Održite korak sa drugima uz program Excel 2007

Pregled

Likovno rešenje pregleda kursa

Pogledajte praktični uvod u novi izgled programa Microsoft Office Excel 2007 i pogledajte kako se radi ono što ste navikli da radite u programu Excel dok učite o programu.

Nemate vremena za ceo kurs? Pogledajte demonstraciju „Održite korak sa drugima uz program Excel 2007“ (samo na engl.) da biste dobili uvid u osnove, a zatim se vratite na kurs kada budete spremni za sticanje praktičnog iskustva.

Nemate izdanje sistema Office 2007? Možete preuzeti besplatnu probnu verziju koja važi 60 dana.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Saznajte više o novom izgledu programa Excel.

 • Pronađite komande koje se svakodnevno koriste na traci: „Iseci“, „Kopiraj“, „Nalepi“, „Umetni redove u list“, „Umetni kolone u list“ i „Zbir“.

 • Sačuvajte radne sveske u novim Excel formatima datoteka.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i dve vežbe za sticanje praktičnog iskustva. Vežbe zahtevaju Excel 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Imate novu verziju programa Excel. Kada otvorite program Excel, videćete poznate radne listove na koje ste navikli. Takođe ćete na vrhu prozora videti stvari koje su nove.

Stari izgled Excel menija i dugmadi zamenjen je novom trakom sa karticama koje birate da biste dobili komande. Traka je razvijena da bi se olakšala upotreba programa Excel i da bi vam pomogla da brže pronađete komande koje su vam potrebne i da radite sa njima.

Kako se koristi traka? Pređite ovaj kurs da biste saznali. Pogledajte šta je promenjeno i zašto vam promene pomažu da brže napravite bolje Excel radne listove.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Šta je promenjeno i zašto

Traka se pojavljuje na vrhu prozora u programu Excel

Vaš novi kontrolni centar, traka

Da, postoji mnogo promena. One su najuočljivije na vrhu prozora.

Međutim, u pitanju su dobre promene. Ono što vam je potrebno sada se jasnije vidi i lakše je dostupno. Umesto tridesetak traka sa alatkama koje nisu prikazane i komandi skrivenih u menijima, imate jedan kontrolni centar – traku – koji objedinjuje najbitnije stvari i jasno ih prikazuje.

Kada isprobate novi dizajn, otkrićete da su komande koje već znate da koristite grupisane zajedno na logične načine.

Saznajte više o novom dizajnu i pripremite se da počnete da radite sa uzbudljivom novom verzijom programa Excel.

Šta se nalazi na traci?

Kartica „Početak“, grupa „Poravnavanje“ i komanda „Prelomi tekst“

Tri dela trake jesu kartice, grupe i komande.

Postoje tri osnovne komponente trake:

1. Kartice Postoji sedam kartica na vrhu. Sve predstavljaju osnovne zadatke koje obavljate u programu Excel.

2. Grupe Svaka kartica ima grupe koje zajedno prikazuju srodne stavke.

3. Komande Komanda je dugme, polje u koje se unose informacije ili meni.

Kako početi sa radom? Počnite od početka, sa prvom karticom.

Glavne komande u programu Excel nalaze se na prvoj kartici, a to je kartica Početak. Komande na ovoj kartici jesu one koje je Microsoft identifikovao kao komande koje ljudi najčešće koriste kada izvršavaju osnovne zadatke sa radnim listovima.

Na primer, komande Nalepi, Iseci i Kopiraj prve su raspoređene na kartici Početak u grupi Ostava. Slede komande za oblikovanje fonta, u grupi Font. Komande za centriranje ili poravnavanje teksta sa levom ili desnom stranom nalaze se u grupi Poravnavanje, a komande za umetanje i brisanje ćelija, redova, kolona i radnih listova nalaze se u grupi Ćelije.

Grupe okupljaju sve komande koje će vam verovatno biti potrebne za određeni tip zadatka, a tokom zadatka one ostaju prikazane i lako dostupne, a nisu skrivene u menijima. Ove važne komande vidljive su iznad radnog prostora.

Evo primera njihove prikladnosti: ako želite da tekst bude prikazan u više redova u ćeliji, ne morate da izaberete komandu u meniju, da izaberete karticu u dijalogu, a zatim da u dijalogu izaberete opciju. Dovoljno je samo da na kartici Početak u grupi Poravnavanje kliknete na dugme Prelomi tekst Slika dugmeta . Ovo ćete isprobati u vežbi.

Više komandi, ali samo onda kad su vam potrebne

Nove kartice pojavljuju se kada kreirate grafikon: „Dizajn“, „Raspored“ i „Oblikovanje“

Kreirajte grafikon tako što ćete kliknuti na dugme na kartici Umetni u grupi Grafikoni. Zatim će kartice alatki za grafikone: Dizajn, Raspored i Oblikovanje postati dostupne.

Komande na traci jesu one koje najviše koristite. Umesto prikazivanja svih komandi sve vreme, Excel 2007 neke komande prikazuje onda kada su vam potrebne, kao odgovor na radnju koju ste preduzeli.

Na primer, ako nemate grafikon u radnom listu, komande za rad sa grafikonima nisu neophodne.

Međutim, kada kreirate grafikon, pojaviće se Alatke za grafikone sa tri kartice: Dizajn, Raspored i Oblikovanje. Na ovim karticama ćete pronaći komande koje su vam potrebne za rad sa grafikonom. Traka odgovara na radnje koje obavljate.

Koristite karticu Dizajn da biste promenili tip grafikona ili da biste premestili grafikon na drugu lokaciju, karticu Raspored da biste promenili naslove grafikona ili druge elemente grafikona, a karticu Oblikovanje da biste dodali boje popune ili promenili stilove redova. Kada dovršite grafikon, kliknite izvan oblasti grafikona. Alatke za grafikone će nestati. Da biste ih vratili, kliknite unutar grafikona. Tada će se kartice ponovo pojaviti.

Zato nemojte brinuti ako nekad ne vidite sve komande koje su vam potrebne. Preduzmite prve korake. Zatim će vam potrebne komande biti pri ruci.

Više opcija ako su vam potrebne

Znak u donjem uglu dijaloga koji označava više opcija i dijalog

Kliknite na strelicu Slika dugmeta na dnu grupe da biste dobili više opcija ukoliko su vam potrebne.

1. Kliknite na strelicu Slika dugmeta u grupi Font.

2. Otvoriće se dijalog Oblikovanje ćelija.

Kada u donjem desnom uglu grupe vidite ovu strelicu Slika dugmeta (koja se zove Pokretanje dijaloga), to znači da je za grupu dostupno više opcija. Kliknite na strelicu i videćete dijalog ili okno zadatka.

Na primer, na kartici Početak u grupi Font nalaze se sve komande koje se uglavnom koriste za promenu fonta: komande za promenu fonta, promenu veličine, podebljavanje fonta, upotrebu kurziva ili podvlačenje.

Ako želite više opcija, na primer eksponentni tekst, kliknite na Slika dugmeta strelicu sa desne strane grupe Font i dobićete dijalog Oblikovanje ćelija koji sadrži eksponentni tekst i druge opcije vezane za fontove.

Stavite komande na traku sa alatkama

[Untitled] Dodavanje dugmeta na traku sa alatkama za brzi pristup

Reprodukujte animaciju da biste videli dodavanje dugmeta na traku sa alatkama za brzi pristup, a zatim i brisanje dugmeta sa trake sa alatkama.

Ako često koristite komande koje nisu tako brzo dostupne kao što biste želeli, možete ih lako dodati na traku sa alatkama za brzi pristup koja se nalazi iznad trake kada prvi put pokrenete Excel 2007. Na toj traci sa alatkama komande su uvek vidljive i nalaze se pri ruci.

Na primer, ako svakodnevno koristite automatsko filtriranje, a ne želite da svaki put morate da izaberete karticu Podaci da biste pristupili komandi Filter, možete da dodate dugme Filter na traku sa alatkama za brzi pristup.

Da biste to uradili, na kartici Podaci kliknite desnim tasterom miša na dugme Filter, a zatim izaberite stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

Da biste uklonili dugme sa te trake sa alatkama, kliknite desnim tasterom miša na dugme na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Ukloni sa trake sa alatkama za brzi pristup.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli proces dodavanja dugmeta na traku sa alatkama, a zatim i uklanjanja dugmeta sa trake sa alatkama.

Šta je sa mojim omiljenim tasterskim prečicama?

Korišćenje slovnih prečica za centriranje teksta u programu Excel

Na primer, slovne prečice možete da koristite za centriranje teksta u programu Excel.

1. Pritisnite taster ALT da bi se pojavile slovne prečice.

2. Zatim pritisnite taster H da biste izabrali karticu Početak.

3. Pritisnite taster A, a zatim i taster C u grupi Poravnavanje da biste centrirali izabrani tekst.

Ako se više oslanjate na tastaturu nego na miša, želećete da znate više o tasterskim prečicama u programu Excel 2007.

Dizajn trake donosi nove prečice. Zašto? Zato što ova promena donosi dve velike prednosti u odnosu na prethodne verzije:

 • Prečice za svako dugme na traci.

 • Prečice koje često zahtevaju manje tastera.

Upotreba novih prečica

Nove prečice takođe imaju novo ime: slovne prečice. Pritisnite taster ALT da bi se pojavile slovne prečice.

Videćete slovne prečice za sve kartice na traci, sve komande na karticama, traku sa alatkama za brzi pristup i dugme „Microsoft Office“.

Pritisnite taster za karticu koju želite da prikažete. Pojaviće se sve oznake slovnih prečica za dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za dugme koje želite.

Šta je sa starim tasterskim prečicama?     Stare tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje su netaknute i možete da ih koristite kao što ste ih oduvek koristili. Na primer, prečica CTRL+C i dalje kopira nešto u ostavu, a prečica CTRL+V i dalje nalepljuje nešto iz ostave.

Da biste saznali više, pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju lekcije.

Novi prikaz

Prikaz rasporeda na stranici

Novi prikaz rasporeda na stranici u programu Excel.

1. Naslovi kolona.

2. Naslovi redova.

3. Lenjiri na marginama.

Traka nije jedina novina u programu Excel 2007. Prikaz rasporeda na stranici takođe je nov. Ako ste u programu Microsoft Office Word radili u prikazu rasporeda na stranici, biće vam drago što Excel sada nudi slične pogodnosti.

Da biste videli novi prikaz, na traci sa alatkama Prikaz Traka sa alatkama „Prikaz“ kliknite na dugme Prikaz rasporeda na stranici u donjem desnom delu prozora ili na traci izaberite karticu Prikaz, a zatim u grupi Prikazi radne sveske izaberite stavku Prikaz rasporeda na stranici.

U prikazu rasporeda na stranici postoje margine stranica na vrhu, bočnim stranama i u dnu radnog lista, kao i malo plavog prostora između radnih listova. Lenjiri na vrhu i stranama pomažu vam da prilagodite margine. Lenjire možete da uključujete i isključujete po potrebi (na kartici Prikaz u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Lenjir).

Zahvaljujući ovom novom prikazu, nije vam potreban pregled pre štampanja da biste prilagodili radni list pre nego što ga odštampate. Više o tome videćete u sledećoj lekciji.

U prikazu rasporeda na stranici lako je dodavati zaglavlja i podnožja. Kada kucate u oblasti novog zaglavlja i podnožja na vrhu ili u dnu stranice, otvara se kartica Dizajn sa svim komandama koje su vam potrebne da biste kreirali zaglavlja i podnožja. Više o tome takođe ćete saznati u sledećoj lekciji.

Svaki list u radnoj svesci možete da vidite u prikazu koji najbolje odgovara tom listu. Samo na traci sa alatkama Prikaz ili u grupi Prikazi radne sveske na kartici Prikaz izaberite prikaz za svaku radnu svesku. Normalni prikaz i pregled preloma stranice takođe su tu.

Savet     Ako vam se dopada prikaz rasporeda na stranici, ali biste želeli manje razmaka na marginama, možete da sakrijete deo tog razmaka. Pokazaćemo vam kako se to radi u vežbi na kraju ove lekcije.

Različite rezolucije ekrana mogu da promene ono što vidite

Grupa „Prikaži/sakrij“ na kartici „Prikaz“ u visokoj rezoluciji. Prikazane su sve komande u grupi

Grupa Prikaži/sakrij na kartici Prikaz. Sve komande u grupi prikazane su u visokoj rezoluciji. U niskoj rezoluciji potrebno je da kliknete na strelicu na dugmetu grupe da biste prikazali komande.

Sve što smo do sada rekli važi ukoliko je na ekranu podešena visoka rezolucija, a prozor programa Excel uvećan. U suprotnom, stvari izgledaju drugačije. Kako? Ovako:

Niska rezolucija    Ako je na ekranu podešena niska rezolucija, na primer 800 puta 600 piksela, nekoliko grupa na traci prikazivaće samo ime grupe, ali ne i komande u grupi. Biće potrebno da kliknete na strelicu na dugmetu grupe da biste prikazali komande.

Na primer, na kartici Prikaz grupa Prikaži/sakrij ima nekoliko komandi za prikazivanje ili skrivanje različitih stavki. Uz višu rezoluciju videćete sve komande u grupi Prikaži/sakrij. U rezoluciji 800 puta 600 videćete dugme Prikaži/sakrij, ali ne i komande u grupi.

U tom slučaju kliknite na strelicu na dugmetu grupe Prikaži/sakrij da biste prikazali komande u grupi.

Grupe koje prikazuju samo ime grupe u nižoj rezoluciji jesu one sa komandama koje se ređe koriste.

Umanjeno     Ako pri bilo kojoj rezoluciji umanjite prozor programa Excel, postoji veličina pri kojoj će neke grupe prikazivati samo imena grupa i moraćete da kliknete na strelicu na dugmetu grupe da biste prikazali komande.

Tablet računari     Ako radite na tablet računaru sa manjim ekranom, primetićete da se traka prilagođava tako da prikazuje manje verzije kartica i grupa. Ako imate veći monitor, traka će se prilagoditi da prikazuje veće verzije kartica i grupa.

Vežbe

Klik na dugme „Vežba u programu Excel“ da bi se otvorio prozor programa Excel i prozor uputstava za vežbanje

Veličina preuzimanja: 9 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Excel

Sada je vreme da sami probate da radite sa novom trakom.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Program Excel 2007 možete da prilagodite tako što ćete dodati komande na traku sa alatkama za brzi pristup.

Tačno.

Tačno. Na traku sa alatkama za brzi pristup možete da dodate komande za koje želite da vam budu nadohvat ruke.

Netačno.

Da, možete da dodate komande na traku sa alatkama za brzi pristup. Ona tome i služi.

U vežbi ste saznali da je, ukoliko vam se ne sviđaju razmaci u prikazu rasporeda na stranici, jedina opcija da promenite prikaz u normalan.

Tačno.

Ne, možete da sakrijete razmak u prikazu rasporeda na stranici da biste dobili više prostora. Kliknite jednom na oblast na vrhu, u dnu ili na bočnim stranama stranice ili pritisnite tastere CTRL+SHIFT+W.

Netačno.

Tačno. Taj razmak možete da sakrijete u prikazu rasporeda na stranici.

Najbolja stvar koju možete da uradite da biste počeli sa radom u programu Excel 2007 jeste da odete na .

Traku sa alatkama Prikaz.

Pomoću ove trake sa alatkama možete da prelazite iz jednog prikaza u drugi, ali to vam neće biti od velike pomoći za početak rada. Pokušajte ponovo.

Karticu Početak.

Prva kartica na traci jeste kartica Početak. To je mesto na kojem se nalaze komande za uobičajene zadatke koje većina ljudi obavlja svakodnevno. Međutim, postoji drugo mesto na koje ćete otići da biste počeli sa radom.

Dugme „Microsoft Office“.

Kliknite na dugme u gornjem levom uglu prozora da biste dobili iste komande koje ste koristili ranije da biste otvorili i sačuvali radne sveske (ovo dugme se nalazi na mestu menija „Datoteka“). Meni sadrži veliki broj korisnih stavki kao što su postavke programa koje kontrolišu, na primer, uključivanje ili isključivanje stila reference „R1C1“ ili prikazivanje polja za formulu u prozoru programa. Na dnu menija izaberite stavku Opcije programa Excel da biste pristupili opcijama.

Neke komande pojavljuju se samo kada su vam potrebne.

Tačno.

Tačno. Kada napravite prve korake, pojaviće se nova kartica sa svim komandama koje su vam potrebne. Na primer, umetnite grafikon ili zaglavlje i podnožje i videćete više komandi.

Netačno.

Ne, to je tačno. Kada napravite prve korake, pojaviće se nova kartica sa svim komandama koje su vam potrebne. Na primer, umetnite grafikon ili zaglavlje i podnožje i videćete više komandi.

Počnite sa radom u programu Excel

Konceptualni prikaz početka rada u programu Excel 2007

Sada je vreme da počnete da radite u programu Excel 2007.

Prva lekcija vam je pomogla da se lakše snađete u novom izgledu programa Excel 2007. Sada je vreme da počnete sa radom.

Možda imate pola sata pre sledećeg sastanka da korigujete radni list koji ste kreirali u prethodnoj verziji programa Excel. Da li možete da obavite osnovne stvari koje su vam potrebne u programu Excel 2007 za samo 30 minuta? Pogledajmo.

Otvaranje datoteke

Otvaranje datoteke kreirane u programu Excel 2003 i stavka „Opcije programa Excel“ na dnu menija

1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ da biste otvorili ovaj meni.

2. U meniju izaberite stavku Otvori da biste otvorili postojeću radnu svesku.

3. Takođe možete izabrati stavku Opcije programa Excel na dnu menija da biste podesili opcije programa.

Otvarate postojeću radnu svesku kreiranu u prethodnoj verziji programa Excel. U gornjem levom uglu prozora kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Tu ćete dobiti iste komande koje ste ranije koristili za otvaranje i čuvanje radnih svezaka.

Pre nego što pređete na posao, obratite pažnju na to da je ovaj meni prepun korisnih stavki. Na primer, ovde ćete pronaći postavke programa koje kontrolišu na primer, uključivanje ili isključivanje stila reference „R1C1“ ili prikazivanje polja za formulu u prozoru programa. Na dnu menija izaberite stavku Opcije programa Excel da biste pristupili opcijama.

U prethodnim verzijama programa Excel te opcije mogli ste da podesite u dijalogu Opcije koji se otvarao iz menija Alatke. Sada se mnoge od tih opcija nalaze ovde gde se bolje vide i nalaze se nadohvat ruke kada počnete da radite na starim ili novim datotekama.

Sada se vratite na tu radnu svesku. Izaberite stavku Otvori, izaberite radnu svesku koju želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

To je sve što je potrebno da uradite da biste otvorili datoteku kreiranu u prethodnoj verziji. Spremni ste da počnete sa radom.

Umetanje kolone

[Untitled] Umetnuta je nova kolona

Kliknite na dugme Reprodukujda biste videli kako se umeće nova kolona.

Radni list sadrži redove proizvoda naručenih od različitih dobavljača.

Potrebno je da dodate kolonu za kategorije da biste identifikovali različite proizvode kao mlečne, žitarice, poljoprivredne proizvode i tako dalje. Želite da se ta kolona nalazi između dve kolone podataka koje se već nalaze na radnom listu.

Želite da dodate kolonu sa desne strane kolone Količina tako da ćete kliknuti na kolonu Dobavljač. Zatim na kartici Početak u grupi Ćelije kliknite na strelicu u okviru stavke Umetanje. U meniju koji će se pojaviti izaberite stavku Umetni kolone u list. Umeće se nova prazna kolona u koju možete da unesete nove podatke.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste pogledali proces umetanja kolone u radni list.

Pošto ste dodali kolonu i podatke, ako je potrebno da prilagodite širinu kolone tako da odgovara podacima, u grupi Ćelije kliknite na strelicu u okviru stavke Oblikovanje, a zatim na listi koja će se pojaviti izaberite stavku Automatsko uklapanje širine kolone.

Na listi Oblikovanje nalaze se sve komande za prilagođavanje visine reda i širine kolone, kao i za skrivanje i otkrivanje redova, kolona i listova.

Oblikovanje i uređivanje podataka

Klik na dugme „Boja fonta“ u grupi „Font“ radi promene boje fonta

Oblikujte i uredite podatke koristeći komande u grupama na kartici Početak.

Naslovi kolona biće bolje istaknuti ako su podebljani. Izaberite red sa naslovima, a zatim na kartici Početak u grupi Font izaberite stavku Podebljano.

Dok su naslovi i dalje izabrani, promenite njihovu boju i veličinu da bi se još više isticali.

U grupi Font kliknite na strelicu u okviru stavke Boja fonta i videćete veći broj boja između kojih možete da birate nego ranije u programu Excel. Možete da vidite kako će naslov izgledati u različitim bojama tako što ćete postaviti pokazivač na bilo koju boju i malo sačekati. Ovaj pregled znači da ne morate da napravite izbor da biste videli boju, a zatim da opozovete izbor ako to nije ono što želite. Kada vidite boju koja vam se dopada, izaberite je.

Da biste promenili veličinu fonta, možete da kliknete na dugme Povećaj veličinu fonta Slika dugmeta ili možete da kliknete na strelicu pored polja Veličina fonta da biste videli listu veličina (ovaj metod vam daje isti pregled uživo kao i za boje fonta).

Dok su naslovi i dalje izabrani, odlučili ste da ih centrirate u ćelijama. U grupi Poravnavanje kliknite na dugme Centriraj Slika dugmeta i to će biti urađeno.

Konačno, saznali ste da je potrebno da unesete još jednu narudžbinu za ljuti sos. Zato izaberite ime proizvoda i u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta . Zatim kliknite na donji red pa ponovo na grupu Ostava i kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

U vežbi ćete videti kako se koristi stavka Stilovi ćelija u grupi Stil za dodavanje drugih tipova brzog oblikovanja.

Unos formule

Upotreba dugmeta „Zbir“ na kartici „Početak“ za unos formule

Da biste uneli jednostavnu formulu, na kartici Početak u grupi Uređivanje kliknite na dugme Zbir .

1. Dugme Zbir na kartici Početak.

2. Rezultat formule.

Pre predavanja izveštaja želite da saberete brojeve u koloni „Količina“. To je jednostavno – koristite dugme Zbir Slika dugmeta .

Na kartici Početak ono se nalazi u grupi Uređivanje. Postavite pokazivač na poslednju ćeliju u koloni Količina i kliknite na dugme Zbir. Zatim pritisnite taster ENTER. Excel će sabrati brojeve koristeći funkciju SUM.

Da biste uradili više od sabiranja, kliknite na strelicu na dugmetu Zbir Slika dugmeta . Zatim izaberite neku od funkcija na listi koja se pojavljuje: Prosek, Brojanje, Maksimum ili Minimum. Ako izaberete stavku Još funkcija, Excel otvara dijalog Umetni funkciju u kojem možete da birate među svim funkcijama programa Excel. Takođe možete da izaberete karticu Formule i da pogledate grupe Biblioteka funkcija i Računanje.

Dodavanje zaglavlja i podnožja stranica

Dodavanje zaglavlja kucanjem u oblasti „Kliknite da biste dodali zaglavlje“ na vrhu radnog lista

Da biste dodali zaglavlje, u prikazu rasporeda na stranici kliknite na oblast „Kliknite da biste dodali zaglavlje“. Na vrhu trake pojaviće se kartice Alatke za zaglavlja i podnožja i Dizajn.

Pretpostavimo da ste odlučili da doterate radni list tako što ćete mu dodati zaglavlja i podnožja, da bi bilo jasnije na šta se odnose podaci.

Prvo pređite na prikaz rasporeda na stranici. Izaberite karticu Prikaz, a zatim u grupi Prikazi radne sveske kliknite na dugme Prikaz rasporeda na stranici. (Takođe možete da kliknete na srednje dugme na traci sa alatkama Prikaz Traka sa alatkama „Prikaz“ na dnu prozora.)

U prikazu rasporeda na stranici veoma je lako dodavati zaglavlja i podnožja. Umesto da otvorite dijalog radi dodavanja zaglavlja, jednostavno kliknite na oblast na vrhu stranice u kojoj je napisano Kliknite da biste dodali zaglavlje.

Kada to uradite, kartice Alatke za zaglavlja i podnožja i Dizajn pojaviće se na traci. Tu se nalaze sve komande za rad sa zaglavljima i podnožjima. Takođe postoji i nova komanda u programu Excel 2007 za primenjivanje različitih zaglavlja i podnožja na parnim i neparnim stranicama.

Za zaglavlje u ovom izveštaju otkucajte Junski izveštaj o prodaji i to je završeno. Kada kliknete na radni list, kartica Alatke za zaglavlja i podnožja, kartica Dizajn i komande će nestati dok vam ponovo ne budu potrebne. Da biste ih vratili, u prikazu rasporeda na stranici ponovo kliknite na oblast zaglavlja ili podnožja.

U vežbi ćete videti kako se radi sa zaglavljima i podnožjima.

Štampanje

Kartica „Raspored na stranici”

Pre štampanja prilagodite radni list na kartici Raspored na stranici.

Sada je vreme da odštampate izveštaj kako biste poneli kopije na sastanak.

Da li ste se u prethodnim verzijama programa Excel stalno prebacivali između pregleda pre štampanja i normalnog prikaza, prilagođavajući svoj radni list tako da sve bude u redu pre štampanja? Možda vam je bilo potrebno nekoliko pokušaja da bi radni list bio odštampan na željeni način.

U prikazu rasporeda na stranici pre štampanja možete da prilagođavate radni list i da vidite promene na ekranu. Izaberite karticu Raspored na stranici da biste fino podesili opcije štampanja.

Na ovoj kartici u grupi Podešavanje stranice možete da kliknete na dugme Položaj, a zatim da izaberete opciju Uspravan ili Položen. U prikazu rasporeda na stranici videćete promenu položaja i kako će podaci izgledati u svakom od njih.

Dok se još nalazite u grupi Podešavanje stranice, kliknite na dugme Veličina da biste odabrali veličinu papira. Videćete rezultat izbora dok ih pravite. Ono što vidite jeste ono što ćete odštampati.

U vežbi ćete videti više informacija o komandama kartice Raspored na stranici.

Prozor „Nova radna sveska“

Prozor „Nova radna sveska“ u programu Excel

Prozor Nova radna sveska nudi vam sve, od prazne radne sveske do Excel predložaka na mreži.

Kada kliknete na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim izaberete stavku Novo, otvoriće se prozor Nova radna sveska. Na vrhu prozora možete da izaberete novu praznu radnu svesku ili predložak.

Sa leve strane se nalaze različite kategorije predložaka za predloške instalirane sa programom Excel 2007. U okviru stavke Microsoft Office Online kliknite na dugme Istaknuti sa leve strane za veze sa video demonstracijama i obukama na mreži, predloške na mreži za budžete, kalendare, izveštaje o troškovima i tako dalje.

Vežbe

Klik na dugme „Vežba u programu Excel“ da bi se otvorio prozor programa Excel i prozor uputstava za vežbanje

Veličina preuzimanja: 19 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Excel

Sada ćete vežbati svakodnevne radnje u Excel 2007 radnom listu.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Da biste umetnuli novu kolonu, počećete tako što ćete na kartici Početak kliknuti na grupu Ćelije.

Tačno.

Tačno. Zatim kliknite na strelicu pored stavke „Umetanje“ i izaberite stavku „Umetni kolone u list“.

Netačno.

Ne, uradićete upravo to. Kliknite na grupu „Ćelije“, zatim kliknite na strelicu pored stavke „Umetanje“, a zatim izaberite stavku „Umetni kolone u list“ (ili ćelije, redove u list ili list). Da biste je izbrisali, u grupi „Ćelije“ kliknite na dugme „Izbriši“.

U vežbi ste saznali kako se štampaju naslovi kolona i redova. Na kojoj kartici se nalazi ta opcija?

Na kartici Početak.

Ne, pokušajte opet.

Na kartici Raspored na stranici.

Tačno. Pogledajte grupu „Opcije lista“.

Na kartici Podaci.

Ne, pokušajte još jednom.

Gde se nalazi dugme koje vam je potrebno da biste otvarali i zatvarali datoteke?

Na prvoj kartici.

Ne, ali blizu ste. Pokušajte još jednom.

U gornjem levom uglu prozora.

Upravo tako. Kliknite na veliko okruglo dugme u gornjem levom uglu.

Ispod trake.

Ne, krenuli ste u pogrešnom smeru. Pokušajte ponovo.

U prikazu rasporeda na stranici želite da dodate zaglavlje radnom listu, ali ne vidite komande koje su vam potrebne. Da biste dobili komande, potrebno je da kliknete na oblast u kojoj piše „Kliknite da biste dodali zaglavlje“.

Tačno.

Odlično. Kada to uradite, kartice Alatke za zaglavlja i podnožja i Dizajn pojaviće se na traci. Tu se nalaze sve komande za rad sa zaglavljima i podnožjima.

Netačno.

Ne, to je tačno. Kartice Alatke za zaglavlja i podnožja i Dizajn pojaviće se na traci kada kliknete na oblast „Kliknite da biste dodali zaglavlje“. Tu se nalaze sve komande za rad sa zaglavljima i podnožjima.

Novi format datoteke

Konceptualna slika radnog lista koji se otvara u programu Excel 2007 i u programu Excel 2003

Excel ima novi format datoteke. I dalje možete da otvarate i uređujete starije radne sveske u programu Excel 2007 i da delite svoje datoteke sa ljudima koji još nemaju Excel 2007.

Excel 2007 ima novi format datoteke. Zašto? Radi povećane bezbednosti datoteka, smanjenog rizika od oštećenja datoteka, smanjene veličine datoteka i novih funkcija.

Ne brinite, nećete imati problema sa otvaranjem i uređivanjem starije radne sveske u programu Excel 2007.

Nastavite se čitanjem da biste saznali kako možete da delite Excel 2007 radne listove sa ljudima koji još nemaju Excel 2007 i da biste saznali više o tome zašto je format datoteke promenjen.

Rad sa ljudima koji još nemaju Excel 2007

Konceptualne slike Excel formata datoteka

U programu Excel 2007 možete da otvarate datoteke kreirane u prethodnim verzijama programa Excel, od programa Excel 95 do programa Excel 2003.

U programu Excel 2007 možete da otvarate datoteke koje su kreirane u prethodnim verzijama programa Excel, od programa Excel 95 do programa Excel 2003.

Međutim, šta ako ste vi prva osoba u kancelariji koja ima Excel 2007? Šta ako je potrebno da delite datoteke sa odeljenjima koja još nemaju Excel 2007? Svi možete da delite radne sveske jedni sa drugima. Evo kako to možete da uradite:

Stare datoteke ostaju stare ukoliko ne odaberete drugačije.     Ako otvorite datoteku koja je kreirana u prethodnoj verziji, automatska postavka dijaloga Sačuvaj kao jeste da sačuva datoteku u formatu originalne verzije kada sačuvate tu datoteku i sve što ste u njoj uradili. Ako je započeta u programu Excel 2003, Excel 2007 će je sačuvati u 2003 formatu ukoliko ne navedete drugačije.

Novije funkcije će vas upozoriti ako čuvate datoteku kao stariju.     Kada sačuvate datoteku u formatu prethodne verzije, funkcija „Kontrolor kompatibilnosti“ će vas obavestiti ako neka od funkcija verzije 2007 nije kompatibilna sa prethodnom verzijom.

Na primer, ako primenite boju na zaglavlje u programu Excel 2007, a zatim sačuvate datoteku u Excel 97-2003 formatu, funkcija „Kontrolor kompatibilnosti“ obavestiće vas da u prethodnim verzijama programa Excel ne postoji boja za zaglavlja i podnožja i da će zaglavlje biti prikazano kao čisti tekst.

Važno     Ako nova funkcija ne postane ponovo dostupna ako sačuvate datoteku u starijem formatu, a zatim je ponovo otvorite u programu Excel 2007, funkcija „Kontrolor kompatibilnosti“ upozoriće vas na to.

Uvek možete prvo da kopirate novije datoteke u novijem formatu.    Možete lako da sačuvate kopiju radne sveske u 2007 formatu. Jednostavno upotrebite stavku Sačuvaj kao i recite programu Excel da želite Excel radnu svesku (*.xlsx). Ta kopija datoteke sadržaće sve funkcije programa Excel 2007.

Menjajte verzije dokumenata pomoću konvertora.     Ako kreirate datoteku u programu Excel 2007 i sačuvate je u 2007 formatu, vaše kolege koje imaju verzije programa Excel od 2000 do 2003 (i najnovije zakrpe i servisne pakete) mogu da rade u vašim 2007 datotekama. Kada kliknu na vaš dokument, biće upitani da li žele da preuzmu konvertor koji će im omogućiti da otvore dokument.

Ako vas zanimaju tehnički detalji, Excel 2007 format datoteke zasnovan je na XML-u (Extensible Markup Language) i podržava Office Open XML formate. Ovo je takođe novi format datoteke za Microsoft Office Word 2007 i PowerPoint 2007.

Prednosti novog formata

Konceptualna slika poboljšanja u programu Excel: povećana bezbednost, manja veličina datoteka, više kolona i redova

Novi format datoteke omogućava poboljšanja u programu Excel.

Novi format datoteke donosi poboljšanja u program Excel. Evo njegovih glavnih prednosti:

Nove funkcije     Pored funkcija koje ste videli u prethodnim lekcijama, broj redova na radnom listu povećan je sa 65.536 na 1.048.576. Broj kolona povećan je sa 256 na 16.384. Možete da pišete duže formule u novoj traci za formulu promenljive veličine. Ako kliknete na veće delove teksta u ćeliji, traka za formulu više neće prelaziti na koordinatnu mrežu radnog lista.

Bezbednije datoteke     Radne sveske koje sadrže neželjeni kôd ili makroe lakše se identifikuju i blokiraju.

Manji rizik od oštećenja datoteka     Excel ima poboljšanu mogućnost da otvara oštećene datoteke i da oporavi deo vašeg rada koji bi inače mogao biti izgubljen.

Smanjena veličina datoteke     Radne sveske su komprimovane. Veličina datoteka je približno 50 do 75 procenata manja u odnosu na prethodne verzije programa Excel. Komprimovane datoteke otvarate i čuvate kao što ste navikli da otvarate i čuvate sve Excel datoteke.

Više korisnih podataka     Sa podacima se može uraditi više jer njihova zasnovanost na XML-u olakšava integraciju sa drugim skupovima podataka sa drugih računara i iz drugih programa. Na primer, sačuvajte podatke o budžetu u specijalizovanom programu, izaberite ono što vam je potrebno i uvezite to u Word dokument, Excel radni list i u Access bazu podataka.

Novi formati datoteka, nove opcije prilikom čuvanja datoteka

Novi Excel tipovi datoteka: .xlsx, .xlsm, .xltx i .xlsb

Tipovi datoteka koje možete da odaberete kada čuvate datoteke u programu Excel 2007.

Postoji nekoliko tipova datoteka među kojima možete da odaberete kada čuvate datoteku u programu Excel 2007.

Excel radna sveska (*.xlsx)      Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke ako ne sadrži makroe ili Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kôd. Ako pokušate da sačuvate radnu svesku kao Excel radnu svesku, a u datoteci postoje makro komande ili VBA projekti, Excel 2007 će vas upozoriti da će makro ili VBA kôd biti izbrisani iz datoteke.

Excel radna sveska sa omogućenim makroima (*.xlsm)     Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke kada radna sveska sadrži makroe ili VBA kôd. Ako pokušate da sačuvate radnu svesku koja sadrži makroe ili VBA kao tip datoteke Excel radne sveske, Excel će vas upozoriti da ne pravite taj izbor.

Excel predložak (*.xltx)     Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke kada vam je potreban predložak.

Excel predložak sa omogućenim makroima (*.xltm)     Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke kada vam je potreban predložak, a radna sveska sadrži makroe ili VBA.

Excel binarna radna sveska (*.xlsb)     Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke kada imate posebno veliku radnu svesku. Ovaj tip datoteke otvaraće se brže od veoma velike Excel radne sveske. Sa ovim tipom datoteke i dalje ćete imati nove funkcije programa Excel, ali ne i XML.

Excel 97 – Excel 2003 radna sveska (*.xls)     Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke kada je potrebno da je delite sa nekim ko radi u prethodnoj verziji programa Excel i ko nema Microsoft Compatibility Pack for Office 2007.

Microsoft Excel 5.0/95 radna sveska (*.xls)     Sačuvajte radnu svesku kao ovaj tip datoteke kada je potrebno da je delite sa nekim ko koristi Microsoft Excel 5.0. Većina funkcija programa Excel 2007 biće onemogućena kada sačuvate radnu svesku kao ovaj tip datoteke.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Ako sačuvate datoteku koja je kreirana u prethodnoj verziji programa Excel kao Excel 2007 datoteku, datoteka može da koristi sve nove funkcije programa Excel.

Tačno.

Tačno.

Netačno.

To je zapravo tačno. Dobićete više kolona i redova i možete da kreirate složenije formule, sa više argumenata i više nivoa ugnežđavanja.

Excel 2007 format datoteke promenjen je u XML iz sledećeg razloga:

Programu Excel mogu da se dodaju nove funkcije.

Da, postoje nove funkcije kao što je povećan broj kolona i redova. Međutim, nije u pitanju samo to. Pokušajte ponovo.

Datoteke su bezbednije.

Da, lakše je identifikovati i blokirati radne sveske koje sadrže neželjeni kôd ili makroe. Međutim, nije u pitanju samo to. Pokušajte ponovo.

Rizik od oštećenja datoteka je manji

Da, Excel ima poboljšanu mogućnost da otvara oštećene datoteke i da oporavi deo vašeg rada koji bi inače mogao biti izgubljen. Međutim, to nije sve. Pokušajte ponovo.

Smanjena veličina datoteke.

Da, radne sveske su komprimovane, a veličina datoteka je približno 50 do 75 procenata manja u odnosu na prethodne verzije programa Excel. Međutim, to nije sve. Pokušajte ponovo.

Sve što je navedeno.

Odlično. Uhvatili ste korak.

Sa instaliranim paketom Microsoft Compatibility Pack Excel 2007 datoteke mogu se otvoriti u ovim verzijama programa Excel:

Excel 95 - Excel 2003.

Ne, pokušajte opet.

Excel 97 - Excel 2003.

Ne, pokušajte još jednom.

Excel 2000 - Excel 2003.

Tačno.

Neko vam je poslao Excel 2003 datoteku koju ste otvorili u programu Excel 2007. Kada završite rad sa njom u programu Excel 2007, datoteka će automatski biti sačuvana kao Excel 2007 datoteka ukoliko ne promenite opciju.

Tačno.

Ne, nije tako. Kada otvorite datoteku koja je kreirana u prethodnoj verziji, a zatim je sačuvate, automatska postavka dijaloga Sačuvaj kao jeste da sačuva datoteku u formatu originalne verzije. Ako je započeta u programu Excel 2003, Excel 2007 će je sačuvati u 2003 formatu ukoliko ne navedete drugačije.

Netačno.

Odlično. Ako je započeta u programu Excel 2003, Excel 2007 će je sačuvati u 2003 formatu ukoliko ne navedete drugačije.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Zašto su u program Microsoft® Office Excel® 2007 unete izmene

 • Umesto tridesetak traka sa alatkama koje nisu prikazane i komandi skrivenih u menijima, sada imate jedan kontrolni centar koji objedinjuje najbitnije stvari.

 • Ljudi koji koriste Excel najviše vole osnovni skup komandi koje stalno koriste. Ove komande su sada najistaknutije.

Smanjivanje trake

Kliknite dvaput na karticu koja je trenutno aktivna. Traka i komande na njoj privremeno će nestati. Da biste je vratili, kliknite jednom na bilo koju karticu. Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na bilo koje dugme na traci i izaberete stavku Umanji traku. Da biste vratili traku, kliknite desnim tasterom miša na karticu i ponovo izaberite stavku Umanji traku.

Šta se dogodilo sa menijem „Datoteka“?

U programu Excel 2007 meni Datoteka zamenjen je dugmetom „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Kliknite na ovo dugme u gornjem levom uglu prozora da biste dobili neke od osnovnih komandi koje ste koristili u prošlosti da biste otvorili, sačuvali i odštampali radne sveske.

Ovde ćete takođe pronaći postavke programa koje kontrolišu stvari kao što su stil reference „R1C1“, broj praznih listova u novoj radnoj svesci i smer u kojem se kursor kreće kada pritisnete taster ENTER.

Na dnu ovog menija izaberite stavku Opcije programa Excel, a zatim na listi sa leve strane izaberite neku od kategorija.

U prethodnim verzijama programa Excel mogli ste da podesite opcije u dijalogu Opcije koji se otvarao iz menija Alatke. Sada su mnoge od tih opcija dostupne pomoću dugmeta „Microsoft Office“ , gde se bolje vide i stoje nadohvat ruke kada počnete da radite na starim ili novim datotekama.

Prikaz rasporeda na stranici

Prikaz rasporeda na stranici predstavlja novinu u programu Excel 2007. Ako ste radili u prikazu rasporeda na stranici u programu Microsoft Office Word, ovaj novi prikaz u programu Excel izgledaće vam poznato.

U prikazu rasporeda na stranici postoje margine stranica na vrhu, sa strane i na dnu radnog lista, kao i malo plavog prostora između radnih listova. Postoje lenjiri na vrhu i sa strane koje možete da koristite da biste prilagodili margine. Margine po potrebi možete da uključite ili isključite.

U prikazu rasporeda na stranici veoma je lako dodavati zaglavlja i podnožja. Postoji oblast zaglavlja i podnožja na vrhu i na dnu stranice. Dok kucate u ovoj oblasti, otvara se kartica Alatke za zaglavlja i podnožja.

Savet     Takođe možete da unesete zaglavlja i podnožja tako što ćete izabrati karticu Umetanje. Zatim u grupi Tekst izaberite stavku Zaglavlje i podnožje. Sve komande za unos zaglavlja i podnožja biće automatski prikazane. Takođe možete da na kartici Raspored na stranici u grupi Podešavanje stranice izaberete stavku Naslovi štampanja. Time se otvara dijalog Podešavanje stranice. Izaberite karticu Zaglavlje/podnožje i unesite zaglavlja i podnožja na isti način kao u prethodnim verzijama programa Excel.

Da biste promenili prikaze, izaberite karticu Prikaz, a zatim izaberite prikaz u grupi Prikazi radne sveske. Prikaz možete izabrati i tako što ćete kliknuti na dugme na traci sa alatkama Prikaz Traka sa alatkama „Prikaz“ u donjem desnom uglu prozora.

Da biste promenili prikaz stranice u kojem se Excel otvara, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , na dnu ovog menija izaberite stavku Opcije programa Excel i kliknite na dugme Popularno. U okviru stavke Pri kreiranju novih radnih svezaka izaberite opciju u okviru stavke Podrazumevani prikaz za nove listove.

Različite rezolucije ekrana mogu da promene ono što vidite

Ako je rezolucija na ekranu niska, na primer 800 puta 600 piksela, nekoliko grupa na traci prikazivaće samo ime grupe, ali ne i sve komande u grupi. U tom slučaju biće potrebno da kliknete na strelicu u grupi da biste prikazali komande.

Bez obzira na to koju rezoluciju koristite, ako umanjite prozor programa Excel, u jednom trenutku neke grupe će prikazivati samo imena grupa i moraćete da kliknete na strelicu u grupi da biste prikazali sve komande.

Ako radite na tablet računaru sa manjim ekranom, primetićete da se traka prilagođava tako da prikazuje manje verzije kartica i grupa. Ako imate veći ekran, traka će se prilagoditi da prikazuje veće verzije kartica i grupa.

Stavite komande na svoju traku sa alatkama

Ako svakodnevno koristite komande koje nisu tako brzo dostupne kao što biste želeli, možete ih lako dodati na traku sa alatkama za brzi pristup koja se nalazi iznad trake.

Na primer, ako svakodnevno koristite automatsko filtriranje, a ne želite da morate da izaberete karticu Podaci da biste pristupili komandi Filter, možete da dodate dugme Filter na traku sa alatkama za brzi pristup.

Brzo prilagođavanje    

Traka sa alatkama može da se prilagodi na nekoliko različitih načina:

 • Možete da dodate dugmad na traku sa alatkama tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koje dugme koje želite, a zatim izabrati stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

 • Možete da kliknete na komandu Prilagodi traku sa alatkama za brzi pristup koja se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša na bilo koje dugme. U dijalogu koji se otvara odaberite neku od dostupnih komandi.

 • Da biste traku sa alatkama premestili u poseban red ispod trake, kliknite na strelicu na kraju trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Prikaži traku sa alatkama za brzi pristup ispod trake. Da biste premestili traku sa alatkama iznad trake, sledite iste korake, ali izaberite stavku Prikaži traku sa alatkama za brzi pristup iznad trake.

Brisanje dugmeta sa trake sa alatkama za brzi pristup

 1. Kliknite desnim tasterom miša na dugme na traci sa alatkama.

 2. Izaberite stavku Ukloni sa trake sa alatkama za brzi pristup.

Upotreba novih tasterskih prečica

Nove tasterske prečice imaju novo ime: slovne prečice. Pritisnite taster ALT da bi se pojavile oznake slovnih prečica. Videćete slovne prečice za sve kartice na traci, traku sa alatkama za brzi pristup i dugme „Microsoft Office“.

Kliknite na taster za karticu koju želite da prikažete. Pojaviće se sve oznake slovnih prečica za dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za dugme koje želite.

Stare tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje su netaknute. Na primer, prečica CTRL+C i dalje kopira u ostavu, a prečica CTRL+V i dalje nalepljuje iz ostave.

Napomena     Većina starih ALT+ prečica menija i dalje funkcioniše. Međutim, potrebno je da zapamtite celu prečicu  – ne postoje podsetnici na ekranu za slova koja je potrebno da pritisnete.

Setite se prethodne verzije sistema Office, kada ste pritiskali tastere ALT+E da biste otvorili meni Uređivanje, a zatim pritiskali podvučeno slovo u nekoj od komandi u meniju. I dalje možete da pritisnete taster ALT, a zatim da pritisnete neku od starih prečica menija E (Uređivanje), V (Prikaz), I (Umetanje) i tako dalje. Međutim, neće se otvoriti meni. Umesto toga iskočiće polje u kojem se navodi da koristite Office 2007 ključ za pristup. Ako znate ceo redosled tastera, samo nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate redosled, pritisnite taster ESC i koristite oznake slovnih prečica umesto toga.

Rad sa ljudima koji nemaju Excel 2007

U programu Excel 2007 možete da otvarate datoteke kreirane u prethodnim verzijama programa Excel, od programa Excel 95 do programa Excel 2003.

 • Kada sačuvate datoteku koja je prvobitno kreirana u prethodnoj verziji, automatska opcija dijaloga Sačuvaj kao jeste da je sačuva u formatu prethodne verzije.

 • Kada sačuvate datoteku kao prethodnu verziju, funkcija „Kontrolor kompatibilnost“ će vas obavestiti ako neka od funkcija verzije 2007 nije kompatibilna sa prethodnom verzijom.

  Imajte na umu da se režim kompatibilnosti automatski uključuje kada otvorite Excel datoteku koja je kreirana u prethodnoj verziji programa ili kada sačuvate datoteku kreiranu u verziji 2007 kao prethodnu verziju.

  Na primer, ako Excel 2007 radni list sadrži 100.000 redova podataka (veći broj redova predstavlja novu funkciju), pre čuvanja bićete obavešteni da će redovi posle 65.636. biti izostavljeni. Na taj način možete prvo da prebacite te podatke na drugi radni list. Naravno, ako od početka znate da ćete sačuvati datoteku u prethodnoj verziji, dobro bi bilo da ne unosite podatke posle 65.636. reda i 256. kolone (veći broj kolona je još jedna nova funkcija).

  Funkcija „Kontrolor kompatibilnosti“ pokreće se automatski. Možete da je pokrenete i ručno ako se pitate da li će neke funkcije u radnoj svesci biti nekompatibilne sa ranijim verzijama. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Pokreni kontrolor kompatibilnosti.

 • Ako želite da sačuvate datoteku u prethodnoj verziji i da imate sve funkcije programa Excel 2007, sačuvajte i kopiju u verziji 2007 kao Excel radnu svesku.

 • Kolege koje imaju verzije programa Excel od 2000 do 2003 (i najnovije zakrpe i servisne pakete) mogu da rade u vašim 2007 datotekama. Kada kliknu na vaš dokument, biće upitani da li žele da preuzmu konvertor koji će im omogućiti da otvore dokument.

Zašto je promenjen format datoteke

Novi 2007 format datoteke donosi poboljšanja u program Excel. Novi format datoteke zasnovan je na XML-u (Extensible Markup Language) i podržava Office Open XML formate. Ovo je novi podrazumevani format datoteke za Microsoft Office Word 2007, Excel 2007 i PowerPoint 2007. Ne morate da razumete XML. Samo imajte na umu da novi format zasnovan na XML-u:

 • Pomaže da dokumenti budu bezbedniji tako što odvaja datoteke koje sadrže skripte ili makroe, olakšavajući identifikovanje i blokiranje neželjenog koda ili makroa.

 • Pomaže da veličine datoteka dokumenata budu manje.

 • Pomaže da dokumenti budu manje podložni oštećenjima.

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!