Novine u programu Microsoft Office PowerPoint 2007

Novine u programu PowerPoint 2007

Da bi vam pomogao da napravite prezentacije profesionalnog izgleda, program Microsoft Office PowerPoint 2007 obezbeđuje opsežan skup funkcija koje možete koristiti da biste kreirali i oblikovali informacije. Možete da kreirate i dodajete SmartArt grafike profesionalnog izgleda pomoću samo nekoliko klikova miša.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Kreiranje i isporuka dinamičnih prezentacija

Efikasno deljenje informacija

Zaštita informacija i upravljanje njima

Kreiranje i isporuka dinamičnih prezentacija

Nov intuitivni izgled

Office PowerPoint 2007 ima novi, intuitivni korisnički interfejs koji se naziva Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent i koji vam pomaže da kreirate bolje prezentacije mnogo brže nego što ste to mogli u starijim verzijama programa PowerPoint. Office PowerPoint 2007 nudi nove poboljšane efekte, tema i poboljšane opcije oblikovanja koje možete da koristite da biste kreirali dinamične prezentacije koje odlično izgledaju mnogo brže nego ranije. Možete da:

 • Pronađete funkcije i komande u intuitivno kategorizovanim karticama i odgovarajućim grupama.

 • Uštedite vreme i kreirate bolje prezentacije ako izaberete pristupačne opcije oblikovanja iz galerija ili unapred definisanih Brzi stilovi, rasporeda, formata tabela, efekata i tako dalje.

 • Iskoristite funkciju pregleda uživo da biste mogli da pregledate izabrana oblikovanja pre nego što ih primenite.

Sledeća ilustracija prikazuje primer glavne trake, komponente Korisnički interfejs Office Fluent interfejsa.

Traka

1. Kartice su dizajnirane tako da budu zasnovane na zadacima.

2. Grupe na svakoj kartici dele zadatak na više podzadataka.

3. Komandna dugmad u svakoj grupi izvršava komandu ili prikazuje meni sa komandama.

Da biste lakše pronašli Microsoft Office PowerPoint 2003 komande u novom PowerPoint 2007 interfejsu, pogledajte članak Referenca: lokacije komandi programa PowerPoint 2003 u programu PowerPoint 2007.

Teme i brzi izbor stilova

Office PowerPoint 2007 sadrži nove tema, raspored i Brzi stilovi koji vam nude širok opseg opcija prilikom oblikovanja prezentacija. Ranije je oblikovanje prezentacija oduzimalo više vremena zato što je trebalo pojedinačno odabrati opcije boja i stila za tabele, grafikone i grafike i obezbediti da svi ti elementi budu usaglašeni. Teme pojednostavljuju proces kreiranja profesionalnih prezentacija. Samo je potrebno da izaberete temu koju želite, a program PowerPoint 2007 će uraditi sve ostalo. Pozadina, tekst, grafike, grafikoni i tabele će se samo jednim klikom promeniti tako da odgovaraju temi koju ste izabrali, obezbeđujući da se svi elementi u prezentaciji upotpunjuju. Najbolje od svega je što istu temu možete da primenite na Microsoft Office Word 2007 dokument ili Microsoft Office Excel 2007 radni list koji primenjujete na prezentaciju.

Kada primenite temu na prezentaciju, galerije brzih stilova će se promeniti i prilagoditi toj određenoj temi. Zahvaljujući tome, svaka SmartArt grafika, tabela, grafikon, WordArt ili tekst koji umetnete u prezentaciju automatski će odgovarati postojećoj temi. Sa usaglašenim boje teme svi vaši materijali mogu izgledati usaglašeno i profesionalno.

Prilagođeni rasporedi slajdova

Zahvaljujući programu Office PowerPoint 2007, više ne morate da koristite samo unapred pripremljene rasporede. Sada možete kreirati prilagođene rasporede koji mogu da sadrže proizvoljan broj čuvari mesta, elemente kao što su grafikoni, tabele, filmovi, slike, SmartArt grafiku, clip art kolekciju, pa čak i veći broj skupova master slajda sa prilagođenim rasporedima za različite teme slajda. Rasporede koje prilagodite i kreirate sada možete sačuvati za buduće korišćenje.

Više informacija o standardnim i prilagođenim rasporedima slajdova potražite u članku Pregled rasporeda.

SmartArt grafika profesionalnog izgleda

Ranije ste možda morali da unajmite profesionalnog dizajnera da vam kreira dijagrame i grafikone vrhunskog izgleda. Međutim, dijagrami koje ste dobili od dizajnera bili su sačuvani kao slike koje niste mogli da uređujete. Zahvaljujući SmartArt grafikama, sada možete da kreirate ilustracije informacija koje se na jednostavan način i bez pomoći profesionalnog dizajnera mogu uređivati u Office PowerPoint 2007 prezentaciji. SmartArt grafici, oblicima, WordArt objektima i grafikonima možete dodati zadivljujuće vizuelne efekte poput trodimenzionalnih (3-D) efekata, senčenja, odraza, sjaja i drugih.

Više informacija o SmartArt grafici potražite u članku Kreiranje SmartArt grafike.

Novi i poboljšani efekti

Efekte kao što su senka, odraz, sjaj, meke ivice, krivina, kosina i 3-D rotacija možete dodati oblicima, SmartArt grafikama, tabelama, tekstu i WordArt objektima u Office PowerPoint 2007 prezentacijama. Više nećete morati da unajmljujete dizajnera da vam kreira ove efekte. Umesto toga možete sami da iskoristite profesionalne efekte koji se lako menjaju direktno u programu PowerPoint.

Za više informacija o dodavanju efekata pogledajte sledeće članke:

Nove opcije za rad sa tekstom

Prezentacije profesionalnog izgleda možete kreirati uz pomoć širokog opsega funkcija za oblikovanje teksta, u koje spadaju prelamanje teksta unutar oblika, tekst u kolonama ili vertikalno raspoređen po visini slajda i lenjiri na nivou pasusa. Sada takođe možete izabrati i nepovezani tekst.

Novi stilovi znakova daju vam veći izbor u radu sa tekstom. Pored svih standardnih stilova u prethodnim verzijama programa PowerPoint, u programu Office PowerPoint 2007 možete odabrati velika slova ili umanjena velika slova, precrtani tekst ili dvostruko precrtani tekst i dvostruko podvlačenje ili podvlačenje bojom. Tekstu možete dodati popune, linije, senke, sjaj i 3-D efekte, a možete i podešavanje međuslovnog razmaka.

Korišćenjem tema, izgled prezentacije možete promeniti samo jednim pritiskom na taster miša. Izborom različite opcije možete izmeniti fontovi teme, boje teme i efekti teme.

Više informacija o ovim opcijama za poboljšanje teksta potražite u članku Dodavanje ili brisanje popune, prikaza strukture ili efekta za tekst ili WordArt. Više informacija o temama potražite u članku Primena ili prilagođavanje teme dokumenta.

Poboljšanja tabela i grafikona

U programu Office PowerPoint 2007 tabele i grafikoni su redizajnirani kako biste mogli da ih lakše uređujete i radite s njima. Glavna traka nudi veliki broj opcija za uređivanje tabela i grafikona koje je lako pronaći. Galerije za Brzi stilovi nude sve efekte i opcije oblikovanja koje su vam potrebne za kreiranje tabela i grafikona profesionalnog izgleda. Podatke, grafikone i tabele iz programa Microsoft Office Excel 2007 možete da isečete i nalepite mnogo lakše nego ranije. Korišćenjem tema prezentacije sada mogu izgledati isto kao i radni listovi.

Više informacija o kreiranju tabela i grafikona profesionalnog izgleda u programu Office PowerPoint 2007 potražite u člancima Dodavanje tabele na slajd i Korišćenje grafikona i dijagrama u prezentaciji.

Više informacija o primeni i prilagođavanju teme potražite u članku Primena ili prilagođavanje teme dokumenta.

Alatke za proveru

Slede neke od novih funkcija kontrolora pravopisa:

 • Kontrolor pravopisa je postao dosledniji u svim programima sistema Microsoft Office 2007. Sledeći primeri ilustruju ovu promenu:

 • Microsoft Office 2007 kontrolor pravopisa uključuje reformisani rečnik francuskog jezika. U sistemu Microsoft Office 2003 ovo je bio programski dodatak koji morao posebno da se instalira. Za više informacija pogledajte članak Izbor načina rada kontrolora pravopisa i gramatike.

 • Kada se jezik koristi prvi put, za njega se automatski kreira rečnik izuzetaka. Rečnici izuzetaka vam omogućavaju da odredite da li će kontrolor pravopisa obeležavati zastavicom reči koje ne želite da koristite. Oni su korisni za izbegavanje reči koje su neprikladne ili se ne podudaraju sa željenim stilom. Više informacija o ovome potražite u članku Upotreba rečnika izuzetaka za određivanje željenog pravopisa reči.

 • Kontrolor pravopisa može da pronađe i označi neke pravopisne greške u kontekstu. Da li ste ikada napravili grešku u kucanju sličnu sledećoj? Dali ti to znaš? U programu Office PowerPoint 2007 možete da uključite opciju Koristi proveru pravopisa u kontekstu koja vam može pomoći da pronađete i ispravite ovakve greške. Ova opcija će vam biti dostupna kada proveravate pravopis u dokumentima na engleskom, nemačkom ili španskom jeziku. Za više informacija pogledajte članak Izbor načina rada kontrolora pravopisa i gramatike.

Prikaz za izlagača

Ako koristite dva monitora, možete da pokrenete Office PowerPoint 2007 prezentaciju sa jednog monitora (na podijumu, na primer) dok je publika prati na drugom. Prikaz za izlagača nudi sledeće alatke koje olakšavaju izlaganje informacija:

 • Možete da koristite sličice da biste izabrali slajdove iz niza i kreirali prilagođenu prezentaciju svoje gledaoce.

 • Pregled teksta prikazaće vam šta će biti dodato na ekran kada sledeći put kliknete tasterom miša, npr. novi slajd ili sledeći znak za nabrajanje na listi.

 • Beleške govornika jasno su prikazane tako da možete da ih koristite kao tekst za prezentaciju.

 • U toku prezentacije možete da zamračite ekran, a da zatim nastavite tamo gde ste stali. Na primer, možda ne želite da prikažete sadržaj slajda tokom pauze ili tokom dela u kojem odgovarate na pitanja prisutnih.

Za više informacija o prikazu za izlagača pogledajte članak Držanje prezentacije na dva monitora pomoću prikaza za izlagača.

Vrh stranice

Efikasno deljenje informacija

U prethodnim izdanjima programa PowerPoint velike datoteke otežavale su deljenje sadržaja ili slanje prezentacija putem e-pošte, pa nije bilo moguće pouzdano deliti prezentacije sa ljudima koji su koristili druge operativne sisteme.

Bez obzira na to da li treba da delite prezentacije, kreirate tokove posla za odobravanje i redigovanje ili da na mreži sarađujete s ljudima koji ne koriste program Office PowerPoint 2007, sada postoji mnogo novih načina za deljenje prezentacija i saradnju sa drugima.

Biblioteke slajdova

U programu Office PowerPoint 2007 možete da delite i ponovo koristite sadržaj slajda tako što ćete pojedinačne datoteke slajda uskladištiti u centralnu biblioteku slajdova na serveru na kojem je pokrenut Microsoft Office SharePoint Server 2007. Slajdove iz programa PowerPoint 2007 možete da objavite u biblioteci slajdova i možete da dodajete slajdove iz biblioteke u svoju PowerPoint prezentaciju. Skladištenjem sadržaja u biblioteci slajdova umanjujete potrebu za ponovnim kreiranjem sadržaja jer lako možete da iskoristite već postojeći sadržaj za novu svrhu.

Kada koristite biblioteke slajdova, možete obezbediti da sadržaj bude ažuran tako što ćete povezati slajdove iz prezentacije sa slajdovima uskladištenim na serveru. Ako se verzija na serveru promeni, od vas će se tražiti da ažurirate slajdove.

Više informacija o korišćenju programa PowerPoint sa bibliotekama slajdova potražite u članku Deljenje i ponovna upotreba sadržaja slajda u programu PowerPoint 2007.

PowerPoint XML formati datoteka

PowerPoint XML formati datoteka su komprimovani zahvaljujući čemu se dobijaju datoteke znatno manje veličine i smanjuje se potreba za prostorom za skladištenje i propusnim opsegom. U Open XML formatima segmentirano skladištenje podataka pomaže vam da spasete oštećene dokumente jer oštećenje jednog dela dokumenta ne sprečava otvaranje ostatka dokumenta.

Za više informacija o novim Open XML formatima pogledajte članak Uvod u nove oznake tipa datoteke i Open XML formate.

Čuvanje datoteka u PDF ili XPS formatu

Program Office PowerPoint 2007 podržava izvoz datoteka u sledeće formate:

 • Portable Document Format (PDF)     PDF je elektronski format datoteke sa fiksnim rasporedom koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. PDF format obezbeđuje da datoteka koja se prikazuje na mreži ili se štampa zadrži odgovarajući oblik i da se podaci u datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati. Takođe, PDF format je pogodan za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

 • XML Paper Specification (XPS)     XPS je elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. XPS format obezbeđuje da datoteka koja se prikazuje na mreži ili se štampa zadrži odgovarajući oblik i da se podaci u datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati.

Za više informacija pogledajte neki od sledećih članaka:

Vrh stranice

Zaštita informacija i upravljanje njima

Kada s drugima delite prezentaciju, želite da budete sigurni da joj neće pristupiti ljudi koji ne treba da je vide. Takođe, želite da se osigurate da ona ne sadrži neželjeni sadržaj, privatne informacije ili oznake za uređivanje koje ukazuju na reči koje rečnik primaoca ne prepoznaje. Možda ćete želeti i da ograničite pristup sadržaju unutar prezentacije kako bi se izbeglo javno distribuiranje potencijalno osetljivih informacija.

Program Office PowerPoint 2007 može vam na mnogo načina pomoći da zaštitite informacije i upravljate njima.

Obezbeđivanje prezentacija

Zahvaljujući novim bezbednosnim postavkama u programu Office PowerPoint 2007, možete da osigurate bezbedno upravljanje prezentacijom pošto ona napusti vaše ruke tako što ćete sakriti ime autora, uveriti se da su svi komentari izbrisani i ograničiti osobe koje je mogu menjati.

Sprečavanje promena u konačnoj verziji dokumenta

Pre deljenja konačne verzije prezentacije sa drugim ljudima, možete da upotrebite komandu Označi kao konačno da biste označili da je prezentacija samo za čitanje i obavestili druge osobe da delite konačnu verziju prezentacije. Kada prezentaciju označite kao konačnu, komande za uređivanje, oznake za proveru i kucanje biće onemogućeni, a ljudi koji prikazuju dokument neće biti u mogućnosti da ga nehotice izmene. Komanda Označi kao konačno nema bezbednosnu funkciju. Svako može da uređuje dokument koji je označen kao dovršen tako što će isključiti komandu Označi kao konačno.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih metapodataka i ličnih informacija u dokumentima

Pre deljenja prezentacije sa drugim ljudima možete da upotrebite alatku „Nadzor dokumenata“ da biste proverili da li su u prezentaciji uskladišteni skriveni metapodaci, lični podaci i drugi sadržaj. Alatka „Nadzor dokumenata“ može da pronađe i ukloni informacije poput komentara, komentara napisanih perom, svojstava dokumenata, podataka o serveru za upravljanje dokumentima, nevidljivih objekata, sadržaja koji nije na slajdu, napomena za prezentacije i prilagođenih XML podataka. Alatka „Nadzor dokumenata“ vam pomaže da proverite da li prezentacije koje delite s drugim ljudima sadrže skrivene lične informacije ili skriveni sadržaj koji vaša organizacija možda ne želi da distribuira. Pored toga, vaša organizacija može da prilagodi alatku „Nadzor dokumenata“ i uključi provere za dodatne tipove skrivenog sadržaja.

Za više informacija o alatki „Nadzor dokumenata“ pogledajte članak Uklanjanje skrivenih i ličnih informacija iz Office dokumenata.

Dodavanje digitalnog potpisa prezentaciji

Dodavanjem nevidljivog digitalnog potpisa prezentaciji možete da obezbedite proveru autentičnosti, integriteta i porekla prezentacije. Digitalni potpisi obezbeđuju tačan zapis onoga što je potpisano i dopuštaju da se potpis ubuduće proveri.

Information Rights Management

Možda će vam biti potrebno da kontrolišete ko ima pristup informacijama preduzeća, naročito ako kreirate prezentacije koje sadrže strogo poverljive informacije. Koristeći sistem Office 2007 izdanje sa tehnologijom Microsoft Windows Rights Management Services za Windows Server 2003, možete da dodelite dozvole kojima ćete sprečiti druge da kopiraju, štampaju ili uređuju vašu prezentaciju.

Više informacija o usluzi Information Rights Management potražite u članku Ograničavanje dozvole pristupa poverljivim informacijama u datotekama sistema Office.

Upravljanje svojstvima dokumenata u oknu sa informacijama o dokumentu

Okno sa informacijama o dokumentu vam olakšava pregled i uređivanje svojstava dokumenata dok radite na prezentacijama u programu Office PowerPoint 2007. Ono se nalazi na vrhu Office PowerPoint 2007 dokumenta. Pomoću okna sa informacijama o dokumentu možete da prikazujete i uređujete standardna svojstva Microsoft Office dokumenata, kao i svojstva datoteka koje su sačuvane na serveru za upravljanje dokumentima. Ako okno sa informacijama o dokumentu koristite za uređivanje svojstava dokumenta na serveru, ažurirana svojstva biće sačuvana direktno na serveru.

Office dijagnostika

Microsoft Office dijagnostika predstavlja grupu dijagnostičkih testova koji mogu da pomognu u otkrivanju razloga pada sistema na računaru. Dijagnostički testovi mogu direktno da reše neke probleme i identifikuju načine na koje možete rešiti ostale probleme. Microsoft Office dijagnostika zamenjuje sledeće funkcije sistema Microsoft Office 2003: „Otkrij i popravi“ i „Microsoft Office Application Recovery“.

Za više informacija pogledajte članak Dijagnostika i popravka pada programa sistema Office pomoću Office dijagnostike.

Spasavanje programa

Program Office PowerPoint 2007 ima poboljšane mogućnosti koje vam mogu pomoći da izbegnete gubitak onoga što ste uradili kada se program zatvori na neuobičajen način. Kad god to bude moguće, program Office PowerPoint 2007 će pokušati da nakon ponovnog pokretanja spase neke aspekte stanja programa.

Na primer, pretpostavimo da istovremeno radite sa nekoliko datoteka. Svaka od njih je otvorena u posebnom prozoru u kojem su prikazani određeni podaci. Office PowerPoint 2007 otkazuje. Kada ponovo pokrenete Office PowerPoint 2007, datoteke će biti otvorene i prikazane u prozorima isto kao i pre otkazivanja programa Office PowerPoint 2007.

Za više informacija pogledajte članak Sprečavanje gubljenja podataka ukoliko se neki program sistema Office zatvori na neuobičajeni način.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×