i komandi na traci

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli neke kartice na traci.

ppSpeed1_3Aud_ZA010131746.wma

Traka se sastoji od nekoliko kartica. Uz karticu Početak tu su i sledeće kartice:

Kartica „Umetanje“     Evo svih stvari koje ćete možda želeti da stavite na slajd – od tabela, slika, dijagrama, grafikona i okvira za tekst do zvukova, hiperveza, zaglavlja i podnožja.

Kartica „Dizajn“     Odaberite kompletan izgled za slajdove koji obuhvata dizajn pozadine, fontove i šemu boja. Zatim prilagodite taj izgled.

Kartica „Animacije“     Ovde se nalaze svi efekti za animacije. Najlakše se dodaju osnovne animacije za liste ili grafikone.

Kartica „Projekcija slajdova“     Izaberite boju olovke ili određeni slajd kao početni. Snimite naraciju, krećite se kroz projekciju i izvršite ostale pripreme.

Kartica „Pregled“     Ovde pronađite kontrolor pravopisa i uslugu „Istraživanje“. Neka vaš tim koristi beleške za pregled prezentacije, a zatim neka pregleda te komentare.

Kartica „Prikaz“     Brzo se prebacite na prikaz stranice sa napomenama, uključite koordinatne linije ili rasporedite sve otvorene prezentacije u prozoru.

Kartice onako kako su vam potrebne

Primetićete kartice sa jedinstvenom bojom koje se pojavljuju na traci i nestaju sa nje dok radite. U pitanju su kontekstualne kartice koje sadrže posebne alatke za oblikovanje za stavke poput slika i grafika. Kasnije će biti više reči o njima.

Prikazivanje galerija

Galerija efekata prelaza

1. Na traci je prikazano nekoliko tipova efekata prelaza.

2. Za više efekata kliknite na dugme Više.

3. Prikazana je kompletna galerija efekata prelaza. Postavite pokazivač na bilo koji efekat da biste videli njegov pregled na slajdu. Kliknite na njega da biste ga primenili.

ppSpeed1_4Aud_ZA010131747.wma

Kada PowerPoint ima veliki broj izbora za nešto, na primer, za stilove oblika ili tipove efekata za WordArt ili animacije, na traci je prikazano nekoliko izbora. Da biste videli kompletnu galeriju izbora, kliknite na strelicu Više kao što je prikazano na slici.

Postavite pokazivač za pregled     Kada držite pokazivač miša iznad sličice galerije, vidite kako oblik ili efekat izgleda kada se primeni. Ako vam se ne dopada, nema potrebe za opozivanjem radnje. Jednostavno držite pokazivač miša iznad drugih sličica i kliknite na onu koju želite da primenite.

Korišćenje dodatnih opcija

Kliknite na strelicu da biste dobili više opcija

1. Kada ne vidite opciju koju želite u grupi, poput grupe Font koja je ovde prikazana, kliknite na strelicu u uglu.

2. Otvara se dijalog sa više opcija među kojima možete da birate.

ppSpeed1_5Aud_ZA010131748.wma

Očigledno postoji više komandi i opcija koje se uklapaju u grupu. Prikazane su samo najčešće korišćene komande. Ako želite neku koja nije tako često potrebna, kliknite na dijagonalnu strelicu koja se pojavljuje u donjem uglu grupe. Ona prikazuje više opcija.

Na primer, u grupi Font na kartici Početak imate uobičajena dugmad za oblikovanje za tip i veličinu fonta, podebljani tekst, kurziv, boju i tako dalje.

Ako želite drugi tip oblikovanja, na primer eksponentni tekst, kliknite na strelicu u ovoj grupi da biste dobili dijalog Font.

Strelica se pojavljuje u grupi kada na slajdu radite nešto što može zahtevati komande iz te grupe. Na primer, kada kliknete unutar čuvara mesta za tekst u slajdu, strelica se pojavljuje u svakoj grupi na kartici Početak koja sadrži komande u vezi sa sa radom na tekstu.

Savet: smanjite traku     Kada želite više prostora u prozoru, možete ga dobiti tako što ćete privremeno sakriti komande trake. To ćete uraditi u okviru vežbe.

Traka sa alatkama za brzi pristup


[Untitled] Dodavanje ili uklanjanje dugmeta na traci sa alatkama za brzi pristup

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se dodaju i uklanjaju dugmad na traci sa alatkama.

ppSpeed1_6Aud_ZA010131750.wma

Dok radite na prezentaciji, preduzimate neke radnje koje su opšte ili se ponavljaju i nisu povezane sa određenom fazom procesa, na primer čuvanje datoteke ili opozivanje radnje koju niste želeli da izvršite.

Za izvršavanje tih radnji koristite traku sa alatkama za brzi pristup. Ona predstavlja malu grupu dugmadi sa leve strane iznad trake i sadrži komande Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi ili Ponovi radnju.

Reprodukujte animaciju da biste videli kako možete dodati drugu dugmad na traku sa alatkama i kako ih možete ukloniti.

Promena prikaza

Dugmad za prikaz i klizač za zumiranje

1. Dugmad za prikaz je ista kao i ranije, ali im je položaj u prozoru promenjen.

2. Prevucite klizač za zumiranje da biste povećali ili smanjili prikaz slajda. Ako kliknete na dugmad minus (-) i plus (+), nećete izvršiti istu radnju.

3. Kliknite na ovo dugme da biste ponovo uklopili slajd u prozor nakon zumiranja.

ppSpeed1_7Aud_ZA010131751.wma

Često je potrebno da promenite prikaz u programu PowerPoint i to ste uvek lako radili pomoću dugmadi. To se nije promenilo. Dugmad za prikaze „Normalan“, „Sortiranje slajdova“ i „Projekcija slajdova“ i dalje je tu – samo je iz donjeg levog dela prozora premeštena u donji desni.

Dugmad je deo nove trake sa alatkama koja uključuje klizač za zumiranje i dugme koje ponovo uklapa slajd u prozor kada izvršite povećavanje ili smanjivanje.

Zapamtite     Takođe postoji i kartica Prikaz koja sadrži čitav skup prikaza – prikaz stranice sa napomenama, prikaz mastera, listu drugih otvorenih prezentacija i tako dalje.

Tasterske prečice

Oznake slovnih prečica na traci koje označavaju tasterske prečice

ppSpeed1_8Aud_ZA010153009.wma

Tasterske prečice u sistemu 2007 Office (samo na engl.).

Ako se tokom rada u programu PowerPoint više oslanjate na tastaturu nego na miša, biće vam potrebni detalji o tasterskim prečicama.

Dizajn trake opremljen je novim prečicama. Dve velike prednosti toga jesu da sada postoje prečice za svako dugme (to nije važilo za komande menija u starijim verzijama), a za prečice je često potrebno pritisnuti manje tastera.

Evo kako možete da koristite prečice.

1. Prvo pritisnite taster ALT.

2. Pojavljuju se slova i brojevi koji se nazivaju slovne prečice i koji predstavljaju namenjene tasterske prečice, a prikazani su u obliku malih belih kvadrata na različitim delovima trake. Oni su prikazani kao slova na svim karticama u okviru trake i na dugmetu „Microsoft Office“, a kao brojevi na traci sa alatkama za brzi pristup. Mali beli kvadrati u kojima se nalaze slovne prečice nazivaju se oznake. Pritisnite neki od namenjenih tastera da biste dobili više komandi i dugmadi. Na primer, pritisnite taster H da biste prikazali sve slovne prečice za grupe na kartici Početak.

3. Zatim pritisnite neku od slovnih prečica u grupi da biste dovršili kombinaciju tastera. Na primer, pritisak na tastere ALT, H, L bio bi ekvivalent klika na dugme Raspored.

Šta je sa starim tasterskim prečicama?      Stare tasterske prečice koje su počinjale tasterom CTRL+ i dalje su netaknute i možete ih koristiti kao što ste ih uvek koristili. Na primer, prečica CTRL+C i dalje kopira nešto u ostavu, a prečica CTRL+V i dalje nalepljuje nešto iz ostave.

Stare prečice sa tasterom ALT+ pomoću kojih se pristupalo menijima i komandama takođe su netaknute. Međutim, potrebno je da znate kompletnu prečicu da biste je koristili. Za kompletnu priču o tasterskim prečicama pogledajte ovaj kurs: Tasterske prečice u sistemu 2007 Office (samo na engl.).

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu PowerPoint“ da bi se otvorio prozor programa PowerPoint i prozor sa uputstvima za vežbanje

Veličina preuzimanja: 26 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu PowerPoint

ppSpeed1_9PPageAud_ZA010131817.wma

Pređite na vežbu da biste radili sa trakom i drugim novim osobinama programa PowerPoint.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Želite da koristite dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ za rad sa tekstom. Gde se ona nalaze u okviru trake?

Na kartici Umetanje.

Ne. Dugmad na kartici „Umetanje“ služi za dodavanje stavke slajdu koju ne nalepljujete sa nekog drugog mesta. Izaberite drugi odgovor.

Na kartici Početak.

Odličan izbor. Takođe možete koristiti stare prečice, CTRL+X za isecanje, CTRL+C za kopiranje i CTRL+V za nalepljivanje.

Na traci sa alatkama za brzi pristup

Ne baš. Ona se ne nalaze na traci sa alatkama po podrazumevanoj vrednosti, ali ih možete dodati. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

U kojoj grupi na kartici „Početak“ se može pronaći dugme „Prored“ Slika dugmeta ?

U grupi Font.

Nije tako. Ova grupa sadrži dugmad za oblikovanje znakova, na primer „Podebljano“ i „Boja fonta“. Pokušajte ponovo.

U grupi Pasus.

U pravu ste. Ovo dugme je grupisano sa drugima koja služe za oblikovanje pasusa, na primer „Znaci za nabrajanje“, „Numerisanje“ i „Stupci“.

U grupi Slajdovi.

Ne, nije ni to. Ova grupa je namenjena za umetanje novih slajdova i rasporeda, a ne za oblikovanje pasusa ili teksta.

Ovo ste radili u vežbi: kako se skriva deo trake?

Klik na dugme Zatvori u gornjem desnom uglu trake.

Nije tako. To dugme ne postoji. Pokušajte ponovo.

Dvostruki klik na bilo koju karticu.

Nažalost, to nije tačan odgovor. Postoji jedna kartica na koju treba da kliknete dvaput. Pokušajte ponovo.

Dvostruki klik na karticu koja je prikazana.

Tako je. Ovim se grupe na traci sakrivaju. Da biste ponovo prikazali celu traku, kliknite na bilo koju karticu.

Na traci vidite karticu koja se zove „Alatke za crtanje“ koju ranije niste primećivali. Čemu ona služi?

Da bi vam pomogla u radu sa oblicima.

Sjajan odgovor. Kartica „Alatke za crtanje“ sadrži karticu „Oblikovanje“ i uvek je dostupna kada kliknete unutar oblika, na primer okvira za tekst ili čuvara mesta za listu. Koristite karticu „Oblikovanje“ da biste umetnuli ili promenili oblike, uređivali trenutni oblik, primenili stil oblika, dodali WordArt i postavili sve oblike na slajdu.

Da bi vam pomogla u radu sa slikama.

Ne. Međutim, to bi činila kartica „Oblikovanje“ u okviru „Alatke slike“ koja je dostupna kada umetnete i izaberete sliku. Odgovorite ponovo.

Da bi vam pomogla u radu sa SmartArt grafikom, na primer organizacionim dijagramom.

Blizu ste, ali to nije tačan odgovor. Za to se koristi kartica „Alatke za SmartArt“, koja obuhvata kartice „Dizajn“ i „Oblikovanje“. One su dostupne kada izaberete SmartArt grafiku, na primer organizacioni dijagram.

Dodali ste dosta komandi na traku sa alatkama za brzi pristup i ona počinje da zagušuje ostale stvari na vrhu prozora. Koji je prvi korak za rešavanje ove situacije?

Uklanjanje nekih komandi na traci sa alatkama.

Ne, ne morate to da radite. Postoji bolja opcija.

Prevlačenje trake sa alatkama na drugu lokaciju pomoću pokazivača.

Netačno. Traka sa alatkama se ne može prevlačiti. Međutim, postoji drugi način. Pokušajte ponovo.

Klik na strelicu sa desne strane trake sa alatkama za brzi pristup.

U pravu ste. U meniju koji je prikazan zatim birate stavku Prikaži ispod trake. Time se traka sa alatkama stavlja u sopstveni red ispod trake.

Počnite sa radom u programu PowerPoint

Osoba kreira prezentaciju

ppUptoSpeed_2_AUD_ZA010007418.wma

Da li ste spremni da počnete sa radom? Evo kako da počnete da obavljate ono što ste i ranije obavljali prilikom kreiranja prezentacije.

Otkrijte kako da započnete novu prezentaciju u programu PowerPoint 2007 i kako da svojim slajdovima date pozadinu i skup boja.

Radite sa karticama i alatkama na traci da biste umetnuli elemente na slajdove i dizajnirali njihov stil onako kako želite. Zatim podesite projekciju i pripremite se za štampanje.

Čeka vas još otkrića i zato nemojte odlagati početak rada.

Započinjanje nove prezentacije

Izbori za započinjanje nove prezentacije

Da biste započeli novu prezentaciju:

1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“.

2. U meniju koji se otvara izaberite stavku Novo.

3. U prozoru Nova prezentacija odaberite opciju (ovde je prikazan samo deo prozora).

ppSpeed2_2Aud_ZA010131829.wma

Da biste započeli novu prezentaciju, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

U prozoru Nova prezentacija počnite sa praznim slajdom ili kreirajte prezentaciju na osnovu predloška ili postojeće prezentacije.

Novi format datoteke     PowerPoint 2007 čuva nove datoteke u novom formatu. Možete da otvarate stare prezentacije i da ih sačuvate u novom formatu. Međutim, promena formata datoteke ne utiče na deljenje prezentacija između programa PowerPoint 2007 i starijih verzija programa PowerPoint. Poslednja lekcija ovo detaljno objašnjava.

Biranje teme

Kartica „Dizajn“ koja prikazuje izbore tema

Da biste videli kako će tema izgledati:

1. Postavite pokazivač na sličicu teme (ona koja je prikazana naziva se Tok)...

2. ... i pregled će se pojaviti na slajdu.

3. Kliknite na strelicu Više da biste videli celu galeriju tema i veze ka temama na mreži.

ppSpeed2_3Aud_ZA010131831.wma

Da biste videli kako će sadržaj izgledati, odaberite temu za prezentaciju odmah na početku. Na taj način ćete videti kako boje teme izgledaju na određenim stvarima koje dodajete, kao što su grafikoni ili tabele.

Tema obezbeđuje izgled i osećaj pri radu kada je reč o dizajnu slajdova u prezentaciji. To se odnosi na dizajn pozadine, raspored čuvara mesta, boje i stilove fonta za slajdove i elemente slajdova.

Da biste potražili teme, izaberite karticu Dizajn. Galerija poput one za predloške dizajna koje ste možda koristili u starijim verzijama programa PowerPoint ovde se pojavljuje u okviru Teme. Svaka tema ima ime koje je prikazano u ekranskoj napomeni.

Kada postavite pokazivač na sličicu teme, tema se prikazuje u privremenom pregledu u trenutnom slajdu. Efekat teme možete da vidite pre nego što je primenite tako da ne morate da je opozivate ako vam se ne dopada. Kada sklonite pokazivač sa sličice, pregled se završava.

Kliknite na strelicu sa desne strane grupe Teme da biste dobili više izbora i informacija, na primer koje se teme (pošto možete da koristite više njih) koriste u prezentaciji i za veze sa drugim temama - na primer na lokaciji Office Online.

Iste teme podržane su u programima Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office Excel 2007.

Prilagođavanje teme

Galerija „Stilovi pozadine“ na kartici „Dizajn“

Kako se menja tema.

1. Koristite galerije Boje, Fontovi i Efekti koje se nalaze na kartici Dizajn.

2. Pogledajte druge stilove pozadine. Izbori koriste boje teme.

3. Postavite pokazivač na sličicu da biste dobili pregled alternativne pozadine.

4. Da biste primenili sopstvenu pozadinu, na primer fotografiju, kliknite na dugme Oblikuj pozadinu.

ppSpeed2_4Aud_ZA010131832.wma

Tema koju odaberete predstavlja kompletan dizajn. Međutim, nije zabavno ako ne možete malo da je promenite. Kartica Dizajn ima druge galerije ukoliko želite da promenite temu.

Svaka obezbeđuje pregled na slajdu kada postavite pokazivač miša na izbore u galeriji.

Boje     Postoji skup boja za svaku dostupnu temu. Možete da izaberete boje za temu i da promenite svaku od njih.

Fontovi     Kliknite na bilo koji uzorak iz galerije Fontovi da biste ga primenili na slajdove. Svaki obuhvata font za naslov teksta i font za telo teksta.

Efekti     Ovo je opseg vizuelnih efekata za oblike, kao što su sjaj, umekšane ivice ili trodimenzionalni (3-D) izgled.

Stilovi pozadine    Neznatno menjaju pozadinu teme zadržavajući se u okviru skupa boja teme. Uzorci su prikazani na slici.

Dodavanje slajdova i biranje rasporeda

Tipovi rasporeda dostupni prilikom dodavanja slajda

Odaberite raspored prilikom dodavanja novog slajda.

1. Na kartici Početak ispod ikone slajda kliknite na dugme Novi slajd.

2. Kliknite na raspored da biste umetnuli slajd sa tim rasporedom.

ppSpeed2_5Aud_ZA010131833.wma

Ako ste uradili vežbu u prvoj lekciji, umetnuli ste novi slajd sa automatski primenjenim rasporedom. Takođe možete da odaberete raspored pre nego što umetnete slajd. Da biste to uradili, kliknite na dugme Novi slajd koje se nalazi ispod ikone slajda na kartici Početak. To prikazuje izbore rasporeda.

Rasporedi u programu PowerPoint 2007 bolji su nego ranije. Nekoliko njih obuhvata čuvare mesta za „sadržaj“ koje možete da koristite za tekst ili grafike. Primer za to jeste raspored Naslov i sadržaj. U sredini jednog od njegovih čuvara mesta nalazi se sledeći skup ikona:

Ikone u rasporedu „Naslov i sadržaj“

Kliknite na bilo koju od ikona da biste umetnuli taj tip sadržaja – tabelu, grafikon, SmartArt grafiku, sliku iz datoteke, clip art sliku ili video datoteku. Možete i da zanemarite ikone i da otkucate tekst, što ovaj raspored takođe podržava.

Umetanje slike

Umetanje slike pomoću ikone u rasporedu i korišćenje alatki za slike

ppSpeed2_6Aud_ZA010131837.wma

Možda uključujete fotografije rukovodilaca preduzeća ili želite clip art sliku da biste naglasili sadržaj slajda. Kao što ste videli u prethodnom odeljku, možete da umetnete sliku direktno sa slajda iz čuvara mesta za sadržaj. Ilustracija sa leve strane prikazuje kako se to radi.

1. Da biste umetnuli svoju sliku, kliknite na ikonu Umetni sliku iz datoteke.

2. Da biste umetnuli clip art sliku, kliknite na ikonu Clip Art kolekcija.

3. Slika će biti postavljena u okviru ivice čuvara mesta.

4. Šta ako želite da promenite veličinu slike ili da joj dodate specijalne efekte kada je umetnete? Prvo izaberite sliku na slajdu.

5. Kartica Alatke za slike pojavljuje se na traci. Izaberite karticu Oblikovanje i koristite dugmad i opcije za rad sa slikom. Možete da joj date četvrtaste ili zaobljene ivice, da primenite senku ili sjaj, dodate obojenu ivicu, izrežete je ili joj promenite veličinu i tako dalje.

Umetanje slike sa samog slajda je korisno. To je posebno dobar metod ako imate više čuvara mesta na slajdu jer kada vršite umetanje pomoću ikone slajda, slika se postavlja u isti čuvar mesta.

(Ako želite da umetnete sliku koristeći ikone slajda, ali nemate odgovarajući tip čuvara mesta, lako je promeniti raspored. U vežbi ćete videti kako se to radi.

Ne zaboravite karticu Umetanje     Takođe možete da koristite karticu Umetanje da biste umetnuli sliku – kao i mnoge druge elemente slajda. Jedina razlika u korišćenju ovog metoda jeste to što PowerPoint ponekad mora da pogodi u koji čuvar mesta želite da stavite sliku.

Umetanje natpisa u okvir za tekst

Stilovi za oblike kao što su okviri za tekst

Stilovi za okvir za tekst.

1. Kartica Oblikovanjeu okviru stavke „Alatke za crtanje“ ima stilove za okvire za tekst i druge oblike.

2. Prikažite galeriju oblika i postavite pokazivač na bilo koji stil.

3. Videćete pregled stila na slajdu, primenjen na okvir za tekst.

ppSpeed2_7Aud_ZA010131901.wma

Ako želite da slici dodate natpis, umetnite okvir za tekst. Pronaći ćete ga na kartici Umetanje.

Kada umetnete okvir za tekst, prikazuje se kartica Alatke za crtanje. Izaberite karticu Oblikovanje i koristite komande na njoj da biste:

 • Odabrali stil oblika za okvir za tekst ili druge oblike i popunjavanje oblika kao što je boja preliva, boja ivice oblika i efekat, na primer reljef, senka ili sjaj.

 • Umetali, promenili i uređivali oblike.

 • Postavljali i raspoređivali oblike.

Umetanje organizacionog dijagrama

Kucanje teksta u organizacionom dijagramu

Rad sa novim organizacionim dijagramom.

1. Organizacioni dijagram nasleđuje boje primenjene teme.

2. Pored dijagrama pojavljuje se okvir za tekst u kojem možete da otkucate tekst.

3. Tekst koji otkucate u okviru za tekst mapira se na oblike dijagrama i pojavljuje se u grafikonu dok kucate.

ppSpeed2_Aud_ZA010131936.wma

Kao što ste ranije videli, možete da umetnete sliku i druge grafike koristeći ikone u rasporedu Naslov i sadržaj. One uključuju ikonu za SmartArt grafiku, a ove grafike nude rasporede organizacionih dijagrama, kao i druge rasporede za dijagrame u programu PowerPoint 2007.

Kada kliknete na ikonu SmartArt grafika:

Ikona „SmartArt grafika“ u rasporedu slajda

dobićete kompletnu galeriju dostupnih grafičkih rasporeda.

Organizacioni dijagrami i druge grafike sada imaju okvir za tekst u kojem možete da otkucate tekst za dijagram i da radite sa njim izvan oblika dijagrama. To će vam odgovarati ako ne želite da kucate direktno u dijagramu.

Takođe, sada možete da radite na drugi način: konvertujte postojeću listu sa znacima za nabrajanje na slajdu u grafiku koristeći dugme Konvertuj u SmartArt Slika dugmeta na kartici Početak.

Potražite dugme SmartArt na kartici Umetanje ukoliko želite da umetnete dijagram na taj način.

Dugme „Umetni SmartArt grafiku“ na kartici „Umetanje“

Sa ove kartice možete da umećete tabele i grafikone.

Primena jednostavne animacije

Primena animacije na grafiku

ppSpeed2_9Aud_ZA010131937.wma

Da biste primenili jednostavnu animaciju na organizacioni dijagram, izaberite karticu Animacije.

1. Izaberite grafikon i kliknite na strelicu pored polja Animiraj da biste dobili listu efekata koji obuhvataju Postepeno pojavljivanje i iščezavanje, Brisanje i Uletanje.

2. Izaberite opciju da se delovi organizacionog dijagrama pojave na slajdu. Oni se mogu postepeno pojavljivati svi odjednom, po svakoj grani na dijagramu, po svakom nivou ili oblik po oblik.

3. Kada postavite pokazivač na opciju, PowerPoint prikazuje pregled efekta animacije na slajdu. Slika koja je ovde prikazana hvata oblik dok se on postepeno pojavljuje.

Ako želite da podesite složenije animacije ili da promenite brzinu one koju ste upravo primenili, na ovoj kartici kliknite na dugme Prilagođena animacija. Ovde se takođe nalaze i efekti prelaza za slajdove. Primeri tih efekata su šara šahovske table ili brisanje do kojeg dolazi kada prelazite sa jednog slajda na sledeći.

Podešavanje prezentacije, provera pravopisa, redigovanje

Kontrolor pravopisa i komande na kartici „Redigovanje“

Kako se proverava pravopis?

1. Na kartici Redigovanje izaberite stavku Pravopis.

2. Izaberite neku od opcija na koje ste navikli.

ppSpeed2_10Aud_ZA010131938.wma

Završni zadaci za kreiranje projekcije slajdova prikazani su na karticama Projekcija slajdova i Redigovanje.

Naracija, podešavanje i još mnogo toga     Koristite karticu Projekcija slajdova za kreiranje naracije, kretanje kroz projekciju, kreiranje prilagođene projekcije, podešavanje projekcije na više monitora i još mnogo toga.

Pravopis, istraživanje i komentari     Na kartici Redigovanje pokrenite provere pravopisa kao što ste uvek radili, koristite uslugu „Istraživanje“ i rečnik sinonima i koristite komentare da biste redigovali prezentaciju.

Štampanje, distribuiranje i postavljanje opcija programa

Opcije menija uključujući pregled pre štampanja

1. Postavite pokazivač na stavku Štampanje da biste otvorili stavku Pregled pre štampanja.

2. Da biste promenili postavke celog programa, izaberite stavku Opcije programa PowerPoint.

ppSpeed2_11Aud_ZA010131939.wma

Da biste dobili opcije za štampanje i pregled pre štampanja, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta . Možete da izaberete boju štampanja i da podesite opcije zaglavlja i podnožja kao i ranije.

Iz ovog menija možete da izvršite i veliki broj drugih radnji. Na primer, ovde ćete pronaći komandu Paket za CD. Pomoću nje se kopira prezentacija i sve druge datoteke koje želite da prenesete na CD ili u deljenu fasciklu.

Prilagođavanje programa PowerPoint     Da biste izabrali opcije za ceo program, na primer podrazumevani PowerPoint prikaz i da li će kontrolor pravopisa biti uključen ili isključen, na dnu ovog menija izaberite stavku Opcije programa PowerPoint. Ovde ćete takođe pronaći komande koje želite da dodate na traku sa alatkama za brzi pristup.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu PowerPoint“ da bi se otvorio prozor programa PowerPoint i prozor sa uputstvima za vežbanje

Veličina preuzimanja: 27 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu PowerPoint

ppSpeed2_12PPageAud_ZA010131940.wma

Sada je na vas red da preuzmete kontrolu. Koristite traku da biste uradili ono što je potrebno za kreiranje prezentacije.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Primenili ste temu na svoje slajdove, ali biste želeli da promenite stil fonta. Šta bi trebalo da uradite?

Otići ćete na master slajda i tamo promeniti fontove.

Ne, postoji jednostavniji način. Pokušajte ponovo.

Izabraćete sve slajdove. Na kartici Dizajn kliknućete na dugme Fontovi i odabrati drugačiji skup stilova fontova za naslov i telo teksta.

Skoro ste u pravu, ali lakše je od toga. Pokušajte ponovo.

Na kartici Dizajn kliknućete na dugme Fontovi i odabrati drugačiji skup stilova fontova za naslov i telo teksta.

U pravu ste. Ova promena biće primenjena na sve slajdove. Ne morate da ih prvo izaberete.

Dodajete novi slajd, ali niste sigurni da li ćete na slajd staviti tekst ili grafiku ili oboje. Koji tip rasporeda slajda treba da odaberete?

Samo naslov.

Ne, postoji drugi koji će vam više pomoći. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Naslov i sadržaj.

Tačno. Ovaj raspored podržava tekst, kao i tabele, grafikone, SmartArt grafike, slike i video datoteke.

Naslov i tekst.

Nije tako. Postoji raspored koji će vam više pomoći. Pokušajte još jednom.

Želeli biste da dodate efekat sjaja oko slike koju ste umetnuli. Gde ga možete pronaći?

Na kartici Oblikovanje u okviru Alatke za crtanje.

Blizu ste, ali to nije tačan odgovor. Alatke za crtanje obuhvataju efekat sjaja za čuvare mesta, oblike i tekst, ali ne i za slike. Pokušajte ponovo.

Na kartici Oblikovanje u okviru Alatke za slike.

U pravu ste. Kada izaberete sliku, biće dostupna stavka „Alatke za slike“. Na kartici „Oblikovanje“ kliknite na dugme „Efekti za slike“ da biste pronašli opcije sjaja.

Na kartici Oblikovanje u okviru SmartArt alatke.

Blizu ste, ali to nije tačan odgovor. SmartArt alatke obuhvataju efekat sjaja za tekst u okviru SmartArt grafike, ali ne i za slike. Pokušajte još jednom.

Završili ste prezentaciju i želite da pokrenete kontrolor pravopisa. Gde se on nalazi na traci?

Na kartici Redigovanje.

Pogodak!

Na kartici Početak.

Razuman izbor, ali nije tačan. Koja je druga mogućnost?

Na kartici Projekcija slajdova.

Razuman izbor, ali nije tačan. Pokušajte ponovo.

Ako želite da promenite neku postavku koja se odnosi na PowerPoint u celini, na primer, da isključite ili uključite kontrolor pravopisa, šta ćete prvo uraditi?

Kliknuti na dugme „Microsoft Office“ i postaviti pokazivač na stavku Priprema.

Ne. To će vam dati opcije koje uključuju promenu svojstava i ograničenje broja drugih ljudi koji mogu da uređuju trenutnu prezentaciju.

Kliknuti na dugme „Microsoft Office, a zatim izabrati stavku Opcije programa PowerPoint.

Odličan odgovor. Ovo će vas odvesti do različitih tipova sistemskih postavki za PowerPoint.

Novi format datoteke

Slajdovi u programu PowerPoint

PowerPoint ima novi format datoteke. Pogledajte kako to utiče na deljenje prezentacija.

ppUptoSpeed_3_Aud_ZA010014203.wma

Jedna od velikih promena u programu PowerPoint 2007 jeste novi format datoteke. Šta ovo znači za vas?

Prvo, novi format ima nekoliko prednosti, uključujući manju veličinu datoteka i veću bezbednost informacija za prezentacije.

Nećete imati problema sa otvaranjem i uređivanjem starijih prezentacija u programu PowerPoint 2007. Međutim, promena formata datoteke ne utiče na deljenje prezentacija između programa PowerPoint 2007 i starijih verzija.

Saznajte kako ljudi koji nemaju PowerPoint 2007 mogu da otvore PowerPoint 2007 prezentacije i da rade u njima kao i obično.

Šta je sa konvertovanjem starih prezentacija u novi format? Slede osnovni detalji.

Prednosti novog formata

Neke pogodnosti novog formata datoteke

ppSpeed3_2Aud_ZA010131949.wma

Format je deo novih Office Open XML formata. Zasnovan je na programskom jeziku XML (Extensible Markup Language).

Ne morate da razumete XML – on se nalazi u pozadini. Samo treba znati da novi format donosi poboljšanja u PowerPoint. Evo njegovih glavnih prednosti:

Bezbednije prezentacije     Prezentacije koje sadrže neželjeni kôd, makroe ili kontrole lakše se identifikuju i blokiraju.

Smanjena veličina datoteke     Prezentacije se automatski komprimuju.

Poboljšana bezbednost informacija     Lične i osetljive poslovne informacije lakše se uklanjaju.

Poboljšano spasavanje oštećenih datoteka     Datoteka može da se otvori čak i ako je neki njen deo oštećen.

Lakša integracija     Sadržaj prezentacije može se deliti i otvarati u drugim programima.

Izgled novog formata datoteke

Novi format datoteke u dijalogu „Sačuvaj kao“

ppSpeed3_3Aud_ZA010131951.wma

PowerPoint će automatski sačuvati novu prezentaciju u novom formatu. Možete da vidite u kojem formatu se datoteka čuva tako što ćete pogledati dijalog Sačuvaj kao. (Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim u meniju izaberite stavku Sačuvaj kao.

U dijalogu Sačuvaj kao pogledajte polje Sačuvaj kao tip: novi format datoteke nalazi se tu po podrazumevanoj vrednosti. Format se zove PowerPoint prezentacija. (U ranijim verzijama zvao se Prezentacija.)

Napomena    Ako ste podesili Microsoft Windows da prikazuje oznake tipa datoteke (slova u imenu datoteke koja se nalaze iza tačke), takođe ćete videti oznaku tipa datoteke za tip datoteke, na primer: PowerPoint prezentacija (*.pptx). Poslednje slovo „x“ označava da je u pitanju PowerPoint 2007 datoteka.

Ime prezentacije sačuvane u novom formatu, uključujući oznaku tipa datoteke, izgleda otprilike ovako: Godišnji izveštaj.pptx.

Otvaranje PowerPoint 2007 prezentacije u starijoj verziji programa PowerPoint

Poruka koja vas pita da li želite da preuzmete konvertor

Ova poruka vas pita da li želite da preuzmete konvertor koji će vam omogućiti da otvorite PowerPoint 2007 datoteku u starijim verzijama programa PowerPoint.

ppSpeed3_4Aud_ZA010131952.wma

Upravo ste sačuvali prezentaciju u novom formatu. Međutim, vaša koleginica koja treba da radi na njoj koristi stariju verziju programa PowerPoint. Može li ona da otvori PowerPoint 2007 datoteku?

Da. Pretpostavimo da vaša koleginica radi u programu PowerPoint 2000. Kada ona klikne na prezentaciju da bi je otvorila, biće upitana da želi da preuzme konvertor koji će joj omogućiti da otvori vašu prezentaciju, ukoliko njena instalacija sistema Office 2000 uključuje najnovije servisne pakete i ispravke.

Prezentacija koju ona vidi možda neće izgledati potpuno isto kao ona koju ste kreirali ako sadrži funkcije iz programa PowerPoint 2007 koje ona nema. Međutim, ona može da je otvori, uređuje i sačuva u formatu za PowerPoint 2007.

Napomene

 • Zvanično ime konvertora jeste Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel, and PowerPoint File Formats i Microsoft ga nudi besplatno.

 • Compatibility Pack za sistem 2007 Office radi samo sa sistemima Office 2003 SP1, Office XP SP3 i Office 2000 SP3. On radi samo na sledećim operativnim sistemima: Windows Server 2003, Windows XP SP1 i Windows 2000 SP4.

Za više detalja pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Otvaranje i čuvanje postojećih prezentacija

Kontrolor kompatibilnosti i njena poruka

Dijalog „Kontrolor kompatibilnosti“ navodi stvari na koje će uticati čuvanje datoteke u starijem formatu. Kliknite na veze pomoći da biste dobili definicije za poruke Rezimea.

ppSpeed3_5Aud_ZA010131953.wma

Šta je sa svim prezentacijama koje su kreirane u starijim verzijama programa PowerPoint?

Nećete imati problema sa otvaranjem i uređivanjem starije prezentacije u programu PowerPoint 2007. Ono što treba da odlučite jeste da li ćete sačuvati prezentacije u njihovom originalnom formatu ili ćete ih sačuvati u novom formatu.

PowerPoint 2007 vam pomaže da donesete odluku. Evo kako.

Provera kompatibilnosti

Kada otvorite prezentaciju, PowerPoint 2007 prepoznaje da je ona u starom formatu. Zato on u pozadini beleži sve što ste dodali datoteci, na primer sjajnu novu SmartArt grafiku, što možda neće raditi identično u starom formatu.

Kada kliknete na dugme Sačuvaj, PowerPoint prikazuje dijalog Kontrolor kompatibilnosti. Kontrolor navodi detalje o tome šta će se dogoditi sa PowerPoint 2007 elementima ako sačuvate datoteku u originalnom formatu, PowerPoint 97-2003 prezentacija (.ppt). (Ovo je ilustrovano na slici.)

Proveru možete da otkažete i da izaberete novi format u dijalogu Sačuvaj kao ili možete da odaberete da nastavite i sačuvate datoteku u starom formatu. Više o tom izboru saznaćete u sledećem odeljku.

Čuvanje u starom formatu

SmartArt grafika kreirana u programu PowerPoint 2007

1. SmartArt grafika u programu PowerPoint 2007: potpuna mogućnost uređivanja znači da možete da izaberete pojedinačne oblike da biste ih promenili i da koristite sve SmartArt alatke.

2. SmartArt grafika sačuvana u starijoj verziji: možete da je izaberete samo kao celinu i da radite stvari kao što je dodavanje boje pozadine ili promena veličine. Takođe možete izgubiti izgled nekih efekata kao što su sjaj ili reljef.

ppSpeed3_6Aud_ZA010131954.wma

Datoteku ćete sačuvati u starom formatu ako je potrebno da sa njom radi neko ko nema PowerPoint 2007 ili Compatibility Pack za otvaranje PowerPoint 2007 datoteka.

Kontrolor kompatibilnosti u prethodnom primeru ukazao je na to da nova grafika postaje jedan objekat, nalik slici, koji se zbog toga ne može uređivati ako se prezentacija sačuva u starom formatu.

Osoba koja otvara ovu datoteku u programu PowerPoint 2003 videće PowerPoint 2007 grafiku sa najvećom mogućom vizuelnom vernošću. Ona ne bi mogla da uređuje pojedinačne oblike u grafici. Mogla bi da doda boju pozadine grafike ili da primeni druge komande vezane za slike ili da promeni veličinu. Međutim, ona ne bi mogla da radi sa njenim delovima da bi promenila raspored, tekst, stil oblika i slično.

„Mogućnost konvertovanja“     Ako osoba koja radi u starijoj verziji programa PowerPoint nije menjala grafiku, ona će zadržati sva PowerPoint 2007 svojstva. Kada se ponovo otvori u programu PowerPoint 2007, moći će u potpunosti da se uređuje.

Ako je grafika u starijoj verziji promenjena, na primer slika je izbledela, ona postaje jedan objekat tako da se ne može uređivati kada se ponovo otvori u programu PowerPoint 2007.

Automatske nadogradnje u starijim prezentacijama

Primer pre i posle primene opcije „WordArt“

1. WordArt logotip kreiran u programu PowerPoint 2003.

2. Isti logotip kada se otvori u programu PowerPoint 2007 – odmah biva ulepšan.

ppSpeed3_7Aud_ZA010131972.wma

Možda imate sledeće iskustvo: otvorili ste stariju prezentaciju u programu PowerPoint 2007, niste joj dodali PowerPoint 2007 funkcije, a kada ste hteli da je sačuvate, pojavio se „Kontrolor kompatibilnosti“. On vas obaveštava da PowerPoint 2007 funkcija neće moći da se uređuje ako je sačuvate u starom formatu.

Šta?

Ovo se događa zato što se određene vrste oblikovanja i elemenata u programu PowerPoint 2007 automatski nadograđuju tako da izgledaju najbolje moguće u programu PowerPoint.

Primer za to je WordArt. Ako starija prezentacija sadrži WordArt, WordArt se nadograđuje tako da koristi najnovije efekte, nove u programu PowerPoint 2007. Isto važi za 3D efekte i senke.

Ako datoteku koja je nadograđena poput ove sačuvate u starom formatu, ona više neće moći da se uređuje kao WordArt objekat, već će biti konvertovana u sliku. Poput grafike u prethodnom primeru, ako WordArt nije izmenjen u starijoj verziji programa PowerPoint, on se ne može uređivati kada se datoteka ponovo otvori u programu PowerPoint 2007.

Komanda „Konvertuj“ za brzu konverziju

Komanda „Konvertuj“

1. Otvorite prezentaciju i kliknite na dugme Konvertuj da biste je sačuvali u novom formatu datoteke.

2. Prikazuje se poruka koja objašnjava šta će komanda Konvertuj uraditi. Kliknite na dugme U redu da biste dovršili komandu.

ppSpeed3_8Aud_ZA010131981.wma

Starije prezentacije možete da sačuvate u novom formatu tako što ćete primeniti komandu Konvertuj u programu PowerPoint 2007. PowerPoint direktno zamenjuje staru datoteku prezentacije i konvertuje je u novi format. Datoteka više ne postoji u starom formatu.

Da biste koristili komandu, otvorite prezentaciju, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

Više tipova datoteka

U programu PowerPoint 2007 postoje dodatni tipovi datoteka koje možete da odaberete prilikom čuvanja prezentacije. Na primer, postoji novi tip koji je dostupan za prezentaciju koja sadrži makroe. Pogledajte karticu sa kratkim uputstvima za više detalja.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Koju od ovih pogodnosti obezbeđuje novi format datoteke?

Povećanu bezbednost informacija.

Da, u pravu ste, ali postoji bolji odgovor. Pokušajte ponovo.

Smanjenu veličinu datoteka i poboljšano spasavanje oštećenih datoteka.

U pravu ste, ali postoji još bolji odgovor. Pokušajte ponovo.

Lakšu integraciju.

Još jedan dobar izbor, ali postoji bolji odgovor. Pokušajte još jednom.

Sve što je navedeno.

To je to. Sve što je navedeno predstavlja osnovne pogodnosti koje donosi novi PowerPoint format datoteke.

Sačuvali ste PowerPoint 2007 prezentaciju u novom formatu i želite da kolega koji će raditi na njoj može u potpunosti da je uređuje koristeći PowerPoint 2003. Koja je najbitnija stvar koja je potrebna vašem kolegi da bi otvorio prezentaciju u novom formatu i radio na njoj?

Kontrolor kompatibilnosti.

Ne, to nije to. „Kontrolor kompatibilnosti“ predstavlja funkciju programa PowerPoint 2007 koja vas obaveštava o tome na koje funkcije programa PowerPoint 2007 može da utiče čuvanje datoteke u starom formatu. Pokušajte ponovo.

Compatibility Pack.

Tako je. Vaš kolega trebalo bi da instalira paket Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel, and PowerPoint File Formats. PowerPoint će upitati vašeg saradnika da li želi da instalira konvertor kada pokuša da otvori datoteku. Drugi zahtevi obuhvataju odgovarajuće verzije sistema Microsoft Office i operativnog sistema Microsoft Windows sa najnovijim servisnim paketima i ispravkama. Pogledajte karticu sa kratkim uputstvima za više detalja.

Komanda Konvertuj.

Ne baš. Ova komanda koja je dostupna u programu PowerPoint 2007 konvertuje starije datoteke prezentacije u novi format datoteke i zamenjuje verzije u starom formatu. Izaberite drugi odgovor.

Čemu služi kontrolor kompatibilnosti?

Obaveštava vas o tome kako će čuvanje prezentacije u starom formatu uticati na elemente programa PowerPoint 2007.

Upravo tako. „Kontrolor kompatibilnosti“ predstavlja funkciju programa PowerPoint 2007 koja vas obaveštava o posledicama čuvanja datoteke u formatu 97-2003 prezentacije (.ppt).

Obaveštava vas o tome da li možete da otvorite prethodno kreiranu prezentaciju u programu PowerPoint 2007.

Ne. PowerPoint 2007 nema problema sa otvaranjem datoteka kreiranih u starijim verzijama.

Proverava da li osoba sa kojom želite da delite datoteke ima instaliran Compatibility Pack.

Dobra ideja, ali nije tako. Pokušajte ponovo.

Želite da otvorite PowerPoint datoteku i vidite dva imena datoteke: Godišnji izveštaj.ppt i Godišnji izveštaj.pptx. Koja od njih koristi novi format za PowerPoint 2007?

Godišnji izveštaj.pptx.

Upravo tako. Znak „x“ na kraju govori vam da je ovo prezentacija koja je sačuvana korišćenjem novog formata zasnovanog na XML-u.

Godišnji izveštaj.ppt.

Ne, to nije to. Ova oznaka tipa datoteke označava da je datoteka sačuvana u formatu datoteke koji je stariji od formata PowerPoint 2007, koji ima oznaku tipa datoteke .ppt.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Upotreba trake

Glavne kartice

Ove kartice su uvek prikazane na traci:

 • Kartica Početak: kopirajte, lepite, dodajte slajdove, oblikujte tekst i pasuse, radite sa oblicima, pronađite i zamenite tekst.

 • Kartica Umetanje: umetnite slajdove, tabele, slike, Microsoft® SmartArt™ grafike, grafikone, oblike, hiperveze, filmove, zvukove, datoteke iz drugih programa i druge stvari.

 • Kartica Dizajn: primenite dizajn pozadine, boje, fontove i specijalne efekte na celu prezentaciju.

 • Kartica Animacije: primenite jednostavne i prilagođene animacije i prelaze slajdova.

 • Kartica Projekcija slajdova: izvršite pripremu za projekciju. Pregledajte slajdove, podesite prilagođenu projekciju, snimite prateću priču.

 • Kartica Redigovanje: proverite pravopis, koristite uslugu istraživanja ili rečnik sinonima, dodajte komentare pri redigovanju.

 • Kartica Prikaz: prebacujte se na sve prikaze, uključujući stranicu sa napomenama i prikaz mastera, prikažite koordinatnu mrežu, rasporedite prozore.

Kontekstualne kartice

Ove obojene kartice pojavljuju se kada obavljate određeni tip zadatka. Pokazivač se mora nalaziti u okviru elementa koji kartica podržava, kao što je slika. Primeri su sledeći:

 • Alatke za crtanje (kartica Oblikovanje): za oblike, čuvare mesta i okvire za tekst, promenu stila, izbor oblika i položaj. Primenite WordArt i druge vrste oblikovanja na tekst.

 • Alatke za slike (kartica Oblikovanje): za slike i efekte kao što su senka ili sjaj, rezanje, komprimovanje i promenu veličine.

 • SmartArt alatke (kartice Dizajn i Oblikovanje): za promenu rasporeda za SmartArt grafike kao što su organizacioni dijagrami i oblikovanje pojedinačnih oblika u grafici.

Slične alatke dostupne su za grafikone, tabele, filmove i zvukove.

Pogledajte više opcija

U donjem desnom uglu grupe kliknite na dijagonalnu strelicu Strelica za pokretanje dijaloga . Ona se pojavljuje kada je na slajdu izabrano nešto za šta vam može biti potrebno više opcija, na primer tekst ili čuvar mesta.

Prikaz galerija

Sa desne strane grupe kliknite na strelice za kretanje ili na dugme Više Slika dugmeta da biste videli kompletne galerije tema, stilova oblika, boja, fontova, efekata animacija i tako dalje.

Privremeno skrivanje komandi trake

Kliknite dvaput na trenutno prikazanu karticu. Da biste ponovo prikazali celu traku, kliknite na bilo koju karticu.

Prilagođavanje trake sa alatkama za brzi pristup

Dodavanje ili uklanjanje komande ili dugmeta

Da biste dodali komandu ili dugme, izvršite jednu od sledećih radnji:

 • Kliknite na strelicu na desnom kraju trake sa alatkama i kliknite na bilo koje dugme u meniju da biste ga dodali na traku sa alatkama. U istom meniju izaberite stavku Više komandi za dodatne izbore dugmadi i komandi.

 • Na traci kliknite desnim tasterom miša na dugme ili komandu koje želite, a zatim izaberite stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

Da biste uklonili komandu ili dugme sa trake sa alatkama:

 • Na traci sa alatkama kliknite desnim tasterom miša na komandu ili dugme, a zatim izaberite stavku Ukloni sa trake sa alatkama za brzi pristup.

Stavljanje trake sa alatkama u poseban red

Kliknite na strelicu na desnom kraju trake sa alatkama i izaberite stavku Prikaži ispod trake ili na traci sa alatkama kliknite desnim tasterom miša na bilo koje dugme ili komandu, a zatim izaberite stavku Prikaži traku sa alatkama za brzi pristup ispod trake.

Da biste je vratili iznad trake, kliknite na strelicu na desnom kraju trake sa alatkama ili kliknite desnim tasterom miša na bilo koje dugme ili komandu na traci sa alatkama i izaberite opciju za premeštanje trake sa alatkama iznad trake.

Upotreba tasterskih prečica

Upotreba novih tasterskih prečica

Da biste pristupili karticama na traci, traci sa alatkama za brzi pristup i dugmetu „Microsoft Office“ koristeći tasterske prečice:

 1. Pritisnite taster ALT. Oznake slovnih prečica prikazuju se na karticama na traci, traci sa alatkama za brzi pristup i dugmetu „Microsoft Office“.

 2. Pritisnite slovo ili broj koji želite na sledeći način:

  • Pritisnite taster za karticu koja sadrži komandu koju želite i videćete oznake slovnih prečica za svu dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za dugme koje želite.

  • Pritisnite taster za dugme trake sa alatkama za brzi pristup koje želite. Ovo je ekvivalent klika na dugme.

  • Pritisnite taster za dugme „Microsoft Office“ da biste prikazali oznake slovnih prečica za opcije u njegovom meniju. Zatim pritisnite odgovarajući taster da biste izvršili komande ili otvorili datoteke.

Za kompletnu priču o tasterskim prečicama pogledajte ovaj kurs: Tasterske prečice u sistemu 2007 Office (samo na engl.).

Upotreba starih tasterskih prečica

Tasterske prečice koje su počinjale tasterom CTRL (CTRL+C, CTRL+V i tako dalje) i dalje su netaknute. Koristite ih kao što ste ih uvek koristili.

Stare tasterske prečice koje su počinjale tasterom ALT i pomoću kojih se pristupalo menijima i komandama takođe su netaknute. Međutim, morate znati čitav niz da biste ih koristili jer vam program ne daje naznake koje bi vam pomogle.

Komande datoteka i postavke programa

Čuvanje datoteke

Na Traci sa alatkama za brzi pristup kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta .

Opozivanje radnje

Na Traci sa alatkama za brzi pristup kliknite na dugme Opozovi Slika dugmeta .

Kreiranje nove ili otvaranje postojeće prezentacije

Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim:

 • Kliknite na dugme Novo i u prozoru Nova prezentacija napravite izbor.

 • Kliknite na dugme Otvori, a zatim pronađite datoteku koju želite da otvorite.

Savet     Ove komande takođe se lako dodaju na traku sa alatkama za brzi pristup. Jednostavno kliknite na strelicu sa desne strane trake sa alatkama i u meniju koji se prikazuje izaberite stavku Novo ili Otvori.

Čuvanje datoteke pod novim imenom, na novoj lokaciji ili u posebnom formatu datoteke

Kliknite na dugme „Microsoft Office“, izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim imenujte datoteku, pronađite drugu lokaciju ili odaberite drugi format datoteke.

Upotreba pregleda pre štampanja i štampanje

Kliknite na dugme „Microsoft Office“, postavite pokazivač na stavku Štampanje, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja. U polju Odštampaj izaberite tip otiska koji želite. Kliknite na dugme Opcije i u padajućem meniju izaberite da li ćete štampati u boji ili crno-belo i uredite zaglavlja i podnožja.

Promena postavki programa

Da biste isključili ili uključili proveru pravopisa i gramatike, da biste izabrali podrazumevani prikaz ili podrazumevane postavke štampanja, da biste promenili postavke automatskog oblikovanja i da biste podesili druge opcije vezane za ceo program, kliknite na dugme „Microsoft Office“ i u meniju izaberite stavku Opcije programa PowerPoint. Izaberite jednu od kategorija da biste promenili postavke programa PowerPoint.

Novi format datoteke

Prednosti novog formata

Bezbednije prezentacije     Ugrađeni kôd – na primer, OLE objekti ili Microsoft Visual Basic® for Applications kôd – skladišti se u posebnom odeljku u okviru datoteke tako da se lako može identifikovati radi posebne obrade. IT administratori mogu da blokiraju prezentacije koje sadrže neželjene makroe ili kontrole tako da korisnici bezbednije otvaraju prezentacije.

Smanjena veličina datoteke     Prezentacije se automatski komprimuju – u nekim slučajevima su i 75 procenata manje.

Prozirnost i poboljšana bezbednost informacija     Prezentacije se mogu deliti sa poverenjem jer se lični podaci i osetljive poslovne informacije – korisnička imena, komentari, praćene promene, putanje datoteka - lako mogu identifikovati i ukloniti.

Poboljšano spasavanje oštećenih datoteka     Modularno skladištenje podataka koje je moguće u novom formatu omogućava otvaranje datoteka čak i ako je neka komponenta u okviru datoteke oštećena – na primer, grafikon ili tabela.

Lakša integracija     Poseban sadržaj u okviru prezentacije kao što su grafikoni, komentari i metapodaci prezentacije lakše se deli sa drugim tipovima datoteka.

Zahtevi za otvaranje PowerPoint 2007 datoteke u ranijim verzijama programa

Evo rezimea softvera koji vam je potreban da biste otvorili, uređivali i sačuvali PowerPoint 2007 datoteke u starijim verzijama programa PowerPoint:

Čuvanje u novom ili u starom formatu

Za nove prezentacije PowerPoint 2007 koristi novi format, PowerPoint prezentaciju (*.pptx) (tako se prikazuje u dijalogu Sačuvaj kao).

Ako otvorite prezentaciju koja je kreirana u starom formatu, ali želite da je sačuvate u novom formatu, potrebno je da izaberete novi format.

Da biste sačuvali prezentaciju u starom formatu za nekoga ko nema PowerPoint 2007 ili softver koji je potreban za otvaranje PowerPoint 2007 datoteka:

Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , izaberite stavku Sačuvaj kao i u polju Sačuvaj kao tip (u dijalogu Sačuvaj kao) izaberite stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija (*.ppt).

Takođe, u meniju dugmeta „Microsoft Office“ možete da postavite pokazivač na stavku Sačuvaj kao i da izaberete stavku PowerPoint prezentacija da biste sačuvali datoteku u novom formatu datoteke ili stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija da biste je sačuvali u starom formatu.

Napomena     Za nekoga ko koristi PowerPoint 95 ili stariju verziju i ko bi trebalo da radi na prezentaciji sačuvajte je u formatu PowerPoint 97-2003 prezentacija (*.ppt).

Rad sa kontrolorom kompatibilnosti

Neki elementi slajda koji se dodaju starim prezentacijama prilikom otvaranja u programu PowerPoint 2007 mogu se promeniti pri čuvanju u starom formatu. „Kontrolor kompatibilnosti“ govori vam koji su to elementi.

„Kontrolor kompatibilnosti“ takođe će se pojaviti ako stara prezentacija sadrži WordArt, 3-D ili efekte senki jer PowerPoint 2007 automatski nadograđuje te funkcije.

Da biste nastavili i sačuvali datoteku u starom formatu, kliknite na dugme Nastavi. Da biste je sačuvali u drugom formatu, kliknite na dugme Otkaži i izaberite željeni tip u dijalogu Sačuvaj kao koji se automatski otvara.

Elementi programa PowerPoint 2007 sačuvani u starom formatu

Neki elementi programa PowerPoint 2007 ne mogu se uređivati ako sačuvate datoteku u formatu PowerPoint 97-2003 prezentacija (*.ppt). Primeri su SmartArt grafike ili oblici kojima je dodat WordArt. Kada se sačuvaju u starom formatu i otvore u starijoj verziji programa PowerPoint, ti elementi će se ponašati kao pojedinačni objekat, nalik slici. Na njih možete da primenjujete efekte slika, ali ne i oblike ili WordArt oblikovanje.

Ako u grafiku nisu unete izmene, prezentacija će imati sve PowerPoint 2007 mogućnosti za uređivanje kada se ponovo otvori u programu PowerPoint 2007.

Konvertovanje starih prezentacija pomoću komande „Konvertuj“

Otvorite prezentaciju u programu PowerPoint 2007, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

Važno     Ova komanda konvertuje starije prezentacije u novi format tako da verzija u starom formatu više ne postoji.

Prikaz oznaka tipa datoteke

Ako u dijalogu Sačuvaj kao želite da vidite oznake tipa datoteke pored tipa datoteke:

 • Otvorite Windows Explorer. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle. Na kartici Prikaz opozovite izbor u polju za potvrdu pored stavke Sakrij oznake tipa datoteke za poznate tipove datoteka.

Više informacija o tipovima datoteka

U programu PowerPoint 2007 postoje dodatni tipovi datoteka koje možete da odaberete prilikom čuvanja prezentacije.

Predlošci     Ako želite da prezentacija služi kao predložak na kojem će se zasnivati druge prezentacije, sačuvajte je kao predložak, a ne kao prezentaciju. Stari format za ovo imao je oznaku tipa datoteke .pot, a novi format ima oznaku tipa datoteke .potx. Obe su dostupne u programu PowerPoint 2007.

Datoteke sa kodom ili makroima     Među novim tipovima datoteka nalaze se i prezentacije koje sadrže kôd ili makroe. Njih morate čuvati kao PowerPoint prezentacije sa omogućenim makroima (.pptm).

Teme     Još jedan novi tip naziva se tema – Office tema (*.thmx). Teme se sastoje samo od elemenata dizajna prezentacije.

Verzije „starog formata“ (to jest, 97-2003) postoje za sve bitne tipove datoteka u programu PowerPoint 2007.

Za više detalja pogledajte članak Uvod u nove oznake tipa datoteke i Office XML formate (samo na engl.) i obratite pažnju na stavke u odeljku Takođe pogledajte.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×