Novo u programu SharePoint Designer 2010

Uz SharePoint Designer 2010 možete na SharePoint platformi kreirati potpune, bogate aplikacije koje se mogu ponovo koristiti, koje su usredsređene na proces i koje se integrišu sa spoljnim podacima. SharePoint Designer 2010 omogućava pravljenje složenih aplikacija konfigurisanjem ili dizajniranjem komponenata kao što su izvori podataka, liste, tipovi sadržaja, prikazi, obrasci, tokovi posla i spoljni tipovi sadržaja – sve bez pisanja koda. Pored toga, SharePoint Designer 2010 sada obezbeđuje alatke za sve važne komponente u SharePoint rešenju: „Ne morate napustiti program SharePoint Designer da biste stvorili rešenje“.

U ovom članku

Redizajnirani korisnički interfejs

Tokovi posla

Prikazi i obrasci

Spoljni tipovi sadržaja i usluge poslovnog povezivanja

Kontrola mesta i načina na koji je moguće koristiti SharePoint Designer 2010

Redizajnirani korisnički interfejs

Korisnički interfejs programa SharePoint Designer 2010 je potpuno redizajniran u cilju „stavljanja komponenti sistema SharePoint u SharePoint Designer“. Sada su sve bitne komponente na lokaciji ili u rešenju – lako je pronaći liste i tipove sadržaja, prikaze i obrasce, tokove posla, izvore podataka i spoljne tipove sadržaja, rasporede na stranicama i master stranice. Lako je videti kako su komponente povezane jedne sa drugima – na primer, kada prikažete stranicu rezimea za listu, možete lako videti sve prikaze, obrasce, tokove posla, tipove sadržaja i prilagođene radnje te liste.

Kartica Datoteka

Kada pokrenete SharePoint Designer 2010, nova kartica Datoteka vam omogućava jednostavan početak. Ovde možete otvoriti postojeće lokacije ili kreirati nove. Takođe možete otvoriti stranice ili lokacije sa kojima ste nedavno radili i na trenutnu lokaciju dodati nove komponente kao što su liste i tokovi posla.

Stranica rezimea lokacije

Svaka lokacija ima stranicu rezimea na kojoj možete promeniti postavke ili upravljati raznim aspektima lokacije. Na primer, sada možete upravljati dozvolama direktno iz programa SharePoint Designer 2010. Kao i sve stranice rezimea, i stranica rezimea lokacije prikazuje povezane komponente – na primer, ovde možete lako prikazati i pronaći sve podlokacije na trenutnoj lokaciji.

Okno za navigaciju

Okno za navigaciju olakšava pronalaženje i kretanje ka svim važnim komponentama na lokaciji koju koristite za pravljenje rešenja. Bez obzira da li oblikujete podatke i treba da radite sa listama i tipovima sadržaja ili dizajnirate tokove posla da biste dodali logiku koja „lepi“ vaše rešenje, u oknu za navigaciju možete pronaći komponente koje su vam potrebne.

Stranice galerije

Stranice galerije vam olakšavaju da pronađete i uredite sve važne komponente vašeg rešenja. Kada u oknu za navigaciju kliknete na bilo koju komponentu, prikazaće vam se galerija svih takvih komponenti na trenutnoj lokaciji – na primer, možete lako videti sve tokove posla ili liste na lokaciji. Na stranici galerije samo kliknite na bilo koju komponentu da biste je uredili.

Stranice rezimea

Stranica rezimea vam pruža prikaz sa potpunim informacijama ili portal u sve delove koji sačinjavaju neku komponentu. Na primer, stranica rezimea za neki tip sadržaja prikazuje obrasce i tokove posla za taj tip sadržaja. Stranica rezimea za listu prikazuje prikaze, obrasce, tip sadržaja, prilagođene radnje i tokove posla za tu listu. Sa stranice rezimea možete urediti postavke za tu komponentu – na primer, ime ili dozvole – ili možete urediti samu komponentu.

Uređivači liste i tipa sadržaja

Uz SharePoint Designer 2010 možete uređivati sve važne komponente koje sačinjavaju SharePoint rešenje – uključujući liste i tipove sadržaja. Liste i tipove sadržaja koristite za oblikovanje podataka, tako da su ove komponente često osnova rešenja. Sada SharePoint Designer 2010 obezbeđuje uređivač cele stranice za liste i tipove sadržaja. Na jednom mestu možete brzo uređivati kolone i postavke liste ili tipa sadržaja, bez potrebe za kretanjem između stranica kao u pregledaču.

Traka za navigaciju

Kada se krećete kroz komponente na lokaciji, traka za navigaciju vam može pomoći da shvatite gde se nalazite na lokaciji i kako se razne komponente odnose jedna prema drugoj. Traka za navigaciju prikazuje putanje koje pokazuju gde se nalazite u hijerarhiji lokacije. Postoji i dugmad Napred i Nazad, padajući meni Nedavne stranice koji prikazuje istoriju nedavne navigacije i padajući meniji za svaki čvor koji prikazuje sve podređene stavke za bilo koju stranicu ili komponentu u hijerarhiji.

Traka

Traka će vam pomoći da budete efikasniji i produktivniji u programu SharePoint Designer 2010 zato što traka prikazuje sve važne funkcije u pravom kontekstu za ono na čemu radite. Na primer, ako radite sa prikazom podataka u uređivaču stranice, kontekstualne kartice se pojavljuju na traci koja obezbeđuje sve alatke i opcije za rad sa prikazima podataka: uslovno oblikovanje, filtriranje i sortiranje, dodavanje ili uklanjanje kolona, asinhrone ispravke i još mnogo toga dostupno je pomoću samo jednog klika.

Zumiranje na sadržaj

SharePoint stranica može da ima dosta događanja sa čuvarima mesta za sadržaj, zonama Veb segmenta, kontrolama i ostalim elementima stranice. Kada radite sa SharePoint stranicom, često želite da se fokusirate na jedan element kao što su glavni čuvar mesta, zona Veb segmenta ili prikaz podataka. Sada možete izabrati bilo koji od ovih elemenata, a zatim na traci izabrati stavku Zumiraj na sadržaj. Pošto zumirate na sadržaj, i prikaz dizajna i prikaz koda će prikazati samo element sa kojim želite da radite, tako da vam vizuelna pretrpanost ili kôd na ostatku stranice neće odvlačiti pažnju.

Prikaz „Sve datoteke“

Novi korisnički interfejs u programu SharePoint Designer 2010 fokusira se na prikazivanje svih važnih komponenti u SharePoint rešenju. Ako ste koristili spisak fascikli u prethodnim verzijama programa SharePoint Designer, pomoću prikaza „Sve datoteke“ i dalje možete imati iskustvo rada sa datotekama i fasciklama na lokaciji.

Vrh stranice

Tokovi posla

SharePoint Designer 2010 sadrži glavna poboljšanja u tokovima posla. Sada možete brzo dizajnirati tokove posla koji olakšavaju širok opseg poslovnih i ljudskih procesa. Mnogo novih sastavnih blokova podrazumeva da su tokovi posla fleksibilniji i moćniji, i da mogu da oblikuju složeniju poslovnu logiku i proces.

Tokovi posla koje je moguće ponovo koristiti

Uz SharePoint Designer 2010 možete kreirati tokove posla koji se mogu lako ponovo upotrebiti. Tok posla koji je moguće ponovo koristiti možete kreirati na lokaciji najvišeg nivoa u kolekciji lokacija. Takav tok posla je globalno ponovno upotrebljiv – što znači da tok posla može biti pridružen bilo kojoj listi ili biblioteci u kolekciji lokacija. Takođe možete kreirati tok posla koji je moguće ponovo koristiti na bilo kojoj podlokaciji u kolekciji lokacija; ovaj tok posla je dostupan za ponovno korišćenje na toj određenoj podlokaciji.

Izvoz tokova posla

Sada možete iz jedne kolekcije lokacija izvesti tok posla koji je moguće ponovo koristiti, a zatim otpremiti i aktivirati taj tok posla na nekoj drugoj kolekciji lokacija. SharePoint Designer 2010 podržava izvoz toka posla kao paket rešenja ili .wsp datoteku.

Kolone povezivanja

Ako tok posla koji je moguće ponovo koristiti zahteva prisustvo određenih kolona na listi ili u biblioteci sa kojom je povezana, te kolone možete dodati kao kolone povezivanja. Kolone povezivanja se automatski dodaju na listu ili u biblioteku kada je tok posla koji je moguće ponovo koristiti povezan sa tom listom ili bibliotekom.

Povezivanje tokova posla sa tipovima sadržaja

Kada kreirate tok posla koji je moguće ponovo koristiti, možete odabrati da filtrirate tok posla koji je moguće ponovo koristiti u određeni tip sadržaja. Zatim, u pregledaču, možete povezati tok posla koji je moguće ponovo koristiti sa tim određenim tipom sadržaja ili sa bilo kojim tipom sadržaja koji nasleđuje taj tip sadržaja. Ako povežete tok posla sa tipom sadržaja lokacije, taj tok posla ćete učiniti dostupnim za sve stavke tog tipa sadržaja na svakoj listi ili biblioteci u koju je dodat taj tip sadržaja lokacije.

Tokovi posla lokacije

Tok posla lokacije možete posmatrati kao opšti proces na celoj lokaciji. Tok posla lokacije je povezan sa lokacijom – ne sa listom, bibliotekom ili tipom sadržaja. Za razliku od većine tokova posla, tok posla lokacije se ne pokreće na određenoj stavki liste. U pregledaču možete pokrenuti tok posla lokacije ili prikazati status pokrenutih tokova posla lokacije tako što ćete u meniju Radnje na lokaciji izabrati stavku Tokovi posla lokacije.

Uređivanje tokova posla uključenih uz SharePoint Server

Tri najpopularnija toka posla u sistemu SharePoint Server – tokovi posla „Odobrenje“, „Prikupljanje povratnih informacija“ i „Prikupljanje potpisa“ – u potpunosti su ponovo kreirani kao deklarativni tokovi posla, što znači da su sada u potpunosti prilagodljivi u programu SharePoint Designer 2010. Ovi tokovi posla su zasnovani na podacima i svi važni događaji u toku posla se prikazuju u uređivaču toka posla, kako za svaki zadatak u procesu tako i za proces u celini. Na primer, možete lako dodati uslove i radnje da biste definisali šta se događa prilikom dodeljivanja, isteka ili dovršavanja zadatka.

Dizajniranje prilagođenog procesa odobravanja

SharePoint Designer 2010 uključuje tri nove radnje odobravanja: „Dodela stavke za odobrenje“, „Dodela stavke za povratne informacije“ i „Opšti proces zadatka“. „Tri velika“ toka posla uključena u sistem SharePoint Server 2010 – „Odobrenje“, „Prikupljanje povratnih informacija“ i „Prikupljanje potpisa“ – kreirana su pomoću ovih radnji. Radnje odobrenja prikazuju sve važne događaje u procesu odobrenja, olakšavajući vam kreiranje procesa humanog toka posla gde mnoge osobe vrše interakciju ili sarađuju na određenom dokumentu.

Koraci imitiranja

U prethodnoj verziji programa SharePoint Designer tok posla je uvek imitirao korisnika koji je pokrenuo tok posla i pokretao se pomoću dozvola tog korisnika. Sada, u programu SharePoint Designer 2010 možete koristiti korake imitiranja da bi tok posla izvršavao radnje imitiranjem autora toka posla umesto inicijatora toka posla. Koraci imitiranja su veoma korisni u slučajevima odobravanja i objavljivanja, kada osobe koje prosleđuju sadržaj na odobrenje i osobe koje odobravaju sadržaj imaju različite dozvole.

Integracija sa programom Visio

Pretpostavimo da vaša organizacija ima poslovnog analitičara koji na najbolji način razume proces koji tok posla treba da uhvati. Uz SharePoint Designer 2010 i Visio Professional 2010, poslovni analitičar sada može grafički da skicira tokove posle u programu Visio. Visio Professional 2010 uključuje predložak „Microsoft SharePoint tok posla“ koji sadrži oblike za sve uslove i radnje toka posla. Tok posla možete započeti u programu Visio, a zatim ga izvesti u SharePoint Designer ili možete početi u programu SharePoint Designer, a zatim izvršiti izvoz u Visio ili tok posla možete ponovo pokrenuti na dizajnu toka posla sa mnogo kružnih kretanja između oba programa bez gubljenja ijedne od postavki toka posla.

Vizuelizacije toka posla

Na stranici „Status toka posla“ možete lako videti status pokrenutih tokova posla. Uz vizuelizaciju toka posla, Visio dijagram vašeg toka posla se automatski kreira i prikazuje u Visio Veb segmentu na stranici „Status toka posla“. Vizuelizacija toka posla daje tačan prikaz „uživo“ tačke na kojoj se određeni tok posla nalazi. Vizuelizacije toka posla zahtevaju da na računaru bude instaliran Visio Professional 2010, a da na serveru bude pokrenut sistem Visio Graphics Services.

InfoPath obrasci

Ako server radi pod sistemom SharePoint Server 2010 (ne samo SharePoint Foundation 2010), svi obrasci toka posla – obrazac povezivanja, obrazac pokretanja i obrasci zadatka – sada su InfoPath 2010 obrasci. Veoma je lako promeniti izgled i raspored InfoPath obrazaca i u InfoPath obrazac možete dodati pravila za validaciju. Da biste uredili obrazac toka posla u programu InfoPath 2010, samo kliknite na obrazac i InfoPath se direktno otvara iz programa SharePoint Designer 2010.

Potkoraci i nove radnje toka posla

SharePoint Designer 2010 obuhvata mnogo novih sastavnih blokova, kao što su potkoraci i nove radnje toka posla. Na primer, ako je tok posla povezan sa bibliotekom dokumenata ili je filtriran u tip sadržaja dokumenta, pojavljuje se grupa kontekstualnih radnji Skup dokumenata. Skup dokumenata je nova funkcija u sistemu SharePoint Server 2010 u kojoj se neka grupa dokumenata tretira kao jedna jedinica pa će se radnja toka posla za skup dokumenata ponavljati na svim stavkama u tom skupu dokumenata. Ostale nove radnje toka posla uključuju radnje uslužnih programa za manipulisanje niskama i datumima, novu relacionu radnju koja koristi Active Directory za traženje menadžera neke osobe i nove radnje liste koje tok posla može koristiti za postavljanje dozvola na stavci liste.

Vrh stranice

Prikazi i obrasci

Ovo izdanje sistema SharePoint predstavlja nove značajne mogućnosti prikaza i obrazaca za liste: XSLT Veb segment prikaza liste i InfoPath obrasce. Sada imate više fleksibilnosti nego ikada ranije pri odabiru načina na koji će osobe vršiti interakciju sa podacima koristeći prikaze i obrasce u rešenju.

Veb segment prikaza XSLT liste

Svi standardni prikazi liste u SharePoint 2010 proizvodima sada su prikaz podataka – tačnije, Veb segment prikaza XSLT liste (XLV). To znači da lako možete prilagoditi bilo koji standardni prikaz liste u programu SharePoint Designer 2010 – na primer, sada možete dodati uslovno oblikovanje u svaki prikaz liste. Pošto prilagodite prikaz liste u programu SharePoint Designer 2010, taj prikaz i dalje možete izmeniti pomoću svih opcija u pregledaču kao što su dodavanje ili uklanjanje kolona ili filtriranje i sortiranje. XLV se može potpuno prilagoditi, kako u programu SharePoint Designer tako i u pregledaču.

Deljeni XSLT predlošci podrazumevaju čistiji kôd i bolje performanse

Veb segment prikaza XSLT liste (XLV) koristi deljene XSLT opise stila koji se nalaze u direktorijumu prikaza strukture na serveru. Svaki standardni prikaz liste na celom serveru koristi isti skup deljenih XSLT predložaka. XLV koristi jedan predložak za oblikovanje svih polja (ili kolona), jedan predložak za oblikovanje reda i jedan predložak za oblikovanje tabele. Kada prilagodite izgled XLV-a, generišete zamenu XSL predložaka samo za određene predloške koje menjate – na primer, ako markirate polje, generišete XSLT koji zamenjuje samo deljeni predložak za to određeno polje. To znači da je XLV lakši za rad u prikazu koda i takođe ima bolje performanse kada se ova stranica prikazuje u pregledaču.

Lako opozivanje prilagođavanja vraćanjem na XSLT

Ako prilagođavate Veb segment prikaza XSLT liste i kasnije odlučite da opozovete ove promene ili ako naiđete na greške u XSL-u koje ne možete da otklonite, uvek možete da vratite XLV na prvobitni izgled pre nego što izvršite promene. Kada XSLT pretvorite u XLV, XLV ponovo koristi deljene XSLT predloške na serveru. Možete odabrati da vratite ceo prikaz ili samo određene XSLT predloške, na primer predložak stavke.

Kreiranje prikaza podataka sa trake

Prikaz podataka je moćna funkcija za prikazivanje i uređivanje podataka iz širokog opsega izvora podataka – uključujući podatke na SharePoint listama i podatke izvan sistema SharePoint. Traka olakšava umetanje prikaza podataka uz samo nekoliko klikova mišem. Prikaz podataka možete dalje prilagođavati pomoću svih opcija u okviru stavki na traci Alatke za prikaz liste (za XLV-ove) ili Alatke za prikaz podataka (za Veb segment sa podacima).

Primena uslovnog oblikovanja sa trake

Uslovno oblikovanje može prikazima podataka dati veći uticaj markiranjem informacija koje su presudne za vaš tim. Sada možete direktno sa trake primeniti uslovno oblikovanje na prikaze podataka.

Deljenje stilova prikaza i njihova primena sa trake

Prilagođene stilove možete lako deliti za prikaze liste (XLV-ove) sa drugima u kolekciji lokacija otpremanjem stilova (.XSL datoteka) u biblioteku stilova na lokaciji najvišeg nivoa u kolekciji lokacija. Sve osobe sa odgovarajućim dozvolama onda mogu koristiti SharePoint Designer 2010 za primenu ovih prilagođenih stilova na sopstvene prikaze lista pomoću samo jednog klika mišem.

Prikazi podataka podržavaju AJAX

Prikazi podataka obezbeđuju mnoge funkcije koje olakšavaju rad sa podacima, na primer straničenje, filtriranje i sortiranje u zaglavljima kolona i neposredno uređivanje. Sada možete uključiti asinhrone ispravke za svaki prikaz, tako da sve ove funkcije više ne zahtevaju osvežavanja cele stranice u pregledaču – samo se osvežava prikaz podataka. Takođe možete navesti vremenski interval u kojem se podaci u prikazu automatski osvežavaju ili možete dodati dugme u prikaz podataka kako bi korisnici mogli da kliknu i ručno osveže taj prikaz.

Prikazi povezanih stavki

SharePoint Designer 2010 olakšava kreiranje stranica tipa kontrolne table koje prikazuju sve podatke povezane sa određenom stavkom. Prvo, koristite kolone za pronalaženje radi kreiranja relacija između nadređenih i podređenih delova među podacima na dve različite liste – a sada u SharePoint 2010 proizvodima možete koristiti opcije za kolonu za pronalaženje u cilju primene referencijalnog integriteta između tih lista, tako da ne postoje podređene stavke kojima nisu dodeljene nadređene stavke. Zatim, sa trake u programu SharePoint Designer 2010 možete lako kreirati prikaze povezanih stavki koji na jednoj listi prikazuju sve podređene stavke povezane sa određenom nadređenom stavkom na drugoj listi.

Prilagođene radnje

Uz SharePoint Designer 2010 korisnicima možete olakšati otkrivanje važnih radnji koje će možda morati da preduzmu na nekoj stavci. Na primer, u meni stavke liste možete dodati prilagođenu radnju tako da osobe mogu pokrenuti tok posla direktno iz menija na stavci liste. Prilagođene radnje takođe možete dodati kao dugmad na traku za stranice obrasca i prikaza neke liste. Prilagođene radnje olakšavaju korisnicima korišćenje rešenja obezbeđivanjem pravih radnji u pravom kontekstu.

InfoPath obrasci

U sistemu SharePoint Server 2010 liste sada mogu koristiti InfoPath obrasce za obrasce „Nova stavka“, „Prikaži stavku“ i „Uredi stavku“. InfoPath olakšava potpunu promenu rasporeda i izgleda obrazaca. Pored toga, InfoPath obrasci obezbeđuju veoma korisne funkcije kao što su pravila oblikovanja i pravila za validaciju. Pružena vam je fleksibilnost zato što svaki tip sadržaja povezan sa listom može imati sopstveni skup obrazaca. Kada morate da dizajnirate obrasce u programu InfoPath, direktno sa trake možete pokrenuti InfoPath 2010 u programu SharePoint Designer 2010.

Vrh stranice

Spoljni tipovi sadržaja i usluge poslovnog povezivanja

SharePoint 2010 proizvodi i Office 2010 uključuju nove mogućnosti za duboko integrisanje spoljnih poslovnih podataka i procesa u korisničko iskustvo u sistemima Office i SharePoint. Ove mogućnosti uključuju nove funkcije, usluge i alatke na SharePoint platformi. Uz usluge za poslovno povezivanje (BCS) možete se povezati sa spoljnim podacima iz Microsoft SQL servera, Veb usluga ili .NET sklopova. Sa spoljnim podacima se možete povezati sa klijenta ili servera, bez obzira na to da li ste na mreži ili ne i možete kreirati, čitati, ažurirati i brisati podatke u tim spoljnim izvorima podataka.

Spoljni tipovi sadržaja

U prethodnoj verziji sistema SharePoint postojao je koncept entiteta poslovnih podataka koji je predstavljao tip spoljnih poslovnih podataka dostupnih u katalogu poslovnih podataka. Na primer, entitet može da bude klijent ili porudžbina. Sada se entitet zove spoljni tip sadržaja (ECT). Tipovi sadržaja u sistemu SharePoint mogu da imaju ponašanja kao što su tokovi posla ili smernice povezane sa njima. Slično tome, spoljni tipovi sadržaja takođe mogu da imaju ponašanja koja se zovu operacije i koje su povezane sa njima. Operacija nije tok posla niti smernica; ona utvrđuje da li osobe mogu da kreiraju, čitaju, ažuriraju, brišu ili pretražuju instance spoljnih tipova sadržaja. Tipovima sadržaja i spoljnim tipovima sadržaja je zajedničko sledeće: oni definišu ne samo šemu podataka (polja i tipove polja) već i ponašanja ili operacije povezane sa podacima.

Kreiranje spoljnih tipova sadržaja u programu SharePoint Designer 2010

U prethodnoj verziji SharePoint nije podržavao kreiranje definicije aplikacije u katalogu poslovnih podataka. Sada, SharePoint Designer 2010 obezbeđuje alatke za povezivanje sa spoljnim podacima, za kreiranje spoljnih tipova podataka, za objavljivanje na serveru tih spoljnih tipova podataka u poslovnom katalogu podataka i automatsko generisanje spoljne liste i svih obrazaca koje ta spoljna lista zahteva. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete prikazati spoljne podatke iz poslovnih sistema kao što su SAP ili Siebel u sistemu SharePoint bez pisanja ijedne linije koda.

Spoljne liste

Spoljna liste je ključni sastavni blok za BCS rešenja. Spoljna lista na bilo kom mestu ima isti izgled i ponašanje kao i SharePoint lista, ali sadrži podatke iz spoljnog izvora. Spoljna lista olakšava osobama da čitaju i pišu spoljne podatke u okviru poznatog utiska u radu sa SharePoint listom. Spoljnu listu i njene obrasce možete kreirati direktno iz programa SharePoint Designer 2010. Kreiranje spoljne liste takođe kreira prikaze (pomoću XSLT Veb segmenta prikaza liste) i obrasce (pomoću XSLT Veb segmenta obrasca liste) za pregledač i prilagodljiv Outlook 2010 obrazac i InfoPath 2010 obrazac. InfoPath obrazac se može koristiti umesto podrazumevanih XSLT prikaza i obrazaca radi prikazivanja i uređivanja podataka na spoljnoj listi u pregledaču, a Outlook obrazac se koristi za prikazivanje spoljnih podataka u programu Outlook 2010.

Spoljne liste u programu SharePoint Workspace

Pošto kreirate spoljnu listu, na traci servera možete jednostavno kliknuti na dugme Poveži se sa programom SharePoint Workspace kako biste spoljnu listu učinili dostupnom u programu SharePoint Workspace 2010. U programu SharePoint Workspace možete prikazati i urediti spoljne podatke direktno sa klijentskog računara, bez obzira na to da li ste povezani ili van mreže. BCS obezbeđuje mehanizam keša i sinhronizacije koji je instaliran na klijentskom računaru i čuva ažuriranost i sinhronizovanost podataka sa pozadinskim sistemom. SharePoint Workspace takođe obezbeđuje rešavanje grešaka i neusaglašenosti. Kada povežete spoljnu listu sa programom SharePoint Workspace, InfoPath 2010 obrasci za prikazivanje i uređivanje podataka u programu SharePoint Workspace se automatski generišu.

Spoljne liste u programu Outlook

Spoljnu listu takođe možete povezati sa programom Outlook 2010. Kada kreirate spoljni tip sadržaja u programu SharePoint Designer 2010, možete ga mapirati u izvorni tip Office stavke kao što je kontakt ili zadatak, tako da spoljni podaci izgledaju i ponašaju se baš kao stavka kontakta ili zadatka u programu Outlook. Na primer, pretpostavimo da su spoljni podaci lista kupaca i da želite da prikažete spoljne podatke u programu Outlook. S obzirom na to da podaci za kupce izgledaju kao kontakti u programu Outlook, spoljni tip sadržaja možete mapirati u stavku kontakta u programu Outlook. Pošto povežete spoljnu listu sa programom Outlook, možete kreirati, ažurirati i brisati spoljne podatke direktno iz programa Outlook, kao što biste kreirali i ažurirali izvorne Outlook kontakte.

Kolone poslovnih podataka, tok posla i Word

Pošto kreirate spoljni tip sadržaja, možete dodati kolonu poslovnih podataka na listu ili u biblioteku. Kolona poslovnih podataka je povezana sa spoljnim tipom sadržaja i predstavlja polje iz tog spoljnog tipa sadržaja. Ako biblioteka dokumenta koristi Word dokument za svoj predložak, predložak možete urediti u programu Word dodavanjem brzih delova koji su kontrole sadržaja koje su vezane za kolone poslovnih podataka. Kada korisnici kreiraju novi dokument na osnovu tog Word predloška, spoljni podaci se prikazuju u dokumentu u kontrolama sadržaja. Kontrole sadržaja automatski omogućavaju funkciju biranja i rešavanja za spoljne podatke. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 takođe možete kreirati tok posla koji je povezan sa ovom bibliotekom dokumenata i koji čita i upisuje podatke na spoljnu listu. U programu SharePoint Designer, standardne radnje liste toka posla su poboljšane za rad sa spoljnim podacima.

Vrh stranice

Kontrola mesta i načina na koji je moguće koristiti SharePoint Designer 2010

Ako ste IT stručnjak koji upravlja sistemom SharePoint za vašu organizaciju, znajte da možete šire primeniti SharePoint Designer 2010 i biti potpuno sigurni da možete lako kontrolisati gde i kako korisnici u vašoj organizaciji mogu da koriste SharePoint Designer. Štaviše, iskustvo sa uređivanjem novih stranica u programu SharePoint Designer 2010 podrazumevano znači da prilagođavanje stranica (poznato i kao „nedupliranost“) nije ni moguće niti potrebno u cilju stvaranja moćnih stranica i kontrolnih tabli.

Stranice za administraciju za Veb aplikaciju i kolekciju lokacija

Ako ste administrator servera, imate novu stranicu u centralnoj administraciji koja je posebno posvećena postavkama za SharePoint Designer 2010. Ako ste administrator kolekcije lokacija, imate sličnu stranicu u postavkama lokacije na lokaciji najvišeg nivoa u kolekciji lokacija. Za svaku Veb aplikaciju ili kolekciju lokacija, sada imate opcije da dozvolite drugim osobama da koriste SharePoint Designer, da prilagode stranice, prilagode master stranice i rasporede na stranicama, kao i da koriste prikaz „Sve datoteke“.

Prilagođavanje stranica podrazumevano zahteva veće dozvole

Prilagođavanje stranica (poznato i kao „nedupliranost“) sada zahteva dozvole veće nego u prethodnom izdanju: samo administratori kolekcije lokacija podrazumevano mogu prilagođavati stranice, master stranice i rasporede na stranicama ili koristiti prikaz „Sve datoteke“. To znači da u oknu za navigaciju većina ljudi neće videti čvorove za master stranice, rasporede na stranici i prikaz „Sve datoteke“. Umesto toga, stvaraće rešenja kreiranjem i skladištenjem stranica sa Veb segmentima u biblioteci stranica lokacije. Veoma je lako očuvati usaglašeno brendiranje i raspored u Veb aplikaciji ili kolekciji lokacija.

Novo utisak pri uređivanju stranica: podrazumevani režim nasuprot naprednog režima

U programu SharePoint Designer 2010 akcenat je na kreiranju i konfigurisanju komponenti kao što su prikazi podataka, obrasci i tokovi posla – a manje na uređivanju HTML stranice i drugih zadataka Veb dizajnera. Prema tome, podrazumevani režim za uređivanje stranica sa Veb segmentima je jednostavniji i intuitivniji – zapravo, podrazumevani režim je poput dodavanja sadržaja na wiki stranicu. Korisnici mogu umetnuti prikaze podataka i obrasce, otkucati tekst i dodati drugi sadržaj unutar glavnog čuvara mesta sadržaja (PlaceHolderMain), ali je ostatak stranice zaključan za uređivanje. U ovom režimu, sav prilagođeni sadržaj nalazi se unutar skrivenog Veb segmenta, tako da u podrazumevanom režimu stranica ne može biti prilagođena („neduplirana“). Nasuprot tome, u naprednom režimu možete u potpunosti prilagoditi stranicu uređivanjem bilo čega na stranici. Opet, samo administratori kolekcije lokacija podrazumevano mogu uređivati stranice u naprednom režimu.

Stranice lokacije

U prethodnoj verziji ste možda bili zabrinuti zbog korisnika koji čuvaju datoteke na osnovnoj lokaciji ili menjaju strukturu fascikle lokacije. U programu SharePoint Designer 2010 većina korisnika podrazumevano neće imati pristup prikazu „Sve datoteke“ na lokaciji; umesto toga, sve nove stranice kreirane na lokaciji nalaze se u biblioteci dokumenata stranice lokacije. Biblioteka stranice lokacije obezbeđuje korisnicima jednostavan, efikasno organizovan način za kreiranje i skladištenje datoteka neophodnih za njihovo rešenje.

Lako vraćanje stranica lokacije na prethodnu verziju

Biblioteka stranica lokacije koristi kreiranje verzija, tako da, ako slučajno prelomite stranicu, lako možete vratiti prethodnu verziju. U programu SharePoint Designer 2010 svaka SharePoint stranica ima stranicu rezimea koja prikazuje istoriju verzija za tu stranicu. Na stranici rezimea možete vratiti prethodnu verziju direktno sa trake.

Dalji napredak lakših nadogradnji

Prilagođene stranice mogu komplikovati proces nadogradnje. Na primer, prilikom nadogradnje na Office SharePoint Server 2007, prilagođene stranice ne dobijaju automatski novi izgled i doživljaj i vi često morate ručno da kreirate prilagođavanja na novoj verziji stranice. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 korisnici mogu iskoristiti sve mogućnosti stvaranja aplikacije i prilagođavanja bez prilagođavanja („nedupliranja“) ijedne stranice. Tako možete šire primeniti SharePoint Designer 2010 i biti sigurni da nijedna buduća SharePoint nadogradnja neće postati komplikovana zbog velikog broja prilagođenih stranica.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×