Odabir pravog prikaza za zadatak u programu PowerPoint

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

PowerPoint slajdova možete da prikažete na različite načine, u zavisnosti od aktuelnim zadatkom. Neki prikazi su korisni kada kreirate prezentaciju, a neke su najkorisnije za držanja prezentacije.

Možete pronaći različite PowerPoint opcije prikaza na kartici Prikaz , kao što je prikazano ispod.

Pokazuje meni „Prikaz“ u programu PowerPoint

Najčešće korišćene prikaze možete da pronađete na traci sa alatkama, u donjem desnom uglu prozora slajda, kao što je prikazano u nastavku.

Pokazuje dugmadi za prikaz na dnu ekrana u programu PowerPoint

Napomena : Da biste promenili podrazumevani prikaz u programu PowerPoint, pogledajte članak Promena podrazumevanog prikaza.

Prikazi za pravljenje prezentacije

Normalan prikaz

Do prikaza Normalno možete doći iz trake sa alatkama Dugme „Normalan prikaz“ u programu PowerPoint na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikazna traci.

Normalan prikaz je režim uređivanja gde ćete najčešće da radite da biste kreirali slajdove. Ispod, normalnom prikazu sličica slajdova sa leve strane, veliki prozor koji prikazuje trenutni slajd i odeljak ispod trenutnog slajda gde možete da kucate beleške govornika za taj slajd.

Pokazuje normalan prikaz u programu PowerPoint

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Do prikazaSortiranje slajdovamožete doći iz trake sa alatkama Pokazuje dugme „Prikaz slajda“ u programu PowerPoint na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikaz na traci.

Prikaz "Sortiranje slajdova" (ispod) prikazuje sve slajdove u prezentaciji u horizontalno nizove od, sličice. Prikaz projekcije slajdova je korisno ako je potrebno da Reorganizovanje slajdova – možete samo da kliknete i prevucite slajdova na novu lokaciju, ili dodavanje odeljaka za organizovanje slajdova u grupe koje ima smisla.

Pokazuje prikaz „Sortiranje slajdova“ u programu PowerPoint

Više informacija o odeljcima potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje sekcije u PowerPoint prezentaciji.

Prikaz stranice sa napomenama

Beleške govornika možete da prikažete ili sakrijete pomoću dugmeta Beleške dugme za beleške u programu PowerPoint na dnu prozora slajda ili možete doći do prikaza Stranica sa napomenama na kartici Prikaz na traci.

Okno Beleške se nalazi ispod prozora slajda. Beleške možete da odštampate ili da ih uključite u prezentaciju koju šaljete korisnicima ili da ih koristite samo kao signale za sebe dok predstavljate.

Prikazuje okno „Beleške govornika“ u programu PowerPoint

Dodatne informacije o beleškama potražite u članku Dodavanje beležaka govornika na slajdove.

Prikaz strukture

Do prikaza strukture možete doći iz kartice Prikaz na traci. (U PowerPoint 2013 i novijim verzijama, koji više ne možete da u prikaz strukture u normalnom prikazu. Morate da da je preuzmete sa kartice " Prikaz ".)

Koristite prikaz strukture da biste kreirali za prikaz strukture ili priče table za prezentaciju. Prikazuje samo tekst na slajdovima, ne slika ili drugih grafičkih stavki.

Pokazuje prikaz strukture u programu PowerPoint

Master prikazi

Da dođete do prikaza mastera, na kartici Prikaz, u grupi Master prikazi odaberite prikaz mastera koji želite.

Masterprikazi uključuju, Slajd, Propratni sadržaj i Beleške. Ključna prednost rada u prikazu master je da možete izvršiti univerzalne promene stila na svakom slajdu, stranici sa napomenama ili propratnom materijalu koji su pridruženi prezentaciji.

za više informacija o radu sa masterima pogledajte u člancima:

Prikazi za vođenje i prikazivanje prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Možete doći do prikaza Projekcija slajdova iz zadatka traka Prikazuje dugme „Prikaz projekcije slajdova“ u programu PowerPoint na na dnu prozora slajda.

Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran računara, baš kao što će prezentacija izgledati na velikom ekranu kada je publika bude gledala.

Prikaz za izlagača

Da biste došli do prikaza Izlagač, u prikazu Projekcija slajdova, u donjem levom uglu ekrana, kliknite na Dugme „Prikaz za izlagača“ u programu PowerPoint i potom kliknite na Prikaz za izlagača (kao što je dole prikazano).

Koristite izlagača da biste pregledali beleške tokom održavanja prezentacije. U prikazu za izlagača , vaša publika ne mogu da vide beleškama.

Pokazuje meni prikaza za izlagača u programu PowerPoint

Dodatne informacije o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku Prikazivanje beležaka govornika prilikom izlaganja projekcije slajdova.

Prikaz za čitanje

Da dobijate do prikaza čitanje iz zadatka traka dugme prikaza za čitanje u programu PowerPoint na dnu prozora slajda.

Većina osoba rediguje PowerPoint prezentaciju bez izlagač će biti potrebno da koristite prikaz za čitanje. Prikazuje prezentacije preko celog ekrana kao što su "Projekcija slajdova", a uključuje nekoliko jednostavnih kontrole radi lakšeg prelistavate slajdove.

Prikazi za pravljenje prezentacije

Postoji nekoliko prikaza u programu PowerPoint mogu vam pomoći da kreirate profesionalne prezentaciju.

Normalan prikaz

Normalan prikaz je glavni prikaz za uređivanje, u kome možete pisati i dizajniranje prezentacija. Normalan prikaz ima četiri radne oblasti:

Normalan prikaz

1: prikaz strukture karticu Ovo je odlično mesto odakle da počnete sa pisanjem sadržaj – da biste uhvatili ideje, planiranje kako želite da ih prikažete i premestite slajdove i tekst. Kartica "Prikaz strukture" prikazuje teksta na slajdu u obliku prikaza strukture.

Napomena : Da biste odštampali kopiju prikaza strukture prezentacije pomoću samo tekst (kao što se pojavljuje u prikazu strukture) i nijedna od grafike ili animaciju, prvo izaberite karticu datoteka .

Zatim, kliknite na dugme Odštampaj, izaberite stavku slajdovi preko cele stranice u okviru ostale postavke, izaberite stavku prikaz strukture i zatim kliknite na dugme Odštampaj na vrhu.

2: karticu slajdovi  Prikazivanje slajdova u prezentaciju kao sličica tokom uređivanja. Sličice olakšavaju vam da se krećete kroz prezentaciju i da biste videli efekte promena u dizajnu. Možete lako da prerasporedite, dodavanje ili brisanje slajdova ovde.

3: okno za slajdove U gornjem desnom delu prozora u programu PowerPoint prikazuje okno slajda veliki prikaz Trenutni slajd. Trenutni slajd prikazane u ovom prikazu, možete da dodate tekst i Umetanje slike, tabele, SmartArt grafike, grafikona, crtanje objekata, okvira za tekst, filmovi, zvukove, hiperveze i animacije.

4: okno za napomene U okno za napomene ispod okna za slajdove možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije, možete da odštampate beleške i da upućuju na njih dok držite prezentaciju. Takođe možete da odštampate beleške da biste dali korisnicima ili uključite beleške u prezentaciji koju šaljete gledaocima ili objavite na Veb stranicu.

Možete se prebacivati između slajdova i prikaz strukture kartice. Da biste povećali ili sakrili okno koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi", pogledajte članak Prikazivanje ili sakrivanje kartica "Prikaz strukture ili slajdova".

Napomena : Da biste prikazali lenjir ili koordinatne linije u normalnom prikazu, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži potvrdite stavku Lenjir ili koordinatne linije .

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz za sortiranje slajdova pruža prikaz slajdova u vidu sličica. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizovanje niz slajdova tokom kreiranja prezentacije, a zatim takođe tokom priprema za štampanje prezentacije.

Možete da dodate odeljke u prikaz za sortiranje slajdova i sortiranje slajdova u različitim kategorijama ili odeljaka. Do Prikazasortiranje slajdovamožete možete doći pomoću trake zadatka na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikaz na traci.

Prikaz "Sortiranje slajdova"

Prikaz stranice sa napomenama

Okno za napomene se nalazi u okviru okna za slajdove. Možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije, možete da odštampate beleške i da upućuju na njih dok držite prezentaciju. Takođe možete da odštampate beleške da biste dali korisnicima ili uključite beleške u prezentaciji koju šaljete gledaocima ili objavite na Veb stranicu.

Kada želite da prikažete i radite sa beleškama u formatu cele stranice, na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na Stranicu sa napomenama.

Master prikazi

Master prikazi uključuju slajda, propratni sadržaj, i prikažite beleške. To su glavni slajdova koje skladišti informacije o prezentacije, uključujući pozadinu, boje, fontove, efekte, čuvara mesta veličine i pozicije. Ključne prednosti za rad u prikazu mastera je na master slajda, master napomene ili master propratnog sadržaja, mogu da promene univerzalni stila svaki slajd, stranice sa napomenama ili propratnog sadržaja povezana sa prezentacijom.

Za više informacija o radu sa masterima pogledajte Šta je master slajda? i Kreiranje i prilagođavanje mastera slajda.

Prikazi za držanja prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Koristite prikaz projekcije slajdova za održavanje prezentacije pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran, tačno onako kako prezentacija će izgledati na veliki ekran kada je što vidi vaša publika. Možete da vidite kako grafike, vremenski raspored, filmovi, animirani efekti i efekti prelaza će izgledati tokom prezentacije.

Da biste izašli iz prikaza projekcije slajdova, pritisnite taster ESC.

Prikaz za izlagača

Prikaz za izlagača je ključnih Prikaz projekcije slajdova zasnovane koje možete koristiti tokom održavanja prezentacije. Korišćenjem dva monitora, možete da pokrenete druge programe i prikazali beleške govornika koje ne može da vidi vaša publika.

Da biste koristili prikaz za izlagača, proverite da li vaš računar ima više monitora mogućnosti uključite podršku za više monitora i uključite prikaz za izlagača.

Više informacija o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku Prikazivanje beležaka govornika privatno tokom održavanja prezentacije na više monitora.

Prikaz za čitanje

Koristite prikaz za čitanje da biste prikazali prezentaciju ne pred publikom (putem velikih ekrana, na primer), ali umesto toga neko prikazivanje prezentacije na svom računaru. Ili, koristite prikaz za čitanje na vašem računaru kada želite da pregledaju prezentaciju, ne i u prikazu projekcije slajdova preko celog ekrana, ali u prozoru sa jednostavne kontrole koje čine prezentaciju lako da pregledate. Uvek sa možete se prebaciti prikaz za čitanje na jedan od druge prikaze ako želite da promenite prezentaciju.

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Da biste sačuvali papira i mastila, trebalo bi da biste pripremili štampanja pre štampanja. PowerPoint obezbeđuje prikaze i postavke će vam pomoći da odredite koje želite da odštampate (slajdova, propratnih sadržaja ili stranice sa napomenama) i način na koji želite tih poslova da biste odštampali (u boji, skali sivih tonova, crno i belo, sa okvirima, i još mnogo toga).

Detaljnije informacije o štampanje i pregled u članku Štampanje PowerPoint slajdova ili propratnog sadržaja.

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz za sortiranje slajdova pruža prikaz slajdova u vidu sličica. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizovali niz slajdova kao se spremate da biste odštampali slajdove. Do Prikazasortiranje slajdovamožete možete doći pomoću trake zadatka na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikaz na traci.

Prikaz "Sortiranje slajdova"

Pregled pre štampanja

Pregled pre štampanja omogućava vam da odredite postavke za koje želite da odštampate – propratni sadržaj, stranice sa napomenama i prikaz strukture ili slajdove. Izaberite stavke datoteka > Štampanje, a zatim odaberite opcije u okviru postavke.

Prikazi za pravljenje prezentacije

Postoji nekoliko prikaza u programu PowerPoint, koje vam mogu pomoći da kreirate profesionalne prezentaciju.

Normalan prikaz

Normalan prikaz je glavni prikaz za uređivanje, u kome možete pisati i dizajniranje prezentacija. Normalan prikaz ima četiri radne oblasti:

Normalan prikaz

1: prikaz strukture karticu Ovo je odlično mesto odakle da počnete sa pisanjem sadržaj – da biste uhvatili ideje, planiranje kako želite da ih prikažete i premestite slajdove i tekst. Kartica "Prikaz strukture" prikazuje teksta na slajdu u obliku prikaza strukture.

Napomena : Da biste odštampati kopiju prikaza strukture prezentacije pomoću samo tekst (kao što se pojavljuje u prikazu strukture) i nijedna od grafike ili animacije, kliknite na dugme "Microsoft Office" Slika dugmeta , kliknite na dugme Odštampaj, izaberite Prikaz strukture u okviru Odštampaj, a zatim kliknite na dugme u redu.

2: karticu slajdovi Ovo je sjajno mesto da biste prikazali slajdove u prezentaciji kao sličica tokom uređivanja. Sličice olakšavaju vam da se krećete kroz prezentaciju i da biste videli efekte promena u dizajnu. Možete lako da prerasporedite, dodavanje ili brisanje slajdova ovde.

3: okno za slajdove U gornjem desnom delu prozora u programu PowerPoint prikazuje okno slajda veliki prikaz Trenutni slajd. Trenutni slajd prikazane u ovom prikazu, možete da dodate tekst i Umetanje slike, tabele, SmartArt grafike, grafikona, crtanje objekata, okvira za tekst, filmovi, zvukove, hiperveze i animacije.

4: okno za napomene U okno za napomene ispod okna za slajdove možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije, možete da odštampate beleške i da upućuju na njih dok držite prezentaciju. Takođe možete da odštampate beleške da biste davali publici ili uključite beleške u prezentaciji koju šaljete gledaocima ili objavite na Veb stranicu.

Možete se prebacivati između slajdova i prikaz strukture kartice. Da biste povećali ili sakrili okno koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi", pogledajte članak Prikazivanje ili sakrivanje kartica "Prikaz strukture ili slajdova".

Napomena : Da biste prikazali lenjir ili koordinatne linije u normalnom prikazu, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/Sakrij potvrdite stavku Lenjir ili koordinatne linije .

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Sortiranje prikaza obezbeđuje prikaz slajdova u vidu sličica slajdova. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizovanje niz slajdova tokom kreiranja prezentacije, a zatim takođe tokom priprema za štampanje prezentacije.

Do Prikazasortiranje slajdovamožete možete doći pomoću trake zadatka na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikaz na traci.

Prikaz "Sortiranje slajdova"

Prikaz stranice sa napomenama

Okno za napomene se nalazi odmah ispod okna za slajdove. Možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije, možete da odštampate beleške i da upućuju na njih dok držite prezentaciju. Takođe možete da odštampate beleške da biste davali publici ili uključite beleške u prezentaciji koju šaljete gledaocima ili objavite na Veb stranicu.

Kada želite da prikažete i radite sa beleškama u formatu cele stranice, na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na Stranicu sa napomenama.

Master prikazi

Master prikazi uključite slajda, propratni sadržaj, i prikaz beležaka. To su glavni slajdova koje skladišti informacije o prezentacije, uključujući pozadinu, boje, fontove, efekte, čuvara mesta veličine i pozicije. Ključne prednosti za rad u prikazu mastera je na master slajda, master napomene ili master propratnog sadržaja, mogu da promene univerzalni stila svaki slajd, stranice sa napomenama ili propratnog sadržaja povezana sa prezentacijom.

Za više informacija o radu sa masterima pogledajte Šta je master slajda? i Kreiranje i prilagođavanje mastera slajda.

Prikazi za držanja prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Koristite prikaz projekcije slajdova za održavanje prezentacije pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran, poput stvarne prezentacije. U ovom prikazu vidite prezentaciju onako kako će vaša publika. Možete da vidite kako grafike, vremenski raspored, filmovi, animirani efekti i efekti prelaza će izgledati tokom prezentacije.

Da biste izašli iz prikaza projekcije slajdova, pritisnite taster ESC.

Napomena : Da biste izašli iz prezentacije dok ste u prikazu projekcije slajdova, pritisnite taster ESC.

Prikaz za izlagača

Šifru prikaz zasnovan na projekcije slajdova koju možete koristiti prilikom držanja prezentacije se naziva prikaz za izlagača. Korišćenjem dva monitora, možete da pokrenete druge programe i prikazali beleške govornika koje ne može da vidi vaša publika.

Da biste koristili prikaz za izlagača, proverite da li vaš računar ima više monitora mogućnosti uključite podršku za više monitora i uključite prikaz za izlagača.

Više informacija o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku Prikazivanje beležaka govornika privatno tokom održavanja prezentacije na više monitora.

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Da biste sačuvali papira i mastila, trebalo bi da biste pripremili štampanja pre štampanja. PowerPoint obezbeđuje prikaze i postavke će vam pomoći da odredite koje želite da odštampate (slajdova, propratnih sadržaja ili stranice sa napomenama) i način na koji želite tih poslova da biste odštampali (u boji, skali sivih tonova, crno i belo, sa okvirima, i još mnogo toga).

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Sortiranje prikaza obezbeđuje prikaz slajdova u vidu sličica slajdova. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizovali niz slajdova kao se spremate da biste odštampali slajdove. Do Prikazasortiranje slajdovamožete možete doći pomoću trake zadatka na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikaz na traci.

Prikaz "Sortiranje slajdova"

Pregled pre štampanja

Pregled pre štampanja omogućava vam da navedete postavke za koje želite da odštampate – propratni sadržaj, stranice sa napomenama i prikaz strukture ili slajdove, pre nego što odštampate. Kliknite na dugme "Microsoft Office" Slika dugmeta , postavite pokazivač štampanja, izaberite stavku Pregled pre štampanja, a zatim izaberite opciju u okviru Odštampaj.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×