Objavljivanje predloška obrasca na serveru na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Predložak obrasca možete da objavite u novoj biblioteka dokumenata ili kao novi tip sadržaja lokacije za server na kojem je pokrenut sistem Windows SharePoint Services 3.0.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pre nego što počnete

Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

Objavljivanje predloška obrasca kao novi tip sadržaja lokacije

Pregled

Kada objavite predložak obrasca u biblioteci dokumenata, svaki obrazac koji je kreiran u te biblioteke dokumenata će zasnovan na tom predlošku. Objavljivanje predloška obrasca u biblioteci dokumenata omogućava vam da brzo primenite jednokratnu upotrebu obrasca, kao što su neformalnu anketu da biste uhvatili restorana željene opcije za sastanak tima.

Ako objavljujete predložak obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom Windows SharePoint Services 3.0, takođe možete uraditi sledeće:

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije     Kada objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije, možete da omogućite korisnicima da dodelite više predložaka obrasca u biblioteci pojedinačni dokument ili da biste dodelili predloška obrasca u više biblioteka u kolekciji lokacija. Kolekcije lokacija je skup Veb lokacije na virtuelnom serveru koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke. Svaku kolekciju lokacija sadrži Veb lokacije najvišeg nivoa i može da sadrži jednu ili više podlokacija. Postoji više kolekcija lokacija na svakom virtuelnog servera. Koristite tip sadržaja lokacije kada želite da široko ponovno korišćenje informacija ili da biste omogućili prikupljanje podataka iz više oblika na jednom mestu.

Omogućavanje korisnicima da uređuju polja pomoću prikaza lista sa podacima    Možete da dozvolite korisnicima za dodavanje ili uređivanje podataka za polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata. To korisnicima omogućava da dodate ili ažurirate podatke za jednog ili više obrazaca bez otvaranja obrazaca.

Napomena : Prikaza lista sa podacima su omogućene u Veb pregledaču samo za korisnike koji nemaju instaliran Microsoft Office Access 2007 .

Napomena : Podrška za biblioteke i tipovi sadržaja lokacije se razlikuje u zavisnosti od toga da li vaš server radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ili Windows SharePoint Services 3.0. Stoga, koje treba da obratite se administratoru servera ako niste sigurni koju verziju sistema Windows SharePoint Services je pokrenut na serveru.

Ako objavljujete predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, pre objavljivanja u novoj biblioteci dokumenata pomoću „Kontrolora dizajna“ proverite da li je predložak obrasca zaista kompatibilan sa pregledačem. „Kontrolor dizajna“ će obezbediti da predložak obrasca funkcioniše na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Ukoliko „Kontrolor dizajna“ pronađe greške u predlošku obrasca, morate ih ispraviti da biste predložak obrasca mogli da objavite na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services.

Kada budete spremni da objavite predložak obrasca u novoj biblioteci dokumenata, čarobnjak za objavljivanje će kreirati biblioteku dokumenata, izmeniti predložak obrasca tako da može da se koristi u novoj biblioteci dokumenata, a zatim sačuvati predložak obrasca na serveru kao podrazumevani predložak te biblioteke dokumenata. Kada predložak obrasca objavljujete kao tip sadržaja lokacije, čarobnjak za objavljivanje možete koristiti da biste izmenili predložak obrasca tako da može da se koristi kao tip sadržaja lokacije, a zatim sačuvati predložak obrasca kao tip sadržaja lokacije.

Objavljivanje predloška obrasca nije ista kao čuvanje predloška obrasca. Kada objavite predložak obrasca, čarobnjak za objavljivanje dodaje lokacije za objavljivanje i uputstva za predložak obrasca za obradu tako da korisnici mogu da otvorim obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate kopiju predloška obrasca, kao i kada sačuvate datoteku na svoj računar. Uvek bi trebalo da koristite čarobnjak za objavljivanje kada želite da učinite dostupnim za korisnike za popunjavanje predloška obrasca.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što predložak obrasca objavite na serveru na kojem je pokrenut sistem Windows SharePoint Services 3.0, obratite se administratoru servera sa sledećim zahtevima:

 • Da dobijete prava potrebna za kreiranje nove biblioteke dokumenata odnosno za objavljivanje novog tipa sadržaja lokacije na serveru.

 • Da vaši korisnici dobiju prava potrebna za korišćenje biblioteke dokumenata na serveru.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

 1. Ako objavljujete predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, pokrenite „Kontrolor dizajna“ i rešite sve probleme sa kompatibilnošću koje on identifikuje.

  Kako?

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna.

  2. Ispravljanje greške koje su navedene u oknu zadataka Kontrolora dizajna , a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li i dalje postoje greške.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polje Unesite adresu SharePoint ili InfoPath Forms Services lokacije upišite lokaciju SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime i opis nove biblioteke dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena : Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 9. Kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

  Ako je predložak obrasca objavljen, na poslednoj stranici čarobnjaka prikazaće se potvrda.

 11. Postupite na neki od sledećih načina:

  1. Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste otvorili biblioteku dokumenata i testirali proces popunjavanja obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Biblioteka dokumenata će se otvoriti u Web pregledaču. Kada kliknete na dugme Novi na traci sa alatkama za listu, u programu InfoPath će se otvoriti obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca.

   Savet : Pošaljite korisnicima e-poruku sa vezom ka biblioteci dokumenata u kojoj ste objavili predložak obrasca ako želite da ih obavestite da je predložak obrasca dostupan za popunjavanje.

  2. Da biste poslali e-poruku sa obrazaca i predložak obrasca korisnika, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji obrazac primaocima e-pošte i zatim kliknite na dugme Zatvori.

   E-poruku sa obrascem u telu poruke će se otvoriti za popunjavanje i slanje korisnicima. Ako korisnici imaju Microsoft Office Outlook 2007, oni mogu da popune obrazac kada otvore e-poruku. Korisnici sa starijim verzijama programa Outlook ili druge aplikacije za e-pošte će primiti e-poruku sa obrazac i predložak obrasca koji je priložen. Korisnicima možete da otvorite prilog sa predloškom obrasca da biste instalirali predloška obrasca na njegovom računaru. Izaberite korisnike možete da otvorite prilog obrasca i popunjavanje obrasca u programu InfoPath.

   Savet : U okviru Uvod u e-poruku, otkucajte podsetnik za korisnike da otvarate samo priloge e-poruka od pouzdanog pošiljaoca.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca kao novog tipa sadržaja lokacije

 1. Ako objavljujete predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, pokrenite „Kontrolor dizajna“ i rešite sve probleme sa kompatibilnošću koje on identifikuje.

  Kako?

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna.

  2. Ispravljanje greške koje su navedene u oknu zadataka Kontrolora dizajna , a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li i dalje postoje greške.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Tip sadržaja lokacije (napredno), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Kreiraj novi tip sadržaja. Sa liste Tip sadržaja se zasniva na izaberite stavku Obrascu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime i opis za novi tip sadržaja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polje Navedite lokaciju i ime datoteke za predložak obrasca upišite lokaciju SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Potraži.

 9. Potražite lokaciju na serveru na kojoj želite da objavite predložak obrasca kao tip sadržaja lokacije. U polje Ime datoteke upišite ime predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 10. Kliknite na dugme Dalje.

 11. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena : Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 12. Kliknite na dugme Dalje.

 13. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

 14. Proverite da li je predložak obrasca jedan od tipova sadržaja na SharePoint lokaciji.

  Kako?

  1. Otvorite SharePoint lokaciju u Web pregledaču.

  2. U meniju Radnje lokacije u gornjem desnom uglu lokacije, izaberite stavku Postavke lokacije.

  3. U okviru Postavke lokacije, u okviru galerijeizaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

   Predložak obrasca trebalo bi da bude navedena u okviru Tipovi sadržaja InfoPath u Galerija tipova sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×