Obrazac poslovnog kontakta u Menadžeru za poslovne kontakte

U obrazac poslovnog kontakta možete uneti opširne informacije o nekom poslovni kontakt, uključujući i izvor, status i lične informacije, kao i stavke istorije komunikacije i dodatne detalje koje možete da prilagodite. Ove informacije će se zatim uskladištiti kao zapis o poslovnom kontaktu.

Obrazac sadrži četiri prikaza: Opšte postavke, Detalji, Istorija komunikacije i Korisnički definisana polja. Svaki prikaz se sastoji od nekoliko odeljaka.

Da biste u polje uneli više stavki, na primer više adresa ili e-adresa, kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  pored polja.

Prikaz Opšte postavke

Prikaz Opšte postavke sadrži sledeće odeljke u koje možete unositi i uređivati informacije o poslovnom kontaktu.

 • Poslovni kontakt

  Upišite ime i radno mesto poslovnog kontakta, odnosno kliknite na dugme Puno ime da biste ga izabrali sa liste.

 • Ime kompanije ili povezani nalog

  Da biste zapis poslovnog kontakta povezali sa podaci o kontaktu naloga, kliknite na dugme Nalog, zatim sa liste izaberite nalog, a potom kliknite na dugme Poveži se sa. Da biste zapis poslovnog kontakta povezali sa imenom preduzeće koje nije na listi, upišite ime u tekstualno polje.

 • Brojevi telefona

  Unesite brojeve telefona poslovnih kontakata.

 • Adrese

  Unesite podrazumevanu poslovnu adresu za povezivanje sa tim poslovnim kontaktom. Ako za jedan poslovni kontakt imate više adresa, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovo je poštanska adresa da biste odredili adresu koja će se koristiti tokom objedinjavanje pošte*.

  *Objedinjavanje pošte zahteva Publisher ili Word. Samostalno izdanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007 može da se koristi sa verzijama 2007 ili 2003 programa Publisher i Word.

 • Izvorna informacija

  Izaberite izvor poslovnog kontakta.

  Detaljnije informacije ćete dobiti ako kliknete na dugme Pokrenuo. U dijalogu Izaberi kampanju, poslovni kontakt, mogućnost za poslovanje ili projekat, sa liste Fascikla izaberite listu da biste prikazali stavke na njoj, a zatim izaberite stavku koja najbolje opisuje način na koji je došlo do prve interakcije sa poslovnim kontaktom. Da biste stavku povezali sa zapisom poslovnog kontakta, kliknite na dugme Poveži sa. Da biste kreirali novu stavku, kliknite na dugme Novo, odnosno na dugme Otvori da biste otvorili izabranu stavku.

 • Internet

  Unesite e-adrese koje su povezane sa poslovnim kontaktom. U polje Prikaži kao upišite ime da biste odredili način na koji će se ime poslovnog kontakta prikazati u poruci u polju Za:. U polje IM adresa upišite adresu za razmenu instant poruka poslovnog kontakta.

  Da biste dodali sliku poslovnog kontakta, kliknite na okvir slike.

  contact picture

  U dijalogu Dodavanje fotografije kontakta pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da dodate, a zatim dvaput kliknite na datoteku slike da biste je dodali. Veličina slike će se automatski prilagoditi okviru slike.

 • Vizitkarta

  Po podrazumevanoj vrednosti, na vizitkarti će se pojaviti već kreirane informacije o poslovnom kontaktu.

  Elektronska vizitkarta

  Da biste dodali ili uredili vizitkartu, u grupi Opcije kliknite na dugme Vizitkarta.

 • Klasifikacija

  Da biste poslovni kontakt označili kao potencijalni klijent ili Aktivno potvrdite ili opozovite izbor u odgovarajućem polju za potvrdu. U polju kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  da biste izabrali kome je dodeljen poslovni kontakt, ocenu i status plaćanja.

Napomena: U prikazu Opšte postavke, možete da prilagođavate polja u odeljcima Izvor, Oblast interesovanja i Klasifikacija. Više informacija o tome na koji način možete dodati još korisnika dobićete u dijalogu Dodeljeno.

Prikaz Detalji

Prikaz Detalji sadrži poslovne i lične informacije, prioritetne komunikacije i komentari. U zapis poslovnog kontakta mogu se nalepiti ili direktno dodati komentari iz drugih datoteka.

 • Informacije o poslu

  Unesite poslovno odeljenje, kancelariju, zanimanje i imena menadžera i pomoćnika ovog poslovnog kontakta ako postoje.

 • Komunikacija

  U polju Predviđeni način kliknite na strelicu nadole   Slika dugmeta   da biste izabrali predviđeni način komuniciranja sa ovim poslovnim kontaktom ili izaberite stavku Uredi ovu listu da biste dodali, uredili ili uklonili stavke sa liste. Potvrdite izbor Ne zovi, Ne šalji e-poštu, Ne šalji faks ili Ne šalji poštu da biste naznačili oblike komunikacije koje ne treba koristiti za ovaj poslovni kontakt.

 • Lične informacije

  Unesite nadimak, zvanje, sufiks, rođendan, hobije, supružnika ili partnera, decu i informacije o godišnjicama ako postoje za ovaj poslovni kontakt.

 • Komentari

  U zapis poslovnog kontakta mogu se nalepiti ili direktno dodati komentari iz drugih datoteka. Kliknite na dugme Dodaj vremensku oznaku da biste svakom komentaru dodali datum.

Prikaz Istorija komunikacije

Prikaz istorije komunikacije sadrži sve stavka istorije komunikacije koje su povezane sa ovim zapisom. U polju Prikaz kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  da biste izabrali tip prikaza liste. Dvaput kliknite na istoriju komunikacije da biste je otvorili. Detaljniju istoriju poslovnog kontakta možete kreirati tako što ćete kliknuti na dugme Novo, a zatim sa zapisom povezati stavku, kao što je poslovna beleška, evidencija telefonskog poziva, zakazana obaveza ili zadatak.

Prikaz Korisnički definisana polja

Prikaz korisnički definisano polje sadrži prilagođena polja koja kreirate i organizujete. Polja su organizovana po grupama i prikazana u dve kolone.

Na traka, u grupi Opcije kliknite na dugme Prilagodi obrazac da biste kreirali grupe i polja ili upravljali njima.

Navigacija na glavnoj traci

Obrazac sadrži sledeću dugmad — koja se nalazi na traci koja je deo korisničkog interfejsa Microsoft Office Fluent — koja je specifična za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

U grupi

Kliknite na dugme

Da biste

Prikaz

Opšti podaci

Prikazali opšti prikaz na obrascu koji vam omogućava da unesete osnovne informacije.

Prikaz

Detalji

Prikazali prikaz detalja na obrascu koji vam omogućava da unesete prilagođenije informacije.

Prikaz

Istorija

Prikazali sve stavke istorije za ovaj određeni zapis.

Prikaz

Korisnički definisana polja

Prikazali sva korisnički definisana polja koja su prilagođena za ovaj obrazac.

Komunikacija

Nova stavka istorije

Dodali novu poslovnu belešku, evidenciju telefonskog poziva, mogućnost za poslovanje, poslovni projekat, zadatak, e-poruku, zakazanu obavezu ili datoteku u istoriju komunikacije za zapis.

Opcije

Prilagodi obrazac

Dodali korisnički definisana polja na ovaj obrazac.

Opcije

Automatska veza e-pošte

Automatski povezali e-poruke sa e-adresama u ovom zapisu.

Napomena: Ako nema dostupnih e-adresa, ovo dugme je nedostupno.

Opcije

Vizitkarta

Dodali vizitkartu, uključujući sliku ako je želite.

Opcije

Proveri imena

Razrešili e-adresu ili povezani zapis i uverili se da su važeći.

Napomena: Da biste pristupili obrascu poslovnog kontakta, u meniju Menadžer za poslovne kontakte izaberite stavku Poslovni kontakt, a zatim dvaput kliknite na stavku poslovnog kontakta.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×