Novine u programu Microsoft Office Word 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Novine u programu Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 vam pomaže da pravite dokumente profesionalnog izgleda tako što obezbeđuje sveobuhvatan skup alatki za kreiranje i oblikovanje dokumenata u novom Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsu. Bogate mogućnosti za pregledanje, komentarisanje i poređenje pomažu vam da brzo prikupljate povratne informacije od kolega i upravljate njima. Napredna integracija podataka osigurava da dokumenti ostanu povezani sa važnim izvorima poslovnih informacija.

Dugme „Preuzmite besplatnu probnu verziju“

Kupite Office odmah

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Kreiranje dokumenata profesionalnog izgleda

Pouzdano deljenje dokumenata

Prevazilaženje običnih dokumenata

Oporavak nakon problema sa računarom

Kreiranje dokumenata profesionalnog izgleda

Office Word 2007 obezbeđuje alatke za uređivanje i redigovanje koje vam omogućavaju da lakše nego ikada kreirate potpuno sređene dokumente.

Provedite više vremena pišući, a manje oblikujući

Nova glavna traka, komponenta Korisnički interfejs Office Fluent interfejsa, grupiše alatke po zadacima, a komande koje najčešće koristite su vam nadohvat ruke.

Slika kartice „Početak“ programa Word

1. Kartice su dizajnirane tako da budu zasnovane na zadacima.

2. Grupe u okviru svake kartice dele zadatak na podzadatke.

3. Komandna dugmad u svakoj grupi izvršava komandu ili prikazuje meni sa komandama.

Novi interfejs zasnovan na rezultatima Korisnički interfejs Office Fluent predstavlja alatke na jasan i organizovan način, onda kada su vam potrebne:

 • Uštedite vreme i iskoristite moćne mogućnosti programa Word tako što ćete dokumente kreirati pomoću galerija koje sadrže unapred definisane stilove, oblikovanja tabele, oblikovanja liste, grafičke efekte i još mnogo toga.

 • Korisnički interfejs Fluent uklanja potrebu za pogađanjem kada primenjujete oblikovanje na dokument. Galerije izbora za oblikovanje daju vam vizuelni pregled oblikovanja dokumenta uživo, pre nego što zaista napravite promenu.

Pregled uživo u Word dokumentu

Dodavanje unapred oblikovanih elemenata pomoću nekoliko klikova

Galerija „Naslovna stranica“

Office Word 2007 uvodi sastavne blokove pomoću kojih dokumentima možete da dodate sadržaj koji je unapred oblikovan:

 • Ako radite na dokumentu koji ste kreirali na osnovu određenog tipa predloška, na primer predloška za izveštaj, možete da iz galerije unapred oblikovanih elemenata izaberete naslovne stranice, izvučene citate, zaglavlja i podnožja stranice i tako doterate dokument.

 • Ako želite da prilagodite unapred oblikovan sadržaj ili vaša organizacija često koristi istu vrstu sadržaja, poput teksta o odricanju od odgovornosti ili kontakt informacija o klijentu, možete da kreirate sopstvene sastavne blokove koje ćete jednim klikom izabrati iz galerije.

Galerije u programu Word 2007

Efikasnija komunikacija pomoću upečatljivih grafika

SmartArt grafika sa tekstom slajda i galerijom rasporeda

U nove opcije za crtanje grafikona i dijagrama spadaju trodimenzionalni oblici, providnost, senka i drugi efekti.

SmartArt opcije u programu Word 2007

Brza primena novog izgleda i funkcionalnosti na dokumente

Ako vaše preduzeće menja vizuelni identitet, taj identitet možete odmah primeniti i na dokumente. Pomoću brzog izbora stilova i tema dokumenata možete da u celom dokumentu brzo promenite izgled teksta, tabela i grafika kako bi odgovarao željenom stilu ili šemi boja.

Lako izbegavanje pravopisnih grešaka

Kada pišete dokument koji će videti druge osobe, sigurno ne želite da pravopisne greške skreću pažnju sa poruke ili da umanje vašu profesionalnost. Nove funkcije kontrolora pravopisa olakšavaju vam da distribuirate svoj rad sa pouzdanjem:

 • Kontrolor pravopisa je sada usaglašeniji u programima sistema Microsoft Office 2007. Primeri ove promene su sledeći:

 • Kontrolor pravopisa Microsoft Office 2007 uključuje na novi francuski rečnik. U programu Microsoft Office 2003, ovo je programski dodatak koji je moguće zasebno instalirati. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje pravopis, gramatika i stila pisanja.

 • Kada se jezik koristi prvi put, za njega se automatski kreira rečnik izuzetaka. Rečnici izuzetaka vam omogućavaju da odredite da li će kontrolor pravopisa obeležavati zastavicom reči koje ne želite da koristite. Oni su korisni za izbegavanje reči koje su neprikladne ili se ne podudaraju sa željenim stilom. Više informacija o ovome potražite u članku Upotreba rečnika izuzetaka za određivanje željenog pravopisa reči.

 • Kontrolor pravopisa da pronađete i označi neke kontekstualne pravopisne greške. Imate li ikada napravili grešku u kucanju slično kao sledeći? Će videti vam njihove. U Office Word 2007, možete da omogućite opciju provere pravopisa u kontekstu koristite da biste dobili pomoć pri pronalaženju i rešavanju ovog tipa grešaka. Ova opcija je dostupna za proveru pravopisa dokumenata na engleskom, nemačkom ili španski. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje pravopis, gramatika i stila pisanja.

 • Kontrolu pravopisa i gramatike možete da onemogućite za jedan dokument ili za sve dokumente koje kreirate.

Vrh stranice

Pouzdano deljenje dokumenata

Ako svojim saradnicima pošaljete radnu verziju dokumenta kako bi oni dali svoje predloge, Office Word 2007 će vam pomoći da efikasno prikupite i obradite njihove izmene i komentare. Kada budete spremni da objavite dokument, Office Word 2007 će vam pomoći da osigurate da objavljeni dokument bude bez zaostalih izmena i komentara.

Brzo uporedite dve verzije dokumenta

Poređenje i kombinovanje dokumenata

Office Word 2007 vam olakšava pronalaženje izmena koje su napravljene u dokumentu. Prilikom poređenja i kombinovanja dokumenata, možete da vidite obe verzije dokumenta  – dok će u trećoj jasno biti označen tekst koji je izbrisan, umetnut ili premešten.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih metapodataka i ličnih informacija u dokumentima

Pre deljenja dokumenta sa drugim ljudima možete da upotrebite alatku „Nadzor dokumenata“ da biste proverili da li su u dokumentu uskladišteni skriveni metapodaci, lične informacije ili drugi sadržaj. Alatka „Nadzor dokumenata“ može da pronađe i ukloni informacije poput komentara, verzija, praćenih promena, komentara napisanih perom, svojstava dokumenata, podataka o serveru za upravljanje dokumentima, skrivenog teksta, prilagođenih XML podataka i informacija u zaglavljima i podnožjima stranice. Alatka „Nadzor dokumenata“ vam pomaže da proverite da li dokumenti koje delite s drugim ljudima sadrže skrivene lične informacije ili skriveni sadržaj koji vaša organizacija možda ne želi da distribuira. Pored toga, vaša organizacija može da prilagodi alatku „Nadzor dokumenata“ i uključi provere za dodatne tipove skrivenog sadržaja.

Funkcija "nadzor dokumenta" u Word dokumentu

Dodavanje digitalnog potpisa ili reda potpisa u dokument

Dokument sa potpisanim mestima za potpis

Potvrdu autentičnosti, integriteta i porekla dokumenta možete da obezbedite tako što ćete mu dodati digitalni potpis. U programu Office Word 2007 dokumentu možete da dodate nevidljivi digitalni potpis ili da u njega umetnete red potpisa sistema Microsoft Office kako biste pored digitalnog potpisa dobili i vizuelnu predstavu potpisa.

Mogućnost predstavljanja digitalnih potpisa korišćenjem reda potpisa u dokumentima sistema Office omogućava organizacijama da potpisuju dokumente poput ugovora i drugih sporazuma bez papira. Za razliku od potpisa na papiru, digitalni potpisi obezbeđuju tačan zapis onoga što je potpisano i omogućavaju proveru potpisa u budućnosti.

Konvertujte Word dokumente u PDF ili XPS format

Office Word 2007 omogućava da datoteku izvezete u sledeće formate:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF je elektronski format datoteke sa fiksnim rasporedom koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. PDF format obezbeđuje da datoteka koja se prikazuje na mreži ili se štampa zadrži odgovarajući oblik i da se podaci u datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati. Takođe, PDF format je pogodan za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS je elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. XPS format obezbeđuje da datoteka koja se prikazuje na mreži ili se štampa zadrži odgovarajući oblik i da se podaci u datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati.

Za više informacija pogledajte neki od sledećih članaka:

Trenutno otkrivanje dokumenata sa ugrađenim makroima

Office Word 2007 koristi zasebni format datoteke (.docm) za dokumente sa makroima tako da odmah možete da vidite da li dokument ima mogućnost da pokreće ugrađene makroe.

Sprečavanje promena u konačnoj verziji dokumenta

Opozovite izbor komande „Označi kao dovršeno“ da biste omogućili uređivanje

Pre deljenja konačne verzije dokumenta sa drugim ljudima, možete da upotrebite komandu Označi kao konačno da biste označili da je dokument samo za čitanje i obavestili druge osobe da delite konačnu verziju dokumenta. Kada dokument označite kao konačan, kucanje, komande za uređivanje i oznake za proveru biće onemogućeni, a ljudi koji prikazuju dokument neće biti u mogućnosti da ga nehotice izmene. Komanda Označi kao konačno nema bezbednosnu funkciju. Svako može da uređuje dokument koji je označen kao dovršen tako što će isključiti komandu Označi kao konačno.

Vrh stranice

Prevazilaženje običnih dokumenata

Sada više nego ikada ranije, kada su računari i datoteke međusobno povezani, potrebno je skladištiti dokumente u datotekama koje su male, čvrste i podržavaju veliki broj različitih platformi. Da bi se zadovoljila ova potreba, Office 2007 izdanje dostiže novu fazu u evoluciji podrške za XML. Novi format datoteke zasnovan na XML-u omogućava da Office Word 2007 datoteke budu manje, jače i duboko integrisane sa informativnim sistemima i spoljnim izvorima podataka.

Umanjite veličine datoteka i poboljšajte spasavanje oštećenih datoteka

Novi Word XML format je komprimovani, segmentirani format datoteke koji nudi znatno smanjenje veličine datoteka i osigurava lakše spasavanje oštećenih datoteka.

Povežite datoteke sa poslovnim informacijama

U preduzeću kreirate dokumente radi prenosa važnih poslovnih podataka. Automatizacijom ovog procesa komunikacije možete uštedeti vreme i smanjiti rizik od pravljenja grešaka. Kreirajte dinamične, pametne dokumente koji se sami ažuriraju pomoću novih kontrola za dokumente i povezivanja podataka da biste se povezali sa back-end sistemima.

Upravljanje svojstvima dokumenta u oknu sa informacijama o dokumentu

Okno sa informacijama o dokumentu olakšava prikazivanje i uređivanje svojstava dokumenata dok radite na Word dokumentu. Okno sa informacijama o dokumentu u programu Word prikazuje se na vrhu dokumenta. Pomoću okna sa informacijama o dokumentu možete da prikazujete i uređujete standardna svojstva Microsoft Office dokumenata, kao i svojstva datoteka koje su sačuvane na serveru za upravljanje dokumentima. Ako okno sa informacijama o dokumentu koristite za uređivanje svojstava dokumenta na serveru, ažurirana svojstva biće sačuvana direktno na serveru.

Na primer, možda imate server koji prati status menjanja nekog dokumenta. Kada izvršite konačne izmene dokumenta, možete da otvorite okno sa informacijama o dokumentu kako biste status uređivanja dokumenta promenili iz radne verzije u konačnu verziju. Kada ponovo sačuvate dokument na serveru, na njemu će takođe biti ažuriran status uređivanja.

Ako predloške dokumenta skladištite u biblioteci na Windows SharePoint Services 3.0 serveru, biblioteka može da sadrži prilagođena svojstva u kojima su uskladištene informacije o predlošcima. Na primer, vaša organizacija može zahtevati da dokumente u biblioteci kategorizujete tako što ćete popuniti svojstvo „Kategorija“. Koristeći okno sa informacijama o dokumentu, svojstva poput ovog možete da uređujete direktno iz okruženja programa Word.

Vrh stranice

Oporavak nakon problema sa računarom

Microsoft Office 2007 obezbeđuje poboljšane alatke za spasavanje podataka u slučaju nekog problema u programu Office Word 2007.

Office dijagnostika

Microsoft Office dijagnostika predstavlja grupu dijagnostičkih testova koji mogu da pomognu u otkrivanju razloga pada sistema na računaru. Dijagnostički testovi mogu direktno da reše neke probleme i identifikuju načine na koje možete rešiti ostale probleme. Microsoft Office dijagnostika zamenjuje sledeće funkcije sistema Microsoft Office 2003: „Otkrij i popravi“ i „Microsoft Office Application Recovery“.

Za više informacija pogledajte članak Dijagnostika i popravka pada programa sistema Office pomoću Office dijagnostike.

Spasavanje programa

Office Word 2007 ima poboljšane mogućnosti koje vam mogu pomoći da izbegnete gubitak onoga što ste uradili kada se program zatvori na neuobičajen način. Kad god to bude moguće, Word će pokušati da nakon ponovnog pokretanja spase neke aspekte stanja programa.

Na primer, pretpostavimo da istovremeno radite sa nekoliko datoteka. Svaka od njih je otvorena u posebnom prozoru u kojem su prikazani određeni podaci. Word otkazuje. Kada ponovo pokrenete Word, datoteke će biti otvorene i prikazane u prozorima isto kao i pre otkazivanja programa Word.

Više informacija potražite u članku Izbegavajte gubljenja kada neki Office program otkaže.

Dugme „Preuzmite besplatnu probnu verziju“

Kupite Office odmah

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×