Novo u programu Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 sadrži nove funkcije i mogućnosti koje vam pomažu da ostanete povezani sa ljudima i da bolje upravljate svojim vremenom i informacijama.

Razvijena traka

Prvi put uvedena u programu Microsoft Office Outlook 2007, traka je deo Microsoft Office Fluent korisničkog interfejsa. Dizajnirana je da vam pomogne da brzo pronađete komande potrebne za dovršavanje zadatka. Komande su organizovane u logičke grupe koje su sakupljene u okviru kartica. U programu Outlook 2010 traka je zamenila prethodne menije u glavnom prozoru programa Outlook. Pored toga, traka se može prilagoditi tako da uključuje prilagođene kartice koje možete personalizovati kako bi se bolje podudarale sa vašim stilom rada.

Komanda „Nova e-poruka“ na traci

Više prostora za upravljanje nalozima

Mnoge postavke programa Outlook koje nisu direktno povezane sa kreiranjem Outlook stavki ili upravljanjem njima, kao što su komande za štampanje i opcije upravljanja nalozima, sada se nalaze u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“. Izaberite karticu Datoteka da biste upravljali nalozima, podešavali pravila i automatske odgovore i pronađite druge opcije koje su u pozadini.

Bolji pregled poruka

Poboljšani prikaz razgovora sada je dostupan kada radite sa porukama. Ovaj prikaz poboljšava praćenje srodnih poruka i upravljanje njima, bez obzira na fasciklu koja sadrži poruke. Možete videti ceo tok razgovora, uključujući svoje odgovore, pronaći najnovije odgovore i jednostavnije utvrditi koja poruka vam je najvažnija. Takođe možete jednostavno kategorizovati ili zanemariti ceo razgovor. Više informacija potražite u članku Uvod u prikaz razgovora.

Razgovori na listi poruka prijemnog poštanskog sandučeta

Brža obrada i zavođenje poruka

Koraci za brzi pristup     Izvršavajte komande i procedure koje najčešće koristite pomoću jednog klika. Podrazumevane korake za brzi pristup možete prilagoditi i kreirati sopstvenu dugmad koja kombinuje učestale radnje. Galerija koraka za brzi pristup sadrži dugmad za zavođenje i označavanje zastavicom pomoću jednog klika, slanje poruka timu i druge popularne komande. Više informacija potražite u članku Automatizacija uobičajenih zadataka ili zadataka koji se ponavljaju pomoću koraka za brzi pristup.

Galerija koraka za brzi pristup

Odgovor pozivom za sastanak     Planiranje sastanka je jednostavno kao i odgovaranje na poruku. U toku čitanja poruke možete isplanirati sastanak sa svim primaocima poruke pomoću nove komande Odgovor pozivom na sastanak. Svi primaoci poruke dodaju se u novi poziv za sastanak jednim klikom. Više informacija potražite u članku Odgovaranje na e-poruku pozivom za sastanak.

Poboljšanja trenutne pretrage     Outlook 2007 je uveo trenutnu pretragu. U programu Outlook 2010 sužavanje obima rezultata pretrage olakšano je pomoću kriterijuma kao što su pošiljalac, ključne reči teme i druge informacije, na primer prisustvo priloga. Kontekstualna kartica „Alatke za pretragu“ sadrži skup filtera koji se efikasno fokusiraju na vašu pretragu kako bi se izolovale stavke koje želite. Više informacija potražite u članku Pronalaženje poruke ili stavke pomoću trenutne pretrage.

Komande za preciziranje trenutne pretrage

Smanjenje količine beskorisnih podataka u prijemnom poštanskom sandučetu

Zanemarivanje razgovora     Ako vam razgovor više nije važan, možete sprečiti pojavljivanje dodatnih odgovora u svom prijemnom poštanskom sandučetu. Komanda Zanemari premešta ceo razgovor i sve buduće poruke koje stignu u razgovor u fasciklu Izbrisane stavke. Više informacija potražite u članku Zanemarivanje razgovora.

Grupa „Brisanje“ na kartici „Početak“

Čišćenje razgovora     Kada poruka sadrži sve prethodne poruke u razgovoru, možete da kliknete na dugme Očisti da biste uklonili ostale suvišne poruke. Na primer, kada druge osobe odgovaraju na razgovor, odgovor se nalazi na vrhu, a prethodne poruke iz razgovora su ispod. Umesto da pregledate svaku poruku, zadržite samo najnoviju koja uključuje ceo razgovor. Više informacija potražite u članku Korišćenje čišćenja razgovora za uklanjanje suvišnih poruka.

Komanda „Očisti“ na traci

Pametniji i efikasniji rad sa porukama

Saveti u vezi sa poštom     Outlook 2010 uključuje savete u vezi sa poštom koji vam pomažu da izbegnete učestale, ali potencijalno skupe ili neprijatne greške. Upozorenja saveta u vezi sa poštom mogu se pokrenuti radnjama, uključujući klik na dugme Odgovori svima za veliku listu primalaca, slanje osetljivih informacija nekoj osobi izvan organizacije ili slanje poruke nekoj osobi koja je odsutna iz kancelarije. Više informacija potražite u članku Uključivanje ili isključivanje saveta u vezi sa poštom.

Upozorenje saveta u vezi sa poštom za primaoca koji je odsutan iz kancelarije

Zaboravljene teme     Kada u poruci koja nema temu kliknete na dugme Pošalji, prikazuje se poruka u kojoj treba da potvrdite da niste nameravali da unesete temu.

Dijalog upozorenja za poruku bez teme

Poboljšanja liste za automatsko dovršavanje     Uklanjanje imena iz predloga liste za automatsko dovršavanje jednostavnije je, a kada koristite Microsoft Exchange Server nalog, lista za automatsko dovršavanje dostupna je sa bilo kog računara na kojem koristite Outlook sa Exchange nalogom. Više informacija potražite u članku Brisanje imena sa liste za automatsko dovršavanje.

Lista za automatsko dovršavanje sa ikonom za brisanje

Prenosivi potpisi     Prilagođeni potpisi koje kreirate za svoje poruke dostupni su vam sa bilo kog računara koji koristite.

Promena veličine priloženih fotografija     Dostupna je opcija za promenu veličine velikih priloženih slika. Više informacija potražite u članku Smanjivanje veličine slika i priloga.

Opcije za promenu veličine priložene slike u prikazu „Backstage“

Uključivanje snimka ekrana     Deljenje onoga što vidite na ekranu lakše je uz novu komandu „Uključi snimak ekrana“. Izaberite ceo ekran računara ili neki njegov deo i uključite taj snimak u poruku.

Komanda „Umetni snimak ekrana“

Dodatna provera pravopisa     Provera pravopisa radi na više mesta. To uključuje redove sa temom poruka, zadatke i zahteve za sastanak.

Proširene informacije o isporuci     Kada koristite Microsoft Exchange Server nalog, možete pregledati detaljne informacije o isporuci za odlazne i dolazne poruke.

Bolji pregled kalendara

Predlozi za sastanak     Uvedeni u programu Outlook 2007, predlozi za sastanak sada se pojavljuju prilikom kreiranja zahteva za sastanak. Rasporedi za učesnike analiziraju se i predlaže se najbolje vreme na osnovu svačije dostupnosti.

Okno „Predlozi za sastanak“

Grupe kalendara     Brzo pregledajte kalendare osoba sa kojima često sarađujete. Izaberite članove jednom, a zatim koristite grupu kalendara svaki put kada želite da prikažete te iste kalendare. Grupe kalendara mogu da uključuju i resurse, kao što su sobe za konferencije. Ovo je odličan način da pronađete dostupne sobe za konferencije u zgradi. Više informacija potražite u članku Kreiranje, prikaz ili brisanje grupe kalendara.

Grupa „Kalendar“ u oknu za navigaciju

Prikaz rasporeda     Bilo da koristite nove grupe kalendara ili ručno birate više kalendara za pregledanje, novi prikaz rasporeda može da vam pomogne u uklanjanju nagađanja iz organizovanja sastanaka. Pojedinačni kalendar, kalendar resursa ili kalendar sa grupama kalendara prikazuju se u horizontalnom prikazu da biste brzo otkrili najbolje vreme za sastajanje.

Prikaz rasporeda kalendara

Brzi prikaz     Kada primite zahtev za sastanak, brzi prikaz vam pomaže da bolje razumete kako zahtev za sastanak utiče na vaš kalendar. Prilikom kreiranja zahteva za sastanak ili odgovaranja na njega, snimak kalendara prikazuje se u zahtevu za sastanak. Možete trenutno pregledati sve neusaglašenosti ili susedne stavke na kalendaru bez potrebe za napuštanjem zahteva za sastanak.

Brzi prikaz kalendara u poruci sa zahtevom za sastanak

Rad sa svim nalozima u programu Outlook

Veći broj Exchange naloga     Outlook 2010 podržava veći broj Exchange naloga u okviru jednog Outlook profila.

IMAP poboljšanja     Brisanje poruka u IMAP nalogu e-pošte slično je kao kod drugih tipova naloga e-pošte. Kada se poruke izbrišu, premeštaju se u fasciklu Izbrisane stavke. Označavanje poruka za brisanje i čišćenje više nisu neophodni.

Ispunjavanje svih zadataka

Traka zaduženja     Traka zaduženja je poboljšana na osnovu zahteva klijenata. U programu Outlook 2010 pristup svakodnevnim zakazanim obavezama i događajima je bolji. Dodatna poboljšanja uključuju vizuelne indikatore za neusaglašenosti i neodgovorene pozive za sastanak, znake za razdvajanje dana i praktično menjanje veličine prevlačenjem i otpuštanjem kako biste videli više sadržaja koji su vam potrebni u trenutku kada su vam potrebni. Više informacija potražite u članku Promena veličine ili sadržaja trake zaduženja.

Čuvanje informacija

Novo ime datoteke sa podacima     Prilikom čuvanja Outlook informacija na računaru, koristi se datoteka sa podacima. U prethodnim verzijama programa Outlook ove datoteke su se zvale datoteke ličnih fascikli (.pst) i datoteke vanmrežnih fascikli (.ost). Sada se nazivaju Outlook datoteka sa podacima (.pst i vanmrežna Outlook datoteka sa podacima (.ost). Više informacija potražite u članku Kreiranje datoteke za čuvanje informacija.

Lakši pristup Outlook datotekama sa podacima (.pst i .ost)     Sve starije verzije programa Outlook čuvale su datoteke sa podacima u formatima datoteka ličnih fascikli (.pst) i datoteka vanmrežnih fascikli (.ost) u skrivenoj fascikli na računaru. U programu Outlook 2010 sve nove datoteke sa podacima koje kreirate čuvaju se podrazumevano u fascikli „Dokumenti\Moje Outlook datoteke“. To vam olakšava da napravite rezervnu kopiju Outlook podataka, kao i da pronađete i kopirate datoteku sa podacima na novi računar. Više informacija potražite u članku Kreiranje datoteke za čuvanje informacija.

Održavanje povezanosti

Outlook Social Connector    Nova funkcija Outlook Social Connector (OSC) povezuje vas sa društvenim i poslovnim mrežama koje koristite, uključujući Microsoft SharePoint, Windows Live i druge popularne lokacije nezavisnih proizvođača. Možete da preuzmete dodatne informacije i ostanete u kontaktu sa osobama sa svoje mreže ne napuštajući Outlook. Više informacija potražite u članku Uvod u Outlook Social Connector.

Okno sa osobama u oknu za čitanje

Brzi kontakti     Dobijte brži pristup kontaktima, uključujući razmenu trenutnih poruka i indikatore prisutnosti sa brzim kontaktima bez napuštanja prikaza pošte. Pomoću novog polja Pronađi kontakt na traci možete početi da kucate ime osobe koju tražite i dobiti trenutne rezultate  – uključujući više načina za povezivanje sa osobom, uključujući razmenu trenutnih poruka, telefon, poštu i planiranje sastanka. Kada je omogućena integracija sa programom Microsoft Office Communicator, možete pretražiti svoj globalni spisak adresa (GAL) i kontakte pomoću pretrage kucanjem unapred koja prikazuje fotografije, naslov i dostupnost korisnika pored imena.

Hijerarhijski adresar     Možete izabrati primaoce poruka, zahteva za sastanak i zaduženja tako što ćete pregledati prikaz organizacije u obliku stabla u Outlook adresaru.

Poboljšanja usluge „Objedinjena razmena poruka“

Transkripti govorne pošte     Pregled govorne pošte obezbeđuje transkript poruke koja je ostavljena u govornoj pošti iz govora u tekst.

Poruka govorne pošte sa transkripcijom

Bezbedna govorna pošta     Zaštićena govorna pošta pomaže u zaštiti i ograničavanju govorne pošte samo na namenjene primaoce.

Dodatne poboljšanja

Kontrola za zumiranje prikaza     Povećajte ili smanjite prikaz pošte ili kalendara pomoću nove kontrole klizača za zumiranje u dnu prozora.

Kontrola za zumiranje prikaza

Termometar kvote     U novom prikazu Prikaz „Backstage“ informacije o vašem nalogu uključuju vizuelno predstavljanje količine preostalog prostora u poštanskom sandučetu.

Indikator dostupnog slobodnog prostora u poštanskom sandučetu

Okno za navigaciju     Sve komande i prikazi koju se ranije postojali u Okno za navigaciju premešteni su na traku. Redosled fascikli takođe je promenjen da bi bilo lakše pronaći uobičajene podrazumevane fascikle, posebno „Prijemno poštansko sanduče“ i „Izbrisane stavke“. Neka zaglavlja i ikone uklonjeni su da bi se unapredio izgled okna za navigaciju.

Proširivost     Outlook 2010 pruža funkcije koje su zahtevali projektanti i koje omogućavaju prilagođavanje Outlook korisničkog interfejsa specifično za aplikacije. Pored poboljšane programabilnosti Outlook korisničkog interfejsa, Outlook objektni model obezbeđuje podršku za nove i proširene funkcije u proizvodu, kao što su razgovori i mobilne stavke.

Prekidači u komandnoj liniji     Dodatni prekidači u komandnoj liniji dodati su radi primene i rešavanja problema. Više informacija potražite u članku Prekidači u komandnoj liniji za Microsoft Outlook 2010.

64-bitna podrška     Outlook 2010 je dostupan u 32-bitnoj i 64-bitnoj verziji.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!