Novo u usluzi Microsoft SharePoint Online

Novi SharePoint Online dostupan uz Office 365 sadrži širok opseg poboljšanja i novih funkcija. Otkrijte kako vam SharePoint Online može pomoći da delite posao i sarađujete sa drugima, organizujete projekte i timove i pronalazite osobe i informacije.

Napomene   Ako se ove informacije ne podudaraju sa onim što vidite, možda koristite nenadograđenu verziju usluge Office 365, a funkcije koje se ovde navode biće dostupne posle nadogradnje usluge. 

Koristim li Office 365 posle nadogradnje usluge?

U ovom članku

Deljenje

Društvene funkcije

Saradnja sa spoljnim korisnicima

Lokacija zajednice

Integracija programa OneNote sa lokacijama tima

Novi načini rada sa video zapisima i obogaćenim medijima (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Organizovanje

Biblioteke dokumenata

Praćenje važnih SharePoint lokacija na stranici „Lokacije“

Praćenje zadataka

Lokacije projekta i poštanski sandučići na lokaciji

Otkrivanje

Pretraga

Poslovno obaveštavanje

Izrada

Prilagođavanje lokacije

Javna veb lokacija

Tokovi posla (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Aplikacije za SharePoint

Pristup spoljnim podacima

Upravljanje

Bezbednost, upravljanje lokacijom i nadogradnja lokacije

SharePoint Online HTTPS za mala preduzeća

Upravljanje pravima o informacijama

E-otkrivanje i upravljanje predmetom (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Očuvanje sadržaja (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Video zapisi

Deljenje

Društvene funkcije

Usluga SharePoint Online je ponovo organizovana u tri različita centra: „Feed za vesti“, „OneDrive“ i „Lokacije“. Ovi centri su dostupni na traci za globalnu navigaciju pa su društvene funkcije povezane sa lokacijama „Moja lokacija“ potpuno integrisane u iskustvo pri radu sa sistemom SharePoint. Više ne morate da posećujete konkretno lokaciju „Moja lokacija“ u veb pregledaču da biste pristupili društvenim funkcijama.

Traka za globalnu navigacija sa čvorištima lične lokacije

Kreiranje i prikaz objavljenih poruka i ispravki u feedu za vesti

U bilo kom trenutku možete objaviti poruku na javnom feedu za vesti ili na feedu za vesti na lokaciji tima koju pratite ili možete videti ažuriranja o aktivnostima drugih osoba. Imajte na umu da kreirate poruke ili započinjete „razgovore“ u okviru nove funkcije mikrobloga opisane u sledećem odeljku. Izaberite opcije u feedu za vesti da biste sortirali informacije na sledeći način:

 • Stavka „Ono što pratim“ prikazuje ažuriranja u vezi sa svim stvarima koje trenutno pratite: objavljenim porukama, ljudima, dokumentima i oznakama.

 • Stavka “Svi” prikazuje razgovore koje su započele osobe u vašoj organizaciji i može da uključuje objavljene poruke koje su kreirale osobe koje trenutno pratite.

 • Stavka „Reference“ prikazuje objavljene poruke u kojima ste pomenuti.

 • Stavka „Aktivnosti“ prikazuje feed vaših trenutnih aktivnosti tako što se pojavljuje na stranici „O meni“.

 • Stavka „Sviđanja“ prikazuje sve stavke koje ste obeležili oznakom „Sviđa mi se“.

Prikazi feeda za vesti

Stranica „Feed za vesti“ obezbeđuje brzi pristup listama ljudi, dokumenata, lokacija i oznaka koje pratite. Obratite pažnju na sledeće detalje u vezi sa tim listama:

 • Na listi ljudi koje pratite opcionalno možete prikazati listu ljudi koji prate vas.
  Stranica „Osobe“ na ličnoj lokaciji

 • Kliknite na ikonu oblačića bilo koje osobe da biste videli njen trenutni feed za vesti i vezu sa njenim profilom.

 • Budite obavešteni u okviru sopstvenog feeda za vesti kad god neka od osoba koje pratite počne da prati drugu osobu, dokument, lokaciju ili oznaku. Opcionalno možete dobijati obaveštenja o tim aktivnostima putem e-pošte.

 • Oznake odgovaraju listi interesovanja koje ste dodali korisničkom profilu.

Vrh stranice

Nove funkcije mikroblogovanja

Ako su vam poznate popularne lokacije društvenog umrežavanja, sa lakoćom ćete koristiti nove funkcije mikroblogovanja, koje vam omogućavaju da se uključite u razgovore u okviru stavke „Feed za vesti“.

Stavka feeda za vesti koja sadrži @referencu, vezu ka dokumentu i #oznaku

Uz mikroblogovanje možete:

Da biste videli brzu demonstraciju feeda za vesti, pogledajte video zapis: Poruka za sve

Vrh stranice

SharePoint Newsfeed aplikacija

Aplikacija SharePoint Newsfeed omogućava vam da koristite SharePoint feedove za vesti na uređajima Windows Phone, iPhone ili iPad. Možete videti ispravke svih feedova za vesti koje pratite, objavljivati poruke i početi da pratite osobe, dokumente, lokacije i oznake.

Vrh stranice

Više načina za deljenje dokumenata ili lokacija

Ovo izdanje nudi još opcija za deljenje dokumenata i lokacija:

 • Sada možete da skladištite lične dokumente u jednoj ličnoj biblioteci, dostupnoj sa bilo kog mesta – OneDrive for Business. Ova opcija zamenjuje sortiranje dokumenata u okviru stavki „Deljeni dokumenti“ ili „Privatni dokumenti“. Svi dokumenti u biblioteci su prvobitno privatni, dok ne odlučite da ih delite.

 • Koristite novu komandu „Deli“ kako biste brzo delili dokumente ili lokacije. Možete pozvati ljude da dele određene dokumente i kontrolisati šta mogu da rade sa njima (da ih čitaju, pišu i tako dalje). Kontrolu „Deli“ možete koristiti i za:

  • Slanje veze za goste ka dokumentu osobama van organizacije ili osobama koje nemaju akreditive za prijavljivanje. Deljenje dokumenta ili lokacije u okviru izabrane grupe ljudi kroz vezu „izabrani ljudi“. Brzo pronalaženje osobe koja deli dokument ili lokaciju.

  • Slanje personalizovane pozivnice putem e-poruke kada delite dokument ili lokaciju.

 • Dobijanje obaveštenja u okviru feeda za vesti kad god je neki dokument ažuriran.

 • Možete da koristite i mobilni uređaj za deljenje dokumenta ili fascikle u biblioteci.

Da biste videli brzu demonstraciju funkcija usluge OneDrive for Business,pogledajte video zapis: Upoznajte OneDrive for Business

Vrh stranice

Funkcije za održavanje korisničkih profila

Korisnički profili u usluzi SharePoint Online slični su onima u starijim izdanjima, ali sadrže sledeća značajna poboljšanja:

 • Navigacija je unapređena tako da možete mnogo lakše da se prebacujete između različitih oblasti profila i profila drugih ljudi kada ih posetite.

 • Opcije deljenja za sva polja su sada pojednostavljene tako da uključuju stavke „Svi“ i „Samo ja“.

 • Postavke feeda za vesti („Aktivnosti koje želim da delim“ i „Ljudi koje pratim“) podrazumevano su isključene zbog privatnosti. Morate ručno da uključite aktivnosti koje želite da delite. Međutim, razgovori i obaveštenja putem e-pošte podrazumevano su uključeni.

Da biste videli brzu demonstraciju korisničkih profila, pogledajte video zapis: Ažuriranje postavki privatnosti profila.

Vrh stranice

Saradnja sa spoljnim korisnicima

Sada možete pozvati osobe van preduzeća, na primer prodavce, pouzdane poslovne partnere i klijente da prikažu i dele sadržaj na vašim lokacijama i rade na njemu.

 • Spoljno deljenje je podrazumevano uključeno. Administratori pojedinačnih kolekcija lokacija ili vlasnici lokacija mogu opcionalno da vrše spoljno deljenje svoje lokacije ili dokumenata.

 • Spoljni korisnici se prijavljuju u uslugu pomoću Windows naloga ili Microsoft Office 365 ID-a korisnika.

 • Osim omogućavanje ili onemogućavanja spoljnog deljenja, administratori usluge SharePoint Online mogu i da uklanjaju postojeće goste iz spoljnog deljenja.

Da biste saznali više o korišćenju spoljnog deljenja u usluzi Office 365 Small Business Premium, pogledajte članak Upravljanje deljenjem sa spoljnim korisnicima. Da biste saznali više o spoljnom deljenju za Office 365 Enterprise planove, pogledajte članak Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Vrh stranice

Lokacija zajednice

SharePoint Online proširuje koncept diskusione table uvođenjem lokacija zajednice, koje predstavljaju kolekcije lokacija napravljene pomoću potpuno novog predloška lokacije zajednice.

Prednosti

Lokacije zajednice podstiču deljenje informacija u okviru timova i grupa unutar organizacije. One promovišu otvorenu komunikaciju time što korisnicima olakšavaju da dele interesovanja i stručna znanja, kao i da uče od drugih koji poseduju znanja ili iskustva u određenim oblastima.

Lokacije zajednice nude nekoliko prednosti nad e-poštom, razmenom trenutnih poruka ili drugim metodama komunikacije, uključujući:

 • Dostupnost ukupnog sadržaja stavke „Lokacija zajednice“ svim članovima zajednice.

 • Puno zadržavanje istorije diskusije uz usaglašenost sa vodičem poslovne uprave.

 • Ugrađenu pretragu koja omogućava članovima pretraživanje celokupnog sadržaja zajednice.

 • Ocene koje omogućuju članovima glasanje za pojedinačne objavljene poruke ili odgovore. Ocene doprinose reputaciji članova zajednice.

 • Sistem dostignuća koji nagrađuje članove za učešće u zajednici.

 • Kategorizaciju sadržaja radi poboljšanja vidljivosti i pojednostavljivanja održavanja.

 • Održavanje lokacije putem listi sistema SharePoint, koje nude poznati interfejs i omogućavaju vam da iskoristite prednosti obogaćenog upravljanja, upravljanja zapisima i funkcija integracije toka posla sistema SharePoint.

Vrh stranice

Portal zajednice

Portal zajednice je direktorijum u kojem su navedene sve lokacije zajednice dostupne na intranetu vašeg preduzeća. Putem portala zajednice korisnici mogu da potraže, otkriju, prate i posete zajednice koje ih zanimaju, kao i da učestvuju u njima.

Više informacija o portalima zajednice potražite u članku Kreiranje portala zajednice.

Integracija programa OneNote sa lokacijama tima

Sada, kada kreirate lokaciju tima, OneNote deljena beležnica se automatski kreira kao deo lokacije. Možete koristiti tu beležnicu da biste hvatali, kompajlirali ili delili informacije.

 • Deljena beležnica nasleđuje dozvole lokacije tima.

 • Dokumente možete ugraditi u stranice beležnice. Ti ugrađeni dokumenti se automatski skladište kao zasebne datoteke u biblioteci dokumenata, tako da njima možete da upravljate i delite ih kao i ostale dokumente koje ste uskladištili u sistemu SharePoint.

Vrh stranice

Novi načini rada sa video zapisima i obogaćenim medijima (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Upravljanje video zapisima

 • Pored prikazivanja video zapisa na standardnoj stranici, svaki video zapis otpremljen na lokaciju sistema SharePoint ima sopstvenu stranicu plejera koja sadrži metapodatke o video zapisu.

 • Skup video zapisa omogućava vam da upravljate različitim kreativnim prikazima video zapisa koji mogu da obuhvataju različite rezolucije, formate kodiranja i donekle izmenjen sadržaj video zapisa (na primer audio zapis preveden na razne jezike). SharePoint upravlja izborom kodiranja koje će se reprodukovati, što zavisi od mogućnosti pregledača i uređaja.

 • Ugrađivanje spoljnih video izvora u odnosu na sistem SharePoint (kao što je YouTube) je takođe podržano.

Otkrivanje video zapisa

 • Možete pregledati video zapise direktno sa stranice sa rezultatima pretrage.

 • U toku regularne pretrage SharePoint prepoznaje da li upit korisnika označava interesovanje za gledanje video zapisa zasnovano na jednostavnim ključnim rečima kao što su „govor“, „govoriti“ ili „video zapis“ i prikazuje sve važne video zapise na vrhu grupe predloženih video zapisa.

 • U toku pretrage video zapisa možete suziti spisak video zapisa na osnovu opcija kao što su dužina video zapisa ili datum otpremanja video zapisa.

Reprodukcija video zapisa

 • Svi video zapisi imaju sopstvenu stranicu za reprodukciju sa metapodacima o video zapisu i njegovom vlasniku i listu povezanih dokumenata. Na primer, ako neka osoba drži predavanje, može da otpremi tu PowerPoint prezentaciju korišćenu zajedno sa video zapisom, da bi korisnici mogli da je prikažu. Stranica za reprodukciju takođe omogućava prikazivaču da se prebacuje između dostupnih kreativnih režima, oceni i preuzme video zapis.

 • Podržani su i HTML 5 video plejer i Silverlight plejer.

Vrh stranice

Organizovanje

Biblioteke dokumenata

Upravljanje dokumentima pomoću nove funkcije oblačića

Koristite novu funkciju oblačića sa bilo kojim dokumentom u biblioteci da biste videli skup bogatih komandi i kontekstualne informacije. Otvorite, delite ili pratite dokumente; pogledajte pregled dokumenta i druge informacije; pokrenite radnju odmah iz oblačića.

Oblačić sa više informacija o biblioteci dokumenta

Korišćenje prevlačenja i otpuštanja

Sada možete da otpremate dokumente, slike i druge tipove datoteka na lokaciju tako što ćete ih prevući sa računara u biblioteku na lokaciji kao što je biblioteka „Dokumenti“ ili OneDrive for Business biblioteka.

Vrh stranice

Sinhronizovanje biblioteka dokumenata sa računarom pomoću usluge OneDrive for Business

Koristite OneDrive for Business da biste sinhronizovali biblioteke dokumenata sa fasciklama u Windows sistemu datoteka. OneDrive for Business omogućava pristup dokumentima kada ste van mreže i automatski sinhronizuje ispravke sa serverom kad se vratite na mrežu.

Da biste videli brzu demonstraciju nove funkcije sinhronizovanja, pogledajte video zapis: Sinhronizacija OneDrive for Business biblioteke sa računarom.

Praćenje važnih SharePoint lokacija na stranici „Lokacije“

Brzo kreirajte nove lokacije tima na stranici „Lokacije“. Pratite lokacije sistema SharePoint i pogledajte njihov spisak na stranici „Lokacije“. Ljudi koji vas prate dobijaju obaveštenje kada počnete da pratite lokaciju. Ako lokacija koju ste kreirali ima feed za vesti, možete objavljivati na njemu sa javnog feeda za vesti.

Praćenje zadataka

Pogledajte vremensku osu trenutnih zadataka, uključujući zadatke dodeljene u okviru sistema SharePoint, kao i zadatke koje ste uneli u aplikacije kao što je Outlook, koji se šalju sistemu SharePoint putem usluge Exchange. Kreirajte nove zadatke i koristite prikaze da biste filtrirali zadatke. Na primer, vidite koji su zadaci aktivni, završeni ili imaju rok za izvršenje.

Lokacije projekta i poštanski sandučići na lokaciji

Lokacije projekta omogućavaju ljudima u organizaciji da efikasno sarađuju na lakim projektima. Menadžeri projekta mogu brzo dobiti uvid u ono što se dešava u okviru projekta, a članovi tima mogu brzo videti kako se njihov rad uklapa u širi kontekst. Lokacije projekta takođe omogućavaju timovima da pristupe važnim podacima, dokumentima i komunikaciji i dele ih.

Lokacija projekta nudi sledeće:

 • Veb segment rezimea projekta

 • Vizuelnu vremensku osu zadataka u okviru projekta

 • Raspored zadataka u okviru projekta

 • Biblioteku za skladištenje važnih dokumenata u okviru projekta

 • Beležnicu za brzo hvatanje i organizovanje informacija u vezi sa projektom

 • Deljeni kalendar za događaje u okviru tima

 • Mogućnost povezivanja sa klijentskom aplikacijom sistema Project Server 2013.

Kada je sistem SharePoint povezan sa uslugom Exchange, lokacija projekta može da obuhvata i poštansko sanduče na lokaciji radi objedinjene komunikacije u vezi sa projektom u toku njegovog napredovanja. Kada je lokacija projekta deo kolekcije lokacija koja je povezana sa sistemom Project Server 2013, ona se može koristiti i za hvatanje problema, rizika i ishoda. Spisak zadataka na lokaciji projekta (ili lokaciji tima) može da se doda u program Project Web App za bogatiju funkcionalnost upravljanja projektom.

Vrh stranice

Otkrivanje

Pretraga

Poboljšanja za traženje ljudi i ekspertize

Fonetska pretraga sada funkcioniše na više jezika. Pored toga, uz kontakte i organizacione informacije, rezultati pretrage sada prikazuju autorizovane dokumente i informacije u vezi sa prethodnim projektima koje mogu da istaknu stručnost osobe. Kontakt kartice nude način kontaktiranja ljudi direktno iz rezultata pretrage.

Poboljšanja u navigaciji

Poboljšana navigacija pomaže ljudima da brzo pronađu polje za pretragu, izvrše pretragu i dobiju rezultate koji se lako obuhvataju na lokaciji ili višim nivoima. Rezultati pretrage su logično grupisani i obezbeđuju predloge upita zasnovane na prethodnim pretragama. Tabla za zadržavanje omogućava prikazivanje dodatnih podataka o stavci u rezultatima pretrage, pri čemu nema potrebe da se klikne na stavku.

Centri pretrage

Administratori lokacija mogu da kreiraju i održavaju centre za pretraživanje i mogu da prilagode stil i postavke koje utiču na rezultate pretrage.

Vrh stranice

Poslovno obaveštavanje

Interakcija sa radnim sveskama u prozoru pregledača

U usluzi Office 365 ili u sistemu SharePoint možete da vršite interakciju sa radnim sveskama u prozoru pregledača isto kao što biste to radili korišćenjem Excel klijenta. Koristite funkcije kao što je brzo istraživanje da biste prikazali informacije koje želite da vidite u izveštaju. Vršite interakciju sa PowerChart izveštajima, Izvedenom tabelom i Power View sadržajem bez otvaranja Excel klijenta. Primenite filtere i module „slicer“ da biste se fokusirali na određene informacije.

Skladištenje sadržaja poslovnog obaveštavanja u novom, poboljšanom centru poslovnog obaveštavanja

Novi, unapređeni predložak lokacije centra poslovnog obaveštavanja dostupan je kako bi vam pomogao da prikažete izveštaje, rezultate i kontrolne table i upravljate njima na centralnoj lokaciji.

Vrh stranice

Izrada

Prilagođavanje lokacije

Brže kreiranje i uređivanje listi

Sad možete da kreirate i uređujete liste direktno na stranici, kao što ste navikli da radite u programima kao što je Microsoft Excel. Na primer, samo kliknite na vezu i možete da dodajete, uređujete ili brišete kolone bez napuštanja stranice koju trenutno uređujete. Više informacija potražite u članku Dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki liste.

Uređivanje teksta na lokacijama

Postoje mnoga poboljšanja u uređivaču obogaćenog teksta na mnogim tipovima lokacija, uključujući blogove i Wiki stranice. Sada možete da ugradite video zapise, isecate i lepite stavke iz programa Microsoft Word, a da ne izgubite oblikovanje, te da prevlačite i otpuštate slike u uređivaču obogaćenog teksta.

Izbor novog izgleda i teme za bilo koju lokaciju

Nova funkcija „Izbor izgleda“ olakšava promenu izgleda i doživljaja lokacije i pruža vam veći izbor dizajna. Jednostavno odaberite izgled, pozadinu, raspored i fontove i završili ste. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje lokacije tima.

Lakše uređivanje navigacije

Prilagođavanje navigacije na lokaciji sada je lakše sa novom opcijom „Uređivanje veza“ u navigaciji. Kada izaberete opciju „Uređivanje veza“, možete dodati novu vezu, preimenovati vezu ili prevući i otpustiti veze sa stranice „Sadržaj lokacije“ ili na nove lokacije u navigaciji. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje navigacije na lokaciji tima.

Konfigurisanje lokacija za mobilne uređaje

Produktivnost ne mora da prestane sve dok imate mobilni uređaj povezan sa internetom. U zavisnosti od složenosti lokacije, možete primeniti SharePoint funkcije koje su dizajnirane da optimizuju vaše iskustvo mobilnog prikazivanja. Ako mobilni pregledač podržava HTML 5, lokacija se može prikazivati u modernom prikazu. Možete podesiti da dobijate obaveštenja o promenama na svojoj lokaciji. Kanali uređaja olakšavaju kreiranje sadržaja na lokacijama za objavljivanje tako što se na njima sadržaj prikazuje u različitim kanalima uređaja pomoću iste stranice i rasporeda na stranici. Najzad, tu su i push obaveštenja za uređaje Windows Phones, dizajnirana za velike lokacije za preduzeća, putem kojih se obaveštavaju Window Phone korisnici o događajima na lokaciji. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje SharePoint lokacije za mobilne uređaje i Upotreba mobilnog uređaja u radu sa SharePoint Online lokacijama.

Novi upravljač dizajnom za napredni dizajn i brendiranje

Ako želite u potpunosti da promenite dizajn lokacije iz osnova ili da ponovo iskoristite prethodni dizajn, možete koristiti alatku „Upravljač dizajnom“, koja vam omogućava da izmenite master stranicu, raspored na stranicama, mobilne prikaze i drugo. Ova funkcija je naročito korisna u naprednom dizajniranju lokacije i brendiranju javne veb lokacije ili međunarodne kolekcije lokacija ili portala.

Javna veb lokacija

Javna veb lokacija u usluzi SharePoint Online uključuje novi dizajn i nove funkcije za prilagođavanje lokacije i pojedinačne stranice. Pošto je veb lokacija kreirana na SharePoint platformi, sada dobijate mogućnosti objavljivanja, više veb segmenata i napredne opcije dizajna. Sada možete i da onemogućite javnu veb lokaciju tako da ne bude vidljiva na internetu. To možete uraditi direktno na veb lokaciji ili sa stranica za administraciju usluge Office 365. To je korisno kada je lokacija u fazi razvoja ili u retkim slučajevima kada je veb lokacija van mreže. Omogućite javnu veb lokaciju kada ste spremni da je vratite na mrežu.

Još opcija za uređivanje stranice

Javna veb lokacija sada obuhvata još opcija za uređivanje stranice. Stranice možete da uredite i sačuvate ih kao radnu verziju ili objavite. Možete da oblikujete tekst i slike, ugradite video zapise, dodate veb segmente itd. Menjanje naslova veb lokacije, logotipa, podnožja i drugih elemenata lokacije je jednostavnije. Možete takođe da kopirate i lepite sopstvene kaskadne opise stilova i primenite ih na lokaciju.

Jednostavno menjanje izgleda i teme

Možete na brz i jednostavan način da promenite izgled i doživljaj cele veb lokacije ako odaberete funkciju „Promeni izgled“. Korišćenjem ove funkcije možete da potražite katalog dizajna, odaberete onaj koji vam se dopada, promenite sliku u pozadini i font, i završili ste. Novi dizajn ima potpuno novi izgled u poređenju sa prethodnim javnim veb lokacijama u sistemu Office 365.

Navigacija po veb lokaciji

Sada možete da prilagodite navigaciju na veb lokaciji direktno iz samih veza navigacije. Opcija „Uredi veze“ pojavljuje se u navigaciji. Kada kliknete na nju, možete dodati novu vezu, preimenovati vezu, prevlačiti i otpuštati veze na nove lokacije itd.

Upravljač dizajnom za napredni dizajn lokacije

Ako želite u potpunosti da redizajnirate lokaciju od početka ili da koristite već postojeći dizajn, možete koristiti upravljač dizajnom. Ovaj skup funkcija vam omogućava da uključite standardnu HTML veb stranicu u SharePoint master stranicu sa rasporedima, mobilnim prikazima, kaskadnim opisima stila itd. Možete koristiti sopstveni uređivač veb lokacije za dizajniranje pre nego što otpremite datoteke u upravljač dizajnom.

Optimizovanje lokacije za pretragu

SharePoint Online sada olakšava optimizovanje lokacije za pretragu, tako da će klijenti moći da vas pronađu na vebu. Unesite naslov, ključnu reč i opis metapodataka tokom kreiranja stranice, a kasnije, tokom analize rezultata pretrage, podesite ova svojstva. Možete takođe da navedete vrednosti koje će biti uvrštene na mapu lokacije, a koje pretraživači koriste za otkrivanje novih stranica na veb lokaciji.

Prikaz izveštaja o upotrebi veb lokacije

Da biste videli da li se veb stranica dobro izvršava za posetioce lokacije, možete otvoriti izveštaje o upotrebi veb lokacije ili trendove popularnosti u programu Microsoft Excel. Ove izveštaje koristite za prikaz dnevnih ili mesečnih poseta i jedinstvenih korisnika veb lokacije.

Vrh stranice

Tokovi posla (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Microsoft SharePoint Designer 2013 obuhvata značajna poboljšanja u iskustvu pri dizajniranju tokova posla i oblikovanju složenije poslovne logike i poslovnih procesa. Nove funkcije toka posla omogućavaju naprednija i složena rešenja bez kodova. Nove i poboljšane funkcije toka posla uključuju sledeće:

 • Novu arhitekturu toka posla

 • Pogodnost da se ne moraju žrtvovati postojeća ulaganja u tok posla

 • Izražajnije tokove posla sa fazama koje omogućavaju da oblikujete tokove posla kao logično grupisane radnje

 • Poboljšani uređivač e-pošte

Za detaljnije i tehničke informacije o korišćenju tokova posla pogledajte članak Tok posla u SharePoint 2013 centru za resurse.

Vrh stranice

Aplikacije za SharePoint

SharePoint Online sada obuhvata podršku za razvoj, instalaciju, upotrebu i upravljanje aplikacijama. Aplikacija je mala i samostalna aplikacija koja ispunjava određene potrebe krajnjeg korisnika. Krajnji korisnici mogu da pronađu i preuzmu aplikacije iz SharePoint prodavnice ili iz kataloga aplikacija organizacije. Administrator usluge SharePoint Online može da koristi postavke iz SharePoint centra administracije za upravljanje katalogom aplikacija, za dobavljanje aplikacija iz SharePoint prodavnice, za upravljanje licencama za aplikacije kupljene u SharePoint prodavnici i za nadgledanje aplikacija koje su u upotrebi. Da biste počeli sa istraživanjem aplikacija nezavisnih proizvođača, pogledajte članak Kupovina aplikacija iz SharePoint prodavnice.

Snimak ekrana SharePoint prodavnice

Vrh stranice

Pristup spoljnim podacima

Sledeće nove funkcije možete primeniti u radu sa spoljnim podacima koji su omogućeni kroz korišćenje usluga poslovnog povezivanja i usluga bezbednog skladištenja. Više detalja o novinama iz ove oblasti potražite u članku Novine u uslugama poslovnog povezivanja u sistemu SharePoint 2013.

Dodavanje spoljnih podataka objavljenim Visio dijagramima

Pomoću programa Visio 2013, podatke sa spoljne liste možete povezati sa dijagramom i njegovim oblicima. Taj dijagram zatim možete da objavite u SharePoint biblioteci dokumenata kao interaktivni veb crtež da bi korisnici mogli da prikazuju dijagram i pregledaju pridružene spoljne podatke. Postoje tri načina za povezivanje redova podataka sa oblicima na crtežu. Možete da povežete redove sa postojećim oblicima, jedan po jedan, možete automatski da povežete redove sa oblicima ili možete da kreirate oblike na osnovu podataka.

Poboljšanja opštih performansi

Usluge poslovnog povezivanja su redizajnirane da bi rešile uska grla performansi. Uopšteno, preuzimanje podataka, straničenje, filtriranje i sortiranje mogu biti rasterećeni ka izvoru spoljnih podataka kako bi pomogli smanjivanju memorije i resursa obrađivanja potrebnih SharePoint proizvodima.

Sve u svemu, ove funkcije performansi doprinose ubrzavanju prikaza, osvežavanja i operacija spoljnih podataka na veb stranici u bilo kom Office proizvodu koji radi sa spoljnim podacima.

Vrh stranice

Upravljanje

Bezbednost, upravljanje lokacijom i nadogradnja lokacije

Dozvoljavanje ili sprečavanje funkcije iFrames

Administratori kolekcije lokacija mogu pooštriti bezbednost u funkciji iFrames navođenjem prava saradnika da ubace funkciju iFrames na stranice, korišćenjem liste domena sa kojih je iFrames prihvaćen, ako je to potrebno.

Poboljšano iskustvo ažuriranja kolekcije lokacija

Kada se Office 365 vlasničko okruženje nadogradi na najnoviju verziju usluge O365, administratori kolekcije lokacija mogu da nadograde pojedinačne kolekcije lokacija kako bi nove SharePoint funkcije i poboljšanja korisničkog interfejsa učinili dostupnim.

Da biste se pripremili za nadogradnju

 • Korišćenje provere ispravnosti kolekcije lokacija Administratori ili vlasnici kolekcije lokacija mogu da koriste proveru ispravnosti kolekcije lokacija kako bi otkrili probleme sa svojom kolekcijom lokacija, a zatim rešili te probleme pre nadogradnje lokacija na novi korisnički interfejs.

 • Zahtevajte procenu kolekcije lokacijaPre nego što se prebacite, pogledajte kratki pregled izgleda lokacije sa novim korisničkim interfejsom. Kolekcija lokacija za procenu je kopija lokacije – služi samo u svrhe pregleda. Lokacije za procenu su podešene da automatski isteknu i izbrišu se.

Više informacija potražite u članku Nadogradnja kolekcije lokacija.

Vrh stranice

Poboljšanja SharePoint centra administracije (samo za SharePoint Online Enterprise planove i SharePoint Online Mid-size planove)

SharePoint centar administracije dostupan u SharePoint Online Enterprise planovima i SharePoint Online Mid-size Business planovima sada predstavlja širi opseg administrativnih zadataka koji omogućavaju administratorima da upravljaju sledećim funkcijama:

 • Kolekcije lokacija

 • InfoPath obrasci

 • Korisnički profili

 • Usluge poslovnog povezivanja (BCS)

 • Kontrolisani metapodaci i Skladište termina

 • Upravljanje zapisima

 • Pretraga

 • Bezbedno skladištenje

 • Dueti

 • Aplikacije za SharePoint

 • Spoljno deljenje

 • Information Rights Management

 • Kreiranje samouslužnih lokacija

Vrh stranice

Poboljšani načini upravljanja spoljnim deljenjem

Iskustvo pri upravljanju spoljnim deljenjem i spoljnim korisnicima takođe je poboljšano za uslugu SharePoint Online.

U Enterprise planovima administrator usluge SharePoint Online može globalno da uključi ili isključi ovu funkciju za vlasničko okruženje u SharePoint centru administracije. Administrator može i da upravlja postavkama spoljnog deljenja za pojedinačne kolekcije lokacija direktno iz SharePoint centra administracije. Administratori mogu opcionalno da koriste SharePoint Online Management Shell za izvršavanje zadataka kao što je masovno uklanjanje spoljnih korisnika. U SharePoint Online Small Business planovima Office 365 administrator može da isključi ili uključi spoljno deljenje i da upravlja spoljnim korisnicima iz korisničkog interfejsa postavki usluge Office 365.

Vrh stranice

Nova korpa za otpatke

SharePoint centar administracije sada sadrži korpu za otpatke. To će vam omogućiti da slučajno izbrisane kolekcije lokacija vratite u prethodno stanje.

Integracija sistema SharePoint Online i Project Server

Korisnici lokacije SharePoint Online mogu takođe da se pretplate na dodatak Project Server. To se razlikuje od kreiranja lokacije SharePoint Online pomoću predloška projekta, jer pretplata kreira potpuno novu instalaciju dodatka Project Server za upotrebu u pozadini.

Putem pretplate, SharePoint centar administracije imaće novo dugme na traci za Project. Pored toga, nove kolekcije lokacija moći će da se kreiraju pomoću sistema Project, korišćenjem novog dugmeta na traci centra za administraciju. Postavkama specifičnim za Project, na primer koji tip modela dozvola treba koristiti za neku lokaciju kreiranu pomoću sistema Project, može da se upravlja putem novog dugmeta na traci za Project.

Vrh stranice

SharePoint Online Management Shell

SharePoint Online administratori sad mogu da koriste Windows PowerShell za upravljanje pretplatom. SharePoint Online administratori mogu da se povežu sa uslugom SharePoint Online sa klijentskog računara i daljinski izvršavaju zadatke kao što su pravljenje lokacije, procena radi nadogradnje lokacije, nadogradnja lokacije, dodavanje i uklanjanje SharePoint korisnika i grupa, popravka lokacije i upravljanje korpom za otpatke. Ovi tipovi zadataka upravljanja mogu da se naprave u vidu skripte i automatizuju pomoću programa Windows PowerShell. Više informacija potražite u članku Uvod u SharePoint Online Management Shell.

SharePoint Online HTTPS for Small Business

Kupci sistema Office 365 for Small Business sada imaju bezbedan pristup svojim SharePoint Online lokacijama pomoću protokola HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). HTTPS obezbeđuje siguran prenos dokumenata na internetu i sa klijentskih na serverske sisteme. Ovo se odnosi na lokaciju tima, OneDrive for Business i javnu veb lokaciju pri kreiranju i dizajniranju stranica. HTTPS se koristi i prilikom pristupa e-pošti, kalendaru i administratorskim stranicama sistema Office 365.

Information rights management

Information Rights Management (IRM) šifruje datoteke preuzete iz usluge SharePoint Online i ograničava skup korisnika i programa kojima je dozvoljeno da dešifruju te datoteke. IRM može i da ograniči prava korisnika kojima je dozvoljeno da čitaju datoteke.

 • Podešavanje usluge IRM za SharePoint Online
  Rights Management je podrazumevano onemogućen kada se organizacija upiše za Office 365. Administrator usluge SharePoint Online mora da podesi IRM koristeći Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), tehnologiju za zaštitu informacija u sistemu Office 365. IRM zaštita se primenjuje na datoteke na nivou SharePoint liste i biblioteke.

 • Primena IRM zaštite na listu ili biblioteku Kad SharePoint Online administrator postavi RMS uslugu, možete da primenite IRM zaštitu na SharePoint listu ili biblioteku kako biste lakše kontrolisali i štitili datoteke preuzete iz sistema SharePoint Online.

 • PDF datoteke sa IRM zaštitom
  Možete otpremati PDF dokumente u biblioteke sa IRM zaštitom, a posle preuzimanja te datoteke će biti zaštićene pomoću Microsoft Office IRM zaštite.

Vrh stranice

E-otkrivanje i upravljanje predmetom (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Predložak lokacije u okviru centra za e-otkrivanje kreira portal kroz koji možete pristupiti predmetima koji obuhvataju zahteve za e-otkrivanjem (elektronskim otkrivanjem). Sadržaj možete staviti na čekanje (tokom sudskog spora ili istraga, na primer), sprovoditi upite i izvoziti sadržaj. Administrator usluge SharePoint Online administrator može da kreira kolekciju lokacija u okviru centra za e-otkrivanje i dodeljuje dozvole korisnicima koji mogu da kreiraju sopstvenu lokaciju za e-otkrivanje i rade na njoj. Svaki predmet je lokacija za saradnju koja uključuje biblioteku dokumenata koju možete koristiti za skladištenje dokumenata povezanih sa upravljanjem predmetom. Informacije o radu sa predmetima potražite u članku Planiranje predmeta e-otkrivanja i upravljanje njima

Pored toga, sledeće stvari možete povezati sa svakim predmetom u okviru centra za e-otkrivanje:

 • Izvore: Razmena poštanskih sandučića, popisanih deljenja datoteka ili lokacija sistema SharePoint.

 • Upite: Kriterijumi pretrage, kao što su autor, opseg datuma i uslovi slobodnog teksta, kao i opseg pretrage. Upiti se koriste za identifikovanje sadržaja za izvoz.

 • Skupove za e-otkrivanje: Kombinacije izvora, upita i odluka u vezi sa očuvanjem ili neočuvanjem sadržaja. Skupovi za e-otkrivanje se koriste za identifikovanje i očuvanje sadržaja.

 • Izvoze: Lokacija za preuzimanje izvoza sadržaja.

Kad postoji nova potreba za elektronskim otkrivanjem – na primer, legalni predmet ili nadzor – korisnik sa odgovarajućom dozvolom može kreirati novi predmet, dodati izvore informacija za pretragu, kreirati upite za identifikovanje određenih materijala za lociranje, a zatim izvršiti upite. Korisnik tada može da očuva lokacije i poštanske sandučiće u kojima je sadržaj otkriven, zadrži stavke koje su se podudarale sa upitima i izveze stavke. Kada je predmet zatvoren, sve zadrške povezane sa predmetom se ukidaju. Informacije o upitima e-otkrivanja potražite u članku Kreiranje i pokretanje upita e-otkrivanja

Vrh stranice

Očuvanje sadržaja (samo za SharePoint Online Enterprise planove)

Sadržaj koji se stavi na čekanje je sačuvan, ali korisnici mogu nastaviti da rade na njemu. Stanje sadržaja u trenutku čuvanja je snimljeno. Ako korisnik izmeni sadržaj ili ga izbriše, stavka se zadržava u trenutku brisanja, a originalna sačuvana verzija je i dalje dostupna. Informacije o stavljanju sadržaja na čekanje potražite u članku Stavljanje izvora sadržaja na listu za zadržavanje i dodavanje sadržaja u predmet e-otkrivanja.

Očuvanje sadržaja je slično stavljanju sadržaja na čekanje, uz sledeća poboljšanja:

 • SharePoint lokacije i Exchange poštanski sandučići mogu da se sačuvaju, što zauzvrat čuva dokumente, liste stavki, stranice i stavke pošte koje pripadaju tim lokacijama i poštanskim sandučićima.

 • Čuvanje se vrši na nivou lokacije. Čuvanjem lokacije čuva se sadržaj lokacije.

 • Korisnici mogu da nastave sa radom sa sadržajem koji je očuvan. Sadržaj ostaje na istoj lokaciji, a korisnici mogu da izmene, izbrišu i dodaju novi sadržaj.

 • Korisnik sa dozvolom za izvršavanje e-otkrivanja može da pristupi originalnoj verziji sačuvanog sadržaja.

Ne morate da očuvate celu lokaciju ili celo poštansko sanduče. Možete da navedete upit za definisanje opsega očuvanja i da očuvate samo sadržaj koji se podudara sa upitom.

Vrh stranice

Video zapisi

Imajte na umu da je SkyDrive sada OneDrive i da je SkyDrive Pro sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni na stranici Iz usluge SkyDrive u OneDrive.

Poruka za sve

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Upoznajte OneDrive for Business

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Ažuriranje postavki privatnosti profila

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Sinhronizacija OneDrive for Business biblioteke sa računarom

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Primenjuje se na: SharePoint Online, SharePoint Online WebsiteDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik