Održite korak sa drugima pomoću sistema 2007 Office

Pregled

Likovno rešenje pregleda kursa

Saznajte osnovne informacije o novom izgledu poznatih programa sistema Microsoft Office 2007. Zatim isprobajte kako te promene funkcionišu.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Pogledajte kako se i zašto Microsoft Office promenio.

 • Koristite traku da biste obavljali svoje uobičajene poslove.

 • Pogledajte šta vam znače novi formati datoteka.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Dve lekcije kojima sami određujete tempo i dve sesije za vežbanje za sticanje praktičnog iskustva. Vežbe zahtevaju sistem Office 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Kada otvorite Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 i Office Access 2007 ili kreirate novu poruku u programu Office Outlook 2007, videćete puno poznatih stvari kao što je Word dokument ili Excel radni list. Međutim, takođe ćete na vrhu prozora primetiti novi izgled.

Stari izgled sa menijima i trakama sa alatkama zamenjen je trakom na vrhu prozora. Traka sadrži kartice koje možete da izaberete da biste stigli do komandi koje već znate da koristite.

Uz malo vremena i otkrivanja, primetićete da traka radi za vas, a ne protiv vas. Uostalom, traka je razvijena kao odgovor na ono što su Office korisnici  - možda čak i vi sami - tražili: programe koji su jednostavniji za upotrebu, sa komandama koje se lakše pronalaze.

Kako se koristi traka? Pređite ovaj kurs da biste to saznali - i da biste videli kako možete brže da pravite bolje dokumente.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Novi Office: napravljen za vas

Traka, vaš kontrolni centar

Traka, vaš novi kontrolni centar u programu Word 2007.

Da, postoji mnogo promena u poznatim Microsoft Office programima. Međutim, dobre vesti su to što su komande i druge alatke koje su vam potrebne sada izložene i odmah dostupne.

Umesto tridesetak traka sa alatkama koje nisu prikazane i komandi sakrivenih u menijima ili u dijalozima, sada imate jedan kontrolni centar koji objedinjuje najbitnije stvari i jasno ih prikazuje.

Kada naučite kako da koristite traku u jednom programu, biće vam lako da je koristite i u drugim programima.

Šta se nalazi na traci?

Tri osnovna dela trake: kartice, grupe i komande.

Tri dela trake jesu kartice, grupe i komande.

Postoje tri osnovne komponente trake:

1. Kartice se nalaze na vrhu trake. Svaka predstavlja osnovne zadatke koje obavljate u datom programu.

2. Grupe su skupovi srodnih komandi, prikazanih na karticama. One sadrže sve komande koje će vam možda biti potrebne za neki tip zadatka i ostaju prikazane i lako dostupne, dajući vam bogatu vizuelnu pomoć.

3. Komande su raspoređene u grupama. Komanda može da bude dugme, meni ili polje u koje unosite informacije.

Kako početi sa radom? Počnite sa prvom karticom.

Na primer, prva kartica u programu Word 2007 jeste kartica Početak. Osnovni zadatak u programu Word jeste pisanje tako da su komande na kartici Početak one koje ljudi najčešće koriste kada pišu dokumente: komande za oblikovanje fonta (u grupi Font), opcije pasusa (u grupi Pasus) i stilovi teksta (u grupi Stilovi).

Istu organizaciju pronaći ćete i u drugim programima sistema Office 2007, sa prvom karticom koja obuhvata komande za najbitniji tip posla. Najvažnija kartica u programima Excel, PowerPoint i Access takođe je kartica Početak. U programu Outlook, kada kreirate poruku, to je kartica Poruka.

Organizacija komandi

Komande „Nalepi“, „Iseci“ i „Kopiraj“ u programima Word i Excel

Komande Nalepi, Iseci i Kopiraj u programima Word i Excel. Često se koriste te je logično što se pojavljuju na kartici „Početak“, prvoj kartici na traci.

Komande su organizovane po načinu na koji se koriste. Microsoft je otkrio da ljudi koji koriste Microsoft Office najviše vole osnovni skup komandi koje stalno koriste. Ove osnovne komande su sada najistaknutije.

Primer je komanda Nalepi. To je jedna od najčešće korišćenih komandi. Zašto joj ne dodeliti maksimalni prioritet u prozoru, zajedno sa srodnim komandama, Iseci i Kopiraj?

Komande koje se često koriste ne moraju više da dele prostor sa manje srodnim komandama u meniju ili na traci sa alatkama. Njih koristite pa vam se one nalaze nadohvat ruke.

Komande koje se ređe koriste manje su istaknute na traci. Na primer, većina ljudi komandu Specijalno nalepi koristi ređe od komande Nalepi. Zato, da biste pristupili komandi Specijalno nalepi, prvo kliknite na strelicu na dugmetu Nalepi.

Više komandi, ali samo onda kad su vam potrebne

Kartica „Alatke za slike“ pojavljuje se kada umetnete sliku

Kartica Alatke za slike pojavljuje se na vrhu trake u programu Word kada umetnete sliku.

Komande koje najviše koristite nalaze se na traci i sve vreme su dostupne. Neke druge komande prikazuju se samo onda kada su vam potrebne, kao odgovor na radnju koju ste preduzeli.

Na primer, ako nemate sliku u Word dokumentu, komande za rad sa slikom nisu neophodne.

Međutim, kada umetnete sliku u programu Word, pojavljuje se kartica Alatke za slike zajedno sa karticom Oblikovanje koja sadrži komande koje su vam potrebne za rad sa slikom. Kada završite rad sa slikom, kartica „Alatke za slike“ nestaje.

Ako ponovo želite da radite na slici, samo kliknite na nju i kartica će se ponovo pojaviti sa svim komandama koje su vam potrebne. Word zna šta radite i obezbeđuje vam alatke koje su vam potrebne. Traka odgovara na radnje koje obavljate.

Zato nemojte brinuti ako ne vidite stalno sve komande koje su vam potrebne. Obavite prve korake. Zatim će vam potrebne komande biti pri ruci.

Videćete kako ovo funkcioniše u vežbama na kraju ove lekcije.

Više opcija ako su vam potrebne

Kliknite na znak u donjem desnom uglu grupe da biste videli više opcija

Kliknite na strelicu Slika dugmeta na dnu grupe da biste dobili više opcija ukoliko su vam potrebne.

1. Kliknite na strelicu Slika dugmeta u grupi Font.

2. Otvara se dijalog Font.

Kada vidite strelicu Slika dugmeta u donjem desnom uglu grupe, to znači da je za grupu dostupno više opcija. Kliknite na strelicu Slika dugmeta (nazvanu Pokretanje dijaloga) i videćete dijalog ili okno zadatka sa više komandi.

Na primer, u programu PowerPoint na kartici Početak, grupa Font sadrži sve komande koje se uglavnom koriste za menjanje fonta: komande za promenu izgleda fonta i veličine fonta, za podebljavanje fonta, upotrebu kurziva ili podvlačenje.

Međutim, ako želite neku manje uobičajenu opciju, na primer eksponentni tekst, kliknite na strelicu Slika dugmeta u grupi Font da biste otvorili dijalog Font koji ima eksponentni tekst i druge opcije vezane za fontove.

Pregled pre izbora

[Untitled] Izbor stila podvlačenja korišćenjem pregleda uživo

Reprodukujte animaciju da biste videli pregled stila podvlačenja korišćenjem pregleda uživo i zatim videli izabrani stil.

Da li ste ikada provodili vreme u stalnom ciklusu pokušaja i opoziva radnji? Izaberete font, boju fonta ili stil ili napravite izmene na slici, ali opcija koju ste izabrali nije ono što ste želeli te je opozivate i pokušavate ponovo, možda i još jednom, sve dok konačno ne dobijete ono što ste zamislili.

Sada možete da vidite pregled uživo pre nego što napravite izbor. Brže ćete dobiti bolje rezultate birajući odmah ono što želite. Ne morate da opozivate radnje i pokušavate ponovo.

Da biste koristili pregled uživo, postavite pokazivač miša na opciju. Dokument se menja da bi vam bilo prikazano kako će ta opcija izgledati pre nego što zapravo napravite izbor. Kada vidite pregled onoga što želite, tada kliknite na opciju da biste napravili izbor.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste pogledali proces korišćenja pregleda uživo i videli kako će različiti stilovi podvlačenja izgledati pre izbora stila.

Stavite komande na svoju traku sa alatkama

[Untitled] Dodavanje i uklanjanje dugmeta na traci sa alatkama za brzi pristup

Reprodukujte animaciju da biste videli dodavanje dugmeta na traku sa alatkama za brzi pristup, a zatim i brisanje dugmeta sa trake sa alatkama.

Ako često koristite komande koje nisu tako brzo dostupne kao što biste želeli, možete lako da ih dodate na Traku sa alatkama za brzi pristup koja se nalazi iznad trake kada prvi put pokrenete Microsoft Office program. Na toj traci sa alatkama komande su uvek vidljive i nalaze se pri ruci.

Na primer, ako svakodnevno u programu Word ili Excel koristite komandu Prati promene da biste uključili oznake za reviziju teksta, a ne želite da svaki put birate karticu Pregled da biste pristupili toj komandi, možete da dodate komandu Prati promene na traku sa alatkama za brzi pristup.

Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na dugme Prati promene na kartici Pregled, a zatim izaberite stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup. Da biste izbrisali dugme, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Ukloni sa trake sa alatkama za brzi pristup.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli proces dodavanja dugmeta na traku sa alatkama, a zatim i uklanjanja dugmeta sa trake sa alatkama.

Različite rezolucije ekrana mogu da promene ono što vidite

Grupa „Prikaži/sakrij“ u visokoj i niskoj rezoluciji

Grupa Prikaži/sakrij na kartici Prikaz. Sve komande u grupi prikazane su u visokoj rezoluciji. U niskoj rezoluciji potrebno je da kliknete na strelicu na dugmetu grupe da biste prikazali komande.

Sve što smo vam do sada rekli važi ukoliko je na vašem ekranu podešena visoka rezolucija, a prozor programa je uvećan. Ako to nije slučaj, stvari izgledaju drugačije. Kako? Ovako:

Niska rezolucija     Ako je na vašem ekranu podešena niska rezolucija, na primer 800 puta 600 piksela, nekoliko grupa na traci prikazivaće samo ime grupe, a ne i komande u grupi. Potrebno je da kliknete na strelicu na dugmetu grupe da biste prikazali komande.

Na primer, u programu Word sa višom rezolucijom videćete sve komande u grupi Prikazivanje/skrivanje na kartici Prikaz. Međutim, sa rezolucijom 800 puta 600 videćete samo dugme Prikaži/sakrij, ne i komande u grupi.

U tom slučaju kliknite na strelicu na dugmetu Prikaži/sakrij da biste prikazali komande u grupi.

Grupe koje prikazuju samo ime grupe u nižoj rezoluciji obično su one sa komandama koje se ređe koriste.

Umanjeno     Ako pri bilo kojoj rezoluciji umanjite prozor programa, postoji veličina sa kojom će neke grupe prikazivati samo imena grupa i moraćete da kliknete na strelicu na dugmetu grupe da biste prikazali komande.

Tablet računari     Ako radite na tablet računaru sa manjim ekranom, primetićete da se traka prilagođava tako da prikazuje manje verzije kartica i grupa. Ako imate veći monitor, traka će se prilagoditi da prikazuje veće verzije kartica i grupa.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Word“ da bi se otvorio prozor programa Word i uputstva za vežbanje

Veličina preuzimanja: 16 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Word

U praktičnoj vežbi ćete se upoznati sa trakom radeći prvo u programu Word 2007, a zatim u programu Excel 2007.

Osnovne informacije o vežbanju

Kada budete kliknuli na vezu Vežba u programu Word na dnu ove stranice, na vaš računar biće preuzet dokument za vežbanje koji će se otvoriti u programu Word, a uputstva za vežbanje će se prikazati u zasebnom prozoru.

Napomena     Potrebno je da na svom računaru imate instalirane programe Word 2007 i Excel 2007.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Gde se na traci pojavljuju komande Nalepi, Iseci i Kopiraj?

Na poslednjoj kartici.

Ne, to je poslednje mesto na kojem bi trebalo da tražite ove komande. Pokušajte ponovo.

Na prvoj kartici.

Odlično. Ove komande se često koriste tako da se logično pojavljuju na prvoj kartici na traci.

Na traci sa alatkama za brzi pristup.

Ne. Možete da ih stavite na tu traku sa alatkama, ali se one već nalaze na veoma zgodnom mestu tako da nema potrebe da to radite.

Prešli ste sa računara sa visokom rezolucijom ekrana na računar sa niskom rezolucijom. Ne vidite komande u jednoj grupi. Šta ćete uraditi?

Izabraćete karticu Prikaz.

Deluje razumno, ali to nije odgovor. Pokušajte ponovo.

Izabraćete traku sa alatkama Prikaz.

Zvuči dobro, ali to nije tačan odgovor. Pokušajte ponovo.

Kliknućete na strelicu na grupi.

Odlično. Ako komande nisu prikazane, bilo zbog rezolucije ekrana bilo zato što je prozor umanjen, možete da ih prikažete u grupi tako što ćete kliknuti na strelicu na grupi.

U vežbi ste naučili kako da učinite da se pojavi mala traka sa alatkama sa opcijama za oblikovanje. Da biste dobili traku sa alatkama, učinićete sledeće:

Izabraćete karticu Umetanje.

Ne, pokušajte još jednom.

Kliknućete na traku sa alatkama za brzi pristup.

Ne, to nije tačan odgovor. Pokušajte još jednom.

Izabraćete tekst.

Tačno. Mala traka sa alatkama prvo će se pojaviti izbledelo. Kada postavite pokazivač na nju, postaće vidljivija i moći ćete da na njoj kliknete na opciju za oblikovanje.

U vežbi ste saznali kako da otkrijete karticu „Alatke za slike“ u programu Word. Kada ove alatke nestanu, kako možete da ih vratite?

Kliknućete na sliku.

Odlično. Komande se pojavljuju kao odgovor na radnju koju ste preduzeli. U ovom slučaju pojavljuju se kada kliknete na sliku.

Kliknućete na traku.

To neće funkcionisati. Pokušajte ponovo.

Kliknućete desnim tasterom miša na traku, a zatim izabrati karticu.

Ne, to neće funkcionisati i preteško je. Pokušajte ponovo.

Odgovori na važna pitanja

Konceptualni prikaz novih opcija u sistemu Office 2007: dugme „Microsoft Office“, tasterske prečice i novi formati datoteka

Pogledajte druge novine u nekim od proizvoda sistema Office 2007.

Sada je vreme da pogledamo nešto drugo osim trake i vidimo i ostale novine.

Dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta je novo. Ovo dugme je tu umesto menija „Datoteka“ u nekoliko Office programa. Ono obezbeđuje više opcija, prikladnije prikupljenih na jedno mesto. Šta je još novo? Nove tasterske prečice i novi formati datoteka za Word, Excel, PowerPoint i Access 2007.

Saznajte kako se radi sa nekima od novih opcija, pogledajte šta da radite ako ne možete da pronađete komandu koja vam je potrebna, pogledajte kako se radi sa novim formatima datoteka i otkrijte kako ljudi koji nisu izvršili nadogradnju na Word, Excel ili PowerPoint 2007 mogu da otvore vaše datoteke i da rade u njima na uobičajeni način.

Šta se dogodilo sa menijem „Datoteka“?

Dugme „Microsoft Office“ u programima Word i Excel

Dugme „Microsoft Office“ u programima Word i Excel.

Dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta pojavljuje se u gornjem levom uglu prozora u nekoliko Microsoft Office programa. Dobijate iste osnovne komande koje su se ranije pojavljivale u meniju „Datoteka“ za otvaranje, čuvanje i štampanje dokumenata.

Međutim, dugme nudi više komandi od menija „Datoteka“. Na primer, ovde imate podršku za proveru toga da li datoteke u programima Word, Excel i PowerPoint sadrže privatne informacije ili komentare. Više o ovome saznaćete u vežbama na kraju ove lekcije.

Dugme „Microsoft Office“ takođe vas vodi do postavki programa koje kontrolišu stvari kao što su željene postavke pravopisa.

Na dnu menija izaberite stavke Opcije programa Excel, Opcije programa Word i tako dalje, a zatim na listi na levoj strani kliknite na bilo koju od kategorija. Na primer, u programu Excel izaberite stavku Formule da biste uključili ili isključili stil reference „R1C1“. U programu Word izaberite stavku Provera da biste uključili ili isključili funkciju za proveru pravopisa dok kucate.

U prethodnim verzijama sistema Office mogli ste da podesite opcije u dijalogu Opcije koji se otvarao preko menija Alatke. Mnoge od tih opcija sada mogu da se pronađu kada kliknete na dugme „Microsoft Office“ , gde su vidljivije i nadohvat su vam ruke kada počnete da radite na starim ili na novim datotekama.

Gde se započinje prazan dokument?

Prozor „Nova prezentacija“ u programu PowerPoint

Novi prozor „Prezentacija“ u programu PowerPoint 2007.

Kada kreirate novi dokument, radnu svesku, prezentaciju ili bazu podataka, dobićete pun, šaren prozor koji će vam pomoći da počnete sa radom. Započnite sa praznom ili postojećom datotekom kao što ste navikli ili na levoj strani u okviru Microsoft Office Online kliknite na dugme Izdvojeno i odaberite iz kataloga veza sa predlošcima na mreži i kursevima za obuku da biste brzo mogli da počnete sa poslom kreiranja.

Da biste počeli, u gornjem levom uglu prozora kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Zatim kliknite na dugme Novo da biste otvorili prozor Novi dokument u programu Word, prozor Nova radna sveska u programu Excel, prozor Nova prezentacija u programu PowerPoint ili prozor Prvi koraci sa programom Microsoft Office Access u programu Access.

Šta je sa mojim omiljenim tasterskim prečicama?

Upotreba slovnih prečica za uklanjanje stila naslova u programu Word

Na primer, možete da koristite slovne prečice za uklanjanje stila naslova u programu Word.

1. Pritisnite taster ALT da bi se pojavile slovne prečice.

2. Zatim pritisnite taster H da biste izabrali karticu Početak.

3. Pritisnite taster E da biste izabrali dugme Obriši oblikovanje u grupi Font da biste uklonili stil naslova.

Ako se više oslanjate na tastaturu nego na miš, želećete da znate više o tasterskim prečicama u sistemu Office 2007.

Dizajn trake donosi nove prečice. Zašto? Zato što ova promena donosi dve velike prednosti u odnosu na prethodne verzije:

 • Prečice za svako dugme na traci.

 • Prečice koje često zahtevaju manje tastera.

Upotreba novih prečica

Nove prečice takođe imaju novo ime: slovne prečice. Pritisnite taster ALT da bi se slovne prečice pojavile.

Videćete slovne prečice za sve kartice na traci, sve komande na karticama, traku sa alatkama za brzi pristup i dugme „Microsoft Office“.

Pritisnite taster za karticu koju želite da prikažete. Pojaviće se sve oznake slovnih prečica za dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za dugme koje želite.

Šta je sa starim tasterskim prečicama?     Stare tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje su netaknute i možete da ih koristite kao što ste ih oduvek koristili. Na primer, prečica CTRL+C i dalje kopira nešto u ostavu, a prečica CTRL+V i dalje nalepljuje nešto iz ostave.

Da biste saznali više, pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju lekcije.

Šta ako ne mogu da pronađem komandu koju tražim?

[Untitled] Upotreba interaktivnog referentnog vodiča da biste videli da se u programu Word 2007 tabela umeće na kartici „Umetanje“ klikom na dugme „Tabela“

Reprodukujte animaciju da biste videli kako se koristi interaktivni referentni vodič da biste u programu Word 2003 pronašli komandu Umetni tabelu, a zatim i da biste videli lokaciju iste komande u programu Word 2007.

Ako ne možete da pronađete neku komandu, postoji pomoć.

Za programe Word 2007, Excel 2007 i PowerPoint 2007 postoji vizuelni, interaktivni referentni vodič koji vam pomaže da brzo saznate gde se stvari nalaze. Veze sa ovim vodičima pronaći ćete na kartici sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Da biste koristili interaktivni vodič, postavite pokazivač na komandu u Office 2003 programu da biste videli gde se ona nalazi u novom programu. Na primer, da biste u programu Word pronašli komandu Umetni tabelu, u vodiču postavite pokazivač na komandu Umetni u programu Word 2003. Zatim kliknite da biste videli animaciju lokacije komande u programu Word 2007. (Ona se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tabele.)

Pored toga što vam odmah pomažu, vodiči takođe služe kao alatke za učenje koje će vam pomoći da se upoznate sa lokacijama određenih komandi.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se koristi interaktivni vodič.

Šta je sa novim formatima datoteka?

Konceptualni prikaz pogodnosti novih formata datoteka: povećana bezbednost, smanjeno oštećivanje datoteka i manja veličina datoteka

Pogodnosti novih formata datoteka.

U programima Word 2007, Excel 2007 i PowerPoint 2007 postoje novi formati datoteka. Zašto? Postoji mnogo razloga! Na primer, radi povećane bezbednosti datoteka, smanjenog rizika od oštećenja datoteka, smanjene veličine datoteka i novih funkcija.

Ako vas zanimaju tehnički detalji, novi formati datoteka zasnovani su na XML formatu (Extensible Markup Language) i prihvataju Office Open XML formate.

Više informacija o novom formatu u programima Word, Excel i PowerPoint

 • Za dokumente, radne sveske i prezentacije podrazumevani format datoteke sada ima slovo „x“ na kraju, koje predstavlja XML format. Na primer, u programu Word dokument se sada podrazumevano čuva sa oznakom tipa datoteke .docx umesto oznake .doc.

 • Ako sačuvate datoteku kao predložak, primenjuje se isto pravilo: dobićete oznaku tipa datoteke starog predloška sa slovom „x“ na kraju, na primer, .dotx u programu Word.

 • Ako datoteka sadrži kôd ili makroe, moraćete da je sačuvate u novom formatu datoteke koji omogućava makroe. U slučaju Word dokumenta, to se prevodi u .docm, a za Word predložak u .dotm.

Napomena     U programu Access postoji novi format datoteke koji ima neke drugačije karakteristike. O tome ćemo govoriti kasnije u ovom kursu.

Kako mogu da radim sa ljudima koji još nemaju sistem Office 2007?

Konceptualna slika dokumenta koji se otvara u verziji programa 2007 i u verziji 2003

Deljenje dokumenata između sistema Office 2007 i starijih verzija sistema Office.

Možda ste vi prva osoba u vašoj radnoj grupi koja je dobila sistem Office 2007 ili možda radite sa nekim odeljenjima kojima je potrebno da koriste Office dokumente sačuvane u starijem formatu. I dalje možete da delite dokumente jedni sa drugima. Evo kako.

Možete da otvorite datoteku kreiranu u prethodnim verzijama sistema Office, od verzije 95 do verzije 2003. Samo otvorite datoteku na uobičajeni način. Nakon rada sa njom u verziji 2007 možda ćete želeti da sačuvate datoteku. Dijalog Sačuvaj kao čuva datoteku kreiranu u prethodnoj verziji kao tu istu verziju. Prilikom čuvanja, „Kontrolor kompatibilnosti“ će vas obavestiti o novim funkcijama dodatim u datoteku koje su možda onemogućene ili su uklopljene na najpribližniji način.

Napomena     Ako otvorite prezentaciju kreiranu u programu PowerPoint 95, PowerPoint će podrazumevano odabrati format 2007 prilikom čuvanja, ali možete da odaberete da sačuvate datoteku u formatu 97-2003.

Ako želite da sačuvate datoteku u formatu 2007, izaberite stavke Word dokument, Excel radna sveska ili PowerPoint prezentacija u polju Sačuvaj kao tip.

Kolege koje imaju verzije programa Word, Excel ili PowerPoint od 2000 do 2003 (i najnovije zakrpe i servisne pakete) mogu da otvore vaše datoteke formata 2007. Kada kliknu na vaš dokument, biće upitani da li žele da preuzmu konverter koji će im omogućiti da otvore dokument.

Više o novom formatu datoteke možete da saznate u pojedinačnim kursevima o programima Word 2007, Excel 2007 i PowerPoint 2007. Veze sa ovim kursevima nalaze se na kartici sa kratkim uputstvima.

Šta je sa novim formatom datoteke u programu Access?

Nadogradnja starije verzije baze podataka na Access 2007

Kada nadogradite stariju verziju baze podataka na Access 2007, ne možete ponovo da koristite tu bazu podataka u starijoj verziji.

Novi format datoteke u programu Access 2007, .accdb, podržava nove funkcije proizvoda kao što su tip podataka priloga, koji vam omogućava da skladištite dokumente i datoteke kao komprimovane priloge u bazi podataka, i polja sa više vrednosti. On omogućava poboljšano šifrovanje radi veće privatnosti i bezbednosti.

Kompatibilnost verzija

Kada kreirate novu bazu podataka u programu Access 2007, baza podataka automatski koristi novi .accdb format. Starije verzije programa Access koristile su .mdb format datoteke. U programu Access 2007 možete da otvarate .mdb datoteke i da radite s njima ako su te datoteke bile sačuvane u programima Access 2003, Access 2002 ili Access 2000. Međutim, nove funkcije u programu Access 2007 neće raditi sa .mdb datotekama. Ako želite da koristite nove funkcije, koristite komandu Sačuvaj kao da biste konvertovali bazu podataka u .accdb format.

Kada koristite Access 2007 da biste otvorili bazu podataka sačuvanu u programima Access 95 ili Access 97, Access 2007 ponudiće vam da je nadogradi na .accdb format. Ako ne planirate da koristite bazu podataka sa starijim verzijama programa Access (i ako ne koristite replikaciju ili korisnički nivo bezbednosti), trebalo bi da nadogradite bazu podataka.

Važno     Bazu podataka u .accdb formatu datoteke ne možete da otvorite ni sa jednom verzijom programa Access osim verzije Access 2007.

Na kartici sa kratkim uputstvima postoje veze sa informacijama o novom Access formatu datoteke.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Word“ da bi se otvorio prozor programa Word i uputstva za vežbanje

Veličina preuzimanja: 11 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Word

Sada ćete u koracima vežbe isprobati nešto od onoga što ste saznali.

Osnovne informacije o vežbanju

Kada budete kliknuli na vezu Vežba u programu Word na dnu ove stranice, program Word će se otvoriti i uputstva za vežbanje će se prikazati u zasebnom prozoru.

Napomena     Potrebno je da na svom računaru imate instalirane programe Word 2007 i Excel 2007.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Gde se nalazi dugme na koje je potrebno da kliknete da biste došli do komandi za otvaranje i čuvanje datoteka?

Na prvoj kartici.

Ne baš, ali ste veoma blizu. Pokušajte ponovo.

U gornjem levom uglu.

Upravo tako. Pogodili ste.

Na dnu trake.

Ne, krenuli ste u pogrešnom pravcu. Pokušajte ponovo.

Da biste upotrebili tastersku prečicu za izbor kartice na traci, prvo ćete pritisnuti:

Taster ALT.

Odlično. Ovo će prikazati oznake koje prikazuju koji taster je potrebno pritisnuti da bi se pristupilo svakoj kartici.

Taster SHIFT.

Ne, pokušajte još jednom.

Taster CTRL.

Ne, pokušajte opet.

U vežbi ste saznali kako se menja broj praznih radnih listova koji su uključeni u novu Excel radnu svesku. Počećete tako što ćete kliknuti na:

Prvu karticu.

Ne, nije tačno. Pokušajte još jednom.

Dugme „Microsoft Office“.

Tačno. Zatim izaberite stavku „Opcije programa Excel“ i kliknite na dugme „Prilagodi“. Zatim u polju u okviru „Uključi sledeći broj listova“ podesite broj radnih listova.

Statusnu traku.

Ne, to nije dobro mesto. Pokušajte ponovo.

Kolege koje nemaju sistem Microsoft Office 2007 mogu da otvaraju vaše Word, Excel i PowerPoint 2007 datoteke.

Tačno.

Tačno.

Netačno.

Ipak mogu. Koristeći mnoge starije verzije programa Word, Excel ili PowerPoint, drugi mogu da otvaraju vaše datoteke tako što će instalirati Microsoft Compatibility Pack.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Zašto je promenjen dizajn sistema Office 2007

 • Umesto tridesetak traka sa alatkama koje nisu prikazane i komandi sakrivenih u menijima, sada imate jedan kontrolni centar koji objedinjuje najbitnije stvari i jasno ih prikazuje.

 • Ljudi koji koriste Microsoft Office najviše vole osnovni skup komandi koje stalno koriste. Ove komande su sada najistaknutije.

 • Neke komande nisu uvek vidljive, već se pojavljuju samo kao odgovor na radnju koju preduzimate. Na primer, kada u programu Word umetnete sliku, pojavljuje se kartica Alatke za slike i komande koje su vam potrebne za rad sa slikom prikazuju se na kartici Oblikovanje. Kada završite rad sa slikom i kliknete van nje, kartice Alatke za slike i Oblikovanje i njihove komande nestaju. Ako vam je kartica ponovo potrebna, jednostavno kliknite na sliku.

Stavite komande na svoju traku sa alatkama

Ako često koristite komande koje nisu tako brzo dostupne kao što biste želeli, dodajte ih na traku sa alatkama za brzi pristup koja se nalazi iznad trake kada prvi put pokrenete Office program.

Brzo prilagođavanje    

Traka sa alatkama za brzi pristup može da se prilagodi na nekoliko različitih načina:

 • Možete da dodate dugmad na nju tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koje dugme, a zatim izabrati stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

 • Možete da kliknete na komandu Prilagodi traku sa alatkama za brzi pristup koja se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša na bilo koje dugme. U dijalogu koji se otvara odaberite neku od dostupnih komandi.

 • Da biste traku sa alatkama premestili u poseban red ispod trake, kliknite na strelicu na kraju trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Prikaži traku sa alatkama za brzi pristup ispod trake. Da biste premestili traku sa alatkama iznad trake, sledite iste korake, ali izaberite stavku Prikaži traku sa alatkama za brzi pristup iznad trake.

Brisanje dugmeta sa trake sa alatkama za brzi pristup

 1. Kliknite desnim tasterom miša na dugme na traci sa alatkama.

 2. Izaberite stavku Ukloni sa trake sa alatkama za brzi pristup.

Više opcija ako su vam potrebne

Kada u donjem desnom uglu grupe vidite strelicu Slika dugmeta (nazvanu Pokretanje dijaloga), to znači da su za komande u grupi dostupne detaljne ili napredne opcije. Kliknite na strelicu Slika dugmeta da biste otvorili dijalog ili okno zadatka u kojem možete da radite sa dostupnim opcijama.

Različite rezolucije ekrana mogu da promene ono što vidite

Ako je rezolucija ekrana na vašem računaru niska, na primer 800 puta 600 piksela, nekoliko grupa na traci možda će prikazivati samo ime grupe umesto svih komandi u grupi. U tom slučaju kliknite na strelicu na dugmetu grupe da biste videli komande u grupi.

Grupe koje prikazuju samo ime u nižoj rezoluciji obično su one sa komandama koje se ređe koriste.

Šta se dogodilo sa menijem „Datoteka“?

U nekoliko programa sistema Office 2007 meni Datoteka zamenjen je dugmetom „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Kliknite na ovo dugme u gornjem levom uglu prozora da biste dobili osnovne komande koje ste ranije koristili za otvaranje, čuvanje i štampanje dokumenata.

Takođe ćete pronaći postavke programa koje kontrolišu stvari kao što su željene postavke pravopisa.

Na dnu menija izaberite stavke Opcije programa Excel ili Opcije programa Word i tako dalje, a zatim na listi na levoj strani izaberite bilo koju od kategorija. Na primer, u programu Excel izaberite stavku Formule da biste uključili ili isključili stil reference „R1C1“. U programu Word izaberite stavku Provera da biste uključili ili isključili funkciju za proveru pravopisa dok kucate.

U starijim verzijama sistema Office mogli ste da podesite opcije u dijalogu Opcije koji se otvarao preko menija Alatke. Mnoge od tih opcija sada mogu da se pronađu kada kliknete na dugme „Microsoft Office“, gde su vidljivije i nadohvat su vam ruke kada počnete da radite na starim ili na novim datotekama.

Upotreba novih tasterskih prečica

Nove tasterske prečice imaju novo ime: slovne prečice. Pritisnite taster ALT da bi se pojavile oznake slovnih prečica. Videćete slovne prečice za sve kartice na traci, traku sa alatkama za brzi pristup i dugme „Microsoft Office“.

Pritisnite taster za karticu koju želite da prikažete. Pojaviće se sve oznake slovnih prečica za dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za dugme koje želite.

Stare tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje su netaknute. Na primer, prečica CTRL+C i dalje kopira u ostavu, a prečica CTRL+V i dalje nalepljuje iz ostave.

Napomena     Većina starih ALT+ prečica menija i dalje funkcioniše. Međutim, potrebno je da zapamtite celu prečicu - ne postoje podsetnici na ekranu za slova koja je potrebno da pritisnete.

Setite se prethodne verzije sistema Office, kada ste pritiskali tastere ALT+E da biste otvorili meni Uređivanje, a zatim pritiskali podvučeno slovo u nekoj od komandi u meniju. I dalje možete da pritisnete taster ALT, a zatim da pritisnete neku od starih prečica menija E (Uređivanje), V (Prikaz), I (Umetanje) i tako dalje. Međutim, neće se otvoriti meni. Umesto toga iskočiće polje u kojem se navodi da koristite Office 2007 ključ za pristup. Ako znate ceo redosled tastera, samo nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate redosled, pritisnite taster ESC i koristite oznake slovnih prečica umesto toga.

Šta je sa novim formatima datoteka?

U programima Word, Excel i PowerPoint postoji novi format datoteke. Zašto? Radi povećane bezbednosti datoteka, smanjenog rizika od oštećenja datoteka, smanjene veličine datoteka i novih funkcija.

 • Možete da otvorite datoteku koja je kreirana u sistemu Office, od verzije 95 do verzije 2003.

 • Kada sačuvate datoteku koja je kreirana u prethodnoj verziji programa, podrazumevana opcija dijaloga Sačuvaj kao jeste da sačuva datoteku u formatu prethodne verzije. Takođe možete da izaberete da sačuvate datoteku kao verziju 2007.

 • Prilikom čuvanja datoteke kao prethodne verzije funkcija „Kontrolor kompatibilnosti“ će vas obavestiti o funkcijama verzije 2007 koje su možda onemogućene ili su najsličnije.

 • Kolege koje imaju verzije programa Excel od 2000 do 2003 (i najnovije zakrpe i servisne pakete) mogu da rade u vašim 2007 datotekama. Kada oni kliknu na vaš dokument, biće upitani da li žele da preuzmu konverter koji će im omogućiti da otvore dokument.

Access takođe ima novi format datoteke: .accdb. Nove baze podataka koje kreirate u programu Access 2007 automatski koriste taj format. Možete da otvarate stari .mdb format i da radite s njime ako su te datoteke sačuvane u programima Access 2000 ili Access 2002-2003. Međutim, da biste koristili nove funkcije programa Access 2007 u .mdb datotekama, morate prvo da upotrebite komandu Sačuvaj kao da biste konvertovali bazu podataka u novi format. Novi format ne možete da otvorite ni sa jednom verzijom programa Access osim verzije Access 2007.

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!