Objedinjavanje pošte sa kovertama

Objedinjenu poštu možete da koristite da biste napravili paket adresiranih koverti kada treba da šaljete masovnu poštu ljudima sa liste slanja. Svaka koverta sadrži po jednu adresu sa liste slanja. Koverte možete da pravite i štampate i bez korišćenja objedinjavanja pošte.

Napomene: 

Tri datoteke u procesu objedinjavanja pošte, koji je glavni dokument, kao i lista slanja koja stvara skupove pisama ili e-poruka, koverti ili oznaka.

Postoje tri dokumenta koja se tiču pravljenja i štampanja koverti pomoću procesa objedinjavanja pošte:

 • Glavni dokument
  Ovaj dokument sadrži tekst i grafike (na primer, logotip ili sliku) koji su isti za svaku verziju objedinjene koverte. Primer identičnog sadržaja jeste povratna adresa na koverti.

 • Lista slanja
  Ovaj dokument sadrži adrese koje se štampaju na kovertama.

Kada kombinujete ta dva dokumenta prateći dolenavedene korake, dobićete adresirane koverte.

1. korak: Podešavanje liste slanja

Lista slanja je izvor podataka. To može da bude Excel unakrsna tabela, direktorijum Outlook kontakata, Pristup baza podataka ili Office spisak adresa. Ona sadrži zapise iz kojih Word povlači informacije kako bi napravio adrese koje se štampaju na koverte.

Saveti

 • Ako nemate listu slanja, možete da je napravite tokom objedinjavanja pošte. Pre nego što pokrenete proces objedinjavanja pošte, prikupite sve spiskove adresa i dodajte u izvor podataka.

 • Ako koristite Excel unakrsnu tabelu, proverite da li je kolona sa ZIP kodovima ili poštanskim brojevima oblikovana kao tekst, kako se ne bi izbrisale nule. Dodatne informacije potražite u članku Oblikovanje brojeva, datuma i drugih vrednosti objedinjavanja pošte u programu Excel

 • Ako želite da koristite Outlook kontakte, proverite da li je Outlook podrazumevani program za e-poštu.

2. korak: Testiranje rasporeda na koverti

Preliminarni korak u procesu objedinjavanja pošte jeste podešavanje koverte za objedinjavanje. Uvek je dobra ideja da sve isprobate na maloj probnoj grupi koverti pre nego što stvarno izvršite objedinjavanje pošte.

Napomena: Ako ste upoznati sa štampanjem koverti u svom sistemu, možete da pređete na 3. korak.

 1. U programu Word odaberite stavke Datoteka > Novo > Prazan dokument.

 2. Na kartici Pošiljke, u grupi Napravi odaberite stavku Koverte.

  Štampanje koverti

 3. U polju Adresa primaoca otkucajte probnu adresu da biste videli kako će koverta izgledati kada se odštampa.

  Okvir za adresu primaoca koverte

  Napomena: Probna adresa se neće pojaviti u objedinjavanju pošte.

 4. U polju Povratna adresa otkucajte svoju adresu.

  Okvir „Povratna adresa“

 5. Odaberite stavke Opcije > Opcije koverte i uradite sledeće:

  • Sa padajuće liste Veličina koverte odaberite veličinu koja odgovara koverti ili odaberite stavku Prilagođena veličina.

   Kartica sa opcijama koverte za postavljanje veličine koverte i fontova za adresu

   Napomena: Ako odaberete stavku Prilagođena veličina, unesite dimenzije koverte u polja Širina i Visina. Kliknite na dugme U redu kada završite.

  • U okviru stavki Adresa primaoca i Povratna adresa odaberite font i položaj levog i gornjeg pomaka za svaku adresu.

   Napomena: Na osnovu pregleda rasporeda na koverti izvršite sva neophodna prilagođavanja po izboru.

 6. Na kartici Opcije štampanja potvrdite da je izabran odgovarajući Način ubacivanja, ubacite kovertu u skladu sa ilustracijom, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Štampač šalje programu Word informacije o načinu na koji koverta treba da se ubaci u štampač. Te informacije se prikazuju u okviru Način ubacivanja.

  Dijagram opcija ubacivanja za ubacivanje koverti u štampač

 7. Odaberite stavku Štampaj, a zatim stavku Da kako biste sačuvali povratnu adresu kao podrazumevanu.

  Napomena: Ako se koverta ispravno odštampala, čestitamo, spremni ste da pređete na sledeći korak u procesu objedinjavanja pošte. Ako se koverta nije odštampala onako kako ste očekivali, vratite se na 5. korak i, po potrebi, ponovo prilagodite opcije rasporeda na koverti i opcije stavke Ubacivanje obrasca.

3. korak: Početak objedinjavanja pošte

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Početak objedinjavanja pošte odaberite stavke Započni objedinjavanje pošte > Koverte.

  Meni „Započni objedinjavanje pošte“

 2. U dijalogu Opcije koverte podesite kovertu tako što ćete odabrati opcije kao u 2. koraku: Testirajte raspored na koverti, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Word pravi dokument veličine prilagođene dimenzijama koverte i pokazuje gde se na koverti nalazi povratna adresa.

 3. Ako želite da dodate povratnu adresu ili logotip na kovertu, sada je pravo vreme da to uradite.

 4. Odaberite stavke Datoteka > Sačuvaj i dodajte ime datoteke.

4. korak: Povezivanje liste slanja sa glavnim dokumentom

Sada ste spremni da otvorite izvor podataka za listu slanja.

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Početak objedinjavanja pošte odaberite stavku Izbor primalaca, a zatim odaberite opciju.

  Komanda „Otkucajte novu listu“

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako nemate listu slanja, odaberite Otkucajte novu listu i napravite je.

   ili

  • Ako se lista slanja nalazi na Excel unakrsnom listu, u Pristup bazi podataka ili u drugom tipu datoteke sa podacima, odaberite stavku Koristi postojeću listu. Zatim potražite listu i odaberite Otvori.

   ili

  • Ako koristite Outlook kontakte, izaberite stavku Odaberi iz Outlook kontakata.

 3. Odaberite stavke Datoteka > Sačuvaj.

Uređivanje liste slanja

Ako štampate koverte za sve osobe sa liste, idite na 5. korak: Dodajte adresni blok koverti. Ako želite da štampate koverte za osobe sa liste koje žive, na primer u krugu od 32 kilometra od događaja koji organizujete, koristite filter kao što je ZIP kôd ili poštanski broj da biste suzili listu. Dodatne informacije o filtriranju podataka potražite u članku Sortiranje i filtriranje podataka za objedinjavanje pošte.

Savet: Funkcija filtriranja može da bude korisna za filtriranje kontakata čiju poštansku adresu nemate. Tako nećete traćiti koverte koje ne možete da pošaljete.

Uradite sledeće da biste odabrali pojedine osobe sa liste za koje želite da napravite koverte:

 1. Odaberite stavku Uredi listu primalaca.

  Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word, koji prikazuje markiranu komandu „Uredi listu primalaca“.

 2. Potvrdite izbore za imena osoba koje želite da prime pošiljku.

  Izbor redova potvrdom izbora u polju za potvrdu

  Listu možete i da sortirate ili filtrirate da biste olakšali pronalaženje imena i adresa.

5. korak: Dodavanje adresnog bloka koverti

Adresni blok je polje za objedinjavanje pošte. Polje za objedinjavanje, poznato i kao čuvar mesta, koristite da biste označili mesto na kojem želite da se nalaze adrese na koverti.

Napomena: Često ćete lakše ispravno poravnati adresni blok ako prvo uključite prikaz oznaka pasusa (¶). Da biste ga uključili, idite na karticu Početak na traci i kliknite na dugme Prikaži/sakrij ¶ ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+8.

 1. Postavite kursor tamo gde želite da bude adresni blok. Ako ste uključili pokazivanje oznaka pasusa, kliknite odmah iza oznake pasusa (¶) koju je Word postavio na sredinu koverte.

 2. Na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja odaberite Adresni blok.

  Umetanje polja za objedinjavanje „Adresni blok“

 3. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite oblikovanje imena primaoca onako kako će izgledati na koverti.

  Opcije za adresni blok

  Napomena: U okviru Pregled kliknite na dugme za sledeći Dugme „Sledeći zapis“ za pregled rezultata objedinjavanja pošte ili prethodni Dugme „Prethodni zapis“ za pregled rezultata objedinjavanja pošte zapis da biste se kretali kroz zapise u izvoru podataka i pogledali kako će adresa izgledati na koverti.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. Odaberite stavke Datoteka > Sačuvaj da biste sačuvali dokument za objedinjavanje pre nego što nastavite.

Potvrda imena polja za objedinjavanje

Proverite da li Word stavlja imena i adrese sa liste slanja na prava mesta na koverti.

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja odaberite stavku Uporedi polja.

 2. U dijalogu Poređenje polja, kolona sa leve strane predstavlja imena polja koje Word koristi u adresnom bloku. Kolona sa desne strane omogućava da podudarite polja iz izvora podataka sa tim imenima polja. Proverite da li se imena polja koja se pojavljuju na levoj strani podudaraju sa imenima naslova kolona za zapise sa liste slanja, kako bi Word mogao da stavi ispravne podatke na pravo mesto na koverti.

  Dijalog „Poređenje polja“
 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako se prikazana polja imena podudaraju sa naslovima kolona koje ste koristili za zapise u izvoru podataka liste slanja, nemojte ništa da radite.

   ili

  • Ako se pojavljuje (ne podudara se) u imenu polja za koje ste očekivali da se podudari sa naslovom kolone u izvoru podataka, kliknite na strelicu padajućeg menija, a zatim odaberite ime polja u izvoru podataka liste slanja. Ponovite po potrebi.

 4. Odaberite stavku U redu.

6. korak: Pregled i štampanje koverti

Izvršite konačnu proveru pre nego što odštampate koverte.

 1. Odaberite stavku Pregled rezultata, a zatim kliknite na dugme za sledeći Dugme „Sledeći zapis“ za pregled rezultata objedinjavanja pošte ili prethodni Dugme „Prethodni zapis“ za pregled rezultata objedinjavanja pošte zapis da biste proverili da li imena i adrese na svim kovertama izgledaju onako kako treba.

  Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word koji prikazuje grupu „Pregled rezultata“.

  Savet:  Da biste otišli na početak liste, odaberite Prvo Dugme „Prvi zapis“ za pregled rezultata objedinjavanja pošte dugme zapisa, a da biste otišli na kraj liste, odaberite Poslednje Dugme „Poslednji zapis" za pregled rezultata objedinjavanja pošte. dugme zapisa.

 2. Odaberite stavke Završi i objedini > Štampanje dokumenata.

  Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word koji prikazuje markiranu komandu „Završi i objedini“.

7. korak: Čuvanje dokumenta koverte za objedinjavanje pošte

Kada sačuvate dokument koverte za objedinjavanje pošte, on ostaje povezan sa listom slanja, tako da možete da ga koristite za sledeće masovno slanje pošte.

Ponovno korišćenje dokumenta koverte za objedinjavanje pošte

 • Otvorite dokument za objedinjavanje pošte za koverte i odaberite stavku Da kada Word zatraži da zadržite vezu.

Promena adresa u dokumentu koverte za objedinjavanje pošte

 • Otvorite dokument za objedinjavanje pošte za koverte i odaberite stavku Uređivanje liste primalaca da biste sortirali, filtrirali i odabrali određene adrese.

Takođe pogledajte

Da li imate pitanje o objedinjavanju pošte u programu Word na koje ovde nismo dali odgovor?

Postavite pitanje na forumu Word zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Word

Da li imate predloge za to kako možemo da poboljšamo objedinjavanje pošte (ili neku drugu funkciju) programa Word? Ako imate, posetite Word User Voice i javite nam!

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×