Obrazac naloga u Menadžeru za poslovne kontakte

U obrazackontakt možete uneti opširne informacije o određenom nalogu, između ostalih i informacije o kontaktu, izvoru i profilu preduzeća. Tu možete povezati poslovni kontakt i stavka istorije, a i dodati detalje koje je moguće prilagođavati. Ove informacije će se zatim uskladištiti kao podaci o kontaktu.

Obrazac sadrži četiri prikaza: Opšte postavke, Detalji, Istorija i Korisnički definisana polja. Svaki prikaz sadrži nekoliko odeljaka.

Kliknite na strelicu nadole   Slika dugmeta   pored polja da biste u njega uneli više stavki, na primer više adresa ili e-adresa.

Prikaz Opšte postavke

Prikaz Opšte postavke sadrži sledeće odeljke u koje možete unositi informacije o nalogu ili ih u njima uređivati.

 • Nalog

  Upišite ime naloga (obavezno) i njemu pridružene kancelarije (opcionalno).

 • Brojevi telefona

  Unesite brojeve telefona naloga.

 • Adresa

  Otkucajte podrazumevanu poslovnu adresu za povezivanje sa tim nalogom. Ako imate više adresa za isti nalog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovo je poštanska adresa da biste odredili adresu koja će se koristiti tokom objedinjavanje pošte*.

  *Objedinjavanje pošte zahteva Publisher ili Word. Samostalno izdanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007 može da se koristi sa verzijama 2007 ili 2003 programa Publisher i Word.

 • Izvorna informacija

  Izaberite izvor datog naloga i oblast njegovog interesovanja. Sa liste Izvor ili Oblast interesovanja izaberite stavku Uredi ovu listu da biste dodali novu ili uredili postojeću stavku.

  Detalje ćete dobiti kada kliknete na dugme Pokrenuo. U dijalogu Izaberi kampanju, poslovni kontakt, mogućnost za poslovanje ili projekat, sa liste Fascikla izaberite listu, a zatim izaberite stavku liste koja najbolje opisuje način na koji je došlo do prve interakcije sa datim nalogom. Kliknite na dugme Poveži sa da biste stavku povezali sa zapisom tog naloga. Kliknite na dugme Novo da biste kreirali novu stavku.

 • Poslovni kontakti

  Kliknite na dugme Dodaj, a zatim sa liste izaberite neki od poslovnih kontakata da biste ga povezali s datim nalogom. Ako želite da raskinete vezu naloga sa određenim poslovnim kontaktom, izaberite taj poslovni kontakt, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Napomena : Pošto poslovni kontakt može da se poveže samo sa jednim nalogom, lista prikazuje samo poslovni kontakt koji još nije povezan sa nalogom. Ako su svi poslovni kontakti povezani sa odgovarajućim nalozima, lista je prazna pošto nema dostupnih, nepovezanih poslovnih kontakata koji bi bili prikazani.

 • E-adrese i Internet adrese

  Unesite e-adrese pridružene ovom nalogu, kao i adresu njegove Web stranice. U polje Prikaži kao upišite ime da biste odredili način na koji će ime naloga biti prikazano u poruci u polju Za:.

  Kliknite na okvir slike da biste dodali sliku za ovaj nalog.

  contact picture

  U dijalogu Dodavanje fotografije kontakta pronađite fasciklu koja sadrži sliku, a zatim dvaput kliknite na datoteku slike da biste je dodali. Veličina slike će se automatski prilagoditi tako da se uklopi u okvir.

 • Klasifikacija

  Potvrdite ili opozovite izbor Status da biste nalog zaveli pod Aktivno. Kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  pored odgovarajućeg polja da biste izabrali kome je nalog dodeljen, njegovu ocenu i status plaćanja.

Napomena : U prikazu Opšte postavke, moguće je prilagođavati polja Izvor, Oblast interesovanja, Ocene naloga i Status plaćanja.

Prikaz Detalji

Prikaz Detalji sadrži detalje o profilu preduzeća, poželjne načine komunikacije i komentari. U zapis naloga mogu se nalepiti ili direktno dodati komentari iz drugih datoteka.

 • Profil preduzeća

  Unesite broj, identifikator (ako je primenljivo), godišnji prihod i broj zaposlenih naloga. Kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  pored odgovarajućeg polja da biste izabrali tip poslovanja i teritoriju naloga.

  Napomena : Listu opcija koje su povezane s tipom posla i teritorijom možete da uređujete.

 • Komunikacija

  U polju Predviđeni način kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  da biste izabrali poželjni način komuniciranja sa ovim nalogom ili izaberite stavku Uredi ovu listu da biste dodali, uredili ili uklonili stavke sa te liste. Potvrdite izbor Ne zovi, Ne šalji e-poštu, Ne šalji faks ili Ne šalji poštu da biste naznačili oblike komunikacije koje ne treba koristiti za ovaj nalog.

 • Komentari

  U zapis naloga mogu se nalepiti ili direktno dodati komentari iz drugih datoteka. Kliknite na dugme Dodaj vremensku oznaku da biste svakom komentaru dodali datum.

Prikaz Istorija

Prikaz Istorija sadrži sve stavke istorije komunikacije povezane sa ovim zapis. U polju Prikaz kliknite na strelicu nadole  Slika dugmeta  da biste izabrali tip prikaza liste. Dvaput kliknite na stavku istorije komunikacije da biste je otvorili. Detaljniju istoriju naloga možete kreirati tako što ćete kliknuti na dugme Novo, a zatim s tim zapisom povezati određenu stavku, kao što je poslovna beleška, evidencija telefonskog poziva, sastanak ili zadatak.

Prikaz Korisnički definisana polja

Odeljak korisnički definisano polje sadrži prilagođena polja koja ste kreirali i organizovali. Polja su organizovana po grupama i prikazana u dve kolone.

Na traka, u grupi Opcije kliknite na dugme Prilagodi obrazac da biste kreirali grupe i polja ili da biste njima upravljali.

The Financial History view

If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your knjigovodstveni sistem and this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

 • Transaction list

  Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

  Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

  Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

  Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

  Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summary view

If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your knjigovodstveni sistem, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

 • Balance due

  Current    Displays the current balance.

  Overdue    Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

  Total balance    Displays the total balance.

 • Payment information

  Average days to pay    Displays the average number of days that the Account took to pay.

  Average days to pay (YTD)    Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

 • Terms

  Preferred shipping method    Displays the preferred shipping method.

  Preferred payment method    Displays the preferred payment method.

 • Sales information

  Month-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

  Year-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

  Last year    Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

  Lifetime sales    Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Navigacija na glavnoj traci

Obrazac sadrži sledeće ikone — koje se nalaze na traci koja je deo korisničkog interfejsa Microsoft Office Fluent — koje su specifične za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

U grupi

Kliknite na dugme

Da biste

Prikaz

Opšti podaci

Prikazali opšti prikaz na obrascu koji vam omogućava da unesete osnovne informacije.

Prikaz

Detalji

Prikazali prikaz detalja na obrascu koji vam omogućava da unesete prilagođenije informacije.

Prikaz

Istorija

Prikazali sve stavke istorije za ovaj određeni zapis.

Prikaz

Korisnički definisana polja

Prikazali sva korisnički definisana polja koja su prilagođena za ovaj obrazac.

Komunikacija

Nova stavka istorije

Dodali novu poslovnu belešku, evidenciju telefonskog poziva, mogućnost za poslovanje, poslovni projekat, zadatak, e-poruku, zakazanu obavezu ili datoteku u istoriju komunikacije za zapis.

Opcije

Prilagodi obrazac

Dodali korisnički definisana polja na ovaj obrazac.

Opcije

Automatska veza e-pošte

Automatski povezali e-poruke sa e-adresama u ovom zapisu.

Napomena : Ako nema dostupnih e-adresa, ova ikona je nedostupna.

Opcije

Proveri imena

Razrešili e-adresu ili povezani zapis i uverili se da su važeći.

Napomena : U meniju Menadžer za poslovne kontakte izaberite stavku Nalozi, a zatim dvaput kliknite na taj nalog da biste pristupili obrascu naloga.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×