Nove funkcije u programu Excel 2013

Važno : Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnih listova mogu malo da se razlikuju između Windows računara koji koriste x86 ili x86-64 arhitekturu i Windows RT računara koji koriste ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Kliknite na ime funkcije na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć u vezi sa tom funkcijom.

Ime funkcije

Tip i opis

Funkcija ACOT

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus kotangens broja

Funkcija ACOTH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički arkus kotangens broja

Funkcija ARABIC

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

Funkcija BASE

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)

Funkcija BINOM.DIST.RANGE

Statistička:    Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele

Funkcija BITAND

Inženjering:    Daje „Bitwise And“ operaciju dva broja

Funkcija BITLSHIFT

Inženjering:    Daje broj vrednosti pomeren ulevo koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITOR

Inženjering:    Daje bitwise OR operaciju 2 broja

Funkcija BITRSHIFT

Inženjering:    Daje broj vrednosti pomeren udesno koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITXOR

Inženjering:    Daje bitwise „Exclusive Or“ operaciju dva broja

Funkcija CEILING.MATH

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija COMBINA

Matematika i trigonometrija:   
Daje broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki

Funkcija COT

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COTH

Matematika i trigonometrija:    Daje kotangens ugla

Funkcija CSC

Matematika i trigonometrija:    Daje kosekant ugla

Funkcija CSCH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosekant ugla

Funkcija DAYS

Datum i vreme:    Daje ukupan broj dana između dva datuma

Funkcija DECIMAL

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

Funkcija ENCODEURL

Veb:    Daje nisku šifrovanu u URL adresi

Funkcija FILTERXML

Veb:    Daje određene podatke iz XML sadržaja uz pomoć određene XPath funkcije

Funkcija FLOOR.MATH

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija FORMULATEXT

Pronalaženje i reference:    Daje formulu u datoj referenci, kao tekst

Funkcija GAMMA

Statistička:    Daje vrednost Gama funkcije

Funkcija GAUSS

Statistička:    Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

Funkcija IFNA

Logička:    Daje vrednost koju odredite ako izraz daje vrednost #N/A, u suprotnom daje rezultat izraza

Funkcija IMCOSH

Inženjering:    Daje hiperbolički kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOT

Inženjering:    Daje kotangens kompleksnog broja

Funkcija IMCSC

Inženjering:    Daje kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMCSCH

Inženjering:    Daje hiperbolički kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMSEC

Inženjering:    Daje sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSECH

Inženjering:    Daje hiperbolički sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSINH

Inženjering:    Daje hiperbolički sinus kompleksnog broja

Funkcija IMTAN

Inženjering:    Daje tangens kompleksnog broja

Funkcija ISFORMULA

Informacije:    Daje TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu

Funkcija ISOWEEKNUM

Datum i vreme:    Daje broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum

Funkcija MUNIT

Matematika i trigonometrija:    Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije

Funkcija NUMBERVALUE

Tekst:    Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda

Funkcija PDURATION

Finansijska:    Daje broj obračunskih perioda koji su potrebni da bi investicija dostigla određenu vrednost

Funkcija PERMUTATIONA

Statistička:    Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.

Funkcija PHI

Statistička:    Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

Funkcija RRI

Finansijska:    Daje ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije

Funkcija SEC

Matematika i trigonometrija:    Daje sekant ugla

Funkcija SECH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički sekant ugla

Funkcija SHEET

Informacije:    Daje broj lista sa referencom

Funkcija SHEETS

Informacije:    Daje broj listova u referenci

Funkcija SKEW.P

Statistička:    Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

Funkcija UNICHAR

Tekst:    Daje Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću

Funkcija UNICODE

Tekst:    Daje broj (tačku u programu) koji odgovara prvom znaku u tekstu

Funkcija WEBSERVICE

Veb:    Daje podatke iz veb usluge.

Funkcija XOR

Logička:    Daje logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×