Novo u tehnologiji Microsoft SharePoint Foundation 2010

Povećajte produktivnost koristeći tehnologiju Microsoft SharePoint Foundation 2010 (ranije se nazivala Windows SharePoint Services) da biste delili ideje, organizovali informacije i obavili više posla. Grupe mogu efikasnije da sarađuju brzim podešavanjem internih Veb lokacija i radnih prostora. SharePoint lokacije se mogu prilagoditi organizacijama svih veličina, od malih timova do globalnih korporacija.

U Microsoft SharePoint Foundation uključeno je nekoliko ključnih poboljšanja i dodataka. Zahvaljujući uvođenju trake i poboljšanjima u radu sa SharePoint lokacijama, listama, wiki lokacijama, blogovima i dozvolama, moći ćete efikasnije i intuitivnije da radite u tehnologiji Microsoft SharePoint Foundation. Radite u više Internet pregledača, kao što su Microsoft Internet Explorer 7.0 i 8.0, Firefox 3.0 i Safari 3.0. U nastavku su navedene neke istaknute funkcije u novoj verziji tehnologije SharePoint Foundation.

U ovom članku

Nov korisnički interfejs

Saradnja

Upravljanje lokacijom i njeno prilagođavanje

Usluge poslovnog povezivanja

Nov korisnički interfejs

Korišćenje nove trake za brzo izvršavanje zadataka u kontekstu posla    

Traka dokumenata

Ako radite u klijentskim aplikacijama sistema Microsoft Office 2007, kao što su Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office PowerPoint 2007, već ste upoznati sa trakom. Kao i traka u ovim Office programima, nova traka u sistemu SharePoint Foundation dizajnirana je tako da vam pomogne da brzo pronađete komande koje su vam potrebne da biste dovršili zadatke. Komande su organizovane u logičke grupe koje se prikazuju zajedno u okviru kartica. Svaka kartica se odnosi na neki tip aktivnosti, na primer rad sa dokumentom u biblioteci dokumenata ili dodavanje i oblikovanje teksta na stranici. Traku u sistemu SharePoint Foundation možete koristiti za sledeće radnje:

 • Pristup svim komandama i alatkama koje su vam potrebne na jednom mestu.

 • Izvršavanje radnji na stranicama, u dokumentima i na listama korišćenjem isključivo komandi koje su vam potrebne, u kontekstu onoga što radite i za zadatak koji želite da izvršite.

Vrh stranice

Saradnja

Korišćenje nove funkcije koautorstva za istovremeni rad sa kolegama na Word dokumentima ili PowerPoint prezentacijama slajdova    

 • Više osoba može istovremeno da uređuje Word dokument ili slajdove u SharePoint biblioteci. Na primer, da bi dokument iz SharePoint biblioteke bio redigovan, možete poslati vezu ka njemu, a svi redaktori mogu istovremeno da unose povratne informacije u dokument.

 • Nema više priloga – na primer, sve nedavne dokumente možete uskladištiti u modulu „Moja lokacija“ i raditi na njima istovremeno sa drugim kolegama.

Lakše planiranje sastanaka i praćenje rasporeda pomoću poboljšanih kalendara    

Praćenje zakazanih obaveza, sastanaka i drugih događaja i upravljanje njima je lakše jer imate sledeće mogućnosti:

 • Prikaz više SharePoint i Exchange kalendara na jednoj stranici.

  Korišćenje više kalendara u sistemu SharePoint

 • Lako dodavanje događaja u kalendar klikom na datum i unosom detalja za događaj bez napuštanja kalendara.

 • Prevlačenje i otpuštanje kalendarskih stavki unutar kalendara.

 • Korišćenje novog kalendara grupe za planiranje sastanaka sa kolegama i planiranje resursa, kao što su audio i vizuelna oprema i sobe za sastanke.

Korišćenje novog programa Microsoft SharePoint Workspace 2010 za rad sa SharePoint lokacijama, bibliotekama i listama van mreže i sinhronizovanje promena nakon ponovnog povezivanja sa mrežom preduzeća    

SharePoint Workspace vam sada omogućava da radite sa SharePoint lokacijom na radnoj površini bilo da ste povezani sa mrežom preduzeća ili ne. Osnovne prednosti ove integracije programa SharePoint Workspace i tehnologije SharePoint Foundation obuhvataju sledeće:

 • Brzo možete da prikažete, dodate, uredite i izbrišete dokumente SharePoint biblioteke ili stavke liste dok ste van mreže.

 • Dvosmerna sinhronizacija između računara i mreže – to jest, ispravke podataka na računaru ili mreži – automatski se vrši dok ste povezani sa mrežom.

 • Sadržaj se automatski sinhronizuje kada prekinete vezu sa mrežom, a zatim se ponovo povežete sa njom.

Efikasnije deljenje informacija sa drugima pomoću poboljšanih wiki lokacija i lokacija tima    

SharePoint lokacija tima

Rad sa wiki stranicama je poboljšan budući da sada možete da izvršavate sledeće radnje:

 • Umetanje i oblikovanje sadržaja direktno na stranici pomoću novog uređivača obogaćenog teksta.

 • Traženje slika ili fotografija na lokalnom računaru ili mreži i njihovo umetanje na lokaciju bez napuštanja stranice na kojoj se nalazite.

Dodavanje slike na lokaciju

Efikasnije upravljanje većim brojem stavki na SharePoint listama    

Odjavljivanje više dokumenata

Sada možete izabrati više stavki sa liste i kliknuti na dugme za istovremeno izvršavanje iste radnje nad svim stavkama. Na primer, možete istovremeno da prijavite ili odjavite nekoliko dokumenata.

Jednostavnije kreiranje blogova i upravljanje njima pomoću unapređenih alatki za kreiranje i nove navigacije    

Poboljšanja utiska pri radu sa kreiranjem blogova i bolji metodi pregledanja poruka na blogu omogućavaju vam da izvršite sledeće radnje:

 • Korišćenje novog uređivača obogaćenog teksta za lakše i intuitivnije kreiranje poruka na blogu.

  Uređivač obogaćenog teksta za blogove

 • Traženje slika ili fotografija na lokalnom računaru ili mreži i njihovo umetanje u poruke na blogu bez napuštanja stranice.

 • Pregledanje stavki bloga po mesecima, kao i po kategorijama. Broj objava za svaki mesec ili kategoriju možete videti u realnom vremenu. Nova veza „Arhiva“ omogućava pristup prikazu svih meseci od nastanka bloga, a poruke su u okviru svakog meseca navedene po kategorijama.

Prikaz SharePoint informacija i rad sa njima pomoću mobilnog uređaja    

Zahvaljujući SharePoint Veb stranicama optimizovanim za prikazivanje na malim uređajima, sada možete da prikazujete i koristite dokumente, rasporede, potporne poslovne podatke i lokacije sa mobilnog telefona. Nove funkcije za mobilne uređaje u sistemu SharePoint omogućavaju vam sledeće radnje:

 • Korišćenje laganog interfejsa i navigacije za pristup SharePoint bibliotekama dokumenata, listama, wiki lokacijama, blogovima i stranicama sa Veb segmentima.

 • Pristup rasporedima i lokacijama kolega.

 • Pretplatu na upozorenja putem tekstualnih poruka (SMS) za promene dokumenata u sistemu SharePoint ili bilo kojoj biblioteci dokumenata ili listi.

Vrh stranice

Upravljanje lokacijom i njeno prilagođavanje

Nekoliko novih funkcija u vezi sa upravljanjem dozvolama, dizajnom lokacije i međunarodnim korisničkim interfejsom optimizuju način na koji možete da koristite i dizajnirate SharePoint lokacije i sadržaj, kao i da im pristupate.

Prikazivanje i prilagođavanje nivoa dozvola, uključujući dozvole na nivou stavke, za određenog korisnika ili grupu pomoću nove alatke za upravljanje dozvolama    

Nova funkcija za dozvole

U svim kolekcijama lokacija, na lokacijama, listama ili u stavkama liste dostupno je novo upravljanje dozvolama tako da jednostavno možete dodavati ili uklanjati korisnike ili grupe, menjati nivoe dozvola, ukidati nasleđivanje i upravljati anonimnim pristupom. Pored toga, možete da prikažete i prilagodite sve nivoe dozvola dodeljene određenom korisniku ili grupi.

Promena boja i fontova za lokaciju pomoću novih podržanih datoteka tema    

Izbor teme za lokaciju

Za izbor neke od nekoliko tema koje su uključene u SharePoint Foundation koristite novu galeriju tema ili generišite vlastite datoteke tema iz programa Microsoft PowerPoint i dodajte ih u galeriju za izbor.

Učinite lokaciju međunarodno pristupačnom tako što ćete promeniti jezik lokacije.    

Ako imate instalirane odgovarajuće jezičke pakete, možete da prikažete stranice postavki, pomoć i sadržaj aplikacije kao što su naslovi lista i imena kolona na željenom jeziku.

Vrh stranice

Usluge poslovnog povezivanja

Usluge poslovnog povezivanja (BCS) omogućavaju integraciju sistema SharePoint sa spoljnim podacima, uključujući poslovne aplikacije. BCS je zasnovan na tehnologiji kataloga poslovnih podataka (BDC) uvedenoj u sistemu Microsoft Office SharePoint Server 2007. BCS koristite za sledeće radnje:

 • Lakše definisanje spoljnih tipova sadržaja – koji su se nazivali „entiteti“ – pomoću vizuelnog interfejsa programa SharePoint Designer, bez upotrebe uređivača XML-a.

 • Povezivanje sa širim opsegom izvora podataka – relacionim bazama podataka, SAP-om, Veb uslugama i prilagođenim aplikacijama – i interakcija sa njima na bogatije načine, uključujući punu podršku za kreiranje, čitanje, ažuriranje i brisanje.

Rad sa spoljnim potpornim poslovnim podacima van mreže pomoću nove funkcije „Spoljna lista“    

Kreirajte spoljnu listu od spoljnih tipova sadržaja u uslugama poslovnog povezivanja sistema SharePoint da biste prikazali poslovne podatke koji su spoljni u odnosu na SharePoint. Uvođenje spoljnih lista omogućava vam sledeće radnje:

 • Prikazivanje poslovnih podataka iz potporne baze podataka – na primer, SQL Server ili SEIBEL – na SharePoint listi, koju zatim možete koristiti van mreže.

 • Upisivanje podataka u potpornu bazu podataka bez napuštanja sistema SharePoint.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×