Objedinjavanje pošte sa kovertama

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kada imate masovne pošte za slanje osobama na listi slanja, možete da koristite za objedinjavanje pošte da biste kreirali grupu adresirane koverte. Svaki koverte će sadržati adresu iz liste slanja. Takođe možete kreirati i štampanje koverti bez pomoću objedinjavanja pošte.

Napomene : 

Tri datoteke u procesu objedinjavanja pošte, što je glavni dokument, kao i listu slanja koja daje skupova slova ili e-poruke, koverte ili nalepnice.

Ovo su dokumenti koji su povezani za kreiranje i štampanje koverti koristeći objedinjavanje pošte:

 • Glavni dokument
  ovaj dokument sadrži teksta i grafike (logotipa ili slike, na primer) koje su identične za svaku verziju objedinjene koverte. Povratna adresa na koverti je primer identične sadržaja.

 • Liste slanja
  ovaj dokument sadrži adrese koje se odštampati na kovertama.

Kada kombinujete te dve dokumente pomoću dolenavedene korake imate adresirane koverte.

Korak 1: Podešavanje liste slanja

Listu slanja je izvor podataka. To može biti u Excel unakrsnu tabelu, direktorijum Outlook kontakata, baze podataka Pristup ili Office listu adresa. Ona sadrži zapise Word povlači informacije iz da biste napravili adrese koje treba odštampati na kovertama.

Saveti

 • Ako nemate liste slanja, možete da ga kreirate tokom objedinjavanja pošte. Pre nego što počnete proces objedinjavanja pošte, prikupite sve sa spiska adresa i dodate ih sa izvorom podataka.

 • Ako koristite unakrsnu tabelu Excel , uverite se da kolone za ZIP kodove ili poštanske brojeve oblikovan kao tekst tako da ne biste izgubili nula. Više informacija potražite u odeljku Oblikovanje za objedinjavanje pošte brojeva, datuma i drugih vrednosti u programu Excel

 • Ako želite da koristite Outlook kontakte, uverite se da Outlook je podrazumevani program za e-poštu.

Korak 2: Testirali Vaš raspored koverte

Preliminarni korak u procesu objedinjavanja pošte je Podešavanje koverte za objedinjavanje. Uvek je dobre prakse za pokretanje probnu grupu koverti pre nego što uradite prava za objedinjavanje pošte.

Napomena : Ako ste upoznati sa štampanje koverti na računaru možete da preskočite na 3.

 1. U Word, odaberite stavke datoteka > novo > prazan dokument.

 2. Na kartici Pošiljke , u grupi Kreiranje odaberite koverte.

  Štampanje koverti

 3. U polju Adresa primaoca otkucajte na probnu adresu da biste testirali koverte izgleda kada se odštampa.

  Okvir za adresu primaoca koverte

  Napomena : Uzorak adresa neće pojaviti u objedinjavanje pošte.

 4. U polju Povratna adresa otkucajte adresu.

  Okvir „Povratna adresa“

 5. Odaberite Opcije > Opcije koverte i uradite sledeće:

  • Veličina koverte padajuće liste, odaberite veličinu koja odgovara koverte ili odaberite stavku Prilagođena veličina.

   Kartica sa opcijama koverte za postavljanje veličine koverte i fontova za adresu

   Napomena : Ako izaberete stavku Prilagođena veličina, unesite dimenzije koverte u poljima Širina i Visina . Odaberite stavku u redu kada završite.

  • U okviru Adresa primaoca i Povratna adresa, odaberite font i leve i offset pozicija za svaku adresu.

   Napomena : Zasnovana na pregled je raspored koverte, izvršite neophodna prilagođavanja da izbora.

 6. Na kartici Opcije štampanja , potvrdite na odgovarajući Način ubacivanja je izabran, ubacite kovertu da odgovaraju na slici, a zatim odaberite stavku u redu.

  Napomena : Štampač šalje Word informacije o tome kako treba da bude učitan kovertu u štampač. Ove informacije se pojavljuje u okviru Način ubacivanja.

  Dijagram opcija ubacivanja za ubacivanje koverti u štampač

 7. Kliknite na dugme Odštampaj, a zatim kliknite na dugme da da sačuvate povratnu adresu kao podrazumevanu adresu.

  Napomena : Ako je koverta pravilno odštampana, Čestitamo, spremni ste da biste prešli na sledeći korak u procesu objedinjavanja pošte. Ako koverta nije odštampana kao što je očekivano, vratite se u koraku 5 i prilagodimo opcije rasporeda koverte i opcije Obrasca feeda po potrebi.

Korak 3: Početak objedinjavanja pošte

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi započinjanje objedinjavanja pošte , odaberite objedinjavanja pošte > koverte.

  Meni „Započni objedinjavanje pošte“

 2. U dijalogu Opcije koverti Podešavanje koverte tako što ćete odabrati opcije kao u korak 2: testirali Vaš raspored koverte, a zatim odaberite stavku u redu.

  Napomena : Word kreira dokument koji je veličine dimenzija koverte i pokazuje gde će se pojaviti povratne adrese na koverti.

 3. Ako želite da dodate povratnu adresu, ili logotip, koverti sada je dobar trenutak da dodam.

 4. Odaberite stavke datoteka > Sačuvaj, i dodajte ime datoteke.

Korak 4: Vezu liste slanja u glavni dokument

Sada ste spremni da biste otvorili izvor podataka za liste slanja.

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi započinjanje objedinjavanja pošte , odaberite stavku Izbor primalaca, a zatim odaberite opciju.

  Komanda „Otkucajte novu listu“

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako nemate liste slanja, odaberite tip nove liste i da ga kreirate.

   ili

  • Ako je lista slanja u unakrsnoj tabeli Excel , baze podataka Pristup ili neki drugi tip datoteke sa podacima, odaberite stavku Koristi postojeću listu. Zatim pregledajte listu i odaberite stavku Otvori.

   ili

  • Ako koristite Outlook kontakte, odaberite stavku Odaberi iz Outlook kontakata.

 3. Na kartici Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

Uređivanje liste slanja

Ako planirate da štampate koverte za sve osobe na listi, idite na korak 5: Dodavanje adresnog bloka u kovertu. Ako želite da odštampate koverti za osobe na listi koji žive, na primer, 20 milja od događaj koji ste hostinga, onda koristite filtera kao što su ZIP kôd ili Poštanski broj da biste suzili listu. Više informacija o filtriranju podataka u članku sortiranje i filtriranje podataka za objedinjavanje pošte.

Savet : Može vam biti korisno da koristite funkciju filtera da bi se otklonila kontakte za koga nemate poštanska adresa. Taj način ne gube koverte da nećete moći da pošte.

Da biste odabrali pojedinačne osobe na listi koje biste želeli da biste kreirali koverte za, uradite sledeće:

 1. Odaberite stavku Uredi listu primalaca.

  Snimak kartice "pošiljke" u programu Word, koja prikazuje komandu "Uredi listu primalaca" kao istaknuti.

 2. Potvrdite imena osoba za koje želite da primate vašu e-poruku.

  Izaberite redove potvrdom izbora u polju za potvrdu

  Takođe možete da sortirate ili filtrirate listu da biste lakše pronašli imena i adrese.

Korak 5: Dodavanje adresnog bloka u kovertu

Adresni blok je polje za objedinjavanje. Poznat i kao čuvar mesta, koristite polje za objedinjavanje da biste označili na mesto gde želite da se pojavljuju na koverti adrese.

Napomena : Često je lakše da ispravno poravnate adresni blok ako uključite prvo prikazuje oznake pasusa (¶). Da biste uključili ih idi na kartici " Početak " na traci i zatim kliknite na dugme Prikaži /Hide ¶ ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 8.

 1. Kursor ste želite adresni blok da biste otišli. Ako imate oznake pasusa Prikaži uključen, kliknite na dugme odmah nakon što oznaku pasusa (¶) koji Word je postavljena u sredini koverte.

 2. Na kartici Pošiljke , u grupi pisanje i Umetanje polja odaberite Adresni blok.

  Umetanje polja za objedinjavanje „Adresni blok“

 3. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite format za ime će se prikazivati na koverti.

  Opcije za adresni blok

  Napomena : U odeljku Pregledodaberite sledeći Dugme dalje zapisa za objedinjavanje pošte Pregled rezultata ili prethodno Dugme prethodnog zapisa za objedinjavanje pošte Pregled rezultata dugme zapisa da biste se kretali kroz zapise u izvoru podataka i pregledali kako će se pojaviti adrese na koverti.

 4. Odaberite stavku U redu.

 5. Odaberite stavke datoteka > Sačuvaj da biste sačuvali sa dokumentom za objedinjavanje pre nego što nastavite.

Potvrdite imena polja za objedinjavanje

Uverite se da Word stavlja imena i adrese sa liste slanja na pravim mestima na koverti.

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi pisanje i Umetanje polja odaberite Upoređivanje polja.

 2. U dijalogu Poređenje polja kolone sa leve strane su imena polja koji Word koristi u adresnog bloka. Kolone sa desne strane omogućava vam da podudaraju polja u izvoru podataka da biste imena tih polja. Uverite se da polje ime koje se pojavljuje sa leve strane podudaraju sa imenima naslove kolona za zapise na listi slanja tako da Word može da ispravne podatke na pravo mesto na koverte.

  Dijalog „Poređenje polja“
 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako polje imena naslove kolona prikazuje podudaranje ste koristili za zapise u izvoru podataka liste slanja, ne preduzimajte ništa.

   ili

  • Ako (ne odgovara) u polje ime koje očekujete da se podudara sa naslov kolone u izvoru podataka, kliknite na strelicu padajućeg menija, a zatim odaberite ime polja u izvoru podataka liste slanja. Ponovite po potrebi.

 4. Odaberite stavku U redu.

Korak 6: Pregled i štampanje koverti

Uradite konačnu proveru pre nego što odštampate koverti.

 1. Odaberite stavku Pregledaj rezultate, a zatim odaberite sledeći Dugme dalje zapisa za objedinjavanje pošte Pregled rezultata ili prethodno Dugme prethodnog zapisa za objedinjavanje pošte Pregled rezultata dugme zapisa da biste se uverili da imena i adrese na svim kovertama izgledaju kako treba.

  Snimak kartice "pošiljke" u programu Word, koji prikazuje grupi Pregledaj rezultate.

  Savet : Prelazak na početak liste, kliknite na dugme zapisa prvog Dugme prvog zapisa za objedinjavanje pošte Pregled rezultata i idite na kraj liste, kliknite na poslednju Dugme poslednjeg zapisa za objedinjavanje pošte Pregled rezultata zapisa dugme.

 2. Odaberite stavku Završi i objedini > Štampanje dokumenata.

  Snimak kartice "pošiljke" u programu Word, koja prikazuje komandu završi i Objedini i njegove opcije.

Korak 7: Sačuvajte dokument koverte za objedinjavanje pošte

Kada sačuvate dokument koverte za objedinjavanje pošte, ostaje u vezi sa liste slanja tako da možete da ga koristite za vaš sledeći masovno slanje pošte.

Da biste ponovo koristili koverte dokument za objedinjavanje pošte

 • Otvorite dokument za objedinjavanje pošte za koverte i odaberite da kada Word će od vas zatražiti da biste zadržali vezu.

Da biste promenili adrese u kovertu dokument za objedinjavanje pošte

 • Otvorite dokument za objedinjavanje pošte za koverte i odaberite stavku Uredi listu primalaca za sortiranje, filtriranje i odaberite određene adrese.

Takođe pogledajte

Da li imate pitanje u vezi sa Word objedinjavanja koje smo nije odgovori ovde?

Objavi pitanje na forumu zajednice programa Word

Pomozite nam da poboljšamo Word

Da li imate predloga o tome kako možemo da poboljšamo objedinjavanja pošte (ili bilo koju drugu opciju) programa Word? Ako je tako, posetite Word korisnika glas i obavestite nas!

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×