Novo u programu PowerPoint 2010

Pogledajte koje su nove primamljive funkcije dostupne u programu PowerPoint 2010!

Novo u programu PowerPoint 2010:

Kreiranje, upravljanje i saradnja sa drugim osobama

Upravljanje datotekama u novom prikazu „Backstage“

Koautorstvo prezentacije sa kolegama

Automatsko čuvanje verzija prezentacija

Organizovanje slajdova u odeljke

Objedinjavanje i poređenje prezentacija

Rad sa zasebnim datotekama PowerPoint prezentacija u različitim prozorima

Rad sa bilo kog mesta: PowerPoint Web Apps

PowerPoint Mobile 2010 za Windows Phone 7: Uređivanje i prikazivanje sa telefona

Obogaćivanje prezentacija video zapisima, slikama i animacijama

Ugrađivanje, uređivanje i reprodukcija video zapisa u prezentaciji

Skraćivanje audio ili video klipa

Korišćenje obeleživača u audio i video klipovima

Veza ka video zapisu sa veb lokacije

Primena umetničkih tekstura i efekata na slike

Uklanjanje pozadine i drugih neželjenih delova slike

Preciznije izrezivanje slika

Novi rasporedi slika SmartArt grafika

Korišćenje prelaza sa 3-D grafičkim efektima kretanja

Kopiranje i lepljenje animiranih efekata iz jednog objekta (tekst ili oblici) u drugi

Dodavanje snimka ekrana na slajd

Efikasnije isporučivanje i deljenje prezentacija

Pravljenje prenosivih prezentacija za deljenje

Pretvaranje prezentacije u video

Emitovanje projekcije slajdova

Identifikacija i otklanjanje problema sa pristupačnošću

Pretvaranje miša u laserski pokazivač

PowerPoint 2010 uvodi fantastične nove alatke koje možete koristiti za efikasno kreiranje prezentacija, upravljanje njima, kao i za saradnju sa drugim osobama na njima.

Novi prikaz „Microsoft Office Backstage“ omogućava vam da brzo pristupate uobičajenim zadacima u vezi sa upravljanjem datotekama, na primer prikazu svojstava dokumenta, podešavanju dozvola i otvaranju, čuvanju, štampanju i deljenju prezentacija.

Kartica „Informacije“

Brzi pogled na karticu „Informacije“ u novom prikazu „Backstage“

Više informacija o prikazu „Backstage“ potražite u članku Šta je to prikaz „Backstage“ i gde se nalazi? Takođe, budući da prikaz „Backstage“ zamenjuje postojeći u okviru Microsoft Office dugmeta Slika dugmeta , pogledajte članak Šta se dogodilo sa dugmetom „Microsoft Office“?

Vrh stranice

Koautorstvo omogućava vama i drugim saradnicima da istovremeno menjate prezentaciju umesto da to činite odvojeno. Takođe sprečava da datoteka koju neko koristi ili odjavljuje bude „zaključana“ za nekog drugog. Ne morate se više smenjivati sa koautorima u uređivanju prezentacije, a zatim objedinjavati različite verzije prezentacije.

"An executive report that used to take us 10 days to deliver,
only takes us seven days with co-authoring in PowerPoint 2010
and SharePoint Server 2010—a 30 percent improvement."
~Mike Flannery, Vice President of Operations for North America, Global Crossing

Pomoću deljene lokacije na Microsoft SharePoint serveru osobe mogu da kreiraju sadržaj u prikladno vreme i na prikladnom mestu. Office 2010 je olakšao podršku dodatnim scenarijima tokova posla tako što je dozvolio da koautorstvo funkcioniše u „oblaku“.

Osobe koje trenutno uređuju prezentaciju i kako da im pošaljete poruku

Na kartici „Datoteka“ izaberite stavku „Informacije“ da biste videli imena koautora

Više informacija o koautorstvu prezentacije potražite u članku Istovremeni rad na prezentaciji sa kolegama.

Vrh stranice

Pomoću automatskih revizija Office dokumenata možete automatski da sačuvate različite, progresivne verzije prezentacija tako da možete da preuzmete deo starijih verzija ili sve njih. To je korisno ako zaboravite ručno da sačuvate sadržaj, drugi autor zameni sadržaj, ako slučajno sačuvate promene ili želite samo da se vratite na stariju verziju prezentacije. Da biste iskoristili prednost te mogućnosti, morate da uključite postavke automatskog spasavanja ili automatskog čuvanja.

Podešavanje postavki automatskog spasavanja ili automatskog čuvanja

Snimak postavki koje možete podesiti da biste uključili ili isključili automatske revizije

Informacije o automatskom čuvanju verzija prezentacija potražite u članku Rad sa bezbednim režimima u sistemu Office.

Vrh stranice

Možete da organizujete velike nizove slajdova tako da se njima lakše upravlja i kroz njih jednostavnije kreće pomoću odeljaka. Pored toga, možete da sarađujete sa drugim osobama na kreiranju prezentacije tako što ćete slajdove označiti i grupisati u odeljke. Na primer, svaki kolega može biti odgovoran za pripremu slajdova za zaseban odeljak.

Efekte možete da imenujete, štampate i primenite na ceo odeljak.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Procedure za upravljanje slajdovima pomoću odeljaka potražite u članku Organizovanje slajdova u odeljke.

Vrh stranice

U programu PowerPoint 2010 trenutnu prezentaciju možete da uporedite sa drugom i da ih odmah kombinujete pomoću funkcije „Objedinjavanje i poređenje“. To je korisno ako na prezentacijama radite sa drugim osobama i koristite e-poštu ili mrežne deljene resurse za razmenu promena sa njima.

Ta funkcija je korisna kada želite da uporedite dve prezentacije samo da biste ustanovili postojeće razlike, bez opcionalnog cilja čuvanja kombinovane (objedinjene) prezentacije.

Možete da upravljate promenama ili uređivanjima, kao i da odaberete koje od njih želite da uključite u konačnu prezentaciju. Funkcija „Objedinjavanje i poređenje“ skraćuje vreme koje provodite sinhronizujući uređivanja iz više verzija iste prezentacije.

Poređenje i objedinjavanje

Objedinjavanje i poređenje prezentacija koje je uredilo više osoba

Više informacija o objedinjavanju i poređenju prezentacija potražite u članku Istovremeni rad na prezentaciji sa kolegama.

Vrh stranice

Više prezentacija možete pokrenuti na jednom monitoru, uporedno. Prezentacije više nisu vezane za glavni ili nadređeni prozor tako da sada imate odličnu opciju za pregled jedne prezentacije dok radite na drugoj.

Takođe možete da koristite novi prikaz za čitanje da biste istovremeno prikazivali dve prezentacije u projekciji slajdova u zasebno kontrolisanim prozorima, sa svim efektima animacije i punom podrškom za medije.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Vrh stranice

Radite na prezentaciji čak i kad vam PowerPoint nije dostupan. Uskladištite prezentaciju na veb serveru koji hostuje Microsoft Office Web Apps aplikacije. Tada možete koristiti PowerPoint Online za otvaranje prezentacije u pregledaču. Prezentaciju ćete moći da prikažete, čak i da je promenite. Office Web Apps aplikacije dostupne su kad se prijavite na Windows Live ili pristupite Microsoft SharePoint Foundation 2010 lokaciji svoje organizacije sa instaliranim Office Web Apps aplikacijama.

PowerPoint Web App

PowerPoint Web App

Više informacija o aplikaciji PowerPoint Web App potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Mobile 2010 za Windows Phone 7: Uređivanje i prikazivanje sa telefona

Ako imate Windows Phone 7, možete da koristite Microsoft Office Mobile 2010 kako biste radili sa datotekama sa bilo kog mesta – sa posla, od kuće ili na putu. PowerPoint Mobile 2010 je deo sistema Office Mobile i već ga imate na telefonu u čvorištu Office, tako da ne morate ništa drugo da preuzimate niti instalirate da biste počeli da ga koristite.

PowerPoint Mobile 2010 za Windows Phone 7: Uređivanje i prikazivanje sa telefona

PowerPoint Mobile možete koristiti za prikaz i uređivanje prezentacija (uključujući i beleške izlagača) uskladištenih na telefonu, koje se šalju u vidu priloga e-pošte ili se hostuju na SharePoint 2010 lokaciji pomoću programa SharePoint Workspace Mobile 2010. Kad uredite prezentaciju pomoću programa SharePoint Workspace Mobile, promene možete sačuvati na SharePoint lokaciji kad budete na mreži.

Pomoću programa PowerPoint Mobile možete prikazati ili urediti prezentacije pomoću velikog broja istih alatki koje već poznajete iz verzije programa PowerPoint za računare:

  • Prilagodite prezentaciju dodavanjem ili uređivanjem beležaka, odnosno uređivanjem teksta na slajdu.

  • Prikažite SmartArt grafike i ostalo obogaćeno oblikovanje, na primer tabele i grafikone, sa velikom tačnošću.

  • Prikažite prezentacije preko celog ekrana sa bogatom grafikom i efektima animacije.

  • Otvorite i prikažite prilagođenu projekciju (prilagođene projekcije vam omogućavaju da jednu prezentaciju prilagodite različitim korisnicima).

  • Prisustvujte sastancima na daljinu tako što ćete prezentacije koje se emituju gledati na telefonu.

Saznajte više o sistemu Office Mobile 2010 za Windows Phone 7.

Ako imate Windows Phone 7, preuzmite detaljnu pomoć preko telefona.

PowerPoint 2010 je prepun dodataka i poboljšanja za uređivanje video zapisa i fotografija. Pored toga, prelazi i animacije imaju odvojene kartice i jednostavniji su i bogatiji nego ikad. Takođe postoje neki novi dodaci SmartArt grafike zasnovani na fotografijama koji vas mogu iznenaditi.

Kad pomoću programa PowerPoint 2010 umetnete video zapise u prezentacije, oni postaju deo datoteke prezentacije. Više neće nedostajati nijedan video zapis prilikom premeštanja prezentacija sa jednog mesta na drugo.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Možete da skratite video zapise i u njih dodate sinhronizovani prekrivni tekst, okvire za postere, obeleživače i efekte postepenog pojavljivanja i iščezavanja. Na video zapise možete da primenite i ivicu, senku, odraz, sjaj, umekšane ivice, 3-D rotaciju, kosine i druge dizajnerske efekte, kao što to možete sa slikama. Pored toga, kad se video zapis reprodukuje, reprodukuju se i svi efekti.

Više procedura i video zapisa „Kako da...“ o korišćenju video zapisa u prezentacijama potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Skratite video ili audio klipove da biste uklonili delove koji nisu povezani sa porukom klipa i da biste ga skratili.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Procedure za skraćivanje video ili audio klipova potražite u člancima:

Vrh stranice

Obeleživače možete dodati da biste ukazali na bitne trenutke u video ili audio klipu. Koristite ih kao način aktiviranja animacija ili za prelazak na određenu lokaciju u video zapisu.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Obeleživači su korisni pri isporučivanju prezentacije jer vam pomažu da pronađete određene lokacije u audio ili video klipu.

Dodavanje obeleživača

Dodavanje obeleživača radi ukazivanja na bitne trenutke u audio ili video klipu

Više informacija o korišćenju obeleživača u video i audio klipovima potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje obeleživača za audio i video klipove.

Vrh stranice

Sad u slajdove možete da umetnete video zapise sa društvenih medijskih veb lokacija, kao što su YouTube ili hulu, i još mnogo toga. Sve veb lokacije obezbeđuju kôd za ugradnju koji vam omogućava da se sa video zapisom povežete iz prezentacije.

Pronalaženje i kopiranje koda za ugradnju

Pronađite i kopirajte kôd za ugradnju i nalepite ga u PowerPoint

Da biste se povezali sa video zapisom na veb lokaciji, pogledajte temu Ugrađivanje video zapisa u prezentaciju i odeljak pod naslovom „Povezivanje sa video datotekom na veb lokaciji“.

Vrh stranice

Pomoću programa PowerPoint 2010 na fotografije možete primeniti različite umetničke efekte da bi one više ličile na skicu, crtež ili sliku. Neki od novih efekata su „Skica olovkom“, „Crtež u obliku linije“, „Skica kredom“, „Sunđer za vodene boje“, „Mozaični mehurići“, „Staklo“, „Cement“, „Mekoća pastelnih boja“, „Plastična folija“, „Sjajne ivice“, „Fotokopija“ i „Potezi bojom“.

Umetnički efekti

Primer četiri umetnička efekta (odozgo sleva nadole nadesno): „Crtež u obliku linije“, „Staklo“, „Cement“, „Fotokopija“

Procedure za korišćenje umetničkih efekata sa slikama potražite u članku Primena umetničkog efekta na sliku.

Vrh stranice

Još jedna napredna opcija za uređivanje slika koja je uključena u PowerPoint 2010 jeste mogućnost automatskog uklanjanja neželjenih delova slike, na primer uklanjanje pozadine da bi se naglasila ili istakla tema slike ili da bi se uklonio detalj koji odvlači pažnju.

Uklanjanje pozadine

Slika sa pozadinom i bez nje

Da biste uklonili pozadinu slike ili druge neželjene delove slike, pogledajte članak Uklanjanje pozadine slike.

Vrh stranice

Poboljšane alatke za izrezivanje možete koristiti da biste skratili i efikasno uklonili neželjene delove slika i tako postigli da slike izgledaju kako želite i da se dokumenti brže otvaraju.

Izrezivanje fotografije u programu PowerPoint 2010

Izrezivanje neželjenih delova slike

Informacije o korišćenju alatki za izrezivanje slike potražite u članku Izrezivanje slike.

Vrh stranice

U novu verziju programa PowerPoint dodali smo novi tip rasporeda SmartArt grafika u kojem možete da ispričate priču pomoću slika. Postoje i drugi, novi rasporedi SmartArt grafika. Što je još bolje, ako na slajdu imate slike, možete ih brzo konvertovati u SmartArt grafiku, baš kao što to radite sa tekstom.

Korišćenje ovog rasporeda za kreiranje SmartArt grafike je jednostavno:

  • Umetnite raspored slika SmartArt grafika.

  • Dodajte fotografije.

  • Napišite opisni tekst.

Postoji nekoliko različitih rasporeda slika koje možete da odaberete.

Raspored slika SmartArt grafika

Primer rasporeda slika SmartArt grafika

Procedure i više informacija o korišćenju SmartArt grafika potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Pomoću programa PowerPoint 2010 korisnike možete zadiviti novim, tečnim prelazima između slajdova koji uključuju putanje kretanja i rotacije u pravom 3-D prostoru.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Više informacija o korišćenju prelaza između slajdova potražite u člancima:

Vrh stranice

Četkica za animaciju u programu PowerPoint 2010 omogućava vam da kopirate animacije na sličan način kao što četkicu za oblikovanje koristite da biste kopirali oblikovanje teksta. Pomoću četkice za animaciju možete da kopirate efekte animacije iz jednog objekta i nalepite ih u drugi objekat.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Više informacija o četkici za animaciju potražite u članku Dupliranje animacija pomoću četkice za animaciju.

Vrh stranice

Brzo dodajte snimak ekrana u PowerPoint 2010 prezentaciju, a da ne napustite PowerPoint. Kad dodate snimak ekrana, možete da koristite alatke na kartici Alatke za slike da biste uredili i poboljšali sliku.

Umetanje snimka ekrana

Brzo i jednostavno hvatanje i dodavanje snimaka ekrana na slajdove

Više informacija o dodavanju snimaka ekrana na slajdove potražite u članku Umetanje snimka ili isečka ekrana.

Vrh stranice

Sledeće opcije predstavljaju neke od novih dostupnih opcija za distribuciju i isporučivanje prezentacije.

Ugradnjom audio i video datoteka direktno u prezentaciju možete je učiniti pogodnijom za prenos i deljenje. Ugrađene datoteke uklanjaju potrebu za slanjem više datoteka. Sad možete biti samouvereni jer znate da će se animirana, multimedijalna prezentacija sa naracijom nesmetano reprodukovati.

Uštedećete prostor na disku i poboljšati performanse pri reprodukciji ako komprimujete medijske datoteke.

Pored toga, projekciju slajdova možete sačuvati na disku tako da svako ko ima standardni DVD ili disk plejer može da je gleda i uživa u njoj.

Komprimovanje medijskih datoteka

Komprimovanje i deljenje projekcije slajdova

Procedure za pravljenje prezentacija koje su pogodne za prenos i deljenje potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Pretvaranje prezentacije u video zapis predstavlja novi način distribuiranja i isporučivanja prezentacije. Kad kolegama ili klijentima želite da date verziju prezentacije velike tačnosti (kao prilog e-pošte, objavljenu na vebu, na CD-u ili DVD-u), sačuvajte je kao video datoteku.

A možete da kontrolišete i veličinu multimedijalne datoteke i kvalitet video zapisa

Kreiranje video zapisa

Kreiranje video zapisa od sadržaja prezentacije

Procedure za kreiranje video zapisa od prezentacije potražite u članku Pretvaranje prezentacije u video zapis.

Vrh stranice

Emitujte projekciju slajdova direktno udaljenim korisnicima tako što ćete iskoristiti Windows Live nalog ili uslugu emitovanja koju obezbeđuje vaša organizacija.

Projekciju slajdova sad možete da emitujete tako da su korisnicima potrebni samo pregledač i telefon. Kao izlagaču, potreban vam je PowerPoint. Imaćete potpunu kontrolu nad promenom slajdova, a korisnici to jednostavno prate u pregledaču.

Emitovanje i predstavljanje poruke udaljenim korisnicima

Više informacija i procedure za korišćenje funkcije emitovanja potražite u članku Emitovanje prezentacije udaljenim korisnicima.

Vrh stranice

Kontrolor pristupačnosti vam pomaže u identifikovanju i rešavanju problema sa pristupačnošću u PowerPoint datotekama. Možete ispraviti sve potencijalne probleme koji mogu sprečiti osobu sa invaliditetom da pristupi sadržaju. Ako PowerPoint datoteke imaju potencijalne probleme sa pristupačnošću, u prikazu „Microsoft Office Backstage“ pojavljuje se upozorenje koje vam dozvoljava da pregledate i otklonite te probleme. Upozorenje možete videti tako što ćete izabrati karticu Datoteka. U okviru Pripremi za deljenje kliknite na dugme Proveri da li postoje problemi i izaberite stavku Proveri pristupačnost.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Više informacija o korišćenju kontrolora pristupačnosti potražite u članku Kontrolor pristupačnosti.

Vrh stranice

Kad želite da naglasite neku tačku na slajdu, možete da pretvorite pokazivač miša u laserski pokazivač.

U prikazu projekcije slajdova jednostavno držite taster CTRL, kliknite levim tasterom miša i počnite da pokazujete.

Podešavanje boje laserskog pokazivača

Navođenje željene boje za laserski pokazivač

Više informacija o korišćenju laserskog pokazivača potražite u člancima Pretvaranje miša u laserski pokazivač ili Stalni prikaz pokazivača tokom prezentacije.

Vrh stranice

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×