Obuka: kreiranje i upravljanje blogom radi deljenja informacija

Pregled

Ovaj kurs vas podučava kako da kreirate i upravljate SharePoint blogom. Teme uključuju osnovne zadatke kao što je kreiranje bloga, korišćenje kategorija i menjanje rasporeda poruka. Takođe možete naučiti kako da postavite jedinstvene dozvole za blog, kao i u listama i bibliotekama u okviru bloga.

Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive.

U ovom kursu:

Kreiranje bloga (1:18)
Kako kreirati SharePoint blog. Osnove.

Korišćenje kategorija (0:39)
Kreirajte, uređujte i brišite kategorije na blogu.

Podešavanje dozvola za blog (2:20)
Podesite jedinstvene dozvole za blog.

Dozvole za liste i biblioteke bloga (1:27)
Postavite dozvole na pojedinačne liste i biblioteke u blogu.

Upravljanje rasporedom poruke na blogu (0:35)
Izmenite raspored poruke na blogu.

Dodatni resursi:

Kartica sa kratkim uputstvima >

Još kurseva dostupno je na lokaciji Microsoft Office obuka.

Povratne informacije

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×