Novo u programu Microsoft Access

U programu Microsoft Access 2010 možete da napravite Veb baze podataka i objavite ih na SharePoint lokaciji.

“Odmah počnite sa saradnjom.”

Posetioci SharePoint lokacije mogu da koriste vašu aplikaciju za baze podataka u Veb pregledaču pomoću SharePoint dozvola koje određuju ko šta može da vidi. Možete i da počnete od predloška kako biste odmah mogli da počnete sa saradnjom. Mnoga druga poboljšanja podržavaju ovu novu mogućnost objavljivanja na Vebu i nude prednosti u tradicionalnim bazama podataka za računare.

Korisnički interfejs programa Access 2010 takođe je promenjen. Ako niste upoznati sa programom Office Access 2007, traka i okno za navigaciju verovatno predstavljaju novine za vas. Traka zamenjuje menije i trake sa alatkama iz starijih verzija. Okno za navigaciju zamenjuje i proširuje funkcionalnost prozora baze podataka. Novina u programu Access 2010, prikaz „Backstage“, omogućava pristup svim komandama koje se odnose na celu bazu podataka, na primer sažimanju i popravci, ili komandama koje su se nekad nalazile u meniju Datoteka.

Ovaj članak opisuje funkcije uvedene u programima Office Access 2007 i Access 2010. Ako vam je potreban opšti uvod u Access, pogledajte članak Prvi koraci uz Access 2010.

U ovom članku

Pregled

Nov korisnički interfejs

Moćnije alatke za kreiranje objekata

Novi tipovi podataka i kontrole

Poboljšano predstavljanje podataka

Poboljšana bezbednost

Bolji način za rešavanje problema

Poboljšane alatke za proveru

Pregled

Ako imate pristup SharePoint lokaciji sa konfigurisanim Access uslugama, možete da kreirate Veb bazu podataka pomoću programa Access 2010. Ljudi mogu da koriste tu bazu podataka u prozoru Veb pregledača, ali morate da koristite Access 2010 da biste menjali dizajn. Iako se neke funkcije baze podataka sa stonog računara ne prevode na Veb, mnoge iste stvari možete da uradite koristeći nove funkcije kao što su izračunata polja i makroi za podatke.

Deljenje baze podataka na Vebu

 • Korišćenje predloška    Uz Access 2010 dobija se pet predložaka: „Kontakti“, „Imovina“, „Projekti“, „Događaji“ i „Dobrotvorni prilozi“. Svaki predložak možete i da izmenite pre ili nakon objavljivanja.

 • Počinjanje iz početka    Kada kreirate novu praznu bazu podataka, birate između standardne baze podataka i Veb baze podataka. Taj izbor utiče na funkcije dizajna i komande koje vidite, tako da lako možete da se uverite da je aplikacija kompatibilna sa Vebom.

 • Konvertovanje postojeće baze podataka u Veb bazu podataka    Postojeću aplikaciju možete da objavite na Vebu. Na Vebu nisu podržane sve funkcije baza podataka na radnoj površini, tako da ćete možda morati da prilagodite neke funkcije aplikacije.

  Napomena: Da biste lakše identifikovali i rešili probleme sa kompatibilnošću, možete da pokrenete novi kontrolor kompatibilnosti sa Vebom.

 • Intranet ili Internet    Objavljivanje možete izvršiti na svom SharePoint serveru ili možete da koristite hostovano SharePoint rešenje.

Više informacija o Veb bazama podataka potražite u članku Pravljenje baze podataka za deljenje na Vebu.

Nova alatka „Izrada makroa“

Access 2010 ima novu alatku „Izrada makroa“ koja koristi tehnologiju IntelliSense i čist, jednostavan interfejs.

Izrada makroa

1. Izaberite radnju sa liste...

2. ... ili u katalogu radnji kliknite dvaput na radnju da biste je dodali makrou.

3. Dok radite na makrou, pojavljuje se kartica Dizajn.

Kada dodate neku radnju, u alatki „Izrada makroa“ pojavljuje se više opcija. Na primer, kada dodate radnju „If“, videćete:

Makro sa radnjom „If“

Pored tradicionalnih makroa, novu alatku „Izrada makroa“ možete da koristite za kreiranje makroa za podatke, što je nova funkcija.

Makroi za podatke: promena podataka na osnovu događaja

Makroi za podatke pomažu u podršci za prikupljanje u Veb bazama podataka i nude način za primenu „okidača“ u bilo kojoj Access 2010 bazi podataka.

Na primer, pretpostavimo da imate polje „Procenat dovršenosti“ i polje „Status“. Makro za podatke možete da koristite da biste procenat dovršenosti postavili na vrednost 100 kada podesite status na dovršen i na vrednost 0 kada podesite status na Nezapočet.

Poboljšana alatka „Izrada izraza“

Alatka „Izrada izraza“ sada koristi tehnologiju IntelliSense, tako da možete da vidite opcije dok kucate. Ona takođe prikazuje pomoć za trenutno izabranu vrednost izraza u prozoru „Izrada izraza“. Na primer, ako izaberete funkciju skraćivanja, alatka „Izrada izraza“ prikazuje sledeće:

Trim(string) vraća varijantu tipa „Niska“ koja sadrži kopiju navedene niske bez razmaka na početku i kraju.

Izračunata polja

Možete da kreirate polje koje prikazuje rezultate proračuna. Proračun mora da se odnosi na druga polja u istoj tabeli. Za kreiranje proračuna možete da koristite alatku „Izrada izraza“.

Pravila za validaciju tabele

Napomena: Ova funkcija je uvedena u programu Access 2007.

Možete da kreirate pravilo koje sprečava unos podataka ako bi promenjeni zapis proverio valjanost navedenog pravila. Za razliku od pravila za validaciju polja, pravilo za validaciju tabele može da proveri vrednost više polja. Za kreiranje pravila za validaciju koristite alatku „Izrada izraza“.

Predlošci baze podataka za pravljenje kompletnih aplikacija

Access 2010 obuhvata paket profesionalno dizajniranih predložaka baza podataka za praćenje kontakata, zadataka, događaja, studenata i imovine, kao i drugih tipova podataka. Njih možete odmah da koristite ili da ih poboljšate i izmenite tako da prate informacije tačno onako kako vi to želite.

Dostupni predlošci u prikazu „Backstage“

Svaki predložak predstavlja kompletnu aplikaciju za praćenje koja sadrži unapred definisane tabele, obrasce, izveštaje, upite, makroe i relacije. Predlošci su dizajnirani tako da odmah mogu da se koriste kako biste brzo mogli da počnete s radom. Ako dizajn predloška ispunjava vaše potrebe, spremni ste za rad. U suprotnom, predložak možete da koristite kao početnu tačku u kreiranju baze podataka koja ispunjava vaše određene potrebe.

Veb baza podataka imovine

Pored predložaka uključenih uz Access 2010, možete se povezati sa lokacijom Office.com i preuzeti još predložaka.

Delovi aplikacije za dodavanje funkcionalnosti u postojeću bazu podataka

Postojećoj bazi podataka lako možete da dodate funkcionalnost pomoću dela aplikacije. Deo aplikacije, koji je novina u programu Access 2010, predstavlja predložak koji čini deo baze podataka – na primer, unapred oblikovana tabela ili tabela sa povezanim obrascem i izveštajem. Na primer, dodajte bazi podataka deo aplikacije „Zadaci“ i dobićete tabelu „Zadaci“, obrazac „Zadaci“ i opciju za povezivanje tabele „Zadaci“ sa drugom tabelom u bazi podataka.

Delovi aplikacije na kartici „Kreiranje“

Poboljšani prikaz lista sa podacima

Tabelu možete da kreirate i počnete da je koristite bez prethodnog definisanja polja – samo na kartici Kreiranje kliknite na dugme Tabela i počnite da unosite podatke u novi list sa podacima koji se pojavljuje. Access 2010 automatski utvrđuje najbolji tip podataka za svako polje tako da odmah možete početi s radom. Kolona Kliknite da biste dodali pokazuje vam gde da dodate novo polje – a ako je potrebno da promenite tip podataka ili format prikaza novog ili postojećeg polja, možete koristiti komande na traci, na kartici Polja. Takođe možete da nalepite podatke iz Microsoft Excel tabela na novi list sa podacima – Access 2010 automatski kreira sva polja i prepoznaje tipove podataka.

Kolona „Kliknite da biste dodali“ u prikazu lista sa podacima

Okno Lista polja

Okno Lista polja, uvedeno u Access 2007, omogućava dodavanje polja iz drugih tabela. Polja možete da prevučete iz tabele u izvoru zapisa, iz srodnih tabela ili iz nepovezanih tabela u bazi podataka. Ako je potrebna relacija između tabela, ona se automatski kreira ili vam se tokom procesa prikazuju upiti.

Okno „Lista polja“

Prikaz rasporeda pomaže u ubrzavanju dizajna obrazaca i izveštaja

Koristite prikaz rasporeda da biste menjali dizajn dok prikazujete podatke u obrascu ili izveštaju.

Prikaz rasporeda ima nekoliko poboljšanja u odnosu na Access 2007 i neophodan je ako dizajnirate obrazac ili izveštaj za Veb.

Obrazac u prikazu rasporeda prikazuje podatke uživo

Na primer, možete da dodate polje na koordinatnu mrežu dizajna tako što ćete prevući polje iz okna Lista polja ili možete da promenite svojstva pomoću lista sa svojstvima.

Upotreba rasporeda kontrola da bi stavke bile uredne

Rasporedi, uvedeni u programu Office Access 2007, predstavljaju grupe kontrola koje možete da premeštate i da im menjate veličinu kao jedinici. U programu Access 2010 rasporedi su unapređeni tako da omogućavaju fleksibilnije postavljanje kontrola u obrascima i izveštajima. Ćelije možete da razdelite ili objedinite horizontalno ili vertikalno, što vam omogućava da lakše prerasporedite polja, kolone ili red.

Pri dizajniranju Veb baza podataka morate da koristite prikaz rasporeda, ali je prikaz dizajna i dalje dostupan za rad na dizajnu baze podataka na radnoj površini.

Vrh stranice

Nov korisnički interfejs

Nov korisnički interfejs – uveden u programu Office Access 2007 i unapređen u programu Access 2010 – dizajniran je da vam olakša pronalaženje komandi i funkcija koje su ranije često bile skrivene u složenim menijima i trakama sa alatkama.

Traka

Traka je kolekcija kartica koje sadrže grupe komandi organizovanih po funkcijama i funkcionalnostima. Traka zamenjuje slojeve menija i traka sa alatkama koji su se nalazili u starijim verzijama programa Access.

Najvažnije funkcije trake obuhvataju sledeće:

 • Komandne kartice – kartice koje prikazuju komande koje se često koriste zajedno kako biste mogli da pronađete potrebne komande onda kada su vam potrebne.

 • Kontekstualne komandne kartice – komandne kartice koje se prikazuju u zavisnosti od konteksta – to jest, objekta na kojem radite ili zadatka koji izvršavate. Kontekstualna komandna kartica sadrži komande koje se najverovatnije primenjuju na ono što radite.

 • Galerije – nove kontrole koje prikazuju pregled stila ili opcije kako biste videli rezultate pre nego što napravite izbor.

Prikaz „Backstage“

Novina u programu Access 2010, prikaz „Backstage“ sadrži komande koje se primenjuju na celu bazu podataka, na primer sažimanje i popravka ili otvaranje nove baze podataka. Komande su raspoređene na karticama sa leve strane ekrana, a svaka kartica sadrži grupu srodnih komandi ili veza. Na primer, ako kliknete na dugme Novo, videćete skup dugmadi koji vam omogućava da kreirate novu bazu podataka iz početka ili izborom iz biblioteke profesionalno dizajniranih predložaka baza podataka.

Mnoge komande koje se nalaze u prikazu „Backstage“ bile su dostupne u meniju Datoteka u starijim verzijama programa Access, pored baza podataka koje ste nedavno otvarali i (ako ste povezani sa Internetom) veza ka popularnim office.com člancima.

Kartica „Novo“ u prikazu „Backstage“

Okno za navigaciju

Uvedeno u programu Access 2007, okno za navigaciju navodi i obezbeđuje jednostavan pristup svim objektima u trenutno otvorenoj bazi podataka. Koristite okno za navigaciju da biste objekte organizovali po tipu objekta, datumu kreiranja, datumu izmene, srodnoj tabeli (na osnovu zavisnosti objekta) ili u prilagođene grupe koje vi kreirate. Potrebno vam je više prostora za rad na dizajnu obrasca? Okno za navigaciju lako možete da skupite tako da zauzima malo prostora, ali ostaje dostupno. Okno za navigaciju zamenjuje prozor baze podataka koji je korišćen u verzijama programa Access starijim od verzije Access 2007.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Objekti sa karticama

Tabele, upiti, obrasci, izveštaji i makroi podrazumevano se prikazuju kao objekti sa karticama u prozoru programa Access.

Napomena: Te postavke možete da menjate u pojedinačnim bazama podataka i da koristite prozore sa objektima umesto kartica.

Objekat sa karticama u programu Access 2007

Klikom na kartice objekta možete lako da se prebacujete između različitih objekata.

Prozor za pomoć

Access 2010 nudi jednostavan pristup pomoći programa Access i sadržaju referenci za projektante iz istog prozora za pomoć. Na primer, opseg pretrage lako možete da promenite samo u sadržaj referenci za projektante. Bez obzira na postavke u prozoru za pomoć, celokupan sadržaj pomoći programa Access i referenci za programere uvek je dostupan na mreži, na lokacijama Office.com ili MSDN.

Vrh stranice

Moćnije alatke za kreiranje objekata

Access 2010 obezbeđuje intuitivno okruženje za kreiranje objekata baze podataka.

Kartica „Kreiranje“

Karticu Kreiranje koristite za brzo kreiranje novih obrazaca, izveštaja, tabela, upita i drugih objekata baze podataka. Ako izaberete tabelu ili upit u oknu za navigaciju, novi obrazac ili izveštaj možete da kreirate na osnovu tog objekta jednim klikom pomoću komandi Obrazac ili Izveštaj.

Novi obrasci i izveštaji kreirani jednim klikom u ovom procesu koriste ažurirani dizajn koji ih čini vizuelno privlačnijim i odmah korisnim. Automatski generisani obrasci i izveštaji dobijaju dizajn profesionalnog izgleda sa zaglavljima koja sadrže logotip i naslov. Pored toga, automatski generisani izveštaj ima i informacije o datumu i vremenu, kao i informativna podnožja i ukupne vrednosti.

Prikaz izveštaja i prikaz rasporeda

Ovi prikazi, uvedeni u programu Office Access 2007 i unapređeni u programu Access 2010, omogućavaju vam da interaktivno radite sa obrascima i izveštajima. Pomoću prikaza izveštaja možete da potražite tačan prikaz izveštaja bez potrebe da ga štampate ili prikazujete u pregledu pre štampanja. Da biste se usredsredili na određene zapise, koristite funkciju filtriranja ili koristite operaciju pronalaženja da biste potražili tekst koji se podudara. Komandu Kopiraj možete da koristite da biste kopirali tekst u ostavu ili kliknite na aktivne hiperveze prikazane u izveštaju da biste sledili vezu u pregledaču.

Prikaz rasporeda vam omogućava da menjate dizajn dok pregledate podatke. Prikaz rasporeda možete da koristite da biste napravili mnoge uobičajene promene dizajna dok prikazujete podatke u obrascu ili izveštaju. Na primer, dodajte polje tako što ćete prevući ime polja iz novog okna Lista polja ili promenite svojstva pomoću lista sa svojstvima.

Prikaz rasporeda sada nudi poboljšane rasporede dizajna – grupe kontrola koje možete prilagoditi kao jednu kako biste lako mogli da prerasporedite polja, kolone, redove ili cele rasporede. U prikazu rasporeda takođe možete lako da uklonite polje ili dodate oblikovanje.

Izveštaj u prikazu rasporeda

Unapređeno kreiranje grupisanja i sortiranja u izveštajima

Office Access 2007 je uveo bolji i pristupačniji način grupisanja i sortiranja u izveštajima i ukupnim vrednostima. Interfejs je jednostavan za navigaciju i razumevanje, a kada se koristi sa novim prikazom rasporeda, odmah vidite uticaj svojih promena.

Okno „Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost“

Pretpostavimo da želite da vidite ukupnu prodaju po regionu u izveštaju. Koristite prikaz rasporeda i okno Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost da biste dodali nivo grupe i zatražili ukupnu vrednost – i te promene videli direktno u izveštaju. Red sa ukupnim vrednostima olakšava dodavanje zbira, proseka, maksimalne ili minimalne vrednosti u zaglavlja ili podnožja izveštaja. Za jednostavne zbirove više nije neophodno ručno kreirati izračunato polje. Sada je dovoljno da postavite pokazivač i kliknete.

Kreiranje ukupne vrednosti u izveštaju

Poboljšani rasporedi kontrola koji vam pomažu da kreirate doterane obrasce i izveštaje

Obrasci i izveštaji često sadrže tabelarne informacije kao što su kolona koja sadrži imena klijenata ili red koji sadrži sva polja za klijenta. Ove kontrole možete da grupišete u raspored kojim se lako rukuje kao jednom jedinicom, uključujući oznaku.

Komande u grupi „Raspored kontrola“ na kartici „Raspored“

Pošto možete da izaberete kontrole iz različitih sekcija, na primer oznaku u zaglavlju ili podnožju odeljka, postoji znatna prilagodljivost. Lako možete da uradite sledeće:

 • Premestite raspored ili mu promenite veličinu. Na primer, premestite kolonu nalevo ili nadesno.

 • Oblikujete raspored. Na primer, podebljajte kolonu sa imenima klijenata tako da se ističe.

 • Dodate kolonu (polje) u raspored.

 • Izbrišete kolonu (polje) iz rasporeda.

 • Objedinite ili razdelite ćelije (samo u programu Access 2010)

Premeštanje kolone u prikazu rasporeda

Rasporedi se čuvaju sa dizajnom tako da ostaju dostupni.

Razdeljivanje obrazaca radi brzog pregledanja podataka

Napomena: Ova funkcija je uvedena u programu Access 2007.

Koristite razdeljeni obrazac da biste kreirali obrazac koji kombinuje prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca. Možete da podesite svojstvo koje programu Access govori da list sa podacima postavi na vrh, dno, na levu ili desnu stranu.

Razdeljeni obrazac

Napomena: Razdeljeni obrasci nisu dostupni u Veb bazama podataka.

Ugrađeni makroi u obrascima i izveštajima

Ugrađeni makroi su uvedeni u programu Office Access 2007.

Ugrađene makroe koristite da ne biste morali da pišete kôd. Ugrađeni makro se skladišti u svojstvu i predstavlja deo objekta kojem pripada. Dizajn ugrađenog makroa možete da izmenite bez brige o drugim kontrolama koje možda koriste taj makro – svaki ugrađeni makro je nezavisan. Ugrađeni makroi su pouzdani zato što se izvršavanje potencijalno nebezbednih operacija automatski sprečava.

Dodela ugrađenog makroa događaju prilikom duplog klika

Vrh stranice

Novi tipovi podataka i kontrole

Novina u programu Access 2010, izračunata polja, omogućavaju vam da uskladištite rezultat proračuna. Office Access 2007 je uveo sledeće nove i poboljšane tipove podataka i kontrole:

 • Polja sa više vrednosti

 • Tip podataka „Prilog“

 • Poboljšana memo polja

 • Ugrađena kontrola kalendara za polja sa datumom/vremenom

Izračunata polja

Možete kreirati polje koje prikazuje vrednost koja je izračunata iz drugih podataka u istoj tabeli. Za kreiranje proračuna možete da koristite alatku „Izrada izraza“ kako biste imali koristi od tehnologije IntelliSense i lako pristupali pomoći za vrednosti izraza.

Podatke iz drugih tabela nije moguće koristiti kao izvor za izračunate podatke. Izračunata polja ne podržavaju neke izraze.

Polja sa više vrednosti

Uvedeno u programu Office Access 2007, polje sa više vrednosti može da skladišti više vrednosti po zapisu. Pretpostavimo da nekom od zaposlenih ili ugovarača morate da dodelite zadatak, ali želite da ga dodelite većem broju osoba. U većini sistema za upravljanje bazama podataka i u verzijama programa Access starijim od verzije Office Access 2007 morali ste da kreirate relaciju „više-prema-više“ da biste to ispravno uradili.

Napomena: Access kreira skrivenu tabelu da bi održao potrebnu relaciju „više-prema-više“ za svako polje sa više vrednosti.

Polja sa više vrednosti su posebno korisna kada radite sa SharePoint listom koja sadrži neki od tipova polja sa više vrednosti koji se koriste u sistemu Windows SharePoint Services. Access 2010 je kompatibilan sa ovim tipovima podataka.

Polje sa više vrednosti

Polja priloga za datoteke

Tip podataka „Prilog“ omogućava vam da u bazi podataka lako uskladištite sve vrste dokumenata i binarnih datoteka bez nepotrebnog povećanja baze podataka. Access automatski komprimuje priloge, kada je to moguće, da bi se umanjila iskorišćenost prostora. Da li želite da priložite Word dokument zapisu ili da sačuvate grupu digitalnih slika u bazi podataka? Upotreba priloga u velikoj meri olakšava ove zadatke. Čak možete da jednom zapisu dodate više priloga.

Dijalog „Prilozi“

Napomena: Polja priloga možete koristiti u Veb bazama podataka, ali svaka Veb tabela može imati najviše jedno polje priloga.

Memo polja sada skladište obogaćeni tekst i podržavaju istoriju revizija

Uvedena u programu Office Access 2007, memo polja sa obogaćenim tekstom znače da više niste ograničeni na čisti tekst u zapisima. Tekst možete da oblikujete pomoću opcija (kao što su podebljani tekst, kurziv, kao i različiti fontovi i boje i druge uobičajene opcije oblikovanja) i da ga uskladištite u bazi podataka. Tekst sa obogaćenim oblikovanjem skladišti se u memo polju u formatu zasnovanom na HTML-u koji je kompatibilan sa tipom podataka obogaćenog teksta u sistemu Windows SharePoint Services. Novo svojstvo Oblik teksta postavljate na opciju Obogaćeni tekst ili Čisti tekst, a informacije se zatim ispravno oblikuju u kontrolama okvira za tekst i prikazu lista sa podacima.

Memo polja su korisna za skladištenje velikih količina informacija. Svojstvo Samo dodaj možete konfigurisati tako da čuva istoriju svih promena memo polja. Zatim možete prikazati istoriju tih promena. Ova funkcija podržava i funkciju praćenja u sistemu Windows SharePoint Services tako da možete da koristite i Access da biste prikazali istoriju sadržaja SharePoint liste.

Kalendar za biranje datuma

Napomena: Ova funkcija je uvedena u programu Access 2007.

Polja i kontrole koji koriste tip podataka „Datum/vreme“ automatski dobijaju podršku za ugrađeni interaktivni kalendar, uveden u programu Access 2007. Dugme kalendara automatski se pojavljuje sa desne strane datuma. Želite da znate koji će datum biti ovog petka? Kliknite na dugme i kalendar se automatski pojavljuje da bi vam omogućio da pronađete i odaberete datum. Možete odabrati da isključite kalendar za polje ili kontrolu pomoću svojstva.

Vrh stranice

Poboljšano predstavljanje podataka

Nove funkcije za predstavljanje podataka pomažu vam da brže kreirate objekte baze podataka i da zatim lakše analizirate podatke.

Poboljšane alatke za sortiranje i filtriranje

Pretpostavite da želite brzo da pronađete podudarnu vrednost ili sortirate kolonu podataka. Funkcija „Automatsko filtriranje“ uvedena u programu Office Access 2007 uvećava već moćne mogućnosti filtriranja tako da brzo možete da se usredsredite na potrebne podatke. Lako možete da izaberete neku od jedinstvenih vrednosti u koloni, što je korisno u situacijama kada ne možete da se setite potrebnog imena ili možete da sortirate vrednosti pomoću jasnih opcija kontekstnog menija, na primer „Sortiraj od najstarijeg ka najnovijem“ ili „Sortiraj od najmanjeg ka najvećem“.

Automatsko filtriranje

Većina uobičajenih opcija filtriranja već je vidljiva u komandama menija, a možete da koristite i brze filtere da biste ograničili informacije na osnovu podataka koje unesete. Opcije brzog filtriranja automatski se menjaju na osnovu tipa podataka tako da ćete videti razumne izbore za tekst, datum i numeričke informacije.

Meni „Filteri za datume“

Ukupne vrednosti i menjanje boja pozadine na listovima sa podacima

Prikaz lista sa podacima nudi red sa ukupnim vrednostima u kojem možete da prikažete zbir, broj, prosek, maksimum, minimum, standardnu devijaciju ili odstupanje. Kada dodate red sa ukupnim vrednostima, postavite pokazivač na strelicu u ćeliji kolone i izaberite željeno izračunavanje.

Red sa ukupnim vrednostima na listu sa podacima

Listovi sa podacima, izveštaji i kontinuirani obrasci podržavaju promenu boje pozadine za redove koju možete da konfigurišete nezavisno od podrazumevane boje pozadine. Senčenje svakog drugog reda je jednostavno i možete odabrati bilo koju boju.

List sa podacima koji koristi alternativnu boju redova

Uslovno oblikovanje

Access 2010 dodaje nove funkcije uslovnog oblikovanja koje vam omogućavaju da postignete neke stilove oblikovanja koji su dostupni u programu Excel. Na primer, sada možete da dodate trake podataka da bi kolona brojeva bila čitljivija kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji:

Uslovno oblikovanje u Access izveštaju

Napomena: Uslovno oblikovanje nije dostupno u Veb bazama podataka.

Vrh stranice

Poboljšana bezbednost

Poboljšane funkcije bezbednosti i jaka integracija sa sistemom Windows SharePoint Services pomažu vam u efikasnijem upravljanju i omogućavaju vam da aplikacije za praćenje informacija učinite bezbednijim nego ikada ranije. Ako uskladištite podatke iz aplikacije za praćenje na listama u sistemu Windows SharePoint Services, možete da nadgledate istoriju revizija, oporavljate izbrisane informacije i konfigurišete dozvole za pristup podacima.

Office Access 2007 je uveo novi bezbednosni model koji je prenet i unapređen u programu Access 2010. Objedinjene odluke o poverenju integrisane su sa Microsoft Office centrom za pouzdanost. Pouzdane lokacije olakšavaju verovanje svim bazama podataka u bezbednim fasciklama. Office Access 2007 aplikaciju koja ima onemogućeni kôd ili makroe možete da učitate da biste obezbedili bezbedniji utisak pri radu zaštićen sandbox okruženjem (to jest, bez mogućnosti pokretanja nebezbednih komandi). Pouzdani makroi se pokreću u režimu sandbox okruženja.

Vrh stranice

Prikupljanje podataka pomoću InfoPath obrazaca i programa Outlook

Funkcija prikupljanja podataka uvedena u programu Office Access 2007 pomaže vam da prikupite povratne informacije pomoću programa Outlook i, opcionalno, InfoPath. Automatski možete da generišete InfoPath obrazac ili HTML obrazac i ugradite ga u telo e-poruke. Obrazac zatim možete da pošaljete primaocima izabranim iz Outlook kontakata ili imenima primalaca uskladištenim u polju u Access bazi podataka.

Upotreba e-poruke za prikupljanje podataka

Vi birate da li ćete prikupljati nove informacije ili ažurirati postojeće. Primaoci zatim popunjavaju obrazac i vraćaju ga. Outlook prepoznaje dolazne obrasce i automatski čuva podatke u Access bazi podataka – nema potrebe za ponovnim kucanjem.

Izvoz u PDF i XPS

U programu Access 2010 podatke možete da izvezete u PDF (Portable Document Format) ili XPS (XML Paper Specification) format datoteke radi štampanja, objavljivanja i distribucije e-poštom pod uslovom da ste prethodno instalirali programski dodatak za objavljivanje u PDF ili XPS formatu. Izvoz obrasca, izveštaja ili lista sa podacima u .pdf ili .xps datoteku omogućava vam da uhvatite informacije u obliku koji se lako distribuira i koji zadržava sve karakteristike oblikovanja, ali ne zahteva da drugi instaliraju Access na računarima da bi odštampali ili pregledali vaše rezultate.

 • Portable Document Format    PDF je format elektronske datoteke fiksnog rasporeda koji čuva oblikovanje dokumenta i pomaže pri deljenju datoteka. Kada se datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, PDF format osigurava da ona zadrži željeni oblik, a podaci u datoteci se ne mogu lako kopirati ili menjati. PDF format je pogodan i za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

 • XML Paper Specification    XPS je elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i pomaže pri deljenju datoteka. Kada se datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, XPS format osigurava da ona zadrži željeni oblik, a podaci u datoteci se ne mogu lako kopirati ili menjati.

Olakšan rad sa spoljnim podacima

Sada možete da se povežete sa Veb uslugom kao sa spoljnim izvorom podataka. Biće vam potrebna datoteka definicije Veb usluge koju daje administrator Veb usluge. Kada instalirate datoteku definicije, možete da se povežete sa podacima Veb usluge kao sa povezanom tabelom.

Nove funkcije uvedene u programu Office Access 2007 olakšavaju uvoz i izvoz podataka. Operaciju uvoza ili izvoza možete da sačuvate, a da zatim sačuvanu operaciju ponovo upotrebite sledeći put kada budete želeli da izvršite isti zadatak. Čarobnjak za uvoz unakrsnih tabela omogućava vam da zamenite tip podataka koji je odabrao Access i možete da uvezete, izvezete i povežete se sa datotekama koje imaju format Office Excel 2007 ili noviji.

Vrh stranice

Bolji način za rešavanje problema

Uvedena u programu Office Access 2007, Microsoft Office dijagnostika jeste grupa dijagnostičkih testova koji mogu da vam pomognu da otkrijete zašto računar otkazuje. Dijagnostički testovi mogu direktno da reše neke probleme i mogu da identifikuju načine na koje možete da rešite druge probleme. Microsoft Office dijagnostika zamenjuje sledeće funkcije sistema Microsoft Office 2003: „Otkrivanje i popravljanje“ i Microsoft Office Application Recovery.

Vrh stranice

Poboljšane alatke za proveru

Slede neke nove funkcije kontrolora pravopisa.

 • Kontrolor pravopisa usaglašenije se ponaša u Office programima. Primeri ove promene obuhvataju sledeće:

 • Kontrolor pravopisa uključuje reformisani rečnik francuskog jezika. U sistemu Microsoft Office 2003 to je bio programski dodatak koji ste morali posebno da instalirate. Više informacija potražite u članku Izbor načina rada provere pravopisa i gramatike.

 • Rečnik izuzetaka za neki jezik automatski se kreira kada se taj jezik prvi put upotrebi. Rečnike izuzetaka možete da koristite da biste naveli kontrolor pravopisa da zastavicom označi reči čiju upotrebu želite da izbegnete. Rečnici izuzetaka su korisni za izbegavanje reči koje su nepristojne ili se ne podudaraju sa vodičem za stil pisanja. Više informacija potražite u članku Korišćenje rečnika izuzetaka za navođenje željenog pisanja neke reči.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×