Održite korak sa drugima uz program Outlook 2007

Pregled

Leteći koverat, slika nove poruke sa karticama

Održite korak sa drugima uz program Microsoft Office Outlook 2007. Pogledajte kako je lako obavljati stvari koje ste uvek obavljali i saznajte kako nove funkcije kao što je traka sa zaduženjima i nova navigacija kalendara mogu da vam pomognu da efikasnije radite.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Krećite se u programu Outlook 2007 i razumite neke od stvari koje su promenjene i zašto je došlo do promena.

 • Na traci pronađite komande za obavljanje stvari koje svakodnevno radite: pročitajte i pošaljite e-poruku, radite sa zakazanim obavezama i sastancima i koristite kontakte.

 • Šaljite i primajte slike i priloge. Uverite se da će primaoci moći da otvore priložene datoteke koje koriste nove formate datoteka izdanja 2007 Microsoft Office.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i tri sesije za vežbanje za sticanje praktičnog iskustva. Vežbe zahtevaju Outlook 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Vodite računa! Pojavila se nova verzija programa Outlook koja izgleda potpuno drugačije. Zabrinuti ste da ćete morati da provedete mnogo vremena u savladavanju rada u novom programu? Možete da prestanete da brinete. I dalje ćete moći da radite stvari koje ste uvek radili. Novi izgled dizajniran je tako da te stvari budu još lakše.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Šta je promenjeno i zašto

Konceptualne slike koje prikazuju novi izgled programa Outlook

Kada prvi put kreirate novu poruku u programu Outlook 2007 (ili otvarate poruku koju ste dobili), videćete traku. Ona se nalazi na vrhu prozora.

Jedna od najvećih promena u programu Outlook, traka, daje programu Outlook novi izgled. Međutim, dok hvatate korak, videćete da promena nije samo vizuelna - ona je tu da bi vam pomogla da stvari obavite lakše i u manje koraka.

Pri tom, tu nije samo traka. Postoji još mnogo novina koje vam pomažu da radite brže i efikasnije. Da navedemo samo nekoliko od tih stvari, tu je traka sa zaduženjima, nova navigacija u kalendaru i novi format za kontakte.

Napomena    Ako tražite informacije o svim novim funkcijama u programu Outlook ili ako želite da saznate više o razlikama između starijih verzija programa Outlook i ove verzije, pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa. Tamo smo naveli neke dodatne resurse.

Upoznavanje sa trakom

Traka u novoj e-poruci

Nova e-poruka. Traka se nalazi na vrhu prozora.

Traka se vidi svaki put kada kreirate ili uređujete nešto u programu Outlook. To znači da ćete naići na traku kada kreirate ili menjate e-poruke, stavke kalendara, kontakte, zadatke ili stavke dnevnika.

Zašto smo se prebacili na ovaj novi sistem? Puno smo istraživali kako ljudi koriste komande u programu Outlook. Na osnovu tog istraživanja, učinili smo neke komande istaknutijima i organizovali smo uobičajene komande tako da budu prikazane i grupisane na načine koje olakšavaju njihovo pronalaženje i upotrebu.

Napomena     Ako ste koristili Microsoft Office Word 2007, traka za Outlook poruke biće vam poznata. Pošto je Outlook 2007 uređivač zasnovan na programu Word 2007, mnoge komande i opcije koje su dostupne u programu Word dostupne su i kada kreirate poruke u programu Outlook.

Bliži pogled na traku

Kartica „Pošta“, grupa „Osnovni tekst“, lista „Font“

Da bismo vam bolje pomogli da naučite kako se koristi traka, objasnićemo vam osnovni raspored na njoj:

1. Kartice Traka se sastoji od različitih kartica. Ovde smo prikazali karticu Poruka. Svaka kartica vezana je za određenu vrstu posla koji obavljate u programu Outlook. Na karticama se nalaze komande i dugmad koje ste koristili ranije.

2. Grupe Svaka kartica ima nekoliko grupa koje zajedno prikazuju srodne stavke. Primer grupe jeste Osnovni tekst.

3. Komande Dugme Podebljano i lista Font (koja prikazuje font Calibri) jesu komande. Komanda je dugme, polje u koje se unose informacije ili meni. Komande koje se najčešće koriste, npr. komanda Nalepi, imaju najveću dugmad.

Traka prikazuje ono što vam je potrebno

Traka u poruci, zakazanoj obavezi, kontaktu

Kao što je ranije pomenuto, traku ćete videti kada izvršavate određene radnje kao što su kreiranje poruka, stavki kalendara ili kontakata (naveli smo samo neke od stvari koje možete da radite u programu Outlook).

Traka prikazuje kartice i komande koje odgovaraju onome što radite. To znači da će se kartice na traci razlikovati u zavisnosti od oblasti programa Outlook u kojoj radite. Neke od tih razlika prikazali smo na slici:

1. Nova poruka prikazuje kartice Poruka i Opcije sa grupama i komandama koje ćete koristiti kada pišete i šaljete poruku.

2. Nova zakazana obaveza prikazuje karticu Zakazana obaveza sa grupama i komandama specifičnim za rad sa stavkom kalendara.

3. Novi kontakt prikazuje karticu Kontakt sa grupama i komandama koje vam pomažu da održite informacije o kontaktima ažurnim.

Poboljšanja nisu samo vizuelna

Pokretanje dijaloga „Font“ i dijalog „Font“

Mala strelica na dnu grupe Slika dugmeta označava da je dostupno više od onoga što vidite.

Na primer, da biste videli celu listu opcija fonta, kliknućete na strelicu pored grupe Osnovni tekst na kartici Poruka nove e-poruke.

Mala traka sa alatkama

Izabrani tekst u novoj poruci, mala traka sa alatkama

Mala traka sa alatkama omogućava vam da brzo pristupite komandama za oblikovanje baš tamo gde su vam potrebne: u telu e-poruke.

1. Izaberite tekst tako što ćete mišem prevući preko njega, a zatim postavite pokazivač na izabrani tekst.

2. Mala traka sa alatkama pojaviće se izbledelo. Ako postavite pokazivač na nju, postaće vidljivija i moći ćete da kliknete na opciju za oblikovanje.

Traka sa alatkama za brzi pristup

Traka sa alatkama za brzi pristup za novu e-poruku

Traka sa alatkama za brzi pristup jeste mala traka sa alatkama iznad trake. Na njoj možete da učinite da vam komande koje su vam potrebne i koje najčešće koristite budu odmah dostupne.

Šta je najbolje što traka sa alatkama za brzi pristup nudi? Od vas zavisi šta će se naći na njoj. To znači da na nju možete da dodate svoje omiljene komande jednostavnim klikom desnog tastera miša. Ovo ćete moći da isprobate u vežbi na kraju ove lekcije (korake smo takođe uključili i na karticu sa kratkim uputstvima na kraju kursa).

Videćete i koristiti različite trake sa alatkama za brzi pristup u zavisnosti od oblasti programa Outlook u kojoj radite. Na primer, prilagođavanja koja napravite na traci sa alatkama za brzi pristup za poruke koje šaljete neće se pojaviti na traci sa alatkama za brzi pristup za kontakte.

Tasterske prečice

Nova poruka kakva se pojavljuje kada pritisnete taster ALT da biste prikazali slova za tasterske prečice

Pritisnite taster ALT da biste videli tasterske prečice. Pritisnite označeni taster da biste prikazali odgovarajuću karticu, a zatim pritisnite slovo da biste pristupili komandi koju želite.

Ako koristite tasterske prečice umesto miša ili drugog uređaja za pokazivanje, primetićete da su neke prečice iste, ali su se neke druge promenile. Nakon uvođenja trake komande se nalaze na novim lokacijama tako da će prečice koje počinju tasterom ALT verovatno biti drugačije nego u starijim verzijama. Da biste se lakše snašli, počnite tako što ćete pritisnuti taster ALT. Zatim pritisnite slovo da biste pristupili komandi koju želite.

Napomene    

 • Većina tasterskih prečica koje koriste taster CTRL, na primer CTRL+N za komandu „Novo“, CTRL+C za komandu „Kopiraj“ i CTRL+V za komandu „Nalepi“, nije se promenila.

 • Postoji poseban kurs o upotrebi tastature za pristup menijima i komandama. Više informacija uključili smo na karticu sa kratkim uputstvima.

Budite upoznati sa opcijama

Komanda „Opcije“ u meniju „Alatke“ u glavnom prozoru programa Outlook, dijalog „Opcije“

Izgleda poznato? Način na koji pristupate opcijama u programu Outlook nije se promenio.

Outlook obezbeđuje mnoštvo opcije koje vam pomažu da promenite način na koji stvari izgledaju i funkcionišu.

Mesto na kojem podešavate opcije za sve stavke programa Outlook, na primer standardno vreme podsetnika za zakazane obaveze ili podrazumevanu lokaciju za čuvanje poslatih poruka, nije se promenilo. I dalje ćete izabrati stavku Opcije u meniju Alatke iz glavnog prozora programa Outlook i koristićete dijalog Opcije. Međutim, neke stvari vezane za opcije jesu se promenile. To je sledeća tema.

Više o opcijama

Komanda „Opcije uređivača“ za opcije uređivača e-pošte

Govorili smo o dijalogu Opcije, ali u programu Outlook 2007 opcije podešavate sa nekoliko različitih lokacija.

Opcije za pisanje e-poruka

Ako želite da promenite postavke za pisanje e-poruka - na primer, da alatka za proveru pravopisa prestane da zanemaruje reči napisane velikim slovima - to ćete uraditi iz dijaloga Opcije uređivača. Počećete kreiranjem nove poruke, a zatim ćete uraditi sledeće:

1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta .

2. Izaberite stavku Opcije uređivača.

Napomena    Neke opcije poput onih koje se podešavaju u oblasti Prilagođavanje prozora Opcije uređivača dele svi Office 2007 programi. Međutim, većina promena koje napravite u prozoru Opcije uređivača biće primenjena samo na Outlook.

Opcije za slanje e-pošte

Kada šaljete e-poruku, možete da odaberete kako će ta poruka biti poslata. Na primer, možete da odaberete da li će odlazna poruka biti u formatu čistog teksta, HTML ili obogaćenog teksta. Takođe možete da promenite mesto na kojem čuvate kopiju određene poslate poruke (ili možete da navedete da li ćete uopšte čuvati njenu kopiju). Ove tipove opcija podesićete sa kartica koje su na traci dostupne za tu poruku. Pokazaćemo vam kako da pristupite tim opcijama u vežbi na kraju ove lekcije.

Više novina: traka sa zaduženjima

Traka sa zaduženjima

Traka sa zaduženjima se nalazi na krajnjoj desnoj strani prozora i vidljiva je kada radite u bilo kom delu programa Outlook (to jest, možete da je vidite iz okna „Pošta“, „Kalendar“, „Kontakti“ i tako dalje). Traka sa zaduženjima je tu da vam pomogne da pratite predstojeće zadatke i zakazane obaveze. U vežbi ćete imati priliku da radite sa trakom sa zaduženjima. Na slici je prikazano nekoliko njenih ključnih elemenata:

1. Navigator datuma.

2. Predstojeće zakazane obaveze u kalendaru.

3. Prostor za unos novih zadataka.

4. Vaša lista zadataka.

Novi izgled kalendara

Kalendar u prikazu sedmice

Kada pogledate novi dizajn kalendara u programu Outlook 2007, nadamo se da ćete odmah primetiti da je lakše videti šta je šta. Evo nekih primera:

1. Veća dugmad olakšava prebacivanje između dnevnog, sedmičnog i mesečnog prikaza kalendara.

2. Dugme Nazad i dugme Napred omogućavaju brzo prelaženje na sledeći dan, sedmicu ili mesec u kalendaru.

3. Nova je i oblast Zadaci. Ovu oblast možete da koristite da biste pratili ono što ste postigli: dovršene stavke na ovoj listi prikazane su precrtano i „prilepljene“ su uz dan, a zadaci koji nisu označeni kao dovršeni automatski će se prenositi na sledeći dan dok ih ne dovršite.

Za više informacija o Outlook kalendaru pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Novi izgled kontakata

Opcije za trenutni prikaz u kontaktima

Kontakti u prikazu vizitkarte

U programu Outlook 2007 Elektronske vizitkarte olakšavaju prikaz kontakata i pojednostavljuju njihovo deljenje. Novi izgled kontakata prvo ćete primetiti kada kliknete na dugme Kontakti da biste se prebacili na tu oblast programa Outlook.

Elektronske vizitkarte možete da šaljete e-poštom. Možda ćete želeti da uključite svoju elektronsku vizitkartu kao deo svog potpisa u e-porukama.

Savet     Takođe obratite pažnju na to da je na ovoj slici okno za navigaciju umanjeno da bi se video veći deo okna „Kontakti“. Okno za navigaciju možete da umanjite iz bilo koje oblasti programa Outlook tako što ćete kliknuti na dugme Umanji okno za navigaciju.

U vežbi koja sledi imaćete priliku da vidite elektronske vizitkarte i da sami umanjite okno za navigaciju.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Outlook“ da bi se otvorio prozor programa Outlook i prozor sa uputstvima za vežbu Sada možete da vežbate ono što ste naučili. Vežba u programu Outlook

Sada kada ste saznali nešto o traci u teoriji, vreme je da je isprobate. Takođe ćete imati priliku da vidite i isprobate neke druge stvari o kojima smo govorili.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Traka će izgledati isto za nove e-poruke i za primljene e-poruke.

Tačno.

Nije tako. Grupe i komande na traci razlikovaće se za ova dva tipa poruka. One su različite jer su vaše potrebe za svaki tip drugačije. Primljena poruka će uvek uključivati grupu „Odgovor“ koja vam nije potrebna kada kreirate novu poruku.

Netačno.

Upravo tako, odgovor je netačan. Ono što se nalazi na traci biće drugačije zato što su vaše potrebe za rad sa novim i primljenim e-porukama različite.

Koju od sledećih radnji treba da uradite da biste videli malu traku sa alatkama?

Koristićete Outlook prilikom putovanja i posete fabrici.

Možda ste mislili na pokretnu traku? To još nije funkcija programa Outlook, ali drago nam je što imate smisao za humor. Međutim, to nije tačan odgovor. Pokušajte ponovo.

Izabraćete tekst u telu e-poruke.

Da, to je tačan odgovor. Ovo ste isprobali u vežbi. Mala traka sa alatkama može da vam pomogne da brže oblikujete tekst.

Izabraćete tekst u polju „Tema“ u poruci.

Ne, ali veoma ste blizu. Izbor teksta jeste deo te radnje, ali je važno i gde birate tekst. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Da biste koristili tastaturu za pristup komandama na traci, počećete tako što ćete pritisnuti sledeći taster:

CTRL

Ne, to nije to. Pokušajte da nađete ALTernativu (sada smo vam praktično dali odgovor). Pokušajte ponovo.

ALT

Da, to je tačan odgovor. Pritisnite taster ALT i videćete slova prikazana da bi vam pomogla sa sledećim korakom.

SHIFT

Ne, nije ni to. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Pretpostavimo da želite da imate pristup pomoću jednog klika dugmetu „Odštampaj“ za svaku poruku koju dobijete i otvorite. Šta je dobro rešenje?

Koristićete komandu Odštampaj u meniju Datoteka u otvorenoj poruci. Ona je uvek dostupna.

Blizu ste, ali ako prebrojite, videćete da su to dva klika. Postoji još brži način da dođete do njega, ali morate prvo da ga podesite. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Dodaćete komandu Odštampaj na karticu Poruka.

Nažalost, to ne može da se uradi. Pokušajte ponovo.

Dodaćete komandu Odštampaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

Da, to je tačan odgovor. Dodajte dugme „Odštampaj“ na traku sa alatkama za brzi pristup i ono će uvek biti pri ruci.

Kada se prebacite u okno „Kontakti“, traka sa zaduženjima promeniće se tako da prikazuje radnje koje su specifične za kontakte.

Tačno

Nije tako. Traka sa zaduženjima pomaže vam da pratite stvari koje treba da uradite i predstojeće zakazane obaveze, bez obzira na to gde se nalazite u programu Outlook ili na čemu radite.

Netačno

Da, to je tačan odgovor. U tome je lepota trake sa zaduženjima. Ona vam pomaže da zapamtite šta je potrebno da uradite gde god da se nalazite u programu Outlook.

Prebacili ste se na kalendar i spremni ste da istražite njegov novi izgled. Da biste napravili više mesta u prozoru programa Outlook da biste ga videli, u programu Outlook možete da uradite sledeće:

Koristićete dugmad na vrhu da biste sakrili detalje.

Ne. Skrivanje detalja će raščistiti prenatrpanost i može da vam prikaže slobodno vreme u kalendaru, ali neće vam dati više prostora. Pokušajte ponovo.

Umanjićete okno za navigaciju.

Da, to je tačan odgovor. U ovoj verziji programa Outlook možete da umanjite okno za navigaciju tako što ćete kliknuti na dugme „Umanji okno za navigaciju“. Ovo ste isprobali u vežbi.

Promenićete postavke rezolucije ekrana.

Dobar pokušaj. Međutim, ne možete da promenite rezoluciju ekrana direktno iz programa Outlook. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Pronađite komande koje se svakodnevno koriste u programu Outlook 2007

Osoba za računarom, Outlook poruka sa trakom u pozadini

Imate instaliran Outlook 2007 i izdvojili ste vreme da saznate po čemu se razlikuje od prethodnih verzija. Sada je vreme da počnete sa radom. Da li je jednostavno obavljati stvari koje ste uvek obavljali u programu Outlook? Pročitajte ovu lekciju i saznaćete da je odgovor pozitivan. Zatim uradite vežbu i sami vidite koliko je sve zaista jednostavno.

Kreiranje nove poruke

Novo dugme, nova e-poruka, izabrano dugme „Pošalji“

Pretpostavimo da je vreme da napišete i pošaljete svoju prvu e-poruku koristeći novi Outlook. Šta je potrebno da znate?

Neke stvari nisu se promenile

Prva stvar koju treba da znate jeste da ne morate da znate ništa novo da biste počeli sa radom. Svi stari načini za započinjanje rada i dalje funkcionišu: bez obzira na to da li više volite da koristite dugme Novo ili da pritisnete tastere CTRL+N, radićete baš ono što ste oduvek radili.

U novoj poruci moraćete da se orijentišete na traci. Na vrhu ćete videti karticu Poruka koja sadrži komande i dugmad koje ćete najverovatnije koristiti svaki put kada kreirate i šaljete poruku.

Upotreba drugih kartica

Ako imate problema da pronađete komandu ili dugme, možda je potrebno da pogledate neku drugu karticu. Na primer, da biste umetnuli sliku tako da se pojavljuje zajedno sa tekstom poruke (ne kao poseban prilog), moraćete da se prebacite na karticu Umetanje.

Napomena    Ovo nije potpuno novo, ali jeste nešto što bi trebalo da imate na umu: određene grupe i dugmad biće dostupni samo kada se mesto umetanja nalazi u telu e-poruke. Na primer, komande za oblikovanje na kartici Osnovni tekst neće biti dostupne ako se mesto umetanja nalazi u polju Za ili u polju Tema. Da biste koristili ove komande, potrebno je da premestite mesto umetanja u telo poruke.

Upotreba adresara za dodavanje primalaca

Komanda „Adresar“

Da li koristite adresar da biste dodali imena u polja „Za“, „Cc“ i „Bcc“? Komandu Adresar pronaći ćete na kartici Poruka.

Prikazivanje ili skrivanje polja „Bcc“

Komanda „Prikaži Bcc“ na kartici „Opcije“

Ako biste radije otkucali e-adrese direktno u polja Za i Cc, možda ćete takođe želeti da saznate kako možete da prikažete polje Bcc tako da i u njemu možete da otkucate imena. (Možete da koristite polje „Bcc“ da biste slali poruke bez otkrivanja imena primalaca drugim primaocima - time se poštuje privatnost ljudi kojima šaljete e-poruku.)

Na slici je prikazana lokacija komande Prikaži Bcc. Kao što možete videti, pronaći ćete je na kartici Opcije.

Savet    Kao što ste saznali u prvoj vežbi lekcije, polje Bcc možete da sakrijete ili prikažete po potrebi tako što ćete dodati dugme Prikaži Bcc na traku sa alatkama za brzi pristup.

Uključivanje potpisa

Imena potpisa u okviru komande „Potpis“: „Poslovni“ i „Lični“, komanda „Potpisi“

Ako ste u ranijim verzijama programa Outlook koristili lični potpis e-pošte na kraju svojih poruka, biće vam drago da znate da će isti potpis biti dostupan i kada nadogradite na Outlook 2007.

Ako niste koristili potpise (možda su vam delovali previše složeno ili nikada niste mogli da zapamtite kako se oni kreiraju ili gde možete da ih pronađete), bićete prijatno iznenađeni kada vidite kako je rad sa potpisima u programu Outlook 2007 jednostavan.

Možete da menjate postojeće potpise ili da kreirate nove, kao i da postavite podrazumevani potpis tako što ćete kliknuti na strelicu u okviru komande Potpis kao što je prikazano na slici:

1. Ako ste ranije kreirali potpise, oni će biti navedeni ovde.

2. Da biste kreirali nove potpise, postavili podrazumevani potpis ili promenili postojeće potpise, kliknite na dugme Potpisi.

Upotreba zastavica i podsetnika

Zastavica za primaoce u okviru komande „Prati“, poruka u prijemnom poštanskom sandučetu koja je zastavicom označena za praćenje, poruka sa priloženim podsetnikom

Zastavice i podsetnici mogu da pomognu vama i drugima da zapamtite da je potrebno da uradite neke stvari. Da biste dodali zastavicu ili podsetnik (ili oba) kada kreirate poruku, počnite tako što ćete kliknuti na dugme Prati u grupi Opcije nove e-poruke.

Praćenje za vas

Pretpostavimo da šaljete kolegi poruku koja glasi „Sutra ću te ispratiti“. Da biste se sigurno setili da to uradite, označite poruku zastavicom za sebe tako što ćete kliknuti na dugme Prati, a zatim izabrati stavku Sutra. Poruka (koja se premešta u fasciklu „Poslate stavke“ kada je pošaljete) biće označena zastavicom i dodata na listu zaduženja na listi „Zadaci“. Ona se takođe prikazuje kao stavka na vašoj traci sa zaduženjima.

Praćenje za primaoca

Možete i da priložite zastavicu za praćenje za primaoce koristeći komandu Označi zastavicom za primaoce. Na slici je markirana komanda kojom se ovo obavlja. Pre nego što pošaljete poruku, navedite kada želite da se primalac podseti da vas prati.

Kao što možete da vidite na slici, primljena poruka će uključivati zastavicu i ikonu zvona (koja ukazuje na to da poruka sadrži podsetnik). Dok primalac drži poruku u svom Outlook poštanskom sandučetu, podsetnik će biti prikazan u vreme koje ste naveli. (Obratite pažnju na to da stavka NEĆE biti dodata na traku sa zaduženjima primaoca - kreiranje liste zaduženja je stvar ličnog izbora.)

Odgovaranje na poruku

Komanda „Odgovori“ u grupi „Odgovor“ primljene poruke

E-pošta ne služi samo za slanje… Ona služi i za primanje i odgovaranje. Kada odgovarate iz otvorene poruke, koristićete dugmad u grupi Odgovor na kartici Poruka na traci.

Primetićete da se ono što se nalazi na traci u primljenoj poruci razlikuje od onoga što se na njoj nalazi u novoj poruci.

Napravili ste grešku i potrebno je da opozovete poruku?

Fascikla „Poslate stavke“ u fascikli „Sve fascikle za poštu“, poruka u fascikli „Poslata stavka“, otvorena poruka sa izabranom stavkom „Opozovi ovu poruku“ u okviru „Druge radnje“

Pretpostavimo da ste upravo kliknuli na dugme Pošalji i shvatili ste da je ključni detalj u vašoj poruci pogrešan (na primer, možda ste napisali „dosadno“ umesto „dosledno“ govoreći o rezultatima poslednjeg sastanka).

Ako koristite Microsoft Exchange Server za e-poštu, možda ćete moći da opozovete poruku koju ste upravo poslali. Ako to uradite pre nego što primalac pročita poruku, opoziv će vam omogućiti da pošaljete ispravljenu verziju toj osobi i da izbegnete moguću neprijatnu situaciju. Uradićete sledeće:

1. U Oknu za navigaciju izaberite stavku Poslate stavke da biste se prebacili na tu fasciklu.

2. U fascikli Poslate stavke kliknite dvaput na poruku koju želite da opozovete da biste je otvorili.

3. U otvorenoj poruci u grupi Druge radnje kliknite na dugme Druge radnje, a zatim kliknite na dugme Opozovi ovu poruku.

Napomena    Ako ne vidite komandu Opozovi ovu poruku, to je verovatno zbog toga što ne koristite Microsoft Exchange Server za e-poštu. Više informacija o tome kako to možete da proverite uključili smo na karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Odvojite vreme i setite se da obavite stvari

Traka u novoj zakazanoj obavezi, lista „Podsetnik“ sa izabranom vrednošću 5 minuta

Outlook ne služi samo za e-poštu. On je takođe namenjen organizovanju vašeg vremena, što se obavlja u kalendaru. Kada kreirate ili otvorite stavku u kalendaru, videćete da traka prikazuje odgovarajuće grupe i komande koje će vam pomoći da upravljate svojim vremenom.

Kada kreirate bilo koji tip stavke kalendara, podsetnik se automatski postavlja. Da biste promenili vreme podsetnika za zakazanu obavezu, uradite sledeće:

1. Na kartici Zakazana obaveza kliknite na strelicu da biste otvorili listu Podsetnik, a zatim izaberite vreme.

2. Kada napravite promenu, sa krajnje leve strane trake kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Napomena    Način na koji postavljate standardno vreme podsetnika za sve zakazane obaveze nije promenjen. To i dalje radite izborom stavke Opcije u meniju Alatke u glavom prozoru programa Outlook, a zatim postavljate podrazumevano vreme na kartici Prioriteti u oknu Kalendar.

Želite li da kreirate sastanak? Pozovite druge

Kartica „Zakazana obaveza“, dugme „Pozovi učesnike“ i novi zahtev za organizovanje sastanka koji prikazuje dugme „Za“ i dugme „Pošalji“

Sastanak obuhvata i druge osobe. Kliknite na dugme Pozovi učesnike da biste započeli poziv za sastanak.

Zakazana obaveza se odnosi samo na vas. Kada su uključene druge osobe, kreirajte sastanak:

1. Na kartici Zakazana obaveza kliknite na dugme Pozovi učesnike.

2. Pojaviće se dugme i polje Za. Otkucajte imena direktno u polje ili kliknite na dugme Za da biste izabrali one koje ćete pozvati sa liste.

3. Kada unesete sve detalje o sastanku, kliknite na dugme Pošalji da biste poslali poziv ostalim učesnicima sastanka.

Rad sa kontaktom

Otvoreni kontakt, komanda „Detalji“

Kada otvarate ili uređujete kontakt, koristićete dugmad u grupi Prikaži da biste prikazali ili sakrili više informacija o kontaktu. Na primer, ako želite da zabeležite rođendan ili godišnjicu kontakta, to ćete uraditi tako što ćete kliknuti na dugme Detalji i izabrati odgovarajući datum pored oznake Rođendan ili Godišnjica.

Da biste uredili elektronsku vizitkartu kontakta, na kartici Kontakt kliknite na dugme Uredi vizitkartu. Ovo ćete moći da isprobate u vežbi koja sledi.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Outlook“ da bi se otvorio prozor programa Outlook i prozor sa uputstvima za vežbu

Veličina preuzimanja: 5 kB (< 1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Outlook

Sada ćete vežbati obavljanje osnovnih zadataka u programu Outlook. U jednoj vežbi radićete sa probnim podacima u obliku kontakta za vežbu koji će biti preuzet na vaš računar.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Da biste započeli novu poruku, koristićete traku.

Tačno.

Ne, to nije to. Postoji puno novina, ali početak kreiranja poruke nije jedna od njih. Novu poruku ćete započeti kao što ste uvek radili, u glavnom prozoru programa Outlook na traci sa alatkama „Standardna“ klikom na dugme „Novo“ ili u meniju „Datoteka“ izborom stavke „Novo“. Takođe možete da pritisnete tastere CTRL+N.

Netačno.

U pravu ste. Nova poruka se kreira kao što ste to uvek radili.

Koja od sledećih stvari vam omogućava da brzo prikažete ili sakrijete polje „Bcc“ u poruci?

Adresar.

Blizu ste. Adresar možete da koristite da biste prikazali polje „Bcc“ u poruci izborom imena koje će se pojaviti u tom polju. Ovo ste isprobali u vežbi. Međutim, polje „Bcc“ ne možete da sakrijete u adresaru. Pokušajte ponovo.

Traka sa alatkama za brzi pristup.

Možda, ali samo ako ste dodali to dugme na traku sa alatkama za brzi pristup. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Dugme Prikaži Bcc na kartici Opcije poruke.

Da, to je tačan odgovor. U poslednoj lekciji pomenuli smo da u programu Outlook postoji veliki broj opcija. Dugmetu ćete pristupiti sa posebne kartice za opcije poruke, kartice „Opcije poruke“.

Ko može da koristi potpise e-pošte u programu Outlook 2007?

Samo ljudi koji su ih koristili u prethodnim verzijama.

Nije tako. Svako može da ih koristi i sada im se mnogo lakše pristupa nego u starijim verzijama. Samo kliknite na strelicu pored stavke „Potpis“ na kartici „Nova poruka“ i na pravom ste putu.

Samo ljudi koji koriste Microsoft Exchange Server.

Ne, to nije to. Neke druge funkcije kao što je opoziv poruke zavise od tipa servera koji koristite, ali potpise može da koristi svako ko koristi Outlook. Samo kliknite na strelicu pored stavke „Potpis“ na kartici „Nova poruka“ i na pravom ste putu.

Svako ko želi.

To je to. Oni se lako kreiraju i koriste. Samo kliknite na strelicu pored stavke „Potpis“ na kartici „Nova poruka“ i na pravom ste putu.

Upravo ste poslali poruku sa velikom pravopisnom greškom i želite da je opozovete. Koji je prvi korak? (Već znate da koristite Microsoft Exchange Server.)

Iz glavnog prozora programa Outlook izabraćete stavku Opozovi ovu poruku u meniju Radnje.

Ne, to nije to. U starijim verzijama ste koristili meni „Radnje“ iz e-poruke. Međutim, prvo ste morali da otvorite poruku. To i dalje morate da uradite. Sada smo vam praktično dali odgovor. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Pronaći ćete i otvoriti poruku u fascikli Poslate stavke.

Da, to je tačan odgovor. Otvorićete poruku iz fascikle „Poslate stavke“, a zatim ćete upotrebiti komandu na traci. U grupi „Radnje“ kliknućete na dugme „Druge radnje“, a zatim ćete kliknuti na dugme „Opozovi ovu poruku“.

Pronaći ćete i izabrati poruku u fascikli Poslate stavke.

Ne, to nije to. Komande koje se koriste za opoziv poruke nalaze se na traci. Razmislite o tome šta je potrebno da uradite da biste videli traku za poslatu poruku, a zatim pokušajte ponovo.

Želite da pozovete neke saradnike na ručak koristeći Outlook zahtev za organizovanje sastanka. Već ste kreirali zakazanu obavezu za sebe, ali ne vidite polje „Za“ niti dugme „Pošalji“. Šta možete da uradite da biste prikazali ove stvari?

Izabraćete karticu Umetanje da biste umetnuli njihova imena.

Ne, kartica „Umetanje“ prikazaće vam odlične načine za prilaganje datoteka ili slika zakazanoj obavezi, ali vam ona ne omogućava da pozovete ljude. To je predlog. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Dodaćete dugme Pošalji na traku sa alatkama za brzi pristup.

Ovo je mudar i kreativan izbor odgovora (i kada pretvorite zakazanu obavezu u sastanak, to će biti odlična prečica). Nažalost, čak i ako ovo uradite, dugme „Pošalji“ neće biti dostupno. Potrebno je da prvo obavite jedan dodatni korak. Pokušajte ponovo.

Kliknućete na dugme Pozovi učesnike.

Da, to je tačan odgovor. Ovo smo vam prikazali u lekciji i to ste isprobali u vežbi.

Slanje i primanje priloga i slika

Poruka sa prilogom šalje se sa jednog računara na drugi.

Slanje i primanje priloženih datoteka u programu Outlook 2007 jednostavno je kao i do sada - na neki način čak je i jednostavnije.

Šta je jednostavnije? Kada dobijete priložene slike ili Microsoft Office datoteke, moći ćete da koristite alatku „Pregled priloga“ da biste pregledali te priloge direktno u oknu za čitanje programa Outlook. Ovo može da vam uštedi vreme. Ako šaljete slike, traka će vam pomoći da ih pošaljete upravo na onaj način na koji želite.

Uključivanje priloga

Komanda „Priloži datoteku“

Uključivanje priloga u poruku lakše je nego ikada. Baš kao što ste uvek radili, počećete tako što ćete kreirati novu poruku. Zatim ćete na traci upotrebiti komandu Priloži datoteku.

Koristite ovu komandu da biste priložili dokumente ili slike svojoj poruci.

Gde možete naći komandu „Priloži datoteku“

Pošto je uključivanje priloga uobičajena radnja, komanda Priloži datoteku dostupna je sa kartice Poruka i sa kartice Umetanje. Na slici je prikazana na kartici Umetanje.

Ne možete da priložite bilo šta

Outlook će blokirati određene tipove priloga datoteka. Iako se ovo ponašanje nije promenilo u odnosu na starije verzije, možda će vas zanimati da saznate da su neki tipovi datoteka koji su ranije bili blokirani sada dozvoljeni, a neki novi tipovi su dodati na listu blokiranih.

Da biste videli kompletnu listu blokiranih tipova datoteka i da biste pročitali više o tome kako da izbegnete da vaše priložene datoteke budu blokirane, pogledajte članak Blokirani prilozi u programu Outlook.

Uključivanje priloga u poruku lakše je nego ikada. Baš kao što ste uvek radili, počećete tako što ćete kreirati novu poruku. Zatim ćete na traci upotrebiti komandu Priloži datoteku.

Koristite ovu komandu da biste priložili dokumente ili slike svojoj poruci.

Gde možete naći komandu „Priloži datoteku“

Pošto je uključivanje priloga uobičajena radnja, komanda Priloži datoteku dostupna je sa kartice Poruka i sa kartice Umetanje. Na slici je prikazana na kartici Umetanje.

Ne možete da priložite bilo šta

Outlook će blokirati određene tipove priloga datoteka. Iako se ovo ponašanje nije promenilo u odnosu na starije verzije, možda će vas zanimati da saznate da su neki tipovi datoteka koji su ranije bili blokirani sada dozvoljeni, a neki novi tipovi su dodati na listu blokiranih.

Da biste videli kompletnu listu blokiranih tipova datoteka i da biste pročitali više o tome kako da izbegnete da vaše priložene datoteke budu blokirane, pogledajte članak Blokirani prilozi u programu Outlook.

Uključivanje slike zajedno sa tekstom

Nova poruka sa slikom zajedno sa tekstom poruke, markirana komanda „Slika“ na kartici „Umetanje“

U programu Outlook lako je slati slike zajedno sa tekstom e-poruka, umesto kao posebno priložene datoteke. Da biste izvršili ovu radnju, uradićete sledeće:

1. Kliknite na komandu Slika koja se nalazi na kartici Umetanje.

2. Kada umetnete sliku na ovaj način, videćete sliku zajedno sa tekstom poruke kao što je ovde prikazano.

Napomena    Kada umetnete sliku u poruku, dodajete je poruci kao ugrađeni objekat, to jest ona postaje deo teksta poruke. Da bi mogli da vide sliku, osobe koje dobiju poruku moraju da imaju omogućeno primanje poruka u HTML formatu ili formatu obogaćenog teksta.

Zamislite ovo: kartice koje se pojavljuju i nestaju

E-poruka prikazuje izabranu umetnutu sliku, kartice „Alatke za slike“ i „Oblikovanje“

Kad već govorimo o umetanju slika, postoji još jedna stvar koji bi trebalo reći o traci: neke kartice pojavljuju se samo kada obavljate određene zadatke.

Na primer, kada:

1. Izaberete sliku koju ste umetnuli u poruku…

2. …videćete da se na traci pojavila kartica Alatke za slike.

3. Kartica Oblikovanje uključuje komande koje možete da koristite za uređivanje slike pre nego što je pošaljete.

Kada kliknete izvan slike, kartica Alatke za slike nestaje.

Slično ponašanje videćete ako u poruku uključite grafikon, crtež, dijagram ili tabelu.

Pregled priloga pre otvaranja

Pregledani prilozi u oknu za čitanje

U programu Outlook 2007 dobijaćete priloge na isti način kao i u starijim verzijama programa Outlook. Sada neke priložene datoteke mogu da se pregledaju direktno iz okna za čitanje.

Pretpostavimo da vam neko pošalje dva Microsoft Office Visio dijagrama kao priloge, ali vas zanima samo onaj koji prikazuje novu prostoriju za obuku u vašoj zgradi.

Kako biste mogli brzo da odlučite koju datoteku ćete otvoriti ili sačuvati na čvrstom disku?

Kao što smo prikazali na slici, pregled priloga mogao bi biti rešenje: da biste pregledali prilog, kliknite na njegovu ikonu. Pregled priloga pojavljuje se u oknu za čitanje.

Pregled priloga omogućava vam da prikažete preglede određenih tipova datoteka direktno iz okna za čitanje programa Outlook. Da biste ovo uradili, ne morate da otvarate priložene datoteke.

Napomena    Da bi vaš računar bio bezbedan, ugrađeni kôd u prilozima onemogućava se za vreme pregleda.

Kada odlučite koju priloženu datoteku želite da otvorite ili sačuvate, to možete da uradite tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na njenu ikonu u oknu za čitanje.

Kako drugi dobijaju priloge koje pošaljete

Dve osobe rade na računarima, jedna sa sistemom Office 2007 šalje .docx datoteku drugoj osobi sa sistemom Office 2003

Ljudi će dobijati priložene datoteke koje šaljete baš kao što su ih oduvek dobijali.

Način na koji drugi dobijaju priloge koje pošaljete nije se promenio. Ono što se promenilo jeste format datoteke koji koriste neki programi izdanja 2007 kao što su Word 2007 (sada .docx), PowerPoint 2007 (sada .pptx), Excel 2007 (sada .xlsx) i Access 2007 (sada .accdb).

Ovaj novi format omogućava da datoteke budu manje i bezbednije. Prilozi koje šaljete ili primate mogu koristiti ovaj novi format. Outlook u potpunosti podržava slanje i primanje datoteka koje koriste nove formate.

Kako drugi mogu da prikažu priloge koje pošaljete

Konceptualna slika koja prikazuje centar za preuzimanje za paket „converter pack“

Drugi mogu da preuzmu paket „compatibility pack“ da bi mogli da otvaraju, uređuju i čuvaju dokumente koji koriste nove Microsoft Office formate datoteka.

Ako nameravate da pošaljete Word 2007, PowerPoint 2007 ili Excel 2007 datoteku nekome ko još nije izvršio nadogradnju na izdanje 2007 sistema Office, imate dve mogućnosti:

Napomena    Microsoft Access 2007 .accdb datoteke možete da šaljete kao priloge, ali možete da ih otvorite samo u programu Access 2007. Za više informacija o formatima datoteka Microsoft Access 2007 pogledajte karticu sa kratkim uputstvima.

Ako nameravate da pošaljete Word 2007, PowerPoint 2007 ili Excel 2007 datoteku nekome ko još nije izvršio nadogradnju na izdanje 2007 sistema Office, imate dve mogućnosti:

 • Sačuvajte datoteku u formatu datoteke 97-2003 pre nego što je pošaljete.

 • Kolege koje imaju Microsoft Office u verzijama od 2000 do 2003 mogu da otvore 2007 datoteke tako što će instalirati Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats (Beta) koji Microsoft besplatno nudi.

  Ovaj paket „compatibility pack“ otvoriće samo datoteke kreirane programima sistema Office 2007 Beta 2. Preporučuje se da paket koriste samo korisnici koji su svesni ovog ograničenja i koji ga razumeju.

Napomena    Microsoft Access 2007 .accdb datoteke možete da šaljete kao priloge, ali možete da ih otvorite samo u programu Access 2007. Za više informacija o formatima datoteka Microsoft Access 2007 pogledajte karticu sa kratkim uputstvima.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Outlook“ da bi se otvorio prozor programa Outlook i prozor sa uputstvima za vežbu

Veličina preuzimanja: 344 kB (< 2 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Outlook

Sada ćete imati priliku da vežbate rad sa prilozima i slikama u svom programu Outlook.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Da biste Outlook poruku uključili kao prilog e-pošte, kliknućete na dugme „Priloži datoteku“, a zatim kliknuti na dugme:

Datoteka.

Blizu, ali nije tačno. Pokušajte ponovo.

Poruka.

Deluje logično, ali taj izbor ne postoji. Pokušajte ponovo.

Stavka.

Da, to je tačan odgovor. Naziva se „stavka“ zato što možete da birate između svih stavki koje se kreiraju u programu Outlook: na primer, poruka, stavki kalendara ili kontakata.

Da biste uključili sliku zajedno sa tekstom poruke, uradićete sledeće:

Koristićete format datoteke obogaćenog teksta.

Prebacivanje na format obogaćenog teksta (što ste isprobali u praktičnoj vežbi) prikazuje ikonu datoteke zajedno sa tekstom poruke, ali ne prikazuje sliku. Koristićete drugu komandu da biste to uradili. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Koristićete komandu Datoteka na kartici Umetanje.

Ne, to nije to. Komanda „Datoteka“ koristi se za umetanje priloga datoteke, a ne slike. Pokušajte ponovo.

Koristićete komandu Slika iz datoteke na kartici Umetanje.

Da, to je tačan odgovor. Logično, zar ne? Da biste umetnuli sliku koristićete komandu „Slika iz datoteke“ na kartici Umetanje.

Saznali ste da se kada umetnete sliku zajedno sa tekstom poruke, pojavljuje kartica „Alatke za slike“, a da kada kliknete izvan slike, kartica „Alatke za slike“ nestaje. Šta možete da učinite da bi se ona ponovo pojavila?

U glavnom prozoru programa Outlook izabraćete stavku Trake sa alatkama u meniju Prikaz.

Ne, to nije to. Mislite na traku, mislite na kartice, mislite na to da je „tamo samo kada vam je potrebna“. To je glavni predlog. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Kliknućete na sliku u poruci.

Da, to je tačan odgovor. Kartica Alatke za slike pojavljuje se samo onda kada vam je potrebna, a to je kada izaberete sliku u poruci.

Umetnućete dodatnu sliku u poruku.

Ovo pitanje je malo nezgodno. Tačno je da će umetanje dodatne slike prikazati karticu koju želite, ali potrebno je da napravite dodatni korak da biste radili na slici koja je u pitanju (na slici koja je već umetnuta). Koji je verovatan prvi korak za početak rada na toj slici? To je već velika pomoć! Pokušajte ponovo.

Dobili ste poruku sa dve priložene JPEG slike. Koji je najbrži način da utvrdite da li želite da sačuvate priloge?

Otvorićete poruku i dvaput kliknuti na svaku ikonu priloga.

Ne tako brzo. Postoji način da se slike prikažu bez prethodnog otvaranja. Evo još jednog predloga: ne morate čak ni da otvorite poruku. Pokušajte ponovo.

Kliknućete na ikone priloga u Oknu za čitanje.

Da, to je tačan odgovor. Klik na ikone priloga omogućiće vam da vidite postepeni pregled slika direktno iz okna za čitanje. Ova tehnika će funkcionisati i za druge tipove priloga: PowerPoint prezentacije, Word dokumente ili Excel radne sveske, na primer.

Kliknućete desnim tasterom miša na ikonu priloga u Oknu za čitanje i izabrati stavku Otvori.

Ispravna lokacija, pogrešan tip klika. Sada smo vam praktično dali odgovor. Pokušajte ponovo.

U izdanju 2007 Office mnogi programi koriste novi format datoteke. Kako je ovaj format datoteke uticao na Outlook 2007?

Kada kreirate novu e-poruku, ona će koristiti ovaj novi format datoteke.

Ne, to nije to. U programu Outlook 2007 format e-poruka nije se promenio u odnosu na starije verzije. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Prilozi koje šaljete ili primate mogu koristiti novi format.

Da, to je tačan odgovor. Outlook u potpunosti podržava slanje i primanje datoteka u novom formatu datoteke. Ako radite sa ljudima koji još nisu izvršili nadogradnju, postoji više mogućnosti da se uverite da će oni moći da pročitaju te datoteke. Više informacija o ovome uključili smo na karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Priložene datoteke pojaviće se zajedno sa tekstom e-poruke.

Ne, to nije to. Ovo pitanje je malo nezgodno. Verovatno mislite na razliku između HTML formata poruke i formata obogaćenog teksta. Postoji vežba u sesiji za vežbanje koja ovo detaljnije istražuje. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Rad sa glavnom trakom

 • Kada kreirate ili menjate stavku u programu Microsoft® Office Outlook® 2007 (na primer, e-poruku, kontakt ili kalendarsku stavku), videćete vrpcu koja sadrži komande i prostire se preko vrha prozora za tu stavku. Ta vrpca naziva se glavna traka. Glavna traka je podeljena na kartice, a svaka kartica predstavlja određeni tip zadatka.

  Umesto da sve komande budu dostupne sve vreme, neke komande se pojavljuju samo kao odgovor na radnje koje preduzmete. Na primer, kada umetnete ili izaberete sliku, pojavljuje se kartica Alatke za slike sa komandama koje vam pomažu da oblikujete sliku.

 • Na svakoj kartici, komande koje će vam verovatno biti potrebne za neki skup zadataka raspoređene su u grupe koje ostaju prikazane i odmah dostupne.

 • Skrivanje glavne trake Da biste sakrili glavnu traku, kliknite dvaput na karticu koja je aktivna. Komande će privremeno nestati. Da biste ih vratili, kliknite jednom na bilo koju karticu.

Pronalaženje i postavljanje opcija programa Outlook

 • Mesto na kojem podešavate opcije za sve stavke programa Outlook, na primer standardno vreme podsećanja za zakazane obaveze ili podrazumevanu lokaciju za čuvanje poslatih poruka, nije se promenilo. I dalje u meniju Alatke birate stavku Opcije iz glavnog prozora programa Outlook i koristite dijalog Opcije.

 • Opcije za pisanje e-poruka U programu Outlook 2007 uređivanje e-pošte zasnovano je na programu Microsoft Office Word 2007. Postavke za uređivač e-pošte menjaju se u prozoru Opcije uređivača. Da biste otvorili prozor Opcije uređivača, koristite dugme Opcije uređivača prikazano na slici.

  Komanda „Opcije uređivača“ za opcije uređivača e-pošte

  1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta .

  2. Izaberite stavku Opcije uređivača.

 • Opcije za slanje e-pošte Kada šaljete e-poruku, možete da odaberete kako će ta poruka biti poslata. Ove tipove opcija podesićete sa kartice Opcije na glavnoj traci za tu poruku.

 • Da biste proverili pravopis pre slanja e-poruke, uradite sledeće:

  1. U glavnom prozoru programa Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Pravopis.

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek proveri pravopis pre slanja.

Traka sa alatkama za brzi pristup

 • Ako svakodnevno koristite komande koje nisu tako brzo dostupne kao što biste želeli, možete lako da ih dodate na traku sa alatkama za brzi pristup koja se nalazi iznad glavne trake.

  Na primer, ako svakodnevno koristite komandu Prikaži Bcc, a ne želite da izaberete karticu Opcije poruke da biste joj pristupili, možete da dodate dugme Prikaži Bcc na traku sa alatkama za brzi pristup.

  Napomena     Videćete i koristiti različite trake sa alatkama za brzi pristup u zavisnosti od oblasti programa Outlook u kojoj radite. Na primer, prilagođavanja koja napravite na traci sa alatkama za brzi pristup za poruke koje šaljete neće se pojaviti na traci sa alatkama za brzi pristup za kontakte.

 • Traka sa alatkama za brzi pristup može da se prilagodi na nekoliko različitih načina:

  1. Možete da dodate dugmad na traku sa alatkama tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koje dugme koje želite, a zatim izabrati stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

  2. Možete da izaberete komandu Prilagodi traku sa alatkama za brzi pristup koja se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša na bilo koje dugme ili kada kliknete na strelicu na kraju trake sa alatkama. U dijalogu koji se otvara odaberite neku od dostupnih komandi.

  3. Da biste premestili traku sa alatkama u poseban red ispod glavne trake, kliknite na strelicu na kraju trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Postavi traku sa alatkama za brzi pristup ispod glavne trake. Da biste premestili traku sa alatkama iznad glavne trake, sledite iste korake, ali izaberite stavku Postavi traku sa alatkama za brzi pristup iznad glavne trake.

 • Da biste izbrisali dugme sa trake sa alatkama za brzi pristup, uradite sledeće:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na dugme na traci sa alatkama.

  2. Izaberite stavku Ukloni sa trake sa alatkama za brzi pristup.

Slanje i primanje priloga u programu Outlook 2007

 • Slanje i primanje priloženih datoteka u programu Outlook 2007 jednostavno je kao i do sada – na neki način čak je i jednostavnije.

 • Kada dobijete priložene Microsoft Office datoteke ili slike, moći ćete da koristite alatku „Pregled priloga“ da biste pregledali te priloge direktno u oknu za čitanje programa Outlook. Ako šaljete slike, glavna traka će vam pomoći da ih pošaljete upravo na onaj način na koji želite.

 • Kada otvarate Microsoft Office Word priloge, oni se automatski otvaraju u Word prikazu koji se naziva „Režim za čitanje“. Ako želite, možete da promenite ovo standardno ponašanje iz prozora Opcije programa Word. Evo kako to možete da uradite:

  1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

  2. U dijalogu Opcije programa Word kliknite na dugme Prilagodi.

  3. U okviru Najbitnije opcije za rad u programu Word opozovite izbor u polju za potvrdu Otvaraj priloge e-pošte u režimu za čitanje.

Formati datoteka Office 2007

 • Programi Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel® 2007, Microsoft Office PowerPoint® 2007 i Microsoft Office Access 2007 imaju novi format datoteke. Outlook u potpunosti podržava slanje i primanje datoteka koje koriste nove formate.

  Kolege koje imaju Office u verzijama od 2000 do 2003 mogu da otvore 2007 datoteke tako što će instalirati Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats (Beta) koji Microsoft besplatno nudi.

  Ovaj paket „compatibility pack“ otvoriće samo datoteke kreirane programima Word, Excel ili PowerPoint 2007 Beta 2. Preporučuje se da paket koriste samo korisnici koji su svesni ovog ograničenja i razumeju ga.

  Datoteku u .accdb formatu ne možete da otvorite ni sa jednom verzijom programa Access osim verzije Access 2007. Za više informacija pogledajte članak Novine u programu Microsoft Office Access 2007

 • U izdanju Microsoft Office 2007 takođe je moguće čuvati (a zatim slati) datoteke u Portable Document formatu (PDF) i u XML Paper Specification (XPS) formatu. Ako pošaljete PDF ili XPS datoteku kao prilog, primalac će možda morati da nabavi čitač ili prikazivač da bi pročitao prilog.

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!