Odobravanje pristupa portalu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kao vlasnik lokacije možete da date korisnicima pristup Microsoft Office SharePoint Server 2007 lokacije i kontrolu koje korisnici mogu da tamo. Ovaj članak objašnjava osnove dozvole za lokaciju i kako da ih koristite da biste dodali korisnike lokacije.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o grupe i nivoi dozvola

Kreiranje i konfigurisanje grupe

Dodavanje korisnika u grupe

Probajte na mreži pomoću testiranje diska

Saznajte više o grupe i nivoi dozvola

Jedna od osnovnih obaveza vlasnik lokacije je da biste kontrolisali ko može da pristupi na lokaciji, ko može da radi sa sadržajem lokacije, a ko može da menja stranicama i funkcionalnost na lokaciji. Kao vlasnik lokacije možete dati neki zaposleni dozvolu za čitanje i promena sadržaja lokacije, a zatim dajte drugi zaposleni samo dozvolu za čitanje sadržaja lokacije.

Na primer, na lokaciji koja opisuje pogodnosti zaposlenog, vlasnik lokacije želi samo osobe u sektoru za zaposlenog odnosa za dodavanje ili ažuriranje informacija na lokaciji. Međutim, svi veće organizacije treba da moći da prikažete informacije. Odobravanje određenih dozvola grupama osoba omogućava vlasnika lokacije da biste kontrolisali ko može da vidi podatke koji možete da dodate ili promenite informacije i ko može da upravlja sadržaja na lokaciji.

Pruža korisnicima pristup lokaciji zahteva sledeće korake:

 1. Utvrđivanje koji je potreban pristup lokaciji i njen sadržaj i moraju da budu u mogućnosti da radite sa njom.

 2. Kreiranje ili prilagođavanje SharePoint grupa za lokaciju i dodela nivoa dozvola ili pomoću podrazumevane SharePoint grupe.

 3. Dodavanje Windows bezbednosne grupe i korisničke naloge SharePoint grupe za lokaciju.

Da biste efikasno kontrolisanje pristupa lokaciji, vlasnici lokacija treba da utvrdite koji je potreban pristup lokaciji nivo pristupa koji su im potrebne i šta delovima lokacije da biste obuhvatili njegove dozvole. Tri jezgro podrazumevane SharePoint grupe i njihove podrazumevani nivoi dozvola su sledeći:

 • Vlasnici     Ova grupa ima nivo dozvole Puna kontrola , što omogućava članovima grupe da biste promenili sadržaj lokacije, stranice i funkcionalnosti. Puna kontrola pristupa bi trebalo da bude ograničen na samo vlasnici lokacija.

 • Članovi     Ova grupa ima nivo dozvole za doprinos , koje omogućavaju članovima grupe za prikaz stranica, uređivanje stavki, prosledite promene na odobravanje i brisanje stavki sa liste.

 • Posetioci     Ova grupa ima dozvolu za čitanje , što omogućava članovima grupe da biste prikazali stranice, stavke liste i dokumente.

Napomena: Više informacija o podrazumevane SharePoint grupe i nivoi dozvola potražite u članku Upravljanje nivoima dozvola.

Pored tri osnovne podrazumevane SharePoint grupe, vlasnik lokacije možete da kreirate nove grupe, izmena nivoa dozvola grupe ili koristite bilo koju kombinaciju sledeće grupe da biste kreirali preciznije nivoe pristupa za svoju lokaciju:

 • Davaoci odobrenja     Članovi ove grupe imaju dozvolu za objavljivanje glavne verzije neke stavke liste (poput stranice), počevši od njene radne verzije pa sve do konačne verzije, i mogu omogućiti da joj pristupe anonimni korisnici ili oni sa ograničenim pristupom.

 • Dizajneri     Ova grupa ima dozvole pristupa slične onima u vlasnici lokacija. Dizajneri možete da menjate performanse, promenite izgled i doživljaj lokacije i dodavanje koda u galeriji master stranica. Dizajner nivo pristupa je obično ograničena za male skupove Veb programeri, Web dizajneri ili oba.

 • Hijerarhija menadžera     Članovi ove grupe imaju dozvolu za preimenovanje lokacija ili premeštanje lokacije u kolekciji lokacija da biste promenili hijerarhija kolekcije lokacija. Hijerarhije utiče na strukturu navigacije lokacije i stranica na lokaciji koje koristite navigaciju lokacije odražavaće promene. Svrha ove grupe je da biste zamenili kanala Menadžer grupe u programu Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Ako nadograđujete sa CMS 2000, menadžeri kanala migriraju u menadžeri hijerarhije.

 • Korisnici za brzo raspoređivanje     Svrha ove grupe je da olakša brzo ažuriranje lokacija sa zasebnim slojevima za kreiranje i raspoređivanje. Ona omogućava članovima grupe da na lak način organizuju i prenose podatke iz sloja za kreiranje u sloj za objavljivanje.

 • Čitaoci sa ograničenim dozvolama     Članovi ove grupe pristupaju lokaciji i celom njenom sadržaju sa dozvolama samo za čitanje glavnih verzija svake liste ili stavke. Ovaj nivo pristupa obično se daje osobama koje samo pregledaju i čitaju informacije na lokaciji i nikad ne učestvuju direktno u njihovom kreiranju.

Pojedinačni korisnici i SharePoint grupe mogu imati različite nivoe dozvola za različite objekte koji se mogu obezbediti. Na primer, možete dati korisničke dozvole za čitanje samo informacije koje se pojavljuju na lokaciji. Možete da dodelite iste korisničke dozvole za uređivanje sve datoteke u biblioteci ili fascikle u biblioteku na lokaciji.

Napomena: Objekti koji se mogu obezbediti uključuju: lokacije, stranice, liste, biblioteke, fascikle u liste i biblioteke, stavke liste i biblioteke datoteka.

Vrh stranice

Kreiranje i konfigurisanje grupe

Se ne da koristite samo podrazumevane SharePoint grupe. Ako imate određene podrazumevane grupe ne zadovoljava zahteve, možete da kreirate grupu ili da izmenite postojeću grupu.

Napomena: Ako podrazumevane SharePoint grupe odgovara potrebama vaše lokacije, pogledajte članak Dodavanje korisnika u grupe.

Kreiranje grupe

 1. Na matičnoj stranici lokacije, izaberite stavku Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim izaberite stavku osobe i grupe.

  Napomena: Ovaj korak korak se razlikuje u zavisnosti od predloška koji je korišćen za kreiranje lokacija i prilagođavanja lokacije.

 2. U meniju Novo izaberite stavku Nova grupa.

 3. Upišite ime grupe, a zatim kratak opis njenih atributa.

 4. Da biste promenili vlasnika grupe, otkucajte ime novog naloga ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli ime naloga neke osobe.

 5. U odeljku Postavke grupe , izaberite željene opcije da biste odredili ko može da vidi članovi ove grupe i koji možete da dodate ili uklonite članove.

 6. U odeljku Zahtevima za članstvo , izaberite željene opcije da biste naveli da li želite da primate zahteve za dodavanje ili uklanjanje iz ove grupe i da dodate e-adresu koju korisnici mogu da šalju zahteve. Ako izaberete stavku Automatsko prihvatanje zahteva, korisnici se automatski dodaju ili uklanjaju kada zahtev.

  Važno: Odlazne e-pošte mora biti omogućena za kolekciju lokacija SharePoint administrator.

 7. U odeljku Dodelite grupne dozvole ovoj lokaciji izaberite nivo dozvola koji želite da omogućite za ovu grupu.

  Da biste kreirali grupu za koju je onemogućen pristup vašoj lokaciji, opozovite izbor u svim poljima za potvrdu pored nivoa dozvola.

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena: Dodavanje korisnika u grupu koju ste upravo kreirali, pogledajte članak Dodavanje korisnika u grupe.

Vrh stranice

Menjanje nivoa dozvola neke grupe

 1. Na matičnoj stranici lokacije, u meniju Radnje na lokaciji , postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim izaberite stavku osobe i grupe. Ovaj korak se razlikuje u zavisnosti od predloška koji je korišćen za kreiranje lokacija i prilagođavanja lokacije.

 2. Na stranici „Osobe i grupe“, na traci za brzo pokretanje kliknite na vezu Grupe.

 3. Na stranici „Osobe i grupe: sve grupe“ izaberite ime grupe čiji nivo dozvola želite da promenite.

 4. Na osobe i grupe: ime grupe stranice, kliknite na meni postavke , a zatim kliknite na dugme Postavke grupe.

 5. Na stranici „Promenite postavke grupe“, u odeljku Dodelite grupne dozvole ovoj lokaciji potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nivoa dozvola koje želite da dodelite grupi, a opozovite ga pored nivoa dozvola koje više ne želite da primenjujete na tu grupu.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje korisnika u grupe

Koji omogućava korisnicima da pristupe vaša SharePoint lokacija i njen sadržaj podrazumeva Dodavanje Windows bezbednosne grupe i korisnici naloge SharePoint grupama za vašu lokaciju. Preporučujemo da koristite Windows bezbednosne grupe da date korisnicima pristup na lokaciju. Bila lakša za dodavanje i upravljanje nekoliko Windows bezbednosne grupe za SharePoint grupi nego što je da dodate i upravljanje mnogo pojedinačne korisničke naloge za SharePoint grupi.

Na primer, kada marketinških Windows domena bezbednosne grupe doda podrazumevane članovi SharePoint grupe, svi korisnici u Marketing su može da čita i izvršite promene u sadržaju lokacije. Zaposleni pridruživanje i napuštanje Marketing tima, je organizacija sektoru dodaju i uklanjaju zaposlenih korisničke naloge iz marketinških Windows domena bezbednosnu grupu. Vlasnik lokacije ne mora da dodajete i uklanjate pojedinačne korisničke naloge iz grupe "članovi" za svoje lokacije.

U vašoj organizaciji Windows bezbednosne grupe možda ne zadovoljava potrebama vaše lokacije i možda ćete morati da dodate pojedinačne Windows domena korisničke naloge SharePoint grupama za vašu lokaciju. Isti SharePoint grupe možete dodati grupama i korisnicima.

Da biste dodali Windows bezbednosne grupe i korisnici nalozi domena SharePoint grupe:

 1. Na matičnoj stranici lokacije, izaberite stavku Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim izaberite stavku osobe i grupe.

 2. Na stranici „Osobe i grupe“, na traci „Brzo pokretanje“ kliknite na dugme Grupe.

 3. Kliknite na ime SharePoint grupe kojoj želite da dodate grupama i korisnicima.

 4. Napomena: Da biste dodali domen korisničke naloge u grupu, kliknite na dugme Dodavanje svih ovlašćenih korisnika. Na primer, možete da uradite to za podrazumevani posetioci SharePoint grupe da biste dozvolili sve domena korisnički nalozi za čitanje sadržaja na lokaciji.

 5. Proverite da li je izabrana Dodavanje korisnika u SharePoint grupa i odgovarajućoj grupi je izabrana, a zatim kliknite na dugme u redu. Preporučujemo da koristite SharePoint grupe kada je moguće da date korisnicima pristup na lokaciju. Retko, možda ćete morati da dodelite pojedinačne dozvole korisnika tako što ćete kliknuti na dugme Direktno davanje dozvola korisnicima. Međutim, Dodeljivanje nivoa pojedinačnih dozvola velikog broja korisnika može brzo postati teško i bilo dugotrajan da upravljate.

 6. Ako želite da pošaljete e-poruku za nove korisnike, kliknite na dugme Pošalji e-poruku dobrodošlice novim korisnicima.

  Napomena: Odlazne e-pošte mora biti omogućena za kolekciju lokacija SharePoint administrator. Ako šaljete e-poruku dobrodošlice novim korisnicima potvrđen i odlazne e-pošte nije omogućeno, grupama i korisnicima će biti dodat u SharePoint grupu i pojaviće se poruka o grešci koja ukazuje da nije bilo moguće poslati e-poruku.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Probajte na mreži pomoću testiranje diska

Isprobaju pruža okruženje besplatna probna verzija na mreži sistema Microsoft Office programima, kao što je SharePoint Server 2007.

Važno: Izaberite stavku Upravljanje poslovnim sadržajem sa Office SharePoint Server na lokaciji isprobaju.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×