Objavljivanje predloška obrasca na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Predložak obrasca morate da objavite na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, a zatim ga omogućite za pregledač da bi korisnici mogli u Web pregledačima da popunjavaju obrasce zasnovane na predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pre nego što počnete

Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora

Pregled

Možete da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services da biste dozvolili korisnicima da popunjavaju obrasce zasnovane na ovom predlošku obrasca u Veb pregledaču. Ako vaš predložak obrasca će se koristiti u sledećim slučajevima, biće potrebno odobrenje administratora za objavljivanje:

 • Predložak obrasca sadrži kontrolisani kôd ili skriptu.

  Napomena: Skripta će morati da se konvertuju u kontrolisani kôd pre nego što može objaviti predložak obrasca.

 • Predložak obrasca zahteva nivo bezbednosti „Potpuna pouzdanost“, što obrascima zasnovanim na njemu omogućava da na računarima korisnika imaju pun pristup sistemskim resursima, kao što su datoteke i postavke.

 • Predložak obrasca koristi podatke za povezivanje kojima upravlja administrator.

 • Predložak obrasca omogućen je za prikazivanje na mobilnim uređajima.

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora, morate prvo da objavite predložak obrasca u deljenu mrežnu fasciklu, gde možete administrator servera otprema na server pokrenut InfoPath Forms Services, a zatim primenite predložak obrasca. Veze ka više informacija o tome kako administrator servera možete da primenite predložak obrasca u odeljku Takođe pogledajte .

Ako vaš predložak obrasca će se koristiti u drugim scenarijima, možete da je objavite u biblioteci dokumenata ili tipa sadržaja lokacije.

Kada predložak obrasca objavite na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, možete ga koristiti na sledeće načine:

 • Kao predložak za sve obrasce u novoj ili postojećoj biblioteci dokumenata    Možete objaviti predložak obrasca koji će se koristiti kao predložak za sve obrasce u novoj ili postojećoj biblioteci dokumenata. Predložak obrasca može biti digitalno potpisan, ali ne sme sadržati skripte niti upravljani kôd.

 • Kao tip sadržaja lokacije za više biblioteka dokumenata ili kolekciju lokacija     Možete da objavite predložak obrasca koji će se koristiti kao predložak za obrasce u više biblioteka dokumenata ili kolekciju lokacija. Ako više bibliotekama u kolekciji lokacija će koristiti ovaj predložak obrasca, možete da objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije. Međutim, ne možete da objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije ako on sadrži skripte ili kontrolisanog koda. Predloške obrazaca koji sadrže skripte ili kontrolisani kôd prvo mora biti objavljena na deljenu mrežnu fasciklu. Zatim administrator može da otprema na server i primenite ih.

Pre objavljivanja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, koristite Kontrolor dizajna da biste proverili probleme obrasca predloška obrasca. Pošto možete da pronađete i rešavanje problema sa predloškom obrasca, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje za objavljivanje predloška obrasca na serveru na InfoPath Forms Services.

Objavljivanje predloška obrasca nije ista kao čuvanje predloška obrasca. Kada objavite predložak obrasca, čarobnjak za objavljivanje dodaje lokacije za objavljivanje i uputstva za predložak obrasca za obradu tako da korisnici mogu da otvorim obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate kopiju predloška obrasca, kao i kada sačuvate datoteku na svoj računar. Uvek bi trebalo da koristite čarobnjak za objavljivanje kada želite da učinite dostupnim za korisnike za popunjavanje predloška obrasca.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem objavite na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, postupite na sledeći način:

 • Proverite kod administratora da li imate potrebne dozvole na serveru za objavljivanje predloška obrasca u biblioteci dokumenata ili za objavljivanje predloška obrasca kao novog tipa sadržaja lokacije.

 • Proverite kod administratora da li je na serveru pokrenuta usluga Office InfoPath 2007 i da li je konfigurisan tako da InfoPath obrasce prikazuje kao Web stranice.

 • Ako želite da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem koji zahteva odobrenje administratora, zatražite od administratora za lokaciju deljene mrežne fascikle gde treba da sačuvam predloška obrasca. Ova fascikla je gde ćete objaviti predložak obrasca. Nakon što ste objavili predložak obrasca, administrator će Otpremanje predloška obrasca sa ove lokacije na serveru.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

Kada u biblioteci dokumenata objavite predložak obrasca, svi obrasci kreirani u njoj biće zasnovani na istom predlošku obrasca. Predložak obrasca možete da objavite u biblioteci dokumenata pomoću čarobnjaka za objavljivanje. Čarobnjak za objavljivanje menja predložak obrasca tako da se može koristiti u biblioteci dokumenata, kreira novu biblioteku dokumenata, a zatim čuva predložak obrasca kao njen podrazumevani predložak obrasca. Nakon što objavite predložak obrasca, morate da konfigurišete Microsoft Windows SharePoint Services lokaciju tako da obrasce zasnovane na ovom predlošku obrasca prikazuje u Web pregledaču. Ako ne konfigurišete SharePoint lokaciju, kada korisnici koji na svojim računarima nemaju instaliran Office InfoPath 2007 pokušaju da otvore obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca, dobiće poruku o grešci.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna.

 4. Ispravite greške navedene u oknu zadataka Kontrolor dizajna ako ih ima, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li greške još uvek postoje.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka potvrdite izbor Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača, izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Izaberite opciju Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime i opis biblioteke dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 11. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 12. Kliknite na dugme Dalje.

 13. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

 14. Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste utvrdili da li ste objavili predložak obrasca. Ako jeste, Web pregledač će se otvoriti sa obrascem zasnovanim na predlošku obrasca.

 15. Konfigurišite Microsoft Windows SharePoint Services lokaciju tako da obrasce zasnovane na ovom predlošku obrasca prikazuje u Web pregledaču.

  Kako?

  1. Otvorite SharePoint lokaciju u Web pregledaču.

  2. U meniju Radnje na lokaciji u gornjem desnom uglu lokacije, izaberite stavku Postavke lokacije, a zatim kliknite na dugme Izmeni sve postavke lokacije.

  3. U grupi Administracija lokacije izaberite stavku Biblioteke i liste lokacije.

  4. Kliknite na dugme Prilagodi ime lokacije.

  5. U odeljku Opšte postavke kliknite na dugme Više postavki.

  6. U odeljku Dokumenti omogućeni za pregledač izaberite opciju Prikaži kao Web stranicu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije

Kada predložak obrasca objavljujete kao tip sadržaja lokacije, čarobnjak za objavljivanje menja predložak obrasca tako da se može koristiti kao tip sadržaja. Kao i u slučaju kreiranja nove biblioteke dokumenata, predložak obrasca možete pomoću čarobnjaka za objavljivanje da konvertujete u predložak obrasca omogućen za pregledač. Zatim će čarobnjak sačuvati predložak obrasca na serveru kao tip sadržaja lokacije.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna.

 4. Ispravite greške navedene u oknu zadataka Kontrolor dizajna ako ih ima, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li greške još uvek postoje.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka potvrdite izbor Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača, izaberite opciju Tip sadržaja lokacije (napredno), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Kreiraj novi tip sadržaja.

 10. Sa liste Tip sadržaja se zasniva na izaberite stavku Obrascu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime i opis za novi tip sadržaja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polje Navedite lokaciju i ime datoteke za predložak obrasca upišite lokaciju SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Potraži.

 13. U dijalogu Pretraživanje potražite lokaciju na serveru na kojoj želite da objavite predložak obrasca kao tip sadržaja lokacije, a zatim u polje Ime datoteke upišite ime predloška obrasca i kliknite na dugme Sačuvaj.

 14. Kliknite na dugme Dalje.

 15. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 16. Kliknite na dugme Dalje.

 17. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

 18. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim proverite da li je predložak obrasca jedan od tipova sadržaja na SharePoint lokaciji.

  Kako?

  1. Otvorite SharePoint lokaciju u Web pregledaču.

  2. U meniju Radnje lokacije u gornjem desnom uglu lokacije, izaberite stavku Postavke lokacije.

  3. U okviru Postavke lokacije, u okviru galerijeizaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

   Predložak obrasca trebalo bi da bude navedena u okviru Tipovi sadržaja InfoPath u Galerija tipova sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora

Sledeće situacije zahteva odobrenje administratora za objavljivanje predloška obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services:

 • Predložak obrasca sadrži kontrolisani kôd.

  Napomena: Skripta će morati da se konvertuju u kontrolisani kôd pre nego što može objaviti predložak obrasca.

 • Predložak obrasca zahteva nivo bezbednosti „Potpuna pouzdanost“, što obrascima zasnovanim na njemu omogućava da na računarima korisnika imaju pun pristup sistemskim resursima, kao što su datoteke i postavke.

 • Predložak obrasca koristi podatke za povezivanje kojima upravlja administrator.

 • Predložak obrasca omogućen je za prikazivanje na mobilnim uređajima.

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora, morate prvo da objavite predložak obrasca u deljenu mrežnu fasciklu, gde možete administrator servera otprema na server pokrenut InfoPath Forms Services, a zatim primenite predložak obrasca. Veze ka više informacija o tome kako administrator servera možete da primenite predložak obrasca u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna.

 4. Ispravite greške navedene u oknu zadataka Kontrolor dizajna ako ih ima, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li greške još uvek postoje.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka potvrdite izbor Omogući ovaj predložak obrasca za pregledač, izaberite stavku Predložak obrasca za odobrenje administratora (napredno), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u odeljku Navedite lokaciju i ime datoteke za predložak obrasca kliknite na dugme Potraži.

 10. U dijalogu Pretraživanje potražite lokaciju deljene mrežne fascikle, a zatim u polje Ime datoteke upišite ime predloška obrasca i kliknite na dugme Sačuvaj.

 11. Kliknite na dugme Dalje.

 12. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 13. Kliknite na dugme Dalje.

 14. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

Nakon objavljivanja predloška obrasca, obratite se administratoru servera za otpremanje predloška obrasca na serveru, a zatim aktiviranje predloška obrasca za kolekciju lokacija. Više informacija o otpremanju i Primena predloška obrasca na serveru na InfoPath Forms Services, kliknite na vezu u odeljku Takođe pogledajte članak o primeni predložaka obrazaca koji sadrže kôd.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×