Novo u programu Excel 2010

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U ovom članku su opisane nove i poboljšane funkcije programa Microsoft Excel 2010.

U ovom članku

Pristupanje pravim alatkama u pravo vreme

Poboljšana traka

Prikaz „Microsoft Office Backstage“

Alatke za upravljanje radnom sveskom

Novi načini pristupanja radnim sveskama

Microsoft Excel Online

Excel Mobile 2010 za Windows Phone 7

Pravljenje brzih i efikasnih poređenja iz lista sa podacima

Mini-grafikoni

Poboljšane izvedene tabele

Moduli „Slicer“

Poboljšano uslovno oblikovanje

Obavljanje moćnih analiza sa radne površine

Programski dodatak Power Pivot za Excel

Poboljšani programski dodatak „Rešavač“

Poboljšana tačnost funkcije

Poboljšane mogućnosti filtriranja

64-bitni Excel

Poboljšanja performansi

Pravljenje vizuelno efektnijih radnih svezaka

Poboljšana izrada grafikona

Podrška za jednačine

Više tema

Lepljenje sa pregledom uživo

Poboljšane alatke za uređivanje slika

Novi načini saradnje na radnim sveskama

Koautorstvo na radnim sveskama

Poboljšane usluge „Excel Services“

Kontrolor pristupačnosti

Poboljšane jezičke alatke

Novi načini proširivanja radnih svezaka

Poboljšane funkcije programabilnosti

Podrška za izračunavanja visokih performansi

Pristupanje pravim alatkama u pravo vreme

Nove i poboljšane funkcije mogu pomoći da budete produktivniji, ali samo ako možete da ih pronađete kad su vam potrebne. Kao i drugi programi iz sistema Microsoft Office 2010, Excel 2010 ima „Microsoft Office Fluent“ interfejs koji se sastoji od prilagodljivog vizuelnog sistema alatki i komandi.

Poboljšana traka

Predstavljena u programu Excel 2007, traka vam olakšava da pronađete komande i funkcije koje su ranije bile zatrpane u složenim menijima i trakama sa alatkama. Iako ste u programu Excel 2007 mogli da prilagodite priručnu traku, niste mogli da dodajete svoje kartice ili grupe na traku. U programu Excel 2010 možete da napravite prilagođene kartice i grupe, da preimenujete ugrađene kartice i grupe ili da im promenite redosled.

Prilagođena kartica na traci

Pročitajte više o prilagođavanju trake.

Prikaz „Microsoft Office Backstage“

Kliknite na karticu „Datoteka“ da biste otvorili prikaz „Backstage“, gde možete da pravite nove datoteke i otvarate postojeće, da sačuvate, pošaljete, zaštitite, pregledate i štampate datoteke, podesite opcije za Excel i još mnogo toga.

Kartica „Informacije“ u prikazu „Backstage“

Pročitajte više.

Alatke za upravljanje radnom sveskom

Alatke u programu Excel 2010 mogu vam pomoći da upravljate sadržajem, da ga štitite i delite.

 • Oporavak prethodne verzije    Sada možete oporaviti verzije datoteka koje ste zatvorili bez čuvanja. Ovo je korisno kada zaboravite da biste ručno sačuvali, kada sačuvate promene tako što niste želeli da sačuvate ili kada želite da biste se vratili na prethodnu verziju radne sveske. Pročitajte više o oporavku Office datotekama.

 • Zaštićeni prikaz    Pošto Excel 2010 ima zaštićeni prikaz, možete da donosite odluke na osnovu više podataka pre nego što računar izložite mogućim ranjivostima. Dokumenti koji potiču iz izvora na internetu podrazumevano se otvaraju u zaštićenom prikazu. Kad se to dogodi, na traci sa porukama videćete upozorenje, zajedno sa opcijom da omogućite uređivanje. Možete da kontrolišete koji izvori aktiviraju zaštićeni prikaz. Uz to, možete postaviti da se određeni tipovi datoteka otvaraju u zaštićenom prikazu bez obzira na to odakle potiču. Pročitajte više o zaštićenom prikazu.

 • Pouzdani dokumenti    Funkcija „Pouzdani dokumenti“ je dizajnirana za lakše otvaranje radnih svezaka i drugih dokumenata koji sadrže aktivan sadržaj, kao što su veze za prenos podataka ili makroi. Kad potvrdite da je bezbedno omogućiti aktivni sadržaj u radnoj svesci, više ne morate da se ponavljate. Excel 2010 pamti radne sveske koje su pouzdane kako biste izbegli pitanje o tome kad god otvorite radnu svesku. Pročitajte više o pouzdanim dokumentima.

Novi načini pristupanja radnim sveskama

Datotekama sada možete da pristupate i da sa njima radite ma gde se nalazili – na poslu, kod kuće ili na putu.

Microsoft Excel Online

Excel Online proširuje iskustvo rada u programu Excel na veb pregledač, gde možete da radite sa radnim sveskama direktno na mestu skladištenja radne sveske. Excel Online je deo usluge Microsoft Office Online i dostupan je u usluzi OneDrive i u organizacijama koje imaju konfigurisanu uslugu Office Online u sistemu SharePoint 2010.

Pomoću programa Excel Online možete da:

 • Prikažete radnu svesku u pregledaču    Kad kliknete na radnu svesku da biste je otvorili u programu Excel Online, ona se prikazuje u režimu prikaza. U radnoj svesci možete da sortirate i filtrirate podatke, proširujete izvedene tabele da biste videli relacije i trendove u podacima, ponovo izračunate vrednosti i prikažete različite radne listove.

 • Uredite radnu svesku u pregledaču    Kad radite u programu Excel Online, za pristupanje radnim sveskama potreban vam je samo pregledač. Vaši saradnici mogu da rade sa vama, bez obzira na to koju verziju programa Excel imaju. Kad kliknete na Excel radnu svesku uskladištenu na SharePoint lokaciji ili u usluzi OneDrive, radna sveska se otvara direktno u pregledaču. Radne sveske izgledaju isto u pregledaču i u programu Excel. Radne listove možete da uređujete u pregledaču koristeći poznat izgled i doživljaj programa Excel. Kad uređujete u pregledaču, možete da menjate podatke, unosite ili uređujete formule i primenjujete osnovno oblikovanje unutar unakrsne tabele. Osim toga, možete istovremeno da radite sa drugima na istoj radnoj svesci.

Pročitajte više o programu Excel Online.

Excel Mobile 2010 za Windows Phone 7

Ako imate Windows Phone 7, možete da koristite Microsoft Office Mobile 2010 kako biste radili sa datotekama sa bilo kog mesta – sa posla, od kuće ili na putu. Excel Mobile 2010 je deo sistema Office Mobile i već ga imate na telefonu u čvorištu Office, pa ne morate ništa drugo da preuzimate ili instalirate kako biste počeli da ga koristite.

Excel radna sveska otvorena na telefonu

Excel Mobile možete koristiti za prikaz i uređivanje radnih svezaka uskladištenih na telefonu, onih koje se šalju u vidu priloga e-pošte ili se hostuju na SharePoint 2010 lokaciji pomoću aplikacije SharePoint Workspace Mobile 2010. Kad uredite radnu svesku koristeći SharePoint Workspace Mobile, promene možete sačuvati na SharePoint lokaciji kad budete na mreži.

Možete da napravite, ažurirate i odmah ponovo izračunate unakrsne tabele pomoću velikog broja istih alatki koje već poznajete i koristite u verziji programa Excel za stone računare:

 • Koristite prikaz strukture za prebacivanje između radnih listova ili grafikona u radnoj svesci.

 • Sortirajte i filtrirajte unakrsne tabele i upravljajte njima.

 • Dodajte ili uređujte tekst i brojeve.

 • Dodajte komentare.

Pročitajte više o sistemu Office Mobile 2010 za Windows Phone 7.

Ako imate Windows Phone 7, Preuzmite detaljnu pomoć preko telefona.

Pravljenje brzih i efikasnih poređenja iz lista sa podacima

U programu Excel 2010 nove funkcije, kao što su mini-grafikoni i moduli „Slicer“, i poboljšanja izvedenih tabela i drugih postojećih funkcija, mogu pomoći da otkrijete obrasce ili trendove u podacima.

Mini-grafikoni

Mini-grafikone – sićušne grafikone koji staju u ćeliju – možete da koristite kako biste vizuelno rezimirali trendove uporedo sa podacima. Pošto mini-grafikoni prikazuju trendove u malom prostoru, naročito su korisni za kontrolne table ili druga mesta gde morate da prikažete snimak poslovanja u vizuelnom formatu koji se lako razume. Na sledećoj slici mini-grafikoni koji se pojavljuju u koloni „Trend“ omogućavaju da na prvi pogled vidite kako je svaki sektor poslovao u maju.

Mini-grafikoni koji se koriste za prikaz trendova podataka o prodaji

Pročitajte više.

Poboljšane izvedene tabele

Izvedene tabele sada se lakše koriste i brže se odazivaju. Ključna poboljšanja obuhvataju:

 • Poboljšanja performansi    U programu Excel 2010 višenitna obrada pomaže da se ubrza preuzimanje, sortiranje i filtriranje podataka u izvedenim tabelama.

 • Oznake izvedene tabele    Sada je moguće da je popunite nadole oznake u izvedenoj tabeli. Takođe možete da ponovite oznake u izvedenim tabelama da biste prikazali stavke natpisa ugnežđene polja u svim redovima i kolonama.

 • Poboljšano filtriranje    Module „Slicer“ možete upotrebiti da biste brzo filtrirali podatke u izvedenoj tabeli klikom na dugme i videli koji se filteri primenjuju bez potrebe da otvarate dodatne menije. Pored toga, interfejs filtera ima i praktično polje za pretragu koje može pomoći da pronađete traženo među potencijalno hiljadama (ili čak milionima) stavki u izvedenim tabelama.

 • Podrška za upisivanje podataka    U programu Excel 2010 možete da promenite vrednosti u oblasti „Vrednosti OLAP izvedene tabele“ i upišete ih u Analysis Services kocku na OLAP serveru. Funkciju upisivanja podataka možete da koristite u režimu „šta-ako“, a zatim vratite promene kad vam više nisu potrebne, ili možete da ih sačuvate. Funkciju upisivanja podataka možete da koristite sa bilo kojim OLAP dobavljačem koji podržava instrukciju UPDATE CUBE.

 • Prikaži vrednosti kao funkcija    Funkcije " Prikaži vrednosti kao " uključuje broj novi, automatskog izračunavanja, kao što je % nadređenog reda zbira, % nadređenog zbira za kolonu, % nadređenog zbira, % Running Total zbir, Rangiranje od najmanjeg do najvećegi Rangiranje od najvećeg do najmanjeg.

 • Poboljšanja izvedenog grafikona    Sada je lakše da radite sa izveštajima izvedenog grafikona. Tačnije, to je lakše da filtrirate podatke direktno u izvedenog grafikona i Reorganizovanje raspored izvedenog grafikona tako što ćete Dodavanje i uklanjanje polja. Slično tome, pomoću jednog klika, možete da sakrijete svu dugmad polja u izveštaj izvedenog grafikona.

Pročitajte više o promenama u izvedenim tabelama.

Moduli „Slicer“

Moduli „Slicer“ su vizuelne kontrole koje omogućavaju da brzo filtrirate podatke u izvedenoj tabeli na interaktivan, intuitivan način. Ako umetnete modul „Slicer“, možete koristiti dugmad da biste brzo segmentirali i filtrirali podatke tako da se prikaže samo ono što vam treba. Pored toga, kad na izvedenu tabelu primenite najmanje dva filtera, više ne morate da otvarate listu da biste videli filtere koji su primenjeni na podatke. Umesto toga, to vidite na ekranu u modulu „Slicer“. Možete podesiti da se moduli „Slicer“ podudaraju sa oblikovanjem radne sveske i lako ih ponovo koristiti u drugim izvedenim tabelama, izvedenim grafikonima i funkcijama kocke.

Modul „slicer“ prikazan na vrhu izvedene tabele

Pročitajte više.

Poboljšano uslovno oblikovanje

Uslovno oblikovanje olakšava isticanje zanimljivih ćelija ili opsega ćelija, naglašavanje neobičnih vrednosti i vizuelizaciju podataka pomoću traka podataka, skala boja i skupova ikona. Excel 2010 omogućava čak i veću fleksibilnost oblikovanja:

 • Novi skupovi ikona    Skupovi ikona, predstavljeni u programu Office Excel 2007, omogućavaju da prikažete ikone za različite kategorije podataka, na osnovu bilo koje granične vrednosti koju utvrdite. Na primer, zelenu strelicu nagore možete da upotrebite za predstavljanje viših vrednosti, žutu strelicu u stranu za predstavljanje srednjih vrednosti, a crvenu strelicu nadole za predstavljanje nižih vrednosti. U programu Excel 2010 imate pristup većem broju skupova ikona, uključujući trouglove, zvezde i okvire. Uz to, možete da mešate i uklapate ikone iz različitih skupova, kao i da lakše sakrivate ikone iz prikaza – na primer, možete odabrati da prikažete ikone samo za visoke vrednosti profita, a izostavite ih za srednje i niže vrednosti.

  Primer prikaza ikona samo za visoke vrednosti

 • Više opcija za trake podataka    Excel 2010 ima nove opcije oblikovanja traka podataka. Na traku podataka možete da primenite pune popune ili ivice, ili da podesite smer trake zdesna nalevo umesto sleva nadesno. Pored toga, trake podataka za negativne vrednosti se pojavljuju na suprotnoj strani ose u odnosu na pozitivne vrednosti, kao što je prikazano ovde.

  Primer traka podataka sa negativnim vrednostima

 • Druga poboljšanja    Kad navodite kriterijume za uslovna pravila ili pravila za validaciju podataka, sada je moguće upućivati na vrednosti u drugim radnim listovima u radnoj svesci.

Pročitajte više o uslovnom oblikovanju.

Obavljanje moćnih analiza sa radne površine

Bilo da se nalazite na poslu ili kod kuće, morate biti u mogućnosti da manipulišete podacima i analizirate ih na način koji pruža nov uvid ili pomaže da donosite bolje odluke – a što brže možete da obavite zadatak, to bolje. Excel 2010 obezbeđuje nove i poboljšane alatke za analizu koje omogućavaju da uradite baš to.

Programski dodatak PowerPivot za Excel

Ako treba da analizirate velike količine podataka, možete da preuzmete programski dodatak Microsoft SQL Server PowerPivot za Excel koji na traku programa Excel dodaje karticu Power Pivot.

Prozor „PowerPivot for Excel“ otvoren u programu Excel 2010

Koristeći Power Pivot za Excel možete da uvezete milione redova podataka iz više izvora podataka u jednu Excel radnu svesku, pravite relacije između heterogenih podataka, pravite izračunate kolone i mere pomoću formula, gradite izvedene tabele i grafikone, a zatim dalje analizirate podatke kako biste mogli da donosite pravovremene poslovne odluke – sve to bez potrebe da se obratite za pomoć IT sektoru.

Pročitajte više o programskom dodatku Power Pivot za Excel.

Poboljšani programski dodatak „Rešavač“

Excel 2010 obuhvata novu verziju programskog dodatka „Rešavač“, koji možete koristiti za pronalaženje optimalnih rešenja u analizama „šta-ako“. „Rešavač“ ima poboljšan korisnički interfejs, novi „evolucioni rešavač“ zasnovan na genetičkim algoritmima, koji obrađuje modele sa bilo kojom Excel funkcijom, nove globalne opcije za optimizaciju, bolje metode linearnog programiranja i nelinearne optimizacije, te nove izveštaje „Linearnost“ i „Izvodljivost“. Pored toga, programski dodatak „Rešavač“ je sada dostupan u 64-bitnoj verziji.

Da biste dobili detaljniju pomoć za rešavač od preduzeća Frontline Systems, posetite pomoć za rešavač na lokaciji www.solver.com.

Poboljšana tačnost funkcije

Kao odgovor na povratne informacije iz akademske zajednice, zajednice inženjera i naučne zajednice, Excel 2010 sada obuhvata skup tačnijih statističkih i drugih funkcija. Pored toga, izvesne postojeće funkcije su preimenovane da bi se bolje opisalo šta rade.

 • Poboljšanja tačnosti    Optimizovane su brojne funkcije da bi se poboljšala tačnost. Na primer, Excel 2010 vraća tačnije rezultate za beta i hi-kvadrat raspodele.

 • Doslednije funkcije    Određene statističke funkcije su preimenovane tako da budu usaglašenije sa definicijama funkcija u naučnoj zajednici i sa drugim imenima funkcija u programu Excel. I nova imena funkcija tačnije opisuju njihovu funkcionalnost. Radne sveske napravljene u ranijim verzijama programa Excel funkcionisaće i dalje uprkos ovim promenama imena, pošto originalne funkcije i dalje postoje u kategoriji Kompatibilnost.

  Funkcije u programu Excel 2010

Pročitajte više.

Poboljšane mogućnosti filtriranja

Pored modula „Slicer“, opisanih ranije u ovom članku, Excel 2010 ima i nove funkcije koje olakšavaju sortiranje i filtriranje podataka.

 • Novi filter za pretragu    Kad filtrirate podatke u Excel tabelama, izvedenim tabelama i izvedenim grafikonima, možete da koristite novo polje za pretragu koje pomaže da pronađete ono što želite na dugačkim listama. Na primer, da biste pronašli određeni proizvod u katalogu koji sadrži više od 100.000 stavki, prvo otkucajte termin za pretragu i relevantne stavke se odmah pojavljuju na listi. Možete dodatno suziti rezultate pretrage opozivanjem izbora stavki koje ne želite da vidite.

  Polje za pretragu na listi filtera

 • Filtrirajte i sortirajte bez obzira na lokaciju    Kad se pomerate nadole u dugačkoj Excel tabeli, zaglavljima tabele se zamenjuju regularna zaglavlja radnog lista pri vrhu kolona. Dugmad za automatsko filtriranje sada se vide zajedno sa zaglavljima tabele u kolonama tabele, pa možete brzo da sortirate i filtrirate podatke bez potrebe da se vraćate na vrh tabele.

  Automatski filteri prikazani u naslovima kolona u Excel tabeli

  Pročitajte više.

64-bitni Excel

Excel 2010 je dostupan u 64-bitnoj verziji, što znači da iskusni korisnici i analitičari mogu da prave veće, složenije radne sveske. Ako koristite 64-bitnu verziju, možete da adresirate fizičku memoriju (RAM) iznad granice od 2 gigabajta (GB), koja postoji u 32-bitnoj verziji programa Excel.

Poboljšanja performansi

Poboljšanja performansi u programu Excel 2010 pomažu u efikasnijoj interakciji sa podacima. Određena ulaganja obuhvataju:

 • Opšta poboljšanja    Kao odgovor na povratne informacije klijenata, Excel 2010 poboljšava performanse u mnogim oblastima. Na primer, Excel 2010 se bolje odaziva kad premeštate grafikone ili im menjate veličinu, radite u prikazu rasporeda na stranici i stupate u interakciju sa oblicima na radnom listu.

 • Podrška za velike skupove podataka    Excel 2010 je efikasniji sa radnim sveskama koje sadrže ogromne količine podataka. Tačnije, potrebno je manje vremena za aktivnosti koje se često izvršavaju nad velikim skupovima podataka, kao što su filtriranje i sortiranje podataka, kopiranje i lepljenje iz jednog radnog lista u drugi i korišćenje funkcije „Popunjavanje“ za kopiranje formula.

 • Poboljšanja višejezgarnog rada    Poboljšanja višenitne obrade u programu Excel 2010 pomažu da se ubrza proces preuzimanja, sortiranja i filtriranja podataka u izvedenim tabelama i Excel tabelama. Pored toga, datoteke se sada generalno brže otvaraju i čuvaju nego ranije.

 • Brže izračunavanje    Ako su radne sveske od presudnog značaja za ključne poslovne procese u organizaciji, važno je da brzina izračunavanja ne postane usko grlo. Da bi postigao bolje performanse izračunavanja, Excel 2010 uključuje podršku za asinhrone korisnički definisane funkcije koje se mogu izvršavati istovremeno, bez korišćenja više Excel niti za izračunavanje. To je korisno kada uvozite podatke u radne listove na prilagođene načine i u situacijama kad treba izračunati visoke performanse (HPC).

Pravljenje vizuelno efektnijih radnih svezaka

Bez obzira na to sa koliko podataka radite, važno je da su vam na raspolaganju alatke koje omogućavaju da istražujete i prenosite ideje sa privlačnim vizuelnim elementima, kao što su dijagrami, slike ili snimci ekrana.

Poboljšana izrada grafikona

U programu Excel 2010 je lakše raditi sa grafikonima. Određena poboljšanja obuhvataju:

 • Nova ograničenja za pravljenje grafikona    U programu Excel 2010 nije više ograničen broj tačaka podataka koje se mogu napraviti na grafikonu. Broj tačaka podataka ograničava samo dostupna memorija. To omogućava ljudima – posebno onima koji se bave naukom – da efikasnije vizuelizuju i analiziraju velike skupove podataka.

 • Brz pristup opcijama oblikovanja    U programu Excel 2010 možete odmah da pristupite opcijama oblikovanja tako što ćete kliknuti dvaput na element grafikona.

 • Snimanje makroa za elemente grafikona    U programu Office Excel 2007 snimanje makroa tokom oblikovanja grafikona ili drugog objekta nije davalo nikakav kôd makroa. Ali, u programu Excel 2010 možete da koristite zapisivač makroa za snimanje promena oblikovanja na grafikonima i drugim objektima.

Pročitajte više o kreiranju grafikona.

Podrška za jednačine

Nove alatke za uređivanje jednačina u programu Excel 2010 možete koristiti za umetanje uobičajenih matematičkih jednačina u radne listove ili za sastavljanje sopstvenih jednačina pomoću biblioteke matematičkih simbola. Možete da umetnete i nove jednačine unutar okvira za tekst i drugih oblika. Da biste počeli, na kartici Umetanje, u grupi Simboli kliknite na strelicu pored stavke Jednačina.

Unapred oblikovane jednačine na listi jednačina

Više tema

U programu Excel 2010 sada ima više tema i stilova nego ikada. Ti elementi mogu pomoći da dosledno primenjujete profesionalan dizajn u radnim sveskama i drugim Microsoft Office dokumentima. Kad izaberete temu, Excel 2010 dalje obavlja dizajnerski posao. Tekst, grafikoni, grafika, tabele i nacrtani objekti menjaju se da bi odražavali temu koju ste izabrali, kako bi se svi elementi vizuelno upotpunjavali.

Galerija tema u programu Excel 2010

Pročitajte više o primeni tema na Excel radne sveske.

Lepljenje sa pregledom uživo

Funkcija lepljenja sa pregledom uživo omogućava da uštedite vreme kad ponovo koristite sadržaj u programu Excel 2010 ili u drugim programima. Možete je koristiti da biste pregledali različite opcije lepljenja, kao što su Zadrži izvorne širine kolona, Bez ivica ili Zadrži u izvornom obliku. Pregled uživo omogućava da vizuelno odredite kako će nalepljeni sadržaj izgledati pre nego što ga nalepite u radnom listu. Kad postavite pokazivač iznad stavke „Opcije lepljenja“ da biste pregledali rezultate, vidite meni sa stavkama koje se menjaju u skladu sa kontekstom kako bi najbolje odgovarale sadržaju koji ponovo koristite. Ekranske napomene pružaju dodatne podatke kako bi vam pomogle da donesete ispravne odluke.

Opcije iz menija „Pregled pre lepljenja“

Poboljšane alatke za uređivanje slika

Komunikacija ideja u programu Excel 2010 ne odnosi se uvek na prikaz brojeva ili grafikona. Ako želite da upotrebite fotografije, crteže ili SmartArt radi vizuelne komunikacije, možete da iskoristite sledeće funkcije:

 • Snimci ekrana    Brzo hvatanje snimka ekrana i dodate u radnu svesku i zatim koristite alatke na kartici Alatke za slike da biste uredili i poboljšali snimak ekrana. Pročitajte više o snimke ekrana.

  Dugme „Snimak ekrana“

 • Rasporede nove SmartArt grafike    Novi rasporedi slika, znaćete priče sa fotografijama. Na primer, koristite raspored označili slike da biste prikazali slike sa lepu Natpisi ispod. Pročitajte više o SmartArt grafikama.

 • Ispravke slika    Precizno podesite boju slike ili njenu svetlinu, kontrast ili oštrinu – sve to bez potrebe da koristite dodatni softver za uređivanje fotografija. Pročitajte više o ispravljanju slika.

 • Novi i poboljšani umetnički efekti    Primenite različite umetničke efekte na sliku kako bi više ličila na skicu, crtež ili umetničku sliku. Među novim umetničkim efektima su: skica olovkom, crtež u obliku linije, sunđer za vodene boje, mozaički mehurići, staklo, mekoća pastelnih boja, plastična folija, fotokopija, potezi bojom i mnogi drugi. Pročitajte više o dodavanju efekata.

 • Bolje komprimovanje i izrezivanje    Sada imate bolju kontrolu nad kvalitetom slike i kompromisima prilikom komprimovanja, tako da možete odabrati odgovarajući medijum (štampano, na ekranu, e-pošta) za koji će se radna sveska koristiti. Pročitajte više o izrezivanju i komprimovanju slika.

Novi načini saradnje na radnim sveskama

Excel 2010 nudi poboljšane načine za objavljivanje, uređivanje i deljenje radnih svezaka sa drugim osobama u organizaciji.

Koautorstvo na radnim sveskama

Koristeći program Excel Online, koji je deo usluge Office Online, sada je moguće da različite osobe istovremeno uređuju radnu svesku sa različitih lokacija. Ako radite u malom preduzeću ili radite sami od kuće ili iz škole, potreban vam je samo besplatan Windows Live nalog da biste mogli istovremeno da pravite radne sveske sa drugima. Poslovni korisnici u preduzećima koja koriste tehnologiju Microsoft SharePoint 2010 mogu da koriste ovu funkcionalnost unutar zaštitnog zida.

Poboljšane usluge Excel Services

Ako je organizacija ranije koristila Excel Services za deljenje Excel radnih svezaka na SharePoint Server lokacijama, obratite pažnju na sledeća poboljšanja:

 • Poboljšano iskustvo korisnika    U uočljivije promene spadaju i mogućnost osvežavanja elemenata stranice, umesto osvežavanja stranice za svaku izmenu, i dodate trake za pomeranje koje omogućavaju da se lako pomerate kroz radni list.

 • Bolja integracija sa funkcijama sistema SharePoint 2010    U ovoj verziji programa Excel Services ostvarujete bolju integraciju sa važnim funkcijama sistema SharePoint 2010, uključujući bezbednost, upravljanje sadržajem, kontrolu verzija, upravljanje vezom za prenos podataka i funkcije administracije usluge. Pored toga, Excel Services se bolje integriše sa ugrađenim mogućnostima poslovnog obaveštavanja u sistemu SharePoint.

 • Poboljšana podrška za funkcije radne sveske    U ranijim verzijama radna sveska koja je sadržala nepodržane funkcije uopšte nije mogla da se otvori u pregledaču. Sada, radna sveska koja sadrži nepodržanu Excel funkciju u većini slučajeva će se otvoriti u pregledaču. Pored toga, u programu Excel Services je podržano još više Excel funkcija, uključujući nove Excel 2010 funkcije kao što su mini-grafikoni i moduli „Slicer“.

 • Veća podrška za razvoj aplikacija    Projektanti i drugi korisnici mogu da iskoriste nove alatke za izgradnju poslovnih aplikacija, na primer REST programski interfejs aplikacije.

Pročitajte više o uslugama „Excel Services“.

Kontrolor pristupačnosti

Nova alatka „Kontrolor pristupačnosti“ u programu Excel 2010 omogućava da pronađete i popravite probleme koji osobama sa umanjenim sposobnostima mogu da otežaju čitanje radne sveske ili interakciju sa njom. Kontrolor pristupačnosti možete da otvorite tako što ćete kliknuti na karticu Datoteka, izabrati stavku Proveri da li postoje problemi, a zatim izabrati stavku Proveri pristupačnost. Greške i upozorenja se pojavljuju u oknu zadataka. Zatim možete da pregledate probleme i vidite koje treba da rešite.

Osim alatke „Kontrolor pristupačnosti“, tu je i alternativni tekst koji možete dodati većem broju objekata u radnom listu, uključujući Excel tabele i izvedene tabele. Ovi podaci su korisni osobama sa oštećenjima vida koje možda ne mogu lako da vide objekat ili da ga vide u potpunosti.

Pročitajte više.

Poboljšane jezičke alatke

U dijalogu Excel opcije višejezički korisnici mogu brzo da podese željene opcije za jezike uređivanja, prikaza, ekranskih napomena i pomoći. Promenom jezičkih postavki u programu Excel one se automatski menjaju i u svim aplikacijama sistema Microsoft Office 2010 u kojima mogu da se primene. Ako nemate instaliran softver ili raspored tastera na tastaturi koji vam je potreban, dobićete o tome obaveštenje i biće vam obezbeđene veze koje će olakšati da brzo rešite te probleme.

Pročitajte više o podešavanju željenih opcija jezika.

Novi načini za proširivanje radnih svezaka

Ako razvijate prilagođena rešenja za radne sveske, možete da iskoristite nove načine za proširivanje tih rešenja.

Poboljšane funkcije programabilnosti

Poboljšanja za projektante uključuju:

 • Promene u sistemu XLL SDK     XLL Software Development Kit (SDK) sada podržava pozivanje novih funkcija radnog lista, razvoj asinhronih korisnički definisanih funkcija, razvoj korisnički definisanih funkcija bezbednih za klaster koje mogu da se rasterete na klaster računara i izradu 64-bitnih XLL programskih dodataka.

 • Poboljšanja VBA     Excel 2010 ima veliki broj funkcija koje omogućavaju da migrirate u VBA sve preostale Excel 4.0 makroe koje možda imate. Poboljšanja uključuju bolje performanse za metode vezane za štampanje i svojstva grafikona kojima ranije nije moglo da se pristupi pomoću VBA.

 • Bolja proširivost korisničkog interfejsa    Ako razvijate prilagođena rešenja radnih svezaka, imate više opcija za programsko prilagođavanje trake i novog Prikaz „Backstage“. Na primer, možete programski da aktivirate kartice na traci i postignete da se prilagođene kartice ponašaju slično ugrađenim kontekstualnim karticama, gde se kartice pojavljuju samo kada se odigraju određeni događaji. Pored toga, možete postići da prilagođene grupe na traci rastu i smanjuju se kako se menja veličina trake i prilagodite kontekstualne menije bogatim kontrolama. U Prikaz „Backstage“ možete da dodate i prilagođen korisnički interfejs.

 • Promene u sistemu Open XML SDK    Pored podrške na nivou dela, uvedene u verziji Open XML SDK 1.0, Open XML SDK 2.0 sada podržava i objekte na nivou šeme. To olakšava programsko manipulisanje radnim sveskama i drugim dokumentima izvan Office 2010 aplikacija za stone računare – na primer, kao deo rešenja zasnovanog na serveru.

Pročitajte više o funkcijama za projektante.

Podrška za izračunavanja visokih performansi

Mnoge organizacije se oslanjaju na klastere za izračunavanje visokih performansi (HPC) kako bi povećale razmere izračunavanja. Na primer, preduzeće koje se bavi finansijama može da koristi klastere računara kako bi ubrzalo finansijske modele sa intenzivnim izračunavanjima koji se dugo izvršavaju. Excel 2010 uključuje mogućnost integracije sa HPC klasterima. Kad je podržani klaster dostupan, korisnici mogu da daju uputstvo programu Excel da koristi taj klaster tako što će izabrati konektor i podesiti ime koje će se koristiti u naprednim opcijama dijaloga Excel opcije.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×