Novo u programu SharePoint Workspace 2010

Microsoft SharePoint Workspace se ranije nazivao Microsoft Office Groove. Korisnici mogu da budu sigurni da je većina osnovnih alatki i funkcija iz prethodnog izdanja i dalje podržana u trenutnom izdanju. Na primer, korisnici i dalje mogu da kreiraju i primenjuju ad hoc radne prostore za saradnju koji sadrže razne alatke za povećanje produktivnosti.

Međutim, osnovni cilj ovog izdanja jeste da poveća vrednost tehnologije Microsoft SharePoint. Kao takav, Microsoft SharePoint Workspace dodaje moćne nove alatke čija je namena da korisnicima omoguće pristup i deljenje sadržaja uskladištenog na SharePoint lokacijama, čak i kad nisu povezani sa poslovnim mrežama.

U ovom članku:

SharePoint radni prostori

Groove radni prostori

Alatka „Prilagođene liste“

Šta se desilo sa alatkama „Groove 2007 obrasci“ i „InfoPath obrasci“?

Alatka kalendara

Windows pretraga

Razmena poruka u programu Microsoft Office Communicator

Pojednostavljeno prijavljivanje

Tehnologija Microsoft Office trake

Prikaz „Backstage“

SharePoint Workspace Mobile 2010

Bezbedni režim

SharePoint radni prostori

Microsoft SharePoint Workspace 2010 uvodi novi tip radnog prostora koji se naziva „SharePoint radni prostor“. SharePoint radni prostor vam omogućava da pristupite sadržaju SharePoint lokacije na lokalnom računaru. To može da obuhvata sadržaj iz biblioteka dokumenata, kao i brojne tipove lista.

SharePoint radni prostor je vaša lična sinhronizovana kopija SharePoint lokacije. Za razliku od drugih tipova radnih prostora, članstvo u SharePoint radnom prostoru je ograničeno samo na pojedinačne korisnike koji sinhronizuju SharePoint lokaciju sa lokalnim računarom.

Postoje dva načina za kreiranje SharePoint radnog prostora. Početna tačka je obično direktno na SharePoint lokaciji koju želite da sinhronizujete sa lokalnim računarom. Na SharePoint lokaciji izaberite stavku Radnje na lokaciji, a zatim izaberite stavku Sinhronizuj sa radnim prostorom.

Osim toga, SharePoint radni prostor možete da kreirate i sa trake za pokretanje. U tom slučaju morate navesti Veb adresu SharePoint lokacije koju želite da sinhronizujete sa lokalnim računarom.

Ispravke sadržaja u SharePoint radnom prostoru automatski se sinhronizuju sa SharePoint lokacijom prema planu. Takođe možete da u bilo kom trenutku nametnete ručnu sinhronizaciju između SharePoint radnog prostora i SharePoint lokacije. Pored toga, opcionalno možete da odjavite sadržaj u SharePoint radnom prostoru da biste izbegli kreiranje neusaglašenosti u uređivanju sa drugim osobama koje možda imaju pristup istom sadržaju na SharePoint lokaciji.

Vrh stranice

Groove radni prostori

Groove radni prostori jesu „ravnopravni“ radni prostori za saradnju poznati korisnicima programa Microsoft Office Groove. Kao i ranije, Groove radni prostori mogu da imaju jednog ili više članova i nude različite alatke za povećanje produktivnosti kao što su „Diskusija“, „Kalendar“ i „Dokumenti“.

Pri kreiranju novog Groove radnog prostora korisnici mogu da odaberu jednu od dve verzije: 2010 (podrazumevana) i 2007. Obe verzije radnog prostora korisnicima omogućavaju da dodaju različite kolekcije alatki i međusobno su isključive. Svi članovi 2010 radnog prostora moraju da koriste Microsoft SharePoint Workspace 2010. Svi članovi 2007 radnog prostora moraju da koriste Microsoft Office Groove 2007 ili Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Vrh stranice

Alatka „Prilagođene liste“

SharePoint Workspace 2010 uvodi alatku „Liste“ koja je namenjena za dizajniranje i primenu prilagođenih alatki za prikupljanje podataka. Svi predlošci obrazaca u alatki „Liste“ dizajniraju se i ažuriraju u programu Microsoft Office InfoPath, a zatim uvoze. Kada se oni uvezu, projektanti alatki izvršavaju dodatne zadatke dizajna u dizajneru alatke „Liste“ kao što su raspoređivanje prikaza i podešavanje sortiranja i filtera.

Vrh stranice

Šta se desilo sa alatkama „Groove 2007 obrasci“ i „InfoPath obrasci“?

Sve prilagođene alatke razvijene pomoću alatki „Groove 2007 obrasci“ i „InfoPath obrasci“ nastaviće da funkcionišu u programu Microsoft SharePoint Workspace 2010. Međutim, nova alatka „Liste“ zamenjuje te alatke kao standard za razvoj novih prilagođenih alatki. Zbog toga je dizajner obrazaca u alatkama „Groove 2007 obrasci“ i „InfoPath obrasci“ onemogućen. Sva ažuriranja dizajna u svim postojećim alatkama „Groove 2007 obrasci“ ili „InfoPath obrasci“ moraće da izvrše članovi radnog prostora koji još uvek koriste Groove 2007.

Vrh stranice

Alatka kalendara

SharePoint Workspace 2010 uvodi novu alatku kalendara. Korisnici koji vrše nadogradnju i poznaju alatke „Groove 2007 kalendar“ i „Groove 2007 sastanci“ prepoznaće da nova alatka kalendara kombinuje koncepte i funkcije iz obe alatke.

Alatka kalendara članovima radnog prostora omogućava da upravljaju životnim ciklusom sastanka, uključujući planiranje pojedinačnih ili periodičnih sastanaka, postavljanje dnevnog reda sastanka, upravljanje učesnicima sastanka, pravljenje beležaka sa sastanka i zapisivanje rezimea sastanka.

Vrh stranice

Windows pretraga

Da bi se olakšalo pronalaženje sadržaja u radnim prostorima, SharePoint Workspace sada podržava Windows Search verzije 4.0. Sada možete da tražite sadržaj u većini alatki za radne prostore verzije 2010 i u nekim alatkama za radne prostore verzije 2007. Više informacija potražite u članku Traženje sadržaja u programu SharePoint Workspace.

Vrh stranice

Razmena poruka u programu Microsoft Office Communicator

SharePoint Workspace koristi Microsoft Office Communicator kao sistem za razmenu poruka. Da biste započeli razgovor u programu Office Communicator, na spisku kontakata na traci za pokretanje kliknite dvaput na bilo koji kontakt ili na spisku članova radnog prostora kliknite na bilo kog člana.

Još uvek je dostupan i Groove 2007 sistem za razmenu poruka. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koji kontakt ili člana radnog prostora, a zatim izaberite stavku Pošalji članu poruku.

Vrh stranice

Pojednostavljeno prijavljivanje

Kada pokrenete program, automatski se prijavljujete na svoj SharePoint Workspace nalog. Više ne morate da unosite korisničko ime i lozinku osim onih koje unosite kada pokrećete računar i prijavljujete se na Windows.

Vrh stranice

Tehnologija Microsoft Office trake

SharePoint Workspace u potpunosti prihvata tehnologiju trake koja je sada dostupna u drugim Microsoft Office proizvodima. Zahvaljujući tome, većinu zadataka sada možete da izvršite klikom na grafičke opcije na različitim karticama trake. Traka je podešena tako da obuhvata zadatke koji se najčešće koriste. Priručna traka navodi dodatne opcije.

Vrh stranice

Prikaz „Backstage“

Na traci izaberite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“. Kao i u drugim Microsoft Office aplikacijama, prikaz „Backstage“ predstavlja mesto na kojem izvršavate sve administrativne zadatke. Za SharePoint Workspace to obuhvata zadatke kao što su menjanje postavki veze, podešavanje upozorenja, upravljanje željenim postavkama naloga, prikazivanje istorije poruka i upravljanje njome, kreiranje radnih prostora, štampanje i kreiranje predložaka radnih prostora i arhiva.

Vrh stranice

SharePoint Workspace Mobile 2010

Ako imate Windows Mobile 6.5 telefon, Office Mobile 2010 možete koristiti za rad sa datotekama sa bilo kog mesta – bilo da ste na poslu, kod kuće ili u pokretu. Ako imate uređaj sa dodirnim ekranom, možete koristiti prirodne pokrete za brzo i intuitivno pomeranje kroz menije i kretanje kroz datoteke.

Kada se povežete sa Internetom, SharePoint Workspace Mobile 2010 možete koristiti za izvršavanje sledećih radnji:

  • Pristup sadržaju hostovanom na lokaciji SharePoint Online ili na sistemu SharePoint 2010.

  • Otvaranje dokumenata direktno iz sistema SharePoint, njihovo uređivanje i čuvanje nazad na serveru.

  • Pregledanje lokacija, lista i biblioteka dokumenata direktno sa telefona.

  • Dobijanje bezbednog daljinskog pristupa korporativnim resursima kroz mrežni prolaz Forefront Unified Access Gateway (UAG)

SharePoint Server 2010 datoteke takođe možete skinuti sa mreže i postaviti ih na telefon pomoću programa SharePoint Workspace Mobile. Dokumente možete otvarati za prikaz ili uređivanje direktno u programima Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010 i PowerPoint Mobile 2010 i čuvati ih nazad na sistemu SharePoint Server 2010 kada se ponovo povežete sa mrežom.

Više informacija potražite u članku Funkcije i pogodnosti sistema Microsoft Office Mobile 2010.

Ako imate prethodnu verziju sistema Office Mobile, možete preuzeti besplatnu nadogradnju. Ako imate Windows Mobile 6.5 telefon koji nema Office Mobile, možete ga kupiti putem lokacije Marketplace na svom uređaju. Više informacija potražite u članku Kupovina sistema Office Mobile 2010.

Vrh stranice

Bezbedni režim

Ako imate problema sa SharePoint Workspace nalogom ili instalacijom – na primer, ako SharePoint Workspace iz nekog razloga otkazuje – možete odabrati da ponovo pokrenete program u bezbednom režimu. Pokretanje programa SharePoint Workspace u bezbednom režimu može da vam da mogućnost da rešite probleme sa nalogom. Na primer, ako imate problem u vezi sa oštećenim radnim prostorom, možete da pokrenete SharePoint Workspace u bezbednom režimu, izbrišete neispravni radni prostor, a zatim ponovo pokrenete SharePoint Workspace na uobičajeni način.

Vrh stranice

Primenjuje se na: SharePoint Workspace 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik