Obradujte klijente i prijatelje Publisher čestitkama

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kada želite da Hvala lojalne klijente i ponovo uspostavili vezu sa prijateljima, čestitke nude sjajan način za predstavljanje ličnu vezu između vas i njih.

Koristeći Microsoft Office Publisher 2007, možete brzo da napravite baš onakvu čestitku kakvu želite. Koristeći profesionalno uređene dizajne u programu Microsoft Office Publisher, možete da:

 • Odaberite dizajn koji mete određenom događaju ili praznika.

 • Dodajte lične detalje – kao što su poruke, slika i logotipa preduzeća – za svaku stranicu kartice.

U ovom članku

Izbor unapred dizajnirane publikacije i rasporeda

Prilagođavanje čestitke

Štampanje i završavanje čestitke

Čestitka kreirana u programu Microsoft Office Publisher 2007

Izbor unapred dizajnirane publikacije i rasporeda

Iako možete napraviti čestitku od početka, zasnivanje čestitke na unapred dizajniranoj čestitki omogućava vam brz početak rada. Pomoću unapred dizajnirane publikacije možete uraditi sledeće:

 • Osloniti se na profesionalni dizajn koji možete kreativno izmeniti u manjoj ili većoj meri.

 • Ostvariti podudaranje sa Publisher dizajnom koji je korišćen pri kreiranju drugih publikacija preduzeća.

 • Lako odštampati čestitke na posebnom papiru za čestitke koristeći unapred podešene opcije za štampanje.

Obavestite kreativnost inspirisati izboru predložak. Na primer koji ilustruje ovog članka, predložak čestitke za objavljivanje rođenja je početne tačke za uspehom otvaranje novog kafa traka za fiktivni četvrta kafa preduzeća.

 1. Pokrenite Publisher, a zatim sa liste Tipovi publikacija izaberite stavku Čestitke.

 2. U okviru čestitke, kliknite na dugme dizajn teme, kao što Smo ste premestili ili Poseban dan.

 3. Pomerajte sadržaj unapred dizajniranih publikacija čestitki. Kada pronađete onu koja vam se dopada, kliknite na nju da biste videli veći pregled slike.

  Ako vam se nijedan dizajn ne dopada, možete potražiti dodatne predloške čestitki na lokaciji Microsoft Office Online.

  Kako?

  Važno : Prvo se morate povezati sa Internetom da biste mogli da potražite Publisher predloške na lokaciji Office Online.

  1. Uradite sledeće:

   • U katalogu čestitke izaberite stavku Prikaz predložaka sa lokacije Microsoft Office Online, a zatim izaberite jednu od kataloga naslova, kao što su prilike i događaji ili Hvala.

   • U polju Traži predloške otkucajte ključnu reč. Na primer, otkucajte reč čestitke. U sledećem polju izaberite stavku Na lokaciji Microsoft Office Online, a zatim kliknite na zeleno dugme Pretraži.

    Napomena : Polje Traži predloške nalazi se iznad naslova Čestitke.

  2. Kliknite na željeni predložak.

 4. U okvirima Prilagođavanje i Opcije možete izmeniti mnoge elemente dizajna pre nego što otvorite publikaciju. Izvršite neku od sledećih radnji:

  1. U okviru Prilagođavanje kliknite na željenu šemu boja i šemu fonta.

  2. U okviru Prilagođavanje kliknite na željeni skup poslovnih informacija ili kreirajte novi.

  3. U okviru Opcije izaberite željenu veličinu stranice, na primer Bočni preklop na polovinu stranice ili Gornji preklop na četvrtinu stranice.

  4. U okviru Opcije izaberite željeni raspored.

   Napomene : 

   • Ako koristite predložak koji ste preuzeli sa lokacije Office Online, ne možete prilagoditi dizajn dok ne otvorite publikaciju.

   • Neke od čestitki sa bočnim preklopom kao što su mnoge zahvalnice, kao i sve čestitke sa gornjim preklopom, imaju samo jednu opciju rasporeda. Ako odaberete neki od ovih dizajna, druge opcije za veličinu stranice i raspored nisu dostupne.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Prilagođavanje čestitke

Kada kreirate unapred dizajniranu čestitku sa svojim rasporedom i stilom preklopa, spremni ste da je prilagodite. Izvršite neki od sledećih zadataka:

Savet : Dok radite sa elemenata dizajna, proverite kako svaki izbor utiče na sve četiri stranice u čestitki. Da biste premeštali sa stranice, izaberite stavku numerisane stranice u Razvrstavanje stranica na dnu prozora.

Pravljenje opštih promena dizajna

Kada vidite publikaciju čestitke u punoj veličini, možda ćete želeti da napravite promene koje utiču na celu publikaciju. Na primer, možda ćete želeti da isprobate druge šeme boja ili fonta, da promenite veličinu stranice ili da umetnete poslovne informacije ako to niste uradili u početku. Te promene možete napraviti u bilo kom trenutku, ali je najbolje da to uradite pre nego što umetnete tekst i slike.

Izvršite bilo koju od sledećih radnji:

 • Da biste isprobali drugačiju šemu boja, u oknu zadatka Oblikovanje publikacije izaberite stavku Šeme boja, a zatim kliknite na željenu šemu boja.

 • Da biste isprobali drugačiju šemu fonta, u oknu zadatka Oblikovanje publikacije izaberite stavku Šeme fonta, a zatim kliknite na željenu šemu fonta. Više informacija o primeni šema fonta potražite u članku Primena šeme fonta.

 • Da biste promenili veličinu stranice, u oknu zadatka Oblikovanje publikacije izaberite stavku Opcije čestitke, izaberite stavku Promeni veličinu stranice, a zatim u dijalogu Podešavanje stranice izaberite novu veličinu stranice.

  Većina dizajnirane čestitke su oblikovani se odštampati na papiru veličina pisma koji ste u kvartalu stranice. Možda ćete želeti da štampate sa obe strane po slovo veličina papira.

  Kako se veličina stranice menja u veličinu pola stranice?

  1. U dijalogu Podešavanje stranice, u okviru Čestitke izaberite stavku Kreiraj prilagođenu veličinu stranice.

  2. U dijalogu Prilagođena veličina stranice otkucajte ime prilagođene veličine stranice. Na primer, otkucajte Veličina pola stranice.

  3. U okviru Stranica promenite širinu u 4,25" i visinu u 5,5".

  4. U okviru Opcije, sa liste Preklop lista izaberite stavku Bočni preklop na polovinu stranice.

  5. U okviru Pregled uverite se da su veličine stranice i lista oblikovane na način na koji želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Više informacija potražite u članku Promena veličine stranice, veličine papira ili položaja papira.

 • Da biste umetnuli poslovne informacije, u meniju Umetanje izaberite stavku Poslovne informacije, a zatim prevucite željenu stavku iz okna zadatka Poslovne informacije na stranicu publikacije.

  Da biste promenili poslovne informacije, u oknu zadatka Poslovne informacije izaberite stavku Promeni poslovne informacije. Više informacija potražite u članku Kreiranje, promena ili uklanjanje poslovnih informacija.

Rad sa slikama

Više informacija o radu sa slikama potražite u članku Saveti za rad sa slikama.

Zamena slika čuvara mesta svojim slikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvar mesta, u priručnom meniju izaberite stavku Promeni sliku, a zatim odaberite izvor nove slike.

  Promena slike čuvara mesta

  Savet : Ako ne vidite stavku Promeni sliku kada kliknete desnim tasterom miša, kliknite jednom na sliku čuvara mesta dok ne vidite bele krugove koji okružuju okvir slike. Ponovo kliknite na sliku dok ne vidite sive krugove sa znakovima „x“ koji okružuju samu sliku, a zatim kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Ukoliko je potrebno, ponovite ove radnje za druge slike u publikaciji.

Dodavanje nove slike

 1. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim odaberite izvor nove slike.

 2. Izvršite bilo koju od sledećih radnji:

  • Da biste promenili položaj slike, prevucite je.

  • Da biste promenili veličinu slike, postavite pokazivač miša na jedan od regulatora u uglovima slike, a zatim ga prevucite.

  • Da biste promenili boje slike, kliknite desnim tasterom miša na sliku, u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj sliku, izaberite karticu Slika, a zatim izaberite stavku Ponovo oboji.

   Savet : Ako ste već kreirali skup poslovnih informacija koji obuhvata logotip, možete brzo dodati svoj logotip na čestitku. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Poslovne informacije, a zatim u oknu zadatka Poslovne informacije kliknite dvaput na stavku Logotip.

Rad sa tekstom

Za više informacija o radu sa tekstom, pogledajte članak Preuzimanje teksta na stranici u programu Publisher.

Zamena teksta čuvara mesta vlastitom porukom

Ako ste već kreirali skup poslovnih informacija, vaše poslovne kontakt informacije i logotip automatski će zameniti neki tekst čuvara mesta.

Napomena : Poslovne informacije ne zamenjuju automatski tekst čuvara mesta u predlošcima koje ste preuzeli sa lokacije Office Online. Da biste zamenili imena čuvara mesta, adrese i logotipe svojim poslovnim informacijama, kliknite na dugme pametne oznake Radnje sa pametnom oznakom za stavku poslovnih informacija kao što je ime preduzeća ili adresa, a zatim izaberite stavku Ažuriraj iz skupa poslovnih informacija. (Dugme pametne oznake pojavljuje se kada kliknete na tekst ili logotip.)

 1. Izaberite tekst čuvara mesta, a zatim kucajte.

 2. Prilagodite veličinu teksta. Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste sprečili da se veličina teksta automatski promeni da bi se uklopio u okvir za tekst koji nije povezan sa drugim okvirima za tekst, kliknite na okvir za tekst, u meniju Oblikovanje postavite pokazivač na stavku Automatski uklopi tekst, a zatim izaberite stavku Bez automatskog uklapanja.

  • Da biste ručno promenili veličinu fonta, izaberite tekst, a zatim sa liste Veličina fonta na traci sa alatkama odaberite novu veličinu fonta.

   Više informacija o prikladno tekst unutar okvira za tekst potražite u članku Uključivanje i isključivanje automatskog uklapanja teksta.

Dodavanje novog teksta

 1. U meniju Umetanje izaberite stavku Okvir za tekst.

 2. Na čestitki postavite pokazivač na mesto gde želite da se pojavi jedan ugao teksta, a zatim prevucite dijagonalno dok ne dobijete željenu veličinu okvira. Kliknite unutar okvira i otkucajte tekst.

Zamena teksta čuvara mesta stihom

 1. U oknu zadatka Opcije čestitke, u okviru Predloženi stih izaberite stavku Izaberi predloženi stih.

 2. U okviru Kategorija kliknite na željenu kategoriju poruka. U okviru Dostupne poruke kliknite na željenu poruku, pregledajte dva dela poruke sa desne strane, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prilagođavanje čestitke

Dodatno možete da prilagodite svoju karticu tako što ćete ga personalizovanje svakog primaoca. Pomoću objedinjavanja pošte, možete da dodate ime i adresu, kao i lični pozdrav koji čini jedinstvenim svakoj kartici. Više informacija o korišćenju objedinjavanja pošte za personalizovanje publikacije potražite u članku Saveti za personalizovanje publikacije. Za objedinjavanje pošte osnove, pogledajte članak Kreiranje objedinjavanja pošte.

Vrh stranice

Štampanje i završavanje čestitke

Čestitke u programu Publisher su podešeni za štampanje na određene veličine papira. Na primer, ako izaberete dizajn koji je veličine dimenzija za pismo veličinu papira, morate da izvršite dva puta u novinama kada štampate na karticu.

Tipično presavijanje obrazac za četiri table čestitki

1. na kartici pregledate pre štampanja, izgledaju kao korak 1.

2. na kartici štampanje na štampaču u boji, pre nego što bude ispeglano, izgledaju kao korak 2.

3. U 3. koraku preklapate čestitku napola od vrha ka dnu.

4. U 4. koraku preklapate čestitku sa strane na stranu.

Štampanje čestitke

 1. Kada čestitka bude izgledala onako kako želite, sačuvajte datoteku.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

 3. U okviru Opcije štampanja uverite se da je izabrano odgovarajuće oblikovanje, na primer Bočni preklop, četvrtina stranice, Bočni preklop, polovina stranice ili Brošura, bočni preklop.

  Napomena : Ove opcije su dostupne samo kada je veličina stranice publikacije manja od lista na kojem publikacija treba da bude odštampana.

 4. Kliknite na dugme Pregled pre štampanja da biste videli kako će publikacija izgledati na odštampanoj stranici. Zatim možete da napravite sva potrebna prilagođavanja pre nego što je odštampate.

 5. Napravite sve potrebne promene u opcijama štampanja, na primer broja kopija, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  Savet : Kupite papir koji je dizajniran za čestitke od određenih proizvođača. Ti paketi obično sadrže i koverte. Odštampajte jednu ili dve probne čestitke na običnom papiru da biste se uverili da su štampane kopije publikacije onakve kakve očekujete pre nego što počnete da štampate na proizvodnom proizvodu ili skupljem papiru.


Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govori korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×