Novine u u programu Microsoft Office Access 2007

Brzo počnite da pratite i delite informacije

Microsoft Office Access 2007 obezbeđuje moćan skup alatki koje vam pomažu da brzo počnete sa praćenjem, izveštavanjem i deljenjem informacija. Možete brzo da kreirate privlačne i funkcionalne aplikacije za praćenje prilagođavajući neki od nekoliko unapred definisanih predložaka, konvertujući postojeću ili kreirajući novu bazu podataka, a sve to možete da uradite bez detaljnog poznavanja baza podataka. Koristeći Office Access 2007, lako je prilagoditi aplikacije za baze podataka i izveštaje promenljivim poslovnim potrebama. Poboljšana podrška za Windows SharePoint Services 3.0 u programu Office Access 2007 pomaže vam da delite i nadgledate podatke, upravljate njima i pravite rezervne kopije.

U ovom članku

Brži načini za započinjanje rada

Korisnički interfejs zasnovan na rezultatima

Više moćnih alatki za kreiranje objekata

Novi tipovi podataka i kontrole

Poboljšane alatke za dizajn i analizu

Poboljšana bezbednost

Novi načini za deljenje podataka i saradnju sa drugima

Bolji načini za rešavanje problema

Poboljšane alatke za proveru teksta

Brži načini za započinjanje rada

Office Access 2007 obezbeđuje predloške pomoću kojih možete lako da kreirate baze podataka, tabele i polja. Pored toga, tu su i novi prikazi i alatke za dizajn koji vam pomažu da kreirate nove objekte baze podataka i da radite sa podacima.

Predlošci baza podataka za kreiranje kompletnih aplikacija

Office Access 2007 uključuje paket profesionalno dizajniranih predložaka baza podataka za praćenje kontakata, zadataka, događaja, studenata i sredstava, kao i drugih tipova podataka. Možete odmah da ih koristite ili da ih poboljšate i podesite da prate informacije na način koji vi želite. Koristite stranicu Prvi koraci u programu Microsoft Office Access koja se prikazuje svaki put kada pokrenete Office Access 2007 i brzo počnite sa radom kreirajući svoju bazu podataka tako što ćete otvoriti neki od predložaka.

Okno datoteke predloška osnovnih sredstava sa predloženim imenom datoteke

Svaki predložak je kompletna aplikacija za praćenje koja sadrži unapred definisane tabele, obrasce, izveštaje, upite, makroe i relacije. Predlošci su dizajnirani tako da budu od trenutne pomoći onakvi kakvi su, kako biste mogli brzo da počnete sa radom. Ako dizajn predloška zadovoljava vaše potrebe, spremni ste za rad! Ako to nije slučaj, predložak možete koristiti da započnete kreiranje baze podataka koja odgovara vašim posebnim potrebama.

Obrazac sa detaljima o osnovnim sredstvima

Pored predložaka u programu Office Access 2007, možete da posetite lokaciju Microsoft Office Online i da preuzmete još predložaka.

Predlošci polja i tabela

Trošite mnogo vremena na dizajniranje polja? Umesto toga, koristite nove predloške polja koji predstavljaju unapred definisana polja sa imenom, tipom podataka, dužinom i unapred određenim svojstvima. Polja koja su vam potrebna možete da prevučete direktno iz okna Predlošci polja na list sa podacima. Predlošci polja su zasnovani na datotekama definicije XML šeme (.xsd) tako da možete da podesite svoje standardne definicije koje ćete deliti u odeljenju ili radnoj grupi.

Okno „Predlošci polja“

Pored toga, Office Access 2007 uključuje predloške tabela koje se uobičajeno koriste u bazama podataka. Na primer, možete da koristite predložak tabele „Kontakti“ da biste dodali tabelu „Kontakti“ svojoj bazi podataka. Tabela već uključuje polja koja se uobičajeno koriste kao što su „Prezime“, „Ime“ i „Adresa“. Svojstva polja su već podešena tako da odmah možete da počnete da koristite tabelu. Dostupni su i drugi predlošci tabela  - „Zadaci“, „Sporne stavke“, „Događaji“ i „Osnovna sredstva“ – koji uključuju specijalizovana polja dizajnirana za tip podataka koji želite da uskladištite i pratite.

Poboljšan prikaz lista sa podacima

Kreiranje tabela je sada lakše  – samo na kartici Kreiranje izaberite stavku Tabela i počnite da unosite podatke. Office Access 2007 automatski određuje najbolji tip podataka za svako polje tako da brzo možete da počnete sa radom. Kolona Dodavanje novog polja prikazuje gde ćete dodati novo polje  – ako je potrebno da promenite tip podataka ili oblik prikaza novog ili postojećeg polja, to je jednostavno uraditi koristeći komande na glavnoj traci koja je deo Microsoft Office Fluent korisničkog interfejsa. Takođe možete da nalepite podatke iz Microsoft Office Excel tabela u novi list sa podacima  – Office Access 2007 kreira sva polja i automatski prepoznaje tipove podataka.

List sa podacima u programu Access sa kolonom „Dodavanje novog polja“

1. Kolona Dodavanje novog polja

Zamislite da je potrebno da u svoju tabelu dodate postojeće polje iz druge tabele. Samo prevucite polje iz okna Lista polja na list sa podacima. Access će automatski kreirati sve potrebne relacije ili će vas voditi kroz ceo proces.

Novi prikaz rasporeda ubrzava dizajniranje obrazaca i izveštaja

Koristite prikaz rasporeda da biste promenili dizajn dok prikazujete podatke u obrascu ili izveštaju.

Obrazac u prikazu rasporeda prikazuje podatke uživo

Na primer, možete da dodate polje na koordinatnu mrežu za dizajn tako što ćete prevući polje iz okna Lista polja ili možete da promenite svojstva koristeći list sa svojstvima. Prikaz rasporeda podržava nove naslagane i tabelarne rasporede – grupe kontrola koje možete da premeštate i da im menjate veličinu kao da je u pitanju jedna jedinica tako da lako možete da preraspoređujete polja, kolone, redove ili cele rasporede. Takođe možete da uklonite polje ili da lako dodate oblikovanje u prikazu rasporeda. Prikaz dizajna ostaje dostupan za detaljniji rad, a i on je unapređen tako da podržava naslagane i tabelarne rasporede.

Vrh stranice

Korisnički interfejs zasnovan na rezultatima

Novi korisnički interfejs zasnovan na rezultatima – Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent – olakšava rad u programu Office Access 2007. Komande i funkcije koje su se često nalazile duboko u složenim menijima i trakama sa alatkama sada se lakše pronalaze na karticama zasnovanim na zadacima koje sadrže logične grupe komandi i funkcija. Mnogi dijalozi su zamenjeni galerijama koje prikazuju dostupne opcije, a obezbeđene su i opisne napomene o alatkama ili uzorci pregleda koji će vam pomoći da odaberete odgovarajuću opciju. Bez obzira na to koju radnju obavljate u novom korisničkom interfejsu – da li je u pitanju kreiranje izveštaja ili unos podataka – Access prikazuje alatke koje su najkorisnije za uspešno obavljanje tog zadatka.

Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent    Novi Korisnički interfejs Office Fluent uključuje standardnu oblast koja se naziva glavna traka i koja sadrži grupe komandi koje su organizovane po funkcijama. Glavna traka zamenjuje slojeve menija i trake sa alatkama iz starijih verzija programa Access.

Glavna traka programa Access

Koristite Office Fluent glavnu traku da biste brže pronašli grupe srodnih komandi. Na primer, ako je potrebno da kreirate obrazac ili izveštaj, koristite neku od komandi na kartici Kreiranje. Novi dizajn olakšava pronalaženje komandi koje su vam potrebne, tako da ćete otkriti funkcije koje u suprotnom možda ne biste primetili. Komande se nalaze bliže površini, što znači da ne morate da ih tražite po menijima ili da pamtite njihove lokacije.

Ključne funkcije Korisnički interfejs Office Fluent korisničkog interfejsa obuhvataju sledeće:

 • Komandne kartice – kartice koje prikazuju komande koje se često koriste na jednom mestu tako da možete da pronađete komande koje su vam potrebne kada želite.

 • Kontekstualne komandne kartice – komandne kartice koje se prikazuju u zavisnosti od konteksta – to jest, objekta na kojem radite ili zadatka koji obavljate. Kontekstualna komandna kartica sadrži komande koje se najverovatnije primenjuju na ono što radite.

 • Galerije – nove kontrole koje prikazuju pregled stila ili opcije tako da možete da vidite rezultate pre nego što napravite izbor. Galerije se koriste putem Microsoft Office 2007 interfejsa.

 • Traka sa alatkama za brzi pristup – standardna traka sa alatkama koja se prikazuje na glavnoj traci i nudi trenutan pristup putem samo jednog klika najpotrebnijim komandama kao što su Sačuvaj i Opozovi radnju.

Stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“    Ova stranica obezbeđuje brz pristup biblioteci profesionalno dizajniranih predložaka baza podataka, kao i bazama podataka koje ste nedavno otvarali i (ako ste povezani sa Internetom) veze sa popularnim Office Online člancima.

Stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“

Okno za navigaciju    Ovo okno navodi i obezbeđuje brz pristup svim objektima u trenutno otvorenoj bazi podataka. Koristite okno za navigaciju da biste objekte organizovali po tipu objekta, datumu kreiranja, datumu izmene, odgovarajućoj tabeli (na osnovu zavisnosti objekata) ili u prilagođene grupe koje ste kreirali. Potrebno vam je više prostora za rad na dizajnu obrasca? Možete lako da skupite okno za navigaciju tako da zauzima malo prostora, ali da i dalje bude dostupno. Okno za navigaciju zamenjuje prozor „Baza podataka“ koji je korišćen u verzijama programa Access starijim od verzije Access 2007.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Objekti na karticama    Tabele, upiti, obrasci, izveštaji i makroi prikazuju se kao objekti na karticama u prozoru programa Access.

Objekat sa karticama u programu Access 2007

Možete lako da se prebacujete između različitih objekata klikom na kartice objekata.

Statusna traka    Traka na dnu prozora koja prikazuje informacije o statusu i uključuje dugmad koja vam omogućava da menjate prikaze.

Mala traka sa alatkama    Proziran element interfejsa, sličan traci sa alatkama, koji se prikazuje iznad izabranog teksta tako da lako možete da primenite oblikovanje kao što je podebljani tekst ili kurziv, ili da promenite font.

Prozor za pomoć    Za razliku od prethodnih verzija programa Access, Office Access 2007 nudi lak pristup sadržaju Access pomoći i referenci za programere iz istog prozora za pomoć. Možete lako da menjate opseg pretrage tako da ona, na primer, obuhvata samo sadržaj referenci za programere. Bez obzira na izabrane postavke u prozoru za pomoć, sav sadržaj Access pomoći i referenci za programere uvek je dostupan na lokaciji Office Online.

Prozor za pomoć

Vrh stranice

Više moćnih alatki za kreiranje objekata

Office Access 2007 obezbeđuje intuitivno okruženje za kreiranje obrazaca i izveštaja, omogućavajući vam da brzo kreirate obrasce i izveštaje koji prikazuju sortirane, filtrirane i grupisane informacije.

Kartica „Kreiranje“

Koristite karticu Kreiranje da biste brzo kreirali nove obrasce, izveštaje, tabele, Windows SharePoint Services liste, upite, makroe i module. Ako ste u oknu za navigaciju izabrali tabelu ili upit, možete da kreirate novi obrazac ili izveštaj na osnovu tog objekta jednim klikom koristeći komande Obrazac ili Izveštaj. Novi obrasci i izveštaji koji se kreiraju ovim jednostavnim procesom vizuelno su privlačniji i odmah mogu da se koriste zbog toga što je njihov dizajn unapređen. Automatski generisani obrasci i izveštaji imaju dizajn profesionalnog izgleda sa zaglavljima koja uključuju logotip i naslov. Pored toga, automatski generisani izveštaj takođe uključuje informacije o datumu i vremenu, kao i informativna podnožja i ukupne vrednosti.

Prikaz dela kartice „Kreiranje“ na glavnoj traci

Otkrićete da ste zahvaljujući novom, bržem iskustvu kreiranja objekata uz manje truda postigli više.

Novi prikazi: prikaz izveštaja i prikaz rasporeda

Dva nova prikaza omogućavaju vam da interaktivno radite sa obrascima i izveštajima. Koristeći prikaz izveštaja, možete da pregledate tačan prikaz izveštaja bez potrebe da ga štampate ili prikazujete u prikazu pregleda za štampanje. Da biste se usredsredili na određene zapise, koristite funkciju filtriranja ili operaciju „Pronađi“ da biste potražili tekst koji se podudara. Možete da koristite komandu Kopiraj da biste kopirali tekst u ostavu ili da kliknete na aktivne hiperveze prikazane u izveštaju da biste sledili vezu u svom pregledaču.

Prikaz izveštaja dodaje mogućnost pregledanja, ali prikaz rasporeda vam omogućava da menjate dizajn tokom pregleda. Možete da koristite prikaz rasporeda da biste pravili mnoge uobičajene promene dizajna dok prikazujete podatke u obrascu ili izveštaju. Na primer, dodajte polje tako što ćete prevući ime polja iz novog okna Lista polja ili promenite svojstva koristeći list sa svojstvima. Prikaz rasporeda podržava nove, naslagane i tabelarne rasporede – grupe kontrola kojima možete da upravljate istovremeno tako da lako možete da preraspoređujete polja, kolone, redove ili cele rasporede. Takođe možete da uklonite polje ili da lako dodate oblikovanje u prikazu rasporeda. Prikaz dizajna ostaje dostupan za detaljniji rad, a i on je poboljšan tako da podržava rasporede.

Izveštaj u prikazu rasporeda

Unapređeno kreiranje grupisanja i sortiranja u izveštajima

Novina u programu Office Access 2007 jeste i bolji i pristupačniji način grupisanja i sortiranja u izveštajima, kao i dodavanje ukupnih vrednosti. Otkrićete da je novi korisnički interfejs lakši za navigaciju i razumevanje, a kada se koristi sa novim prikazom rasporeda, uticaj promena odmah je vidljiv.

Okno „Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost“

Zamislite da je potrebno da vidite ukupnu prodaju po regionima u izveštaju. Koristite prikaz rasporeda i novo okno Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost da biste dodali nivo grupe i tražili ukupnu vrednost – i videli promene uživo, u svom izveštaju! Novi red „Ukupna vrednost“ olakšava dodavanje zbira, proseka, broja, maksimalne ili minimalne vrednosti u zaglavlja ili podnožja izveštaja. Jednostavne ukupne vrednosti više ne zahtevaju ručno kreiranje izračunatog polja. Sada je dovoljno samo da postavite pokazivač i kliknete.

Kreiranje ukupne vrednosti u izveštaju

Novi rasporedi kontrola koji pomažu pri kreiranju sređenih obrazaca i izveštaja

Obrasci i izveštaji često sadrže tabelarne informacije kao što je kolona koja sadrži imena klijenata ili red koji sadrži sva polja za nekog klijenta. Možete da koristite Office Access 2007 za grupisanje ovih kontrola u raspored kojim se može upravljati kao da je u pitanju jedna jedinica, uključujući i oznaku.

Komande u grupi „Raspored kontrola“ na kartici „Raspored“

Pošto možete da izaberete kontrole iz različitih odeljaka kao što je oznaka u zaglavlju ili podnožju odeljka, na raspolaganju su vam različite mogućnosti prilagođavanja. Možete lako da:

 • Premestite raspored ili da mu promenite veličinu. Na primer, premestite kolonu nalevo ili nadesno.

 • Oblikujete raspored. Na primer, podebljajte kolonu sa imenom kupca da biste je istakli.

 • Dodate kolonu (polje) u raspored.

 • Izbrišete kolonu (polje) iz rasporeda.

Premeštanje kolone u prikazu rasporeda

Rasporedi će biti sačuvani sa vašim dizajnom da bi ostali dostupni.

Novi razdeljeni obrasci za brzo pregledanje podataka

Koristite novi razdeljeni obrazac za kreiranje obrasca koji kombinuje prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca. Možete podesiti svojstvo tako da Access postavlja list sa podacima na vrh, na dno, levo ili desno.

Razdeljeni obrazac

Ugrađeni makroi u obrascima i izveštajima

Koristite nove, pouzdane, ugrađene makroe da ne biste morali da pišete kôd. Ugrađeni makro se skladišti u svojstvu i predstavlja deo objekta kojem pripada. Dizajn ugrađenog makroa možete da promenite bez brige o drugim kontrolama koje možda koriste taj makro – svaki ugrađeni makro je nezavisan. Ugrađeni makroi su pouzdani zbog toga što se automatski sprečava da izvršavaju određene operacije koje potencijalno nisu bezbedne.

Dodela ugrađenog makroa događaju prilikom duplog klika

Vrh stranice

Novi tipovi podataka i kontrole

Office Access 2007 uključuje nove i poboljšane tipove podataka i kontrole koje vam omogućavaju da skladištite više tipova podataka. Njihov unos je takođe olakšan.

Polja sa više vrednosti za složene podatke

Možete da kreirate polje koje sadrži više vrednosti koje se nazivaju i složeni podaci. Pretpostavimo da treba da dodelite zadatak nekom od zaposlenih ili partnera, ali želite da ga dobije više osoba. U većini sistema za upravljanje bazama podataka i u starijim verzijama programa Access morali ste da kreirate veliki broj relacija da biste ovo ispravno uradili. U programu Office Access 2007 teži deo posla je već urađen kada odaberete polje koje ste podesili da prihvata više vrednosti. Polja sa više vrednosti posebno su korisna kada koristite Office Access 2007 da biste radili sa SharePoint listom koja sadrži neki od tipova polja sa više vrednosti koji koristi Windows SharePoint Services. Office Access 2007 je kompatibilan sa tim tipovima podataka.

Polje sa više vrednosti

Polja „Prilozi“ za datoteke

Nov tip podataka, prilog, omogućava vam da lako skladištite sve tipove dokumenata i binarnih datoteka u bazi podataka bez nepotrebnog povećanja veličine baze podataka. Kada je to moguće, Office Access 2007 automatski komprimuje priloge da bi se umanjilo korišćenje slobodnog prostora. Potrebno vam je da priložite Microsoft Office Word 2007 dokument zapisu ili da sačuvate grupu digitalnih slika u bazi podataka? Korišćenje priloga u velikoj meri olakšava ove zadatke. Možete čak i da dodate više priloga jednom zapisu.

Dijalog „Prilozi“

Polja „Memo“ sada skladište obogaćeni tekst i podržavaju istoriju revizija

Zahvaljujući novoj podršci za obogaćeni tekst u programu Office Access 2007, više niste ograničeni na čisti tekst u svojim zapisima. Možete da oblikujete tekst koristeći opcije (na primer, podebljani tekst, kurziv, kao i različite fontove i boje i druge uobičajene opcije oblikovanja) i da ga uskladištite u bazi podataka. Obogaćeni tekst se skladišti u polju „Memo“ u formatu zasnovanom na HTML-u koji je kompatibilan sa obogaćenim tekstom, tipom podataka u tehnologiji Windows SharePoint Services. Podesite novo svojstvo Oblik teksta na opciju Obogaćeni tekst ili Čisti tekst i informacije će biti ispravno oblikovane u kontrolama okvira za tekst i prikazu lista sa podacima.

Polja „Memo“ su korisna za skladištenje velikih količina informacija. U programu Office Access 2007 možete da podesite svojstvo Samo dodavanje da čuva istoriju svih promena u polju „Memo“. Zatim možete da prikažete istoriju tih promena. Ova funkcija podržava i funkciju za praćenje u tehnologiji Windows SharePoint Services tako da možete da koristite Access i da biste prikazali istoriju sadržaja SharePoint liste.

Kalendar za izbor datuma

Polja i kontrole koji koriste tip podataka datuma/vremena automatski dobijaju novu funkciju: podršku za ugrađeni interaktivni kalendar za biranje datuma. Dugme kalendara automatski se pojavljuje sa desne strane datuma. Želite da znate koji će datum biti sledećeg petka? Kliknite na dugme i kalendar će se automatski pojaviti da bi vam omogućio da pronađete i odaberete datum. Možete izabrati da isključite kalendar za polje ili kontrolu koristeći svojstvo.

Vrh stranice

Poboljšane alatke za dizajn i analizu

Nove alatke u programu Office Access 2007 pomažu vam da brže kreirate objekte baze podataka i da zatim lakše analizirate podatke.

Unapređeno okno „Lista polja“

Novo okno Lista polja unapređeno je u odnosu na birač polja iz starijih verzija programa Access time što uključuje i polja iz drugih tabela. Možete da prevučete polja iz tabele u izvor zapisa, iz srodnih tabela ili iz tabela koje nisu srodne u bazu podataka. Office Access 2007 je spreman za kreiranje potrebne infrastrukture tako da, ako je potrebna relacija između tabela, ona se kreira automatski ili vas program vodi kroz proces.

Okno „Lista polja“

Unapređene alatke za sortiranje i filtriranje

Pretpostavimo da vam je potrebno da brzo pronađete odgovarajuću vrednost ili da sortirate kolonu podataka. Nova funkcija automatskog filtriranja u programu Office Access 2007 poboljšava moćne mogućnosti filtriranja tako da brzo možete da se usredsredite na podatke koji su vam potrebni. Lako možete da izaberete neku od jedinstvenih vrednosti u koloni, što je korisno u situacijama kada ne možete da se setite imena koje vam je potrebno, ili možete da sortirate vrednosti koristeći opcije kontekstualnog menija formulisane jednostavnim jezikom, kao što su „Sortiraj od najstarijeg do najnovijeg“ ili „Sortiraj od najmanjeg do najvećeg“.

Automatski Filter

Najuobičajenije opcije filtriranja već su vidljive u komandama menija, a možete da koristite i brze filtere da biste ograničili informacije na osnovu podataka koje unosite. Opcije brzog filtriranja automatski se menjaju u zavisnosti od tipa podataka, tako da ćete videti logične izbore za tekst, datum i numeričke informacije.

Meni „Filteri za datume“

Ove nove funkcije za filtriranje i sortiranje dizajnirane su da bi vam obezbedile usaglašeno iskustvo rada, bez obzira na to da li koristite Office Access 2007 ili Microsoft Office Excel 2007.

Ukupne vrednosti i menjanje boja pozadine na listovima sa podacima

Novina u prikazu lista sa podacima jeste red „Ukupna vrednost“ u kojem možete da prikažete zbir, broj, prosek, maksimalnu ili minimalnu vrednost, standardno odstupanje ili razliku. Kada dodate red „Ukupna vrednost“, postavite pokazivač na strelicu u ćeliji kolone i izaberite željeno izračunavanje.

Red sa ukupnim vrednostima na listu sa podacima

Listovi sa podacima, izveštaji i kontinuirani obrasci podržavaju novu naizmenično promenljivu boju pozadine za redove koju možete da podesite nezavisno od podrazumevane boje pozadine. Bojenje svakog drugog reda je lako i možete da odaberete bilo koju boju.

List sa podacima koji koristi alternativnu boju redova

Vrh stranice

Poboljšana bezbednost

Poboljšane funkcije bezbednosti u programu Office Access 2007 i snažna integracija sa tehnologijom Windows SharePoint Services pomažu vam da efikasnije upravljate i omogućavaju vam da učinite aplikacije za praćenje informacija bezbednijim nego ikada ranije. Skladišteći podatke aplikacije za praćenje u listama u tehnologiji Windows SharePoint Services, možete da nadgledate istoriju revizija, spasete izbrisane informacije i da postavite dozvole za pristup podacima.

Da bi Office Access 2007 bio bezbedniji i da bi se održala usaglašenost sa drugim Office 2007 izdanje proizvodima, Office Access 2007 obuhvata nove i poboljšane funkcije bezbednosti. Objedinjene odluke o poverenju integrisane su sa Microsoft Office Centrom za poverenje. Pomoću pouzdanih lokacija imaćete poverenja u sve baze podataka u bezbednim fasciklama. Možete da učitate Office Access 2007 aplikaciju sa kodom ili makroima koji su onemogućeni da biste obezbedili bezbednije iskustvo rada u zaštitnom mehanizmu sandbox (to jest, komande koje nisu bezbedne ne mogu da se pokrenu). Pouzdani makroi se pokreću u zaštitnom mehanizmu sandbox.

Vrh stranice

Novi načini za deljenje podataka i saradnju sa drugima

Koristeći nove funkcije saradnje programa Office Access 2007, sada možete efikasnije da prikupljate informacije od drugih i da ih delite u okruženju sa poboljšanom bezbednošću na Webu.

Integracija sa tehnologijom Windows SharePoint Services

Office Access 2007 se integriše sa tehnologijom Windows SharePoint Services na različite načine, pomažući vam da iskoristite mnoge funkcije saradnje u tehnologiji Windows SharePoint Services.

Praćenje revizije podataka    Istoriju revizija možete da prikažete na nivou zapisa uz pomoć tehnologije Windows SharePoint Services. Pretpostavimo da želite da znate ko je promenio neki red ili kada je on promenjen. To možete da saznate tako što ćete prikazati istoriju revizije.

Postavka dozvole    Dozvole za pristup SharePoint listama možete da postavite pomoću tehnologije Windows SharePoint Services. Možete da izaberete kojim korisnicima ćete dati određena korisnička prava. Možete da dodelite ograničene dozvole za čitanje ili puna prava za uređivanje.

Preuzimanje iz korpe za otpatke    Novu korpu za otpatke u tehnologiji Windows SharePoint Services možete koristiti da biste lako prikazali izbrisane zapise i spasli informacije koje su greškom izbrisane.

Otvaranje Access obrazaca i izveštaja u tehnologiji Windows SharePoint Services    Windows SharePoint Services korisnici mogu da otvaraju liste u obogaćenim Access prikazima direktno sa SharePoint lokacije. Office Access 2007 obrasci, izveštaji i listovi sa podacima mogu da se prikažu navedeni zajedno sa drugim prikazima na SharePoint lokaciji. Kada odaberete Access prikaz, Office Access 2007 se pokreće i otvara traženi obrazac, izveštaj ili list sa podacima. To olakšava pokretanje obogaćenog Office Access 2007 izveštaja na SharePoint lokaciji bez potrebe za prethodnim pokretanjem programa Office Access 2007. Takođe možete odabrati da otvorite listu u programu Access, a ako baza podataka ne postoji, ona se automatski kreira i u nju se unapred unosi skup obrazaca i izveštaja zasnovan na vašoj listi.

Mogućnost premeštanja baze podataka na SharePoint lokaciju    Samostalnu bazu podataka možete lako da promenite u Windows SharePoint Services deljeno rešenje koje skladišti podatke u povezanim SharePoint listama. Čarobnjak za premeštanje na SharePoint lokaciju je dobro pripremljen i automatski migrira primarne ključeve i relacije na odgovarajuće načine.

Neposredne prednosti Windows SharePoint Services deljenog rešenja obuhvataju deljeni pristup zasnovan na pregledaču, centralizovano kreiranje rezervnih kopija, primenu baze podataka zasnovanu na SharePoint lokaciji i sve prednosti korišćenja bogatog klijenta zasnovanog na programu Access u rešenju zasnovanom na serveru. IT odeljenjima se nudi mogućnost dodatnog predviđanja i kontrole zahvaljujući tome što se izvor pristupa bazi podataka nalazi na SharePoint lokaciji. Korisnici mogu da se pretplate da putem e-pošte dobijaju upozorenja kada se dodaju, izbrišu ili promene zapisi na SharePoint listi.

Integracija sa Windows SharePoint Services tokom posla    Office Access 2007 podržava tok posla koristeći Windows Workflow Services tehnologije u usluzi Windows SharePoint Services. Možete da kreirate rešenja koja koriste usmeravanje i odobravanje toka posla, koja automatski dodeljuju zadatke drugim korisnicima, kao i ona koja izveštavaju o statusu projekta ili, na primer, osiguravaju dovršavanje zadataka na vreme.

Bolje performanse tabela povezanih sa SharePoint listama    Optimizacija unutrašnje obrade tabela povezanih sa SharePoint listama obezbeđuje brži i lakši utisak pri radu.

Svi Windows SharePoint Services tipovi podataka sada se mapiraju sa Access tipovima podataka    Zahvaljujući novoj podršci za polja sa više vrednosti i priloge, Office Access 2007 sada podržava sve tipove podataka iz tehnologije Windows SharePoint Services, što pojednostavljuje dizajniranje i pravljenje Windows SharePoint Services deljenih aplikacija.

Mogućnost preuzimanja SharePoint lista za rad van mreže pomoću programa Access    Ako želite da ponesete svoj rad kući, jednim klikom možete da preuzmete SharePoint liste za rad van mreže. Radite sa podacima u programu Access, a zatim sinhronizujte izmene ili se kasnije ponovo povežite sa SharePoint lokacijom.

Prikupljanje podataka pomoću InfoPath obrazaca i programa Outlook

Koristeći novu funkciju prikupljanja podataka, Office Access 2007 može automatski da kreira Microsoft Office InfoPath 2007 obrazac ili HTML obrazac i da ga ugradi u telo e-poruke. Zatim možete da pošaljete obrazac primaocima koje ste izabrali u Outlook kontaktima ili koristeći imena primalaca koja su uskladištena u polju u Access bazi podataka.

Upotreba e-poruke za prikupljanje podataka

Možete da odaberete da li ćete prikupljati nove ili ažurirati postojeće informacije. Primaoci zatim popunjavaju obrazac i vraćaju ga. Office Outlook 2007 prepoznaje dolazne obrasce i automatski čuva podatke u Office Access 2007 bazi podataka – nema potrebe za prekucavanjem.

Izvoz u PDF i XPS format

Sada možete da izvozite podatke u PDF (Portable Document Format) ili XPS (XML Paper Specification) format datoteke radi štampanja, slanja poštom ili distribucije e-poštom, ukoliko ste prethodno instalirali programski dodatak „Objavljivanje u PDF ili XPS formatu“. Izvoz obrasca, izveštaja ili lista sa podacima u .pdf ili .xps datoteku omogućava vam da imate informacije u obrascu koji se lako distribuira i koji zadržava sve karakteristike oblikovanja, ali ne zahteva da drugi instaliraju Access na računarima da bi štampali ili pregledali vaš obrazac.

 • Portable Document Format    PDF je elektronski format datoteke sa fiksnim rasporedom koji čuva oblikovanje dokumenta i pomaže pri deljenju datoteka. PDF format obezbeđuje da datoteka koja se prikazuje na mreži ili se štampa zadrži odgovarajući oblik i da se podaci u datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati. Takođe, PDF format je pogodan za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

 • XML Paper Specification    XPS je elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i pomaže pri deljenju datoteka. XPS format obezbeđuje da datoteka koja se prikazuje na mreži ili se štampa zadrži odgovarajući oblik i da se podaci u datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati.

Podatke možete da izvezete u datoteku u .pdf ili .xps formatu iz programa Office Access 2007 samo kada instalirate programski dodatak. Za više informacija pogledajte opciju Omogući podršku za druge formate datoteka kao što su PDF i XPS.

Olakšan rad sa spoljnim podacima

Nove funkcije programa Office Access 2007 olakšavaju uvoz i izvoz podataka. Operaciju uvoza ili izvoza možete sačuvati, a zatim je ponovo upotrebiti sledeći put kada je potrebno izvršavanje istog zadatka. Čarobnjak za uvoz unakrsnih tabela omogućava zamenu tipa podataka koji je odabrao Access, tako da možete uvoziti, izvoziti i vršiti povezivanje sa novim formatima Office Excel 2007 datoteka.

Vrh stranice

Bolji načini za rešavanje problema

Microsoft Office dijagnostika predstavlja grupu dijagnostičkih testova koji mogu da pomognu u otkrivanju razloga pada sistema na računaru. Dijagnostički testovi mogu direktno da reše neke probleme i identifikuju načine na koje možete rešiti ostale probleme. Microsoft Office dijagnostika zamenjuje sledeće funkcije sistema Microsoft Office 2003: „Otkrij i popravi“ i „Microsoft Office Application Recovery“.

Za više informacija pogledajte članak Dijagnostika i popravka programa sistema Office koji otkazuju pomoću Office dijagnostike.

Vrh stranice

Poboljšane alatke za proveru teksta

Slede neke od novih funkcija kontrolora pravopisa.

 • Kontrolor pravopisa je postao dosledniji u svim programima sistema Microsoft Office 2007. Primeri ove promene su sledeći:

 • Office 2007 izdanje kontrolor pravopisa uključuje rečnik reformisanog francuskog jezika. U sistemu Microsoft Office 2003 ovo je bio programski dodatak koji je morao posebno da se instalira. Za više informacija pogledajte članak Izbor načina rada kontrolora pravopisa i gramatike.

 • Kada se jezik koristi prvi put, za njega se automatski kreira rečnik izuzetaka. Rečnike izuzetaka možete da koristite da biste odredili da li će kontrolor pravopisa obeležavati reči koje ne želite da koristite. Više informacija o ovome potražite u članku Upotreba rečnika izuzetaka za određivanje željenog pravopisa reči.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×