Obavljanje osnovnih zadataka u programu Excel Online pomoću čitača ekrana

Obavljanje osnovnih zadataka u programu Excel Online pomoću čitača ekrana

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Osnovne zadatke, kao što su unos, sabiranje i oblikovanje podataka, možete jednostavno da izvršavate pomoću čitača ekrana kao što je Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, u Excel Online.

Napomene : 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Excel Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

U ovoj temi

Kreiranje nove radne sveske

Novu radnu svesku možete da napravite na osnovu predloška ili od početka.

Pravljenje radne sveske prilikom pokretanja aplikacije Excel Online

Kad prvi put pokrenete Excel Online, levo okno sadrži nedavno korišćene radne sveske, a desno predloške. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime nedavno korišćene radne sveske. Da biste čuli imena drugih radnih svezaka, nastavite da pritiskate taster Tab. Da biste ušli u okno sa predlošcima, pritisnite taster Tab. Dok se pomoću tastera Tab krećete po oknu sa predlošcima, čitač ekrana čita imena dostupnih predložaka, uključujući predložak Nova prazna radna sveska.

Da biste izabrali radnu svesku ili izabrali predložak i na osnovu njega napravili novu radnu svesku, pritisnite razmaknicu.

Pravljenje radne sveske prilikom rada u aplikaciji Excel Online

Da biste napravili novu radnu svesku, morate biti u režimu uređivanja. Znaćete da se nalazite u režimu uređivanja na osnovu opcija u meniju „Datoteka“. One su dostupne samo u režimu uređivanja. U režim uređivanja možete da se prebacite tako što ćete na traci kartica izabrati stavku „Uredi u programu Excel“.

 1. Da biste otvorili dijalog Pronalaženje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q. Čućete „Recite šta želite da uradite“.

 2. Upišite Novo, a zatim pritisnite taster Enter. Pojavljuje se lista rezultata.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Novo“ (prva stavka na listi), a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Pojavljuje se podmeni.

  • Da biste napravili novu praznu radnu svesku, pritisnite taster Tab. Čućete „Dugme prazne radne sveske“. Pritisnite taster Control i razmaknicu.

  • Da biste napravili novu radnu svesku na osnovu predloška, nastavite da pritiskate taster Tab. Čućete opise dostupnih predložaka. Da biste izabrali predložak za novu radnu svesku, pritisnite taster Control i razmaknicu.

Unos podataka

Savet : Ako se unakrsna tabela otvori u prikazu za čitanje aplikacije Excel Online, komande za uređivanje neće funkcionisati. Da biste se prebacili u prikaz za uređivanje, premestite fokus sa radnog lista tako što ćete pritisnuti F6 ili kombinaciju tastera Ctrl+F6. U programu Internet Explorer pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Traka sa alatkama“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskanjem tastera Tab dođite do liste Uređivanje radne sveske. Pritisnite razmaknicu, pa taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste izabrali stavku Uredi u aplikaciji Excel Online, opet pritisnite razmaknicu.

 1. Da biste se kretali između ćelija, pritiskajte tastere sa strelicama. Čitač ekrana imenuje ćelije dok se premeštate između njih. Ćelije su označene redom i kolonom u kojima se nalaze na radnom listu, što znači da ćete ćeliju A1 pronaći u prvom redu kolone A. Ako u ćeliji ima teksta, čitač ekrana će pročitati taj tekst.

 2. Da biste uneli ili zamenili tekst u ćeliji, upišite tekst, broj ili formulu.

 3. Da biste se premestili u sledeću ćeliju, pritisnite taster Enter ili Tab.

Korišćenje funkcije „Zbir“ za sabiranje podataka

Kad unesete brojeve u list, možda će biti potrebno da ih saberete.

 1. Premestite se u ćeliju desno ili odmah ispod brojeva koje želite da saberete.

 2. Upišite =Sum(, a zatim, da biste se premestili u prvu ćeliju koja sadrži broj koji želite da uključite u zbir, pritisnite taster sa strelicom nalevo ili taster sa strelicom nagore.

 3. Izaberite ceo skup ćelija koje želite da saberete. Da biste izabrali ćelije, pritiskajte taster Shift+taster sa strelicom dok ne dođete do kraja skupa. (Informacije o drugim načinima izbora ćelija potražite u članku Tasterske prečice u aplikaciji Excel Online.)

 4. Da biste izvršili izračunavanje, pritisnite taster Enter.

Excel Online sabira brojeve i prikazuje rezultat u ćeliji koju ste izabrali.

Kreiranje jednostavne formule

Pored jednostavnog sabiranja brojeva, Excel Online može da obavi i mnoge druge matematičke operacije. Evo uputstva za izradu jednostavnih formula za dodavanje, oduzimanje, množenje ili deljenje brojeva.

 1. Premestite se u ćeliju desno ili odmah ispod brojeva koje želite da izračunate.

 2. Otkucajte znak jednakosti (=). (JAWS kaže „Plus“ umesto „Jednako“.) To aplikaciji Excel Online govori da će ta ćelija sadržati formulu.

 3. Da biste napravili formulu, otkucajte kombinaciju brojeva i znakova računskih operacija, kao što su (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdica (*) za množenje ili kosa crta (/) za deljenje. Na primer, unesite =2+4, =4-2, =2*4 ili =4/2.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Excel Online pokreće izračunavanje i prikazuje rezultat u ćeliji.

Primena formata za numeričke vrednosti

U aplikaciji Excel Online možete da prikažete različite tipove brojeva tako što ćete primeniti neki format, kao što su Valuta, Procenat ili Datum.

 1. Izaberite ćeliju ili ćelije koje želite da oblikujete. (Da biste izabrali niz ćelija, pritisnite kombinaciju tastera Shift+strelica.)

 2. Da biste premestili fokus sa radnog lista na traku kartice Početak , pritisnite F6 ili kombinaciju tastera Ctrl+F6. U programu Internet Explorer čućete URL adresu. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Kartica ’Početak’“. Pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste otvorili meni Oblikovanje ćelija, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uređivanje brojeva, oblikovanje brojeva“. Pritisnite taster sa strelicom nadole.

 4. Da biste izabrali format, pritiskajte taster sa strelicom nadole. Čitač ekrana čita dostupne formate, kao što su Valuta ili Datum. Da biste izabrali neki, pritisnite razmaknicu.

Unos podataka u tabelu

Jednostavan način da iskoristite moć aplikacije Excel Online jeste da unesete podatke u tabelu kako biste ih brzo filtrirali ili sortirali.

 1. U aplikaciji Excel Online izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu. (Da biste izabrali niz ćelija, pritisnite kombinaciju tastera Shift+strelica.)

 2. Da biste otvorili dijalog Pravljenje tabele, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

 3. Da biste se premestili na polje za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja, u dijalogu Pravljenje tabele pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab.

 4. Da biste potvrdili ili opozvali izbor u polju za potvrdu (u zavisnosti od toga da li želite da se gornji red koristi kao zaglavlje tabele), pritisnite razmaknicu.

  Važno : Zaglavlja tabela su potrebna da bi tabela bila pristupačna čitačima ekrana. Čitači ekrana koristite informacije iz zaglavlja da bi razumeli kako da pronađu ćelije u tabelama.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Sortiranje i filtriranje tabele

Napomena : Ova procedura funkcioniše sa čitačem ekrana Narator, ali trenutno ne funkcioniše sa čitačem ekrana JAWS.

 1. Da biste otvorili padajući meni filtera, pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nadole. Da biste se kretali kroz polja i primenili sortiranje ili filtriranje, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

  • Da biste sortirali podatke, pomerajte se dok ne čujete Sortiraj po rastućem redosledu ili Sortiraj po opadajućem redosledu, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste primenili neki jednostavan filter, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Filter“, a zatim pritisnite taster Enter. Pojavljuje se dijalog Filter. Da biste izabrali stavke koje ćete filtrirati, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste izabrali neku stavku, pritisnite razmaknicu.

  • Da biste primenili neki složeni filter, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Tekstualni filteri“, a zatim pritisnite taster Enter. Pojavljuje se meni sa filterima. Da biste čuli imena filtera, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali filter, pritisnite taster Enter. Popunite dijalog koji se pojavljuje, pritiskanjem tastera Tab dođite do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Excel Online primenjuje vaše sortiranje ili filtriranje.

Prikazivanje izračunavanja brojeva

Napomena : Ova procedura funkcioniše sa čitačem ekrana Narator, ali trenutno ne funkcioniše sa čitačem ekrana JAWS.

 1. U ćeliji u kojoj želite da se pojavi ukupna vrednost otkucajte znak jednakosti (=).

 2. Počnite da kucate formulu ili funkciju koju želite da koristite. Fokus se premešta na traku sa formulama.

  • Da biste koristili neku funkciju, upišite prvo slovo njenog imena, npr. „S“ za SUM ili „A“ za AVERAGE. Otvara se meni sa funkcijama, a vi čujete ime prve funkcije. Da biste čuli imena drugih funkcija, pritiskajte taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali funkciju, pritisnite taster Tab.

  Excel Online otvara tekstualno polje i automatski uključuje očekivani opseg ćelija (ćelija koje najverovatnije pokušavate da saberete).

 3. Da biste dovršili funkciju, otkucajte opsege ćelija ili druge potrebne brojeve, a zatim pritisnite taster Enter.

Fokus se vraća na list i ćeliju koja sadrži upravo dodatu funkciju.

Čuvanje rada

Excel Online automatski čuva vaš rad, ali možete da promenite lokaciju ili ime datoteke, kao i da preuzmete kopiju datoteke.

 1. Da biste premestili fokus sa radnog lista na traku kartice Datoteka, pritisnite F6 ili kombinaciju tastera Ctrl+F6. U programu Internet Explorer čućete URL adresu. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Kartica ’Datoteka’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Datoteka.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Izabrana je kartica ’Sačuvaj kao’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Fokus je na meniju Sačuvaj kao.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete željenu opciju Sačuvaj, a zatim pritisnite taster Enter:

  • Opcija Sačuvaj kopiju na mreži omogućava vam da sačuvate datoteku na nekoj drugoj lokaciji i, ako to želite, pod drugim imenom. Pojavljuje se dijalog. Za pomeranje kroz dijalog i popunjavanje polja koristite taster Tab i pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab. Pritiskanjem tastera Tab dođite do dugmeta Sačuvaj, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Opcija Preimenuj ovu radnu svesku omogućava vam da preimenujete datoteku i da je sačuvate na istoj lokaciji. Kada izaberete ovu opciju, pojavljuje se dijalog. Za pomeranje kroz dijalog i popunjavanje polja koristite taster Tab i pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab. Zatim pritiskanjem tastera Tab dođite do dugmeta Sačuvaj i pritisnite taster Enter.

  • Opcija Preuzmi kopiju omogućava vam da sačuvate kopiju datoteke lokalno na računaru. Datoteka se preuzima u fasciklu Preuzimanje na računaru, a u pregledaču se otvara traka Obaveštenja. Da biste se premestili na traku Obaveštenja, pritisnite F6, a zatim, da biste se kretali između dugmadi (Otvori, Sačuvaj, Otkaži ili Zatvori), pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Da biste izabrali neko dugme, pritisnite taster Enter.

Štampanje rada

 1. Da biste premestili fokus sa radnog lista na traku kartice Datoteka, pritisnite F6 ili kombinaciju tastera Ctrl+F6. U programu Internet Explorer čućete URL adresu. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Kartica ’Datoteka’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Datoteka.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Izabrana je kartica ’Štampanje’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete „Odštampaj, Prikaži prikaz prilagođen za štampanje“, a fokus je na dugmetu Odštampaj.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Opcije štampanja , a fokus je na dugmetu Odštampaj u njemu.

 4. Excel Online podrazumevano štampa ceo list. Ako ste za štampanje izabrali deo lista, da biste prešli na opcije za štampanje, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab, a zatim, da biste izabrali stavku Trenutni izbor, pritisnite taster sa strelicom nagore. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta Odštampaj, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se novi prozor za štampanje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se standardni dijalog Štampanje.

 6. Da biste završili štampanje, po potrebi izmenite željene postavke u ovom dijalogu, a zatim pritiskanjem tastera Tab dođite do dugmeta Odštampaj i pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Neka Excel unakrsne tabele budu pristupačne

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×