Novine u programu Word 2010 za korisnike koje vrše nadogradnju sa verzije 2003

Microsoft Word 2010 je druga nova verzija programa Word od verzije Word 2003. Prva verzija bila je Word 2007. Ove nove verzije donele su programu mnogo novih, korisnih funkcija zajedno sa važnim promenama u korisničkom interfejsu koji je dizajniran da poboljša pristup svim funkcijama u širokom opsegu programa Word.

Ovaj članak pruža pregled promena u programu Microsoft Word od verzije 2003. Vodič za ove promene koji se može preuzeti možete potražiti u članku Migracija u Word 2010 iz programa Word 2003.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Efikasniji rad i više obavljenog posla

Pouzdana saradnja sa drugima

Prevazilaženje običnih dokumenata

Izbegavanje gubitka rezultata rada

Efikasniji rad i više obavljenog posla

Novi korisnički interfejs Office Fluent u programu Word 2010 izgleda mnogo drugačije od korisničkog interfejsa u programu Word 2003. Meniji i trake sa alatkama su zamenjeni trakom i prikazom „Backstage“. Za one koji do sada nisu radili u programu Word, interfejs je veoma intuitivan. Za iskusnije korisnike programa Word, interfejs zahteva neka ponovna učenja. Prednost korisničkog interfejsa Office Fluent je ta što vam olakšava da iskoristite Microsoft Office aplikacije tako da brže možete isporučiti bolje rezultate.

Interaktivni vodič koji će vam pomoći da iskoristite svoje poznavanje starih menija i traka sa alatkama potražite u članku Saznajte više o traci i prikazu „Backstage“.

Korišćenje trake u cilju pronalaženja potrebnih komandi

Nova traka, komponenta korisničkog interfejsa Office Fluent, grupiše alatke po zadatku, a komande koje najčešće koristite su vam pri ruci. U programu Word 2010 možete čak da prilagodite traku tako da komande koje često koristite budu sve na jednom mestu.

Traka programa Word 2010

Kartice su dizajnirane tako da budu usmerene na zadatke.

Grupe u okviru svake kartice dele zadatak na podzadatke.

Komandna dugmad u svakoj grupi izvršava komandu ili prikazuje meni sa komandama.

Novi korisnički interfejs usmeren na rezultate predstavlja vam alatke na jasan i organizovan način, onda kada su vam potrebne:

 • Uštedite vreme i iskoristite moćne mogućnosti programa Word tako što ćete dokumente kreirati pomoću galerija koje sadrže unapred definisane stilove, formate tabele, formate liste, grafičke efekte i još mnogo toga.

 • Fluent korisnički interfejs eliminiše nagađanje prilikom primene oblikovanja na dokument. Galerije izbora za oblikovanje daju vam vizuelni pregled oblikovanja dokumenta uživo, pre nego što zaista napravite promenu.

  Pretraga komandi na lokaciji Office Labs to quickly find commands in Word 2010.

Preuzimanje odgovornosti za dokumente u prikazu „Backstage“

U prikazu „Microsoft Office Backstage“, možete da radite sve na datoteci, što ne radite u datoteci. Poslednja novina u korisničkom interfejsu Microsoft Office Fluent i prateća funkcija trake – prikaz „Backstage“ je mesto na kojem upravljate svojim datotekama – kreiranje, čuvanje, pregledanje skrivenih metapodataka ili ličnih informacija i podešavanje opcija. Datoteke možete pregledati i odštampati iz prikaza „Backstage“.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Više informacija potražite u članku Uvod u „Backstage“.

Pronađite put kroz dugačke dokumente pomoću novog okna za navigaciju dokumenta i pretrage

U programu Word 2010 možete lako da pronađete put kroz dugačke dokumente. Dokumente možete jednostavno da reorganizujete prevlačenjem i otpuštanjem naslova umesto kopiranja i lepljenja. Pomoću inkrementalnog pretraživanja možete da pronađete sadržaj tako da ne morate tačno da znate šta tražite da biste to i pronašli.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Više informacija potražite u članku Novine u programu Word 2010.

Precizno podešavanje teksta pomoću OpenType funkcija

Word 2010 obezbeđuje podršku za napredne funkcije za oblikovanje teksta koje uključuju postavke ligatura i vaš izbor skupova stilova i formata brojeva. Ove nove funkcije možete da koristite uz bilo koji OpenType font da biste postigli najviši nivo tipografske uglađenosti.

Tekst sa ligaturama

Čisti tekst

Tekst sa primenjenim ligaturama

Više informacija potražite u članku OpenType opcije u dijalogu „Font“.

Više informacija o ostalim novim funkcijama sadržaja potražite u članku Novine u programu Word 2010.

Dodavanje unapred oblikovanih elemenata pomoću nekoliko klikova

Uz Word 2010 možete koristiti sastavne blokove da biste dokumentima dodali unapred oblikovani sadržaj. Sastavni blokovi vam takođe mogu pomoći da sačuvate vreme omogućavajući vam da reciklirate sadržaj koji često koristite.

 • Kada radite na dokumentu koji ste kreirali na osnovu određenog tipa predloška, na primer predloška za izveštaj, možete da iz galerije unapred oblikovanih elemenata izaberete naslovne stranice, izvučene citate, zaglavlja i podnožja stranice i tako doterate dokument.

 • Ako želite da prilagodite unapred oblikovan sadržaj ili vaša organizacija često koristi istu vrstu sadržaja, poput teksta odricanja odgovornosti ili kontakt informacija o klijentu, možete da kreirate sopstvene sastavne blokove koje ćete jednim klikom izabrati iz galerije.

Efikasnija komunikacija pomoću upečatljivih grafika

U nove opcije za crtanje grafikona i dijagrama spadaju trodimenzionalni oblici, prozirnost, senka i drugi efekti.

Dodavanje umetničkih efekata slikama

Uz Word 2010, sada možete primeniti sofisticirane, „umetničke“ efekte na sliku kako bi ona izgledala više kao skica, crtež ili slika. To je jednostavan način da poboljšate svoje slike bez korišćenja dodatnih programa za uređivanje fotografija.

Ostala grafička poboljšanja uključuju:

 • Ispravke slika omogućavaju vam precizno podešavanje slika.

 • Automatski možete ukloniti neželjene delove slike, na primer pozadinu.

 • Brzo možete uhvatiti snimke da biste uključili vizuelne ilustracije u svoj dokument.

Više informacija o radu sa slikama u programu Word 2010 potražite u članku Novo u programu Word 2010.

Brza primena novog izgleda i funkcionalnosti na dokumente

Stilovi vam omogućavaju da brzo oblikujete glavne elemente u dokumentu, na primer naslove i podnaslove. Stil je skup karakteristika koje se odnose na oblikovanje, kao što su ime fonta, veličina, boja, poravnanje pasusa i razmak. Kada se korišćenjem stilova primeni oblikovanje, promena oblikovanja u dugačkim dokumentima je lakša. Na primer, jednostavnije je promeniti jedan stil naslova nego menjati svaki naslov u dokumentu.

Definicije stila vrše interakciju sa skupovima stilova i postavkama tema kako bi obezbedile mnoge kombinacije usaglašenih dizajna profesionalnog izgleda. Korišćenjem skupova stilova i postavki tema možete brzo promeniti izgled teksta, tabela i grafike u dokumentu kako bi odgovarali željenom stilu ili šemi boja.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Dodavanje matematičkih jednačina

Umetanje matematičkih simbola i formula u dokumente je veoma jednostavno u programu Word 2010. Jednostavno idite na karticu Umetanje i kliknite na dugme Jednačina da biste odabrali neku iz galerije ugrađenih jednačina. Da biste uredili jednačinu, koristite kontekstualnu karticu Alatke za jednačine.

Lako izbegavanje pravopisnih grešaka

Kada pišete dokument koji će druge osobe gledati, sigurno ne želite da pravopisne greške odvlače pažnju sa poruke ili da narušite sopstveni profesionalizam. Nove funkcije kontrolora pravopisa olakšavaju pouzdanu isporuku rada.

Kontrolor pravopisa je dosledniji u programima sistema Microsoft Office u sistemu Office 2007. Primeri ove promene obuhvataju sledeće:

Kontrolor pravopisa može da pronađe i označi neke pravopisne greške u kontekstu. Da li ste ikada napravili grešku u kucanju sličnu sledećoj? Dali ti to znaš? U programu Word 2010 možete omogućiti opciju Korišćenje kontekstualnog pravopisada bi vam pomogla u pronalaženju i rešavanju ovog tipa grešaka. Ova opcija je dostupna prilikom provere dokumenata na engleskom, nemačkom ili španskom. Više informacija potražite u članku Izbor načina rada provere pravopisa i gramatike.

Kontrolu pravopisa i gramatike možete da onemogućite za jedan dokument ili za sve dokumente koje kreirate.

Rad u programu Word na svakom mestu

U programu Word 2010 imate kapacitet i prepoznatljivost programa Word svuda gde vam je potreban. Svoje Word dokumente možete da prikazujete, krećete se i uređujete ih iz pregledača i sa mobilnog telefona, a da pri tom ne ugrozite bogatstvo dokumenta.

Čak i kada niste u programu Word, možete da čuvate dokumente na veb serveru i koristite Word veb aplikaciju da biste otvorili dokument u pregledaču. Dokument ćete moći da prikažete, čak i da ga promenite.

Više informacija potražite u članku Uvod u Word Web App.

Vrh stranice

Pouzdana saradnja sa drugima

Word 2010 vam pomaže da efikasnije i bezbednije sarađujete sa kolegama. Veći broj autora može u programu Word istovremeno raditi na jednom dokumentu. Više nema slanja kopija kao priloga e-pošte. Ako pošaljete nacrt dokumenta, Word 2010 vam može pomoći da efikasno sakupite i upravljate revizijama i komentarima. Kada budete spremni da objavite dokument, Word 2010 vam pomaže da budete sigurni da nijedna nerešena revizija i komentar nisu i dalje skriveni u objavljenom dokumentu.

Istovremeni rad na jednom dokumentu

U programu Word 2010 možete da sarađujete unutar samog programa Word. Ne morate da šaljete priloge e-pošte ili da čuvate radne verzije dokumenta sa imenima kao što je TSP_final_2_FINAL.docx. Umesto toga, samo otvorite dokument i počnite sa radom. Možete da vidite ko radi sa vama i mesto na kojem se vrši uređivanje.

Kada otvorite deljeni dokument, Word ga automatski kešira, tako da možete da vršite promene van mreže, a Word zatim automatski sinhronizuje promene kada se ponovo povežete sa mrežom. Ako morate da radite izvan kancelarije, više ne morate da brinete o čuvanju lokalnih kopija ili ručnom objedinjavanju promena na dokumentu servera kada se vratite u kancelariju.

Veći broj autora može istovremeno uređivati jedan dokument i ostati sinhronizovani sa promenama drugih. Autori mogu da blokiraju pristup određenim oblastima dokumenta dok oni rade u njima.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih metapodataka i ličnih informacija u dokumentima

Pre deljenja dokumenta sa drugim osobama možete da upotrebite alatku „Nadzor dokumenata“ da biste proverili da li su u dokumentu uskladišteni skriveni metapodaci, lične informacije ili drugi sadržaj. Alatka „Nadzor dokumenata“ može da pronađe i ukloni informacije poput komentara, verzija, praćenih promena, komentara napisanih perom, svojstava dokumenata, podataka o serveru za upravljanje dokumentima, skrivenog teksta, prilagođenih XML podataka i informacija u zaglavljima i podnožjima stranice. Alatka „Nadzor dokumenata“ vam pomaže da proverite da li dokumenti koje delite s drugim osobama sadrže skrivene lične informacije ili skriveni sadržaj koji vaša organizacija možda ne želi da distribuira. Pored toga, vaša organizacija može da prilagodi alatku „Nadzor dokumenata“ i uključi provere za dodatne tipove skrivenog sadržaja.

Više informacija potražite u članku Uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija putem ispitivanja dokumenata.

Dodavanje digitalnog potpisa ili mesta za potpis u dokument

Potvrdu autentičnosti, integriteta i porekla dokumenta možete da obezbedite tako što ćete mu dodati digitalni potpis. U programu Word 2010 nevidljivi digitalni potpis možete dodati dokumentu ili možete umetnuti Microsoft Office mesto za potpis da biste dodali vidljivo predstavljanje potpisa zajedno sa digitalnim potpisom.

Mogućnost dodavanja digitalnih potpisa korišćenjem mesta za potpis u Office dokumentima omogućava organizacijama korišćenje procesa potpisivanja bez papira za dokumente kao što su ugovori ili drugi sporazumi. Za razliku od potpisa na papiru, digitalni potpisi su zapis onoga što je potpisano i mogu se proveriti u budućnosti.

Konvertovanje Word dokumenata u PDF ili XPS format

Word 2010 podržava izvoz datoteke u sledeće formate:

 • Portable Document Format (PDF) je format elektronske datoteke fiksnog rasporeda koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. Kada se datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, PDF format osigurava da ona zadrži željeni oblik, a podaci u datoteci se ne mogu lako menjati. PDF format je pogodan i za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

 • XML Paper Specification (XPS) je elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. Kada se datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, XPS format osigurava da ona zadrži željeni oblik, a podaci u datoteci se ne mogu lako menjati.

Više informacija potražite u članku Čuvanje u PDF ili XPS formatu.

Identifikovanje i upravljanje potencijalno rizičnim dokumentima

Kada se u sistemu Office 2010 pojavi datoteka koja možda potiče sa potencijalno rizične lokacije, na primer sa interneta, ona se sada otvara u zaštićenom prikazu. Zaštićeni prikaz će se pojaviti kao i svaki drugi prikaz koji je samo za čitanje. Zaštićeni prikaz vam omogućava da pregledate sadržaj dokumenta i donesete kvalifikovanu odluku pre nego što odlučite da li ćete imati poverenja u datoteku.

Sprečavanje promena u konačnoj verziji dokumenta

Pre deljenja konačne verzije dokumenta sa drugim osobama, možete da upotrebite komandu Označi kao konačno da biste označili da je dokument samo za čitanje i obavestili druge osobe da delite konačnu verziju dokumenta. Kada je dokument označen kao konačan, onemogućeno je kucanje, komande za uređivanje i oznake za proveru, a osobe koje prikazuju dokument ne mogu slučajno da ga promene. Komanda Označi kao konačno ipak nije bezbednosna funkcija. Svako može da uređuje dokument koji je označen kao dovršen tako što će isključiti komandu Označi kao konačno.

Vrh stranice

Prevazilaženje običnih dokumenata

Sada više nego ikada ranije, kada su računari i datoteke međusobno povezani, potrebno je skladištiti dokumente u datotekama koje su male, čvrste i podržavaju veliki broj različitih platformi. U cilju zadovoljenja ove potrebe, izdanje sistema Office 2010 postiže novu fazu u razvoju XML podrške. Novi format datoteke zasnovan na XML-u omogućava datotekama programa Word 2010 da budu manje, bogatije i duboko integrisane sa sistemima informacija i izvorima spoljnih podataka.

Smanjivanje veličine datoteka i poboljšavanje spasavanja oštećenih datoteka

Novi Word XML format je komprimovani, segmentirani format datoteke koji nudi znatno smanjenje veličine datoteka i osigurava lakše spasavanje oštećenih datoteka.

Da biste saznali više o prednostima XML formata, pogledajte članak Open XML formati i oznake tipa datoteke.

Povezivanje dokumenata sa poslovnim informacijama

U preduzeću kreirate dokumente radi prenosa važnih poslovnih podataka. Automatizacijom ovog procesa komunikacije možete uštedeti vreme i smanjiti rizik od pravljenja grešaka. Kreirajte dinamične, pametne dokumente koji se sami ažuriraju pomoću novih kontrola za dokumente i povezivanja podataka da biste se povezali sa pozadinskim sistemima.

Upravljanje svojstvima dokumenta u oknu sa informacijama o dokumentu

Okno sa informacijama o dokumentu olakšava prikazivanje i uređivanje svojstava dokumenata dok radite na Word dokumentu. Okno sa informacijama o dokumentu u programu Word prikazuje se na vrhu dokumenta. Okno sa informacijama o dokumentu možete koristiti za uređivanje svojstava dokumenta za dokument servera, ažurirana svojstva će biti sačuvana direktno na serveru.

Na primer, možete imati server koji prati status redigovanja dokumenta. Kada uradite završne korake na dokumentu, možete otvoriti okno sa informacijama o dokumentu da biste status redigovanja dokumenta promenili iz statusa „Radna verzija“ u „Konačni“. Kada dokument čuvate na serveru, promena u statusu redigovanja se ažurira na serveru.

Ako predloške dokumenta skladištite u biblioteci na Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 serveru, biblioteka može uključiti prilagođena svojstva koja skladište informacije o predlošcima. Na primer, vaša organizacija može zahtevati od vas da kategorizujete dokument u biblioteci popunjavanjem svojstva „Kategorija“. Koristeći okno sa informacijama o dokumentu, svojstva poput ovog možete da uređujete direktno iz okruženja programa Word.

Vrh stranice

Izbegavanje gubitka rada

Microsoft Office 2010 obezbeđuje poboljšane alatke za spasavanje rada u slučaju problema u programu Word 2010 ili ako slučajno zatvorite program bez čuvanja.

Office dijagnostika

Prilikom podešavanja sistema Microsoft Office 2010, sistemu Microsoft Office možete dati dozvolu da preuzme datoteku koja korporaciji Microsoft omogućava da ustanovi probleme sa sistemom. Ovu postavku uvek možete da omogućite ili onemogućite u centru za pouzdanost svakog Microsoft Office programa, a promene se primenjuju na sve Office programe. Microsoft Office dijagnostika zamenjuje sledeće funkcije programa Microsoft Office 2003:

 • Otkrivanje i popravka

 • Microsoft Office Application Recovery

Više informacija potražite u članku Promena postavki Office dijagnostike.

Spašavanje nesačuvanog rada

Sada je lakše spasiti Word dokument ako zatvorite datoteku bez čuvanja, ili ako želite da pregledate ili vratite stariju verziju datoteke u kojoj već radite. Kao i u programu Word 2003, omogućavanje funkcije automatskog spasavanja sačuvaće verzije dok radite u datoteci u intervalu koji izaberete.

Sada, možete zadržati poslednju automatski sačuvanu verziju datoteke u slučaju da slučajno zatvorite tu datoteku bez čuvanja, tako da sledeći put kada otvorite datoteku možete lako da je vratite. Takođe, dok radite u datoteci možete pristupiti listi automatski sačuvanih datoteka iz prikaza „Microsoft Office Backstage“.

Više informacija o omogućavanju automatskog spasavanja potražite u članku Automatsko čuvanje i spasavanje Office datoteka.

Više informacija o vraćanju u prethodno stanje automatski sačuvanih verzija dokumenta potražite u članku Spasavanje starijih verzija datoteke iz prikaza „Backstage“.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×