Oblikovanje datuma, vremena ili broja

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Napomena : Neke od opcija koje su opisane u ovom članku primenjuju samo kad izaberete engleski (sad) u Lokalni standard sa liste Formata datuma, Vremena Formatili Format vremena i datuma dijaloge.

U programu Microsoft Office InfoPath možete da dodajete oblikovanje podataka okviru za tekst, okviru za izraz i kontrolama za birač datuma na svom predlošku obrasca da biste odredili kako se prikazuju datumi, vremena i brojevi kada ih korisnici unesu u obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca.

Ovaj članak sadrži:

Pregled oblikovanje podataka

Pitanja kompatibilnosti

Navedite format datuma ili vremena

Navedite broj decimalnih mesta

Promenite kako se negativni brojevi prikazuju

Dodavanje ili uklanjanje formata procenta za broj

Dodavanje ili uklanjanje Simbol grupisanja cifara u broj

Dodavanje ili uklanjanje simbola valute

Pregled oblikovanje podataka

Možete da koristite da biste naveli način prikazivanja podataka kada korisnik unese podatke u okvir za tekst, polje za izraz ili kontrole birača datuma oblikovanje podataka. Ne možete da koristite oblikovanje sa drugim tipovima kontrola podataka. Na primer, tako što ćete dodati kontroli oblikovanje podataka, možete da obezbedite da:

 • Datumi koje korisnici unose u kontroli odabirača datuma imaju formatu dd/mm/yy, kao što su 14/03/07.

 • Vremena koje korisnici unose u kontrolu okvira za tekst sa oblikovanjem 00:00:00, kao što su 09:46:55.

Kada primenite oblikovanje na kontrolu podataka, možete da odaberete listu unapred definisani formati, koji se razlikuju u zavisnosti od toga da li radite sa okvir za tekst, polje za izraz ili kontrole birača datuma. Oblikovanje podataka podržano je samo za određene tipove podataka za ove kontrole.

Na primer, ako dodate kontrolu okvira za tekst u predlošku obrasca, možete da odaberete nekoliko različitih tipova podataka za tu kontrolu, uključujući tekst, ceo broj, decimalni broj, datum, vreme i datum i vreme. Međutim, ako želite da navedete podatke oblikovanja za kontrolu okvira za tekst, možete da odaberete između samo na ceo broj, decimalni broj, datum, vreme i datum i vreme formata, jer su samo podaci tipovi za kontrolu okvira za tekst koji podržavaju oblikovanje podataka.

Tipovi podataka, formate povezanih podataka i kontrole koje podržavaju ih

Sledeća tabela navodi tipove podataka u programu InfoPath da podršku oblikovanja, podaci format podataka opcije za tipovi podataka i kontrole koje podržavaju ih.

Tipovi podataka

Formata dostupnih podataka

Podržano u sledeće kontrole

Ceo broj

 • Nijedno

 • Broj

 • Valuta

 • Okvir za tekst

 • Polje za izraz

Decimalni broj

 • Nijedno

 • Broj

 • Procenat

 • Valuta

 • Okvir za tekst

 • Polje za izraz

Datum

 • Nijedno

 • 14/3/2007 *

 • Sreda, mart 14, 2007 *

 • Mart 2007 *

 • Sreda, mart 14, 2007

 • 14 mart 2007

 • Sreda, 14 mart, 2007

 • 14 mart 2007

 • 14/3/2007

 • 3/14/07

 • 14/03/07

 • 14/03/2007

 • 07/03/14

 • 2007 03 14

 • 14-Mar-07

 • Mart 2007.

 • Okvir za tekst

 • Polje za izraz

 • Odabirač datuma

Vreme

 • Nijedno

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 09:46:55.

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 09:46.

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Okvir za tekst

 • Polje za izraz

 • Odabirač datuma

Datum i vreme

Kada primenite tip podataka "Datum i vreme" u kontrolu, možete da podesite isti formata podataka koje zasebno postavljate za format datuma i vremena formatu. Na primer, možda ćete postavite format datuma kao 14 mart 2007 i format vremena kao 9:46.

 • Okvir za tekst

 • Polje za izraz

 • Odabirač datuma

Napomene : 

 • Formata podataka koje imaju zvezdicu će biti ažuriran u skladu u trenutni format naveo korisničke postavke sistema.

 • Ako izaberete lokalnog standarda koji je različit od engleski (sad), neke formate datuma neće biti dostupni kada korisnici popunjavaju obrasce pomoću Veb pregledača. Na primer, u formatu datuma 14-mart-01 nije podržana u lokalni standard francuski (Belgija).

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, neke opcije oblikovanja podaci nisu dostupni.

Vrh stranice

Navedite format datuma ili vremena

Iako možete da navedete oblikovanje podataka za nekoliko tipova podataka, način na koji će biti prikazani datumi i vremena možete da navedete samo za kontrole birača datuma, kontrole okvira za tekst ili kontrole okvira sa izrazom koji imaju datum, vreme ili tip podataka datuma i vremena.

Napomena : Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati određene kompatibilnosti režim za dizajniranje predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Kada predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem bude objavljena na serveru na InfoPath Forms Services, a zatim omogućenih za pregledač, obrasce zasnovane na predlošku obrasca se prikazuje u Veb pregledaču. Predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem ne podržavaju prikaz datuma i vremena u istoj kontroli. Da biste prikazali datum i vreme u dve odvojene kontrole, pogledajte proceduru "Prikazivanje datuma i vremena u posebnim kontrolama" na kraju ove procedure.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu birača vremena, okvira za tekst ili okvira sa izrazom čije podatke želite da oblikujete.

 2. U dijalogu Svojstva kontrola postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite karticu Podaci ukoliko radite sa kontrolom okvira za tekst ili kontrolom odabirača datuma.

  • Izaberite karticu Opšte ukoliko radite sa kontrolom polja za izraz.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Za kontrolu okvira za tekst ili kontroli odabirača datuma, uverite se da tip podataka liste prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj.

  • Za izraz za kontrolu, uverite se da oblikujete kao liste prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj.

 4. U dijalogu Oblikovanje tipa podataka , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste oblikovali kontrolu kako bi prikazivala samo datum, izaberite stil prikaza koji želite na listi Prikaži datum ovako.

  • Da biste oblikovali kontrolu kako bi prikazivala samo vreme, izaberite stil prikaza koji želite na listi Prikaži vreme ovako.

  • Da biste oblikovali kontrolu za prikaz i vremena i datuma, izaberite stil prikaza koji želite na listi Prikaži datum ovako, a zatim izaberite stil prikaza koji želite na listi Prikaži vreme ovako.

   Napomena : Stilovi prikazivanja obeleženi zvezdicom će se ažurirati da bi se prikazao trenutni format naveo korisničke postavke sistema.

 5. Da biste promenili postavke lokalnog standarda za datum i vreme, sa liste Lokalni standard izaberite željenu zemlju ili region.

Predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem ne podržavaju prikaz datuma i vremena u istoj kontroli. Koristite sledeću proceduru da biste prikazali datuma i vremena u posebnim kontrolama:

Prikazivanje datuma i vremena u posebnim kontrolama

Pre nego što počnete, uverite se da vaš predložak obrasca sadrži dve kontrole i da su obe kontrole povezane sa istim poljem u izvoru podataka.

 1. Dvaput kliknite na kontrolu odabirača datuma, okvira za tekst ili polja za izraz koju želite da koristite za prikazivanje datuma.

 2. U dijalogu Svojstva kontrola postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite karticu Podaci ukoliko radite sa kontrolom okvira za tekst ili kontrolom odabirača datuma.

  • Izaberite karticu Opšte ukoliko radite sa kontrolom polja za izraz.

 3. Uverite se da je na listi tip podataka prikazuje tip podataka " datum i vreme ", a zatim kliknite na dugme Oblikuj.

 4. U dijalogu $Oblik datuma i vremena, u oknu Prikaži datum na sledeći način izaberite željeni stil prikaza.

 5. U oknu Prikaži vreme na sledeći način izaberite stavku (ne prikazuj vreme).

 6. Dva puta kliknite na dugme U redu.

 7. U predlošku obrasca dvaput kliknite na kontrolu odabirača datuma, okvira za tekst ili polja za izraz koju želite da koristite za prikazivanje vremena.

 8. U dijalogu Svojstva kontrola postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite karticu Podaci ukoliko radite sa kontrolom okvira za tekst ili kontrolom odabirača datuma.

  • Izaberite karticu Opšte ukoliko radite sa kontrolom polja za izraz.

 9. Uverite se da je na listi tip podataka prikazuje tip podataka "Datum i vreme", a zatim kliknite na dugme Oblikuj.

 10. U dijalogu $Oblik datuma i vremena, u oknu Prikaži datum na sledeći način izaberite stavku (ne prikazuj datum).

 11. U oknu Prikaži vreme na sledeći način izaberite željeni stil prikaza.

 12. Da biste promenili postavke lokalnog standarda za datum i vreme, sa liste Lokalni standard izaberite željenu zemlju ili region.

  Napomena : Ako ne izaberete lokalni standard „engleski (SAD)“, već neki drugi lokalni standard, neki oblici datuma biće nedostupni kada korisnici budu popunjavali obrasce pomoću Web pregledača. Na primer, lokalni standard „francuski (Belgija)“ ne podržava oblik datuma 14-mart-01. Da biste se uverili da ne koristite oblik datuma koji nije podržan, pokrenite kontrolor kompatibilnosti pre objavljivanja predloška obrasca.

Vrh stranice

Navedite broj decimalnih mesta

Broj decimalnih mesta koja su prikazana možete da odredite samo za kontrole okvira za tekst koje imaju decimalni tip podataka ili za kontrole okvira sa izrazom koje su oblikovane kao decimala. Promena broja decimalnih mesta utiče samo na prikazanu vrednost, a ne na vrednost koja je sačuvana u izvoru podataka.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu okvira za tekst ili kontrolu okvira sa izrazom čije podatke želite da oblikujete.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako koristite kontrolu okvira za tekst, izaberite karticu Podaci.

  • Ako koristite kontrolu okvira sa izrazom, izaberite karticu Opšte.

 3. Uradite sledeće:

  • Za okvir za tekst, uverite se da lista Tip podataka prikazuje odgovarajući tip podataka, a zatim izaberite stavku Oblikovanje.

  • Uverite se da je na listi Oblikuj kao prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj ako radite sa poljem za izraz.

 4. Na listi Decimalna mesta u okviruOstale opcije, izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste prikazali fiksni broj decimalnih mesta, izaberite broj decimalnih mesta koji želite.

  • Da biste prikazali broj decimalnih mesta koje korisnik ukucava u kontrolu, izaberite stavku Automatski.

Vrh stranice

Promenite kako se negativni brojevi prikazuju

Način prikazivanja negativnih brojeva možete da odredite samo za kontrole okvira za tekst koje imaju tip podataka decimalnog ili celog broja ili za kontrole okvira sa izrazom koje su oblikovane za prikazivanje decimalnog ili celog broja.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu okvira za tekst ili kontrolu okvira sa izrazom čije podatke želite da oblikujete.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako radite sa kontrolom okvira za tekst, izaberite karticu Podaci.

  • Izaberite karticu Opšte ukoliko radite sa kontrolom polja za izraz.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Za okvir za tekst, uverite se da lista Tip podataka prikazuje odgovarajući tip podataka, a zatim izaberite stavku Oblikovanje.

  • Uverite se da je na listi Oblikuj kao prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj ako radite sa poljem za izraz.

 4. Na listi Prikaži negativne brojeve ovako u okviru Ostale opcije, izaberite stil prikaza koji želite.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje formata procenta za broj

Možete da oblikujete kontrolu okvira za tekst ili okvira sa izrazom tako da brojevi koje korisnici ukucaju u okvir budu prikazani kao procenti. Ovo oblikovanje utiče i na način na koji su vrednosti prikazane u obrascu i na to kako su sačuvane. To znači da će bilo koja vrednost koja se ukuca u kontrolu sa oblikovanjem procenta biti tretirana kao procentualna vrednost.

Napomene : 

 • InfoPath ne dodaje procenta simbole sa brojevima koji su oblikovani kao procenata. Da biste dodali znak za procenat oznaku na kontrole, kliknite na mesto gde želite procenta simbol pojavi, a zatim otkucajte %.

 • Oblikovanje procenta možete da dodate samo kontrolama okvira za tekst koje imaju decimalni tip podataka ili kontrolama okvira sa izrazom koje su oblikovane kao decimala.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu okvira za tekst ili kontrolu okvira sa izrazom čije podatke želite da oblikujete.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako koristite kontrolu okvira za tekst, izaberite karticu Podaci.

  • Ako koristite kontrolu okvira sa izrazom, izaberite karticu Opšte.

 3. Uradite sledeće:

  • Za okvir za tekst, uverite se da lista Tip podataka prikazuje odgovarajući tip podataka, a zatim izaberite stavku Oblikovanje.

  • Uverite se da je na listi Oblikuj kao prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj ako radite sa poljem za izraz.

 4. U dijalogu Decimalni format izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste oblikovali broj kao procenat, izaberite stavku Procenat.

  • Da biste uklonili oblikovanje procenta, izaberite stavkuBroj.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje Simbol grupisanja cifara u broj

Možete da dodate Simbol grupisanja cifara samo za kontrole okvira za tekst koje sadrže tip podataka decimalni ili ceo broj ili kontrole okvira izraza koji su oblikovani kao broj decimala ili ceo broj. U zavisnosti od lokalnog standarda koji ste izabrali, znak za razdvajanje možda posebne više ili manje od tri cifara. Dodavanje ili uklanjanje Simbol grupisanja cifara utiče samo na prikazanu vrednost, ne i vrednost koja je sačuvana u izvoru podataka.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu okvira za tekst ili kontrolu okvira sa izrazom čije podatke želite da oblikujete.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako koristite kontrolu okvira za tekst, izaberite karticu Podaci.

  • Ako koristite kontrolu okvira sa izrazom, izaberite karticu Opšte.

 3. Uradite sledeće:

  • Za okvir za tekst, uverite se da lista Tip podataka prikazuje odgovarajući tip podataka, a zatim izaberite stavku Oblikovanje.

  • Uverite se da je na listi Oblikuj kao prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj ako radite sa poljem za izraz.

 4. U dijalogu Oblikovanje tipa podataka uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali simbol grupisanja cifara broj, potvrdite izbor koristite simbol grupisanja cifara , u okviru druge opcije.

  • Da biste uklonili Simbol grupisanja cifara broj, opozovite izbor koristite simbol grupisanja cifara , u okviru druge opcije.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje simbola valute

Simbole valute možete da dodate samo za kontrole okvira za tekst koje imaju tip podataka decimalnog ili celog broja ili za kontrole okvira sa izrazom koje su oblikovane kao decimalni ili ceo broj. Dodavanje ili uklanjanje simbola valute utiče samo na prikazanu vrednost, a ne na vrednost koja je sačuvana u izvoru podataka.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu okvira za tekst ili kontrolu okvira sa izrazom čije podatke želite da oblikujete.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako koristite kontrolu okvira za tekst, izaberite karticu Podaci.

  • Ako koristite kontrolu okvira sa izrazom, izaberite karticu Opšte.

 3. Uradite sledeće:

  • Za okvir za tekst, uverite se da lista Tip podataka prikazuje odgovarajući tip podataka, a zatim izaberite stavku Oblikovanje.

  • Uverite se da je na listi Oblikuj kao prikazan odgovarajući tip podataka, a zatim kliknite na dugme Oblikuj ako radite sa poljem za izraz.

 4. U dijalogu Oblikovanje tipa podataka uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali simbol valute, izaberite stavku Valuta, a zatim na listi Valuta izaberite tip valute koju želite da prikažete.

  • Da biste uklonili simbol valute, izaberite stavku Broj.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×