Novo u programu Microsoft InfoPath 2010

U programu Microsoft InfoPath 2010 lakše je napraviti bogate aplikacije zasnovane na obrascima na osnovu SharePoint Server 2010 platforme. InfoPath 2010 obezbeđuje savršenu integraciju sa drugim programima i serverima sistema Microsoft Office 2010, što pomaže da se poboljša način na koji prikupljate i organizujete podatke, kao i upravljate njima. Nove funkcije čine dizajniranje sjajnih i moćnih obrazaca za prikupljanje pouzdanih podataka bržim i lakšim.

Novi korisnički interfejs sa trakom

Nova InfoPath 2010 traka, deo korisničkog interfejsa Microsoft Office Fluent, obezbeđuje čistiji i jednostavniji korisnički interfejs za osobe koje popunjavaju i dizajniraju obrasce prikazom komandi u strukturi kartica organizovanih po zadacima koji su u vezi sa određenom aktivnošću.

Izbor kartice Datoteka otvara novi prikaz „Microsoft Office Backstage“. Prikaz „Backstage“ pruža jedno mesto za informacije i opcije koje su važne za zadatak koji izvršavate. Umesto da kliknete na miš u okviru više dijaloga kako biste obavili neku radnju, kao što je objavljivanje obrasca, zadatke sada možete obaviti u manje koraka nego da koristite menije i trake sa alatkama.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca

U programu InfoPath 2010 odaberite tip obrasca koji želite da kreirate, a zatim brzo dizajnirajte i prilagodite obrazac. Pomoću InfoPath 2010 obrazaca možete da prikupljate podatke od zaposlenih, partnera, dobavljača i drugih osoba koje imaju pristup obrascima.

Izbor tipa obrasca    Odaberite neki od različitih predložaka obrazaca koji vam pomažu da dizajnirate obrazac u skladu sa svojim potrebama. Kada kliknete na svaki predložak obrasca, pojavljuje se opis predloška. Da bi se pojednostavio proces dizajna obrasca, neki predlošci imaju podrazumevanu tabelu rasporeda ili automatsku konfiguraciju opcija kao što je lokacija za prosleđivanje obrasca.

Raspored strukture obrasca    Umetnite unapred napravljeni predložak rasporeda na stranici i koristite unapred napravljene tabele rasporeda – opcije za kolone, poravnavanje i oznake – da biste počeli da pravite obrazac. Odaberite stilove rasporeda i boje da biste kreirali obrasce koji su funkcionalni i vizuelno privlačni. Stilovi rasporeda i šeme boja kombinuju se u galeriji tema na kartici Dizajn stranice.

Dodavanje kontrola obrasca     Nova galerija kontrola na traci nudi brz način za dodavanje novih kontrola i izmenu svojstava kontrola. Nove kontrole za InfoPath 2010 obuhvataju sledeće:

 • Dugme sa slikom     Koristite prilagođenu sliku kao dugme.

 • Birač datuma i vremena     Pomoću ove kontrole korisnik može da otkuca datum i vreme ili da izabere datum iz prikaza kalendara.

 • Hiperveza     Umetnite hiperveze prilikom popunjavanja obrasca.

 • Birač osobe/grupe     Otkucajte ili izaberite osobu sa SharePoint liste.

 • Red za potpis     Korisnici mogu digitalno da potpišu obrazac.

 • Izbor spoljnih podataka     Otkucajte ili izaberite stavke iz spoljnih sistema putem usluga poslovnog povezivanja (BCS).

Dodavanje pravila u obrasce     Sa novim brzim pravilima koja imaju unapred napravljene uslove i radnje, možete da koristite podrazumevane opcije ili da kreirate prilagođena pravila. Poboljšani interfejs za upravljanje pravilima pomaže vam da dizajnirate obrasce sa pravilima za validaciju podataka, oblikovanje obrasca ili izvršavanje drugih radnji uz nekoliko klikova i bez pisanja bilo kakvog koda.

Objavljivanje predložaka obrazaca     Novo dugme Brzo objavi u prikazu „Backstage“ omogućava vam da jednim klikom objavite obrasce SharePoint liste. Novo brzo objavljivanje omogućava i da se jednim klikom ponovo objavi bilo koji obrazac na istoj lokaciji. Više ne morate da se krećete kroz više dijaloga svaki put kada želite da ažurirate i ponovo objavite obrazac.

Kreiranje obrazaca za SharePoint liste     Proširite i poboljšajte SharePoint obrasce koji se koriste za kreiranje, uređivanje i prikazivanje stavki na SharePoint listi. Možete da kreirate nove obrasce ili da izmenite postojeće liste.

Možete da izmenite raspored, kreirate dodatne prikaze, podesite vrednosti polja i dodate pravila za validaciju podataka i prikazivanje ili skrivanje sekcija obrasca. Novo brzo objavljivanje jednim klikom objavljuje SharePoint obrazac.

Upotreba programa SharePoint Workspace za popunjavanje obrazaca SharePoint lista van mreže     Korisnici mogu da koriste SharePoint liste i biblioteke van mreže u programu SharePoint Workspace. InfoPath 2010 se hostuje u okviru programa SharePoint Workspace i koristi se za prikaz i unos podataka u svim vanmrežnim SharePoint obrascima. Informacije unete van mreže automatski se sinhronizuju nakon uspostavljanja veze sa serverom.

Vrh stranice

Bogatiji veb obrasci

InfoPath 2010 sadrži više podržanih funkcija u obrascima veb pregledača. Obrasci veb pregledača obezbeđuju usaglašenije korisničko iskustvo koje se podudara sa iskustvom pri upotrebi aplikacije InfoPath. Kontrole i funkcionalnosti podržane u obrascima pregledača obuhvataju sledeće:

Kontrole

 • Liste sa znakovima za nabrajanje, numerisane i obične liste

 • Okviri sa listom za višestruki izbor

 • Kombinovani okviri

 • Dugmad sa slikom

 • Mogućnosti hiperveze

 • Grupa izbora i sekcija

 • Kontrole za datum i vreme

 • Izbori osobe/grupe

Filtriranje

Podaci koji su prikazani u kontrolama sada se mogu filtrirati u obrascima veb pregledača. Možete da primenite filtere da biste ograničili broj stavki koje se korisniku prikazuju u okvirima sa listom, okvirima padajuće liste, kombinovanim okvirima, ponavljajućim tabelama i ponavljajućim sekcijama.

Vrh stranice

Hostovanje obrazaca na stranicama portala pomoću veb segmenta InfoPath obrasca

U sistemu SharePoint Server 2010 sada je lakše hostovati obrasce na veb stranicama pomoću veb segmenta InfoPath obrasca. Korisnici koji su želeli da hostuju InfoPath obrasce na veb stranicama ranije su morali da pišu kôd u programu Visual Studio. Sada možete da bez pisanja ikakvog koda dodate veb segment InfoPath obrasca na stranicu veb segmenta i uputite na objavljeni obrazac.

Veb segment možete da koristite da biste hostovali bilo koji InfoPath obrazac veb pregledača koji je objavljen na SharePoint listi ili u biblioteci obrazaca. Takođe možete da ga povežete sa drugim veb segmentima na stranici da biste poslali ili primili podatke.

Vrh stranice

Standardni usaglašeni obrasci pregledača

InfoPath 2010 obrasci veb pregledača sada su usaglašeni sa dokumentom Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) AA. Možete da kreirate obrasce koji su pristupačni korisnicima sa umanjenim sposobnostima.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×